Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Tuesday, September 10, 2013

ဆင္တူ႐ိုးမွားသတိထား (အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာ)


Posted by zar ni (My Way!) on May 15, 2013 at 10:04 in အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ

အဂၤလိပ္စကားမွာတစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြဟာ အမွတ္တစ္မဲ့ၾကည့္လွ်င္ စာလံုးေပါင္းတူသလို ထင္ရၿပီေေတာ့ အဓိပၸါယ္မွာကြဲလြဲေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အသံထြက္ဆင္တူ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြဟာ အေရးအသားမွာ မၾကာခဏမွားယြင္းသံုးစြဲတတ္လို႔ ဂ႐ုျပဳေလ့လာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Accept ႏွင့္ Except
Accept က လိုလိုခ်င္ခ်င္လက္ခံတာ to take or receive willingly.လို႔အဓိပၸါယ္ရၿပီးေတာ့
Except က မွလြဲ၍၊  to exclude.ျဖစ္သည္။
 e.g.
I accept the challenge.  စိန္ေခၚမႈကိုလက္ခံတယ္။
Everyone was at the party except Jeannie. ဂ်င္းနီကလြဲလို႔လူတိုင္းပါတီလာတယ္။
Affect ႏွင့္ Effect
ဒီစကားလံုးႏွစ္လံုးကို အခုလိုစဥ္းစားၾကည့္လွ်င္လြယ္ပါလိမ့္မည္။
affect is an action; သက္ေရာက္ေစသည္။
effect is a result. သက္ေရာက္မႈ
 ႀကိယာအေနျဖင့္ affect သည္ to have an emotional impact on, တစ္ခုခုအေပၚစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသက္ေရာက္မႈေပးသည္  to influence, လႊမ္းမိုးသည္
to imitate, ႏႈိးဆြသည္  to inspire,  အာ႐ံုလံႈ႕ေဆာ္သည္ စသည့္အဓိပၸါယ္မ်ားရွိသည္။
နာမ၀ိေသသနအေနျဖင့္ imitated, pretended. ႏႈိးဆြေသာ၊ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ ဟုသံုးႏိုင္သည္။
 e.g.
The widow’s story affected everyone in the room.
မုဆိုးမေလးရဲ႕ဇာတ္လမ္းက အခန္းထဲကလူအားလံုးရဲ႕အာ႐ံုကိုထိခိုက္ေစတယ္။
 The increase in unemployment is a direct effect of the weakening economy.
အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျပားလာျခင္းဟာ စီးပြားေရးယိုယြင္းလာမႈရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္သည္။
Amount ႏွင့္ Number
amount သည္ အနည္းကိန္းႏွင့္ ေရတြက္မရေသာနာမ္မ်ားကိုေျပာရာတြင္သံုးသည္။ number သည္ အမ်ားကိန္းႏွင့္ေရတြက္၍ရေသာနာမ္မ်ားကို ညႊန္းရာတြင္သံုးသည္။
 e.g.
My new hairstyle has reduced the amount of gel I use and the number of times I have to wash my hair each week.
ဆံပင္ပံုစံသစ္ဟာ ေခါင္းလိမ္းဂ်ယ္လ္အသံုးျပဳရတဲ့ပမာနနဲ႔ တစ္ပတ္တစ္ခါေခါင္းေလ်ာ္ရတဲ့အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးတယ္။
Anxious ႏွင့္ Eager
anxious ကစိတ္လႈပ္ရွားတာ၊ ပူပန္မႈနဲ႔ဂဏာမၿငိမ္တာလို႔ေျပာလို႔ရၿပီး eager ကေတာ့တစ္ခုခုကိုလုပ္ဖို႔စိတ္အားတက္ႂကြေနတာကိုေျပာတာပါ။
 e.g.
Tom is anxious about traveling by plane, but eager to go on vacation.
တြမ္ဟာေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ခရီးသြားရတာကို စိုးရိမ္ေပမယ့္ အားလပ္ရက္ခရီးထြက္ဖို႔ကိုေတာ့ စိတ္အားတက္ႂကြေနတယ္။
Bring ႏွင့္ Take
bring သည္ ေျပာသူထံယူလာတာ။ take သည္ ေျပာသူႏွင့္အေ၀းကိုယူသြားတာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလိုျပန္လွ်င္ ယူလာသည္။ ယူသြားသည္ဟု လားရာထည့္ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။
 e.g.
Can you  take me with you?
ငါ့ကိုမင္းနဲ႔ေခၚသြားပါလား။
 When you come to my apartment tomorrow, bring a loaf of
bread with you.
မနက္ျဖန္ငါ့တိုက္ခန္းလာရင္ ေပါင္မုန္႔တစ္လံုးေလာက္ယူလာခဲ့ပါ။
 Complement ႏွင့္ Compliment
complement  ကျဖည့္စြက္သည္။ ၿပီးျပည့္စံုေစသည္၊ လိုက္ဖက္သည္ ဟုုအဓိပၸါယ္ရၿပီး compliment ကေတာ့ ခ်ီးမြမ္းသည္။ ေျမွာက္ပင့္ေျပာၾကားသည္ဆိုသည့္ ုအဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ ဒီစကားလံုးႏွစ္လံုးဟာ e နဲ႔ i ေလးေျပာင္းသြားတာသာျဖစ္ေပမယ့္ အဓိပၸါယ္မွာေတာ့ အလြန္ကြာျခားသြားတာေၾကာင့္ သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။
e.g.
Do the new curtains complement the wallpaper?
လိုက္ကာသစ္ေတြနဲ႔နံရံကပ္ပန္းေျပာက္စကၠဴလိုက္ရဲ႕လား။

