Friday, November 21, 2014 6:30 PM

ျပည္ပမွ ေဆးပညာဘြဲ႕ရယူခဲ့သည့္ ျမန္မာဆရာ၀န္ ၁၁ ဦး ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ (ဆမ) အရည္အခ်င္းစစ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုရာ ေျဖဆုိသူအားလံုး က်႐ံႈး

Written by: ထြယ္ဆန္ေအာင္

ျပည္ပမွ ေဆးပညာဘြဲ႕ရယူခဲ့သည့္ ျမန္မာဆရာဝန္ ၁၁ ဦး ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ (ဆမ) အရည္အခ်င္းစစ္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာ ေျဖဆုိသူအားလံုး က်႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေဆးပညာသင္ယူခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္ ၁၁ ဦးသည္ ျပည္တြင္းမွ ေဆးကုသခြင့္လိုင္စင္ (ဆမ) ရရွိရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီတြင္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ေျဖဆိုသူအားလံုး ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
 ေဆးေကာင္စီက ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျဖဆိုသူအားလံုး က်႐ံႈးရျခင္းမွာ ေျဖဆိုသူအားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံေဆးပညာဘြဲ႔ စာေမးပြဲမ်ားအတြက္ ေအာင္/႐ံႈး စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ရမွတ္မ်ားျပည့္မီျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ မွတ္ပံုတင္အရာရွိ ဦးသန္းထြန္း၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

အဆိုပါ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲသို႔ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူမ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ တူရကီႏိုင္ငံ၊ တုိင္ဝမ္ႏုိင္ငံ၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ အာေမးနီးယားႏိုင္ငံတို႔မွ ေဆးပညာဘြဲ႔ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းစာေမးပြဲကို ၂ဝ၁၃ တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ယခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္းႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၏ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုသူ ၁၅ ဦးရွိရာမွ ရွစ္ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ေျဖဆိုသူ ၁၁ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွ် ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီမွ မွတ္ပံုတင္အရာရွိ ဦးသန္းထြန္းက ဆက္လက္ေျဖၾကားသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးပညာဘြဲ႔ M.B.B.S ႏွင့္ အလားတူဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေဆးကုခြင့္လိုင္စင္(ဆမ)ရရွိရန္အတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဆရာဝန္မ်ားသည္ မိမိတို႔တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ေသာ ေဆးတကၠသိုလ္/ေဆးေကာလိပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရႏွင့္ ေဆးေကာင္စီတို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳေသာ တကၠသိုလ္/ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ရရွိေသာ ေဆးပညာဘြဲ႕ကို သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ ေဆးေကာင္စီမွ လက္ခံအတည္ျပဳ၍ ေဆးကုသခြင့္ရွိသူျဖစ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးေကာင္စီတြင္ ဆမလက္မွတ္ရရွိေရးအတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာတြင္ စာေမးပြဲေၾကးအျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းစီေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
- See more at: http://news-eleven.com/local/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%BC%E1%80%B2%E1%82%95%E1%80%9B%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%81%E1%80%B2%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%86%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%81%80%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%81%81%E1%81%81-%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8-%E1%80%B1%E1%80%86%E1%80%B8%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%86%E1%80%99-%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9#sthash.0djC6Ead.oSREgBZG.dpuf

ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး ျပႆနာ အေထြေထြ


ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္၊ လူငယ္ ဆိုတာကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အမည္တပ္ ေခၚေဝၚၾကေပမယ့္ လူႀကီး မျဖစ္ေသးမီနဲ႔ ကေလးဘဝ ေက်ာ္လြန္လာခါစ အရြယ္ဆိုတာေတာ့ ေယဘုယ် သတ္မွတ္ထားၾကတာပါ။
ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ (Adolescents) ဆိုတာကို ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ေတြလို႔သတ္မွတ္ ပါတယ္။ လက္ရွိကမၻာေပၚမွာ အဲဒီအရြယ္ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံေလာက္ ရွိၿပီး ကမၻာ့ လူဦးေရရဲ႕ ၅ ပံု ၁ ပံု ရွိေနကာ အေရအတြက္က ပိုပိုတိုးလာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္ ဘဝဆိုတာက ကေလးသူငယ္ အျဖစ္ကေန လူႀကီးဆိုတဲ့ ဘဝကို သြားေနတဲ့ ခရီးတခုပါပဲ။ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းနဲ႔ ခံစားမႈပိုင္းေတြ အားလံုးလည္း ေျပာင္းလဲ သက္ဝင္စ အရြယ္ေပါ့။
ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးထြားလာသလို စိတ္ထဲမွာလည္း စူးစမ္းလိုစိတ္ေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ စတင္လာၾကတဲ့ အရြယ္ေပါ့။ လြတ္လပ္စြာ ေနလိုတဲ့ စိတ္ေတြလည္း စတင္လာ ၾကၿပီေပါ့။ ဒီအရြယ္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ အတူ သူတို႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္လိုျခင္းေတြ အတြက္ သင္ယူဖို႔ရာ အေထာက္အကူ နည္းမွန္လမ္းမွန္ေတြ လိုအပ္တာေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။
ဆယ္ေက်ာ္သက္၊ ၿမီးေကာင္ေပါက္ ဆိုတာက ကေလး မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ လူႀကီးလည္း မျဖစ္ေသးဘူး ဆိုတာေတာ့ သတိျပဳရမွာပါ။ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အျပဳအမူေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေတြကို မစဥ္းစားမိဘဲ စြန္႔စားလုပ္ေဆာင္တတ္ၾက တာလည္း သဘာဝပါ။ သူတို႔အရြယ္ေတြက က်န္းမာႀကံ့ခိုင္တယ္၊ အသက္ အႏၲရာယ္နဲ႔ ေဝးပါတယ္လို႔ ကေလး သူငယ္ေတြ၊ အိုမင္းမစြမ္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ထင္ျမင္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကမၻာႀကီးမွာ တႏွစ္ကို ၁၀ ႏွစ္နဲ႔ ၁၉ ႏွစ္အၾကားအရြယ္ေတြ ပ်မ္းမွ် ၁ ဒသမ ၇ သန္းေလာက္ ေသဆံုး ေနၾကရ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကို ဆန္းစစ္ေတာ့ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ေရာဂါ စတဲ့ ကာကြယ္လို႔ ရတဲ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ပါပဲ။
ဒါကလည္း ဒီအရြယ္ေတြရဲ႕ သဘာဝအရ ဆူညံအံုၾကြတာေတြ၊ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ဖြယ္ စြန္႔စားခန္းေတြကို တပ္မက္ ႐ူးမူးၾကလို႔ ျဖစ္သလို ေလာကႀကီးမွာ အရာရာက ကိုယ္ေတြးထင္ထားသလို၊ အိပ္မက္ေနသလိုပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္ ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ကိုယ္လုပ္သမွ် ဘယ္အရာကမွ ဟန္႔တားလို႔ မရဘူး ဆိုတဲ့ စိတ္ကူးေတြေၾကာင့္ ပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔အရြယ္ေတြမွာ ရွိတတ္၊ ျဖစ္တတ္တဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ကိုေတာ့ သိထားသင့္ ၾကတာေပါ့။
အာဟာရ
တကယ္ေတာ့ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြမွာ က်ား၊ မ မေရြး ကိုယ္ခႏၶာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ျမန္ဆန္ လြန္းေနတာ ေၾကာင့္ သာမန္ထက္ပိုၿပီး အာဟာရ ဓာတ္ေတြ ျဖည့္တင္းရမွာပါ။ အာဟာရ လိုသေလာက္ မရရင္၊ အထူးသျဖင့္ မိန္း ကေလးေတြမွာ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ ေနာက္က်တာ၊ ဆီးခံုအ႐ိုးကြင္း ေသးငယ္တာေတြ ႀကံဳရတတ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကာလ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ရာက မိခင္ျဖစ္လာရင္ ေပါင္မျပည့္တဲ့ ကေလး ေမြးဖြားတာနဲ႔ ေသြးအားနည္းတာေတြက မလြဲ မေသြ ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ကာလ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြမွာ ဓမၼတာ လာတာကလည္း စတင္ေနၿပီမို႔ သံဓာတ္လို အာဟာရ ျဖည့္တင္းမႈ ပိုလိုလာပါတယ္။ ဒါေတြကို သိနားလည္ဖို႔ရာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကာလေတြမွာ သဘာဝတရား အေၾကာင္း နဲ႔ အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္းေတြ ပံ့ပိုးအသိေပးဖို႔၊ ဗဟုသုတ ေျပာဆိုၫႊန္ျပေပးဖို႔ အေထာက္အကူေတြ လိုအပ္တာ အမွန္ပါပဲ။
ကိုယ္ဝန္ျပႆနာ
ၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြရဲ႕ သဘာဝ အတိုင္း စိတ္အလိုလိုက္၊ မိုက္႐ူးရဲဆန္မႈေတြ ကေန အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ မလိုအပ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရတာေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ေစတဲ့ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာ မ်ိဳးက ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေရာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲေရာ ႏိုင္ငံ အားလံုးမွာ ႀကံဳေတြ႔ရ မ်ားတဲ့ ျပႆနာ တခုပါပဲ။
ၿမိဳ႕ျပဆန္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ျမန္ဆန္လာတာ၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာ မိသားစုဖြဲ႔စည္းပံု ယိုယြင္းလာတာ၊ အင္တာနက္ေတြ၊ မီဒီယာေတြ ကေန အရြယ္မတိုင္မီ လိင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကားအျမင္ေတြ ေတြ႔ထိလာတာ ေတြက ျပႆနာရဲ႕ ရင္းျမစ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
လိင္ပညာေပးမႈကို စနစ္တက် မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ ကလည္း အေၾကာင္းႀကီး တခုပါပဲ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးေတြ ကိုယ္ဝန္လြယ္ရၿပီ ဆိုရင္ အရြယ္ရၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေတြထက္ ၅ ဆ ေလာက္ ပိုၿပီး ေသႏႈန္းမ်ားတယ္ ဆိုတာ တိက်တဲ့ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြရဲ႕ အဆိုပါပဲ။
အမူအက်င့္ဆိုင္ရာ ေရာဂါအေထြေထြ
ၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြ လက္တည့္စမ္းတတ္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြက မ်ားသလို၊ အဲဒီ အက်ိဳးဆက္ ေဝဒနာေတြ ကလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မွာ ေတြ႔ရတာပါပဲ။ အမူအက်င့္ဆိုးေတြ ျဖစ္တဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ၊ အစားအေသာက္ကို ျဖစ္သလို စားတာ၊ အရက္ေသစာနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ သံုးစြဲတာ၊ လိင္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တာ စတဲ့ အျပဳအမူေတြရဲ႕ ရလဒ္ေတြက ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကာလမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ေဝဒနာ အမ်ားစုပါပဲ။
ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်က ႐ူးသြပ္စြဲလမ္း ေနတဲ့ အမူအက်င့္ဆိုးေတြ ပါပဲ။ ဒီအမူအက်င့္ဆိုးေတြ စတင္မိ တတ္တာကလည္း အတူတြဲ အေပါင္းအသင္းေတြရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ အားနာ လိုက္ေလ်ာတာ၊ စမ္းၿပီး သံုးၾကည့္ခ်င္လို႔ တခါတရံ လုပ္ၾကည့္တာမ်ိဳးေတြ ပါပဲ။
ေတြ႔ရအမ်ားဆံုး အမူအက်င့္ဆိုး ကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ အက်င့္ပါပဲ။ ပံုမွန္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျဖစ္ေနသူ အားလံုးနီးပါးက ဒီအေလ့အက်င့္ကို အသက္ ၁၈ ႏွစ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ စတင္ခဲ့ၾကတာ ခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီသူေတြပဲ ေဆးလိပ္ ေသာက္တာကို ဆက္ၿပီး အက်င့္ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ေဆးလိပ္နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါနဲ႔ပဲ ေသဆံုးၾကတာပါပဲ။
သက္လတ္ပိုင္း၊ သက္ႀကီးပိုင္းေတြမွာ အဆုတ္ကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ နာတာရွည္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါေတြနဲ႔ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ကတည္းက ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးတာက အတိအက် ဆက္စပ္ေနတာကို သုေတသနေတြ အရ သိရပါတယ္။
ေဆးသုေတသန ေတြက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေလာက္ က်ရင္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေၾကာင့္ လူ ၁၀ သန္းေလာက္ ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး အဲဒီအထဲက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြက ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾက ပါတယ္။ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြ ေဆးလိပ္မေသာက္ဖို႔ အထိေရာက္ဆံုး တားျမစ္နည္းကို ႀကံဆၾကေတာ့ လည္း ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ေတြကို ေဆးလိပ္မေသာက္ရ၊ ေဆးလိပ္မေရာင္းရ ဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြေလာက္နဲ႔ အလုပ္မျဖစ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
စီးကရက္ေၾကာ္ျငာေတြ တားျမစ္တာ၊ ေဆးလိပ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အခြန္ အခေတြ တိုးျမႇင့္တာ၊ ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္နဲ႔ အားကစားကြင္းေတြမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္တာေတြ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မွ ထိေရာက္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ၿမီးေကာင္ေပါက္ လူငယ္ေတြမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး ျပႆနာတခုကေတာ့ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေတြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ေယာက္်ား ေလးေတြေပါ့။ ၿမိဳ႕ျပေတြမွာ ယာဥ္အႏၲရာယ္၊ ကားအႏၲရာယ္ အႀကံဳရဆံုး အရြယ္ေတြပါပဲ။ ဆင္ျခင္တံု တရား မျပည့္ဝေသးမီမွာ နေမာ္နမဲ့၊ ေဆာင့္ႂကြားႂကြား ယာဥ္ေမာင္းတာေတြ၊ လမ္းမေပၚမွာ ထီမထင္လုပ္ တာေတြ ကေန ဒီျပႆနာေတြ ျဖစ္ရတာပါ။
ယာဥ္စည္းကမ္းေတြကို ငယ္ငယ္ကတည္းက သိနားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတာမ်ိဳးနဲ ့ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေရး အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးႏိုင္မွသာ ေျပလည္မယ့္ ျပႆနာပါပဲ။
ေနာက္ျပႆနာ တခုကေတာ့ HIV/AIDS နဲ႔ လိင္ဆက္ဆံရာက ကူးစက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြ ေပါ့။ လိင္ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေတြက ႏွစ္စဥ္ လူငယ္ ၂၀ မွာ တေယာက္ႏႈန္းေတာ့ ျဖစ္ေနၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ HIV/AIDS ကေတာ့ ကမၻာ တဝန္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာမွာ ၿမီးေကာင္ေပါက္ အရြယ္ေတြထဲက တေန႔ကို ၇၀ဝ၀ ေလာက္က ေရာဂါကူးစက္ ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ကမၻာတဝန္းမွာ ကေလးေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ လိင္ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ ခံေနရတာကလည္း အေၾကာင္းတခု ပါပဲ။ မိန္းကေလးေတြ အသက္ ၁၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁၆ ႏွစ္ၾကားအရြယ္ေတြက အႏၲရာယ္ အမ်ားဆံုးလို႔ ဆိုေပမယ့္ ေယာက္်ား ေလးေတြ လည္း အႏၲရာယ္ ရွိတာပါပဲ။  ကေလးသူငယ္နဲ႔  ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရး အတြက္ ျပ႒ာန္းထား တာေတြ ရွိေပမယ့္ အႏၲရာယ္ ႀကံဳေနၾကရတာပါပဲ။
ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ အိုးအိမ္မဲ့ေတြ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြရဲ႕ လမ္းေဘးေန ဘဝေတြ၊ သဘာဝ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ဒါမွ မဟုတ္၊ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အဓမၼ ေျပာင္းေရႊ႕မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခရာေျခ မဲ့သြားတဲ့ လူငယ္ေတြဆို ပိုၿပီးဆိုးရြားတဲ့ အေနအထားကို ေတြ႔ရတာပါ ပဲ။
ကမၻာေပၚမွာ လိင္က႑ကို ကုန္သြယ္မႈတခုလို လုပ္ၿပီး လူငယ္ေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္တဲ့ စီးပြားရွာမႈေတြ ကလည္း တရားခံ ပါပဲ။ လူငယ္ က်ား၊ မေတြကို ျပည့္တန္ဆာဘဝ သြတ္သြင္းတာလည္း ၾကားသိေန ရတာပါ။ အစိုးရပိုင္းကေန အဲဒီလို လူငယ္ေတြ အတြက္ ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီေပး  ကယ္တင္မႈေတြနဲ႔ ပညာသင္ယူေစမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပး တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ သက္သာရာ ရၾကပါတယ္။
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ေတြမွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြ စတင္တာက သဘာဝတခုလို ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြမွာ စိတ္က်ေရာဂါ ျဖစ္ေလ့ ရွိၿပီး ဒါကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ နိမ့္က်သလို ခံစားရတာမ်ိဳး ကေန ျဖစ္တတ္ တာပါ။ စိတ္က်ေရာဂါက ေၾကကြဲစရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္ မိမိကိုယ္မိမိ အဆံုးစီရင္မႈကို ျဖစ္ေစတာမို႔ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာမွာ လူငယ္ ၉၀ဝ၀ဝ ေလာက္က ေသေၾကာင္းႀကံမႈ လုပ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါသတဲ့။
တျခား စိတ္ေဝဒနာျဖစ္တဲ့ စိုးရိမ္လြန္မႈ၊ အစားအေသာက္မႈ မမွန္ျခင္း ဆိုတာေတြ ကလည္း ဒီအရြယ္ေတြမွာ ေတြ႔ရ တတ္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ျပႆနာအမ်ားစု ကေတာ့ အမူအက်င့္ ဆိုင္ရာ မူမမွန္တာေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာေတြပါ။
ကေလးဘဝကေန ဆယ္ေက်ာ္သက္ကို ဝင္ေရာက္ လာခ်ိန္မွာ သူတိုရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ ေတြကို အိမ္မွာေရာ၊ ေက်ာင္းမွာပါ ဂ႐ုတစိုက္ သြန္သင္ေပးႏိုင္မွသာ လူငယ္ဘဝကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္မွာပါ။ သူတို႔ အရြယ္နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ အေျခအေနေတြကို ေက်ာင္းမွာ၊ အိမ္မွာ ကုစားတာမ်ိဳးက အစ ဖန္တီးေပးႏိုင္မွ အဆင္ေျပမွာပါ။ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဆရာ အၾကား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈက အဓိကက်တဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ပါတယ္။
ၿခံဳငံုၾကည့္လိုက္ရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၿမီးေကာင္ ေပါက္ေတြမွာ သင့္တင့္လံုေလာက္တဲ့ အာဟာရ ရရွိဖို႔၊ ေက်ာင္း ပညာေရး ကလည္း အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးတဲ့ စနစ္ကို ဦးတည္ဖို႔က သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္မွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီအတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူေရာ၊ ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမေတြေရာက ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နားလည္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ဖို႔က အဓိကပါပဲ။
ဒါမွလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကို သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖတ္သန္းၿပီး ရင့္က်က္တဲ့ လူႀကီးဘဝကို ေရာက္မွာပါ။ အစိုးရဘက္ ကလည္း ဒီလို အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာေအာင္ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ အသိတရားနဲ႔ ေစတနာရွိမွသာ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ လူ႔ဘဝအတြက္ အကူးအေျပာင္း ကာလ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြ ေျပလည္ၿပီး တိုင္းျပည္ အတြက္ ဆိုတာလည္း ကြ်ဲကူးေရပါ အနာဂတ္လွမယ္ မဟုတ္ပါလား။     
http://burma.irrawaddy.org/article/2014/11/21/67480.html

