Latest News

Monday, August 13, 2012

Sperm and Semen သုက္ နဲ႔ သုက္ရည္

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ (၆၅)Apr 23, 2011 at 8:39 PM
အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါက ထြက္လာတဲ့ အၾကည္ေရာင္ ေခ်ာက်ိက်ိ အရည္မွာ သုက္ပုိးပါပါသလား။ ပါမယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ပါတတ္ပါသလဲ။ အဆုိပါ အၾကည္ေရာင္ အရည္ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ ရသြားႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေကာ သုေတသန ရွိပါသလား။

ေယာက္်ား တေယာက္ဟာ Sexually stimulated လိင္စိတ္ၾကြလာတာနဲ႔ Seminal vesicles (ဆီမီနယ္လ္-ဗဆိုက္ကယ္) နဲ႔ Prostate gland ဆီးက်ိတ္ ေတြကေန Seminal fluid (စီမင္) အရည္ ထြက္လာတယ္။ အရည္ဆိုတာထဲမွာ Sperm သုက္ပိုး ေရာေနႏိုင္တယ္။ (ပညာပိုင္း အေခၚေဝၚေတြကို ေနာက္မွာ ေရးထားပါတယ္။) Semen ကိုလဲ သုက္ရည္လို႔ ျခံဳေခၚေနၾကတာ မ်ားတယ္။ ေဆးပညာ တတ္သိသူေတြကပါ သံုးႏွဳန္းၾကတယ္။ Bulbourethral Glands (ျဗဴလိဘို-ယူရီသရယ္လ္-ဂလင္း) ေတြကေန ထုတ္ေပးတဲ့ အခြ်ဲရည္ဟာ လိင္ဆက္ဆံတဲ့အခါ အသံုးဝင္တဲ့ Lubrication ေခ်ာဆီ သေဘာ ျဖစ္တယ္။ တိတိက်က် ေျပာရရင္ Semen (စီမင္) ဆိုတာ Sperm သုက္မပါတဲ့ အရည္သာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ အရည္ဟာ သုက္မလႊတ္ခင္ ထြက္တာမို႔ Pre-ejaculate ကနဦး-အရည္လို႔ ေခၚမွ မွန္တယ္။

Spermatozoa သုက္ပိုး ပါတာကိုသာ Sperm သုက္ရည္ ေခၚသင့္တယ္။ Semen (စီမင္) အရည္ထဲမွာ Sperm cells သုက္ (ဆဲလ္) က ထုထည္ ၂-၅% သာ ပါတယ္။ သုက္ပိုးရဲ႕ Head ေခါင္းပိုင္းမွာ DNA မ်ိဳးဗီဇ ပါတယ္။ (ဒီအင္န္ေအ) ဆိုတာ လူရဲ႕ Blueprint ဗီဇ ဘဲ။ အရည္ သန္႔သန္႔က ဗီဇမပါလို႔ သေႏၶ မရေစႏိုင္ဘူး။ သူက သုက္ပိုးေတြကို အကာကြယ္ေပးတယ္။ လႈတ္ရွားေစႏိုင္တယ္။ တျခား ေနရာဆီကို သြားႏိုင္ဘို႔ သယ္ပို႔ ေပးတယ္။

Sperm cells သုက္ (ဆဲလ္) ေတြဟာ Egg cell မ-မ်ိဳးဥ (ဆဲလ္) နဲ႔ အဆက္ရတာနဲ႔ လ်င္ျမန္ သြက္လက္ လာၾကတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာမွာ ရွိတဲ့ တျခား (ဆဲလ္) ေတြနဲ႔ မတူတာက Chromosome (ခရိုမိုဇုန္း) အေရအတြက္ဟာ တဝက္သာ ရွိတာမို႔ Haploid လို႔ ေခၚတယ္။

