Friday, December 19, 2014 10:44 PM

မွတ္ၪာဏ္ ေကာင္းလိုပါသလား

ဟိန္းထက္
နယူးေယာက္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁
                ၀န္ထုပ္ ေလးေလး သယ္ရသူနဲ႔ ၀န္ထုပ္ ေပါ့ေပါ့ သယ္ရသူ ယွဥ္ေျပးလွ်င္ ေပါ့ေပါ့ သယ္ရသူ ေရွ႕က ေရာက္သည္။ အလားတူပင္ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ မွတ္စရာေတြ အလြန္မ်ားၿပီး ပိတ္က်ပ္ ခဲေနသူသည္ အသစ္ အသစ္မ်ားကို မွတ္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေနာက္ ၀င္လာမည့္ မွတ္သားစရာ အသစ္မ်ားကို ေနရာေပး မွတ္သားႏိုင္ရန္ အတြက္ ေရွ႕က မွတ္စရာမ်ားကို စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲတြင္ ေျပာင္းလဲ မွတ္သားသည့္ အက်င့္ လုပ္ၾကပါဟု သုေတသန တစ္ရပ္က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
                 မိမိအတြက္ ေနာင္တြင္လည္း ထပ္သံုးရဦးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စမတ္ဖုန္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားထဲတြင္ ေျပာင္းမွတ္ ထားျခင္းျဖင့္ မိမိ ဦးေႏွာက္သည္ ၀န္ထုပ္ ပစ္ခ် လိုက္ရသကဲ့သို႔ ေပါ့သြားကာ အခ်က္အလက္သစ္မ်ား ပိုမို သိုေလွာင္ႏုိင္သြားသည္။ ဦးေႏွာက္လည္း လန္းဆန္းကာ မွတ္ၪာဏ္ ေကာင္းလာသည္။
                 ေလ႔လာ  သုေတသနတြင္ ေက်ာင္းသား (၂၀) ပါ၀င္သည္။ ဖိုင္ႏွစ္ဖိုင္ကို ဖတ္ခိုင္းသည္။ ဖိုင္ေအႏွင့္ ဖိုင္ဘီ ျဖစ္သည္။ ဖိုင္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ နာမည္ (၁၀) လံုးစီ ပါ၀င္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဖိုင္ေအကို စကၠန္႔ (၂၀) ၾကာ ေလ႔လာ မွတ္သားရသည္။ ေက်ာင္းသား တစ္၀က္ အတြက္ ဖိုင္ေအသည္ စကၠန္႔ (၂၀) ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ပိတ္သြားသည္။ ေနာက္တစ္၀က္ ကားစကၠန္႔ (၂၀) ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ဖိုင္ကို ၄င္းတို႔ဘာသာ သိမ္းဆည္း (Save) ေစသည္။
                   ထို႔ေနာက္ ဖိုင္ဘီကို ေလ႔လာ ေစသည္။ ဖိုင္ဘီကို စကၠန္႔ (၂၀) ၾကာ မွတ္သားေစၿပီးေနာက္ ထိုဖိုင္တြင္ ပါေသာ နာမည္ (၁၀) လံုးကို ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေမးသည္။ ထို႔ေနာက္ ဖိုင္ေအတြင္ ပါေသာ နာမည္မ်ားကို ဆက္ေမးသည္။ ထိုအခါ ဖိုင္ေအကို မိမိ ဘာသာ သိမ္းဆည္း (Save) လုပ္ခြင္႔ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နာမည္မ်ားကို အမွတ္မိဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ ထိုအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဖိုင္ေအကို စိတ္ခ်ေလာက္ေအာင္ မိမိဘာသာ Save လုပ္ခြင္႔ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မွတ္ၪာဏ္ ေနရာလြတ္ ပိုေပၚကာ ဖိုင္ဘီ နာမည္မ်ားကို ပိုမွတ္သား ႏုိင္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
                 ေလ့လာမႈ စစ္တမ္းကို စိတ္ပညာဂ်ာနယ္ Psychological Science ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
Source: Daily Mail

လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးသာပိုမ်ားေစတာ

လူတစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ သင္ဘယ္ေတာ့မွ မႀကိဳးစားပါနဲ႔။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ရလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြက သင္ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာတတ္လုိ႔ပါပဲ။ သင္က ေစတနာနဲ႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တာက ဘာဆုိတာ ေျပာဆုိေထာက္ျပ ေျပာင္းလဲပစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလုိ႔ သူ႕ဘက္က လက္ခံၿပီး ေျပာင္းလဲသြားရင္ေတာင္ ခဏပါပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင္ဒီလိုသူတုိ႔ကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာဟာ ျပီးျပည့္စံုမႈတစ္ခုကို သင္က လုိအပ္လို႔၊ သူတုိ႔ျဖစ္တည္ေနတာ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ နဂိုစိတ္ဓာတ္ကို သင္အျပစ္ပံုခ်လိုက္တာလုိ႔သာ အမ်ားစုက ေတြးေတာပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္လိုအက်ိဳးဆက္ ျပသနာေတြ ျဖစ္လာမယ္ထင္ပါသလဲ။
၁။ဒါရက္စက္တာလုိ႔ သူတုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုမေကာင္းပဲ ပိုဆိုးသြားတာမ်ိဳးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။
ကုိယ္က လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ သေဘာထား၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အမူအက်င့္ကို ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံအတုိင္း ေျပာင္းလဲဖုိ႔ႀကိဳးစားလိုက္ရင္ သူတုိ႔ထင္တာက ငါတုိ႔ျဖစ္ေနတဲ့ ခုပံုစံနဲ႔ မလံုေလာက္လုိ႔လား၊ ငါတုိ႔က ဘာျဖစ္ေနလို႔လဲ စသျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ၾကား မလိုလားအပ္တဲ့ ျပသနာေတြ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။
၂။ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႀကိဳးစားလိုက္တုိင္း မေအာင္ျမင္တဲ့အခါ ေနာက္ပိုင္း သင္သူတုိ႔ကို စိတ္ပ်က္လာပါလိမ့္မယ္။
ေကာင္းေစခ်င္လုိ႔ ကိုယ့္ခ်စ္သူကို ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ တကယ္ျဖစ္မလာတဲ့အခါ သင္ကိုယ္တုိင္ စိတ္ညစ္လာရပါလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ အခ်စ္ေရးဟာ ဘယ္လိုမွ ၾကာရွည္မၿမဲေတာ့ ပါဘူး။
၃။ကိုယ့္ကိုတစ္ျခားလူက ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ေျပာလာခဲ့ရင္ဆိုတာမ်ိဳး ေတြးပါ။
သူ႕ဘက္က ကိုယ့္ရဲ႕ဘယ္အခ်က္ေတြကို မႀကိဳက္တာေၾကာင့္ သူႀကိဳက္တဲ့အခ်က္ပံုစံေတြ ေျပာျပၿပီး ကုိယ့္ကို ေျပာင္းလဲခုိင္းလာရင္ ကိုယ့္ဘက္က အလြယ္တကူ လိုက္ေလ်ာႏိုင္မလားဆုိတာ ေတြးၾကည့္ပါ။ ကိုယ္သူ႕ကိုေမးမယ့္ ေမးခြန္းတုိင္း ကုိယ့္ကိုယ္တုိင္ အရင္ေျဖၾကည့္ဖုိ႔ လိုလာပါၿပီ။
၄။တြန္းအားေပးတာမ်ားလာတဲ့အခါ ဒါဟာ ႏွစ္ဦးသားပိုမိုေ၀းကြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။
တစ္ေယာက္လိုခ်င္တဲ့ပုံစံ တစ္ေယာက္ျဖစ္မလာတဲ့အခါ ႏွစ္ဦးသားစိတ္ထဲမွာ အဖုအထစ္ကိုယ္စီရွိလာၾကပါၿပီ။ ဒါကိုမွ ကိုယ့္ဘက္က ထပ္တြန္းအားေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူ႕ဘက္ကလည္း တင္းခံႏိုင္ဖုိ႔ မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ ေျပာင္းပစ္လို႔ မရတာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်၊ စိတ္အားငယ္တာမ်ိဳးေတြ ခံစားေနရတဲ့သူဆုိရင္ ပိုဆုိးသြားပါလိမ့္မယ္။
၅။ကိုယ္ေျပာသလို တကယ္ျဖစ္မလာပဲ ဟန္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။
ကိုယ္နဲ႔လမ္းမခြဲခ်င္လုိ႔ ကိုယ္စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ သူတုိ႔က ေျပာဆုိေနထုိင္ျပတယ္။ ေျပာင္းလဲသြားသလို ဟန္ေဆာင္တယ္ဆုိရင္ေရာ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္ခ်မ္းသာသြားမွာလဲဆိုတာ စဥ္းစားပါ။ ဟန္ေဆာင္တာမ်ိဳးေတြဟာ ႏွစ္ဦးသားအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ ဒီေတာ့ သူ႕ကိုခ်စ္ရင္ သူ႕ပံုစံကိုလက္ခံ၊ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ျဖတ္လိုက္။ ဒီနည္းပဲရွိေတာ့တာေပါ့။
Ref:cosmopolitan.com
http://www.trend.com.mm/2014/12/18/relationships-phones-5219

ဘုရားမီးပူေဇာ္ရာမွ တဆင့္ မီးေလာင္မႈ တာခ်ီလိတ္၌ ျဖစ္ပြား


http://www.tachileik.net/2014/12/fire.html

 

..................

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္ (၇)နာရီ (၁၀)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႕က တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ တာေလာ့ရပ္ကြက္
သဇင္လမ္း၊ အမွတ္ (၂၀၃)ေန ဦးေက်ာ္ထြန္း၏ ေနအိမ္တြင္ ဘုရားမီးပူေဇာ္ရာမွ တဆင့္မီးေလာင္
မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ဦးေက်ာ္ထြန္းပိုင္ နံကပ္အမ်ိဳးအစား (၄၀ေပ×၂၀ေပ) ေနအိမ္တစ္လံုးမီးေလာင္
ပ်က္စီးခဲ့သည္။

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားရာသို႕ တာခ်ီလိတ္တပ္နယ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ႏိုင္ဦး ၊ ၿမိဳ႕နယ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းထြန္း၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးဇင္၀င္း
ဦးေဆာင္သည့္ သေႏၶႏွင့္အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ျပည္သူမ်ားမွ မီးသတ္ယာဥ္(၃)စီးျဖင့္
၀ိုင္း၀န္းၿငႇိမ္းသတ္ၾကရာ နံနက္ (၇)နာရီ မိနစ္ (၂၀)ေက်ာ္တြင္ မီးညြန္႕က်ိဳးသြားၿပီး (၇)နာရီ(၅၀)ခန္႕တြင္
လံုး၀မီးၿငိႇမ္းသြားခဲ့သည္။

မီးေပါ့ဆစြာသံုးစြဲခဲ့သည့္ အိမ္ရွင္ ဦးေက်ာ္ထြန္းအား တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းမွ
(ပ)၂၆၅/၂၀၁၄အရ မီးေလာင္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားၿပီး ယခုျဖစ္စဥ္သည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္
အတြင္း ေဆာင္းဦးေပါက္ရာသီအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ကာ
ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္အား ပိုမိုသိျမင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။

သတင္း/ဓါတ္ပံု ။ ။ ေမာင္ယဥ္ေက်း

⊰❂ Tachileik Online News ( www.tachileik.net
 
)

ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အထူးဥပေဒ လာမည့္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္

ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္မႈဆိုင္ရာက်ဴးလြန္ပါက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ အထူး ဥပေဒကိုေရးဆြဲၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသြားမည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ ပါတီသစ္ ဥကၠ႒ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာသည္။
အဆိုပါ အထူးဥပေဒမွာ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္မႈဆိုင္ရာေစာ္ကား ညႇဥ္းပန္းျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ အထူးဥပေဒ တစ္ရပ္အျဖစ္ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က သဃၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တစ္လႀကိဳတင္ေပးပို႔ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အေပၚတြင္ အေျခခံထားေၾကာင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၀၂ အေပၚတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အပိုဒ္ကို အေျခခံ ၿပီး အထူးဥပေဒေရးစြဲကာ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။
“ေသဒဏ္မွ တစ္ပါးအျခားနည္းနဲ႔ ကုစားလို႔မရဘူးလို႔ ယံုၾကည္တယ္။ အခုက တည္ဆဲဥပေဒမွာ ဝင္ျပင္တာ မဟုတ္ဘူး။ အထူးဥပေဒ တစ္ရပ္ေရးစြဲၿပီး တတိယအႀကိမ္ ႀကိဳးစားတာ” ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာသည္။
ယခင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္မႈဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမတစ္ႀကိမ္တြင္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၃၇၆ ကို ျပင္ဆင္ၿပီးႏွစ္ႀကိမ္တင္းသြင္းၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္ လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပ။
ဦးသိန္းၫြန္႔က “ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ပါတီေတြ ဘယ္လုိသေဘာထားမယ္ ဆိုတာအကဲျဖတ္ႏိုင္မယ္” ဟု ေျပာသည္။
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ေနထိုင္သူ ေဒၚေမစုစုလိႈင္က “အေဖအရင္းကေနၿပီး သားသမီးေတြကို မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္တာ ေသဒဏ္ေပးသင့္တယ္။ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသဒဏ္ေပးတဲ့ ဥပေဒအေနနဲ႔မွလည္း အေဖေတြက ဆင္ျခင္လာမယ္” ဟု ေျပာသည္။
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လိင္မႈဆိုင္ရာက်ဴးလြန္လွ်င္ ေသဒဏ္ေပးသည့္ ဥပေဒကို ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ကာလတြင္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈမ်ားလာသည့္အတြက္ အိႏိၵယတြင္ေသဒဏ္ ဆိုင္းငံ့ထားသည္ကို ျပန္ဖ်က္ခဲ့ရသည္ဟု ဦးသိန္းၫြန္႔က ေျပာသည္။
Mizzima