I complimented her on a job well done.
သူမအလုပ္ေကာင္းေၾကာင္း ခ်ီးမႊမ္းေျပာၾကားခဲ့တယ္။

Continual ႏွင့္ Continuous
အဂၤလိပ္ျမန္မာအဘိဓါန္မွာေတာ့  ထပ္တလဲလဲ၊ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေသာ ႏွင့္ မရပ္မနားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ေသာဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သာမန္ စာသင္သားတို႔အတြက္ အဆိုပါျမန္မာရွင္းလင္းခ်က္ရဲ႕အတိမ္အနက္ကိုပင္ နားလည္ဖို႔ခက္မည္ထင္ပါတယ္။ continual ဟာ when it starts and then stops, and againstarts and then stops တစ္စံုတစ္ခုဟာ စၿပီးျဖစ္-ၿပီးေနာက္ ရပ္-ထို႔ေနာက္ ျပန္စ-ၿပီးလွ်င္ျပန္ရပ္ ဟူသည့္ထပ္ျပန္တစ္လဲလဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။ continuous ကေတာ့ when it is never-ending. အရပ္အနားမရွိဘဲဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေသာျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။
 e.g.
I am continually trying to improve my grammar.
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕သဒၵါတိုးတက္ဖို႔ ထပ္တလဲလဲကိ်ဳးစားေနတယ္။

Luckily, my heart is continuously beating.
ကံေကာင္းေထာက္မစြာပဲ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလံုးသားက ဆက္ခုန္ေနတုန္းပါ။
 Each other ႏွင့္ One another
each other သည္ လူႏွစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး one another ကေတာ့ သံုးဦးထက္ပိုေသာလူႏွင့္အရာ၀တၳဳမ်ားအျပန္အလွန္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
 e.g.
Su Su and May Thu practiced their hairstyling skills on each other.
စုစုနဲ႔ေမသူ တို႔ဟာတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ ဆံပင္ျပဳျပင္ေပးရင္း ကၽြမ္းက်င္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကသည္။
 The guests at the crowded party mingled with one another..
လူစည္ကားတဲ့ပါတီမွာ ဧည့္သည္ေတြဟာတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေရာေႏွာစကားစမည္ ေျပာဆိုၾကသည္။
 Eminent ႏွင့္ Imminent
ဒီစကားလံုးႏွစ္လံုးဟာလည္း အသံတူ၊ အသြင္တူျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွားမ်ားေလ့ရွိပါတယ္။ eminent သည္ နာမည္ႀကီးေသာ၊ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေသာ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး imminent သည္ ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲ၊ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။
 e.g.
Pele was the eminent soccer player of his generation.
ပီလီဟာသူ႔ေခတ္အခါတုန္းက ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာေဘာလံုးသမားျဖစ္သည္။
 The famous volcanologist claimed an eruption was imminent.
နာမည္ေက်ာ္ မီးေတာင္ပညာရွင္က မၾကာခင္မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေတာ့မည္ဟု အခိုင္အမာဆိုသည္။

 ဇာနည္(MyWay!)

 
 

No comments:

Post a Comment