သုက္ပိုးမပါတဲ့ အရည္ကေန (သီအိုရီ) အရ ကိုယ္ဝန္ မရေစႏိုင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပဋိသေႏၶ တားနည္းေတြထဲမွာ Withdrawl method သုက္ရည္ အျပင္ထုတ္ျပစ္နည္း ဆိုတာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းကေန ၁၅-၂၈% ကိုယ္ဝန္ ရႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔လဲ။ လိင္ဆက္ဆံေနတံုးမွာ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ စိတ္ကို ထိန္းၾကတယ္။ ၾကိဳးစားႏိုင္သူ လူေတာ္ဘဲ။ ခက္တာက သုက္ရည္ အကုန္ ပန္းမထြက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေပမဲ့ တစက္ (အမွန္က တစက္ေတာင္မွ မရွိပါ။) ျဖစ္ျဖစ္ ထြက္လာႏိုင္တယ္။ တကယ့္ Orgasm (ေအာ္ဂဇင္) ကို ထိန္းလို႔ေတာ့ ရပါရဲ႕ သုက္ပိုး အေရအတြက္ သိန္းနဲ႔၊ သန္းနဲ႔ ပါေနမယ္။

Sympathetic nerves (ဆင္ပသက္တစ္) အာရံုေၾကာေတြကေန လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝခ်ိန္မွာ Ejaculation သုက္လႊတ္တာ လုပ္ေပးတယ္။ သုက္လႊတ္လိုက္ရင္ Prostate gland ဆီးကိ်တ္ နဲ႔ Seminal vesicles အိတ္ေတြကေန အရည္ေတြ ပိုထုတ္ေပးလာတယ္။ Orgasm လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝခ်ိန္ ၾကာေလေလ အရည္မ်ားေလေလ။ အသက္ငယ္သူေတြမွာ ပိုမ်ားတယ္။ လူ ၃ဝ ကို စမ္းသပ္တာ ပ်မ္းမွ် သုက္ရည္ ထုထည္ 3.4 ml ရွိၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ားဆံုး 4.99 ml နဲ႔ အနည္းဆံုး 2.3 ml ရွိတယ္။ သုက္ပိုးေပါင္း 100 to 600 million ပါေနမယ္။

လူတေယာက္မွာ Sperm ထုတ္ႏိုင္စြမ္းက သိပ္မေျပာင္းလဲတတ္ေပမဲ့ Semen အရည္ကေတာ့ အစားအေသာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ျဖစ္ နည္းႏိုင္တယ္၊ မ်ားႏိုင္တယ္။ ဆြီဒင္ နဲ႔ ဒိန္းမတ္ ေလ့လာမႈတခုကေတာ့ အခ်ိန္ ၾကာၾကာ လိင္ဆက္ဆံတာက Sperm count သုက္ပိုး ပိုမ်ားတယ္။ Semen ထုထည္ကေတာ့ ပိုမမ်ားဘူးတဲ့။

Semen ဘယ္ကလာသလဲ၊ ေနရာ ၄ ခုကေနလာတယ္။
1. Seminal vesicle = 65-75% (Seminal vesicles ဆိုတာ နာမယ္ကိုက Semen ထုတ္တဲ့ အဓိပၸါယ္ပါတယ္။ ဆီးအိမ္ ေနာက္နား-ေအာက္နားမွာ အတက္ကေလးေတြလို ရွိတယ္။)

