Wednesday, April 1, 2015 7:21 AM

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ " ျမန္မာမေတြကို ယြမ္ ၂၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၃၂၀၀) နဲ႔ ရႏိုင္ပါတယ္ ” ဟု ေၾကငွာထားမႈမ်ား ရွိေန

-ျမန္မာမိန္းကေလးငယ္မ်ားအား အိမ္ေထာင္မရွိသူ သက္ႀကီး တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား မ်ားထံ ဇနီးမယား အျဖစ္ ေရာင္း ခ်ေနသည့္ ဒုစ႐ိုက္ဂိုဏ္း တစ္ခုကို တ ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝ သည့္ ဝန္႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ ျပသည္။

ယူနန္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိုလူကုန္ကူးဂိုဏ္းေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ဩဂုတ္ ကတည္းက သတိျပဳမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ထိုဂိုဏ္းမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ သည့္ တန္ႏွင့္ ယန္တို႔အပါအဝင္ သံသယရွိသူ ၃၇ ဦးကို ဖမ္းဆီးထား သည္ ဟု ယူနန္အာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ဆိုသည္။

အဆုိပါဂိုဏ္းက ဟီနန္၊ ရွန္ေဒါင္ႏွင့္ အန္ဟိုင္ေဒသမ်ားရွိ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသား မ်ားထံ မိန္းကေလးမ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ဝယ္ယူသူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္ရန္ ၎တို႔ တင္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ “တ႐ုတ္ဇနီး မယားေတြ က ခင္ဗ်ားတို႔ကို လိမ္လည္ေဖာက္ျပန္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာမေတြကို ယြမ္ ၂၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၃၂၀၀) နဲ႔ ရႏိုင္ပါတယ္” ဟု ေရးသား ထားသည္။

ဖမ္းဆီးထားသည့္ သံသယရွိသူ တစ္ဦးက ျမန္မာမိန္းကေလး ၅၀ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း လူကုန္ ကူးေခၚေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းဝန္ခံခဲ့ၿပီး ၎တို႔ ဂိုဏ္းက လူကုန္ကူးခဲ့သည့္ ျမန္မာမိန္းကေလး ၁၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ ဟု ဆို သည္။ ထို မိန္းကေလးမ်ားအား အထူး ဘတ္စ္ကားျဖင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕သို႔ တိုက္ ႐ိုက္ေခၚေဆာင္လာၿပီးေနာက္ ဟီနန္ သို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ ျမန္မာနယ္စပ္မွ လုံၿခဳံေရး အလြန္အားနည္းသျဖင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား အလြယ္တကူ အစစ္အေဆးမရွိ သြားလာႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ ႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မိန္းကေလးအမ်ားအျပားမွာ စားပဲြထုိးျခင္း၊ အႏွိပ္ခန္းႏွင့္ တျခား လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ ကာ လူကုန္ကူးခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ မိန္းကေလးမ်ားကုိလည္း တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တားဆီးႏုိင္ျခင္း နည္းပါးသည္။

မိန္းကေလး မ်ားအား ယြမ္ ၃၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၄၈၀၀ မွ ၈၀၀၀) ၾကားေဈးႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိသည္။ မိန္းကေလးအမ်ားစုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၌ အလုပ္ရမည္ဟု လိမ္လည္ေခၚယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တန္ႏွင့္ ယန္တို႔က ၀န္ခံခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

လူကုန္ကူးသူမ်ားေခၚယူလာျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းခံခဲ့ ရသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး ၁၇၈ ဦး ကို တ႐ုတ္ရဲမ်ားက ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား ပါဝင္သည္။ ၎တို႔အနက္ အ ခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၿပီး အ ခ်ိဳ႕မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ အေျခခ် ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လူကုန္ကူးမႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပါဝင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ ေသြးေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေ၀းလံသည့္ နယ္ေဒသမ်ား စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မညီမၽွ သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လက္ထပ္စရိတ္ မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူပ်ိဳႀကီးျဖစ္ေနသူအမ်ားအျပား ရွိေနသည္ဟု ေဘဂ်င္းတိုမ္း သတင္းဌာန က ေဖာ္ျပသည္။ ၎တို႔ ေငြေၾကးကုန္က် မႈ သက္သာသည့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ရွာေဖြလ်က္ရွိ သည္။

ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ားမဦးေရ မညီမွ်ျခင္းကုိ တစ္အိမ္ေထာင္ ကေလးတစ္ေယာက္ စနစ္က ပုိ၍ ဆုိး၀ါးေစသည္ ဟု ေဘဂ်င္းတိုင္းသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ျပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ၿမိဳ ႔ ျပေဒသ ဖြံၿဖိဳ းလာသည္ႏွင့္အမွ် လူငယ္မ်ားမွာ ၿမိဳ ႔ ျပ မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သက္ႀကီးအမ်ိ ဳ းသားမ်ား ကုိ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ထုိကဲ့သုိ႔ အမ်ိ ဳ းသမီးငယ္မ်ားကုိ ကြ်န္သဖြယ္ မယားသဖြယ္ ၀ယ္ယူျခင္းမ်ား မ်ားျပားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

KHTun
The Ladies News Journal
https://www.facebook.com/News.TheLadies

မံုရြာ ယာဥ္တိုက္မွဳ


အနိဌာရံုျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏွလံုးေရာဂါရွင္မ်ားသတိျပဳ။ယဥ္တိုက္မႈျမင့္တက္ေနဆဲမံုရြာThu Ya Mg Mg
Posted by The Melting Pot 4 U on Wednesday, 1 April 2015

ကင္ဆာေရာဂါမွ အသက္ခ်မ္းသာရာရရိွခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီးမွ ထပ္ဆင့္ေဝမွ်တဲ့ ကင္ဆာေဆးနည္း


Bosnia and Herzegovina ႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျဖစ္တယ္။ အျခားေဝဒနာရွင္ေတြ အက်ဳိးျဖစ္ေစဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ သူမက သူမအား အသက္ခ်မ္းသာရေစခဲ့တဲ့ ေဆးနည္းကုိ ထပ္ဆင့္ ေဝမွ်ခဲ့တယ္။ ဒီေဝဒနာ ရင္ဆုိင္ခံစားေနရတဲ့ အျခားလူနာေတြ အကူညီေပးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ယင္းေဆးနည္း ေဖာ္စပ္ဖုိ႔ ရုိးရွင္းလြယ္ကူျပီး ခ်င္းနဲ႔ ပ်ားရည္ကိုသာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီေဘာ့စ္နီးယမ္း အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ သူမရဲ႕ကင္ဆာေရာဂါကို ေခ်မႈန္းေပးႏုိင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေဆးနည္းျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ ဆုိထားပါတယ္။

သူမ endocrine ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားခဲ့ျပီး ေဆးရုံမွာ အထူးစက္ကိရိယာ အျပည့္အစုံနဲ႔ ၃ ပတ္ၾကာ ကုသေနစဥ္ ေရာဂါအေျခအေန ဆုိးဝါးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆးနည္းက ခြဲစိတ္ကုသူမႈ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ကင္လုံးဝလုပ္စရာမလိုပဲ အသက္ခ်မ္းသာ ရရိွေစခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းတက္အၾကီးႏွစ္ခု အခြံလီွးထုတ္ျပီး ေၾကညွက္ေနေအာင္ ေထာင္းပါ။ ေနာက္ ပ်ားရည္ ကီလုိဝက္ေလာက္နဲ႔ ေရာေပး ရပါမယ္။

ယင္းေဖာ္စပ္ထားတဲ့ ေဆးကို ခရားတစ္ခုထဲ သိမ္းထားျပီး တစ္ေန႔ကို လက္ဖက္ရည္ဇြန္း (၄) ဇြန္း ေသာက္ေပး ရပါမယ္။ သတိထားရမယ့္ အခ်က္က သံမဏိဇြန္း လုံးဝမသုံးဘဲ ပလပ္စတစ္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြထည္ေျမထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္တဲ့ ဇြန္းေတြကိုသာ သုံးေပးရပါမယ္။

(၃) ရက္အတြင္း တုိးတက္မႈ လကၡဏာ စတင္ေတြ႔ရိွရပါလိမ့္မယ္။

TrendMyanmar

ကိုထင္ေက်ာ္ကို ရာဇဝတ္သားေတြနဲ႔ ျပန္ခြဲထုတ္ေပး

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ကိုထင္ေက်ာ္တို႔ မိသားစုကို ေတြ႕ရစဥ္။ Photo: Kyaw Zaw Win/RFA
ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဒီမိုကေရစီ စဥ္ဆက္မျပတ္ထြန္းကားေရးအဖြဲ႕ MDCF ေခါင္းေဆာင္ ကိုထင္ေက်ာ္ကို အင္းစိန္သီးသန္႔ေဆာင္မွာ ရာဇဝတ္သားေတြနဲ႔ တိုက္ခန္းတစ္ခုထဲမွာ အတူထားရာကေန အျခားနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြရွိတဲ့ တိုက္နံပါတ္ (၃) ကို တနလၤာေန႔က ျပည္လည္းေျပာင္းေရႊ႕ေပးလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လူသတ္မွဳတရားခံေတြ၊ ေသဒဏ္က်ခံေနရသူေတြနဲ႔ တစ္ခန္းတည္းထားရွိတဲ့အတြက္ အသက္အႏၱရာယ္စိုးရိမ္ေနရတယ္လို႔ ကိုထင္ေက်ာ္ရဲ့ဇနီး မသန္းသန္းေမာ္က RFA နဲ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာမွာေျပာဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္ နဂိုထားတဲ့တိုက္ကို ျပန္ေျပာင္းေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ မသန္းသန္းေမာ္က ေျပာပါတယ္။

"သူ႔ကိုနဂိုတိုက္ကိုျပန္ေရႊ႕လိုက္ၿပီ၊ ေထာင္ဝင္စာမွာလည္း က်မတို႔က တကယ္စကားေျပာခဲ့တယ္ေလ၊ သက္ဆိုင္ရာေတြကုိပို႔မယ္၊ ဒါမွမရရင္ အင္းစိန္ေရွ႕မွာ ဆႏၵျပမယ္ဆိုၿပီး က်မတုိ႔ေထာင္ဝင္စာမွာ တစ္ခါတည္းေျပာခဲ့တာကိုး၊ RFA မွာသတင္းပါၿပီး မၾကာပါဘူး သူတို႔ေရႊ႕ေပးတာပါ"

ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြ၊ အစိုးရရဲ့အားနည္းခ်က္ေတြကို ေဖၚထုတ္ဆႏၵျပခဲ့တဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကို ၾကားျဖတ္အစိုးရအျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေၾကာင္းေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ဆူပူေအာင္လႈံေဆာ္မႈ၊ နိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲဆႏၵျပမႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အစိုးရကတရားစြဲၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ခြဲ ခ်မွတ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုထင္ေက်ာ္ဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကလဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးဆႏၵျပလို႔ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသလို၊ တယ္လီဖုန္းလိုင္းကတ္တစ္ကတ္ကို အစိုးရက က်ပ္ ၂ ေသာင္းနဲ႔ ေရာင္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ၅ ေထာင္က်ပ္နဲ႔ေရာင္းေပးဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆႏၵျပခဲ့တဲ့အတြက္ အေရးယူခံခဲ့ရဖူးပါတယ္။ အဲဒီ့ေနာက္ အစိုးရက တယ္လီဖုန္းကတ္ကို ၁၅၀၀ က်ပ္ေစ်းထိေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

