Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, June 5, 2013

ရင္ေသြးေမြးဖြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးတစ္ရပ္
ကုလသမဂၢသည္ ရဲဝံ့ၿပီး တုိးတက္ သည့္ ေျခလွမ္း အေနျဖင့္ ရင္ေသြးေမြး ဖြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္ အေရး တစ္ခုဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ကမၻာ ေပၚမွ လူတုိင္းသည္ ဘယ္အခ်ိန္ ကေလး ေမြးမည္ သို႔မဟုတ္ မေမြးခ်င္လွ်င္ မေမြး မည္ကုိ မိမိကိုယ္တုိင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ ကမၻာ႔ လူဦးေရ အေျခအေန အစီရင္ ခံစာတြင္ ေခါင္းစဥ္ငယ္ကို ''အခြင့္ အေရးအရ မဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ ခြင့္အရ ယူႏုိင္သည္။ မိသားစု စီမံကိန္း၊ လူ႕အ ခြင့္အေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ''ဟု ေပး ထားသည္။

ကုလသမဂၢက ရွင္းျပရာ တြင္ ပဋိသေႏၶ တားဆီးေရးသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ဆဲႏုိင္ငံ မ်ား၏ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး အတြက္ မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီး သည္ဟု ဆုိသည္။ ''မိသားစု စီမံကိန္းကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္းက ဆင္းရဲမႈကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္တယ္။ က်န္းမာေရး တုိးတက္ေစ တယ္။ လိင္တန္းတူ ရည္တူမႈကို တုိးျမင့္ ေစတယ္။

လူငယ္ေတြ ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ အထိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနႏုိင္တယ္။ လုပ္အား စြမ္းပကားကို ပိုၿပီးျပႏုိင္ေစ တယ္'' ''အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ ရဲ႕ ရင္ေသြးေမြးဖြား မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္တယ္ဆုိရင္ သူ႕ရဲ႕တျခား အခြင့္အေရး ေတြကိုလည္း အက်ဳိးခံစား ႏုိင္မွာပဲ။ ပညာသင္ၾကား ခြင့္စတဲ့ အခြင့္ အေရးမ်ဳိး ေတြေပါ့။ ရလဒ္အေနနဲ႔က ဝင္ေငြပိုလာမယ္။ သူနဲ႔သူ႕ကေလးေတြ အတြက္ က်န္းမာေရး ပိုေကာင္းလာ မယ္။ သူ႕အတြက္ အဆံုးအျဖတ္စြမ္း အင္ပိုလာမယ္။ အိမ္မႈကိစၥ အတြက္ေရာ၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ပါ ပိုအလုပ္ အေကြၽးျပဳလာႏုိင္မယ္''

''ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွာ မိသားစု စီ မံကိန္းကို စစ္မွန္တဲ့အခြင့္အေရး အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳထား ပါ တယ္''ဟု အစီရင္ခံစာ တြင္ ေဖာ္ျပထား ၏။ ပဋိသေႏၶတားဆီးမႈကို လူပံု အ လယ္တြင္ ဖြင့္မေျပာရဲစရာမလို။ ကမၻာ ေပၚမွ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားစြာက ပဋိ သေႏၶတားျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ လူ႕ အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထား ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူဦးေရ မ်ားျပားျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲျခင္းတုိ႔သည္ အဓိက ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေန၏။

သို႔ ေသာ္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပဋိ သေႏၶတားဆီးမႈကို ခြင့္မျပဳ၍ အစိုးရ ကို ဖိအားေပးေနဆဲျဖစ္၏။ ဤအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေသာ ႏုိင္ငံမွ လူတုိင္းသည္ ပဋိသေႏၶ တားဆီးမႈကို အသိအမွတ္ျပဳထားၾကရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားက တုိးတက္မႈလိုခ်င္ လွ်င္ ဤကိစၥကို လုိက္နာသင့္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။

သားသမီးမလိုခ်င္ဘဲ သားသမီး ရသြားေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ဒုကၡ ေရာက္ၾကရ၏။ မိသားစုအတြက္လည္း မေကာင္း။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ လည္း မေကာင္း။ ဤအေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားစြာကုိ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထား၏။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံတကာအားလံုး က လက္ခံႏုိင္ေအာင္ကား စည္း႐ုံးဖို႔ မလြယ္လွေသး။ ပဋိသေႏၶ တားဆီးမႈ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႈံ႔ေဆာ္ပညာ ေပးမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အားလံုး သေဘာတူ လက္ခံႏုိင္ေရးမွာ ႐ိုးရာအစဲြအလမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရးကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ား၊ မသိနားမလည္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေပါက္ေျမာက္ ေသး။

အထူးသျဖင့္ ဤကိစၥမွာ ရွက္စ ရာကိစၥ၊ လူၾကားထဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ရန္ ခက္ခဲေသာကိစၥဟု ထင္ေနၾကဆဲ လူေတြ မ်ားစြာရိွေနဆဲ။ ဘာသာေရး အုပ္စုမ်ားစြာတုိ႔က မူ ပဋိသေႏၶဖ်က္ခ်မႈကို အႀကီးအ က်ယ္ ဆန္႔က်င္ေနၾက၏။ ဤေနရာတြင္ လူမႈ ေရး ေဖာက္ျပန္မႈအရ ပဋိသေႏၶဖ်က္ခ် ျခင္းႏွင့္ ကေလးမလိုခ်င္ဘဲ မေတာ္တ ဆ ကေလးရိွလာ၍ ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ဳိးကား ခဲြခဲြျခားျခား သိနားလည္ထားရန္လို၏။ မိသားစုစီမံကိန္းစနစ္တက် လုပ္ ကိုင္လွ်င္ မလိုအပ္ဘဲ သားသမီးရသူ ၅၄ သန္းထိ ေလွ်ာ့ေပါ့ႏုိင္မည္ ျဖစ္၏။ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းသည္ ၂၆ သန္း ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္။