ခြဲစိတ္စဥ္ အတြင္း ထူးျခားတဲ့ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ လူနာအမ်ားစုဟာ မေမွ်ာ္လင့္ထာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံရသလုိ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ေပါ့ဆတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္လည္း ထိတ္လန္႔စရာ အျပဳအမူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။
ခြဲစိတ္စဥ္ သီခ်င္းဆုိျခင္း
                     ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ခဲြတ္မႈ တစ္ခုဟာ ပုံမွန္ မပာုတ္တာမုိ႔ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂီနီယာ ႏုိင္ငံက အဆုိေတာ္ တစ္ဦးဟာ လည္ေခ်ာင္း ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ရာမွာ မူလအသံ ေပ်ာက္မသြားဖုိ႔ ေမ့ေဆး ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီး ခဲြစိတ္စဥ္ အသံကုိ စမ္းသပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
                    ေဆးပညာ ေလာကအတြက္ အားတက္စရာ ျဖစ္ၿပီး ခဲြစိတ္မႈကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ခဲြစိတ္ၿပီး ႏွစ္လ အၾကာမွာ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ အသံကုိ ရယူႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္တဲ့ အဆုိေတာ္ဟာ အာဖရိက သီခ်င္းေတြ သီဆုိေနတဲ့ အလာမာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.messengernewsjournal.com/General/Eventure/detail.php?id=28261

ခြဲစိတ္စဥ္ အတြင္း ထူးျခားတဲ့ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ား


                    ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ လူနာအမ်ားစုဟာ မေမွ်ာ္လင့္ထာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံရသလုိ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ေပါ့ဆတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္လည္း ထိတ္လန္႔စရာ အျပဳအမူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။
ခဲြစိတ္စဥ္ ေလွာင္ေျပာင္ ခံရျခင္း

                ၂၀၁၃ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုပါ။အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္မွာ ေနထုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးဟာ ခဲြစိတ္ ကုသမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေလွာင္ေျပာင္ အရွက္ခဲြ ခံရတာမုိ႔ ေဆး႐ုံကုိ တရားစဲြမႈ ျပဳလုပ္ ထားပါတယ္။ ေဆး႐ုံ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လူနာကုိ မထီမဲ့ျမင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ခဲြစိတ္စဥ္မွာလူနာရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ က်ေအာင္ ျပဳမူခဲ့တယ္လုိ႔ စြပ္စဲြ ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ လူနာဟာ ခဲြစိတ္စဥ္မွာ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ဆဲြခံရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
                       ေလွာင္ေျပာင္ ခံရသူဟာ ေဆး႐ုံေတြ အတြက္ ေဆးပစၥည္းေတြ ၀ယ္ယူ ေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ကုိ ခဲြစိတ္စဥ္မွာ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ဆဲြေပးတဲ့ အျပင္ တိတ္နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ပုံစံ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ဘယ္ဘက္ မ်က္လုံးကေန မ်က္ရည္ေတြ က်ေနတဲ့ ပုံစံ ျဖစ္ေအာင္ အ၀ါေရာင္ ျခယ္သခဲ့ျပီး ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ကူးကာ ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.messengernewsjournal.com/General/Eventure/detail.php?id=28257

ခြဲစိတ္စဥ္ အတြင္း ထူးျခားတဲ့ အျပဳအမူ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ား


                    ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္မွာ ထူးျခားတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္ အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့ လူနာအမ်ားစုဟာ မေမွ်ာ္လင့္ထာတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံရသလုိ ဆရာ၀န္ေတြရဲ႕ေပါ့ဆတဲ့ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္လည္း ထိတ္လန္႔စရာ အျပဳအမူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ ႀကဳံေတြ႔ရတဲ့ ထူးျခား ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ ေပးလုိက္ပါတယ္။
ခဲြစိတ္ထားတ့ဲ ကလီစာေတြကုိ  လူမႈကြန္ရက္ ေပၚတင္ျခင္း

                လူမႈကြန္ရက္ကုိ ပုံမွန္ မပာုတ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အသုံးျပဳပါက မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရ ႏုိင္ပါတယ္။၂၀၁၄၊ ေအာက္တုိဘာမွာ ႐ုရွားႏုိင္ငံက သူနာျပဳ ဆရာမ တစ္ဦးဟာ ခဲြစိတ္ထားတဲ့ လူနာရဲ႕ ကလီစာေတြ ကုိကုိင္ၿပီး ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကာ လူမႈကြန္ရက္မွာ တင္ခဲ့ပါတယ္။
                       အသက္(၂၀) ႏွစ္ အရြယ္ ယာလာလုိဗာဟာ ေပွ်ာ္ရႊင္ေစလုိတဲ့ သေဘာနဲ႔ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ေဆး၀န္ထမ္း တစ္ဦး လုိက္နာရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခဲြစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သူဟာ ကုိယ့္ ကုိယ္ကုိယ္ သတ္ေသသြားတဲ႔ အသက္ (၁၆) ႏွစ္ အရြယ္ မိန္းကေလး ျဖစ္ၿပီး မႈခင္းစစ္ခ်က္အရ ခဲြစိတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယာလာလုိဗာဟာ ဒီအျပဳအမူေၾကာင့္ အေရးယူျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ 
http://www.messengernewsjournal.com/General/Eventure/detail.php?id=28262

ကန္ေလေၾကာင္းဗံုး IS စစ္ေသြးၾကြ ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးေသဆံုး


အီရတ္ႏုိင္ငံမွာျပဳလုပ္တဲ့ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြတြင္း အစၥလာမ္မစ္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ IS ရဲ႕ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္ သံုးေယာက္ကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ တယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ Kurd တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ေျမျပင္ တိုက္ခိုက္မႈေတြမွာလည္း ဒီ ဆူနီ အစြန္းေရာက္ စစ္ေသြးၾကြေတြကို အႀကီးအက်ယ္ အႏိုင္ တိုက္ထုတ္ႏုိင္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

အခုလို အႏုိင္ တိုက္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနက စစ္ေသြးၾကြေတြအတြက္ အီရတ္နဲ႔ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံေတြတြင္း သူတို႔ သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အားေလ်ာ့သြားေစတယ္လုိ႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဌာန အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

အခု ေခ်မႈန္းခံရတဲ့ IS အဖြဲ႔ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ IS အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ Abu Bakr al-Baghadadi ရဲ႕ လက္ေထာက္ Haji Mutazz နဲ႔ IS အဖြဲ႔ရဲ႕ အီရတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ စစ္ေရးေခါင္းေဆာင္ Abd al-Basit နဲ႔ အလယ္အလတ္ တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္တဲ့ မိုဆူးလ္ ၿမိဳ႕ ေခါင္းေဆာင္ Radwin Talib တို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ႏို၀င္ဘာလလယ္ကေန ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းအတြင္း ျပဳလုပ္တဲ့ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈေတြ အတြင္းမွာ ဒီေခါင္းေဆာင္ သံုးဦး ေသဆံုးခဲ့တာလို႔လည္း အေမရိကန္အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း မေန႔ ၾကာသပေတးေန႔က IS အဖြဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားကို Kurd လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြက သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး Yazidi လူနည္းစု၀င္ တခ်ိဳ႕ ပိတ္မိေနတဲ့ ေတာင္ကုန္းတခုေပၚက ေနရာကိုလည္း ထုိးေဖာက္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ကာ့ဒ္ တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေျပာပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com/content/us-airstrikes-killed-three-military-leaders-of-is/2565622.html

သစေျတးလ်မွာ ကေလး ၈ ေယာက္ အေလာင္း ေတြ့ရွိ

ကေလး အေလာင္းေတြ ေတြ့တဲ့ အိမ္ကို စံုစမ္း စစ္ေဆးေန

ျသစေျတးလ် နိုင္ငံ ကြင္းစ္လန္း ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ကန္းန္စ္ ျမို့က အိမ္တစ္အိမ္မွာ ေသဆံုးေနတဲ့ ကေလး ၈ ေယာက္ကို တစ္ျပိုင္တည္း ေတြ့ရွိခဲ့တယ္လို့ ျသစေျတးလ် ရဲတပ္ဖြဲ့က ေျပာပါတယ္။

၁၈ လသား အရြယ္ ကေန ၁၅ နွစ္ အျကား အသီးသီး ရွိတဲ့ အဲဒီ ကေလး ၈ ေယာက္ဟာ ဓားနဲ့ အထိုး ခံရတယ္လို့ အေစာပိုင္းက သတင္းေတြ ထြက္ခဲ့ေပမယ့္ ရဲတပ္ဖြဲ့က အတည္ျပုျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

ကေလး ၇ ေယာက္ရဲ့ မိခင္ ျဖစ္သူ ၃၄ နွစ္ အရြယ္ အမ်ိုးသမီးကို ျပင္းထန္တဲ့ ဓားဒဏ္ရာေတြနဲ့ ေတြ့ရွိရတယ္လို့ ရဲက သတင္းရခဲ့ ျပီးေနာက္ အဲဒီအိမ္မွာ ကေလး အေလာင္းေတြကို ရဲက ေတြ့ရွိ ခဲ့တာပါ။

အခုေတာ့ အဲဒီ အမ်ိုးသမီးဟာ ေဆးရံုမွာ အေျခအေန တည္ျငိမ္သြားျပီလို့ ရဲက ဆိုပါတယ္။

ဒီအမႈဟာ မေျပာျပနိုင္ ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားတဲ့ ျပစ္မႈပဲလို့ ျသစေျတးလ် ဝန္ျကီးခ်ုပ္ တိုနီ အက္ေဘာ့က ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/12/141219_australia_eight_children_found_dead

ဒဏ္ခတ္မႈ ထပ္မလုပ္ဖို႔ အေမရိကန္ကို ႐ုရွား သတိေပး


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကေန ႐ုရွားအေပၚ ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္ေတြ ခ်မွတ္မယ္ ဆိုရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ႐ုရွား တို႔ရဲ႕ ေရရွည္ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ ပ်က္ျပား ေစႏိုင္တယ္လို႔ ႐ုရွား ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆာေဂ လက္ေရာ့ဗ္က သတိေပး လိုက္ပါတယ္။

မစၥတာ လက္႐ိုဗ့္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီကို တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အခုလို သတိေပး စကား ေျပာၾကား ခဲ့တာပါ။

အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူ ဥေရာပ သမဂၢ တို႔ရဲ႕ ႐ုရွား အေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈ ေတြနဲ႔အတူ ေရနံေစ်းေတြ ထိုးက် သြားခဲ့တာေၾကာင့္ ႐ုရွားရဲ႕ ႐ူဘယ္ေငြ တန္ဖိုး က်သြားၿပီး စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈနဲ႔ စတင္ ရင္ဆိုင္ ေနရပါတယ္။

ဥေရာပ ေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠ႒သစ္ ေဒၚနယ္ တက္စ္ခ္ က ဘရပ္ဆဲလ္ ၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အီးယူ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ ပထမဆုံး မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ ႐ုရွား အေပၚ ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္း သြားမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ဒဏ္ခတ္မႈ အသစ္ေတြလည္း အခု သီတင္းပတ္ အကုန္မွာ ထပ္မံ သက္ေရာက္ဖို႔ ရွိေၾကာင္း ႐ုရွားကို သတိေပး ေျပာဆို ခဲ့ပါတယ္။

BBC Burmese
http://www.bbc.co.uk/…/…/12/141219_russia_warns_us_sanctions

ကိုေဝဠဳကို တရားစြဲၿပီး အင္းစိန္ေထာင္မွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား


မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပေနသူေတြကို ကူညီေပးေနတဲ့ ကိုေဝဠဳကို မေန႔ညက ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယရဲမွဴးက ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅ဝ၅ (ခ) နဲ႔ ဒီေန႔ တရားစဲြလိုက္ပါတယ္။

ကိုေ၀ဠဳကို ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) နဲ႔ တရားစဲြၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ကို ပို႔လိုက္တယ္လို႔ တရားရံုးကို သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ မိေက်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းက ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါတယ္။