တရားဥပေဒ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ

ေရွ ႔ေနဦးေအာင္သိန္း

တရားဥပေဒ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈ

ဒီတပတ္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာ အစီအစဥ္မွာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးအခင္းမွာ အာဏာပိုင္ေတြဘက္က အင္အားအလြန္အကၽြံသံုး ႏွိမ္နင္းခဲ႔တဲ့အတြက္ သံဃာေတာ္ေတြ အမ်ားအျပားနဲ႔ အရပ္သားတခ်ိဳ ႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ တာ၀န္ရွိသူေတြကို တရားဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူမဲ့ကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေရးမွာ တရားဥပေဒ ႏႈတ္ဆိတ္သြားေလၿပီလားဆိုတာ ျမန္မာနိုင္ငံ ေရွ ႔ေနမ်ားကြန္ရက္က ဦးေအာင္သိန္းနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ထားပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆရာဦးေအာင္သိန္း ခင္မ်ား အခု ဒီကို ေရာက္လာတဲ့ကိစၥဟာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ ႔ ဆႏၵျပပြဲကို အစိုးရက အင္အားအလြန္အကၽြံသံုးၿပီး ႏိွပ္ကြပ္တဲ့ကိစၥကို ႏိုင္ငံတကာသိေအာင္ လာေရာက္ေဖာ္ထုတ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ အၾကမ္းမ်ဥ္း သိရွိထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအမႈကို ဦးေအာင္သိန္းတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားစြဲဆိုဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၿပီး ေလွ်ာက္ထားတဲ့အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာေတြက လက္မခံဘူး။ ပယ္ခ်လုိက္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ မွန္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဘာျဖစ္လို႔ သူတုိ႔ ဒီဟာကို လက္မခံဘူးလို႔ သံုးသပ္သလဲ။ တကယ္ေတာ့ ဒီအမႈက တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့ကိစၥ ဟုတ္ပါတယ္ေနာ္။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ တရားစြဲဆိုႏိုင္တဲ့ အမႈျဖစ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေရွ ႔ေနမ်ားက တရားစြဲဖို႔ အစီအစဥ္ လုပ္တာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ သူတို႔ဖက္က ပယ္ခ်ႏိုင္တဲ့ကိစၥက ျပည္သူဝန္ထမ္း ဝန္ႀကီး level အဆင့္ကို က်ေနာ္က တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ သူထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ အစိုးရ သမၼတရွိက ခြင့္ျပဳအမိန္႔ ေတာင္းခံဖို႔ လုိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ခြင့္ျပဳမိန္႔လည္း ေတာင္းလည္းေတာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳမိန္႔က ေပးေလ့ေပးထ မရွိဘူးေပါ့ က်ေနာ္တုိ႔ အစဥ္အလာမွာ။ အဲဒီ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲနဲ႔ ရဲစခန္းမွာ အမႈသြားဖြင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရဲစခန္းက အမႈ လက္မခံႏို္င္ဘူးလို႔ ျငင္းပယ္တာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ သမၼတကိုယ္၌က ဒီအမႈကို တရားစြဲဖို႔ ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတာေပါ့။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ အဲဒီ သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ဆိုေတာ့ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားတခုလံုး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းကိုၾကည့္ရင္ သမၼတကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အမွတ္ေပးေနၾကတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း က်ေနာ္တို႔ နားလည္ၾကရင္။ ဒီ သမၼတက ဘယ္လို လုပ္ခ်င္ေပမယ့္လဲ ဥပမာေျပာရရင္ သမၼတ က ႀကီးၾကပ္ထားရတယ္ သမၼတ တကယ္ အာဏာမရွိတဲ့ ဌာနေတြရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရးတို႔ ဘာတုိ႔ သူတို႔ေတြက လက္မခံဘူး။ စစ္တပ္က ဘယ္လို ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြ ေျပာေနတယ္ဆုိေတာ့ အခု သမၼတကိုယ္တိုင္က ဒါကို ခြင့္မျပဳဘူးဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ မွန္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္ထဲေရးဌာနဆိုတာလဲ သိတဲ့အတိုင္း ကာလံု ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ ႔ လက္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အဓိကက်တာကို။ ဆိုေတာ့က သမၼတကလဲ အဲဒီအထဲမွာ ကာလံုထဲမွာ one of the members အဖြဲ႔ဝင္တဦးအေနနဲ႔ ရွိေနတဲ့သေဘာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ ႔ အေျခအေနအပိုင္းက ပိုၿပီးေတာ့ ထဲထဲဝင္ဝင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ သမၼတ ခြင့္မျပဳတဲ့ ကိစၥမွာ ...

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ ဟုတ္ကဲ့ အဲဒီသေဘာ သက္ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခုက ဒီျပစ္မႈက ဘယ္ေလာက္အထိ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပစ္မႈလို႔ အၾကမ္းမ်ဥ္း ေျပာႏိုင္ပါလဲ။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ ႀကီးက်ယ္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က Geneva Convention က တားျမစ္ထားတဲ့ phosphorous မွာပါတဲ့ မီးစုန္းဓါတ္ပါတဲ့ weapon ကို အသံုးျပဳတယ္။ အဲဒီလို အသံုးျပဳတဲ့အတြက္ ရဟန္းသံဃာေတြ မီးစြဲေလာင္ၿပီး ျဖစ္ခဲ့တာ က်ေနာ္ သိသေလာက္ဆို အျပင္းအထန္ျဖစ္တာ အပါး (၅၀) ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ အခု အရွင္တိကၡဥာဏ နဲ႔ ရဟန္းတပါးအပါအဝင္ က်ေနာ္တို႔ ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔မွာ မတရားနစ္နာတယ္။ ျပည္သူကိုသိဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါဆုိၿပီး က်ေနာ္တို႔က ရဲစခန္းအမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားမႈကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ဒီဟာကေတာ့ ေျပာရင္ေတာ့ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈရဲ ႔ ေဘာင္အတြင္းမွာေတာ့ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈေတြအရေတာ့ အႀကံဳဝင္ေနပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တခ်ဳိ ႔ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားတယ္။ ကိုယ္လုပ္တာကို ကိုယ္တာဝန္ယူရဲတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဆုိရင္ တခ်ဳိ ႔တာဝန္ရွိသူေတြ ႏႈတ္ထြက္သြားၾကတယ္ ဒါမ်ဳိး ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုရင္။ မႏႈတ္ထြက္ရင္ေတာင္မွ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ အျပစ္ရွိတဲ့လူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျပလိုက္တယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ လုပ္တယ္လို႔ၾကားတယ္။ အဲဒီလိုိ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လူ၊ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့လူကို အေရးယူဖို႔ဆိုတာ သူတုိ႔ ျပဌာန္းခ်က္ထဲမွာ ပါတယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒါကို သူတို႔ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုက္နာၿပီး အေရးယူပါလဲ။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အဲဒါ အစဥ္အလာ မရွိဘူး။ အေရးယူ စံုစမ္းတဲ့အဆင့္ေလာက္နဲ႔ ၿပီးပ်က္သြားတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ထုတ္ျပစ္တာတုိ႔။ ႏႈတ္ထြက္ခိုင္းတာတုိ႔ ဆိုတာေတာ့ ဒီေန႔အထိ က်ေနာ္တို႔ မၾကားရေသးတဲ့ စကားလံုးတခုေပါ့။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ အႀကီးအကဲျဖစ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တခ်ဳိ ႔က တရားဥပေဒရဲ ႔ အေပၚမွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူး ဘာညာဆိုၿပီး သူတို႔ပဲ ေျပာေနၾကတယ္။ အခုေတာ့ တရားဥပေဒအေပၚမွာ သူတုိ႔ ရွိေနတဲ့သေဘာေပါ့။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရားဥပေဒဆိုတာလဲ သူတုိ႔ပဲ ျပဌာန္းတာ။ သူတုိ႔ ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္က ေလးစားလိုက္နာဖို႔ လိုတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။ အခုဟာက ဥပေဒ ျပဌာန္းလို္က္တယ္။ ဥပေဒက ျပည္သူလူထုနဲ႔ပဲဆုိင္တယ္။ ငါတုိ႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူးဆိုၿပီး အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အဲဒီလို အယူအဆမ်ဳိးေတြ ရွိေနတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ က်ေနာ္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်င္တာက ဒီ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ။ လူေတြက ဒီေလာက္ထိ နစ္နာမယ္၊ ဘာညာဆုိၿပီး လက္မခံၾကတဲ့လူေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္တဲ့လူေတြက ဇြတ္ဆက္လုပ္ေနတယ္။ ဥပမာ ျမစ္ဆံုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ျမစ္ဆံုကိစၥၾကေတာ့ ျပည္သူရဲ ႔ ဆႏၵအရ က်ေနာ္တုိ႔ ရပ္ဆိုင္းပါတယ္ဆိုၿပီး ရပ္ဆိုင္းခဲ့တယ္။ ျမစ္ဆံုမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လိုက္နာၿပီးေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ဘာေၾကာင့္ မလိုက္နာဘူးလို႔ ထင္ပါလဲ။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ က်ေနာ့္ အထင္အျမင္ကို ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီကိစၥက ျမစ္ဆံုက လ်ွပ္စစ္စီမံကိန္း ထုတ္တယ္ဆိုတာ တႏိုင္လံုးနဲ႔ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနတဲ့ ကိစၥလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ အခု အက်ဳိးစီးပြားက စီးပြားေရးဦးပိုင္ တပ္စီးပြားေရးနဲ႔ ဝမ္ေပါင္ စီးပြားေရး (၂) ခု ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့ အက်ဳိးစီးပြားကို ရွာၾကတဲ့ကိစၥ။ တေလာကမွ ေကာ္မရွင္နာဖြဲ႔ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးတဲ့အခါၾကမွ အစိုးရရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားဆိုတာ ပါလာတယ္။ ပထမ အစိုးရအက်ဳိးစီးပြားေတာင္ ပါလာပံုမေပၚဘူး။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔ကလဲ လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာလဲ သူတုိ႔ တူးတဲ့ဟာက သူတို႔ တရုတ္ျပည္မွာ တူးပံုတူးနည္းနဲ႔ မတူတဲ့ဟာ - open mine လုပ္တဲ့အခါၾကေတာ့ လယ္ယာေျမေတြအေပၚမွာ စြန္႔ပစ္ေျမေတြက အမ်ားႀကီး အသံုးျပဳရတယ္။ အဲဒီမွာ လယ္သမားေတြက သူတုိ႔ရဲ ႔ လယ္ယာေျမေတြကို တခ်ဳိ ႔က ေလ်ာ္ေၾကးယူၿပီးေတာ့။ တခ်ဳိ ႔က ေလ်ာ္ေၾကးမယူဘဲနဲ႔ သူတို႔ မိရိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈအရ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကတဲ့ လယ္မရွိရင္ ဘဝမရွိဘူးဆိုတဲ့ အဲဒီ အယူအဆရွိတဲ့ လယ္သမားေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္တာေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ တရုတ္ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီနဲ႔ စစ္တပ္ဦးပိုင္ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စစ္ရဲတပ္ဖြဲ႔လို႔ ေျပာရင္ မမွားဘူးေပါ့။ သူတို႔ အျပင္းအထန္ ႏိွပ္ကြပ္တဲ့အေပၚမွာ လူေတြ အခုလို ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အနာတရေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚခင္ဝင္း အဆင့္ဟာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ေခါင္းေသနတ္မွန္ၿပီး ေသဆံုးတဲ့အဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ ႔ အစီီရင္ခံစာကို ျပန္ေကာက္ရမယ္ဆိုရင္ တာဝန္ရွိတဲ့လူေတြကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မယ္ဆိုတာပါၿပီ။ အဲဒါကို မလုပ္ဘူး။ ေဒသနစ္နာတာ၊ ေဒသခံေတြရဲ ႔ ဘဝေနာင္ေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ ႔ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လဲ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ ေလ််ာ္ေၾကးေပးရမယ္ သူတုိ႔ ေက်နပ္ေအာင္ဆိုတာ ပါတယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒါကို ဘာေၾကာင့္ သူတုိ႔ စိုက္လုိက္မတ္တတ္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာလဲ။ ေနာက္ပိုင္း ေဒၚခင္ဝင္း ေသထဲအထိ ျဖစ္ေနခဲ့တာ။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ ခက္တာက ေလ််ာ္ေၾကးေပးတယ္ ဆိုတာကလဲ။ ေလ်ာ္ေၾကး ေပးပံုေပးနည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေဆးရံုေဆးခန္းေတြ ေဆာက္ထားတယ္ဆိုတာ ဦးေက်ာ္ဇံသာတို႔ ရန္ကုန္ေရာက္ရင္ သြားၾကည့္ရင္ သိပါတယ္။ ျဖစ္သလို ဘယ္သူမွလဲ မရွိဘူး။ အေဆာက္အဦးေလး ေဆာက္ေပးထားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းေအာင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးဆုိတာလဲ အဲဒီ အလုပ္သမားေတြက အဝတ္ေလွ်ာ္တဲ့အဆင့္ ဘာအဆင့္ညာအဆင့္ ဒီလို အဆင့္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ထားၿပီးေတာ့ အမွန္ေတာ့ တရုတ္ရဲ ႔ ၾသဇာခံသေဘာ ႏွစ္ကြပ္ခံေနရတယ္လို႔ ျပည္သူေတြကလည္း အဲဒီလို ျမင္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔က သူတုိ႔ မိရိုးဖလာ လယ္ယာေျမေပၚမွာ သူတုိ႔က အဓိက ျမွဳပ္ႏံွခ်င္တယ္။ သံေယာဇဥ္ ရွိတယ္။ သူတို႔ လယ္မရွိရင္ ဘဝမရွိဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆက ဒီေန႕ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ယဥ္ေက်းမႈတခုလို ျဖစ္ေနတဲ့ အတိုင္းအတာပါ။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္တခု ေမးခ်င္တာက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ထဲမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူကို္ယ္တုိင္ သြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ႔ အခန္းက႑ကိုလည္း သိပ္ဘဝင္ မက်က်ဘူးလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ ဒါကေတာ့ သေဘာထားႏွစ္ခု ညိွႏိႈင္းတဲ့အခါမွာ သေဘာတူတာ ရွိမယ္။ သေဘmမတူႏိုင္တာလဲ ရွိမွာေပါ့။ ဒီဟာ အားလံုးကို သေဘာတူရမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဆန္႔က်င္မယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ေနာက္ဆံုး က်ေနာ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေဒၚခင္ဝင္း ေသဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္တဲ့အေပၚမွာ သူ႔ ေကာ္မရွင္နာအစီရင္ခံစာအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာလာတဲ့အဆင့္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ Turning Point တခု ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အဲဒါကလဲ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ပါ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အစိုးရက တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈဆုိတာ အင္မတန္ နည္းတယ္။ အဓိကေတာ့ ဦးပိုင္ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားက အဓိကက်ေနတဲ့ သေဘာပဲ။ ဒါေပမဲ့ အက်ဳိးစီးပြားေတြ ဘယ္လို ခြဲေဝေပးပါေစ။ အစိုးရရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ပံုေပးလာတဲ့အဆင့္ေတြ ျဖစ္ေသာ္ျငားလဲ ဒါေတြက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒါေတြဟာ မွန္တယ္လို႔ အတိအက် ယံုၾကည္လို႔လဲ မရႏိုင္ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ တကယ္ေတာ့ ဒီကိစၥဟာ tip of the iceberg ေရခဲတံုးႀကီး နစ္ေနတာကို ေရခဲထိပ္ပိုင္းေလးပဲ ျမင္ေနရတာပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏံွ႔အျပားမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ ႔ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီလို ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ကိစၥတို႔လဲ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒီဟာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အလားတူကိစၥ၊ လႊမ္းၿခံဳၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းမႈ ဘယ္ေလာက္ ရွိပါလဲ။ ဒီဟာကို တားျမစ္ႏိုင္ေအာင္ ဦးေအာင္သိန္းတုိ႔လို အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တျခား အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြက။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြ ရွိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဆိုရင္ စစ္ေတြဘက္ေတြ ေရနံပိုက္လိုင္းေနရာေတြကို သြားေလ့လာတာေတြရွိတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴတို႔ကို က်ေနာ္ ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီမွာေတာ့ တရုတ္အလုပ္သမားေတြက တကယ့္ လံုၿခံဳတဲ့ အေဆာက္အဦးနဲ႔ ေသခ်ာေနၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဗမာအလုပ္သမားေတြက ဟိုေတာင္ဖ်ားေလးမွာ ရြက္ဖ်ဥ္တဲ့ေလးေတြနဲ႔ ဓနိမိုးေလးေတြနဲ႔ ေနတာကို ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ အဲဒါ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က အဲဒီလို ေနရာမ်ဳိး ေနခ်င္တယ္ဆိုလို႔ဆုိၿပီး လက္လႊတ္စပယ္ အလြယ္ေျပာတယ္။ ခက္တာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းကလဲ တရုတ္ဆုိရင္ လက္တြန္႔တယ္။ တရုတ္ရဲ ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို အကာအကြယ္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အရိုးစြဲေနတဲ့ အယူအဆက ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရနဲ႔ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ရွိတယ္။ အဲဒါ တကယ္ တရားမွ်တမႈကို ကင္းေဝးေစတဲ့ အခ်က္တခ်က္လုိ႔ ျမင္တယ္။ တကယ္မွ်မွ်တတ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ဖက္က ယူဆပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ေနာက္ ဥပေဒပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဦးေအာင္သိန္းက ဥပေဒပညာရွင္ဆုိေတာ့ Rules of Law တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥလို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမက က်န္တဲ့ကိစၥေတြမွာလဲ တရားလက္လႊတ္ ဥပေဒမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအဖြဲ႔ ဘာညာလဲ သူတုိ႔ လုပ္ထားတယ္ဆုိတာလဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္လာၿပီလို႔ ထင္ပါလဲ။ အခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာဏာယူလာတဲ့ သက္တမ္း ေလးငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ျပန္ၿပီးၿခံဳၾကည့္ပါ။ ဘယ္ေလာက္ တုိးတက္လာလဲ။