2. Prostate = 25-30% (ဆီးကိ်တ္က ေယာက္်ားမွာသာ ရွိတယ္။ ဆီးအိမ္ေအာက္မွာ ကပ္ေနတယ္။ သူ႔ထဲမွာ ၾကည္တဲ့အရည္ကိုပါ ေလွာင္ထားတယ္။)

3. Testes = 2-5% (က်ား-အစိ ကေန Sperm သုက္ နဲ႔ က်ားေဟာ္မုန္း Testosterone ကိုလဲ ထုတ္ေပးတယ္။)

4. Bulbourethral glands = < 1% (ဆီးကိ်တ္ေနာက္မွာ ပဲေစ့ေလာက္၊ Urethra ဆီးသြားျပြန္ တဖက္တခ်က္မွာ ရွိၾကတယ္။)

က်ား-အစိေနာက္မွာ Epididymis ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေရွးေခတ္ ဂရိ-စစ္သား ေဆာင္း (ဟဲလ္မက္) နဲ႔ ဆင္တယ္။ ေပ ၂ဝ ေလာက္ ရွည္ေပမဲ့ ေနရာ က်ဥ္းက်ဥ္းေလးမွာ ေခြေနလို႔ သုက္ပိုးေတြ မ်ားမ်ား ေလွာင္ထားႏိုင္တယ္၊ ၾကီးရင့္လာဘို႔ အခ်ိန္ ရေစတယ္။ ထိရင္-ကိုင္ရင္ နာမယ္၊ ပိုးဝင္ရင္လဲ ေရာင္တယ္။ အဲဒါေရာင္တာကို Epididymitis ေခၚတယ္။ အစိပါေရာင္ရင္ Epididymo-orchitis ေခၚတယ္။ ကေလး၊ လူၾကီး ျဖစ္တယ္။ Antibiotic ေဆးေပးရတယ္။ ေဆးမကုဘဲ ထားရင္ Sterility ကေလးအေဖ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။

လိင္ဆက္ဆံလို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖါသာ-အာသာ ေျဖလို႔ ျဖစ္ျဖစ္ လိင္ဆႏၵ ျပည့္ဝသြားခ်ိန္မွာ ၃ဝ စင္တီမီတာေလာက္ ရွည္တဲ့ Vas deferens (Ductus deferens) ကိုျဖတ္ျပီး လိင္တံထိပ္ဖ်ားကေန သုက္ရည္ ထြက္တာကို Ejaculation သုက္လႊတ္တယ္ လို႔ ေခၚတယ္။ ဒီအေၾကာနဲ႔ ေဘးမွာကပ္ေနတာေလးေတြကို Spermatic cord လို႔ ေခၚျပီး၊ ေယာက္်ားေတြ ကေလး မရေစေအာင္ ျဖစ္ျပစ္ရတာကို Vasectomy ေခၚတယ္။

• သုက္လႊတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ Semen ဟာ ခဲလာတယ္။ (ဂ်ယ္လီ) လို ျဖစ္လာတယ္။ ၃ဝ မိနစ္ေလာက္ ၾကာရင္ အေရေပ်ာ္လာမယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ မ်ိဳးပြါးဘို႔မွာ အေရးပါတယ္။
• Semen သုက္ရည္က (အယ္လ္ကာလိုင္း) ျဖစ္တယ္။ ထူးဆန္းတာက အမ်ိဳးသမီး (ဗဂ်ိဳင္းနား) ဟာ အက္စစ္ဓါတ္ ရွိတယ္။ Spermicide သုက္ပိုး-ေသေဆးေတြကလဲ အက္စစ္ဓါတ္ ရွိတယ္။
• Sperm စစ္စစ္မွာ အရသာ မရွိဘူး။ Seminal fluid အရည္ကေတာ့ ခ်ိဳႏိုင္တယ္၊ ခါးႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ငန္တယ္။ အစားေသာက္ေပၚ မူတည္တယ္။ အသားစားရင္ ခါးျပီး၊ သက္သတ္လြတ္ဆိုရင္ ခ်ိဳတယ္။ ခ်ိဳရတာက Fructose သၾကားဓါတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
• Semen ဆိုတာ အမ်ားအားျဖင့္ အျဖဴေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ ေသြးပါေနရင္ ပန္းေရာင္ ျဖစ္တယ္။ ဝါတာ၊ စိမ္းတာ ဆိုရင္ Infection ပိုးဝင္တာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ (ဂႏိုးရီးယား) လို လိင္ကတဆင့္ကူးစက္ေရာဂါ STD ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• ပံုမွန္က Chlorine smell (ကလိုရင္း) အနံ႔ ရွိတယ္။ Foul-Smelling အနံ႔ဆိုးေနရင္ ပိုးဝင္ေနလို႔ဘဲ။
• Dehydration ေရဓါတ္ နည္းေနသူမွာ သုက္က ပ်စ္ေနလိမ့္မယ္။ Testosterone နည္းလြန္းေနသူေတြမွာ အျမဲ အဲလိုပ်စ္ေနတယ္။