လက္နက္ႀကီး ထိမွန္က်ဆံုးသြားသူမ်ားတြင္ ကခ်င္ဗိုလ္ေလာင္းမ်ား မပါ၀င္

အစိုးရတပ္ရဲ႕ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးသြားခဲ့ၾကတဲ့ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္း အရာရွိေလာင္းေတြထဲမွာ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြခ်ည္း က်ဆံုးသြားတာလို႔  ေကအိုင္ေအက ေျပာပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က လိုင္ဇာမွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းကို  ခရာဘြမ္ေတာင္ေၾကာေပၚမွာ တပ္စြဲထားတဲ့ အစိုးရတပ္က လက္နက္ႀကီးနဲ႔ ပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္ခဲ့တာေၾကာင့္  စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနတဲ့ ဗိုလ္ေလာင္း ၂၃ ဦး က်ဆံုးသြားခဲ့ရတာပါ။

က်ဆံုးသြားသူေတြကေတာ့  တအာန္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က ဗိုလ္ေလာင္း ၁၁ ဦး၊ ရခုိင္တပ္မေတာ္က  ၈ ဦး ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္က  ၂ ဦး နဲ႔ ေအဘီအက္စ္ဒီအက္ဖ္  ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္က ဗိုလ္ေလာင္း ၂ ဦးတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေကအိုင္ေအရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးလနန္းက “အဲဒီေန႔က စစ္ေရးျပလုပ္တဲ့အခါမွာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းက ဗိုလ္သင္တန္းတက္မယ့္ ကေလးေတြဟာ ေနာက္က်ၿပီး ေရာက္လာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္ေအက စာရင္းထည့္ထားတဲ့ သင္တန္းသားေတြကေတာ့ ၁ လေက်ာ္ေက်ာ္ အေျခခံ စစ္ေရးျပေတြ လုပ္ၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေရာက္လာတဲ့ သင္တန္းသားေတြက စစ္ေရးျပ အေျခခံ သိပ္ညီညီညာညာ မရွိေတာ့ နည္းျပက သီးသန္႔ျပန္ၿပီး စစ္ေရးျပ ေလ့က်င့္ေပးေနခ်ိန္၊  တဖက္မွာလည္း ေကအုိင္ေအက ပို႔ထားတဲ့ ဗိုလ္သင္တန္းသားေတြဟာလည္း တေနရာမွာ ေလ့က်င့္ေနခ်ိန္မွာပဲ ပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ဟာ ေနာက္မွ ေရာက္လာတဲ့ သင္တန္းသားေတြရဲ႕ေလ့က်င့္ေရးကြင္းမွာ သြားၿပီးေတာ့ ထိမွန္သြားတာ။ အဲဒီေတာ့ ထိခိုက္မႈမွာ ညီေနာင္မဟာမိတ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း၀င္ေတြ မ်ားသြားတယ္”လို႔ ေျပာပါတယ္။

က်ဆံုးသြားသူေတြအတြက္ စ်ာပနကို မေန႔က လုိင္ဇာဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအနီးမွာ စစ္အခမ္းအနားနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပၿပီး ေျမျမႇဳပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအာင္က ေတာ့ ဒီပစ္ခတ္မႈဟာ လက္နက္ႀကီးနဲ႔ သတိေပး ပစ္ခတ္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း မေန႔က ျမစ္ႀကီးနားမွာ မီဒီယာေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သလို ဒီကေန႔ထုတ္  ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာေတြမွာလည္း  လမ္းေဖာက္ေနတဲ့ စစ္သည္ေတြကို ေကအုိင္ေကက ပစ္ခတ္လို႔ တံု႔ျပန္တာလို႔ ေရးပါတယ္။

ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔က ဦးလနန္းကေတာ့ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္တာ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ် လိုက္ပါတယ္။

“ဒီေကအိုင္ေအ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ နယ္စပ္မ်ဥ္းရဲ႕ အတြင္းဘက္မွာ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိတယ္။  ေတာင္ထိပ္ေပၚ ေတာင္ကုန္းေပၚမွာပါ။ တကယ္လို႔ ပစ္မွတ္လြဲသြားရင္ တရုတ္ဘက္လည္း က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ ခါရာဘြန္ေတာင္က ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို မွန္ဘီလူးနဲ႔ ၾကည့္တဲ့အခါ ပစ္ကြင္းေတြ အားလံုး ရွင္းပါတယ္။ သူတို႔ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို တခ်က္တည္း ပစ္တဲ့ေနရာမွာ တခ်က္တည္းနဲ႔ ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္သြားတယ္။ ဒါဟာ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နဂိုကတည္းက အစီအစဥ္တက် လုပ္ၿပီးသား ပစ္မွတ္ေပၚ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္တာ ျဖစ္တယ္။”

တအာင္းတပ္မေတာ္ (တီအန္အယ္လ္ေအ) ရဲ႕ သတင္းနဲ႔ ျပန္ၾကားေရး လက္ေထာက္ ဌာနမွဴး တာ၀န္ခံကလည္း  ဒီပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရအေပၚ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းေစတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ဘက္က ၁၁ ဦး က်ဆံုးပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အထူးေၾကကြဲ၀မ္းနည္းရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ အင္တိုက္ အားတိုက္ ႀကဳိးစားပမ္းစား ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခုလိုမ်ဳိဳး အစိုးရဘက္က ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္ တိုက္ခတ္တာဟာ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ အမ်ားႀကီး အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစတယ္။ ယံုၾကည္မႈအမ်ားႀကီး က်ဆင္းေစတယ္။”

ဒီပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ  တျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း သူရဲေဘာ ေၾကာင္တဲ့ လုပ္ရပ္အျဖစ္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ရွဳႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာထားၾကပါတယ္။

By ပီတာေအာင္ (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/71652

လိုင္ဇာ ျဖစ္ရပ္ကို စစ္ေရးနဲ့ မတုန့္ျပန္ဘူးလို့ KIA ေျပာ

ျပီးခဲ့တဲ့ နိုဝင္ဘာလ ၁၉ရက္ေန့က ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာျမို့ KIA ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဌာနခ်ုပ္နားက ဗိုလ္သင္တန္း ေက်ာင္းမွာ အစိုးရ စစ္တပ္က ပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ က်မွန္ျပီး ဗိုလ္ေလာင္းေတြ ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ ကိစၥနဲ့ ပတ္သက္လို့ တပ္မေတာ္ရဲ့ ေျကညာခ်က္ပါ ေဖၚျပခ်က္ေတြဟာ မဟုတ္မမွန္ မွားယြင္းေနတယ္လို့ KIA က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ့ ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္ထဲမွာ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ တပ္မေတာ္ စစ္ေျကာင္းေတြကို KIA က ေခ်ာင္းေျမာင္း ပစ္ခတ္ တာမ်ိုးလို ေဒသတြင္း စစ္ရွိန္ ျမင့္မားေစတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္က သတိေပး ပစ္ခတ္ ခဲ့ရာကေန ျဖစ္ပြားခဲ့တာလို့ ေဖၚျပထားပါတယ္။

KIA ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္ ဉီးလာနန္းကေတာ့ ၂၀၁၃ခုနွစ္ NCCT တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ့စည္း ျပီးကတည္းက အစိုးရ စစ္စခန္းေတြကို ဝင္မစီးဖို့ KIA ေရွ့တန္း တပ္ဖြဲ့ေတြကို ညွြန္ျကားထားျပီး တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ေအာင္ သတိထား ေနလာတာ တနွစ္ေက်ာ္ ရွိသြားျပီ ျဖစ္တာမို့ KIA က ေနွာင့္ယွက္ ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ လံုးဝ မဟုတ္ဘူးလို့ ေျပာပါတယ္။

အခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္လိုမ်ိုး အစိုးရ ဘက္က တဘက္သတ္ စစ္ေရးနည္းနဲ့ ဖိအားေပး ျခိမ္းေျခာက္မႈေတြ လုပ္လာမယ္ ဆိုရင္ NCCT နဲ့ UWPC ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မီတီတို့အျကား ေတြ့ဆံု ညွိနွိုင္းေနမႈေတြမွာ ေနွာင့္ေနွး ျကန့္ျကာမႈေတြ ျဖစ္လာနိုင္တယ္လို့ သူက ေျပာပါတယ္။

KIA အေနနဲ့ အခု ျဖစ္ရပ္ကို စစ္ေရးနည္းနဲ့ တုန့္ျပန္တာမ်ိုး လုပ္မွာ မဟုတ္ပဲ နိုင္ငံေရး အရ ေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးတဲ့ နည္းနဲ့ အေျဖရွာေရး လမ္းေျကာင္းေပၚမွာပဲ သတိျကီးျကီးနဲ့ ဆက္သြားဖို့ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္လို့ KIA ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိုလ္ ဉီးလာနန္းက ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/burma/2014/11/141121_kia_army_laiza

အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္နည္း ၇ ခ်က္

၁) စကားေျပာ ဝါက်မ်ားကို ေလ့လာပါ။

စကားေျပာ ဝါက်ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကိုယ္ေျပာခ်င္တာေတြ ရွိတဲ့အခါ စိတ္ထဲမွာ ဝါက် ေဆာက္ေနမယ့္ အစား ကိုယ္သိထားတဲ့ ဝါက်မ်ားနဲ႔ အသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာစကားေျပာျခင္း အစကလည္း ဝါက် တစ္ေၾကာင္း၊ စကား တစ္ေၾကာင္းေတြကို စတင္ေလ့လာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၂) အဂၤလိပ္လို နားေထာင္ပါ

အဂၤလိပ္ သီခ်င္း နားေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ အဂၤလိပ္လို စကားေျပာတဲ့ ရုပ္ရွင္ေတြကို အဂၤလိပ္စာတန္းထိုးနဲ႔ ၾကည့္ဖို႔လိုအပ္ ပါမယ္။ ဒီေတာ့ ဝါက်ကိုပါ တစ္ခါတည္း ေလ့လာမိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အသံထြက္ကိုလည္း သိသြားပါမယ္။ ပထမ တစ္ခါ စာတန္းထိုးနဲ႔ ၾကည့္ျပီး ဒုတိယ တစ္ခါ စာတန္း မပါပဲ ၾကည့္ၾကည့္ပါ။ ျပီးရင္ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ေနရာက် သူတို႔လို လိုက္ေျပာၾကည့္ပါ။

၃) တစ္ေယာက္တည္း ေျပာပါ

တစ္ေယာက္တည္း အဂၤလိပ္လို ေျပာရင္ ေၾကာင္သလို၊ ေပါသလို ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနခ်ိန္ကို ဒါကို ေလ့က်င့္တာ မမွားပါဘူး။ တစ္ေယာက္တည္း အဂၤလိပ္လို အျမဲ ေျပာက်င့္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ တကူးတက မဟုတ္ပဲ လမ္းသြားေနရင္းနဲ႔ေတာင္ ေျပာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

၄) အဂၤလိပ္စာ အသံထြက္ဖတ္ပါ

အဂၤလိပ္လို ေရးထားတဲ့ စာမ်ားကို အသံထြက္ ဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မ်ားမ်ား အသံထြက္ ဖက္တဲ့ အခါ၊ အသံ က်ယ္က်ယ္ ဖတ္တဲ့အခါ ေျပာတဲ့ ေလယူေလ သိမ္းလည္း ရလာပါမ္။

၆) စကားေျပာေဖာ္ ပါတနာ ရွာပါ

အဂၤလိပ္လို စကားေျပာေဖာ္ အေဖာ္ ရွိဖို႔ လိုအပ္ ပါေသးတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း စကားေျပာဖို႔ပါပဲ။ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ေျပာေနလို႔ မျပီးပါဘူး။ အျမဲတမ္း ေလ့က်င့္ေဖာ္ မရႏုိင္ေတာင္ တစ္ခါတစ္ရံ ေလ့က်င့္ႏိုင္မယ့္ မိတ္ေဆြရွိရင္ ေကာင္းပါတယ္။

၇) စိတ္ထဲမွာ ဝါက်ဖြဲ႔က်င့္ပါ

အဂၤလိပ္စကားေျပာဖို႔အတြက္ အရင္ဆံုး ဦးေႏွာက္ထဲက ဝါက်ဖြဲ႔ရတာပါ။ အမ်ားစုဟာ စာေရးဆုိရင္ ေရးႏုိင္ေပမယ့္ ေျပာပါလို႔ ဆုိလိုက္ရင္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မထြက္ေတာ့ပါဘူး။ ယင္းထဲမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုက စိတ္ထဲမွာ ဝါက်ဖြဲ႔တာ ေနာက္က်ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အလြဲလြဲမွားမွားေတြ လည္း ေျပာျဖစ္ သြား တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အားေနရင္ စိတ္ထဲမွာ ဝါက် ဖြဲ႔ေနျပီး ျပီးရင္ အသံထြက္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္တယ္ မတတ္ဘူး ဆုိတာ ေလ့က်င့္မွုနဲ႔ အထူးသက္ဆိုင္ ပါတယ္။ ေလ့က်င့္မွုအား ေကာင္းသူ၊ စကားေျပာတတ္သူေတြ ဆုိတာ မ်ားမ်ား ေျပာက်င့္၊ ေလ့က်င့္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေလ့က်င့္ေနဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

Ref: CONNECT Institute

ခ်မ္းသာတဲ့လူကိုလက္ထပ္ဖို႕ၾကိဳးစားေနတဲ့မိန္း မတစ္ေယာက္အား ပညာေပး ဆံုးမစာျပန္ခဲ့ တဲ့သူေဌးတစ္ဦး