ဦးေအာင္သိန္း ။ ။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ထင္သေလာက္၊ ေျပာသေလာက္ မျဖစ္ပါဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုတာက ပါးစပ္ကေတာ့ ေျပာေနၾကတာေပါ့။ တကယ္လက္ေတြ႔က လိုက္မလာၾကပါဘူး။ တရားရံုုးတင္မကဘူး ဌာနဆုိင္ရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အဂတိတရား ကင္းရွင္းတယ္ဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ ႔ အစိုးရတာဝန္ရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ကိုယ္တိုင္က သူတုိ႔ရဲ ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈ အေထာက္အထားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကို ျပည္သူကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေၾကညာဖို႔ အင္မတန္ ဝန္ေလးေနတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီဟာကို က်ေနာ္တုိ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရင္ သူတုိ႔ေတြ undertable လုပ္ယူမယ့္ကိစၥေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အတိုင္းအတာဆုိတာ ေျပာလို႔မရဘူး။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာက တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ အာဏာပိုင္နဲ႔ ခရိုနီ ေပါင္းတဲ့လူခ်မ္းသာေတြက တစုေလာက္ကေတာ့ အင္မတန္ကို ေငြေၾကးအားျဖင့္ ေပါၾကြယ္ဝၿပီးေတာ့ အဲဒီဟာေတြေၾကာင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈေတြက တစတစ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ မတန္တဆ ေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ရတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ ။ ။ ခ်မ္းသာမႈေကာ၊ အာဏာေကာေပါ့။ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေက်ာ္ဇံသာ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ေက်ာင္းသားသပိတ္ကူညီသူ ၅ ေယာက္ကို ျမင္းျခံရဲက ဝရမ္းထုတ္ထား

ဖမ္းဆီးခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး ျမင္းၿခံၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပၾကစဥ္။ Photo: Hset Paing Toe/RFA
သာယာဝတီေထာင္မွာ အဖမ္းခံထားရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြျပန္လႊတ္ ဖို႔ ျမင္းျခံၿမိဳ႕မွာ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ဆႏၵျပတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကူညီဝန္းရံတဲ့ၿမိဳ႕ခံ ၅ ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရားခံေျပးေတြအျဖစ္ ဝရမ္းထုတ္ထားတယ္လုိ႔ သိရွိရပါတယ္။

ကိုသန္႔ဇင္၊ ကိုကိုႏိုင္၊ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုေအာင္စိုးသိန္းနဲ႔ ကိုၿဖိဳးဟန္တို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က အလိုရွိေနတယ္လို႔ ျမင္းျခံၿမိဳ႕အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းမွဴးဦးျမင့္နိုင္က RFA ကို ေျပာဆိုပါတယ္။

"သူတို႔က ပတ္သက္ေနတယ္၊ ေနာက္တစ္ခု မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ၊ ဓါတ္ပံုအေထာက္ အထားေတြနဲ႔ သူတို႔က အမႈနဲ႔ၿငိစြန္းသြားၿပီ"

အဲဒီလူဦးမွာ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ ကိုၿဖိဳးဟန္ကေတာ့ စခန္းမွဴး ဦးျမင့္နိုင္ေျပာသလို ၂၇ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ခ်ိန္က ျမင္းျခံၿမိဳ႕မွာ သူမရွိပါဘူးလို႔  RFA ကိုေျပာပါတယ္။

"၂၇ ရက္ေန႔တုန္းက က်ေနာ္မပါဘူးဗ်၊ အေထာက္အထားလည္းမရွိဘဲနဲ႔ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့လူေတြကို ဆြဲထည့္တာလို႔ က်ေနာ္ကအဲ့လိုပဲထင္တာပဲ"

အဲဒီ့သူ ငါးဦးထဲက ကိုသန္႔စင္ဆုိသူကို တနလၤာေန႔မွာ ရဲကဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္မွာဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (အထက္ဗမာျပည္) ရဲ့ ဥကၠဌျဖစ္သလို နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ေလးဦးကလည္း နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရး သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုမႈကို ေထာက္ခံေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ဧၿပီဖူးလ္တြင္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းတန္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴကားရသြားသူ


နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံမွာ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းတန္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ  ကားတစီးကို ဧၿပီဖူးလ္ေန႔ အမွတ္တရ အျဖစ္ လာေရာက္ေမးျမန္းသူကို ေပးအပ္လုိက္ပါတယ္။

လူေတြ တဦးနဲ႔ တဦးေနာက္ေျပာင္ေလ့ရွိတဲ့ ဧၿပီ ၁ ရက္ ဧၿပီဖူးလ္ေန႔မွာ  နယူးဇီလန္ သံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာရဲ႕ မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ကားျပခန္းကို အေစာဆုံးလာေရာက္တဲ့သူရဲ႕ ကားကို ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ  ၁ စီးရီး  ကားတစီး နဲ႔ လဲေပးမယ္လို႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ အေစားဆုံးသြားေရာက္တဲ့ တီနာမတ္ခ်္ စီးနင္းလာတဲ့ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ နီဆန္းကားကို ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ  ၁ စီးရီး ကားနဲ႔ လဲေပးလုိက္ပါတယ္။

ကားနံပါတ္ကိုလည္း အရႈးမလုပ္ပါနဲ႔လို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ အဂၤလိပ္နဲ႔ ဂဏာန္းေရာထားတဲ့ နံပါတ္အသစ္ “NOF00L” လို႔ ေပးထားပါတယ္။

ကားကို ၅ ႏွစ္အာမခံထားသလို ၃ ႏွစ္တိတိ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးထားပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ကားေမာင္း အေတြ႔အႀကဳံကိုလည္း အခမဲ့ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လဲလွယ္ေပးလုိက္တဲ့ တီနာရဲ႕ ကားကို ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ၀ဲလင္တန္မွာ ျပသထားပါတယ္။