၁၉၉၂ World Health Organization (ရီပို႔တ္) တခုအရ ပံုမွန္ သုက္ရည္ဆိုတာ -

1. တၾကိမ္ သုက္လႊတ္ရင္ 2 ml အနည္းဆံုး ရွိရမယ္။
2. pH က 7.2 ကေန 8.0 ရွိရမယ္။
3. Sperm concentration သုက္ပိုး အနည္းဆံုး 20x106 spermatozoa/ml နဲ႔ တခါသုက္လႊတ္ရင္ အနည္းဆံုး 40x106 spermatozoa/ml ရွိရမယ္။
4. အနည္းဆံုး 50% ဟာ Forward progression ေရွ႕ကို ဦးတည္သြားလာႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။
5. အနည္းဆံုး 25% ဟာ သုက္လႊတ္ျပီးေနာက္ မိနစ္ ၆ဝ အတြင္းမွာ Rapid progression သြက္သြက္လက္လက္ ေရွ႕ဘက္ဆီ လႈတ္ရွားႏိုင္ရမယ္။

ေယာက္်ား မ်ိဳးပြါးစနစ္မွာ ဦးေႏွာက္၊ လိင္အဂၤါေတြနဲ႔ ေဟာ္မုန္းေတြ ေပါင္းစုျပီး အလုပ္လုပ္ေပးၾကတယ္။

• ဦးေႏွာက္ထဲက Hypothalamus (ဟိုက္ပိုသဲလ္မတ္စ္) ကေန Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH) ေဟာ္မုန္းေတြကို ဦးေႏွာက္ထဲမွာဘဲ ရွိတဲ့ Pituitary gland (ပစ္က်ဴထရီ) အိတ္ထဲကို ထုတ္ေပးတယ္။ Luteinizing Hormone (LH) နဲ႔ Follicle-Stimulating Hormone (FSH) ေဟာ္မုန္း ၂ မ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
• LH ေၾကာင့္ က်ား-အစိကေန Testosterone (တက္စ္တိုစတီရံုး) ထြက္ေစတယ္။ FSH ကို အကူအညီ ေပးလို႔ က်ား-အစိထဲက Seminiferous tubules ျပြန္ေသးေလးေတြကေန ႏုေသးတဲ့ Sperm ေတြကို ရင့္က်က္ေစတယ္။ Testosterone ကို က်ား-ေဟာ္မုန္းလဲ ေခၚတယ္၊ Androgen လဲ ေခၚတယ္။ သုက္ပိုး ထုတ္တာမွာ မရွိမျဖစ္ပါ။
• သုက္ပိုးေတြဟာ က်ား-အစိထဲက Seminiferous tubules နံရံေတြမွာ ျဖစ္တယ္။ Epididymis ထဲမွာ ႏုေသးတဲ့ သုက္ပိုးေတြ ေနၾကတယ္။ သုက္ပိုးေတြဟာ ႏုရာကေန ရင့္က်က္လာဘို႔ ၉-၁ဝ ပတ္ အခ်ိန္ယူတယ္။