"ကိုေ၀ဠဳဟာ ဒီမိေက်ာင္းကန္ကို ဦးစီးဦးေဆာင္မႈလည္းမလုပ္ဘူး၊ မိေက်ာင္းကန္ကို သိမ္းသြင္းၿပီးေတာ့ ေျမွာက္ထိုးပင့္ေကာ္လုပ္တယ္ဆိုတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ၉ လနီးပါးလမ္းေဘးမွာ စြန္႔ပစ္ခံရတဲ့ဘဝကို မခံနုိင္လြန္းအားႀကီးတဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေဘးကို ဦးတို႔သြားၿပီးေတာ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ၊ ကိုေ၀ဠဳနဲ႔ မပတ္သက္ဘူး၊ ကိုေ၀ဠဳဟာ ဒီမွာရွိတဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို လူသားျခင္းစာနာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ သူကဝိုင္းဝန္းၿပီးေတာ့ ကူညီေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာပဲရွိပါတယ္၊ အဲ့ဒါကို ၅ဝ၅(ခ) ပုဒ္မနဲ႔ သူ႔ကို မတရားဖမ္းဆီးတယ္လို႔ မိေက်ာင္းကန္ျပည္သူေတြ ဦးတို႔အေနနဲ႔ ယူဆတယ္၊ ေက်ာက္တံတားတရားရံုးကို ေခၚလာတယ္ဆိုတဲ့အသံၾကားတယ္၊ ဒီအသံၾကားတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလိုက္သြားတယ္၊ မေတြ႕လိုက္ရဘူး၊ အခုအင္းစိန္ကို တန္းၿပီးေခၚသြာတယ္"

ကိုေဝဠဳက မိုးထိမိုးမိေရႊလုပ္သားအေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီတာခ တုိးျမွင့္ေကာက္ခံမယ့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့တာေၾကာင့္ တရားမ၀င္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၁၈ နဲ႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔က အင္းစိန္ေထာင္ကေန ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း မိေက်ာင္းကန္ သပိတ္စခန္းက ဆႏၵျပသူေတြကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese/39218993127

တပ္မ ၇၇ မွ ႏွစ္လေက်ာ္ဖမ္းထားသည့္ နမၼတူေဒသခံ မိသားစုႏွင့္ေတြ႕ခြင့္ မရေသး


ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၄

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းယင္ေက်းရြာအုပ္စု ရြာသားတဦးအား စကား ေျပာစက္ ကိုင္ေဆာင္မွုျဖင့္ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာဖမ္းဆီးေခၚသြားရာ ယေန႔တိုင္ မိသားစုႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မရေသးဘူးဟု မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္းကေျပာသည္။

ေက်ာက္မဲခရိုင္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းယင္ေက်းရြာအုပ္စု ေကာင္းဟုန္းရြာေန စိုင္းထြမ္း အား စကားေျပာ စက္လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထားစဥ္ ဖမ္းမိသျဖင့္ သူပုန္ဟုစြပ္စြဲေျပာဆိုကာ တပ္မ ၇၇ က ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔၌ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္ သြားခဲ့သည္။

စိုင္းထြမ္းအားလည္း ယေန႔တိုင္ မိသားစု ႏွင့္ေတြ႕ခြင့္မေပးေသးသည့္အျပင္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းလည္း မိသားစုက မသိရေသးေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ သူတဦးကေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆီသြားတိုင္တယ္။ သူက ရြာသားအားလုံး လက္မွတ္ထိုး ေတာင္းဆိုဖို႔ ေျပာေတာ့ဘယ္သူမွ မထိုးရဲဘူး။ ဒါနဲ႔ဘဲ အခု ႏွစ္လေက်ာ္ေနၿပီ။ စကားေျပာ စက္က မွန္တယ္ သၽွမ္းတပ္က လာေပးသြားတာ။ စကားေျပာစက္ကိုင္တာမွားလား။ စက္ ကိုင္ထားျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္စစ္ေၾကာင္းက ဘယ္မွာေနတယ္။ ဘယ္ကိုသြားတယ္ စသျဖင့္ သတင္းေပးရင္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမွု ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွု ေတြေတာင္ ေလ်ာ့နည္းတယ္။ တိုက္ပြဲမျဖစ္ရင္ရြာသားေတြလဲေကာင္းေကာင္း သြားလာအလုပ္လုပ္ နိုင္ တယ္ေလ” - ဟု ရပ္ရြာအေရးတက္ႂကြလွုပ္ရွားသူလူငယ္ စိုင္းခမ္း ကေျပာ သည္။

စိုင္းထြမ္းသည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ သစ္သီးဆြမ္းေတာ္ကပ္ရန္ လယ္ေတာမွ အျပန္ အဖမ္းခံရ ျခင္းျဖစ္သည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းယင္ေက်းရြာအုပ္စု က်ားျဖဴပါတီ ဥကၠဌက “ ဒီဇင္ဘာလက ၁ ရက္ေန႔က က်ေနာ္တို႔လူ သီေပါအခ်ဳပ္ခန္းမွာ သူ႔ကိုသြားၾကည့္တယ္။ သူ႔ကို အာမခံထုတ္ဖို႔ သက္ေသေပးခ်က္က မျပည့္စုံေသးဘူးဆိုၿပီး အာဏာပိုင္ေတြဘက္က မလႊတ္ေပးေသးဘူး။ တကယ္ေတာ့ သူက အဖြဲ႕အစည္းက မဟုတ္ပါဘူး။ ဝမ့္ေကာင္းဟုန္းရြာက ေဒသခံ ပေလာင္အမ်ိဳးသားပါ။” ဟု သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္အားေျပာပါသည္။

စိုင္းထြမ္း အသက္ ၅၄ ႏွစ္ သည္ ဇနီး နန္းဆာလူ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္၊ သမီးႀကီး ၁၇ ႏွစ္၊ သားႀကီး ၁၂ ႏွစ္ ၊ သားငယ္မွာမူ ၁၀ လေက်ာ္သာရွိေသးသည္ဟု ရြာခံမ်ားကေျပာသည္။

နမၼတူၿမိဳ႕နယ္သည္ သၽွမ္းျပည္တိုးတက္းေရးပါတီ သၽွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSPP/SSA သြားလာ လွုပ္ရွားရာ နယ္ေျမျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုတပ္ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာအစိုးရ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္
https://www.facebook.com/Panglong.burmese

ဘန္ေကာက္တြင္ လူလိမ္မ်ားႏွင့္ တည့္တည့္တိုးျခင္း - မာေဂ်

တူေမာ႐ိုးဂ်ာနယ္ ထုတ္စတုန္းကေပါ့။ မိတ္ေဆြ ေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္ တစ္ေယာက္က ဘန္ေကာက္ကေန သတင္းတစ္ခု လွမ္းေပးဘူးတယ္။ ျမန္မာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲကို လာၾကည့္တဲ့ အထဲက ဒူဘိုင္းကပါဆိုတဲ့ စံုတြဲက ေဒၚလာေငြေတြ လိမ္သြားတဲ့ အေၾကာင္း။ အဲဒီသတင္းနဲ႔ အတူ သူတို႔႐ိုက္ယူထားတဲ့ပံုပါ ပို႔လိုက္လို႔ တူေမာ႐ိုး ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္ ေျခာက္လေလာက္ကလဲ ဘန္ေကာက္က ကုန္တိုက္ႀကီး တစ္ခုမွာ ဒူဘိုင္းက စံုတြဲပါဆိုၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ေဒၚလာေငြဆိုရင္ အစြန္းအထင္း မပါမွ လက္ခံတယ္ဆိုတာ ဟုတ္လား၊ နမူနာ ျပစမ္းပါ ဆိုၿပီး ေဒၚလာ တစ္ေထာင္ေလာက္ လက္လွည့္ပညာနဲ႔ လိမ္သြားဖူးတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း မာေဂ်က ဘန္ေကာက္ ေရာက္ေနခ်ိန္လဲျဖစ္ အလိမ္ခံရတာကလည္း မႏၲေလးက တပည့္မတစ္ဦး ျဖစ္ေနလို႔ မာေဂ်က နားရည္၀ေနၿပီ။

ေဟာ အဲဒီလူလိမ္စံုတြဲနဲ႔ မာေဂ်က တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဘန္ေကာက္မွာ လာေတြ႕သလို အရင္လူေတြကို လိမ္တဲ့ပံုစံနဲ႔ပဲ ခ်ဥ္းကပ္လာတယ္။ မာေဂ် ဒီတစ္ေခါက္ ဘန္ေကာက္ လာရတာက မိန္းမရဲ႕ သိုင္း႐ြိဳက္ေရာဂါကို ခြဲစိတ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္မွာ ျပေနတဲ့ သမားေတာ္က ျမန္ျမန္သာ သြားခြဲလိုက္ဆိုလို႔ ဘက္ရြမ္ဂရပ္ ေဆး႐ံုမွာ ခြဲစိတ္ဖို႔လာတာ ျဖစ္တယ္။ တည္းတာကေတာ့ ျမန္မာေတြ အတည္းမ်ားတဲ့ ေနရာမွာပါပဲ။ ဆူခြန္ဗစ္ လမ္းသြယ္တစ္မွာေပါ့။ စေနေန႔မွာ ေဆး႐ံုတက္ရမွာ ျဖစ္လို႔ ၾကာသပေတးညမွာ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ လမ္းေပၚ ဟိုေလွ်ာက္ဒီေလွ်ာက္ လုပ္ေနတုန္း စံုတြဲတစ္တြဲက အနားကပ္လာတယ္။ တ႐ုတ္ စားေသာက္ဆိုင္ ဘယ္ဘက္မွာ ရွိသလဲတဲ့။ မာေဂ်က ရွိတဲ့ဘက္ ၫႊန္ျပေပမဲ့ သူတို႔က မသြားေသးဘဲ ဘယ္ႏိုင္ငံကလဲလို႔ ထပ္ေမးတယ္။ ျမန္မာျပည္ကလဲ ေျဖေရာ သူတို႔စံုတြဲက ဒူဘိုင္းကလာတာပါ။ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ကို သြားလည္မလို႔ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေငြလဲရတာ လြယ္လြယ္ကူကူလဲလို႔ ရသလား ထပ္ေမးတယ္။ မာေဂ်က ဘယ္နားလဲလဲ ရတယ္လို႔လဲ ေျဖေရာ အမ်ိဳးသားက သူၾကားဖူးတာက ရန္ကုန္မွာ ေဒၚလာေငြက အစြန္းအထင္းပါရင္ လက္မခံဘူးလို႔ ၾကားတယ္။ ဘဏ္တံဆိပ္ေတြ ဘာေတြပါရင္လဲ လက္မခံဘူးၾကားလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သံုးလို႔ရတဲ့ ေဒၚလာ တစ္ရာတန္ တစ္ရြက္ေလာက္ နမူနာ ျပပါတဲ့။ ခ်က္ျခင္းပဲ မာေဂ်က သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီ။ ဒီဇာတ္ၫႊန္းႀကီးကို ၾကားဖူးတာ ဒါနဲ႔ဆိုရင္ သံုးႀကိမ္ ရွိေနၿပီဆိုေတာ့ ဘာေဒၚလာမွ မပါဘူး။ ထိုင္းဘတ္ ေငြေတြပဲ ပါလာတယ္ ေျပာလိုက္တယ္။ သင္းက လက္မေလွ်ာ့ဘဲ ဒါဆိုရင္ ထိုင္းဘတ္ေငြ တစ္ေထာင္ တန္ျပစမ္းပါ။ သူတို႔ မျမင္ဘူးေသးလို႔ပါတဲ့။ စိတ္အခ်ဥ္ ေပါက္လာတဲ့ မာေဂ်က တစ္ေထာင္တန္ေတာ့ မရွိဘူး၊ တစ္ဘတ္တန္ အေႂကြေစ့ပဲ ပါတယ္ဆိုၿပီး ထုတ္ျပေတာ့ ဒါဆိုရင္လဲ ေနပါေစေတာ့။ ျမန္မာျပည္မွာ သံုးတဲ့ ပိုက္ဆံ အႀကီးဆံုး ျမင္ဘူးေအာင္ ျပပါတဲ့။ အလြန္႐ိုးတဲ့ မာေဂ်ရဲ႕ မိန္မက သူ႔အိတ္ထဲက ျမန္မာေငြေတြ ထုတ္ေနခ်ိန္မွာ မာေဂ်က ငါးရာတန္ တစ္ရြက္ ျပၿပီး ဒါပဲလို႔ ျဖတ္လိုက္ရတယ္။