ဒီေၾကာ္ျငာက မေရရာေအာင္ တမင္သက္သက္လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး အရမ္းေကာင္းလြန္းတဲ့ အတြက္ မယုံႏုိင္ေအာင္ လုပ္ထားသလို အခြင့္အေရးကို လိုလိုလား ရယူခ်င္တဲ့ ပထမဆုံးလူကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးလုိက္တာလို႔ နယူးဇီလန္ ဘီအမ္ဒဗလ်ဴ အုပ္စု စီမံခန္႔ခြဲေရး ညြန္ၾကားေရးမႉး နီနာအန္လပ္က ေျပာပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး အဘြားအို ကြယ္လြန္


ကမၻာ့အသက္အႀကီးဆံုး ဂ်ပန္အဘြားအို မီဆာအို အိုကာ၀ါ (Misao Okawa) ဟာ ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။

အဘြားအို မီဆာအုိဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္ ၅ ရက္ေန႔တုန္းကပဲ အသက္ ၁၁၇ ႏွစ္ ျပည့္ေမြးေန႔ကို က်င္းပခဲ့ပါေသးတယ္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းက အိုဆာကာၿမိဳ႕က က်န္းမာေရးဌာနမွာ ကြယ္လြန္ သြားတာလို႔ ဂ်ပန္မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

အဘြားအို မီဆာအိုဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က ကမၻာ့ဂင္းနစ္မွတ္တမ္းစာအုပ္မွာ အသက္ အႀကီးဆံုးပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရသူ ျဖစ္ပါတယ္။

အဘြားအို မီဆာအို မတုိင္ခင္က အသက္အႀကီးဆံုးက ဂ်ပန္ကပဲ ဂ်ီရိုမြန္ ကီမူရာျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါတယ္၊

အခု အဘြားအို မီီဆာအို ကြယ္လြန္သြားလို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဂါထရုေ၀့ဗ္ဟာ အသက္အႀကီးဆံုး ျဖစ္လာပါတယ္။ သူဟာ အေမရိကလြတ္လပ္ေရးေန႔ ျဖစ္တဲ့ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ေန႔မွာ ၁၁၇ ႏွစ္ ျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ မီဆာအိုဟာ ကုန္သည္မ်ဳိးရိုး ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္းလိုင္းနဲ႔ ေမြးေန႔တူ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၁၉ ခုနွစ္မွာ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး သာသမီး ၃ ေယာက္ရဲ႕ မိခင္၊ ေျမး ၄ ယာက္နဲ႔ ျမစ္ ၆ ေယာက္တို႔ရဲ႕ အဘြား ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးမွာ ႀကီးႀကီးမားမား ဖ်ားနာတာ မရွိခဲ့ဘူးလို႔ ဂ်ပန္သတင္းစာေတြက ဆုိပါတယ္။

ဂ်ပန္ျပည္မွာ အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္တဲ့ အဘိုးအဘြား ၅၈၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ အစိုးရက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ စာရင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

ဗီယက္နမ္တြင္ အလုပ္သမားေထာင္ခ်ီ ဆႏၵျပ


ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္မွာရိွတဲ့ အႀကီးစား ဘိနပ္စက္ရုံ တရုံမွာ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ ဥပေဒ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနၾကပါတယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ သက္ေရာက္မယ့္ ဥပေဒသစ္ကို မေက်နပ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြက ဆႏၵျပေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒသစ္အရ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လစာထဲမွ အာမခံေၾကး အရစ္က် စုေငြေတြကို အလုပ္မွ အၿငိမ္းစားယူတဲ့အခါ ထုတ္ယူ ရရိွမွာျဖစ္ၿပီး တလုံးတခဲတည္းအစား လစဥ္အေနနဲ႔ အခ်ဳိးက် ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခု ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြက အာမခံေၾကးကို လစဥ္ လစာထဲမွ အခ်ိဳးက် ေပးသြင္းေနရၿပီး အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ တစုတစည္းတည္း စုေငြအျဖစ္ ရရိွၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္မွ အၿငိမ္းစားယူတဲ့နွစ္ကို အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အသက္ ၆၀ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ၅၅ နွစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

အခုဆုိရင္ အလုပ္သမားေတြဟာ စက္ရုံ၀င္းအတြင္း စုရုံး၀င္ေရာက္ေနၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

Pou Yuen ကုမၸဏီ ပိုင္ အဆုိပါ ဘိနပ္စက္ရုံဟာ Nike နဲ႔ Adidas စတဲ့ ဖိနပ္ေတြကို ခ်ဳပ္လုပ္ေပးေနတာျဖစ္ၿပီး အခုလို အလုပ္သမား အေျမာက္အမ်ား အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပတာဟာ ဗီယက္နမ္မွာ ရွားပါးတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

သဲတံတိုင္းႀကီးတခု တရုတ္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ေန


တရုတ္ႏိုင္ငံက ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွာ သဲနဲ႔ ေဆာက္လုပ္တဲ့ တံတိုင္းႀကီးတခု ဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းအရာရိွတဦးက ေျပာပါတယ္။

သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြေပၚကို သဲေတြ စုတ္တင္ၿပီး ကြန္ကရစ္ကိုင္ထားတဲ့၊ ၁.၅ စတုရန္းမိုင္ ရိွတဲ့ ကုန္းေျမတု တခုကို ဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ ပစိဖိတ္ေရတပ္မွ တပ္မႉးျဖစ္သူ Admiral Harry Harris က အဂၤါေန႔က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕က စစ္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွတဲ့ ကြ်န္းတုေတြကို Spratly ကြ်န္း က သႏၱာေက်ာက္တန္းေတြေပၚမွာ ဖန္တီးေနတယ္ဆိုၿပီး ယခုလေတြ အတြင္း သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

Spratly ကြ်န္းနယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ တိုင္၀မ္ အစရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ အျငင္းပြားေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

သက္တမ္းကုန္ ၀ႈိက္ကတ္ ျပန္အပ္ႏွံသူမ်ား ႏိုင္ငံသားျပန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္


ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သူေတြကို  ထုတ္ေပးထားတဲ့ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ (၀ႈိက္ကတ္) သက္တမ္းဟာ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ ကုန္ဆုံးသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္အပ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္လို႔ လူ၀င္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ နယ္ၿမိဳ႕တခ်ဳိ႕မွာ ၀ႈိက္ကတ္ လာအပ္သူတခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီး  အေရအတြက္ကုိေတာ့ ေျပာလုိ႔ မရႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ လူ၀င္မႈနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ဒုညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးစုိင္းဘမန္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

“သူတုိ႔ရဲ့ လက္မွတ္ေတြအပ္ဖုိ႔ဆုိၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးရဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာထဲမွာပါတယ္ေလ။ အဲေတာ့အပ္တဲ့ဟာကုိ ဧၿပီလရယ္၊ ေမလကုန္ အထိေပါ့။ ဒီ ၂လမွာ သူတုိ႔ အပ္တာကုိ က်ေနာ္တုိ႔ လက္ခံေနတာ ေပါ့ေနာ္။ လက္ခံရရွိေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ျပန္ၿပီး ေျပစာေလးေပးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ၀ိႈက္ကပ္ေပးထားကတည္းကုိက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေပးတာပဲ။ ဥပေဒအရ သက္တမ္းသတ္မွတ္လုိ႔ သက္တမ္းကုန္သြားတာကုိ။ သက္တမ္းကုန္သြားလုိ႔ သူက ႏုိင္ငံမဲ့သေဘာမသက္ေရာက္ပါဘူး။”

သက္တမ္းကုန္ (၀ွႈိက္ကတ္) ျပန္အပ္ႏွံသူေတြကုိ အစုိးရက ျပန္အပ္ေၾကာင္း ေျပစာ အေထာက္အထား ျပန္ထုတ္ေပးထားတယ္လို႔ လည္း ဦးစုိင္းဘမန္းက ေျပာပါတယ္။

“လာအပ္ၿပီဆုိရင္ ေလာေလာဆယ္ သူ႔လက္ထဲမွာဘာမွမရွိဘူး။ မရွိဘူးဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က သူ႔ကုိ Document သေဘာမ်ဳိးေပါ့ ေျပစာေလးေပးထားတဲ့သေဘာပါပဲ။ အဲဒီထဲမွာ သူ႔နံပါတ္ေတြ ပါတယ္ဗ်ာ။ တခ်ိန္တုန္းက သက္တမ္းကုန္တဲ့ ၀ႈိက္ကတ္ေတြ ကိုင္ထားတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္။ အဲေတာ့ သူ၀ႈိက္ကတ္ကုိင္တုန္းကရတဲ့ အေနအထားအတုိင္းပဲေပါ့။”

သက္တမ္းကုန္လုိ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံသူအေနနဲ႔ သူတုိ႔ဆႏၵေပၚမွာမူတည္ၿပီး ဥပေဒအတိုင္း   ႏုိင္ငံသား ေလွ်ာက္ခ်င္ရင္ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔  လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန တာ၀န္ရွိသူ က ေျပာပါတယ္။

မေန႔ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရန္းျဗဲကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာကို ၿမိဳ႔နယ္ လ၀က ဦးစီးမွဴးနဲ႔အဖြဲ႔ကလာေရာက္ၿပီး ၀ႈိက္ကတ္ေတြအပ္ၾကဖို႔ သြားေရာက္ေျပာၾကားရာမွာ တစုံတေယာက္မွ မအပ္ႏွံဘူးလို႔ ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာသား ကမန္လူမ်ဳိး ကိုဘသန္းထြန္းက ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

အဓိက ၀ႈိက္ကတ္အပ္ႏွံတဲ့အခါ ျပန္လည္ထုတ္ေပးတဲ့ အေထာက္အထားစာရြက္မွာ လူမ်ဳိးအမည္ မထည့္သြင္းတာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ၿပီး မအပ္ၾကဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

၀ႈိက္ကတ္သိမ္းတဲ့အခါ ျဖတ္ပိုင္းအေထာက္အထားျပန္ေပးမွာျဖစ္ေပမယ့္ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အမည္ရယ္ အဖ အမည္ရယ္ ေနရပ္သာပါၿပီး လူမ်ဳိးက်ေတာ့ မပါတဲ့အေပၚ ရြာသားေတြက မသကၤာျဖစ္ စိုးရိမ္ၿပီး မအပ္ႏွံၾကတာလို႔ ကုိဘသန္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“တကယ္တမ္း  အပ္မယ္ဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို႔ ဦးစီးမွဴးကို ေျပာတာက ရွင္းတယ္ေလ။  က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအမိန္႔နဲ႔ဆိုရင္ အပ္ရမွာ မွန္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ၀ႈိက္ကတ္မွာ လူမ်ဳိးေနရာမွာ ကမန္လို႔ေရးထားသလို ခင္ဗ်ားတို႔ေပးမယ့္ အေထာက္အထားမွာ လူမ်ဳိးကို ကမန္လို႔ေရးေပးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ေျပာေတာ့ အဲဒါက်ေတာ့ ညြန္ၾကားခ်က္ အဲလိုမရွိဘူးတဲ့လို႔ ေျပာတယ္။”

ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၁ အျဖစ္အပ်က္အတြင္း မီးေလာင္တုန္းက အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ႏိုင္ငံသားကတ္ျပား၊ သုံးေခါက္ခ်ဳိးမွတ္ပုံတင္၊ ၀ႈိက္ကတ္ေတြ ပါကုန္တာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္းနဲ႔ လ၀က ဦးစီးမွဴးက ေနာက္တေခါက္ ကြင္းဆင္းလာဦးမယ္ဆိုၿပီး ျပန္သြားေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းက ေက်ာက္နီေမာ္ေက်းရြာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားေတြထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ကမန္တိုင္းရင္းသားေတြ ေနထိုင္ၾကတဲ့ေက်းရြာျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အထက္ပိုင္းက အစိုးရအေခၚအားျဖင့္ ဘဂၤါလီ၊ ကာယကံရွင္ေတြ အေခၚအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ရဲ႕ ၀ႈိက္ကတ္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမႈအေျခအေနကိုေတာ့ မသိေသးပါဘူး။