သုက္လႊတ္ရင္ Epididymis ရဲ႕အျမီးပိုင္းကေန တနာရီ မိုင္ ၇ဝ ႏွဳန္းေလာက္ အရွိန္နဲ႔ Ductus deferens ျပြန္ထဲကို ထြက္လာၾကတယ္။ ဆက္ျပီး Spermatic cord အေၾကာထဲ ေရာက္မယ္။ Vas deferens ဟာ Seminal vesicle နဲ႔ ေပါင္းျပီး Ejaculatory duct ထုတ္ျပြန္ ျဖစ္ေစတယ္။ သူက Prostate ဆီးက်ိတ္နဲ႔ Urethra ဆီးျပြန္ထဲကို ပြင့္ေနတယ္။ က်ား-အစိကေန သုက္ထြက္တာနဲ႔ ၾကြက္သား အလုပ္လာတယ္။ အခ်က္က်က် ၾကြက္သားေတြ ညွစ္လို႔မို႔ သုက္ရည္ကို ေရွ႕ဆက္ တိုးထြက္လာေစေတာ့တယ္။

သုက္ရည္ကေန သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္တဲ့ ေရာဂါေတြထဲမွာ AIDS လဲပါတယ္။ Semen allergy သုက္ရည္နဲ႔ မတဲ့သူေတြလဲ အနည္းအပါး ရွိတယ္။ သုက္ရည္ ထိတာနဲ႔ ဗဂ်ိဳင္းနား ယားမယ္၊ ေရာင္မယ္၊ နီရဲလာမယ္။ ပိုဆိုးသူေတြက တကုိယ္လံုးမွာ အဲလို ျဖစ္တတ္တယ္။ (ကြန္ဒြမ္) သံုးရင္ ရပါတယ္။ ေယာက္်ားေတြမွာလဲ သုက္လႊတ္ျပီး၊ တုပ္ေကြးလို ခံစားရသူေတြလဲ ရွားရွားပါးပါး ရွိတယ္။ Post orgasmic illness syndrome or POIS လို႔ ေခၚတယ္။

သုက္ရည္ရဲ႕ တျခားေကာင္းက်ိဳးေတြလဲ ရွိပါတယ္။ စိတ္က်ေရာဂါ ခံစားေနရသူ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သုက္ရည္ေၾကာင့္ စိတ္သက္သာ ရေစလို႔ Antidepressant သတၲိရွိတယ္။ ေကာလိပ္-ေက်ာင္းသူ ၂၉၃ ေယာက္ကို သုေတသနတခု လုပ္တယ္။ ဆက္ဆံတဲ့အခါ (ကြန္ဒြမ္) မသံုးတဲ့ မိန္းကေလးေတြဟာ လက္ရွိ အေဖၚေယာက္်ားနဲ႔ ခြါျပဲသြားရင္ ေနာက္ အသစ္တေယာက္ကို မၾကာမတင္ ရွာခ်င္တာ ေတြ႔ရတယ္။ သိပၸံသမားေတြက သုက္ရည္ကို Chemical dependency ေဆးစြဲသလို Rebound effect ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်တယ္။ ဒီလို မိန္းကေလးေတြက ဒီအက်င့္မ်ိဳး ရွိေနတာကိုးလို႔ အရပ္စကား ေျပာၾကမွာဘဲ။

လိင္ဆက္ဆံရာမွာ ပါးစပ္ကို သံုးတာကို Fellatio ေခၚတယ္။ လက္တင္လို Suck ကေန လာတာပါ။ တခ်ိဳ႕က Semen ingestion သုက္ရည္ မ်ိဳခ်တဲ့ အက်င့္ရွိတယ္။ St. Priapus Church မွာ လူေရွ႕သူ႔ေရွ႕ သုက္ရည္ ေသာက္သံုးတာကို ကိုးကြယ္မႈ တခုလို႔ ယူဆတယ္။ အာဟာရဓါတ္ေတာ့ မရွိသေလာက္ပါ။ ေရသာမ်ားတယ္၊ Potassium, Magnesium, Selenium, Copper and Zinc ဓါတ္ဆားေတြ ပါတယ္။ 150 mg (ပရိုတင္း)၊ 11 mg ကာဗြန္ဟုိန္ဒရိတ္၊ 6 mg အဆီ နဲ႔ 3 mg (ကိုလက္စေထာ) ေတြပါတယ္။