ခ်မ္းသာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို လပ္ထပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ မိန္းမတစ္ေယာက္က ခ်စ္သူ
ရွာေဖြေရးဖိုရမ္တစ္ခုမွာ ေအာက္ပါ ပို႕စ္ကို တင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီေနရာမွာ ကၽြန္မ ရိုးရိုးသားသားေျပာပါရေစ...
ဒီနွစ္မွာ ကၽြန္မအသက္၂၅ ျပည့္ပါျပီ။ ကၽြန္မက အေတာ္လွပါတယ္။ စတိုင္နဲ႕ ဆြဲေဆာင္မႈလည္းရွိပါတယ္။
တစ္နွစ္လစာ ေဒၚလာ၅သိန္းနဲ႔ အထက္ေလာက္ ဝင္တဲ့လူကို လပ္ထပ္ခ်င္ပါတယ္။
ရွင္တို႔ကေတာ့ ေျပာမယ္။ ကၽြန္မက ေလာဘၾကီးတယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္နွစ္ ေဒၚလာ ၁သန္း
ေလာက္ ရတဲ့လူဟာ နယူးေယာက္လိုျမိဳ႕မွာ လူလတ္တန္းစားအဆင့္ ပဲရွိပါတယ္။ကၽြန္မေတာင္းတာ မျမင့္ပါဘူး။ ခု ဒီဖိုရမ္ထဲမွာ တစ္ႏွစ္ ေဒၚလာ ၅သိန္းလာက္ ဝင္တဲ့လူမ်ားရွိလား။ ရွိတဲ့လူေတြ အားလံုး လပ္ထပ္ထားၾကသလားရွင္။ ရွင္တို႔လို လူေတြကို လပ္ထပ္ဖို႔ ကၽြန္မ ဘာေတြမ်ားလုပ္သင့္သလဲ????
ကၽြန္မ တြဲခဲ့ဖူးတဲ့လူေတြထဲမွာ အခ်မ္းသာဆံုးက တစ္နွစ္ ေဒၚလာ နွစ္သိနး္ခြဲ ရတဲ့လူပါ။
ဒါ ကၽြန္မရဲ႕အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေတာ့မယ့္ပံုပါပဲ.....ဒီေနရာမွာရွင္တို႔ကိုကၽြန္မရုိးရိုးသားသားနဲ႕
ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးပါရေစ
(၁)ခ်မ္းသာျပီး လက္မထပ္ရေသးတဲ့ ေယာက်္ားေတြက ဘယ္ေနရာကို သြားတတ္ၾကသလဲ။ (ေက်းဇူးျပဳ၍ သူတို႔သြားတတ္တဲ့ စားေသာက္ဆိုင္နာမည္ေတြ၊ ဘားဆိုင္နာမည္ေတြကို ခ်ေရးေပးပါ။)
(၂) ဘယ္လို အသက္အရြယ္မ်ိဳးေလာက္ကိုကၽြန္မ ပစ္မွတ္ထားသင့္လဲ။
(၃)ဘာေၾကာင့္ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြရဲ႕ မိန္းမေတြက သာမန္ ရုပ္ရည္ပဲ ရွိၾကတာလဲ။ ရုပ္ရည္လည္းမရွိ
၊ စိတ္ဝင္စားစရာလည္း မေကာင္းတဲ့ ေကာင္မေေလးေတြ ကၽြန္မ ေတြ႕ဘူးပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြကို လပ္ထပ္နိုင္တယ္။
၄- ရွင္တို႔ ရဲ႕ဇနီး(သို႕မဟုတ္) ရွင္တို႔ရဲ႕ရည္းစားျဖစ္နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ လူေတြကို ရွင္တို႔က
ဘယ္လို သတ္မွတ္ျပီးေရြးခ်ယ္သလဲ။
(ကၽြန္မရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ဇနီးျဖစ္ဖို႔ပါ။)....
( Ms Pretty )
ကမာၻေက်ာ္ J P Morgan က CEO တစ္ေယာက္ရဲ႕ ျပန္စာကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းပါ.....
ခ်စ္လွစြာေသာ Ms Pretty
ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပို႔စ္ကိုကၽြန္ေတာ္ ေလးေလးနက္နက္နဲ႕ကိုဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ခင္ဗ်ားလို ေမးခြန္းေတြေမးေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြလည္း အျပင္မွာ အမ်ားၾကီးရွိေနမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိပါတယ္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ရင္းနွီးျမႇပ္နွံေရး သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေျခအေနေလးကို ခြဲျခမ္းေလ့လာခြင့္ျပဳပါ။ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တစ္နွစ္ဝင္ေငြက ေဒၚလာ၅သိန္း
ထက္ ပိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတယ္ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ လူတိုင္းကေျပာ
ၾကမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ စဥး္စားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကို လပ္ထပ္တာဟာ ဆိုးဝါးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို ခ်မိတာပဲဗ်။
အေၾကာင္းျပခ်က္က ရိုးရိုးေလးပါ။ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပပါရေစ။အေသးစိတ္ေတြ ေျပာမေနေတာ့ဘူးဗ်ာ။
ခင္ဗ်ားလုပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာက “အလွ”နဲ႔ “ပိုက္ဆံ”ကို အလဲအလွယ္လုပ္ဖို႔ပဲ။ ေအဆိုတဲ့ လူက အလွေပးမယ္။ ဘီ ဆိုတဲ့လူက ဒီအလွအတြက္ ပိုက္ဆံေပးမယ္၊ မွ်မွ်တတပဲေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာ
မွာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ျပႆ နာတစ္ခုရွိေနတယ္။ ခင္ဗ်ားအလွက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေပ်ာက္
သြားမွာ။ ကၽြန္ေတာ့္ပိုက္ဆံကေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေကာင္းေကာင္းမရွိဘဲနဲ႔ ေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။
ေျေျ  ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ့္ဝင္ေငြက တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္ထက္ တိုးပြားလာမွာ။
ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအလွကေတာ့ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ဒီလုိျဖစ္မလာနိုင္ဘူး။
စီးပြားေရးပညာရႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္က တန္ဖိုးရွိ ပစၥည္းကို
ကိုင္ထားတာျဖစ္ျပီး ခင္ဗ်ားက တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့ ပစၥည္းကိုကိုင္ထားတာပဲ။ သာမန္ တန္ဖိုးယုတ္္ေလ်ာ့ေတာင္ မဟုတ္ဘူး။ ဆတိုး တန္ဖိုးယုတ္လ်ာ့ ပစၥည္းပဲ။ ဒီပစၥည္းတစ္ခုတည္းသာ ခင္ဗ်ားကိုငထားရင္ေတာ့ လာမယ့္ ၁၀နွစ္အတြင္း ခင္ဗ်ားတန္ဖိုးက အဆိုးဆံုးျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
Wall Street မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သံုးတဲ့ စကားေတြအရ ဆိုရင္ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္တိုင္းမွာ
”အေနအထား”ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ တြဲတယ္ဆိုတာကလည္း”အေရာင္းအဝယ္အေနအထား
”တစ္ခုပဲ။တန္ဖိုးက်ရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရာင္းထုတ္မွာပဲ။ ၾကာၾကာကိုင္ထားတာဟာ စိတ္ကူးေကာင္းမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ား စိတ္မဆိုးဘူးဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာကလည္း
ဒီလိုပဲလို႔ ေျပာပါရေစ။ ဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ ရိုင္းသလိုေတာ့ ျဖစ္သြားမယ္ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ အမွန္ကန္
ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ယုတ္္ေလ်ာ့တန္ဖိုးပဲရွိတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေရာင္းရင္ေရာင္း မေရာင္းရင္ေတာ့ “ေပါင္”ရမွာပဲ။တစ္နွစ္ ဝင္ေငြ ေဒၚလာ၅သိန္းေလာက္ရေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ အရူးမဟုတ္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခင္ဗ်ားကို အေပ်ာ္ပဲတြဲမွာ။ လက္မထပ္ဘူး။ ခ်မ္းသာတဲ့လူတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္ဖို႔ လမ္းစရွာေနတာထက္.ခင္ဗ်ားကိုယ္
တိုင္ တစ္နွစ္ေဒၚလာ ၅သိန္း ဝင္တဲ့လူ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ သူေဌးတစ္ေယာက္ကို
ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ လိုက္ရွာေနတာထက္စာရင္ဒါက ပိုျပီးျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။
ဒီျပန္စာက ဘ၀အတြက္ အကူအညီျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
တန္ဖိုးရွိတဲစကားေလးေတြပါသင့္တို့ရဲ႕အျမင္ေလးတြကိုconmentေပးခဲ႕ႀကေနာ္႕

 သုတစုံလင္ Win.Htike

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Roman Catholic သာသနာေရာက္ရိွသည္ႏွစ္၅၀၀ျပည့္ အခမ္းအနား


ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Roman Catholic သာသနာေရာက္ရိွသည္ႏွစ္၅၀၀ျပည့္ အခမ္းအနား ကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရိွ St. Mary’s Cathedral ဘုုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပ ျပဳလုုပ္ခဲ့ ပါတယ္။ ပုပ္႐ဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ Oswald Cardinal Gracias, archbishop of Bombay, မွတက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
အခါ တိုင္းရင္းသူမ်ားလည္းတက္ေရာက္ခဲ႕ပါတယ္။

အရသာေနာက္က အႏၲရာယ္

ျမန္မာ စကားပံု တစ္ခုရိွသည္။ “ ဆီကိုေရခ်ဳိး ေဆး႐ိုးမီးလံႈ စပါးေတာင္လိုပံု” ။ ထိုစကားပံုသည္ ဆီကို ေရကဲ့သို႔ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ အထိ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္၀သည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ စကားပံု ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔၏ အေလ့အထတြင္ ဆီကို ေရကဲ့သို႔ အသံုးျပဳခ်က္ ျပဳတ္ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေပၚလြင္ ထင္ဟပ္ေစေသာ စကားပံုလည္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အခ်ိန္ထိလည္း ဆီကို ယင္းကဲ့သို႔ ေပါေပါ မ်ားမ်ား သံုးစြဲေနၾကေသာ အိမ္ရွင္မမ်ား ရိွသည္။

ဆီနည္းနည္း ႏွင့္ ခ်က္သည့္ ဟင္းကို စားေကာင္းေသာ ဟင္းတစ္ခြက္ အျဖစ္ မယူဆၾက သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဟင္း တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ဆီကို ေပါေပါ မ်ားမ်ား သံုးျခင္း မဟုတ္။ ဆီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျခားမုန္႔ပဲ သေရစာ မ်ားတြင္လည္း ဆီကို လိုသည္ထက္ ပို၍ သံုးစြဲတတ္ၾကသည္။

ထမင္း၀ိုင္း တစ္ခုတြင္ ဆီျပန္ ဟင္းတစ္ခြက္မွ မပါလွ်င္ လူရာမ၀င္ေသာ ထမင္း၀ိုင္း အျဖစ္ပင္ မွတ္ယူ ထားတတ္ ၾကေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက “ဆီစား၍ အသားမျဖစ္၊ ဆီမ်ား၍ ေဘးျဖစ္သည္” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ကို ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ ဆီစားသံုးမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ သိသာသည့္ ေလ်ာ့က်မႈကား မရွိေသးေခ်။

““အေမတို႔ လက္ထက္ ကတည္းက ဆီကို ဒီလို စားလာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ပါးစပ္ကလည္း အက်င့္ ပါသြားၿပီ။ ဆီနည္းရင္ မစား တတ္ေတာ့ဘူး”” ဟု ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ (၁၈) ရပ္ကြက္ အတြင္း ေနထိုင္သည့္ မိသားစု ငါးဦး၏ အိမ္ေထာင္ ရွင္မ တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေဒၚသႏၲာျမင့္က ေျပာသည္။ ၎တို႔အိမ္၏ တစ္လဆီ စားသံုးမႈသည္ အနည္းဆံုး ဆီတစ္ပိႆာခြဲ ရိွေနသည္။ အဆိုပါ ႏႈန္းထားသည္ ၎၏ မိဘမ်ားထံမွ လက္ဆင့္ ကမ္းလာခဲ့ေသာ အေမြ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

““ဆီစားရင္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္တာ သိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ပဲ အစားေသာက္ ေရွာင္ေရွာင္ တစ္ေန႔ ေသမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ လူျဖစ္တုန္း ေကာင္းေကာင္းစားၿပီးပဲ အေသ ခံသြားမယ္။ ဆီကိုေတာ့ ဒီထက္ေလွ်ာ့ မသံုးႏိုင္ေတာ့ဘူး”” ဟု သူမကဆိုသည္။ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ မိမိ ႏွစ္သက္သည့္ အရာကို အသက္ေပး၍ စားသံုးသြားမည္ဟု စိတ္ပိုင္း ျဖတ္ထားသည့္ သူမ၏ ကိုယ္ခႏၶာက အသက္ (၄၀) ေက်ာ္ အရြယ္မွာပင္ ေပါင္ခ်ိန္ (၁၈၀) ေက်ာ္ ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သာမန္ထက္ “၀” ေနသည္ကို သတိထားမိ၍ ေမးျမန္း ၾကည့္ရာမွ သိရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီဆိုသည္မွာ လူတို႔အပါ၀င္ သက္ရိွ သတၱ၀ါ အားလံုးအတြက္ မရိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သတၱ၀ါ အားလံုး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အင္အားႏွင့္ အ႐ိုးအဆစ္မ်ား လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္မွာ အဆီဓာတ္ေခၚ ဆီရိွမွျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆီကို ထုတ္ယူရာ၌ အသီးအရြက္ မ်ားမွလည္း ထုတ္ယူ ႏိုင္သကဲ့သို႔ တိရိစၦာန္မ်ားမွလည္း ထုတ္ယူ စားသံုးႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ စားသံုးရာတြင္ တိရိစာၦန္မွ ထုတ္ယူ ရရိွေသာ ဆီသည္ စားသံုး၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း အသီး အရြက္တိုင္းမွ ထုတ္ယူ ရရိွေသာ ဆီတိုင္းကို စားသံုး၍ မရႏိုင္ ေၾကာင္း အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲမႈ ဦးစီးဌာန (FDA) မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စားသံုး၍ ရႏိုင္ေသာ ဆီမ်ားကို ထပ္မံ ခြဲျခားမည္ ဆိုပါက ျပည့္၀ဆီႏွင့္ ျပည့္၀ဆီ မဟုတ္ေသာ ဆီဟူ၍ ထပ္မံ ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ထိုဆီ ႏွစ္မ်ဳိးတြင္ ျပည့္၀ဆီ ဆိုသည္မွာ တိရိစာၦန္မ်ားမွ ရေသာ အဆီ၊ ေထာပတ္ဆီ၊ အုန္းဆီတို႔ ပါ၀င္ျပီး ယင္းဆီမ်ားကို သာမန္ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲပါက လူကို ဆိုး၀ါးစြာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး သုေသသန ပညာရွင္မ်ားက ရွာေဖြ ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းဆီမ်ားကို လူတို႔ အလြန္အကၽြံ သံုးစြဲ ျခင္းမျပဳရန္ ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

လူတို႔ႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အဆီမွာ ျပည့္၀ မဟုတ္ေသာ အဆီျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းဖူး၊ ပဲပိ၊ ေနၾကာ၊ ႏွမ္းႏွင့္ ေျမပဲတို႔မွ ရရိွေသာ ဆီမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ စားေသာက္ၾကရန္ ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပ ခဲ့ၾကသည္။

““ ဆီကို လိုအပ္ခ်က္ထက္ ပုိမို စားသံုးရင္ ေသြးထဲကို ဆီဓာတ္ေတြ စီး၀င္ၿပီး ေသြးနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကို ခံစား ရႏိုင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါနဲ႔ အသည္းအဆီဖံုး ေရာဂါေတြကို ခံစား ရႏိုင္တယ္”” ဟု NLD ပါတီ၏ က်န္းမာေရး ကြန္ရက္၀င္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္စြာဦးက ေျပာသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆီကို အလြန္အကၽြံ စားသံုးျခင္းျဖင့္ အျဖစ္ မ်ားေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ အသည္း အဆီဖံုးျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း ကဲ့သို႔ ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားျပားၿပီး ကုသရ ခက္ခဲေသာ ေရာဂါမ်ား အျပင္ ႏွလံုး၊ ေလျဖတ္၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုး၊ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါမ်ားကိုပါ ျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္သည္။

ထိုေရာဂါမ်ားသည္ မျဖစ္ဖူးသူမ်ား အတြက္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းသည္ဟု မထင္ ရေသာ္လည္း ျဖစ္ဖူးသည့္ သူမ်ားမွာမူ ဆီကို ရန္သူ တစ္ေယာက္ကဲ့သို႔ မုန္းတီး သြားတတ္ၾကသည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာ ဆီ၏ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

““ငယ္ငယ္က ၀က္သား စားရင္ေတာင္ အဆီတံုးမွ စားတာ။ ဟင္း ဆိုရင္လည္း ဆီျပန္မွ စားတယ္။ အသက္ နည္းနည္း ႀကီးလာေတာ့ ေသြးတိုး ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဆံုး တစ္ေခါက္ ေသြးတိုးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမွ မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေဆး႐ံုကို ျပရတဲ့ အေျခအေန အထိ ျဖစ္သြားတယ္။ ဆရာ၀န္က ေဆး႐ံု အေရာက္ မျမန္ရင္ လမ္းမွာ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ ျပတ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာေတာ့မွ ဆီကို ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္သြားတယ္”” ဟု ဒလၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သား ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ (၅၀) အရြယ္ ဦးေက်ာ္လြင္ က ေျပာသည္။

၎သည္ ငယ္စဥ္ ကတည္းက ဆီႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစားမ်ားကို ႏွစ္သက္စြာ စားေသာက္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ၎အလြန္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ၀က္သားကုိပင္ မစားရဲေတာ့ေၾကာင္း သူကဆိုသည္။

လူတို႔ စားသံုး ေနၾကသည္ ဆီေပါင္းမ်ားစြာ ရိွၾကသည္။ ၎တို႔အနက္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳၾကသည့္ ဆီမွာ အသီးအရြက္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ ရရိွေသာ ဆီမ်ား ျဖစ္သည့္ ဖြဲႏုဆီ၊ ပဲပုပ္ဆီ၊ အုန္းဆီ၊ မုန္ညႇင္းဆီ၊ သံလြင္ဆီ၊ ေျပာင္းဆီ၊ ေနၾကာဆီ၊ ၀ါေစ့ဆီ၊ စားအုန္းဆီ ႏွင့္ ေျမပဲဆီတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး တိရစာၦန္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ ရရိွသည့္ ဆီမ်ားမွာ ေထာ ပတ္ဆီ၊ အမဲဆီ၊ ၀က္ဆီႏွင့္ ငါးဆီ တို႔ကို ပိုမို သံုးစြဲေလ့ရိွၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆီမ်ားစြာ ရိွၾကသည့္ အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အမ်ားဆံုး ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား စားသံုးၾကသည္ ဆီမွာ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ား မရိွေသာ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာသည့္ စားအုန္းဆီမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ စားသံုးသူ ေရးရာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ အဆိုပါ ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ား အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ဆိပ္ကမ္းသို႔ တစ္လလွ်င္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ စားအုန္ဆီမွာ တန္ခ်ိန္(၃၀၀၀၀) ၀န္းက်င္ ရိွၿပီး တရားမ၀င္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနေသာ ဆီမ်ားလည္း ရိွေနေသာေၾကာင့္ လစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စားအုန္းဆီ ၀င္ေရာက္မႈ ႏႈန္းသည္ တန္ခ်ိန္(၃၀၀၀၀) အထက္ ရိွေနႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္း ထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေနေသာ စားသံုးဆီမ်ား အျပင္ ျပည္ပ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ယင္းကဲ့သို႔ ပမာဏ အမ်ားအျပား လစဥ္ ၀င္ေရာက္ ေနျခင္းသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ က်န္းမာေရး အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဆီသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ယင္းပမာဏကို ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ သန္း (၅၀) ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ား စားသံုး ေနၾကသည္မွာ ေရရွည္တြင္ က်န္းမာေရး အတြက္မ်ားစြာ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေနစိုးေမာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စားအုန္းဆီ မ်ားသည္ ႏွမ္းဆီ၊ ေျမပဲဆီတို႔ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ လူကို အက်ဳိးျပဳေသာ ကိုလက္စထေရာ (H.D.L) ထက္ လူကို ဆိုးက်ဳိးျပဳေသာ ကိုလက္စထေရာ (L.D.C) ပါ၀င္မႈမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလ်က္ ရိွေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ လူကို ဆိုးက်ဳိး ပိုေပးႏိုင္ေသာ ဆီမ်ား ျဖစ္သည့္ စားအုန္းဆီမ်ားကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ အလံုးအရင္း ႏွင့္ တင္သြင္းခဲ့ရာမွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စားအုန္းဆီ ေစ်းကြက္မွာ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔ လာခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ယခင္က ထြက္ရိွခဲ့ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားထက္ မ်ားစြာ နည္းပါးခဲ့ၿပီး ဆီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွာလည္း ထြက္ႏႈန္း နည္းပါး ခဲ့ရသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ စားအုန္းဆီမ်ားမွာ ျပည္တြင္း၌ ေစ်းကြက္တစ္ခု အခုိင္မာ ရရိွလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆီ ကုန္သည္မ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းသို႔ စားအုန္းဆီမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီး ေစ်းကြက္ တစ္ခု ရရိွလာသည္ႏွင့္ အမွ် စီးပြားေရးသမား အခ်ဳိ႕တို႔၏ ေလာဘရမၼက္ မ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္ လာၾကသည္။ နဂိုတည္းက က်န္းမာေရး ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ စားအုန္းဆီမ်ား ေရာင္းပန္း လွေစရန္ အတြက္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား ေရာေႏွာ၍ ျဖန္႔ျဖဴး လာၾကသည္။