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းကေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ၀ိႈက္ကပ္ကုိင္သူေတြ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိေပမယ့္ ေလွ်ာက္သူတုိင္း မရႏုိင္ဘူးလုိ႔  ေျပာပါတယ္။

“ခြင့္ေပးတယ္လုိ႔ ေျပာတာပါ။ ေပးမွာမဟုတ္ဘူး။ ေျမပုံမွာ လူ ၁ ေထာင္ ေလွ်ာက္တာကို  ၂၀၀ ကုိပဲေပးတယ္။ က်န္တဲ့ ၈၀၀ မွာ ဘာလုပ္မလဲ။ အခု ဒီမွာလည္း ေလွ်ာက္ရင္ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေပးခ်င္မွေပးမယ္။ ဦးက ႏုိင္ငံသားျဖစ္လုိ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခဲ့တာေနာ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကေျပာတာ။ အခုက ပါတီေထာင္လုိ႔မရဘူးတဲ့။ ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ အစစ္ေဆးခံၿပီးေတာ့မွ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ရရင္ စိစစ္ေရးကတ္ျပားရရင္ လုပ္လုိ႔ရမယ္။ အဲဒါ ဦးတုိ႔ အတြက္ေတာင္ မလြယ္ရင္ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ဆုိတာ တျခားလူေတြအတြက္ သိပ္လြယ္မယ္မထင္ဘူး။” လို႔ ေျပာပါတယ္။

သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားတဲ့ ၀ိႈက္ကတ္ေတြ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္ကို သမၼတက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ ကတည္းက ထုတ္ျပန္ထားတာျဖစ္ၿပီး ကတ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမယ့္  ၂၀၁၅  ေမလ (၃၁) ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ညြန္ၾကားထားတာပါ။

ဒီညႊန္ၾကားခ်က္ထြက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ၀ိုက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ေရွ႕ေရး မေရမရာျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔  ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀န္းက ေထာက္ျပေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀ႈိက္ကတ္ကိုင္ထားသူေပါင္း ၆ သိန္းခြဲေလာက္ ရွိတယ္လို႔  သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကရတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကိုးကားၿပီး ေျမပံုအမတ္ ဦးေဖသန္းက  ဒီဗြီဘီကို ေျပာထားပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ
http://burmese.dvb.no

ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး အသတ္ခံလိုက္ရသည့္ ကေလး၏ အမႈအား လူသတ္မႈအျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ကလီစာမ်ား ထုတ္ခံရသည္ဆိုသည့္ ေကာလာဟလ မ်ားမွာ မမွန္ကန္


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေပ်ာက္သြားသည့္ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦး၏ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပ်ာက္သြားသည့္ ကေလးအား အသတ္ခံရသည့္ အေနအထားျဖင့္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိရသည့္ အတြက္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ လူေပ်ာက္မႈအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိရာမွ လူသတ္မႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ထားလိုက္ၿပီး ကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ကလီစာမ်ားမွာ အထုတ္ခံထားရၿပီး သတ္ခံရတာျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ ထြက္ေပၚေနသည့္ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ခြဲစိပ္စစ္ေဆးမႈအရ သိရသည္။

ကေလးေပ်ာက္ဆံုးမႈ၏ ျဖစ္စဥ္မွာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ မကာဟိုခမ္းရပ္ကြက္၊ အိမ္အမွတ္(၄/၁၈၇)ေန အသက္ (၆)ႏွစ္ရွိ မနန္းေဖြးဟြမ္သည္ ေနအိမ္အျပန္လမ္းတြင္ မတ္လ(၂၇)ရက္ ည(၇း၃၀)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းတြင္ လူေပ်ာက္ အမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၁၅ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

(၄)ရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည္ မတ္လ(၃၀)ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ မနန္းေဖြးဟြမ္အား တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕အနီး ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ဘက္ မယ္ဆိုင္ေရေခ်ာင္းကမ္းစပ္တြင္ ခႏၶာကိုယ္အား ဆာလာအိတ္ျဖင့္ ထည့္ထားၿပီး လည္ပင္းတြင္ ႏိုင္လြန္ႀကိဳးပတ္လ်က္ အေနအထားျဖင့္ ေသဆံုးေနတာကို ေတြ႔ရွိရသည့္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ အေလာင္းအား ထိုင္းနယ္နိမိတ္တြင္ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ ထိုင္းရဲမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္း႐ိုင္းေဆးရံုအထိ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ မတ္လ(၃၁)ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အေလာင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာန္၀ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ က်န္ရစ္ေသာ မိသားစု၀င္မ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တဆင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကၿပီး တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း လူသတ္မႈအျဖစ္ ဆက္လက္ အမႈဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တာခ်ီလိတ္ျပည္သူ႔ ေဆးရံုရွိ ရင္ခြဲရံုတြင္ ေဆးစာရယူရန္ ပို႔ေဆာင္ထားရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ထပ္မံ၍ ရင္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ေသဆံုးသြားေသာ ကေလးငယ္၏ ရုပ္အေလာင္းအား ေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ေဒသတြင္း ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ျဖစ္သည့္ ေဖ့ဘုတ္ မ်ားေပၚတြင္ ကေလး၏ ကိုယ္ခႏၶာအတြင္း ကလီစာမ်ားျဖစ္သည့္၊ အဆုတ္၊ အသည္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ႏွင့္ မ်က္လံုးမ်ား ထုတ္ခံရၿပီး အသတ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္ျဖင့္ ထြက္ေပၚေနသည့္ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ တာခ်ီလိတ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုမွ တာ၀န္က် လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ကိုကိုဦး၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ခြဲစိတ္စစ္ေဆးမႈအရ ေသဆံုးသူ ကေလးငယ္၏ လည္ပင္းတြင္ ႀကိဳးကြင္းအရာ ထင္က်န္ေနၿပီး ေရထဲတြင္ အခ်ိန္အတန္အၾကာ နစ္ျမႇဳပ္ၿပီးေသဆံုးေနသည့္အတြက္ မ်က္လံုးႏွစ္လံုးမွာလည္း ေရမ်ားစိမ့္၀င္မႈေၾကာင့္ ေဖာင္းကားကာ အျပင္သို႔ထြက္၍ ပ်က္စီးေနၿပီး ၀မ္းဗိုက္အတြင္း၌ ကလီစာမ်ား အစံုအလင္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထြက္ေပၚေနသည့္ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ "အေလာင္းကို ပထမဆံုး ခ်င္းရိုင္းမွာ ခြဲစိတ္ စစ္ေဆးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ရွိေနတယ္၊ ေျမးေလးရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဒဏ္ရာဆိုလို႔ ေခါင္းမွာ နည္းနည္း ရိုက္ခံထားရတဲ့ ဒဏ္ရာနဲ႔ လည္ပင္းမွာ ႀကိဳးကြင္းကိုပဲ ေတြ႕တယ္၊ သူမ်ားေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းက ကလီစာေတြ ထုတ္ခံထားရတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခႏၶာကိုယ္မွာ ေဖာက္ခံထားရတာ၊ ျပန္ခ်ဳပ္ထားတာ တစ္ခုမွ မရွိဘူး၊ ေဆးရံုက ျပန္ခ်ဳပ္ေပးထားတာပဲရွိတယ္.."ဟု ေသဆံုးသူ၏ အဖိုးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းတစ္က တာခ်ီလိတ္အြန္လိုင္းသို႔ ေျပာျပသည္။

"ဘာေၾကာင့္မ်ား ေကာလဟလေတြ လႊင့္လည္း မသိဘူးဗ်ာ၊ အတိအက် သိခ်င္ရင္ ေၾကာ္ျငာထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္ေမးလို႔ ရပါတယ္၊ အခုေတာ့ ကေလးရဲ႕ အျဖစ္ဆိုးၿပီး ေသဆံုးေနတဲ့ ပံုေတြ နဲ႔ ကလီစာေတြ ထုတ္ခံထားရတာေတြဆိုၿပီး ေရးထားတာကို Facebook ေပၚေတြမွာ ေတြ႕ရေတာ့ တကယ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္"ဟု ေသဆံုးသူ၏ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးကလည္း တာခ်ီလိတ္အြန္လိုင္းသို႔ ေျပာသည္။

ကေလးငယ္ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား မိမိကေလးမ်ား အေပၚ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိၿပီး တရားခံအား အျမန္ဆံုး ဖမ္းဆီးရမိရန္ လိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္သြားတဲ့သူ အျမန္ေပၚေစခ်င္တယ္ အခုဆို အိမ္က ကေလးေတြေတာင္ အျပင္ မထြက္ခိုင္းရဲဘူး”ဟု ေဒသခံ ကေလးမိခင္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

"တာခ်ီလိတ္ေဆးရံုမွာ အေလာင္းကို ရင္ခြဲၿပီး စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ကိုယ္အဂၤါစံုလင္စြာရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္၊ ေဖ့ဘုတ္ေပၚမွာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ့ ကလီစာ ေဖာက္ထုတ္ခံရၿပီး အသတ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ ေကာလာဟလဟာ မွားယြင္းေနပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အမႈမွန္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနတဲ့ အခါမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ေကာလာဟလေတြ မထုတ္လႊင့္ဖို႔ ေရွာင္ရွားေပးေစလိုပါတယ္.."ဟု တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴး ေက်ာ္သန္းမွ ေျပာသည္။

အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားသိရသည့္ သတင္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံ သတင္းမွန္မ်ား ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း၊ ၎တို႔ထံ ဖုန္းမ်ားမွ တဆင့္လည္း ဆက္သြယ္ၿပီး သတင္းမွန္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာဖုန္း ၀၉၅၃၆၆၂၀၈ ႏွင့္ ထုိင္းဖုန္း ၀၈၅၀၃၃၆၉၃၉ အျပင္ စခန္း႐ံုးဖုန္း ၀၈၄၅၁၀၀၂ တို႔မွ တဆင့္ အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎မွ ေျပာသည္။

အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေက်ာ္သန္းႏွင့္အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးေနလ်က္ ရွိၿပီး မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ထားရွိခဲ့သည့္ လူေပ်ာက္ အမွတ္စဥ္ (၂/၂၀၁၅)မွ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔တြင္ လူသတ္မႈအျဖစ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း၌ (ပ)၇၁/၂၀၁၅၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၍ အမႈဖြင့္ထားရွိကာ တရားခံအား အျမန္ဆံုး ဖမ္းဆီးရမိနိုင္ေရးအတြက္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

‪TachileikNewsAgency‬
‪TachileikOnlineNews‬
http://www.tachileik.net

Tuesday, March 31, 2015 7:36 PM

ဆရာဝန္ေတြရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သားေကာင္ေတြ


ဒါေတြက ဆရာဝန္ေတြက ရာဇဝတ္မႈ႕က်ဴးလြန္ရာကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ သားေကာင္ေတြပါ ။အခုပုံထဲမွာျပထားတဲ့ ကေလးမေလးရဲ့အေလာင္းကို ျပန္ေတြ...
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 31 March 2015

ေသနတ္ဒဏ္ရာ (၆)ခ်က္ျဖင့္ တာခ်ီလိတ္၌ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အသတ္ခံရ


ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ၊ နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ(၃၁)ရက္သို႔ အကူးတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ (၆)ခ်က္တိတိ ပစ္သတ္သည့္ လူသတ္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကားေပၚတြင္ ထိုင္ေနလ်က္ျဖင့္ ေသနတ္ဒဏ္ရာ (၆)ခ်က္တိတိရရွိၿပီး ပြဲခ်င္းၿပီးေသဆံုးသြားသူသည္ အသက္(၄၉)ႏွစ္ရွိ ႏိုင္းကိုးမင္း ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ ပူလီလန္ၿမိဳ႕မွ ထိုင္းလူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ၀ိန္းေက်ာက္ရပ္ကြက္၊ ေရႊမိသားစု ဟိုတယ္ေရွ႕ရွိ ဦးအားဂ်ာ ေရေဆးခံု ကား၀င္းအတြင္းမွာ ျဖစ္ပြားတာျဖစ္ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

ေသဆံုးသူ၏ ဦးေခါင္း၀ဲဂ်ဳိေစာင္းတြင္ ေဖာက္၀င္ဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္၊ ေနာက္ေစ့ယာ ေဖာက္ထြက္ ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ယာရင္ညႊန္႔ ေဖာက္၀င္ ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ေနာက္ေစ့ယာ ေဖာက္ထြက္ ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ၀ဲလက္ေမာင္းေဖာက္၀င္ ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ယာနံေဘးေဖာက္ထြက္ ဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္တို႔ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေသနတ္ျဖင့္(၆)ခ်က္ ပစ္ခံရမႈေၾကာင့္ ကားေပၚထြက္ ထိုင္လ်က္ေသဆံုးေနေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလို ျဖစ္ပြားသည့္အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ (ပ)၆၇/၂၀၁၅ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

"နာေရးကူညီဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ေတြ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာကို ေရာက္သြားခဲ့တယ္၊ ေသဆံုးသူရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ သူ႔အမ်ဳိးသားက ဘက္ဟိုးေမာင္းတဲ့ အလုပ္လုပ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္"ဟု တာခ်ီလိတ္နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠဌ ဦးလွမိုးက တာခ်ီလိတ္အြန္လိုင္းသို႔ ေျပာျပသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ယခု မတ္လ၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္ျဖစ္သည့္ မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔က ျပန္ေပးဆြဲမႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး တရားခံအား မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔မွ ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း၊ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ အသက္(၆)ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး မတ္လ(၃၀)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ အဆိုပါကေလးအား ေသဆံုးေနလ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေတြ႔ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မတ္လ(၃၁)ရက္သို႔ အကူးတြင္ ယခုလို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

‪TachileikNewsAgency‬
‪TachileikOnlineNews‬
http://www.tachileik.net

ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ စံုစမ္းေရးအစီရင္ခံစာ သမၼတထံ တင္သြင္းမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕မွာ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က လက္ပတ္ အနီဝတ္ထားတဲ့သူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ အရပ္သားတခ်ဳိ႕ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားစဥ္။ Photo: Thiha Tun, Kyaw Lwin Oo/RFA
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္ မရွင္ရဲ႕ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ ခ်က္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပမွာျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ ၀င္ေတြက ေျပာပါတယ္။

ပါ၀င္ခဲ့သူ ၂၀ ကို စစ္ေဆးၿပီး ရရွိလာတဲ့အခ်က္ အလက္ေတြနဲ႔ အစီရင္ခံစာ တင္တာ ျဖစ္တယ္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမေငြက ေျပာ ပါတယ္။

"အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔စစ္တာ ကေတာ့ စုစုေပါင္း လူ ၂ဝ ေက်ာ္စစ္တာေပ့ါ၊ ဒီေန႔ အေခ်ာသတ္ၿပီးပို႔မွာ"

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ရန္ကန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မွာ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲတာမလုပ္ဖို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသူေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ လက္ပတ္နီ၀တ္ အရပ္သားေတြက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖိုု႔အတြက္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း အပါအ၀င္ ၅ ဦးပါတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္ရိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၅ ဦးနဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက အဖြဲ႔ဝင္ ၃ ဦး စုစုေပါင္း ၈ ဦးက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈကို မေတြ႔ဆံုဘဲ ျငင္းပယ္ထားပါတယ္။

RFA Burmese
http://www.rfa.org/burmese

ဝွိုက္ကတ္ အေရး အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေန

ေထာင္နဲ့ခ်ီတဲ့ မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ေတြ က်န္ေနဆဲ
ျမန္မာနိုင္ငံ လူဝင္မႈနဲ့ ျပည္သူ့ အင္အား ဝန္ျကီး ဌာနက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ဝွိုက္ကတ္ သက္တမ္းဟာ အဂၤါေန့က ကုန္ဆံုး သြားခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ မွာ နိုင္ငံသား ျဖစ္ မျဖစ္ မေသခ်ာတဲ့ အျဖူေရာင္ ဝွိုက္ကတ္ေတြ သက္တမ္း ကုန္ဆံုး သြားျပီ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဝွိုက္ကတ္ ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တရားမဝင္ ေတာ့ဘူး လို့လည္း သက္ဆိုင္ရာက ေျပာပါတယ္။

ဝွိုက္ကတ္ ကိုင္ေဆာင္သူ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ ျပည္နယ္ မွာ သက္တမ္းကုန္ ဝွိုက္ကတ္ ေတြကို ဧျပီလနဲ့ ေမလ အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ျမို့နယ္ အလိုက္ ဖြဲ့စည္းထားတဲ့ အဖြဲ့အစည္း ေတြဆီမွာ အျပီးအပိုင္ အပ္နွံရမယ္ လို့ တရားဝင္ အသိေပး ေျကညာျပီး ျဖစ္တယ္ လို့ ရခိုင္ျပည္နယ္ လဝက ညွြန္မႉး ဦးခင္စိုး က ေျပာပါတယ္။

အခုအခါ မွာေတာ့ ျမို့နယ္ အခ်ို့မွာ ဝွိုက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ အပ္နွံဖို့ စီစဉ္မႈေတြ ရွိေနျပီ ျဖစ္တယ္ လို့ သူက ေျပာပါတယ္။

အပ္နွံသူေတြကို သက္တမ္းကုန္ ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ အပ္နွံျပီးစီးေျကာင္း အေထာက္အထား စာရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ျပီး ဇြန္လဆန္းက စလို့ နိုင္ငံသား ေလွ်ာက္လို့ရျပီ လို့ သိရပါတယ္။

ဝွိုက္ကပ္ မရွိခဲ့သူေတြမွာလည္း တရားဝင္ ေနထိုင္ေျကာင္း အေထာက္အထား ျပနိုင္ရင္ နိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ခြင့္ ရွိတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဧျပီလနဲ့ ေမလအတြင္းမွာ ဝွိုက္ကတ္ေတြကို အျပီးပိုင္ လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္ျပီး နိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈကို ေတာ့ ဇြန္လက ေန စတင္ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/burmese

ရခိုင္ကမ္းလြန္ေရနံ လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕ အီတလီ စြမ္းအင္ကုမၸဏီရရွိ

လစ္ဗ်ားမွာရွိတဲ့ အီတလီ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ Eni ရဲ႕ ေရနံလုပ္ကြက္

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္ MD-2 နဲ႔ 4 တို႔အတြက္ ထုတ္လုပ္ေရး ရွယ္ယာကန္ထ႐ိုက္ PSC သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဒီကေန႔ အီတလီ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ Eni က လက္မွတ္ေရးထိုးလုိက္ၿပီး သူတို႔ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႀကီးဆံုး ထုတ္လုပ္တဲ့ကုမၸဏီ ျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

MD-2 ဟာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေကြ႔ေတာင္ပိုင္း  ရခိုင္ေျမနိမ့္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းထဲက ရတနာေရနံေျမ အေနာက္ဘက္မွာရွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ ၄ ေထာင္ နီးပါးက်ယ္သလို MD- 4 ကေတာ့ မုတၱမ ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတာင္ဘက္ ရဲတံခြန္ေရနံေျမ အေနာက္ဘက္မွာရွိၿပီး စတုရန္းမိုင္ ၂၃၀၀ ေလာက္ ႀကီးမားပါတယ္။ ဒီလုပ္ကြက္ေတြမွာ ရွိႏိုင္တဲ့  ေရနံပမာဏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကိုေတာ့ ကုမၸဏီက ထုတ္ေဖာ္မေျပာပါဘူး။ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အီတလီကုမၸဏီက ရာႏႈန္း ၈၀ ကို ရယူမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခု ပူးတြဲခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ စာခ်ဳပ္အရ အီတလီကုမၸဏီကေန အဆင့္ ၃ ဆင့္ထား လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ၿပီး မထုတ္လုပ္ခင္မွာ ေလ့လာဆန္းစစ္ကာလ ၂ ႏွစ္နဲ႔ တိုင္းထြာတြက္ခ်က္မႈေတြ အတြက္ ၆ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Eni ကုမၸဏီဟာ တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ၿပီး အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အႀကီးဆံုး တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီေရး  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္လာခဲ့တဲ့ ေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးအရ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ထားမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့တာမို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးမႈေတြ တိုးလာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

မစုပံုခ်စ္ တိုက္ခန္းျပန္သိမ္းခံရမႈ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့မႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု ဖခင္ရွင္းလင္း


ရန္ကုန္ (မဇၩိမ) ။ ။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ပါဝင္သူ မစုပံုခ်စ္ကို လူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေနထိုင္ရန္ တုိက္ခန္းတစ္ခန္း ေပးအပ္ထားရာ အဆိုပါတိုက္ခန္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားထဲတြင္ မစုပံုခ်စ္ ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဟု ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးအုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
su-pone-chit
ေရႊဂံုတိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနရွိ တုိက္(ဗ) အခန္းအမွတ္ ၂၀၃ ကို ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မစုပံုခ်စ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိန္မတူသည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခု ဆက္စပ္ကာ ေက်ာင္းသားသပိတ္တြင္ မစုပံုခ်စ္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ခန္းျပန္လည္ သိမ္းခံရသည္ဟူသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ဖခင္ျဖစ္သူက ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေၾကာင္းတြင္ မစုပံုခ်စ္ ပါ၀င္မႈႏွင့္ တိုက္ခန္းျပန္လည္အပ္ႏွံရမႈသည္ သက္ဆိုင္မႈမရွိေသာ္လည္း
ဧရာ၀တီစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မစုပံုခ်စ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္က အခန္းျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ဒုတိယအႀကိမ္
ထပ္မံေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု ဦးအုန္းေက်ာ္ကဆုိသည္။

"ဒီဇင္ဘာလ လဆန္းပုိင္းကမွ လူမႈ၀န္ထမ္းဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ညထိ အဲ့ဒီတိုက္ခန္းမွာ အိပ္ၿပီး ၇ ရက္ မနက္ထၿပီးေညာင္တုန္းကို ျပန္လာတယ္။ ၈ ရက္ေရာက္ေတာ့ အခန္းျပန္အပ္ဖို႔ စာထြက္လာတယ္" ဟုေျပာသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သျဖင့္ တုိက္ခန္းကို မတ္လ ၂၇ ရက္က ျပန္လည္အပ္ႏွံ ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေနရာအခက္အခဲမ်ား ရွိလာ၍
ျပန္လည္အပ္ႏွံ ေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ပါ၀င္သည္ေၾကာင္း ဦးအုန္းေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား မစုပံုခ်စ္သည္ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။ မစုပံုခ်စ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါ မသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း၏ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ ပညာေတာ္သင္ဆုကို ရရွိခဲ့ကာ
ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ မူ၀ါဒေလ့လာေရးဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အဆိုပါတိုက္ခန္းကို မစုပံုခ်စ္ ရန္ကုန္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တစ္သက္တာေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

mizzima

ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး အသတ္ခံလိုက္ရသည့္ ကေလးငယ္၏ ရုပ္အေလာင္းအား ထိုင္းဘက္မွ တဆင့္ တာခ်ီလိတ္သို႔ ျပန္လည္သယ္ေဆာင္


တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ေပ်ာက္သြားသည့္ အသက္(၆)ႏွစ္
အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးအား (၄)ရက္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ယေန႔ မတ္လ(၃၀)ရက္ ညေနပိုင္းက ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး အေလာင္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္ စစ္ေဆးရာမွ
ယေန႔ မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္၍ သယ္ေဆာင္
လာၿပီး တာခ်ီလိတ္၌ လူေပ်ာက္မႈမွ တဆင့္ လူသတ္မႈအျဖစ္ အမႈဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဆးစစ္ခ်က္ရယူရန္ တာခ်ီလိတ္ ေဆးရံုတြင္ ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနလ်က္
ရွိသည္။
ေသဆံုးသြားသည့္ ကေလး၏ အေလာင္းအား ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ေဆးရံုမွာတဆင့္
ခ်င္း႐ိုင္းၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသဆံုးသူ၏ အေလာင္းအား ထိုင္း
ပိုင္နက္ျဖစ္သည့္ ထိုင္းဘက္ကမ္းစပ္တြင္ ေတြ႕ရွိရတာျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုင္းဘက္
မွ စစ္ေဆးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ယေန႔ မတ္လ (၃၁)ရက္ ညေန(၅း၃၀)နာရီ
အခ်ိန္တြင္ ႐ုပ္ေလာင္းအား ထိုင္းဘက္မွ တဆင့္ တာခ်ီလိတ္သို႔ သယ္ေဆာင္လာျခင္း
ၿဖစ္သည္။
ေသဆံုးသြားသည့္ အေလာင္းအား တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ပုန္းထြန္ရပ္ကြက္၊ ၀ါးဆိပ္မွ တဆင့္ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ေသဆံုးသူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ သြားေရာက္ သယ္ေဆာင္လာၿပီး စစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္
ၿပဳလုပ္ရန္အတြက္ တာခ်ီလိတ္ေဆးရံုရွိ ရင္ခြဲရံု၌ ထားရွိသည္။ယခုလို ကေလးေပ်ာက္ဆံုး
မႈမွ ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ်ီလိတ္ေဒသခံမ်ားမွ ေသဆံုးသူ ကေလး
ငယ္သည္ အသဲထုတ္ခံရျခင္း၊ မ်က္ၾကည္လႊာထုတ္ခံရျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ထုတ္ခံရျခင္း ႏွင့္
အတြင္း ကလီစာမ်ား ထုတ္ခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ ေကာလဟလမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ကိစၥ
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေဆးစစ္ၿပီးမွသာ အေျဖမွန္ကို သိရွိႏိုင္မွာ
ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
သတင္းဓါတ္ပုံ-TachileikNewsAgency.

နယ္သာလန္ဘုရင္မ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ မိန္႕ခြန္းေျပာ


နယ္သာလန္ဘုရင္မ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ မိန္႕ခြန္းေျပာ.နယ္သာလန္ဘုရင္မ မက္စီမာသည္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ကုလသမ...
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 31 March 2015

န၀တ စစ္အစုိးရ တက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံရိပ္ တစ္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ မ်ား၏ ေရစာတြင္ ထည့္သြင္းကာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့


န၀တ စစ္အစုိးရ တက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုံရိပ္ တစ္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴ မ်ား၏ ေရစာတြင္ ထည့္သြင္းကာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့http://mp4you.co.uk/assk/14Middle-Burmese-1-kyat-democracy-note.html
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 31 March 2015

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဗလုဝနဲ႔ ဦးလွေဆြ ဘယ္သူ႔ကုိမဲေပးမလဲ


Tuesday, March 31, 2015
မၾကာေသးခင္ေလာက္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြတေယာက္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္၊ လူရႊင္ေတာ္တဦးျဖစ္တဲ့ ေဗလုဝကုိ Facebook ကေနၿပီး တုိက္ခုိက္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိ ဦးလွေဆြရဲ႕ေျပာဆုိမႈေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္တဦးအေနနဲ႔ မေျပာသင့္တာကို ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထပ္မံတုိက္ခုိက္မႈေတြ ျပဳလုပ္လာရင္လည္း တရားစြဲဆုိဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္လုိ႔ ေဗလုဝက ေျပာပါတယ္။
ေဗလုဝက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဦးလွေဆြနဲ႔အၿပိဳင္ ႀကိဳက္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံရဲတယ္လုိ႔ ပုတီးကုန္းၿမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရာျပည့္ စာေပေဟာေျပာပဲြမွာ ေဟာေျပာဖုိ႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဗလုဝက ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။
“ အဲဒီဘူးလတ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘယ္သူကဘာလဲဆုိတာ သန္းငါးဆယ္ေက်ာ္ျပည္သူေတြသိပါတယ္။ facebook ကေနပဲ အာေခ်ာင္မေနနဲ႔ လူထုရဲ့ေမတၱာနဲ႔ ေထာက္ခံမႈကုိ ယုံၾကည္တယ္ဆုိရင္ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကိဳက္တဲ့ၿမိဳ႕နယ္ကေန စိန္ေခၚလုိ႔ရတယ္။ ကုိယ့္အေျခအေနကုိ ကုိယ္သိဖုိ႔လိုတယ္။” လုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ေဗလုဝက သူ႔အေနနဲ႔ facebook သုံးစြဲမႈ မရွိေၾကာင္း၊ သူကုိဦးလွေဆြမွ ပုဂၢဳိလ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ အသိမိတ္ေဆြေတြက ဖုန္းဆက္ေျပာဆုိမွသာ သိရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ Facebook မွာ အျပန္အလွန္ ေျပာဆုိေနျခင္းဟာ သူေျပာဆုိေရးသားေနျခင္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ဆုိပါတယ္။
“က်ေနာ္က facebook မသုံးဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္က မခံမရပ္ႏုိင္တဲ့လူေတြက ဖုန္းဆက္ေတာ့မွ က်ေနာ္သိတာ။ ေဗလုဝဆုိတဲ့ facebook ကေနလည္း ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္မသိဘူး။ က်ေနာ္ကုိ တုိက္ခုိက္လုိ႔ ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ္ကုိတုိက္ခုိက္မယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္အေၾကာင္းကုိ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္သိဖုိ႔လုိတယ္။ လူရႊင္ေတာ္လုပ္တာေလာက္ကုိပဲ ၾကည့္လုိ႔မရဘူး။ က်ေနာ္မိ်ဳးရုိးကဘာလဲဆုိတာသူသိရမွာေပါ့။” သူကဆက္ေျပာပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လုပ္ကုိင္ရမယ့္အလုပ္မ်ားစြာရွိေၾကာင္းနဲ႔ သာမန္ လူေတြလုိ ေပါက္ပန္းေလးဆယ္ေျပာဆုိေနဖုိ႔မသင့္ဘူးလုိ႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။
“ လႊတ္ေတာ္မွာအလုပ္မရွိေတာ့ဘူးလား။ ေပါက္ပန္းေလးဆယ္ေလွ်ာက္ေျပာေနတာက အလုပ္ရွိရင္ သူဒီစကားေတြမေျပာဘူးဗ်။ သူလူတုိင္းကုိ သူေျပာခ်င္တာေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္။ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးေျပာသလုိသာ ပါးစပ္မွာ ခဲဖ်က္ပါရင္ သူပါးစပ္က စုတ္ပ်က္ေနေလာက္ၿပီ။” လုိ႔ သူကဆက္ေျပာပါတယ္။
လူထုရဲ႕ခ်စ္ခင္မႈေတြ၊ ေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္သာ အႏုပညာရွင္တဦးအေနနဲ႔ ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္တဲ့အေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈ အျပည့္ရွိတဲ့ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ေဗလုဝကေတာ့ လာမယ့္၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္ကေနမဆုိ ဦးလွေဆြနဲ႔အၿပိဳင္ အမတ္ေနရာကုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံရဲတယ္လုိ႔ ဧရာဝတီကုိ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
သရုပ္ေဆာင္ လူရႊင္ေတာ္ ေဗလု၀(ဓာတ္ပုံ -ေကာင္းျမတ္မင္း)
ဧရာ၀တီ

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (Final Draft)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (Final Draft) ကို ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ UPWC ႏွင့္ NCCT မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ စာခ်ဳပ္
(၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္)
Myanmar Peace Center


အဖမ္းခံရမွာေၾကာက္လုိ႔ နံရံေပၚ (၂) ရက္ၾကာ တြယ္ကပ္ေနခဲ့တဲ့ သူခုိး


ရဲအဖမ္းမခံခ်င္တဲ့ သူခုိးတစ္ေယာက္ဟာ အေဆာက္အဦးတစ္ခုရဲ႕ အျပင္ဘက္ ေလေအးေပးစက္တစ္လုံးေပၚ နာရီေပါင္း ၄၀ ၾကာတြယ္ဖက္ေနခဲ့တယ္လို႔ Sina သတင္းဌာနက တနလၤာေန႔မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအမ်ဳိးသားကို တရုတ္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း Guangdong ျပည္နယ္ Shenzhen ရိွ အေဆာက္အဦး အျပင္ဘက္ နံရံမွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ေလေအးေပးစက္ တစ္လုံးေပၚ ထိုင္ေနတာ ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။ ဝုိင္ယာၾကိဳးေတြ ခုိးယူခဲ့လို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ အေဆာက္အဦးေပၚ တြယ္တက္ခဲ့ျပီး အဲဒီေနရာမွာ ႏွစ္ရက္ၾကေနထုိင္သြားခဲ့ပါတယ္။

ရဲတပ္္ဖြဲ႔ေျပာဆိုခ်က္အရ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ ၄င္းအမ်ဳိးသားဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မက်ခံခဲ့ရေပမယ့္ သူ႔ကုိယ္သူ အညံ့ခံဖုိ႔ ပစ္ပစ္ခါခါ ျငင္းဆုိ ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
http://www.trend.com.mm/2015/03/31/lifestyle-6221

ပူစပ္တဲ့ အစားအစာေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္


စပ္တဲ့အစားအစာေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္သလဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက အစပ္ကို တက္တက္မက္မက္ကို စားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ေလ့လာခ်က္ အသစ္အရ အစပ္စားရတာ ႏွစ္သက္သူေတြက အစြန္းတစ္ခုမွာ ရပ္ေနရသလုိမ်ိဳး ၊ ဆံ့တငံ့ငံ့နဲ႕ရင္ခုန္ရတဲ့ ဇာတ္ကားေတြၾကည့္ေနရသလိုမ်ိဳး ခံစားခ်က္ကို ရတယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ အဒရီနယ္ဂလင္း လို႕ေခၚတဲ့ စြမ္းအင္နဲ႕တုံ႔ျပန္မႈကို ပိုမိုထက္ျမက္ေစတဲ့ အရည္ေတြ ထြက္လာတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ပါပဲ။ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား အျပဳအမူ ေတြကိုႏွစ္သက္လုိ႕လဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခင္ကတည္းက ယူဆလာခဲ့တဲ့ အယူအဆအရ စြန္႔စားမႈႏွစ္သက္သူေတြဟာ အဒရီလင္း လုိအပ္သူေတြျဖစ္ၿပီး စြန္႕စားမႈ တစ္ခုလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အဒရီလင္းကို ရယူလုိက္ရတဲ့အခါ ပိုၿပီး ေနသာထုိင္သာ ရွိသြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ပစ္ဗုန္း အစရွိတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အရာေတြနဲ႕ လုပ္ကိုင္လုိက္ရရင္ သာမန္ျပန္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ အလားတူပဲ အပူအစပ္ စားလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အနည္းငယ္နာက်င္မႈရသြားျခင္းက သင့္ရဲ႕ အဒရီလင္း ႏႈန္းကို ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေပးပါတယ္။

Smell and Taste Treatment and Research Foundation မွ Dr.Alan Hirsch ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ “စြန္႕စားလုိသူေတြနဲ႕ စပ္တဲ့အစားအစာေတြဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိေစခဲ့ပါတယ္”တဲ့။
http://www.trend.com.mm/2015/03/31/lifestyle-6223