ဒီစံုတြဲက အနားက မခြာေသးဘဲ ေဒၚလာပါရင္ ဘယ္ေလာက္တန္ ျဖစ္ျဖစ္ ျပပါဆိုၿပီး ေဘးကေနအတူ လမ္းလိုက္ ေလွ်ာက္ရင္း ေျပာျပန္တယ္။ မာေဂ်က ေအးျပမယ္။ ဒါေပမဲ့ မင္းတို႔စံုတြဲနဲ႔ ငါတို႔ လင္မယား ဓာတ္ပံုအရင္ တြဲ႐ိုက္ရေအာင္ဆိုၿပီး ကင္မရာ ထုတ္လိုက္မွ အဲဒီစံုတြဲက ေက်းဇူးပါ။ မၾကည့္ေတာ့ပါဘူး ဆိုၿပီး လမ္းေပၚမွာ ရပ္က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္။ ျမန္မာေတြ အမ်ားဆံုးလာၿပီး ေဆးကုတဲ့ ေနရာမွာ ဒီစံုတြဲက ေသေသခ်ာခ်ာ အကြက္ခ်ၿပီး လာလိမ္တာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာကေန ဘန္ေကာက္မွာ ေဆးကုမဲ့ သူေတြနဲ႔ တစ္ျခားအေၾကာင္းနဲ႔ သြားမဲ့သူေတြကို လူရည္သန္႔သန္႔ စံုတြဲက သူတို႔က ဒူဘိုင္းကပါ။ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ သြားမလို႔ပါဆိုၿပီး ေဒၚလာမ်ား ျပခိုင္းရင္ လံုး၀မျပမိဖို႔ အႀကံေပးခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ နား၀မွာ အီေနေအာင္ ၾကားဖူးတဲ့ ျမန္မာေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားၿပီး လိမ္ေနတဲ့ လူလိမ္စံုတြဲကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံ ျဖစ္လို႔ေပါ့။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာဆို ရဲေခၚၿပီး တစ္ခါထဲ ဖမ္းခိုင္းပါတယ္။ ဟိုတယ္ေရာက္ေတာ့ အရင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲမွာ လိမ္ေနတုန္းက ေက်ာက္ကုန္သည္ တစ္ေယာက္က မသကၤာလို႔ ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြ မာေဂ်႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန ျပန္ၾကည့္ေတာ့ အဲဒီတုန္းက လိမ္ခဲ့တဲ့ စံုတြဲပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ထိုင္းႏိုင္ငံက ေဆး႐ံုေတြက တာ၀န္ယူထားသလို ျဖစ္ေနေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက မက်န္းမာတဲ့ သူေတြဟာ ရွိတာေလးေတြ စုၿပီး ဘန္ေကာက္လာၿပီး ေဆးကု ေနၾကရတာ ၾကာပါၿပီ။ ဒီလိုလူေတြမွာ ပိုက္ဆံပါလာမယ္ဆိုတာသိလို႔ လိမ္စားေနၾကတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္ ဒူဘိုင္းက စံုတြဲက တ႐ုတ္စားေသာက္ဆိုင္ ဘယ္မွာလဲ ေမးစရာလားဗ်ာ။ သူတို႔ေမးရမွာက မူဆလင္ စားေသာက္ဆိုင္ ဘယ္နားမွာလဲပဲ ေမးရမွာ မဟုတ္ေပလား။ ေဆးလာကုတဲ့ သူေတြဆိုတာ မရွိမဲ့ ရွိမဲ့နဲ႔ က်န္းမာေရး အတြက္ လာၾကရတာေလ။ ေဆးကုမဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ပါသြားရင္ ဘယ္ေလာက္ ဒုကၡေရာက္ၾကမလဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာေတြ အမ်ားဆံုး လာကုေနတဲ့ ေဆး႐ံုေတြ အေနနဲ႔ ဒီစံုတြဲ အေၾကာင္းကို သတိေပးခ်က္ေတြ ထုတ္သင့္သလို ျမန္မာ စကားျပန္ေတြကလည္း လာၿပီး ေဆးကုမဲ့ လူနာေတြကို ႀကိဳတင္သတိေပး သင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကလည္း အားနာတတ္ေလေတာ့ ဟိုကပတ္ခၽြဲႏွပ္ခၽြဲနဲ႔ ျပခိုင္းရင္ ကိုယ့္ပိုက္ဆံကို ထုတ္ၿပီး ျပမိမွာ။ ျပရင္ေတာ့ ပါသြားၿပီသာမွတ္။ ဒီကိစၥက ဗဟိုဘဏ္နဲ႔လဲ ပတ္သက္တယ္။ ေဒၚလာဆိုရင္ အစစ္ဆိုၿပီးေရာေပါ့။ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ ပိုက္ဆံေပၚမွာ အစြန္းအထင္း မပါရဘူး။ ဘာတံဆိပ္ ညာတံဆိပ္ေတြ မပါရဘူး။ ေခါက္ရာက်ိဳးရာ မပါရဘူးေတြ ေလွ်ာက္အမိန္႔ ထုတ္ထားေတာ့ အဲဒါကို လုပ္စားတဲ့သူေတြ ေပၚလာေတာ့တာပဲ။ ကိုယ့္ပိုက္ဆံေတာင္ တစ္ခ်ိန္က ေကာ္ကပ္ၿပီး သံုးခဲ့ေသးတာ။ ေဒၚလာက်မွ ဗဟိုဘဏ္ ကိုယ္တိုင္က မ်က္ႏွာလိုက္ထားတာကေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ဟာ ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္းမွာပဲ က်န္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ျပေနတာပဲ။

အရင္ ေရႊႏိုင္ငံ သတင္းစာမွာ မာေဂ် ေရးခဲ့ဘူးတယ္။ အြန္လိုင္း ကေန ေငြလႊဲတဲ့ သူေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး ေငြစာရင္း အတုေတြထဲကို လႊဲခိုင္းလို႔ ေရလုပ္ငန္းက သူေဌး တစ္ေယာက္ အလိမ္ခံရတာ၊ ကားသြင္းေနတဲ့ သူေဌး တစ္ေယာက္ အလိမ္ခံရတာေတြ ေရးျပခဲ့ဘူးတယ္။ အဲဒီအက်ိဳးကေတာ့ ဂ်ပန္ကို ေဒၚလာ ငါးသိန္းလႊဲမဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုက မာေဂ်႕ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္မိခ်ိန္မွာ အဲဒီအတိုင္း အလိမ္ခံရဖို႔ ျဖစ္လာလို႔ သူတို႔ကာကြယ္လိုက္ႏိုင္တယ္။ အခုလဲ ဘန္ေကာက္မွာ ျမန္မာေတြကို ပစ္မွတ္ထားၿပီး လိမ္ေနတဲ့ ဒူဘိုင္းက လာပါတယ္ဆိုတဲ့ သက္လတ္ပိုင္း စံုတြဲအေၾကာင္း ေရးလိုက္ျပန္ပါၿပီ။ ဒူဘိုင္းက လာတာပါ၊ မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္သြားမွာပါဆိုၿပီး ကိုယ့္မွာပါတဲ့ ေဒၚလာျပခိုင္းရင္ ေ၀းေ၀းသာ ေျပးၾကေပေတာ့။

မာေဂ်
http://www.tomorrow.com.mm/?q=articles/1245

အိုင္အက္စ္တို႕သိမ္းပိုက္ထားသည့္ ဆင္ဂ်ာေတာင္ကို အီရတ္ကာဒစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္


အီရတ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

အီရတ္ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း၌ ကာဒစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အိုင္အက္စ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားအား တုိက္ခိုက္ၿဖိဳခြင္း လ်က္ရွိရာ ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္ မႈမ်ား ရရွိေနေၾကာင္း အခုိင္အမာ ေျပာၾကားသည္။

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရာဇီ ဒီႏွင့္ အျခားေသာ အီရတ္ျပည္သူ မ်ားကို ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ ဆင္ဂ်ာ ေတာင္၌ အုိင္အက္စ္တုိ႔က ဝိုင္းရံ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းကို ကာဒစ္တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ၿဖိဳခြင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထုိအေတာအတြင္း အီရတ္ ႏိုင္ငံ၌ အိုင္အက္စ္စစ္ေသြးၾကြ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ အေမရိကန္တို႔ ၏ ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ပင္တဂြန္တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အုိင္အက္စ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ား သိမ္းပိုက္ထားေသာ ဆင္ဂ်ာေတာင္ ကို ဗုဒၶဟူးေန႔ အေစာပိုင္းမွစတင္ကာ ကာဒစ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ကာဒစ္ေျမျပင္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၈ဝဝဝ ခန္႔က အေမရိကန္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ ေလေၾကာင္းပစ္ကူ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ ထုိးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အဓိကစစ္ေၾကာင္း ႀကီးႏွစ္ခု ထုိးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရာဇီဒီ မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အီရတ္ လူမ်ဳိးမ်ား ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရရာမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ စစ္ဆင္ေရးသည္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ကာဒစ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ ထားေသာ ဇူးမားမွ ဆင္ဂ်ာေတာင္ အထိျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပိတ္မိေနေသာ ရာဇီဒစ္မ်ားအား ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ကာဒစ္ေဒသလံုျခံဳေရး ေကာင္စီ အဓိပတိ မတ္စ႐ူးယားဘာ ဇာနီက ေျပာသည္။

(ဘီဘီစီ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

ဖီဖာကို စစ္ေဆးတဲ့ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ဖို့ သေဘာတူ

ေရြးခ်ယ္ျပီးသား ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ေတြကို ျပန္ေရြးမွာ မဟုတ္ဟုဆို

၂၀၁၈ နဲ့ ၂၀၂၂ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ အိမ္ရွင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ ကမၻာ့ ေဘာလံုးအဖြဲ့ခ်ုပ္ ဖီဖာမွာ မမွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ရွိခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့အေပၚ စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ့တဲ့ အစီရင္ခံစာကို လူသိရွင္ျကား ထုတ္ျပန္ဖို့ ဖီဖာ အမႈေဆာင္ အရာရွိေတြက သေဘာတူလိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖီဖာ ဥကၠ႒ဌ ဆပ္ ဘလတၱာက သူ့အဆို ဥပေဒေျကာင္းအရ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ ပံုစံနဲ့ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၈ နဲ့ ၂၀၂၂ အတြက္ ကမၻာ့ဖလား အိမ္ရွင္ နိုင္ငံေတြကိုေတာ့ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို့ သူက ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးပြဲ အိမ္ရွင္ အျဖစ္ ရုရွား နိုင္ငံနဲ့ ၂၀၂၂ ကမၻာ့ ဖလားပြဲကိုေတာ့ ကာတာ နိုင္ငံ တို့က အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခြင့္ ရရွိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖီဖာကို စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေရွ့ေန မိုက္ကယ္ ဂါစီယာရဲ့ အစီရင္ခံစာကို တည္းျဖတ္မႈေတြ အမ်ားအျပား လုပ္ထားမယ့္ပံု ေပၚတယ္လို့ သတင္းေထာက္ေတြက ေျပာေနျကပါတယ္။

ဖီဖာကို စံုစမ္း စစ္ေဆးဖို့ မိုက္ကယ္ ဂါစီယာကို အလြတ္ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူ အျဖစ္ ဖီဖာက ခန့္အပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး မစၥတာ ဂါစီယာ ကေတာ့ သူ့ရဲ့ ေတြ့ရွိခ်က္ေတြကို ဖီဖာက တလြဲလုပ္ခဲ့တယ္ ဆိုျပီး သူ့တာဝန္ကေန နုတ္ထြက္ သြားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
http://www.bbc.co.uk/burmese/world/2014/12/141219_fifa_report_to_be_released

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ သံဃာအပါး ၄၀ ေက်ာ္ အစာအဆိပ္သင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း တကၠသိုလ္က ျမန္မာသံဃာ ၁၅ ပါး အပါအ၀င္ သံဃာေတာ္ အပါး ၄၀ အစာအဆိပ္သင့္ၿပီး ေဆးရံုမွာ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရပါတယ္။

အဲဒီတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုက သံဃာေတြက ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ မနက္က ဆြမ္းဘုန္းေပးစဥ္မွာ အစာအဆိပ္သင့္ခဲ့ၾကတာလို႔ သံယာေတြကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့တဲ့ အရွင္ေတဇက ဒီဗြီဘီကို မိန္႔ပါတယ္။

“ဘီေအေက်ာင္းသား သံဃာေတြက ဆယ္ရက္တရားစခန္း၀င္ေနၾကတာပါ။ သံဃာေတြက ေထာင္ေက်ာ္ရွိေတာ့ သူတို႔ အရုဏ္ဆြမ္းကို ညကတည္းက စီစဥ္ရတယ္။ အဲဒီညက ထမင္းေၾကာ္ စီစဥ္ထားတဲ့အခါမွာ ထမင္းသိုးသြားတာရယ္၊ ခရု၊ ဂဏန္းေတြ ပုစြန္ေတြပါတဲ့ ပင္လယ္အစားအစာေတြ စားမိတာေၾကာင့္ ေအာ့အန္တာေတြ ၀မ္းသြား တာေတြ၊ အထက္လွန္ေအာက္ေလွ်ာလိုျဖစ္ၾကတယ္။”