သုက္ကို ပါးစပ္က မ်ိဳခ်တာမွာ Health risks က်န္းမာေရးအရ ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ အႏၲရာယ္ မရွိလွပါ။ အမ်ိဳးသမီး ပါးစပ္မွာ အနာအဆာ ရွိမွသာ HIV နဲ႔ Herpes ေရယံုပိုးေတြ ဝင္ႏိုင္တယ္။ ေယာက္်ားမွာ Human papillomavirus (HPV) ၾကြက္ႏို႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ရွိေနရင္ Oral or Throat cancer ခံတြင္းနဲ႔ လည္ေခ်ာင္း-ကင္ဆာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားႏိုင္တယ္။

ေခတ္ေဟာင္း ပညာရွင္ Aristotle ကလဲ ဆိုခဲ့ေသးတယ္။ “သုက္ရည္ဆိုတာ အစာအဟာရထဲက ေကာင္းေပ့ ဆိုတာကေန ရတာ” တဲ့။ ေခတ္သစ္ လိႈ႔ဝွက္-ေထာက္လွမ္းေရးမွာ သုက္ရည္ဟာ Invisible ink မျမင္ႏိုင္တဲ့ မင္လို သံုးႏိုင္တယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ မတူတာေတြမွာ မတူတဲ့အျမင္ေတြ ရွိၾကတယ္။ ဗမာေတြက “ေခြ်းထြက္ မ်ားမွ ေသြးထြက္ နည္းမယ္” လို႔ ေျပာၾကတယ္။ တရုတ္-စကားပံုတခုကေတာ့ “သုက္တစက္ဟာ ေသြးဆယ္စက္နဲ႔ ညီတယ္” တဲ့။ “ေက်ာက္မ်က္ရတနာ Gemstones ေတြဟာ Drops of divine semen ဘုရားသခင္ကေပးတဲ့ သုက္ရည္ Celestial Dragon နဂါးမင္းက ဆင္းသက္တာလို႔ ယံုၾကည္ၾကတယ္။

ေယာက္်ားေတြဟာ ဒို႔မွာသာ ဒါလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ အတင္း ဂုဏ္ယူခ်င္ မေနၾကပါနဲ႔။ ရိုးရာ ရုရွား-ေဆးပညာကဆိုတာ မွန္တယ္။ “သုက္ရည္ဆိုတာ ေယာက္်ား နဲ႔ မိန္မ အၾကား ဆန္းျပားလွတဲ့ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ရလဒ္တခု ျဖစ္တယ္” တဲ့။ အနည္းဆံုး စိတ္ကူးထဲ၊ အိပ္မက္ထဲမွာ မိန္းမ ပါမွသာ သုက္ရည္ဆိုတာ ထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
၂၄-၄-၂ဝ၁၁

Sun, Mar 11, 2012 at 1:31 PM
ကြ်န္ေတာ္ သုတ္လြတ္တိုင္း သုတ္ရည္ထဲမွာ အဝါေရာင္ အခဲအရွည္ေလးေတြ ပါလာတယ္။ သုတ္လြတ္တဲ့ အႀကိမ္ေရ မ်ားရင္ေတာ့ အနည္းငယ္သာ ပါေလ့ရွိတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးနွစ္ကတည္းကၿဖစ္ေနတာပါ။ နိုင္ငံၿခားထြက္ဖို႔ ေဆးစစ္ေတာ့လည္း ဘာပိုးမွမရွိပါဘူး၊ ဖ်ားတာနာ မရွိပါဘူး။ ဆီးလည္းေကာင္းပါတယ္။ က်န္းမာေရးကလည္း ေကာင္းပါတယ္။ အသက္က ၂၇ နွစ္ပါ။ ဒီကစၥနဲ ့ပက္သက္လို႔ စိတ္အေနွာက္အရွက္ ၿဖစ္ေနပါတယ္၊ အႀကံေပးပါဦး။