ဆီကို ေအးခဲမႈ မရိွရန္ အတြက္ ဆီ၏ အရည္ခဲမွတ္ကို ႏိွမ့္ခ်လိုက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ရန္ အတြက္ ဆီထဲသို႔ ဆားကို ထည့္ၾကသည္။ အရည္ တစ္ခုထဲသို႔ ဆားကုိ ထည့္မည္ ဆိုပါက အရည္ ခဲမွတ္ကို ႏိွမ့္ခ် ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဆီအတြင္းသို႔ ဆားမွာ ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္မႈ မရိွေသာေၾကာင့္ အရည္ ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္မည့္ ဆပ္ျပာႏွင့္ ဆားကို အခ်ဳိးတူ ေရာစပ္၍ အရည္ ခဲမွတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကသည္။

အလားတူ အနံ႔ႏွင့္ အေရာင္ လွပေစရန္ အတြက္ ဓာတုေဗဒ ေဆး၀ါးမ်ားကို သံုးစြဲၾကသည္။ ထိုဆီမ်ဳိး ကို စားသံုးမိေသာ သူသည္ သာမန္ လူသား တစ္ဦးထက္ ပို၍ အသက္တုိ ေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲထားေသာ စားအုန္းဆီမ်ားကို မၾကာခဏ ေရွာင္တစ္ခင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းေရွာင္တစ္ခင္ စစ္ေဆးမႈမွာလည္း ထိေရာက္မႈ မရိွေသးဟု ယင္း၀န္ ႀကီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

““ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေတာ့ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူး။ သတင္းရမွ ရတဲ့ဆိုင္က ဆီကို နမူနာ၀ယ္၊ ၿပီးမွ ဓာတ္ခြဲ အေျဖထြက္မွ အေရး ယူရတာ။ တကယ္ဆိုရင္ မသကၤာတဲ့ ဆိုင္တိုင္းက ဆီေတြကို နမူနာ၀ယ္ၿပီး ဓာတ္ခြဲမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရာင္းမယ့္ လူေတြ ေၾကာက္သြားႏိုင္တယ္။ အခုက ဆီ၀ယ္ဖို႔နဲ႔ ဓာတ္ခြဲဖို႔ အတြက္ ပိုက္ဆံက မေလာက္ေတာ့ တိုင္မယ့္သူကို ေစာင့္ေနရတယ္””ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရွိသူက ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ က်န္းမာေရး ႏွင့္ မညီညြတ္သည့္ ဆီေပါင္းမ်ားစြာကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား စားသံုး ေနၾကရသည္မွာ လြန္စြာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဆီကို ေပါေပါမ်ားမ်ား စားသံုးေလ့ ရိွသည္ကို သိထားၾကေသာ စီးပြားေရး သမားမ်ား ကလည္း ၎တို႔၏ အက်ဳိးစီးပြား တစ္ခုတည္း ကိုၾကည့္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေနမႈမ်ား ရိွေနသည္။ ထိုျပႆနာသည္ ေရရွည္တြင္ အမ်ဳိးသား က်န္းမာေရးကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေနစုိးေမာင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆီ စားသံုးမူ ႏူန္းထားကို သိရိွႏိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ မိသာစု ငါးဦးရိွသည့္ ေနအိမ္ အခ်ဳိ႕မွ ဆီသံုးစြဲမႈ ႏႈန္းထားကို အေသးစား စစ္တမ္း ေကာက္ယူ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မိသားစု တစ္စုသည္ တစ္လလွ်င္ ဆီကို တစ္ပိႆာ ႏွင့္ (၅၀) က်ပ္သား ၀န္းက်င္ အထိ စားသံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရၿပီး အခ်ဳိ႕ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ပိႆာ ၀န္းက်င္အထိ စားသံုးေနေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရိွရသည္။

ထိုပမာဏသည္ မိသားစု ငါးဦးႏႈန္းက စားေသာက္ ေနေသာ တစ္လတာ ဆီစားေသာက္မႈ ႏႈန္းထား ျဖစ္သည္။ ထိုႏႈန္းထားသည္ လူတြင္ လိုအပ္သည့္ အဆီ ဓာတ္ထက္ လြန္စြာ မ်ားျပား ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေက်ာ္စြာဦးက ေျပာသည္။ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲမႈ ဦးစီးဌာနကမူ လူတစ္ဦးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကယ္လိုရီဓာတ္ (၁၀၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အတြက္ အဆီမွ ရရိွေသာ ကယ္လိုရီဓာတ္ကို (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသာ စားသံုး သင့္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရိွ ျမန္မာတို႔ ရယူေနေသာ ကယ္လိုရီဓာတ္မွာ အျခား အစားေသာက္မ်ားမွ ရယူသည့္ ကယ္လိုရီ ဓာတ္ထက္ အဆီက ရယူေသာ ကယ္လိုရီဓာတ္မွ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ပိုမို မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တကၠသိုလ္မွ အခ်က္လက္မ်ား အရ သိရသည္။

““ ဆီစားသံုးမႈက ဟိုအရင္ကထက္ စာရင္ေတာ့ ေလွ်ာ့ေပါ့ စားသံုး လာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုအပ္တ့ဲ ႏႈန္းထား ထက္ေတာ့ ပိုေနေသးတယ္”” ဟု ေဒါက္တာ ေနစိုးေမာင္က ၎တို႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေျပာၾကားသည္။

ဆီကို စားသံုးျခင္းသည္ လူတို႔အတြက္ မရိွမျဖစ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း လိုသည္ ထက္ပို၍ စားသံုးလွ်င္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္သည္ ဆိုသည္ကို ယခုအခါ လူအမ်ားစုက လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕လိုက္နာ က်င့္သံုးမႈ အပိုင္းတြင္မႈ သိသာသည့္ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကျခင္းမွာ အခ်ိန္ကာလ အတန္ၾကာ စြဲလမ္းခဲ့ေသာ အရသာအား ႐ုတ္တရက္ေျပာင္းလဲရန္ ခက္ခဲေနျခင္း ႏွင့္ အစိုးရ၏ က်န္းမာေရး ပညာေပးမႈ အပိုင္းမ်ားက အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္ အခ်ဳိ႕ က ေ၀ဖန္ၾကသည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ဆီကို အလြန္အကၽြံ စားသံုးျခင္းသည္ ေရာဂါေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာကို ဖိတ္ေခၚ ေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနကို လူတုိင္းနီးပါး သိရိွထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါလ်က္ စားသံုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း မရိွျခင္းမွာ ဆီေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရာဂါသည္ အျခား ေရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ပတြင္ ေပၚေပၚ ထင္ထင္ လကၡဏာ ျပေလ့ မရိွဘဲ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း၌ မသိမသာ ျဖစ္ေပၚ ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ အကယ္၍ ဆီေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါသည္ ႀကိဳတင္ လကၡဏာမျပဘဲ ႐ုတ္တရက္ အတြင္းမွာပင္ ေသသြား ႏိုင္သည္ အထိ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းလွသည္ကို ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ စားသံုးေနဦးမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။

messenger

မိန္းကေလးဝိညာဥ္ဝင္ပူးခံရမယ့္ ျမင့္ျမတ္

မိန္းမလ်ာပံုစံ သ႐ုပ္ ေဆာင္မႈျဖင့္ ပရိသတ္ႏွစ္ၿခိဳက္ခံရ သည့္ ျမင့္ျမတ္က တစ္ခါမွမလုပ္ ဖူးေသာ မိန္းမလ်ာပံုစံႏွင့္မတူ သည့္ ဇာတ္႐ုပ္ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ ကူးရန္အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္စ,႐ိုက္မွာ ပါ။ ဟာသပံုစံေလးပါပဲ။ ဒီကာ ႐ိုက္တာက နည္းနည္းဆန္းတယ္။ အရင္ပံုစံနဲ႔ေတာ့မတူဘူး။ မနက္ ပိုင္းမွာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ညပိုင္းက် ရင္ ဝိညာဥ္တစ္ခုဝင္ပူးသလိုမ်ိဳး သ႐ုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ကိုခန္႔ လည္းပါမယ္။ မင္းသမီးကေတာ့ ေရႊမႈံရတီပါ’’ဟု ျမင့္ျမတ္က ေျပာသည္။

ျမင့္ျမတ္သည္ ‘ဆြဲစားမယ္’ မွ အစျပဳ၍ မိန္းမလ်ာပံုစံျဖင့္ ဇာတ္ကားမ်ား ႐ိုက္ကူးခဲ့ကာ ဇာတ္ကားတုိင္းလိုလိုတြင္ ပရိ သတ္အားေပးမႈရရွိခဲ့ၿပီး မိန္းမ လ်ာပံုစံတူေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သူဟု ပရိသတ္မ်ားက မွတ္ ခ်က္ျပဳထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ႐ိုက္ ကူးခဲ့ေသာ ေမွာ္ေက်ာက္စာ႐ုပ္ ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ ေဆာင္ရသည့္ ဇာတ္႐ုပ္ကို အား ရသလို ဇာတ္လမ္းလည္းထူးျခား ေသာေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားႀကိဳက္ မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ျမင့္ျမတ္ က ေျပာသည္။

‘‘ဦးခ်မ္းဆီကေန ေျခေဆး ေရဆိုတဲ့ဇာတ္ကို အကူအညီ ေတာင္းၿပီးေတာ့ ဝယ္ထားတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္မလား၊ ဗီဒီယိုျဖစ္ မလားဆိုတာေတာ့ မေျပာတတ္ ေသးဘူး’’ဟု ျမင့္ျမတ္က ေျပာ သည္။

လတ္တေလာ အႏုပညာ လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ ေအာ္ရီဂ်င္ နယ္ဂန္းစတားဆိုသည့္ ဇာတ္ၾကမ္းကားတစ္ကားကို ယုန္ေလး၊ ခင္လိႈင္တုိ႔ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

7day daily

မ ပ နိဒါန္း(ပန္းခ်ီထိန္လင္း)