အခ်စ္ေတာ္ ေခြးကေလးကို ေကာင္လံုးကင္အျဖစ္ ျပန္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သနားစရာ ဗီယက္နမ္ မိန္းကေလးငယ္


အခ်စ္ေတာ္ ေခြးကေလးကို ေကာင္လံုးကင္အျဖစ္ ျပန္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ သနားစရာ ဗီယက္နမ္ မိန္းကေလးငယ္http://mp4you.co.uk/world-news/189Heart-breaking-moment-five-year-old-girl-finds-her-missing-pet-dog.html
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 31 March 2015

ကာမစိတ္ ႏိုးၾကြေစတဲ့ အစားအစာမ်ား


ကာမစိတ္ ႏိုးၾကြေစတဲ့ အစားအစာမ်ားhttp://mp4you.co.uk/health/13Chew-On-This-Foods-That-Will-Boost-You.html
Posted by The Melting Pot 4 U on Tuesday, 31 March 2015

အလုပ္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ႏိုင္


အလုပ္ႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ သုေတသန အသစ္တစ္ခုအရ သိရပါတယ္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ Sussex တကၠသိုလ္က သုေတသီေတြဟာ လူေတြရဲ႕ အလုပ္ ႏွစ္ခုမွာ တစ္ၿပိဳင္နက္စီးေမ်ာျခင္း ( ဥပမာ. တီဗီ ၾကည့္ရင္း ဖုန္းမက္ေဆ့ဂ်္ ရိုက္ေနျခင္း ) ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးႏႈန္း နဲ႔ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ MRI စစ္ေဆးခ်က္ေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီး တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း လုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ လူေတြဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ႕ အျပင္ပိုင္း အဂၤါတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Cingulate Cortex မွာ သိပ္သည္းမႈ နည္းပါးေနတာကို သုေတသီေတြက ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို အဂၤါအစိတ္အပိုင္းဟာ ခံစားမႈနဲ႔ သိျမင္ႏိုင္စြမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရ ထိခိုက္ႏိုင္သလား ဆိုတာကိုေတာ့ ဆက္လက္ ေလ့လာဖို႔ လိုဦးမွာျဖစ္ေပမယ့္ အလုပ္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ဆိုးရြားတဲ့ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ သုေတသီေတြက အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
http://www.trend.com.mm/2015/03/31/health-6226

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ကားထဲ၌ ပစ္ခတ္ခံရ


တာခ်ီလိတ္ မတ္ ၃၁

ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္း၊ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္သည့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၃၀ ရက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္က ထိ္ုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ၀ိန္းေက်ာက္ရပ္ကြက္၊ ေရႊမိသားစု ဟိုတယ္ေရွ႕ရွိ ဦးအားဂ်ာ ေရေဆးခံုကား၀င္းအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ပူလီလန္ၿမိဳ႕ေန အသက္ (၄၉ ႏွစ္) အရြယ္ရွိ ႏိုင္းကိုးမင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ကားအတြင္း ထိုင္လွ်က္အေနအထားျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္။ ေသဆံုးသူ၏ ဦးေခါင္း၀ဲခ်ိဳေစာင္းတြင္ ေဖာက္၀င္ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္၊ ေနာက္ေစ့ယာ ေဖာက္ထြက္ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္၊ ယာရင္ညြန္႕ေဖာက္၀င္ ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္၊ ေနာက္ေစ့ယာ ေဖာက္ထြက္ ဒဏ္ရာ (၁)ခ်က္ ၊ ၀ဲလက္ေမာင္းေဖာက္၀င္ ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္၊ ယာနံေဘးေဖာက္ထြက္ ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္တို႕ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာ (၆) ခ်က္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ယင္းအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္လွစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၂၂ ရက္က ျပန္ေပးဆြဲမႈတစ္ခု၊ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ကေလးငယ္တစ္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး မတ္ ၃၀ ရက္ညေနခင္းတြင္ ကေလးငယ္၏႐ုပ္အေလာင္းအား မယ္ဆိုင္ေခ်ာင္း အတြင္းေတြ႕ရွိမႈ၊ ယခုတဖန္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အသတ္ခံရမႈ စသည့္ မႈခင္းမ်ား ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြား လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ယဥ္ေက်း
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

ျမန္မာၾကက္ေျခနီ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ေသဆံုးမႈ ကုလအထူး၀မ္းနည္း


ကိုးကန္႔ေဒသ တိုက္ပြဲေတြအတြင္း ၾကက္ေျခနီယာဥ္တန္း အပစ္ခံရမႈမွာ ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈ ခံယူေနစဥ္ ၾကက္ေျခနီဝန္ထမ္းတဦး ဆံုးပါးခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အထူး ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲရေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔ဲရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး Renata Dessalien က ေျပာေၾကာင္း ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အတြင္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Farhan Haq က တနလၤာေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။

“ကုိးကန္႔ေဒသမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဦးမုိးေက်ာ္သန္း ေသာၾကာေန႔က ကြယ္လြန္သြားတဲ့အတြက္ အထူး ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူသားခ်င္း စာမႈအကူအညီေပးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွဴး Renata Dessallien က ေျပာပါတယ္။ စစ္မက္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ေနရာေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ အရပ္သားေတြနဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ ေပးတဲ့သူေတြ ထိခုိက္မႈ မရွိေအာင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူအားလုံးက သတိထား ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ တျခားသူေတြကုိ အကူအညီေပးတဲ့အတြက္ အဲဒီ အကူအညီေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း Renata Dessallien က ေျပာတယ္လုိ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Farhan Haq က ေျပာသြားတာပါ။”

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က ၀န္ထမ္း ဦးမုိးေက်ာ္သန္းဟာ ကုိးကန္႔ေဒသမွာ ျပင္းထန္စြာ ရခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာေတြကုိ ေဆး႐ံု သံုးခုေျပာင္းၿပီး တလခြဲနီးပါး ကုသခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသာၾကာေန႔က မႏၱေလးေဆး႐ံုမွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူဟာ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၄၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး မိခင္၊ ဇနီးျဖစ္သူနဲ႔အတူ သားသမီး ၅ ဦး က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕႐ုပ္အေလာင္းကိုေတာ့ မိသားစုရွိရာ ကြမ္လံုၿမိဳ႕မွာ သၿဂႋဳဟ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီြအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
http://burmese.voanews.com
Powered by Blogger.

Labels

8888 88gens ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI am amaze America Arakan Archaelogy art article Astronomy attakyaw Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beauty Belgium Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Bosnia Botswana Brazil British Brunei Buddhism Buddhist Butan c Cambodia camera Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city Colombia Cook couple CPB crime Crony dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Education Egypt EindraKyawZin ElSalvador Eng entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU Exile fashion fashion show fb feature for sale Foreign Affairs France funny GandaWin gay general general knowledge Germany ghost story gossip column Gov greece Gwa health herbal Heritage Hindu History HIV Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight India Indonesia interview Iran Iraq Irrawaddy ISIS Israel Italy Ivory Coast Japan Jewellery job joke Jordan ju Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNPC KNU Labadawn Ladyboy learning english letter Libya Liechtenstein lifestyle link lottery love M Seng Lu Ma Millar Hniang magic Magway mal Malaysia mandalay Maths Maungdaw Me N Ma Girls medel media medicine Mexico MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar model Model Contest Mon money movie MPC MSF MSM music muslim myanmar MyaThanTint myint myat NATO nature NCCT ND-Burma NDF Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Nigeria NLD NNER NorthKorea Norway Nothern Opinion pagoda Pakistan Palestine Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project QandA Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA RebcaWin Records Refugee Religious report Riot Romania Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science SEA Game sexeducation Shakira Shan show Siberia Singapore SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain sport Sri Lanka SSA stock Store story Sudan Syria Taipei Taiwan tec tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet TNLA tourism Trailer Turkey U Thant UAE Uganda Ukrain UN UNA UNFC UPWC Uruguay USDP UWSA Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding wonder worker World Heritage WorldNews yangon Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe ကခ်င္ ကယား ကရင္ ကသာ ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုထက္ ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကိုးကန္ ့ ကုိးကန္ ့ ကေလး က်န္းမာေရး က်ိဳင္းတံု ကြတ္ခိုင္ ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခႏၱီး ဂမၻီရ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စလင္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးသူ စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စီးပြားေရး စြမ္းအားရွင္ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆိုေတး ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇြန္သင္ဇာ တကသ တင့္တင့္ထြန္း တရား တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တူနီးရွား ထက္ထက္မိုးဦး ထက္ထက္၀င့္ ထန္းတပင္ ထားထက္ထက္ ထြန္းအိျႏၵာဗို ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒီပဲယင္း ဒီေမာဆို နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္းဆုရတီစိုး နမ့္ခမ္း နယ္သာလန္ နာဂ နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နားဟိုင္းလံု နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပလိပ္ ပိုလန္ ပုဂံ ပုပၸါး ပုသိမ္ ပုေလာျမိဳ ့ ပေလာင္ ပဲခူး ပ်ဥ္းမနား ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ဖရူဆို ဖားကန္ ့ ဖုန္ၾကားရွင္း ဖြာေထာင္ ဗကပ ဗကသ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗီယက္နမ္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မဂၤလာပြဲ မင္းကိုႏိုင္ မင္းကြန္း မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင္းျပား မန္စီ မဘသ မဘိမ္း မယ္လိုဒီ မအူပင္ မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိတီ္ၳလာ မိတ္ကပ္ မိုင္းယန္း မိုင္းေယာင္း မိုးကုတ္ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးသီးဇြန္ မိုးေဇညိမ္း မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မိုးျဗဲ မုဒံု မူဆယ္ မေကြး မေလးရွား မံုရြာ မျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ မြန္ မြန္းေအာင္ မြန္ျပည္သစ္ မွဲ ့ မႏၱေလး ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ယြန္းယြန္း ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရုရွား ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွီဘုယဇာနည လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လာအို လားရွိဳး လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္သာယာ လီဆူ လူမင္း လဲခ်ား လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လႊတ္ေတာ္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သတိေပးခ်က္ သထုံ သန္းေရႊ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သာယာ၀တီ သိန္းစိန္ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံဃာ သံတြဲ သံျဖဴဇရပ္ သၪၨာႏြယ္ဝင္း သၾကၤန္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟန္၀င္းေအာင္ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟုိပန္ အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အစၥေရး အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အာဇာနည္ေန ့ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေမရိကန္ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ အျမန္လမ္း ဦးထင္လင္းဦး ဦးပိုင္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ေကအိုင္အို ေကာင္းျပည့္ ေကာ့ကရိတ္ ေကာ္နီ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်းသီးျမိဳ ့ ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္ဦး ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္သာ ေတာင္ၾကီး ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနာင္ခ်ိဳ ေနျပည္ေတာ္ ေပါက္ ေပါင္ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေဖြးေဖြး ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမစံပယ္ညိဳ ေမသန္းႏု ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေမွာ္ဘီ ေရနံေခ်ာင္း ေရး ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊျပည္သာ ေလာက္ကိုင္ ေလးျဖဴ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာ္စကာ ေအးျမတ္သူ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာင္းျမ ေ၀ါ ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးၾကီး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမင့္ျမတ္ ျမင္းျခံ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္သား ျမစ္ၾကီးနား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ျမ၀တီ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကံခင္း ႏြားထိုးၾကီး

ဧည့်သည်ေတွ

သံုးသပ်ချက်

Reading

Reading

လင့်ချိတ်ရန်

Reading

Total Pageviews

သံုးသပ်ချက်

ဤစာမျက်နှာတွင် ...

သိေကာင်းစရာ

အညွှန်း

စာညွှန်းများ

Ads 468x60px

Followers

ေမာ်ကွန်းတိုက်