တကၠသိုလ္ တာ၀န္ရွိသူေတြက အစာအဆိပ္သင့္ သံဃာေတြကို အယုဒၵယေဆးရံု၊ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္းနဲ႔ ၀မ္ႏြိဳင္ေဆးရံုေတြမွာ ၃ ေနရာခြဲ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္စရာ မရွိေပမယ့္ ၃ – ၄ ရက္ ေလာက္ ေဆးရံုမွာ ဆက္ေနဖို႔ ဆရာ၀န္ေတြက ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။

အဲဒီတကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အိႏၵိယ အစရွိတဲ့ သံဃာ အပါး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ဗုဒၶဘာသာရပ္ လာေရာက္ပညာ ဆည္းပူးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

By ဒီဗီြဘီ

က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ရန္ပုံေငြအသံုးျပဳေရး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဆြးေႏြး

လႊတ္ေတာ္ကခ်ေပးထားတဲ့ ေငြက်ပ္သိန္း ၁ ေထာင္ရန္ပံုေငြကို ခြဲေ၀သံုးစြဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေတြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မီတီ နဲ႔ ဌာနဆုိင္ရာေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လြႊတ္တာ္ရန္ပုံေငြကိစၥထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။

လႊတ္ေတာ္ရန္ပုံေငြေတြကို ဖြံ႔ၿဖိဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အဓိက လမ္းတံ တားေကာင္းမြန္ဖုိ႔နဲ႔ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းေကာင္းမြန္ေရး၊ ေရရွည္မွာ အဓိက အသံုံးျပဳဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသိန္းက ေျပာပါတယ္။

“ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးကိစၥမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ဖုိ႔ သုံးမွာေပါ့။ ရြာကလမ္းေဟာင္းေတြကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အဓိကထားတယ္။ ေနာက္ လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းကိစၥ က်န္ေနေသးတဲ့ မႏွစ္က ဘတ္ဂ်က္ေတြကေနၿပီး မၿပီးေသးတဲ့ ဟာေတြကုိ ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ အဲကိစၥေတြကုိ ေျပာပါတယ္။”

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အၿပိဳင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အေရြးခံခဲ့တဲ့ ႀကံ့ခုိင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေဒါက္တာ စုိးမင္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေရြးခံရတဲ့ေနာက္ပိုိင္း ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ မျဖစ္လာဘူးလုိ႔ ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနေၾကာင္း ဒီဗြီဘီကုိ ေျပာပါတယ္။

“ေကာ့မွဴးနဲ႔ က်ေနာ္ အဆက္သြယ္သိပ္မပ်က္ပါဘူး။ သူတုိ႔ဆီက အဖြဲ႔ေတြလည္း က်ေနာ့္ဆီ ကုိ လာၿပီး ေတြ႔ၾက၊ ရင္ဖြင့္ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔ရင္ဖြင့္တာ က်ေနာ္ၾကားတာေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာေပါ့။ သူတုိ႔ေတြက ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ မဲေပးခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔မွာ မယ္မယ္ရရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြ မခံစားရဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္။”

သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႔ အစီစဥ္မရွိေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူေတြန႔ဲထိေတြ႔တဲ့ စည္းရုံးေရးပုိင္းမွာသာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လုိ႔ ေဒါက္တာစုိးမင္းက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မြန္းလြဲပိုင္းမွာ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး သင္တန္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားအျဖစ္ အေရြးခံရၿပီးေနာက္ပုိင္း ေကာ့မႈးၿမိဳ႕ယ္ကို တလတႀကိမ္ နီးပါးသြားေရာက္ေလ့ရွိၿပီး ဒီည ေကာ့မွဴးမွာအိပ္ၿပီး မနက္ျဖန္ ရန္ကုန္ကုိ ျပန္မွာျဖစ္ပါတယ္။

By ေနာ္ႏိုရင္း (ဒီဗီြဘီ)
http://burmese.dvb.no/archives/74305

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ေျမာက္ဘက္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ကေလးငယ္ ၈ ဦး တစ္ခ်ိန္တည္း ဓားထိုးအသတ္ခံရကေလးငယ္ရွစ္ဦးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဓားဒဏ္ရာမ်ား ရရွိထားတာကို ၾသစေၾတးလ် ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရွိ ေနအိမ္မွာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ႔ရတယ္လို႔ ၾသစေၾတးလ် ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ ကေလးငယ္ေတြဟာ အသက္ ၁ ႏွစ္ခြဲ အရြယ္မွ ၁၅ႏွစ္ အရြယ္ထိရွိၿပီး Manoora ရဲ႕ ၿမိဳ႕စြန္ဖ်ားျဖစ္တဲ႔ Cairns က ေနအိမ္တစ္အိမ္မွာ ဓားနဲ႕ အေသထိုးသတ္ခံခဲ႔ၾကရတာပါ။ ကေလးေတြနဲ႔ အတူ ရွာေတြ႔တဲ႔ အမ်ိဳးသမီးကေတာ႔ အျပင္းအထန္ဒ ဏ္ရာေတြရေနခဲ႔ပါတယ္။ အသက္ ၃၄ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ႔ အဲဒီ႔အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အေျခအေနဟာ မစိုးရိမ္ရေတာ႔ဘဲ ေဆးကုသမႈခံယူေနတယ္လို႔ ရဲေတြက ေျပာပါတယ္။
စံုေထာက္ေတြက အိမ္နီးခ်င္းေတြဆီကေန စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ရယူလွ်က္ရွိၿပီး ေဆးရံုတင္ထားရတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြၾကားက ဆက္ႏြယ္မႈကို ရဲေတြက မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေဆးရံုတင္ထားရတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူလို႔ သိရတဲ႔ Lisa Thaiday ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ႔ ကေလးငယ္ေတြ အားလံုးဟာ ေမာင္ႏွမေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီ႔အမ်ိဳးသမီးကေတာ႔ မိခင္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အသက္၂၀ ရွိၿပီျဖစ္တဲ႔ အစ္ကိုျဖစ္သူ အိမ္ေရာက္ေတာ႔မွ သူ႔ညီနဲ႔ ညီမေတြ ေသဆံုးေနတာကို ရွာေတြ႔ခဲ႔တယ္လို႔ Lisa ကေျပာပါတယ္။
“ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြက လူတိုင္းအတြက္ တကယ္႔ကို ဆိုးရြားလြန္းလွပါတယ္။ ရဲအရာရွိေတြလဲ ခံစားႏုိင္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔လည္း လူေတြပဲေလ။ ဒါေပမဲ႔ ဒီမွာအခုရွိေနတဲ႔ ရဲေတြအားလံုးက ေကာင္းေကာင္း ေလ႔က်င္႔ခဲ႔ၾကတဲ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြပါပဲ။” ဟု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး Bruno Asnicar ကေျပာသြားပါတယ္။ ဒီအမႈအခင္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အမႈလို႔ေတာ႔ မယူဆႏုိင္ေၾကာင္း Carirns Post သတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။
Ref:foxnews
http://www.trend.com.mm/2014/12/19/news-5237

ေသဆံုးသြားတဲ့ ဇနီးသည္ရဲ႕ ဘရာစီယာ ကို ၀တ္ၿပီး ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ အမ်ိဳးသားရဲ႕ ဗီဒီယိုဟာ ၾကည့္ရႈသူ ၂.၄သန္းရွိလာ

ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္စီးထားၿပီး ပန္းေရာင္ဘရာစီယာ ၀တ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးေပၚ လိုက္ပါလာရင္း အင္တာနက္ ၾကယ္ပြင့္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ အမ်ိဳးသားရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြက သတင္းေထာက္ေတြကုိ ေျပာၾကားခဲ့တာေတာ့ သူဟာ မုဆိုးဖို တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ၀တ္ဆင္ထားတဲ့ မိန္းမအ၀တ္အစားေတြဟာ ေသဆံုးသြားတဲ့ သူ႔ဇနီးသည္ရဲ႕ အ၀တ္အစားေတြျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ထို အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အ၀တ္အစားေတြ၀တ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ၊ Henan ခရိုင္ ၊ Zhengzhou ၿမိဳ႕ က ျပည္သူ႔ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ယာဥ္ေတြေပၚမွာ ပံုမွန္ေတြ႕ေနက်ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရေတာ့ ထိုအမ်ိဳးသားရဲ႕ ဇနီးဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ခန္႔ က ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး သူ႔ဇနီးနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိေနတယ္လို႔ ခံစားရေအာင္ ထိုကဲ့သို႔ ဇနီးသည္ ရဲ႕ အ၀တ္အစားေတြကို ၀တ္ေနျခင္းျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ထိုအမ်ိဳးသားဟာ ပလတ္စတစ္ အိတ္ တစ္လံုးနဲ႔ အတူ ဘတ္စ္ ကားေပၚတက္လာၿပီး သူ႔ရဲ႕ ကုတ္ အက်ီၤ ကို ခၽြတ္ကာ သူ႔ဇနီးသည္ ရဲ႕ ဘရာစီယာ ကို ၀တ္ဆင္လိုက္ၿပီး ပန္းသီး၂ လံုးကို ရင္သားအသြင္ ထည့္လိုက္တဲ့ ဗီဒီယို ဟာ ၁၅ နာရီ အတြင္း ၾကည့္ရႈသူ ၂.၄ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး “အန္ကယ္ပန္းသီးလို႔ အမည္တြင္လာခဲ့ပါတယ္။
Ref:mirror.co.uk
http://www.trend.com.mm/2014/12/19/news-5235

ပီကာဆုိကုိ ႐ုိက္ခဲ့တဲ့ ကင္မရာ ေစ်းအၾကီးဆုံး အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေအသင္ေအာင္
                ကင္မရာ တစ္လုံး တန္ဖုိးက ေဒၚလာ (၂ ဒသမ ဂ) သန္းအထိ ရွိပါတယ္။ ဒီကင္မရာကုိ ဂ်ာမနီ အေျခစုိက္ Leica ကထုတ္လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္က M3D အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးေပာာင္း ကင္မရာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ေပမယ့္ တန္ဖုိးထား သိမ္းဆည္းလုိ တာေၾကာင့္ ေစ်းအေျမာက္ အျမားေပး ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကင္မရာကုိ ကုိင္ေဆာင္သူ ကလည္း နာမည္ႀကီး အေမရိကန္ ဂ်ာနယ္လစ္ ေဒးဗစ္ ေဒါက္ဂလပ္စ္ ဒန္ဂန္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေဒါက္ဂလပ္စ္ပာာ နာမည္ေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ ပီကာဆုိရဲ႕ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ပုံေဖာ္ ႐ုိက္ကူးခဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပီကာဆုိကုိ ဒီကင္မရာနဲ႔ ႐ုိက္ေပး ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္က တန္ဖုိးျမင့္တက္ သြားေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကင္မရာကုိ ၾသစႀတီးယား ႏုိင္ငံမွာ ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္ဂလပ္စ္ပာာ အေမရိကန္နဲ႔ ဗီယက္နမ္ စစ္ပဲြ မွာလည္း သြားေရာက္ သတင္းရယူခဲ့ ပါတယ္။ ေဒါက္ဂလပ္စ္ပာာ ပီကာဆုိနဲ႔ အလြန္ ရင္းႏွီးၿပီး ပီကာဆုိ ဓာတ္ပုံေပါင္း(၁၀၀)နီးပါး ႐ုိက္ကူးခဲ့ ပါတယ္။ ဒီကင္မရာ အမ်ဳိးအစားကုိ (၂၅) လုံးသာ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ (၁၂) လုံးသာ က်န္ပါေတာ့ တယ္။ ဒီကင္မရာကုိ စေပးတဲ့ ၾကမ္းခင္းေစ်းက ယူ႐ုိ (၁၅၀၀၀၀) ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီကင္မရာပာာ စီးပြားေရး အတြက္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်တဲ့ ကင္မရာေတြထဲ မွာ ေစ်း အႀကီးဆုံး ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကင္မရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ စံခ်ိန္ တစ္ခုက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား ရစ္ခ်တ္ပာာ မတူညီတဲ့ ကင္မရာ အမ်ဳိး အစား ေပါင္း (၈၉၄) လုံးစုေဆာင္းၿပီး စံခ်ိန္ တင္ထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
http://www.messengernewsjournal.com/General/Eventure/detail.php?id=28284

အားလံုးသိေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ စီအိုင္ေအ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား


« Back
ရဲလြင္ေအာင္
                 အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္၏ စီအိုင္ေအဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕က အၾကမ္းဖက္သမားဟု သံသယရွိသူမ်ားအား ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပည့္အစံုေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ သို၀ွက္ထားသည္ႏွင့္ ဖြင့္ခ်ျပသည္ တုိ႔ကိုလည္း အစီရင္ခံစာက သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
                အထက္ လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒီယန္ဖိုင္စတိုင္းသည္ အထက္ လႊတ္ေတာ္၌ အဂၤါေန႔တြင္ ရွင္းလင္း ေျပာဆုိမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေကာ္မတီမွာ စီအိုင္ေအကုိ ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ရေသာ တာ၀န္ရွိၿပီး စီအိုင္ေအ အရာရွိ မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီသုိ႔ သတင္းပို႔ရန္ တာ၀န္ ရွိခဲ့သည္။
                သုိ႔ေသာ္ စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ားသည္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎ႏွင့္ အျခား ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအား အယူလဲြေအာင္ တမင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဒီယန္ ဖိုင္စတိုင္းက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖိုင္စတိုင္း၏ ေျပာဆုိမႈကို ယံုၾကည္ရန္ ခက္လွပါသည္။ တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဇာတ္လမ္းမွာ ပိုမို ႐ႈပ္ေထြးလွပါသည္။
                ၀ါရွင္တန္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ဆုိသည္မွာ လူတစ္ဦးအား အျခား တစ္ဦးက အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ေသာ အရာသာျဖစ္သည္။ အမွန္တရား နည္းနည္းပါေသာ ဟာသတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ေပးရလ်င္ စီအိုင္ေအ၏ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မွာ အားလံုး သိေနေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ တစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
                ၀ါရွင္တန္ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနသူ အားလံုး ဘာေတြ ျဖစ္ေနသည္ကို သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအခ်ိန္က သမၼတေဂ်ာ့ဂ်္ ဒဗလ်ဴဘုရွ္၏ အမ်ဳိးသား အႀကံေပး အရာရွိအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ကြန္ဒိုလီဇာ ႐ိုက္ဇ္က ယင္းအစီအစဥ္ကုိ ၎ပယ္ခ်လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
                အိမ္ျဖဴရွိ အျခား သူမ်ားမွာလည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဘုရွ္အား စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ားက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျပင္ပရွိ အနက္ေရာင္ နယ္ေျမမ်ား သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အသိေပးခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဘုရွ္မွာ ၎အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ေနရာကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ တာ၀န္ မရွိေတာ့ေခ်။
                 ဘုရွ္မွာ ဇာတ္လမ္း အျပည့္အစံုကို မသိလ်င္ မသိမည္။ သို႔ေသာ္ ၀ါရွင္တန္ရွိ အျခား သူမ်ားကဲ့သု႔ိပင္ ဇာတ္လမ္း၏ ေက်ာ႐ိုးကိုေတာ့ သိမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
                စက္တင္ဘာ (၁၁) ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရး  ေမွ်ာ္စင္ညီေနာင္ တုိက္ခုိက္ ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴ အရာရွိမ်ားသည္ အလားတူ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားမည္ကို အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ခဲ့ေၾကာင္း စီအိုင္ေအ၏ ဥပေဒေရးရာ အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဂၽြန္ရစ္ဇုိက ေျပာဆိုခဲ့သည္။                                  
                အေၾကာက္တရား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရစ္ဇိုႏွင့္ အျခား စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ားသည္ ဌာန၏ သမိုင္း တစ္ေလ်ာက္ မျပဳလုပ္ ခဲ့ဖူးသည့္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုးရန္  တုိက္တြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။
                ယင္းေၾကာင့္ ရစ္ဇိုသည္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေရွ႕ေန ျဖစ္သျဖင့္ စာျဖင့္ ေရးသား မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂  မွ  ၂၀၀၅  ခုႏွစ္ အတြင္း တရားေရး ဌာနရွိ ဥပေဒ အႀကံေပးေရး ႐ုံးမွ ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ စီအိုင္ေအ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ စိတ္မႏွံ႔သူ တစ္ဦးက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ အာဏာရွင္ အဖဲြ႕အစည္းက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္၊ တရား၀င္ မူ၀ါဒအရ သမၼတ ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
               စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ားသည္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေ၀ဖန္ ထားျပန္သည္။ အၾကမ္းဖက္သမား အျဖစ္ သံသယရွိသူ အဘူ ဇူေဘဒါအား ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ပါကစၥတန္၌ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ္လည္း စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ားသည္ အဘူဇူေဘဒါအား စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီသို႔ တင္ျပမႈ မျပဳခဲ့ေခ်။
                ယင္းႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား သတိ ေပးပို႔ခဲ့သည္။ အနက္ေရာင္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆးလုိေၾကာင္း အဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေတာင္းဆိုသည့္ အခါတြင္ စီအိုင္ေအက ယင္းေတာင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
                စီအိုင္ေအသည္ ယင္းအခ်ိန္က ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ေကာလင္း ပို၀ယ္ကိုလည္း စစ္ေၾကာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနရစ္ဇိုက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စီအိုင္ေအသည္ ၀ါရွင္တန္ရွိ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားအား အဆိုပါ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆုိ ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
                ယင္းအေၾကာင္း အရင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေၾကာ ေမးျမန္းမႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္အား လွ်ဳိ႕၀ွက္ ထားသည္ ဆိုသည္ကို ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲလွသည္။ စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာဆုိမႈကုိ အေျခခံၿပီး ဂ်ာနယ္လစ္ တခ်ိဳ႕သည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား ေရးသားခဲ့သည္။ အျခား ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားမွာလည္း အစီအစဥ္ကို သိရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေရးသားမႈ မျပဳခဲ့ၾက။
                ဘုရွ္အစိုးရ လက္ထက္ အတြင္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရိွေသာ္လည္း ယင္းအခ်ိန္က ႐ႈပ္ခ် ေျပာဆုိမႈ မျပဳခဲ့ၾကေပ။
                စီအိုင္ေအသည္ ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကာက္ယူမႈ လဲြေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က စြပ္စဲြထားသည္။
                ယင္းအခ်ိန္က စီအိုင္ေအ ၫႊန္ခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ မုိက္ကယ္ ေဟဒင္က ေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္ အားလံုးကို အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ စီအိုင္ေအ၏ အစီအစဥ္မဟုတ္၊ သမၼတ၏ အစီအစဥ္လည္း မဟုတ္၊ အေမရိက၏ အစီအစဥ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
                ယင္းအခ်ိန္က စီအိုင္ေအ ဘာေတြ လုပ္ေနသည္ကို အိမ္ျဖဴ၊ ကြန္ဂရက္စ္၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား သိရွိၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုလ်င္ ေဟဒင္၏ ေျပာဆုိမႈ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။ ေျပာရလ်င္ အစီအစဥ္သည္ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုတည္းႏွင့္ မဆက္ဆိုင္၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ေဖာ္ျပထားသည္။
Source:BBC
http://www.messengernewsjournal.com/news/Inter/detail.php?id=28325

ကေလးေတြရဲ႕ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းကုသနည္း

အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေတြမွာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈ မၾကာခဏျဖစ္ပြားျပီး နားေခါင္းမွတဆင့္ အသက္ရွဴတဲ့အခါ အသံျမည္လာမယ္၊ ေခ်ာင္းေတြဆိုးလာမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ေရရွည္အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာပါၿပီ။ မိမိကုသနည္းေတြမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသလို ရလဒ္ေတြျဖစ္မလာတဲ့အခါ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းေတြကို သန္႔ရွင္းေပးဖို႔ ရိုးရွင္းျပီး ထိေရာက္မႈရိွတဲ့ အိမ္သုံးေဆးတစ္မ်ိဳးကို စမ္းသုံးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ညွစ္ထားတဲ့ ေဂၚဘီထုပ္ေဖ်ာ္ရည္ကို သိၾကားနဲ႔ အခ်ဳိးအစား ၁း၁ နဲ႔ေရာစပ္ပါ။ သိၾကားအစား ပ်ားရည္ကိုလည္း ဒီအခ်ဳိးအစားအတုိင္းပဲ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

ကေလးကို အဲဒီေရာစပ္ထားတဲ့ ေဖ်ာ္ရည္လက္ဖက္ရည္ဇြန္း (၁) ဇြန္းပမာဏနဲ႔ တစ္ေန႔ (၃) ၾကိမ္ကေန (၄) ၾကိမ္ တိုက္ပါ။

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြက မယုံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

Source:healthyfoodstar.com
http://www.trend.com.mm/2014/12/19/lifestyle-5236

၀ိတ္တာတစ္ဦး ေဘာက္ဆူးအျဖစ္ ကားတစ္စီး လက္ေဆာင္ရ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ စားေသာက္ဆိုင္၀ိတ္တာလုပ္သားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ၎၏ဆိုင္တြင္ ပံုမွန္လာေရာက္စားေသာက္ေနသည့္ လင္မယားႏွစ္ဦးထံမွ ေဘာက္ဆူးအျဖစ္ ကားတစ္စီး လက္ေဆာင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မစ္ဆူရီျပည္နယ္၊ ဘရန္ဆန္ၿမိဳ႕ရွိ Cracker Barrel စားေသာက္ဆိုင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စင္ဒီဂရက္ဒီဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးသည္ စားသံုးသူမ်ားအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ေစတနာရွိေသာေၾကာင့္ ၎အား ေဖာက္သည္မ်ားက ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ၾကသည္။
ထိုအထဲတြင္ ဆိုင္သို႔ ပံုမွန္ လာေရာက္စားသံုးသည့္ ဂယ္ရီတက္ကက္ႏွင့္ ႐ိုစန္တက္ကက္ဆိုေသာ လင္မယားႏွစ္ဦးလည္း ပါ၀င္သည္။ မစၥစင္ဒီသည္ ဆိုင္သို႔ အလုပ္လာဆင္းတိုင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးကာ ကားေဘာနတ္ကို ႀကိဳးျဖင့္သိုင္းထားရသလို ယာဥ္ေမာင္းဘက္ျခမ္းမွ မွန္မရွိ၍ ပလတ္စတစ္စအျဖဴကို မွန္သဖြယ္ ဖံုးအုပ္ထားသည့္ သူမ၏ ၂၀၀၂ မိုဒယ္ Hyundai Accent ကားျဖင့္ လာေရာက္ေလ့ရွိသည္ကို မစၥတာ ဂယ္ရီတက္ကက္တို႔ လင္မယားက ျမင္ေတြ႕ကာ က႐ုဏာသက္မိ၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ၎တို႔၏ ၂၀၀၈ မိုဒယ္ Ford Fusion ကားကို ေပးအပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ မသန္စြမ္းသားတစ္ဦးရွိသူ မစၥစင္ဒီမွာ ခရစၥမတ္လက္ ေဆာင္အျဖစ္ ကားတစ္စီးရရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အံ့အားသင့္မိခဲ့ၿပီးသူမအား မစၥတာဂယ္ရီကိုယ္တိုင္ ကားေသာ့ေပးကာ ေမာင္းႏွင္ခိုင္းခဲ့သလို ထိုဗီဒီယိုဖိုင္ကို မစၥတာဂယ္ရီ၏သမီးက အင္တာနက္ေပၚတင္ခဲ့ရာ Like လုပ္သူ သိန္းႏွင့္ခ်ီ ရွိခဲ့သည္။
Ref: Today.com

Auto Mobile Journal
http://www.myanmarlatestnews.com/archives/93421

ကေလးမေမြးေသာ မိန္းမမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ အက်ပ္အတည္း ရွိေနရဟု ေ၀ဖန္


ရဲလြင္ေအာင္
တိုက်ိဳ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂
                 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားအား ျမန္ျမန္ေသရန္ ေျပာဆုိခဲ့သည့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္သလို ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး တာ၀န္ကိုလည္း ယူထားသည့္ တာ႐ို အဆိုက ဂ်ပန္၏ အဓိကျပႆနာ တစ္ရပ္မွာ ကေလး မေမြးေသာ မိန္းမမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ အက်ပ္အတည္း ရွိေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။
                   စကားကို လက္လြတ္စပယ္ ေျပာဆုိတတ္သည့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဆိုက သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္၏ လူမႈဖူလံုေရး အသံုးစရိတ္ ျမင့္တက္ေနသည္ မဟုတ္ဘဲ ကေလးမေမြးသည့္ မိန္းမမ်ားေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္၏ စီးပြားေရး ထိခိုက္ ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ရွိ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးလွ်င္ ကေလး (၁ ဒသမ ၄) ဦး ေမြးဖြားေနေသာေၾကာင့္ လူဦးေရ တိုးပြားမႈႏႈန္း က်ဆင္း ေနခဲ့သည္။
                     ယင္းေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အို ဦးေရ တုိးပြားေနၿပီး အခြန္ရရွိမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ကေလးျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ စရိတ္ ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ကေလး ရယူေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္မွ ထြက္ရၿပီး ကေလးေမြးဖြားၿပီး ေနာက္တြင္လည္း အလုပ္ျပန္ ရႏုိင္ေျခ နည္းေနျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကေလးရယူရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
                လုပ္အား ေစ်းကြက္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ပိုမို ပါ၀င္လာေစေရး အတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ မိသားစု ဘ၀ၾကား ေရြးရခက္ေအာင္ လုပ္မည့္ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအေဘးက ကတိျပဳ ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
                ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကံမေကာင္းေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာေၾကာင့္သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းနည္း ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဂ်ပန္သည္ နာဇီ ဂ်ာမနီထံမွ ေလ့လာ သင္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ယမန္ႏွစ္ ဇူလိုင္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီတြင္လည္း ၄င္းက အစိုးရ၏ ေဆးကုသစရိတ္မ်ား သက္သာေစေရး အတြက္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားကုိ ေသဆံုး ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။
Source:AFP
http://www.messengernewsjournal.com/news/Inter/detail.php?id=28328