        
          ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ကနီး ေလာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက ABSDFတပ္ဖြဲ႕ တြင္းမွာ ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ႔တဲ႔ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မွဳေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သန္းၾကြယ္သူေဌး နဲ႕ လူကက္ဆက္ ဆိုတဲ႔ ေဆာင္းပါး ၂ပုဒ္ စေရးျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ အဓိကေတာ႔ က်ဆံုးခဲ႕တဲ႔ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ က်ဆံုးခဲ႕ရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ျပည္႕ျဖစ္တာမို႕ သူတို႕ကို ေပးခဲ႔တဲ႔ကတိစကားအတိုင္း သူတို႕ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း ကို ျပန္လည္ေဖၚထုတ္ခ်ိန္တန္ျပီလို႔ယူဆခဲ႔တဲ႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။မိသားစု နဲ႕ အနုပညာ အလုပ္ တာ၀န္ေတြၾကားမွာ လည္ေနတဲ႔ သူတေယာက္အေနနဲ႕ အဲဒီ ႏွစ္ပုဒ္ကို ေရးနိုင္ဘို႔ အေတာ္ကိုရုန္းကန္ျပီးေရးလိုက္ရတာပါ။ ဒါေပမယ္႔ အဲဒီေနာက္မွာ FB စာမ်က္ႏွာေပၚကေန ကိုေအာင္မိုး၀င္း သူငယ္ခ်င္းေမာင္ေမာင္၀မ္း တို႕ ကိုသားေဆြတို႕က တဆင္႔ မငယ္ (နန္းေအာင္ေထြးၾကည္)ရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ား ၊ေက်ာ္ခိုင္၀င္း ၊ ဖိုးစန္းတို႕ကိုယ္ေတြ႔ ခံစားမွဳေတြ အသီးသီး တက္ေရးလာျပီးတဲ႔ေနာက္ပိုင္းမွာ မပ အေရး အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကျငင္းခံုၾက တညံညံ ရွိခဲ႕ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကိုေမာင္ေမာင္(ေရႊကရ၀ိတ္)ရဲ႕ ဟသၤာကိုးေသာင္း ပံုျပင္စာအုပ္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ လိုက္ျပီးတဲ႔ေနာက္ အင္တာနက္ မသံုးနိုင္တဲ႔ ျပည္သူလူထုၾကားကိုပါ ျပန္႕နွံ႕သြားခဲ႔ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က ေတာ႔ ကိစၥမ်ားေျမွာင္ လူတို႕ေဘာင္ၾကား ဗ်ာမ်ား ျပီး သိပ္မ်ားမ်ားလည္းမေရးနိုင္ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လွန္ေရးသားၾကတဲ႔  စာေတြကိုေတာင္ နပ္မွန္ေအာင္မဖတ္နိုင္ တာမို႕ တခ်ိဴ႕က လည္း ကြ်န္ေတာ္႔ တေယာက္ ေဒါက္တာနိုင္ေအာင္တို႕ လက္ခုပ္ထဲ ေရာက္ျပီး ေၾကာက္လို႔ အသံ တိတ္သြားျပီလို႔ ေ၀ဖန္တဲ႔သူလည္းရွိေပါ႔ဗ်ာ။
ဒီလိုနဲ႔ျပီးခဲ႔တဲ႔ သၾကၤန္ရက္ ဇာတိရြာကို အလည္တေခါက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ႔သဗ်။ထံုးစံအတိုင္း ညဘက္ ဟင္းခ်က္စားၾကတဲ႔ ၀ိုင္းမွာ လူကစံုျပီး နည္းနည္း အရွိန္ေလးရလာေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္႔ကိုအေၾကာင္းစပ္ျပီး ေျမာက္ပိုင္းကိစၥ သအေၾကာင္းကို အားတက္သေရာ တေယာက္တေပါက္ ျငင္းၾကခံုၾကလုပ္ေနတာၾကည္႔ျပီး ေတာ္ေတာ္ကို အံ႔အားသင္႔ခဲ႔ရသဗ်။ အရင္ ၂၀၀၅ ေထာင္က လြတ္ျပီး ရြာသြားလည္တုန္းကေတာ႔ ရြာက လူေတြအားလံုး လိုလို ေဘာလံုးပြဲကိုညနက္ခံၾကည္႕ျပီး ေဒးဗစ္ဘက္ခ္ကမ္း တို႕ ရိုနယ္ဒို တို႕ ဇီဒိန္း တို႔ အေၾကာင္း ငယ္ေပါင္းၾကီးေဖၚေတြအလား လက္ဘက္ရည္၀ိုင္းတိုင္းမွာ ေျပာဆိုျငင္းခံုၾကလို႕ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ႔ရဘူးတဲ႔ ကြ်န္ေတာ္႔ဟာ အခုအေခါက္ရြာ အေရာက္မွာေတာ႔ ရြာက လူေတြနဲ႕ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ အလွဴသြားသြား မပကိစၥ ကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆို ျငင္းခံုေနၾကတာ ၾကည္႔ျပီး ပါးစပ္ အေဟာင္းသား ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဟသၤာကိုးေသာင္းမွာ က ဘယ္လို ေျမာက္ပိုင္းက အရိုးတြန္သံမွာက ဘယ္ပံု ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ နဲ႕ခ်ိဴၾကီးက ဘယ္လိုေတာ္တာ၊သန္းေဇာ္က ဘယ္အပတ္စဥ္ဆင္း။ ခင္ေရႊလွိဳင္ ေဆာင္းပါးမွာက ဘယ္လို နဲ႕ ေဆြးေႏြးေနလိုက္ၾကတာဗ်ာ။ ပြင္႔ပြင္လင္းလင္း ေျပာရရင္ တခ်ိဴ႕သူတို႕ ေျပာေနတဲ႔ ေဆာင္းပါး တခ်ိဴ႕ကို ကိုယ္ေတာင္ မဖတ္ဖူးေသးဘူးဗ်။ အမယ္ ဆြမ္းခံၾကြလာတဲ႔ ကိုယ္ေတာ္ကပါ၀င္ျပီး သိုက္ထြန္းဦး အျဖစ္က မွ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာ ၀င္လုပ္ေနလို႕ ကိုယ္ေတာ္ ဆြမ္းစားခ်ိန္ေတြ လြန္ေနဦးမယ္ ဆြမ္းခံဆက္ၾကြဘို႕ သတိေပးရသဗ်။ ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ ကြ်န္ေတာ္ကို ဒီအေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပည္႔ျပည္႔စံုစံု ေရးသား ေဖၚျပဘို႔ တြန္းအားတခုေပးလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ၁၉၈၈ ခု အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ရြာရဲစခန္းမွာ တည အခ်ဴပ္ခံရျပီး ေနာက္တေန႕ ဇာတိေျမ မဲဇလီကုန္းရြာေလးက ေနေျခရာေဖ်ာက္ျပီး ေတာ္တြင္းေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းထဲ ေမွ်ာပါခဲ႕တဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ၁၉၉၂ မွာ ပါေဂ်ာင္က ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ရြာကို အေခါက္ခါက္ေရာက္ခဲ႔ေပမယ္႔ ဘယ္တုန္းကမွ ဒီအေၾကာင္း တိတိပပ မေျပာခဲ႔တာပါဘူး။ ဒီတေခါက္ရြာက ငယ္ေပါင္းေဘာ္ဒါေတြရဲ႕ မပ စကား၀ိုင္းေဘးနား ထိုင္နားေထာင္ရင္း ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါ႕ရြာသူရြာသားေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဒီေလာက္စိတ္၀င္စားေနမွျဖင္႔ ၾကိဳးစားေတာ႔ေရးသင္႔တယ္လို႔ အေတြးမွာ ျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။  ေနာက္ျပီး လူကက္ဆက္ ေရး အျပီးမွာ အြန္လိုင္းမွာေတြ႔ ၾကတဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ ကိုလည္း  လြယ္လြယ္ပဲ ဟုတ္ကဲ႕ဆက္ေရးေပးပါ႕မယ္ လို႔ အေၾကာင္းျပန္ခဲ႔ျပီး တကယ္လက္ေတြ႕ မေရးျဖစ္ခဲ႔တာမို႕ သူတို႕ကို ကတိေပးခဲ႕စကားတည္ဘို႔ရာ အခုေရး လိုက္ပါတယ္။ ပါေဂ်ာင္ လူသတ္မွဳၾကီးမွာ ဘယ္သူေတြတာ၀န္ရွိမရွိ ဆိုတာထက္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး အိပ္မက္ကို ရင္မွာပိုက္ျပီး ထြက္လာခဲ႔တဲ႔ လူငယ္တေယာက္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေန႔ရက္မ်ားအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
                      မိုက္တြင္း နက္နက္ ႏွစ္ခါျပန္ တူးခဲ႕သူ
  ကြ်န္ေတာ္ႏွင္႔ အတူ  ၁၉၉၂ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႕ မွာ အတူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ႔တဲ႕ ထဲက ကိုသိန္းနိုင္ခ်ိဴ က တို႔ က မိုက္တြင္းနက္နက္ တခါပဲတူးတာ ဗိုလ္ထိန္ကေတာ႕ အိႏၵိယ ဘက္သြားျပီး မိုက္တြင္းတူးျပီး ဒုကၡခံတာအားမရ လို႔ ေျမာက္ပိုင္းကိုတက္လာျပီး နက္နက္ ႏွစ္ခါျပန္ထပ္တူးတာဗ် လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ သူေျပာမယ္ဆိုလဲ ေျပာစရာပါ။ ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ္းျပီးကာစ စာအုပ္ေတြဖတ္မိ ေတာ႔လည္း ဆရာလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ဘာသာျပန္တဲ႔ ကတ္စရိုတို႕ ဟိုခ်ီမင္းတို႔ ေခ်တို႕ ေတာ္လွန္ေရး စာအုပ္ေတြဖတ္ျပီးေတာ႔ လူကလည္း အေတာ္ေလး ေသြးကၾကြေနသဗ်။အသက္ကလည္း ၂၀ ေက်ာ္။ပါတီနိုင္ငံေရး ဆိုတာ ရန္ငါစည္း မျပတ္တဲ႔ အေကာင္ေတြလုပ္တာ ။ ဖက္ဆစ္တပ္မေတာ္ ကို ဒီမိုကရက္တစ္တပ္မေတာ္ နဲ႕ တိုက္ထုတ္ျပီးမွ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသစ္ၾကီး ထူေထာင္နိုင္မယ္။ အဲဒါၾကီး ျပီးေတာ႔ မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးရင္ခြင္ ကို ျပန္ခံုလွံဳမယ္။ အဲဒီ အိမ္မက္ေတြနဲ႕ အာရွတိုက္ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဖခင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံၾကီး ကို ယံုစား အားကိုးျပီး ေတာ္လွန္ေရးစဘို႕ စိတ္တူကိုယ္တူ သူငယ္ခ်င္း စစ္နိုင္ဦး (အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္)နဲ႕ ထြက္သြားလိုက္တာ။ ဟိုေရာက္ေတာ႔ ေတာ္လွန္ေရးစနိုင္ဘို႕ေနေနသာသာ မဏိပူရျပည္နယ္ က ေတာင္ကုန္းေလးေပၚမွာ မ၀ေရစာေသာ ရိတၡာနဲ႕ ဒုကၡ မ်ိဴးစံုကို ခါးစည္းခံၾကရသဗ်။ အတူထြက္လာတဲ႔ ကိုစစ္နိုင္ဦး ကေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္ အိႏၵိယက ထြက္လာျပီး ေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္မွာ တိုက္ဖိြဳက္ေရာဂါ နဲ႔ က်ဆံုးခဲ႔ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္တို႕နဲ႕ အတူ မန္းေလး သပိတ္က ပန္းခ်ီစစ္ျငိမ္းေအး တို႕ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦးတို႔ အခု အာအက္ဖ္ေအ သတင္းေထာက္ေဟာင္း ကိုညိဳ တို႕ အေရွ႕ဘက္ေရြ႕သြားတဲ႔ ရဲေဘာ္သံခဲ ရဲေဘာ္သံဒုတ္တို႕ ညီအကိုေတြေရာေပါ႕။ေနာက္မွာ အဲဒီ အေၾကာင္းေရး ပါဦးမယ္ဗ်ာ။ အိႏၵိယ မွာ ၂ ႏွစ္ၾကာ ဆိုတာမ်ိဴးေပါ႕။ဒုကၡမ်ိဴးစံု ျပသနာ မ်ိဴးစံု ကို ျဖတ္သန္းျပီးတဲ႔ေနာက္ ကိုေရႊ အိႏၵိယ နိုင္ငံၾကီး ဆီက လက္နက္ အကူ အညီ ထားဦး ကိုယ္ေတြ အေတာ္ၾကီး အားကိုးေမ်ာ္လင္႔ထားတဲ႕ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္မစၥတာရာဂ်စ္ဂႏၶီက လည္း လုပ္ၾကံခံရပါေလေရာ။ အဲဒီအခ်ိန္ NLD ပါတီၾကီး ေအာင္ပြဲရေတာ႔ အားလံုးပဲ အိမ္ျပန္ရေတာ႔မလိုလို ဆိုေတာ႔ စိတ္ထဲေတာင္ သိပ္မေၾကနပ္ခ်င္ဘူးဗ်။ ကိုယ္ေတြ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး မႏြဲလိုက္ရ ဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာၾကီး က ရသြားေတာ႔မယ္႔ ပံုလိုျဖစ္ေနတာကိုး။ ေနာက္ေတာ႔မွ လိမ္ဆင္ၾကီး ျဖစ္ေနတဲ႔ အျပင္ ဇာတ္က ေမ်ာေတာ႔မယ္ဆိုတာပါ ၾကိဳျမင္လိုက္ရေတာ႔ ဒီအိႏၵိ ဒုကၡသည္စခန္းမွာ ပဲနဲ႔အာလူးစားျပီး ေန႕စဥ္ ဘယ္ညာ ဘယ္ညာ လုပ္ေနမယ္႔ အစား အဓိပါယ္ရွိျပီး ေရရာတဲ႔ တေနရာရာေတာ႔သြားမွလို႔ အေတြးက ျဖစ္လာသဗ်။အဲဒီအခ်ိန္ အိႏၵိယက ေန ျပန္သြားတဲ႔ ဆရာဦးေရႊထူးဆီ က မႏၱေလး သံဃာထု နဲ႕ တြဲျပီး ကံေဆာင္ပြဲ ကိစၥ မွာ ေျမာက္ေအာက္ စာေစာင္ ေတြ လုပ္ဘို႕ ခဏလာလွဳပ္ရွားနိုင္တဲ႔လူရွိရင္လာဘို႔ သတင္းစကားေလးတခု ေရာက္ပါတယ္။ ဘယ္ရမလဲဗ်ာ မဏိပူရ ဒုကၡသည္စခန္းေရာက္မွ ကိုစစ္ျငိ္မ္းေအးရဲ႕ ဆီ သင္းတန္းတက္ထားတဲ႕ ပန္းခ်ီလက္စြမ္းကေလး ကလည္း ျပခ်င္ေနတာမို႕ ။ အိႏၵိယ စခန္းက ေန ျပည္တြင္းကို  ခုိးျပီးျပန္၀င္ျဖစ္ခဲ႔ပါေတာ႔တယ္။ မေပါ႕နဲ႔ဗ်  အ၀င္လမ္းမွာ ကိုေရႊေထာက္လွမ္းေရးမ်ားမရိပ္မိေအာင္ တမူးကေန ကေလးျမိဳ႕ ထိ မိုင္ကိုးဆယ္ခရီးကို သံုးညအိပ္ ေလးရက္ခရီး နဲ႕လမ္းေလ်ာက္ျပီး ျပန္၀င္လာတာ။ညဘက္ ေတြ႔တဲ႔ ထမင္းဆုိင္ ၀င္စားျပီး ၾကံဳသလိုအိပ္ ေနာက္တေန႔ ဆက္ထြက္။ဒီလိုခရီးဆက္ခဲ႕ရသဗ်။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ မန္းေလး ဘုရားၾကီး၀င္းထဲေရာက္။ ခ်ိန္းထားတဲ႔ အာေသာကာရာမတိုက္ဘက္ အထြက္မွာ လားလား ကံကဆိုးခ်င္ေတာ႔ ဘုရားၾကီးထဲမွာလည္းစစ္သားခ်ည္းပဲဗ်ာ။ ေတာင္ဘက္မုခ္ကေန အာေသာကာရာမတိုက္၀င္းဘက္ကို ေသနတ္နဲ႕ ခ်ိန္ထားတာေတြေတြ႔ေတာ႔တာကိုး။ လမ္းေပၚမွာက စစ္ကားၾကီးေတြဗ်။ အာေသာကာရာမတိုက္ထဲက ေန ဦးပဇင္းေတြကို လက္ေတြေခါင္းေပၚတင္ခိုင္းျပီး ဖမ္းေခၚလာၾကတာေတြေတြ႕ေတာ႔ ဘာေျပာေကာင္းမလဲဗ်ာ တခ်ိဴးတည္း လစ္ေတာ႔တာေပါ႕။ 

ေသြးရူးေသြးတန္းနဲ႕ ဘယ္ေျပးရင္ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားလိုက္ေတာ႔ ျမင္းျခံ မွာ တကၠသိုလ္တုန္းက အေဆာင္မွာ အတူေနတဲ႕ ေဇာ္လင္းဆိုတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းကိုသတိယျပီး လစ္ေတာ႕တာေပါ႕။ ဟိုေရာက္ေတာ႔ သူငယ္ခ်င္းက မိန္းမရျပီး ကေလးေတာင္ရေနသဗ်။ဒီလိုနဲ႕သူဆီမွာ ခဏခိုကပ္ ပုန္းေအာင္းေနရင္းက ၾကာလာေတာ႔ ျမိဳ႕ခံ ေဇာ္လင္းရဲ႕အသိထဲက လူတေယာက္က ဒီလိုေမးလာသဗ် အကိုက ယူနိုက္တက္ဂ်ာမဏီက လာတာလားတဲ႔ ။ကိုယ္က လည္းေတာ္ေတာ္ပိန္းတာ။ ဘာကိုေမးတာလည္းဗ် လို႔ ျပန္ေမးမိေသးတယ္။ အကိုကလည္းအ လိုက္တာ ယူဂ်ီလား လို႕ေမးတာ မေန႕က တည္းခိုခန္းေတြမွာ လုိက္ျပီး ထင္လင္း ဆိုတဲ႔လူ လာတည္းမတည္း ေမးေနတာၾကားလို႔ အကို႕နာမည္ မိ်ဴးနိုင္ဆိုတာေတာ႔ ေမးတဲ႔ထဲ မပါပါဘူးတဲ႔။ မနည္းရုပ္မပ်က္ေအာင္ထိန္းလိုက္ရသဗ်။ ရြာက သူငယ္ခ်င္းမိ်ဴးနိုင္ရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ၾကီး နဲ႕ေလ်ာက္ဒိုးေနတာကိုး။ ေနာက္ဆံုးေတာ႔ ေရနံေခ်ာင္းကို လစ္သြားမိတာေပါ႕။ ေရနံေခ်ာင္းမွာက အင္း၀ေဆာင္မွာ တခန္းတည္းေနခဲ႔တဲ႔ ေမာင္ေမာင္၀မ္းတေယာက္ရွိတယ္ေလ။ ဒင္း က လည္း ရွစ္ေလးလံုး ကာလမွာ အေတာ္လက္သံေျပာင္ျပီး နာမည္ ထြက္ခဲ႔တာသိေပမယ္႔ တျခားလည္း စိတ္ခ်လက္ခ် ေျပးပုန္းစရာေနရာ မရွိတာမို႔ သူ႕ဆီပဲေျပးရေတာ႔တာေပါ႕။သူကလည္း ၀မ္းပန္းတသာနဲ႔ ၾကိဳရွာပါတယ္။ေရာက္တဲ႕ေန႔ပဲ  ၂ေယာက္သား မားမား မားမားနဲ႕ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ရွိတဲ႔ ဘက္ထြက္လာခဲ႔ၾကသဗ်။ မွတ္မွတ္ရရ ေလကန္ျပီး အားရလို႔ အျပန္ ရဲစခန္းေရွ႕ေရာက္ျပီးေနာက္မွာ စခန္းထဲက လူတေယာက္ ကိုေမာင္ေမာင္၀မ္း ခဏဆိုတာနဲ႕ သူက ၀င္သြားျပီး ကြ်န္ေတာ္လည္းအူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ သူ႔အိမ္ ျပန္လာခဲ႔တယ္ဗ်။ညေနဘက္ သူျပန္လာျပီး စိတ္မပူဘို႕ေျပာေပမယ္႕ ကြ်န္ေတာ္က သူ႔ညီအိမ္မွာသြားအိပ္ မယ္ဆံုးျဖတ္ျပီး ညီလုပ္တဲ႕ေ မာင္ေမာင္တူး အိမ္မွာ ေနလိုက္တယ္။(ေနာက္ညီတေယာက္က ေမာင္ေမာင္သရီး တဲ႕ဗ်)။ည လည္းေရာက္ေရာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း အေမ ေရာက္လာျပီး ေျပာတယ္ ေမာင္ေမာင္၀မ္းကို စခန္းက တေခါက္လာေခၚသြားျပန္ တယ္တဲ႔။ ဘာေျပာေကာင္းမလဲဗ်ာ ေနာက္တေန႔ ေ၀လီေ၀လင္းမွာတင္ ဆိတ္ေတြတင္တဲ႕ကားၾကီးတားျပီး ေရနံေခ်ာင္းကေန သုတ္ေျခတင္ခဲ႔ေတာ႕တာေပါ႔။ 

အဲဒီကာလတုန္းက တနိုင္ငံလံုးမွာဥပေဒဘာသာသင္ယူတဲ႔ သူမွန္သမွ် ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တခုတည္းမွာပဲ လာတက္ရသဗ်။ရလဒ္ကေတာ႔ ဥပေဒတက္ေနတဲ႕ ေက်ာင္းသား သူငယ္ခ်င္းက ျမိဳ႕တိုင္းမွာလိုလို ရွိေနတာ မို႕ အေရးၾကံဳလို႕ခုလို ေျပးရေတာ႔ အေတာ္ေတာ႔ အဆင္ေျပသားဗ်။ ေျပာရရင္ေတာ႔ အဲဒီ အခ်ိန္က ေတာ္လွန္ေရးစိတ္က ငယ္ထိပ္တက္ေနတာမို႕ ခုလို ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္သြားလာေနရင္း သူ႕ဖါသာ ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္သြားလာေနၾကတဲ႔ သူ ျမင္ရင္ကို လူက အလိုလုိ ေဒါသက ထြက္ေနသဗ်။ စစ္အစိုးရ ၾကီးတခုလံုး ထင္သလိုခြစီးျပီး အုပ္ခ်ဴပ္ေနကို ေမ႕ျပီး ဆန္႕က်င္ရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ ေနရေကာင္းလားေပါ႔ေလ။

 ဒီလိုနဲ႕ အိႏၵိယ ဘက္မွာေနခဲ႕စဥ္က သတင္းသိုးသုိးသန္႕သန္႕က ရထားတာက ေျမာက္ပိုင္း ေကအိုင္ေအ နယ္ဘက္ကို ထြက္သြားတဲ႔ ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႕မွာ လက္နက္ေတြ ရျပီး ေတာ္လွန္ေရးစေနျပီတဲ႔။ အဲဒါနဲ႕ ကသာေရာက္သြားပါေလေရာ။ကသာမွာက အင္း၀ေဆာင္မွာ အတူေနခဲ႔တဲ႔ ဥေပဒေက်ာင္းသားပဲ ခင္ေမာင္လြင္ ကရွိေနသဗ်။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ ကြ်န္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္း ဥပေဒေက်ာင္းသားေမာင္ေတြ မွန္သမွ်က လည္း အေရးေတာ္ပံုၾကီးကာလမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည္း တက္ျဖစ္လာပံုရပါတယ္။သူက ကြ်န္ေတာ္ကို ၀မ္းပန္းတသာၾကိဳဆိုျပီး သူ႔ မုန္႕တိုက္မွာထားျပီး ေျမာက္ပိုင္းေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရး မွာ သူတို႕ကသာက ရဲေဘာ္ေတြ တက္ၾကြစြာပါေနေၾကာင္း။သူ႕ညီလည္းေတာတြင္းမွာ ရွိေနေၾကာင္း ရြန္းရြန္းေ၀ေအာင္ ေျပာပါေလေရာ။ သူ႔အိမ္က မုန္႕တိုက္ဗ်။ ခုေတာ႔ မန္းေလးမွာ နိုဘယ္ကိတ္မုန္႕တိုက္ဆိုျပီး ေအာင္ျမင္ေနေပါ႕။ သူ႔အိမ္မွာ နားနားေနတည္းျပီးေတာ႕ သူ႔ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မိုးညွင္းျမိဳ႕ဆီထြက္လာခဲ႔ပါေရာ။ မိုးညွင္းမွာက လည္း ဥပေဒက တတန္းထဲ ေမာင္ဖိုးလံုး(ေခၚ) ေဇာ္၀င္းလတ္ က ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရဲ႕ ေျမေပၚ ယူဂ်ီလံုးလံုး ျဖစ္ေနျပန္ပါေလေရာဗ်ာ။ ကုသုိလ္ကံ ဖန္လာပံုေျပာပါတယ္။ ဘာမွ မပူနဲ႕ေဟ႔ေကာင္ ငါ႕ညီ ေက်ာ္ခိုင္လည္း အဲဒီမွာပဲ။ဒီေန႔ နမၼား ခခန္းကို တက္မယ္႔လူၾကံဳရွိတယ္။ ငါလိုက္ပို႔မယ္ဆိုျပီး သူ႔ ဆိုင္ကယ္ေလးနဲ႕ ေမာင္းျပီး  နမၼားကိုလိုက္ပို႔ လိုက္ပါေရာ။ အဲဒီမွာတင္ဆံုရတဲ႕သူက  ကို၀သုန္တဲ႔ ဇာတိက ပုလိပ္ျမိဳ႕က။နာမည္အရင္းေတာ႔ ရွိပါလိမ္႔မယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူက ၀သုန္ဆိုေတာ႔ အားလံုးကလည္း ၀သုန္ပဲေပါ႔။ မပ ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္စစ္စစ္ နဲ႕ ပထမဦးဆံုးေတြ႔ဘူးတာပဲဗ်ာ။ သူက ေျမေပၚကို(မန္းေလးအထိသြားခဲ႕ပံုရတယ္) တာ၀န္နဲ႕ဆင္းျပီး ျပန္အတက္မွာ ဖ်ားျပီး ေသာင္တင္ေနပံုရသဗ်။နာလန္ထကာစပံုပဲ။သူ႕ဆီက စကားေလးငါးခြန္းေျပာရင္ အကိုၾကီး ဆိုတဲ႔ စကားလံုးက တခါ အျမဲပါေနတာမို႕။ ဘယ္သူ႕ကိုေျပာတာလဲေမးေတာ႔ ေဇာ္လတ္က ဥကၠဌ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကိုေျပာတာေလကြာတဲ႔ ။ဒီ၀သုန္ဆိုတဲ႕ လူက ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကိုေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ေလးစားပံုေပၚ သဗ်။ သူက ကြ်န္ေတာ္႕ကို နည္းနည္း အကဲခတ္ျပီး ဘယ္ နယ္ကလည္း ဘယ္အဖြဲ႕ေတြကလည္း နည္းနညး္ေမးတယ္ဗ်။ဒါေပမယ္႕ သူတို႕ သူပုန္ေတြ ရဲ႕ မိုးညွင္း၀ပ္က်င္း အိမ္ရွင္ ေဇာ္လတ္ကုိယ္တိုင္က တကၠသိုလ္က သူ႕ သူငယ္ခ်င္း အရင္းၾကီးပါလို႕ကိုယ္တိုင္ လိုက္ပို႔ျပီးရွင္းျပေနမွေတာ႔ သိပ္လည္းစစ္စရာ ေဆးစရာ ဘယ္လိုေတာ႔မွာလည္း ဗ်ာ။ဒီလိုနဲ႕ ေဇာ္လတ္နဲ႔ ေစ်းေလးက ရွမ္းေခါက္ဆြဲေလးတပြဲ ေလြးျပီး အျပန္မွာ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ တပြဲညက္ခန္႕အၾကာမွာ ေမာင္ေဇာ္လတ္ကို ဘိုင္႕ဘိုင္ (အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္) လုပ္အျပီးမွာ ေမာင္မင္းၾကီးသား ေတာ္လွန္ေရးသမားရင္႔မၾကီး ေမာင္၀သုန္ ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ ပါေအာင္လိုက္ပါရင္း ေအာ္ ေတာခိုတယ္ ဆိုတာ တယ္လြယ္ပါလားလို႕ ေတြးျပီး ျပံဳးခဲ႔မိေသးသဗ်ာ။ ျဖစ္ပံုမ်ား။ ဒါေၾကာင္႔လည္း ကိုသိန္းနိုင္ခ်ိဴက ေျပာခဲ႔တာေပါ႔ ။  မိုက္တြင္းကို ႏွစ္ခါျပန္ျပီး နက္နက္တူးတဲ႕သူတဲ႔။
ဆက္ရန္
ပန္းခ်ီထိန္လင္း