Normal semen ပံုမွန္ သုက္ရည္
• White or grey အျဖဴကေန မီးခိုးေရာင္ရွိတယ္။ တခါတေလ Yellowish ဝါတာလဲ ပံုမွန္ဘဲ။ Pink or red ပန္းေရာင္-အနီေရာင္ ျဖစ္ေနရင္ ေသြးပါလို႔ျဖစ္မယ္။
• Semen (စီမင္) ဟာ က်ားဆီးထြက္ျပြန္ဝကေန ထြက္လာျပီးေနာက္မွာ ခ်က္ခ်င္း ခဲသြားရတယ္။ Sticky, jelly-like liquid ေစးကပ္-က်ိခြဲေနမယ္။
• Liquefy again ၅-၄ဝ မိနစ္ၾကာရင္ တခါျပန္အရည္ျဖစ္လာမယ္။
• Jelly-like globules (ဂ်ယ္လီ) လို အစိုင္အခဲေလးေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ ေရာဂါမဟုတ္ပါ။ နဲနဲ ဝါခ်င္လဲ ဝါေနႏိုင္တယ္။
• Health or Fertility problem က်န္းမာေရးျပႆနာလဲ မဟုတ္ဘူး။ ကေလးမရေစမဲ့ျပႆနာလဲ မဟုတ္ဘူး။ မခဲႏိုင္တာနဲ႔ ျပန္အရည္မျဖစ္ႏိုင္တာဆိုရင္ ကေလးမရေစတဲ့ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Ejaculation သုက္တခါလႊတ္ရင္ ပ်မ္းမွ် ထုထည္ 2 to 5ml ရွိမယ္။
o 1.5ml သာရွိရင္ Hypospermia နဲ႔
o 5.5ml ထက္ မ်ားတာ Hperspermia ပံုမွန္မဟုတ္ဘူး။
o ဒါေပမဲ့ သုက္လႊတ္တဲ့အၾကိမ္ ဆက္ေနရင္ ထုထည္နည္းႏိုင္ျပီး၊ မလႊတ္တာ သိပ္ၾကာေနရင္လဲ မ်ားႏိုင္တယ္။
• WHO ကမာၻ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ပံုမွန္ဆိုတာ ဒီလို အရည္အေသြးေတြ ရွိရမယ္။ Normal sperm count ပံုမွန္-သုက္ရည္-အေရအတြက္ကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။
o Spermatozoa သုက္ေကာင္ေရ 20 million per ml အနည္းဆံုး ရွိရမယ္။
o Semen ထုထည္ 2ml အနည္းဆံုး ရွိရမယ္။
o သုက္တခါလႊတ္ရင္ Spermatozoa 40 million အနည္းဆံုး ပါေနရမယ္။
o Alive spermatozoa ၇၅% အနည္းဆံုး ရွင္သန္ေနရမယ္။
o Spermatozoa ဟာ အနည္းဆံုး ၃ဝ% Normal shape and form ပံုပန္းသဏၭာန္ မွန္ရမယ္။
o Spermatozoa ဟာ အနည္းဆံုး ၂၅%ဟာ ေရွ႕ကို ျမန္ျမန္သြက္သြက္ ကူးသြားႏိုင္ရမယ္။
o Spermatozoa ဟာ အနည္းဆံုး ၅ဝ%ဟာ ေႏွးခ်င္ေႏွးပါေစ ေရွ႕ကို ကူးသြားႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္။

ဒီအရည္အခ်င္း၊ အခ်က္အလက္ေတြကလြဲတာကို သုက္-က်န္းမာေရးျပႆနာလို႔ မသတ္မွတ္ပါ။

Dr. တင့္ေဆြ
၁၁-၃-၂ဝ၁၂ 


Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post