ေငြေၾကးေပးၿပီး လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ရယူျခင္းအား ေျမာက္အုိင္ယာလန္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ

ေငြေၾကးေပးၿပီး လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ရယူျခင္းအား ေျမာက္အုိင္ယာလန္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္အုိင္ယာလန္ လႊတ္ေတာ္ ရွိ ၿဗိတိန္ ပ႐ိုတက္စတင့္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ ကက္သလစ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ ႏွင့္ လိင္၀န္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း တစ္ခုကုိ အဂၤါေန႔တြင္ တစ္ညီ တစ္ညြတ္တည္း အတည္ ျပဳခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ျပည့္တန္ဆာ အိမ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ား ျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဖာက္သည္ ေခၚယူမႈမ်ားအား တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းကိုမူ တရား၀င္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ဆီြဒင္၊ ေနာ္ေ၀ ႏွင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ တုိ႔သည္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားကို မဟုတ္ဘဲ ေဖာက္သည္ ကိုသာ ရာဇ၀တ္မႈျဖင့္ အျပစ္ ေပးႏိုင္ရန္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ထားရွိခဲ့သည္။

ျပည့္တန္ဆာမ်ားအား ေငြေၾကးေပးၿပီး လိင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရွာႀကံသူမ်ားသည္ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိပါက ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ အထိ က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
http://www.messengernewsjournal.com/news/Inter/detail.php?id=28334
Source:AP

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မြမ္ဘုိင္း တုိက္ခုိက္မႈကုိ ေနာက္ကြယ္က စီစဥ္ခဲ့သူ အာမခံရရွိ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မြမ္ဘုိင္း တုိက္ခိုက္မႈကုိ စီစဥ္သူ အျဖစ္ စြပ္စဲြခံခဲ့ရ သူအား ပါကစၥတန္ တရား႐ုံး တစ္႐ံုးက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ အာမခံေပး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန မ်ားက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ တရား႐ုံး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အိႏိ္ၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္တုိ႔ ၾကား တင္းမာမႈ ပိုမို ျပင္းထန္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိ္ၵယရွိ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ မြမ္ဘုိင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ သမား တစ္စုက နာရီ(၆၀) ၾကာ တိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ လူ (၁၆၆) ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ရွိ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ လက္ရွ္ကာ-အီ-တိုင္ဘာ(LeT) မွ အဖဲြ႕၀င္ မ်ားက အၾကမ္း ဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ေသနတ္သမား (၁၀) ဦးက ဇိမ္ခံ ဟုိတယ္ တစ္ခု၊ ေကာ္ဖီဆုိင္ တစ္ခု၊ ရထား ဘူတာ႐ုံ တစ္ခုႏွင့္ ဂ်ဴး လူမ်ဳိး ဆုိင္ရာ ဌာန တစ္ခု တုိ႔အား တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈ ၿပီးေနာက္တြင္ ႏ်ဴ လက္နက္ ပိုင္ဆုိင္ေသာ ႏွစ္ ႏိုင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး ပိုမို ဆိုးရြားသြား ခဲ့သည္။

မြမ္ဘုိင္း တုိက္ခိုက္မႈကို ေနာက္ကြယ္က စီစဥ္ခဲ့သူ အျဖစ္ စြပ္စဲြခံခဲ့ ရသည့္ ဇာကီ အူရာမန္ လက္ဗီအား အစၥလာမာဘတ္ရွိ တရားသူႀကီး တစ္ဦးက အာမခံ ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎၏ အမႈသည္အား အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးရန္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး တရား႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ ယေန႔တြင္ တရားသူႀကီးသည္ ႏွစ္ဘက္ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ေလွ်ာက္ထား မႈကို ၾကားနာ ၿပီးေနာက္ အာမခံေပး လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ဗီ၏ ေရွ႕ေန ရစ္ဇ္၀န္ အက္ဘာစီက ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ တရား႐ုံးက အာမခံေပး လိုက္သည့္ သတင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း ဥပေဒ အရာရွိ မုိဟမ္ၼဒ္ ေခ်ာင္ဒရီအက္ဇ္ဟာ က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္ရွိ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားအား ႏွိမ္နင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါကစၥတန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာ၀က္ဇ္ ရွာရစ္ဖ္က ထုတ္ျပန္ ေျပာဆို ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္ အၾကာတြင္ တရား႐ုံးက အထက္ပါ အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ ေနျခင္းကို ရပ္ဆုိင္း ထားျခင္းအား ႐ုတ္သိမ္းၿပီး ေသဒဏ္ ျပန္လည္ ခ်မွတ္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာရစ္ဖ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္မွ အၾကမ္းဖက္သမား မ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔တြင္ အိႏိ္ၵယသို႔ ေရေၾကာင္း ခရီးမွ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ တုိ႔အား အိႏိ္ၵယ အထူး တပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနပံုကို ႐ုပ္သံမွ တစ္ဆင့္ တုိက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ရာ တစ္ကမာၻလံုးက စိုးရိမ္ တႀကီးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ ရသည္။ အိႏိ္ၵယ အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ရန္ (၃) ရက္ခန္႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ ရသည္။ ယင္းတိုက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါကစၥတန္ရွိ တရား၀င္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အိႏိ္ၵယ အစိုးရက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါကစၥတန္က စြပ္စဲြခ်က္ မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့ ေသာ္လည္း LeT ၏ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕ခဲြ ဂ်ာမား-အူလ္- ဒါ၀ါ(ဲကီ) မွာမူ ႏုိင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားမႈ ရွိေနခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေဒၚလာ (၁၀) သန္း ဆုေၾကး ေငြထုတ္ထား ေသာ္လည္း LeT ကုိ တည္ေထာင္သူ ဟာဖစ္ဇ္ ဆာယိသည္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံတြင္း လူျမင္သူျမင္ သြားလာ ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

LeT သည္ မြမ္ဘိုင္းတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့႐ုံ သာမက ကက္ရွ္မီးရားရွိ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္ ပတ္သက္ေန ခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံသား(၇) ဦး တို႔အား မြမ္ဘုိင္း တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ေနာက္ကြယ္က စီစဥ္မႈျဖင့္ ႐ုံးတင္ စစ္ေဆးခဲ့ ေသာ္လည္း ၎တုိ႔အား ၾကားနာ စစ္ေဆးမႈ မ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အိႏိ္ၵယႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရး ပံုမွန္ ျဖစ္ရန္ အလွမ္းေ၀းခဲ့ရသည္။

အိႏိ္ၵယက ပါကစၥတန္သည္ အမွန္တရားကို ဖံုးကြယ္ ထားေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့ၿပီး ပါကစၥတန္ ကလည္း အိႏိ္ၵယသည္ အေရးပါေသာ အေထာက္အထား မ်ားကို လဲႊေျပာင္း ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း တန္ျပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မြမ္ဘုိင္း တုိက္ခိုက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအနက္ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ပါကစၥတန္ ႏြယ္ဖြား မုိဟမ္ၼဒ္ အက္ဂ်္မယ္ ကာဆက္ဘ္အား အိႏိ္ၵယ၌ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ႀကိဳးေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပါကစၥတန္သည္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ဘက္ ပါေသာ ကစားပဲြကို က်င္းပေနေၾကာင္း စြပ္စဲြခံထား ရသည္။ ပါကစၥတန္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕သည္ စစ္ေသြးႂကြ မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားအတြက္ တစ္ခါတရံတြင္ အသံုးခ်ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

Source:AFP
http://www.messengernewsjournal.com/news/HeadNews/?id=28309

ေလေကာင္းေလသန္႔ ရႈရိႈက္လိုတဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ရဲ႕ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ တံခါးကို ဖြင့္လိုက္တဲ့ ပထမဆံုးေလယာဥ္ စီးဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသား

ပထမဆံုးေလယာဥ္ စီးဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရႈရိႈက္လိုတဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ရဲ႕ အေရးေပၚထြက္ေပါက္ တံခါးကို ဖြင့္လိုက္တာေၾကာင့္ အျခား ေလယာဥ္စီးနင္းသူေတြ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ကံေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ထိုအျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားစဥ္ မွာ ေလယာဥ္ဟာ ေျမျပင္မွ မထြက္ခြာရေသးတဲ့ အတြက္ ေလယာဥ္ ၀န္ထမ္းေတြက အခ်ိန္မီ တားဆီးခဲ့ရပါတယ္။

ထို အျဖစ္အပ်က္ကို အျခား ေလယာဥ္ စီးနင္းသူေတြက တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လူမႈ ကြန္ရက္ေတြမွာ ေရးသားခဲ့ၾကၿပီး ထိုခရီးစဥ္ ကေတာ့ ၾကန္႕ၾကာမႈ မရွိခဲ့သလို ထို တံခါးဖြင့္ ခဲ့တဲ့ ခရီးသည္လည္း မည္သည့္ အေရးယူမႈကိုမွ မရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါဘူး။

ထိုအျဖစ္အပ်က္ဟာ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ည ဘက္ ၉နာရီ ၁၅ မွာ ပ်ံသန္းမယ့္ Xiamen ေလေၾကာင္းလိုင္းရဲ႕ Flight တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Ref:mirror.co.uk

အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ့္အမ်ိဳးသားနဲ႔ ရန္ျဖစ္တဲ့အခါ ဒီအခ်က္ေလးေတြ လိုက္နာသင့္တာ

ကိုယ့္ရဲ႕အမ်ိဳးသား၊ အိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႔ တစ္ခါတစ္ေလ ျပသနာတက္တာမ်ိဳး၊ ရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးဆိုတာ အိမ္ေထာင္ရွင္မတိုင္း ႀကံဳေတြ႕ရမွာ မလြဲမေသြပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ျဖစ္တဲ့ ျပသနာေတြကတစ္ဆင့္ ေနာက္ပိုင္း ေရွာင္ၾကဥ္စရာေတြ ေရွာင္ၾကဥ္ျဖစ္လာမယ္၊ တစ္ဦးရဲ႕သေဘာထား၊ စိတ္ထားကို ပိုသိလာမယ္၊ ႏွစ္ဦးသား ပိုအဆင္ေျပလာမယ္ဆုိရင္ ဒီလို ျပသနာတက္တာမ်ိဳးက ကိစၥသိပ္မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ေယာက်ၤား၊ အမ်ိဳးသားနဲ႔ရန္ျဖစ္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တဲ့အရာေတြ၊ လိုက္နာသင့္တဲ့အရာေတြေတာ့ ရွိေနပါတယ္။

၁။လူၾကားသူၾကားထဲ ရန္မျဖစ္မိပါေစနဲ႔။

ဒီအခ်က္က အလြန္ကုိအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပါ။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းေစမယ့္ ကိစၥျဖစ္တာမုိ႔ ေဒါသထြက္ေနရင္ေတာင္ ဒါကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အိမ္ေရာက္မွ ျပသနာေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ။

၂။တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နာက်င္ေအာင္ ေျပာတာမ်ိဳး ေရွာင္ပါ။

ျဖစ္တဲ့ ျပသနာက ဘာလဲဆိုတာကို ေသခ်ာစဥ္းစားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ရန္ျဖစ္ၿပီဆုိရင္ အဓိက ျပသနာထက္ အျခားအရာေတြကိုပါ ဆြဲသြင္းေျပာဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ေျပာဆုိတဲ့အခါ ဆဲဆိုတာမ်ိဳးေတြ ပါလာႏိုင္သလို တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မနာနာေအာင္ တမင္ေျပာဆုိလာတာမ်ိဳးေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ခုလို နာက်င္ေအာင္ ေျပာဆိုလိုက္တာမ်ိဳးကို တစ္ဖက္သားက မေမ့ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ သင္တုိ႔ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခုပါပဲ။ ေရရွည္ၿမဲတဲ့ စံုတြဲတိုင္းဟာ ဒီအခ်က္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ျပသနာကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေျဖရွင္းသြားၾကတာခ်ည္းပါပဲ။

၃။ေတြ႕ကရာနဲ႔ ပစ္ေပါက္တာမ်ိဳး၊ ကုတ္ဖဲ့တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။