ျမန္မာေတြ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ဟုဆို

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီးရင္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ
ျပည္တြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ
အသင္း တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေဖက ဆိုပါတယ္။

“ဒီမွာ ကိုယ္တိုင္ ကားထုတ္ခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကို ကာကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒ မရွိလို႔ လာမထုတ္ေသးတာပါ” လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါၿပီး ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္း သက္တမ္းကိုလည္း ႏွစ္ ၂၀ အစား ၁၅ ႏွစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းဆီကေန သိရပါတယ္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းရာမွာလည္း ဘယ္ေမာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြပဲ တင္သြင္းရမယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံက Proton ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ကုမၸဏီကလည္း ျပည္တြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လာ ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး အသင္းတို႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းဆီကေန သိရပါတယ္။

The Voice Weekly

ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိစၥ သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခ်က္ သမၼတ သေဘာမတူ

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး သည္ သမၼတအေပၚတြင္ မူတည္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း၏ ေျပာ ၾကားခ်က္ကို သမၼတက သေဘာ မတူေၾကာင္းႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မ်ားအား စည္း႐ံုးရန္မွာ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက တြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က တံု႔ျပန္လိုက္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က သူရ ဦးေရႊမန္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္း ပဲြတြင္ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ သမၼတက ၎၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမွတစ္ဆင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူရဦးေရႊမန္းက ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္ရန္မွာ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕ကို ေခါင္းေဆာင္ သည့္ သမၼတတို႔ျဖစ္ၿပီး သမၼတ မွာ တပ္မေတာ္အေပၚတြင္ ထိုက္ သင့္သည့္ ၾသဇာရွိသည့္အတြက္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ေအာင္ျမင္ေရးမွာ ၎တို႔ႏွစ္ဦးအေပၚတြင္ မူတည္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္ကမူ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အပါအ၀င္ ဖဲြ႕စည္း ပံု ျပင္ေရးကို ေထာက္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရေအာင္ စည္း ႐ံုးရန္မွာ သူရဦးေရႊမန္းတြင္သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

‘‘၄၃၆ ျပင္ဖို႔က သမၼတအ ေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္ဆိုၿပီး သူရ ဦးေရႊမန္း ေျပာၾကားခ်က္ကို ကြၽန္ ေတာ္တို႔ သေဘာမတူပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပင္ သင့္ျပင္ထိုက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ျပင္ႏိုင္ေအာင္၊ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အ ဆိုတင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ လႊတ္ ေတာ္အမတ္မ်ားရေအာင္၊ လို အပ္တဲ့ ေထာက္ခံမႈေတြရေအာင္ စည္း႐ံုးဖို႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္နာယကမွာပဲ တာ၀န္ရွိ တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ အပါအ၀င္ အ ေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လႊတ္ ေတာ္ေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အ တိအက်ျပ႒ာန္းထားၿပီး လႊတ္ ေတာ္အပါအ၀င္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ ခဲြျခားမႈပီျပင္ေစရန္ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကို ရာထူးယူထားစဥ္ တြင္ ပါတီတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ျခင္းမျပဳရန္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သမၼတ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးရဲ ထြဋ္က ေျပာသည္။

သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ ဖဲြ႕ စည္းပံုျပင္ေရးေဆြးေႏြးစဥ္က လည္း အခ်ိဳ႕ပုဒ္မမ်ားကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ျပင္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ပုဒ္မ မ်ားကို ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ျပဳ လုပ္၍ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတ အိုဘားမား ကမူ သူသာ ျမန္မာသမၼတျဖစ္ပါ က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ဖဲြ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြား မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ မွာ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထား သည့္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ သည့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအ၀င္ အ ေရးႀကီးပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါ က လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြ ျပဳလုပ္ၿပီး ဆႏၵ မဲေပးသူ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္က ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္ သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ အနည္းဆံုး တပ္ မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦး၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရန္လိုအပ္ ၿပီး ယခုအခါ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္လိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားၿပီျဖစ္သည္။

7day daily

KTV သြားသည့္ ေယာက္က်ားျဖစ္သူေနာက္လိုက္ ၾကည့္ရာမွ မိန္းမအုပ္စုခ်င္း ရိုက္ပြဲျဖစ္

ကသာျမိဳ ့တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၆ရက္ေန ့ကေစ်းရံုဗိုလ္တဲရပ္ကြတ္ေန မဇာေလးသည္
သူမခင္ပြန္းမွာ ညစဥ္ညတိုင္း ေျမနီေက်းရႊာ KTV သို ့အေဖၚမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေန
သျဖင့္ မိန္းခေလးအေဖၚ ၅ဦးႏွင့္အတူေျမနီေက်းရြာ ကာရာအိုေကရံုသို ့လိုက္သြားခဲ့သည္။

ေကတီဗီရံုသို ့ေ၇ာက္ခဲ့ရတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ အခန္းနံပါတ္၃တြင္ အမ်ိဳးသမီးငါးဦးႏွင့္ အတူ မဖြယ္မရာ ဟိုကိုင္ဒီကိုင္ လုပ္ေနၾကသည္ကိုေတြ ့ရွိရာမွ မဇာေလးက သူခင္ပြန္းႏွင့္ဖက္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးအား တြန္းလဲွလိုက္စဥ္တြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူမွာ မဇာေလးအား ဆံပင္ဆြဲ၍ ပါးရိုက္ခဲ့သျဖင့္ ပါလာသူအမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဒါသမထိမ္း ႏိုင္ျဖစ္ခါ ႏွစ္ဘက္အၾကား အမ်ိဳးသမီးခ်င္းရိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွာ အခန္းတြင္းရွိ ဘီယာဘူးခြံမ်ား ကုလားထိုင္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကရာ ႏွစ္ဘက္စလံုး ဒဏ္ရာမ်ား၍
ကသာျမိဳ ့ေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ ကုသေနရေၾကာင္းသိရသည္၊

မင္းဗမာ ေရးသားသည္။
ေရႊျမန္မာ

ေက်ာက္ကပ္ကိုအက်ဳိးျပဳတဲ့ စူပါအစားအစာေတြကိုသိသလား

ေက်ာက္ကပ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္မလိုအပ္တဲ့အဆိပ္အေတာက္ေတြကိုစစ္ယူၿပီး ဆီးအျဖစ္စြန္႔ထုတ္ေပးတာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာဖို႔ဆိုတာ ႏွလံုးက်န္းမာဖို႔လိုအပ္သလိုပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရးအတြက္ ေထာက္ကူေပးတဲ့အစားအစာေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဂၚဖီထုပ္ – ေက်ာက္ကပ္အတြက္အားျဖစ္ေစတဲ့ သဘာဝ အစားအစာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဗီတာမင္ဘီ၆၊ ဗီတာမင္စီ၊ ေကနဲ႔ အမွ်င္ဓာတ္၊ ေဖာလစ္အက္စစ္တို႔ႂကြယ္ဝပါတယ္။

ဘယ္ရီသီးမ်ား – စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ခရမ္ဘယ္ရီ၊ ဘလူးဘယ္ရီ စတဲ့ ဘယ္ရီသီးအားလံုးလုိလုိမွာ မဂၢနိစ္၊ ဗီတာမင္စီ၊ အမွ်င္ဓာတ္ေတြႂကြယ္ဝတာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြက္ အက်ဳိးျပဳပါတယ္။

ငါး – အသားဓာတ္နဲ႔ အိုမီဂါ ၃ ဖက္တီးအက္စစ္ပါဝင္တာေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္သမားေတြ ငါးမ်ားမ်ားစားေပးသင့္ပါတယ္။

ၾကက္ဥအကာ – ၾကက္ဥအကာေတြခ်ည္းပဲ ေမႊေၾကာ္စားတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်က္က်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ ၾကက္ဥကိုအကာခ်ည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ စားေပးသင့္ပါတယ္။

သံလြင္ဆီ – ေက်ာက္ကပ္အတြက္ေရာ ႏွလံုးအတြက္ေရာ ေကာင္းက်ဳိးျပဳပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ – ဓာတ္တုိးဆန္႔က်င္ဂုဏ္သတၱိရွိၿပီး မလိုအပ္တဲ့ ကိုလက္စထေရာေတြကိုဖယ္ရွား ေပးပါတယ္။

ၾကက္သြန္နီ – အဆိပ္အေတာက္ေတြကင္းၿပီး ေက်ာက္ကပ္ကိုသန္႔စင္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။

ပန္းင႐ုတ္ပြနီ – ေသြးတြင္းအဆိပ္အေတာက္ေတြဖယ္ရွားေပးၿပီး ဗီတာမင္ေအ၊ ဘီ၆၊ စီ၊ ေဖာလစ္ အက္စစ္နဲ႔အမွ်င္ဓာတ္ႂကြယ္ဝပါတယ္။

ပန္းေဂၚဖီ – ဗီတာမင္စီ၊ အမွ်ငဓာတ္နဲ႔ေဖာလစ္အက္စစ္တို႔ပါဝင္ၿပီး ေဂါက္ေရာဂါနဲ႔ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္တာေတြကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။

ပန္းသီး – ဆီးလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္တာေတြ၊ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္တာေတြမျဖစ္ေအာင္ ကာ ကြယ္ႏိုင္သလို ကိုလက္စထေရာလည္းေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ Ref:homeremedies.com

7day daily

Thursday, November 20, 2014 9:27 PM

ပိုးေကာင္ႏွစ္ေကာင္ရဲ႕ပံုျပင္ဒီလိုထူးဆန္းတဲ့ ပိုးေကာင္တစ္မ်ဳိးရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီပိုးေကာင္ကို **FuBan(蝜蝂)လို႔ေခၚတယ္။ FuBanဟာ တြားသြားခ်ိန္မွာ ေတြ႔သမွ်အရာအားလံုး သူ႔ေက်ာေပၚပစ္တင္ရတာကို ႏွစ္သက္တဲ့ပိုးေကာင္ျဖစ္တယ္။ စားလို႔ရမွန္းမသိ၊ စားလို႔ေကာင္းမွန္းမသိ လမ္းေပၚေတြ႔သမွ်အရာေတြ သူ႔ေက်ာေပၚေကာက္တင္တတ္လို႔ Fubanဟာ ပစၥည္းေတြပိၿပီး ေရွ႕ဆက္ဖို႔ ေျခလွမ္းေတြ ခက္ခဲေႏွးေကြးခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ Fubanဟာ ေခါင္းေထာင္ၿပီး ေလးလံတဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ ေမာေမာပန္းပန္း မရပ္မနား ေရွ႕ဆက္တြားေနတတ္တယ္။

Fubanဟာ ေလာဘႀကီးတဲ့ပိုးေကာင္ျဖစ္တယ္။ Fubanရဲ႕ေနာက္ေက်ာဟာ ေခ်ာမြတ္မေနေအာင္ ဖန္ဆင္းထားတာေၾကာင့္ သူေကာက္တင္သမွ်အရာေတြက သူ႔ေက်ာေပၚကေန ေလွ်ာမက်ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေက်ာေပၚက မ်ားမ်ားလာတဲ့ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ Fubanဟာ ေရွ႕ဆက္မတြားႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ဒီလိုအျဖစ္ကိုေတြ႔ျမင္ၾကတဲ့ စိတ္ေကာင္းရွိသူေတြက Fuban တြားသြားႏိုင္ေအာင္ သူ႔ကိုယ္ေပၚပိေနတဲ့ အရာေတြကို ဖယ္ရွားေပးတတ္ၾကတယ္။ Fubanက သူ႔ကိုယ္ေပၚကအရာေတြကို ဖယ္ရွားေပးသူကို ေက်းဇူးမတင္တဲ့အျပင္ ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့အရာေတြကို မရမက သူ႔ေက်ာေပၚျပန္ေကာက္တင္တတ္တယ္။

Fubanမွာ အျမင့္ကိုတြားတက္တတ္တဲ့ အႀကိဳက္တစ္မ်ဳိးရွိေသးတယ္။ ေက်ာေပၚက ေလးတဲ့အရာေတြနဲ႔ အျမင့္ကိုတြားတက္တဲ့ Fubanရဲ႕ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ကို စိတ္ေတြးနဲ႔ ခန္႔မွန္းၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အျမင့္ကိုေရာက္ေလ ေလးလံတဲ့အရာေတြေၾကာင့္ ေမာပန္းေလနဲ႔ ေနာက္ဆံုးမွာ အျမင့္ေပၚကျပဳတ္က်ၿပီး Fubanေတြ ေသဆံုးရေလ့ရွိတယ္။

Fubanေတြဟာ သူတို႔လိုခ်င္ေတာင့္တတဲ့အရာကို ပိုင္ဆိုင္သြားခဲ့ပါသလား၊
ပိုင္ဆိုင္သြားပါတယ္... ဒီလို"ပိုင္ဆိုင္ျခင္း"က သူတို႔ရဲ႕ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကိုပါ အဆစ္ေပးဆပ္လိုက္ရပါတယ္။

**ဒါဟာ တရုတ္ရာဇဝင္ပံုျပင္ထဲက Fubanလို႔တ႐ုတ္ေတြေခၚတဲ့ပိုးေကာင္ရဲ႕ပံုျပင္ေလးပါ။ ဒီပိုးေကာင္နဲ႔ ေလာဘရမၸက္ႀကီးသူ၊ လာဘ္စားတာကို ဝါသနာထံုသူ၊ ေသသည့္တိုင္ ဥစၥာပစၥည္းနဲ႔ေသရသူေတြကို ခိုင္းႏႈိင္းသေရာ္ၾကပါတယ္။

အေမရိကန္မွာလည္း "Fuban" နဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ရွိခဲ့တယ္။

အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းမွာ Oklahomaဆိုတဲ့ျပည္နယ္ရွိတယ္။ အဲဒီျပည္နယ္ဟာ ေျမျပင္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ရာသီဥတုမွ်တတယ္။ ဝါဂြမ္းေတြစိုက္ပ်ဳိးဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက အမွ်င္ရွည္ဝါဂြမ္းေတြကို စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ႀကီးပြားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာပါဘူး။ ဝါဂြမ္းေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိုက္ပ်ဳိးလာသလို ဝါဂြမ္းကိုဖ်က္ဆီးတဲ့ boll weevilေခၚပိုးေတြလည္း မ်ားလာခဲ့တယ္။

boll weevilပိုးေတြဟာ ကိုယ္ရွည္၆mmရွိၿပီး ေႏြဦးေပါက္မွာ ဥဥၾကတယ္။ ဥဥၿပီး ၅ရက္မွာ ဥက အေကာင္ငယ္ေပါက္တယ္။ အေကာင္ငယ္ေတြဟာ (၃)ပတ္အတြင္းႀကီးထြားၾကၿပီးမ်ဳိးပြားႏိုင္ၾကတယ္။

ဒီပိုးေကာင္ေတြဟာ တစ္ရာသီမွာ မ်ဳိးဆက္(၄)ဆက္ထိပြားႏိုင္တယ္။ weevil ပိုးေကာင္ငယ္ေလးေတြဟာ ဂြမ္းဖူးကို အရမ္းႏွစ္သက္ၾကတယ္။ ပိုးက်တဲ့ေနရာေတြမွာ ဂြမ္းဖူးေတြေၾကြက်ၿပီး ဝါဂြမ္းေတြမႀကီးႏိုင္၊ မပြင့္ႏိုင္ျဖစ္ၾကရတယ္။ ဝါဂြမ္းစိုက္ပ်ဳိးသူေတြက ပိုးသတ္ေဆးမ်ဳိးစံု ပက္ျဖန္းခဲ့ေပမယ့္ အရာမေရာက္ခဲ့ဘူး။

စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ဝါဂြမ္းေတြ အဖ်က္ဆီးခံရတာကိုၾကည့္ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူေတြ စိတ္နာခဲ့ၾကရတယ္။ စိတ္နာနာနဲ႔ ဝါဂြမ္းမစိုက္ၾကေတာ့ဘဲ ဝါဂြမ္းအစား ေျမပဲ၊ ပဲနဲ႔ေျပာင္းေတြ စိုက္ပ်ဳိးၾကတယ္။ ပဲေျပာင္းေတြကို အစာအျဖစ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး တိရစာၦန္ေတြပါ ေမြးျမဴလာၾကတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဟင္းသီးဟင္းႏွံေတြပါ စိုက္ပ်ဳိးလာၾကတယ္။ ႏွစ္(၂ဝ)လြန္ၿပီးေနာက္ ေတာင္သူေတြဟာ ဒီလိုေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးတာဟာ ဝါဂြမ္းစိုက္ပ်ဳိးတာထက္ အက်ဳိးအျမတ္ပိုရေၾကာင္း သိရွိလိုက္တယ္။

အဲဒီေနာက္ ေဒသခံေတာင္သူေတြဟာ ပိုက္ဆံေတြစုၿပီး weevilပိုးေကာင္ကို ေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ႔ weevilအတြက္ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ကို စိုက္ထူခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာက္တိုင္ေပၚမွာ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခ်မ္းသာ၊ ၾကြယ္ဝေအာင္လမ္းျပခဲ့တဲ့ weevilပိုးေကာင္ေတြကို အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္" လို႔ ေရးထိုးထားတယ္။

Oklahomaက ေတာင္သူဦးႀကီးေတြ ဆံုးရႈံးခဲ့သလား၊
ဟုတ္ကဲ့.. ဆံုးရႈံးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဆံုးရႈံးခဲ့ျခင္းက ေနာက္တစ္ခ်ိန္မွာ ဆတိုးရရွိဖို႔အတြက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

weevilပိုးေကာင္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလား၊
ဟုတ္ကဲ့.. ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပိုင္ဆိုင္ျခင္းက သူ႔ကိုပ်က္စီးေစခဲ့ပါတယ္။

Fubanနဲ႔weevil ပိုးေကာင္ေတြဟာ အလြန္အမင္း "ပိုင္ဆိုင္"ခ်င္ခဲ့လို႔ အသက္ကို "ဆံုးရႈံး"ခဲ့ၾကရတယ္။ "ပိုင္ဆိုင္"ခ်င္လို႔ "ဆံုးရံႈး"ရတဲ့အထဲမွာ ဒီပိုးေကာင္ႏွစ္ေကာင္ပဲ ရွိခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တျခားသတၱဝါေတြလည္း ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခုခုကိုပိုင္ဆိုင္ထားခ်ိန္မွာ တျခားတစ္ဘက္မွာ ဆံုးရႈံးျခင္းဆိုတာရွိေၾကာင္း၊ တစ္ခုခုကိုဆံုးရံႈးေနခ်ိန္မွာ တျခားတစ္ဘက္မွာ ဆတိုးေအာင္ႏိုင္ဖို႔ရွိေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားသင့္ပါတယ္။

ပိုင္ဆိုင္ၿပီဆိုတိုင္း ထာဝရပိုင္ဆိုင္ရမွာမဟုတ္သလိ
ဆံုး႐ႈံးၿပီးဆိုတိုင္း နလန္မထူႏိုင္ေတာ့တာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ဆတိုးေအာင္ႏိုင္မႈေတြ ႐ွိပါေသးတယ္။

.
.ႏိုင္းႏိုင္းစေန 

(UWSA) ေလယာဥ္ပစ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္လက္နက္ကို ပိုင္ဆုိင္ထားဟုဆို

UWSA တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ ျဖည့္တင္း ထားသည္ ဆုိသည့္ ပခုံးထမ္း ေလယာဥ္ပစ္ ဒုံးက်ည္ FN-6 (ဓာတ္ပံု – Patrick Allen / IHS)
၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA) သည္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ FN-6 ေလယာဥ္ပစ္ ပုခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္လက္နက္ကို ပိုင္ဆုိင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း IHS Jane’s Defence Weekly သတင္းတပုဒ္က ေဖာ္ျပ သည္။

ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသရွိ ယုံၾကည္ရေသာ သတင္းရင္းျမစ္ကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပထားသည့္ IHS Jane’s Defence ၏ သတင္းတြင္ UWSA အေနျဖင့္ မၾကာခင္က အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး FN-6 ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ပုခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္ လက္နက္ အေျမာက္အမ်ားကို တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

UWSA ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ FN-6 ေလယာဥ္ပစ္ ဒုံးက်ည္သည္ ဆုိဗီယက္လုပ္ SAM – 7ကုိ အေျခခံကာ ထုတ္လုပ္ထားသည့္  HN – 5 ဒုံးက်ည္အား ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္(MANPADS) က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ထားသည့္ တတိယ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။

FN-6 ပုခံုးထမ္း ဒံုးက်ည္သည္ ေျမျပင္မွ အပူ၊ ေနေရာင္ျခည္သက္ေရာက္မႈ၊ မီးေတာက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး မီတာ ၃၅၀၀ ရွိ ပစ္မွတ္အထိသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး ျမန္မာ့ေလတပ္မေတာ္ရွိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ K-8 Karakorum အေပါ့စား တုိက္ခုိက္ ေရး ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားလုပ္ မီဟုိင္း ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကုိ FN-6 က ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ကတည္းက UWSA ထိန္းခ်ဳပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားသည္ဟု ဂ်ိန္းစ္ စာေစာင္က ဆုိေသာ္လည္း အဆုိပါ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္သစ္အား မည္သည့္အခ်ိန္က စတင္ အသံုးျပဳသည္ကုိမူ ေဖာ္ျပ ထားျခင္း မရွိေပ။

UWSA သည္ လူမ်ဳိးစု တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အင္အားအႀကီးဆုံးႏွင့္ အေကာင္းဆုံး လက္နက္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး အၿမဲတမ္းတပ္ဖြဲ႔ အင္အား ၂ေသာင္းခန္႔ရွိကာ ၂၀၁၂ ႏွစ္လယ္ပိုင္း ကတည္းက ေခတ္မီစစ္တပ္ျဖစ္ ေပၚေရး အလ်င္ အျမန္ႀကိဳးစားေနရာ တ႐ုတ္လုပ္တင့္ကားမ်ား၊ အေပါ့စား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ငယ္ တခ်ိဳ႕လည္း ျဖည့္ဆည္းမႈတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား သံတမန္ေရး၊ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈတုိ႔သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အားေကာင္းလာမႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနသည့္ အေထာက္အထားအျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ ဆံ ေရး အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ရာ UWSA ၏ အင္အားျဖည့္တင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈလည္း ရွိသည္။

UWSA ေျပာခြင့္ရ ဦးေအာင္ျမင့္ကမူ ဂ်ိန္းစ္ စာေစာင္ပါ ဒံုးက်ည္လက္နက္ ပိုင္ဆုိင္ေနသည္ဆုိသည္မွာ မသိေၾကာင္း ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။

“ေလယာဥ္ပစ္ ဒံုးက်ည္ လက္နက္ဝယ္တာက က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး။ တကယ္ရွိခဲ့လား မရွိလားဆိုတာေတြ က်ေနာ္မသိတာ အမွန္ပဲ”ဟုလည္း ၎က ေျပာဆုိသည္။

ယခင္ကလည္း UWSA အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ ေလယာဥ္၊ ဒံုးလက္နက္စသည္မ်ား ၀ယ္ယူခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ သတင္း မ်ားက အစဥ္တစိုက္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔တြင္ အင္ဂ်င္မပါသည့္ ရဟတ္ယာဥ္၊ တုိက္ေလယာဥ္သာ ရွိၿပီး ဥယ်ာဥ္တြင္း အလွျပင္ဆင္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံတကာက ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ ဒံုးက်ည္ေတြ ဝယ္တယ္ဆိုတာ ေျပာေနတာေတြကို ျပန္ေျပာခ်င္တယ္။ သူတို႔ေျပာတာ လို ေနတယ္။ စစ္သေဘၤာပါ ဝယ္ထားတာဗ်။ နည္းနည္းေသးတာတခုနဲ႔ ႀကီးတာတခုရွိတယ္။ လမ္းေဘးမွာကို ခ်ထားတာ။ ရဟတ္ယာဥ္ တိုက္ေလယာဥ္ရွိတယ္။ အင္ဂ်င္ေတြေတာ့ မပါဘူး။ ဝယ္ၿပီး ေျမေပၚဥယ်ာဥ္ေဆာက္ဖို႔ပါ”ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ဆုိသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္က ဆက္လက္၍ “က်ေနာ္တို႔ဘယ္မွာသံုးဖို႔လဲ။ က်ေနာ္တို႔ကစစ္ကိုလိုလားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာပဲ ေျပာခ်င္ တယ္”ဟု ေျပာဆုိသည္။

" ကတိေ႐ွးဂရိဒ႑ရီပံုျပင္မွာ ခ်စ္သူေတြက ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူရဲ႕လက္သူၾကြယ္မွာ အခ်င္းခ်င္း လက္စြပ္ေတြဝတ္ဆင္ေပးၾကတယ္။ အေၾကာင္းက လက္သူၾကြယ္မွာရွိတဲ့
ေသြးေၾကာတစ္ေခ်ာင္းက ႏွလံုးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ထားလို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္စြပ္ရဲ႕အဓိပၸာယ္က ႏွလံုးသားရဲ႕အာမခံခ်က္ျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ လူ႔ေလာကမွာ ဆံျဖဴသြားက်ဳိးတဲ့အခ်စ္ကနည္းခဲ့ပါတယ္။ ရုိးေျမက်ဆိုတဲ့ ခ်စ္သူေတြ ႐ွားခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔တစ္သက္အတူေနဖို႔ေရြးခဲ့သူက ကိုယ့္အခ်စ္ဆံုး ဟုတ္ခ်င္မွလည္းဟုတ္မယ္။ ကိုယ့္အခ်စ္ဆံုးက ကိုယ္နဲ႔တစ္သက္အတူ
ေနရခ်င္မွလည္းေနရမယ္။ တခ်ဳိ႕ခ်စ္သူေတြကေတာ့ ဒီတစ္သက္အတူမေနရရင္
ေနာင္ဘဝမွာေနရဖို႔ ေတာင္းဆုျပဳတတ္ၾကတယ္။ အရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့ခ်စ္သူေတြဟာ လက္ထပ္ျခင္းဆိုတဲ့တံခါးဝကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးေနာက္ အခ်င္းခ်င္း တန္ဖိုးမထားၾကသူေတြျဖစ္သြားတာလည္း ရွိၾကတယ္။

ကတိသစၥာေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးစရာမလိုပါဘူး
ခ်စ္ေနခ်ိန္ အတူေနခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ တန္ဖိုးထားၾကမယ္၊ တစ္ေန႔တာကို ေနာက္ဆံုးခ်စ္ရမယ့္ရက္လို႔သတ္မွတ္ၿပီး ခ်စ္ၾကမယ္၊
ခ်စ္သူလက္ကို ေအးအတူပူအမွ် တင္းတင္းဆုပ္ထားမယ္၊ ရုပ္ရည္အိုမင္းသြားလည္း၊ ပါးေရေတြတြန္႔သြားလည္း ကိုယ့္မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ ခ်စ္သူကိုအလွဆံုးသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ရင္ ကတိတည္ရာေရာက္ပါတယ္။
.

Mobile Home လို႔ေခၚတဲ့ အလြယ္တကူ ေရြ႕ေၿပာင္းလို႔ ရတဲ့ အိမ္

အေမရိကန္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ စီးပြားေရးပံုသ႑န္ေၿပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ တၿဖည္းၿဖည္းေၿပာင္းလဲေနတယ္။ Mobile Home လို႔ေခၚတဲ့ အလြယ္တကူ ေရြ႕ေၿပာင္းလို႔ ရတဲ့ အိမ္ေတြ ကို ႀကားဘူးမိႀကလိမ့္မယ္။ အရင္တံုးကေတာ့ ဒီိလုိအိမ္ေတြဟာ ၿမိဳ႕ၿပင္ နဲ႔ ေဝးတဲ့ ပန္းၿခံေတြအနီးမွာ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ နဲ႔ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးေလ့ရိွတယ္။ ဖေလာ္ရီဒါ ဘက္က Mobile Home အိမ္ေတြ ဆိုရင္ ေဒၚလာ (တေသာင္း) ေအာက္မွာရိွတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူေတြရဲ႕ အၿမင္မွာက အဲ့သလို ေနရာေတြဟာ ဒုစရိုက္မႈေတြမ်ားတယ္။
ဝင္ေငြနိမ့္တဲ့သူေတြ၊ ေဆးေၿခာက္ခ် ဘာခ် ၊ တခုခု လုပ္ၿပီးရင္ အတည္တက် မေနပဲ ေၿပာင္းေရြ႕သြားလာေနႀကတဲ့သူေတြလို႔ ထင္ႀကတာ မ်ားတယ္။ သူတို႔ထင္တာလည္း မွားေတာ့ မမွားပါဘူး။ ဖေလာ္ရီဒါ ဘက္မွာ ဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက အဲ့သလို မ်ိဳးၿဖစ္ေနတာကိုး။

ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာက်ေတာ့ ၿမိဳ႕ ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံုေဖၚခ်င္တဲ့ လူေတြက စိတ္ကူးတမ်ိဳး နဲ႔ စီမံေပးႀကတယ္။ ၿမိဳ႕က စီးပြားေရးပ်က္ေနတယ္။ အိမ္ေစ်းေတြက ထိုးက်ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့သလို ေစ်းေပါေပါ အိမ္ေတြကို ဝယ္ၿပီးေနမယ္ ဆိုလည္း ပတ္ဝန္းက်င္ က ေဆးအေရာင္းအဝယ္လုပ္၊ လုယက္ခိုးဝွက္သူေတြမ်ားတာေႀကာင့္၊ ေအးေအးေဆးေဆးေနခ်င္တဲ့သူေတြက ဘယ္သူမွ မေနခ်င္ႀကဘူး။

ဒီေန႔ေတာ့ အိမ္အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းတခု ေပၚလာတာနဲ႔ ကမ္းေၿခနား က ၿမိဳ႕သစ္ေလးတခုဆီကို ေရာက္သြားမိတယ္။
သူက လမ္းမွာေၿပာတယ္။
" အကိုေရ- Mobile Home ေတြ ဆိုလို႔ အထင္မေသးနဲ႔ေနာ္။ ဟိုေရာက္ရင္ ေတြ႕မယ္" တဲ့။

သူေၿပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ။
ေရာက္သြားတဲ့အခါ ဓါတ္ပံုမရိုက္ပဲ မေနႏိုင္ဘူး။
Mobile Home ေတြက အသစ္ေဆာက္ထားတဲ့ဟာေတြ။
ပတ္ဝန္းက်င္တခုလံုးမွာလဲ အားကစားကြင္းရိွတယ္။
ေဆာင္းရာသီ ဆိုေတာ့ ပန္းေဂၚဖီပင္ေတြ၊ ေဂၚဖီထုတ္ စိုက္ခင္းႀကီးေတြက တေမွ်ာ္တေခၚ ေတြ႕ရတယ္။ မလွမ္းမကမ္းမွာ ပန္းသီးၿခံေတြက အမ်ားအၿပား။

လမ္းတဘက္ကမ္းမွာလည္း၊ သိန္းခ်ီတန္တဲ့ လူေနရပ္ကြက္။
ၿမိဳ႕ထဲကို အလုပ္လုပ္ဖို႔ ကားေမာင္းသြားမယ္ ဆိုရင္ (၁၅) မိနစ္ေလာက္ပဲ ေဝးတယ္။
ထူးၿခားတာက အဲ့ဒီရပ္ကြက္မွာ ေနတဲ့သူေတြ စီးတဲ့ ကားေတြက လူလတ္တန္းစားေတြ စီးတဲ့ အသစ္ခ်တ္ခြ်တ္ေတြ၊ ေနတဲ့ သူေတြကလည္း လူၿဖဴအေမရိကန္ေတြ၊

တကယ္ေတာ့ မိုဘိုင္း အိမ္ေတြက လူေနရပ္ကြက္နားဆီ တၿဖည္းၿဖည္းကပ္ၿပီး ေဆာက္လာတယ္။
ဒုစရိုက္မႈေတြ နည္းနည္း နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္တခုကို ဖန္ဆင္းေပးလိုက္တယ္။

ကဲ-- ဒီအိမ္ေလး က ေဒၚလာ (၄) ေသာင္းခြဲ တဲ့။
စစ္တတ္ရင္ (၄) ေသာင္းေလာက္ပဲ ေပးရမယ္။
ညေနဆိုရင္ ဝရံတာေလးမွာ ထိုင္ၿပီး
ဘဝကို ေအးေအးေဆးေဆး အပမ္းေၿဖလို႔ရတယ္။
ေနာက္ဘက္မွာ စိုက္ခင္းေလးေတြ စိုက္စားလို႔ရတယ္။
ေဖ့ဘြတ္တက္လိုက္၊
ႀကယ္ေတြႀကည့္လိုက္၊ လေရာင္ေအာက္မွာ နစ္ေမ်ာ လိုက္ လုပ္ခ်င္တဲ့ ေဘာ္ဒါမ်ားအတြက္---