''သုေတသနေတြအရ သိရတာ က မိသားစုစီမံကိန္းပညာေပးေတြ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္ရင္ မေတာ္ တဆကိုယ္ဝန္ပ်က္က်မႈ ေလ်ာ့နည္းလာ မွာအမွန္ပဲ'' ဟုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ ထား၏။ အကယ္၍ ဘာသာေရးအသင္း အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရမႈႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က် မႈကို ေရွာင္ရွားလိုလွ်င္ ေနာက္တစ္နည္း ကိုေရြးသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတုိ႔က ဒါ လည္းမလုပ္ၾက။ အေမရိကေရာ၊ ဖိလစ္ ပိုင္တြင္ပါ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ပဋိသေႏၶတားေဆး မသံုးၾကရန္ တရားေဟာေနၾက၏။ တစ္ခု စဥ္းစားဖို႔ ေကာင္းသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ မလုိလားအပ္ သည့္ကိုယ္ဝန္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ထြန္းသည္ဟု ဆုိပါစုိ႔။ မည္သုိ႔လုပ္မည္နည္း။ သို႔မဟုတ္ ယေန႔က ၂၁ရာစုေခတ္။ လက္မထပ္ေသး ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္လည္း ကိုယ္ ဝန္ရိွႏုိင္ေသးသည္။ ဒါကိုေကာ မည္သို႔ ေျဖရွင္းၾကမလဲ။ တစ္ခုခက္သည္ကား ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ၾသဇာေညာင္းၾက၏။ ဖိလစ္ ပိုင္တြင္သာမဟုတ္။ အေမရိကမွာလည္း ထိုနည္းတူ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဘာသာေရးဆရာ မ်ားကို ေစာဒကမတက္ရဲၾက။ မည္သုိ႔ ဆုိေစ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ကား မလိုအပ္ဘဲကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရျခင္း၊ သားသမီးမလိုခ်င္ဘဲႏွင့္ ရျခင္းတို႔သည္ ကားသူတုိ႔ဘဝကို ဆင္းရဲတြင္းပိုနက္ေစ မည့္အတြက္ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ''ဖံြ႕ၿဖိဳးတဲ့ႏုိင္ငံေတြမွာလည္း မလို ခ်င္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြက အေရ အတြက္ေတြ မ်ားလာေနၿပီ။ အမ်ားအား ျဖင့္ ၿမီးေကာင္ေပါက္ေတြမွာေပါ့။ ဆင္း ရဲႏြမ္းပါးသူေတြ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ စုထဲက လူနည္းစုေတြမွာေပါ့'' ဟု အစီ ရင္ခံစာက ဆုိ၏။

''မိသားစု စီမံကိန္းကို ႏုိင္ငံတုိင္း မွာလုပ္သင့္တယ္။ ဆင္းရဲဲခ်မ္းသာမေရြး အခြင့္အေရးရိွသူ၊ မရိွသူမေရြးဘဲ လူ႕ အခြင့္အေရးဆုိတာ လူတုိင္းမွာ ရိွကိုရိွရ မယ္။ သားသမီးလိုခ်င္တဲ့သူ သူ႔ဖာသာ သူ ယူခြင့္ရိွတယ္။ သားသမီးမယူခ်င္တဲ့ သူလည္း သူ႕သေဘာနဲ႔သူ တားဆီးပိုင္ ခြင့္ရိွတယ္'' ဟု ဆက္လက္ေရးသား ထားသည္။ အေမရိကတြင္ ပုဂၢလိကတစ္ဦး ခ်င္း အခြင့္အေရးမ်ားက အေျမာက္ အျမားရိွ၏။ အျမင့္ဆံုးရိွ၏။ ပဋိသေႏၶ တားျခင္းကုိ အားေပးျခင္းဟုကား မဆုိ လိုပါ။

သို႔ေသာ္ပဋိသေႏၶတားဖို႔ ေငြေၾကး မရိွ၍၊ ေဆးအလြယ္တကူမရ၍၊ သူ တစ္ပါးၿခိမ္းေျခာက္၍ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ ခ်င္ဘဲေဆာင္လိုက္ရ သည္ဆိုသည္ကား မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္ေသာကိစၥ။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား ၏ တုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပဋိသေႏၶ တားဆီးမႈက မရိွမျဖစ္ အေရးႀကီး သည္ကား ေသခ်ာ၏။ က်န္းမာေကာင္း မြန္ေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ပဋိသေႏၶ တားဆီးျခင္းသည္ လူ႕အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ကား ေသခ်ာ၏။ သို႔ေသာ္ အေမရိကလို ႏုိင္ငံမ်ဳိးတြင္ဤကိစၥလြတ္ လပ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရိွေသးသည္ကား အံ့ၾသစရာ ေကာင္းလွသည္။

ဟိန္းလတ္

No comments:

Post a Comment