အက်ိဳးမရွိတဲ့အရာေတြထဲမွာ ျပသနာတက္ၿပီေဟ့ဆိုရင္ အနီးအနားကရွိတာေတြကို တစ္ဖက္လူကို ေကာက္ထုတာမ်ိဳး၊ ေကာက္ေပါက္တာမ်ိဳး၊ ကုတ္ဖဲ့တတ္တဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ ရန္ျဖစ္ၿပီးလို႔ ျပန္တည့္သြားရင္ ဒီဒဏ္ရာေတြကို ကုိယ္ပဲ ေဆးလိမ္းေပးရမယ္ဆုိတာ သတိထားပါ။ ၿပီးေတာ့ ျပသနာအရင္းအျမစ္က ဘာဆုိတာ မေဆြးေႏြးပဲ ဦးတည္ရာလြဲသြားၿပီမုိ႔ ျပသနာကလည္းမရွင္းႏိုင္၊ လက္လြန္ေျခလြန္ေတြလည္း လုပ္မိနဲ႔ အဆံုးသတ္အျဖက ဘာဆုိဘာမွ မရွိ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

၄။အတိတ္က ကိစၥရပ္ေတြကို ဆြဲမသြင္းမိပါေစနဲ႔။

ခုျဖစ္တဲ့ ျပသနာက အရင္ကကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္တာမဟုတ္ရင္ မင္းကအရင္တုန္းက ဘယ္လို ဆိုတာမ်ိဴး၊ ရွင္က အရင္တုန္းက ဘာဆုိတာေတြ ျပန္ေျပာမေနပါနဲ႔ေတာ့။ အတိတ္က ကိစၥကို အတိတ္မွာပဲ ထားခဲ့ပါ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ လက္ရွိမွာေရာ၊ အနာဂတ္မွာပါ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အိမ္ေထာင္ေရးကို ဘယ္ေတာ့မွ ရရွိပိုင္ဆုိင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

၅။ျပသနာမဟုတ္တာကို ျပသနာ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။

ႏွစ္ဦးသား ရန္ထျဖစ္ၾကတယ္။ ခုလို ရန္ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ဘာမ်ားလဲ။ ရန္ျဖစ္ဖုိ႔အထိ မတန္တဲ့ အရာတစ္ခုကို ဇာခ်ဲ႕ၿပီး ျပသနာတက္၊ အႀကီးအက်ယ္ ရန္ျဖစ္တာမ်ိဳးေတာ့ မလုပ္မိပါေစနဲ႔။

၆။ရန္ျဖစ္ထားတဲ့ ျပသနာကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ႏွစ္ဦးသား ေနာက္ပိုင္းပိုအဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ဒီတစ္ခါ ရန္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ႏွစ္ဦးစလံုး နားလည္သေဘာေပါက္သြားၿပီဆုိရင္ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုသာ ျပင္ဆင္ႀကိဳးစားေနထုိင္သြားမယ္ဆိုရင္ ရန္ျဖစ္တာေတြဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာၿပီး တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္လည္း နားလည္မႈပိုရွိလာပါလိမ့္မယ္။

Ref:yourtango.com

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး လုပ္ႀကံခံရပါက အေကာင္းဆံုး အစားထိုးႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္မ်ိဳး တာလီဘန္တုိ႔ ပိုင္ဆိုင္ထား

တာလီဘန္ တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အဓိက ပစ္မွတ္ထား ၿဖိဳခြင္းေနေသာ ဗ်ဴဟာသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မရွိလွေၾကာင္း အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန (CIA)က ယူဆထားေၾကာင္း သိရသည္။


အေမရိကန္၏ ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ေကာင္လုပ္ခဲ့သည့္ Wikileaks ဝက္ဘ္ဆိုက္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ကိုးကားၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ တာလီဘန္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခုိက္မႈ အပါအဝင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ႀကံခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းဗ်ဴဟာသည္ တာလီဘန္တို႔၏ အင္အားကို အမွန္တကယ္ ဆုတ္ယုတ္သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း နည္းပါးလြန္းေနေၾကာင္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တာလီဘန္ တပ္ဖြဲ႕သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေသဆံုးသည္ႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ မရွိဘဲ အစားထိုးႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းလည္း အဆိုပါ အစီရင္ခံစကာ ဆိုသည္။ CIA အေနျဖင့္မူ Wikileaks တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မွတ္ခ်က္မေပးဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။

Wikileaks က CIA သည္ တာလီဘန္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို အဓိကဦးတည္ လုပ္ႀကံသည့္ ဗ်ဴဟာကို High Value Targeting (HVT)ဟု သံုးႏႈန္း ေခၚေဝၚေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

HTV စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးအေနျဖင့္ တာလီဘန္တို႔၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အစီအမံမ်ားကို ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားေစျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ ထိုးႏွက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ တာလီဘန္ စစ္ေသြးႂကြမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ က႑မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္းတို႔ ရွိေနေၾကာင္းမူ Wikileaks က ၎တို႔ ရရွိထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား ေရးသားခဲ့သည္။

CIA၏ အစီရင္ခံစာတြင္ တာလီဘန္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ေနရာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အစားထုိးရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအမံမ်ား ရွိေနၿပီး အထူးသျဖင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္စြမ္းႏုိင္သည့္ ရင္းျမစ္မ်ိဳး ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက အေမရိကန္ သမၼတ ဘားရတ္အိုဘားမားသည္ ပါကစၥတန္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ တာလီဘန္ႏွင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဗံုးႀကဲတိုက္ခုိက္သည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ေစခဲ့ၿပီး ယီမင္ရွိ စစ္ေသြးႂကြမ်ားကိုလည္း အလားတူ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

_Ref: BBC

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း)၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ဆံုခဲ့သူ သမၼတ႐ံုးအႀကံေပး ဦးအံ့ေမာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ

ယခင္ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊ ကြယ္လြန္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တစ္ျခမ္း ေလျဖတ္သြားသည္ ဟုလည္းေကာင္း အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ သတင္းမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိရာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း၊ ဦးသန္းေရႊမွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ႏွင့္ ဘုရား၊ တရား အလုပ္လုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုခြင့္ရခဲ့သူ သမၼတ႐ံုး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးအံ့ေမာင္က ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္တြင္ ျမန္မာ သံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေျပာသည္။

ဦးအံ့ေမာင္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေကာလာဟလမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ေမးျမန္းရာတြင္ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

““အဲဒါက်ေတာ့ တစ္ခုရွိတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္က ျပန္လာတာ ၁၀ ရက္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ။ လံုး၀ မဟုတ္ႏုိင္ ပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၉၊ ၁၀ရက္က ေတြ႕ခဲ့တာပဲ။ က်န္းက်န္းမာမာပါ။ က်န္းမာေရးက ေကာင္းပါတယ္။ စကားေျပာတာ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတာေတြကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ တရားစကားေတြ ေျပာၾကတာပဲေပါ့။ သေဗၺသတၱာကမၼသကာေပါ့။ က်န္းက်န္းမာမာ ဂါထာေတြ ရြတ္တယ္။ ပရိတ္ေတြ ပ႒ာန္းေတြေပါ့။ ဂုဏ္ေတာ္ေတြ တစ္ပတ္ကို တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ေပါ့ဗ်ာ”” ဟု ဦးအံ့ေမာင္ က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ ဦးသန္းေရႊ၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ကာတြန္းမ်ားမွာ အြန္လုိင္းလူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ား ေပၚ၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွ်ေ၀ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း လူစိတ္၀င္စားမႈ အမ်ားဆံုးသတင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား အေပၚ ၾသဇာ လႊမ္းမိုးထားႏုိင္ဆဲ ဟူေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ရွိေနသျဖင့္ ၎ကြယ္လြန္ျခင္းသတင္း ဟုတ္မွန္မႈရွိ၊ မရွိမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းကလည္း ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ကြယ္လြန္သည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသးရာ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္း ၎၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

အသက္ ၈၂ ႏွစ္ အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊမွာ လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေနအိမ္၌ ေနထိုင္ လ်က္ရွိၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ၃ နာရီသာ အိပ္စက္ေလ့ ရွိသည္ဟုလည္း ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့သူ ဦးအံ့ေမာင္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပသည္။

““တစ္ေန႔ကို အိပ္ရင္ ၃ နာရီ ေလာက္ပဲ အိပ္တယ္။ မအိပ္ပါဘူး။ ပံုမွန္ပဲ။ ႏုိးရင္ ပုတီးစိပ္၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းနဲ႔ ရြတ္ဖတ္ေပါ့ဗ်ာ။ လန္းလန္းဆန္းဆန္း သြက္သြက္လက္လက္ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္ လတ္ ေပါ့ ဗ်ာ။ ႏိုင္ငံေရးကေတာ့ မေျပာပါဘူးဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္သိတာကေတာ့ ေကာလာဟလေတြက ယုတၱိမရွိပါဘူး။ အင္အား ျပည့္ျပည့္ၿဖိဳးၿဖိဳးနဲ႔ အေကာင္းပကတိပါပဲ””ဟု ဦးအံ့ေမာင္က ဆုိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးသန္းေရႊမွာ သိုသိပ္လြန္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးေမာင္ေအးမွာ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟူ၍ စစ္အစိုးရလက္ထက္အတြင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ န၀တႏွင့္ နယကအဖြဲ႕၀င္တာ၀န္မ်ား ယူခဲ့ဖူးသူ မဟာသေရစည္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ၿငိမ္း) တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။

““ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးက ႐ိုးသားတယ္ကြ။ ေျဖာင့္တယ္။ ျဖဴစင္တယ္။ သူက ေျပာစရာရွိ ေျပာပစ္လိုက္ တာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက သိပ္ၿပီးေတာ့ သိုသိပ္တယ္။ သူ႔ဆီမွာျဖစ္တဲ့ဥစၥာကို သူမ်ားေတြကို မျပဘူး သူက။ သူဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေလ့လာလို႔မရဘူး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးက လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာကိစၥပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သူကေျပာခ်င္တယ္”” ဟု အဆုိပါ မဟာသေရစည္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ၿငိမ္း) တစ္ဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာဆိုဖူးသည္။

ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန-
Powered by Blogger.

Follow by Email

Labels

8888 88gens ABSDF accident ad advice Afghan Africa am amaze America Arakan Archaelogy art article Astronomy attakyaw Australia Austria Bagan Bago Bangladesh beauty Belgium Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Bosnia Botswana Brazil British Brunei Buddhism Buddhist Butan c Cambodia camera Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China Christian city Colombia Cook couple CPB crime Crony dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Education Egypt EindraKyawZin ElSalvador Eng entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU Exile fashion fashion show fb feature for sale Foreign Affairs France funny GandaWin gay general general knowledge Germany ghost story gossip column Gov Gwa health herbal Heritage Hindu History HIV Hong Kong Htet Htet Moe Oo HumanRight India Indonesia interview Iran Iraq Irrawaddy Israel Italy Japan Jewellery job joke Jordan ju Kachin Karen Kayah Kazakhstan Kenya KhinLayNwe) KNPC KNU Labadawn Ladyboy learning english letter Libya Liechtenstein link lottery love M Seng Lu Ma Millar Hniang magic Magway mal Malaysia mandalay Maths Maungdaw Me N Ma Girls medel media medicine Mexico MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar model Model Contest Mon money movie MSM music muslim myanmar MyaThanTint NATO NDF Nepal new news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Nigeria NLD NorthKorea Norway Nothern Opinion pagoda Pakistan Palestine Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project QandA Quote R.ဇာနည္ rates RebcaWin Records Refugee Religious report Riot Romania Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science SEA Game sexeducation Shakira Shan show Siberia Singapore SNLD Soe Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain sport Sri Lanka Store story Sudan Syria Taipei Taiwan tec tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet tourism Turkey U Thant UAE Uganda Ukrain UN UNFC Uruguay USDP UWSA Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding wonder World Heritage WorldNews yangon YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ က်န္းမာေရး ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ဂမၻီရ ဂ်ဴး စတီဗင္ဦး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးသူ စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆိုေတး ဆုပန္ထြာ ဇန္ႏူး ဇာနည္ထူးထူး တင့္တင့္ထြန္း တရား ထက္ထက္မိုးဦး ထက္ထက္၀င့္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္းဆုရတီစိုး နာေရး နႏၵာလိွဳင္ ပြင့္နဒီေမာင္ ဖြာေထာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မဂၤလာပြဲ မယ္လိုဒီ မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိတ္ကပ္ မိုးယုစံ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုရြာ မွဲ ့ မႏၱေလး ယမံုမိုး ယုသႏၱာတင္ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရဲတိုက္ ရွီဘုယဇာနည လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လႊတ္ေတာ္ သက္မြန္ျမင့္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သဇင္ သတိေပးခ်က္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သူရဲေကာင္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္ထူးလြင္ အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အလွျပင္မယ္ အာဇာနည္ေန ့ အိေခ်ာပို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေခ်ာရတနာ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနတိုး ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေဖြးေဖြး ေဗဒင္ ေမစံပယ္ညိဳ ေမသန္းႏု ေမာ့စ္ ေမာ္လျမိဳင္ ေရႊမွဳန္ရတီ ေလးျဖဴ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ရဲလင္း ေအးျမတ္သူ ေျပတီဦး ျဖိဳးၾကီး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း