လူၿဖဴ ေတြေလးစားရတဲ့ ရက္အင္ဒီးယန္းေခါင္းေဆာင္ " ခေရဇီေဟာ့စ္" ရဲ႕ ရုပ္ထုႀကီး အေႀကာင္းအေမရိကန္သမၼတ (၄) ေယာက္ ရဲ႕ ရုပ္ထုႀကီးေတြ တည္ရိွရာ၊ ရပ္ရွ္မိုးေတာင္တန္းႀကီးဆီကို လူသိမ်ားေပမယ့္၊ ေတာင္ေဒကိုးတားၿပည္နယ္၊ အနက္ေရာင္ေတာင္ကုန္းေပၚက " ခေရဇီေဟာ့စ္" ရဲ႕ ရုပ္ထုႀကီး အေႀကာင္း သိႀကမလား မသိဘူး။ လူၿဖဴ ေတြေလးစားရတဲ့ ရက္အင္ဒီးယန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲ႕ ရုပ္ထုႀကီးပါ။ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္ထိ အေသခံတိုက္ပြဲဝင္သြားတဲ့ ခေရဇီေဟာ့စ္ ( Crazy Horse ) ရဲ႕ ၿမင္းခြာသံေတြကို ဒီကေန႔အထိ ေႀကာက္ရြံႈဖြယ္အမွတ္ရေနႀကလို႔ ၿဖစ္ပါတယ္။
ခေရဇီေဟာ့စ္ ရဲ႕ ရုပ္ထုႀကီးကို ရပ္ရွ္မိုးေတာင္တန္း မွာ တည္ရိွတဲ့ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္ နဲ႔ လင္ကြန္း ရုပ္ထုႀကီးနားမွာ ထုဆစ္ဖို႔ တခ်ိဳ႕က ကမ္းလွမ္းေပမယ့္၊
ရက္အင္ဒီးယန္းေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ " မင္းတို႔ရဲ႕ လူၿဖဴ ေတြကိုလည္း သိထားေစခ်င္ပါတယ္။ ငါတို႔မွာလည္း သူရဲေကာင္းေတြ ရိွတယ္ ဆိုတဲ့အေႀကာင္း " တဲ့။
အေမရိကန္သမၼတ (၄) ေယာက္တည္ရိွရာ ေတာင္ကုန္းနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ သူတို႔ရဲ႕ သူရဲေကာင္းႀကီးကို ထုဆစ္လိုက္ႀကတယ္။
ခေရဇီေဟာ့စ္ ရုပ္ထုႀကီးကို ၁၉၄၈ ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္၊ အခုထက္ထိ မၿပီးဆံုးေသးဘူး။ ၿပီးစီးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့၊ ကမၻာ့အႀကီး ဆံုး ရုပ္ထုႀကီး ၿဖစ္လာမယ္ လို႔ ခန္႔မွန္းႀကတယ္။
တကယ္ေတာ့ -- ရက္အင္ဒီးယန္းေတြ နဲ႔ အေမရိကန္ေတြ ႀကားမွာ တရားဝင္ ၿငင္းခုန္ေနရတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတန္းေပါင္းမ်ားစြာရိွတယ္။ ကုလသမဂၢ မွာ ဆက္လက္ေၿဖရွင္းေနႀကရတယ္။
အခုေတြ႕ေနရတဲ့
ႀကီးမားလွတဲ့ မ်က္ႏွာၿပင္ရုပ္ထုႀကီးေဘးမွာ ရပ္ရွ္မိုးေတာင္တန္းေပၚက အေမရိကန္သမၼတ (၄) ေယာက္ကို လက္ညွိဳးထိုးေနတဲ့ ခေရဇီေဟာ့စ္ ကေတာ့ ၿမင္းရိုင္းႀကီးေပၚမွာ ခန္႔ညားထယ္ဝါစြာ --

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈငါးရပ္ အေၾကာင္း

ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ ေရးသားေသာ

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈငါးရပ္ အေၾကာင္းေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္၊မွန္ကန္တယ္လို႕
ူဆလို႕ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။.........


လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကုိ သာမန္အားျဖင့္ (IQ) နဲ႔တုိင္းထြာေလ့ရွိပါတယ္။ အျပည့္ အစုံကေတာ့ Intelligence Quotient (IQ) ျဖစ္တယ္။ လူတစ္ဦးရဲ႕ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကုိ စနစ္တ က်တုိင္းထြာၿပီး ရလာတဲ့အေျဖ Quotient ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီးသတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္သူကုိ ေတာ္တဲ့သူလုိ႔သတ္မွတ္ၾကတယ္။ IQ ျမင့္တဲ့သူဟာ ေတာ္တယ္။ IQ နိမ့္တဲ့သူဟာ ညံ့တယ္လုိ႔ပဲ ယူဆၾကတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာေတာ့ IQ ကုိ စနစ္တက်တုိင္း ထြာမႈေတြလုပ္ၾကတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ စနစ္တက်လုပ္ထားတာမရွိ ဘူး။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ IQ ဟာ ပ်မ္းမွ်ျခင္း ၈၀ နဲ႔ ၁၂၀ အၾကားရွိၾကတယ္။ ၁၂၀ ထက္မ်ားရင္ သိပ္ထူးခၽြန္တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီး ၈၀ ထက္နည္းရင္ေတာ့ ဉာဏ္ရည္နိမ့္တယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ရွိၾက တယ္။ IQ ဟာ ဗီဇအေပၚအေျခခံတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ မိဘမ်ဳိး႐ုိးအေပၚ မူတည္ပါတယ္။

IQ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ ေမြးတဲ့အခ်ိန္ကအစျပဳၿပီး အသက္ ၁၁ ႏွစ္နဲ႔ ၁၂ ႏွစ္မွာ ျမင့္တက္လာၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ တုိးတက္မႈမရွိေတာ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရင္ IQ ဟာ ေမြးရာပါအရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

IQ ကုိတစ္ဖက္က Mental Intelligence ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈလုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ သမား႐ုိးက်ပညာ ေရးစနစ္ဟာ IQ ကုိသာ အာ႐ုံစုိက္တာေတြ႕ရတယ္။ ေက်ာင္းစာမွာေတာ္ဖုိ႔ မိဘေတြေရာ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြပါ တုိက္တြန္းတယ္။ စာေတာ္ျခင္းတစ္ခုတည္းကုိသာ အေလးထားၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း အားကစားမလုပ္ဖုိ႔၊ အႏုပညာမလုိက္စားဖုိ႔၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈမွာ အာ႐ုံမစုိက္ဖုိ႔တုိက္တြန္း ၿပီးစာေတာ္ျခင္းဆုိတဲ့ တစ္လမ္းသြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ အားေပးခဲ့ၾကတယ္။

အခုေခတ္မွာေတာ့ ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ ငါးမ်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ လက္ခံလာၾကတယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့သူျဖစ္ဖုိ႔ ဒီဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈငါးမ်ဳိးကုိ ျပဳစုဖုိ႔လုိအပ္တယ္လုိ႔ လက္ခံလာခဲ့တယ္။

ပထမဆုံးဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကေတာ့ Physical Intelligence (PQ) ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ ၾကည့္ရင္ (PI) ျဖစ္သင့္တယ္လုိ႔ ထင္ၾကမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ေစာေစာက ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခဲ့သလုိ Quotient ဆုိတဲ့ရလဒ္အေျဖကုိ ရည္ညႊန္းတာပါ။ PQ ကအမွန္ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ဆုိင္တယ္။ လူတစ္ ေယာက္ဟာ က်န္းမာဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ မက်န္းမာရင္ က်န္တာဘာမွ်လုပ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္က လူငယ္ေတြအအေနနဲ႔ PQ ကုိအာ႐ုံစုိက္ေစခ်င္တယ္။ မိဘေတြအတြက္လည္း စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ကေလးေတြကုိ အားကစားလုပ္ဖုိ႔ အားေပးရမယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာလည္း အားက စားကုိထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တုန္းက အားကစားကုိ အားမေပးခ့ဲဘူး။ မလုိအပ္တဲ့ စုိးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ အားကစားလုပ္တာ ေတြကုိ အဟန္႔အတားျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အားကစားျမႇင့္ တင္မႈကုိ အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ တစ္ခါကကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ့ဲသလုိ အားကစားလုပ္ျခင္းဟာ ကာယဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသာမက ၿပိဳင္ဘက္ကုိေလးစားမႈ၊ အ႐ႈံးအႏုိင္ကုိ မွန္ကန္တဲ့ တုံ႔ျပန္ႏုိင္မႈ၊ နားလည္မႈစတဲ့ အက်ဳိးတရားေတြဟာ ေရတြက္လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး။ အားကစားလုိ႔ေျပာတဲ့ေန ရာမွာလည္း ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားတဲ့ အားကစားမ်ဳိးကုိသာမဟုတ္ဘဲ လူတုိင္းလက္လွမ္းမီတဲ့ အားက စားေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဒုတိယဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈက ေစာေစာကအေသးစိတ္တင္ျပၿပီးျဖစ္ တဲ့ Mental Intelligence (IQ) ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈက Emotional Intelligence (EQ) ျဖစ္ပါတယ္။

EQ ကမိမိအေၾကာင္း၊ မိမိရဲ႕ခံစားမႈ၊ မိမိရဲ႕စိတ္ကုိ သိသလုိမိမိနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနတဲ့သူေတြအေၾကာင္းကုိလည္း သိ ေအာင္ႀကိဳးစားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ EQ ျမင့္မားတဲ့သူဟာ ကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ရွိတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးသာဓကက ဆရာႀကီး Gandhi ျဖစ္ပါတယ္။ သူကသူ႔ရဲ႕တပည့္ေတြနဲ႔အတူ ဘူတာ႐ုံတစ္ ခုက ထြက္ေတာ့မယ့္ရထားကုိ အမီလုိက္ရင္း စီးလာတဲ့ဖိနပ္တစ္ဖက္ ကၽြတ္က်ခဲ့တယ္။ ဖိနပ္ကၽြတ္ တာကုိသိသိခ်င္း ဆရာႀကီးက က်န္တဲ့တစ္ဖက္ကုိယူၿပီး က်သြားတဲ့ဖိနပ္နဲ႔ အနီးဆုံးေရာက္ေအာင္ ပစ္လုိက္တယ္။ သူ႔ရဲ႕လုပ္ရပ္ကုိ တပည့္ေတြက ဘာေၾကာင့္ဒီလိုလုပ္လုိက္တာလဲလုိ႔ေျပာေတာ့ အခုဆုိရင္ ေကာက္ရတဲ့သူက ဖိနပ္တစ္ရန္အျပည့္ရၿပီလုိ႔ ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ IQ ျမင့္မားတဲ့သူေတြတုိင္း EQ မျမင့္ၾကပါဘူး။ IQ ျမင့္ေပမယ့္ EQ နိမ့္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာေတြ႕ရတယ္။။ မိမိရဲ႕ခံစားမႈေတြ သာေရွ႕တန္းတင္ၿပီး တစ္ဖက္သားရဲ႕အေၾကာင္း ထည့္မတြက္တတ္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာ ဝမ္းနည္းစရာေတြ႕ရပါတယ္။

တစ္ခုေတာ့ရွိပါတယ္။ IQ ဟာေမြးရာပါျဖစ္ေပမယ့္ EQ ကေတာ့ျပဳစုလုိ႔ရတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္။ ဘဝမွာေအာင္ျမင္ဖုိ႔ IQ တစ္ခုတည္းအားကုိးလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ EQ ရွိမွျပည့္စုံမွာ။ တစ္ဖက္က ေတာ့ EQ သာရွိၿပီး IQ နိမ့္ေနရင္လည္း အဆင္မေျပျပန္ဘူး။

စတုတၳဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈက ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ Spiritual Intelligence (SQ) ျဖစ္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ SQ အထူးလုိအပ္ေန တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈဟာ မိမိတစ္ဦးခ်င္းနဲ႔ဆုိင္တယ္

မိမိရဲ႕ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈကုိ ျမတ္ႏုိးဖုိ႔လုိအပ္သလုိ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈကုိ ေလးစားဖုိ႔ လုိတယ္။ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈဆုိတာဟာ အင္မတန္မွ သိမ္ေမြ႕တဲ့၊ ေလးနက္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶရဲ႕ သြန္သင္ဆုံးမမႈေတြကုိ ယုံယုံၾကည္ ၾကည္နဲ႔ လုိက္နာက်င့္သုံးေနသလုိ အျခားဘာသာဝင္တစ္ဦးရဲ႕ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈကုိလည္း အသိအ မွတ္ျပဳရမယ္။

မိမိဘာသာေကာင္းတယ္။ တျခားဘာသာမေကာင္းဘူးဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ မရွိသင့္ဘူး။ အစြန္း တရားေတြကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔သိပ္လုိအပ္ေနပါတယ္။ အခုလုိေျပာတာကုိ လက္မခံတဲ့သူေတြရွိမွာ ေသခ်ာ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေတြ လူေတြမွာရွိၾက တယ္။ ရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆမိပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ (၂၁) ရာစုမွာပုိၿပီး အေရးႀကီးလာတာေတြ႕ရ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ ကမ႓ာႀကီးနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံလာၾကတယ္။ ပူးေပါင္းဆက္ဆံမႈဆုိတာကုိ လက္ခံလာၾကတယ္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ေတြပုိင္ဆုိင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာျပည္မွာ တည္ေထာင္လာၾကတယ္။ အခုလုိလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္တဲ့အခါ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားေတြကုိ ရွာေဖြၾကတယ္။ အကူအညီေတာင္းၾကတယ္။ ဒီလုိပဲ ျမန္မာပုိင္ကုမၸဏီေတြကလည္း ႏုိင္ငံျခားဝန္ထမ္းေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားလာတာ ေတြ႕တယ္။ အခုလုိ ေဆာင္ရြက္တာက ႏုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိ သိေအာင္ရယ္၊ ျပည္တြင္းအေျခအေန ေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ Cultural Intelligence (CQ) လုိ႔ေခၚတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကုိ ျပဳစုဖို႔ဆုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈမတူသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့အခါ (CQ) ဟာအလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ (CQ) ျမင့္မားတဲ့သူ ဟာ မိမိရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကုိျမတ္ႏုိးသလုိ တစ္ဖက္သားရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကုိလည္း ေလးစားဖုိ႔လုိတယ္။ လက္နဲ႔ထမင္းစားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ တူနဲ႔စားတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး၊ ဇြန္း၊ ခရင္းသုံးတဲ့ အေနာက္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အေလ့အထကုိ ဂ႐ုိစုိက္ရမယ္။ (CQ) ျမင့္မားတဲ့သူဟာ ယဥ္ေက်းမႈမ တူတဲ့ အေျခအေနမွာ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ လႈပ္ရွားႏုိင္သူျဖစ္တယ္။ ဝင္ဆံ့တယ္။ နားလည္တယ္။ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈတစ္ရပ္ကုိ အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပရရင္ PQ, IQ, EQ, SQ နဲ႔ CQ တို႔ျဖစ္တယ္။ ဒီဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈ ငါးခုဟာလူတစ္ေယာက္အတြက္ အလြန္အေရးပါလွပါတယ္။ PQ ျမင့္မားမႈ ဟာ အသက္ရွင္သန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး IQ ဟာ သင္ယူ၊ ခံယူမႈနဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ EQ ကေတာ့ ေမတၱာ တရားနဲ႔ဆုိင္ၿပီး SQ ကေတာ့ လူတစ္ဦးရဲ႕ေလးနက္တဲ့ အေမြအႏွစ္နဲ႔ ဆုိင္တယ္။ CQ ကေတာ့ မတူညီ မႈကုိ အားယူႏုိင္တဲ့ အားပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အခြင့္အေရးရတုိင္း လူငယ္ေတြရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးျမင့္မားေစလုိတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အခြင့္အေရးရတုိင္း ေဟာေျပာပဲြေတြလုပ္ေပး ခဲ့၊ စာေတြေရးခဲ့တယ္။ အမွန္ေတာ့ လူငယ္ေတြသာမက လူလတ္၊ လူႀကီးအားလုံး ဉာဏ္ရည္ထက္ ျမက္မႈငါးရပ္ကုိ ျပည့္စုံႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳအပ္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္ (၄) ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွ

http://www.myanmarlatestnews.com/archives/72230
Powered by Blogger.

Follow by Email

Labels

8888 88gens ABSDF accident ad advice Afghan Africa am amaze America Arakan Archaelogy art article Astronomy attakyaw Australia Austria Bagan Bago Bangladesh beauty Belgium Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Bosnia Botswana Brazil British Brunei Buddhism Buddhist Butan c Cambodia camera Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China Christian city Colombia Cook couple CPB crime Crony dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Education Egypt EindraKyawZin ElSalvador Eng entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU Exile fashion fashion show fb feature for sale Foreign Affairs France funny GandaWin gay general general knowledge Germany ghost story gossip column Gov Gwa health herbal Heritage Hindu History HIV Hong Kong Htet Htet Moe Oo HumanRight India Indonesia interview Iran Iraq Irrawaddy Israel Italy Japan Jewellery job joke Jordan ju Kachin Karen Kayah Kazakhstan Kenya KhinLayNwe) KNPC KNU Labadawn Ladyboy learning english letter Libya Liechtenstein lottery love M Seng Lu Ma Millar Hniang magic Magway mal Malaysia mandalay Maths Maungdaw Me N Ma Girls medel media medicine Mexico MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar model Model Contest Mon money movie MSM music muslim myanmar MyaThanTint NATO NDF Nepal new news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Nigeria NLD NorthKorea Norway Nothern Opinion pagoda Pakistan Palestine Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project QandA Quote R.ဇာနည္ rates RebcaWin Records Refugee Religious Riot Romania Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science SEA Game sexeducation Shakira Shan show Siberia Singapore SNLD Soe Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain sport Sri Lanka Store story Sudan Syria Taipei Taiwan tec tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet tourism Turkey UAE Uganda Ukrain UN UNFC Uruguay USDP UWSA Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding wonder World Heritage WorldNews yangon YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ဂမၻီရ ဂ်ဴး စတီဗင္ဦး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးသူ စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆိုေတး ဆုပန္ထြာ ဇန္ႏူး ဇာနည္ထူးထူး တင့္တင့္ထြန္း တရား ထက္ထက္မိုးဦး ထက္ထက္၀င့္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္းဆုရတီစိုး နာေရး နႏၵာလိွဳင္ ပြင့္နဒီေမာင္ ဖြာေထာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မဂၤလာပြဲ မယ္လိုဒီ မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိတ္ကပ္ မိုးယုစံ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုရြာ မွဲ ့ မႏၱေလး ယမံုမိုး ယုသႏၱာတင္ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရဲတိုက္ ရွီဘုယဇာနည လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လႊတ္ေတာ္ သက္မြန္ျမင့္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သဇင္ သတိေပးခ်က္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သူရဲေကာင္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္ထူးလြင္ အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အလွျပင္မယ္ အာဇာနည္ေန ့ အိေခ်ာပို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေခ်ာရတနာ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနတိုး ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေဖြးေဖြး ေဗဒင္ ေမစံပယ္ညိဳ ေမသန္းႏု ေမာ့စ္ ေမာ္လျမိဳင္ ေရႊမွဳန္ရတီ ေလးျဖဴ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ရဲလင္း ေအးျမတ္သူ ေျပတီဦး ျဖိဳးၾကီး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း