Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, August 15, 2013

Learning English - Home စကားလုံးဆုိင္ရာ အီဒီယမ္အသုံးမ်ား

Picture ဒီတပတ္ တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္း စကားလုံးမ်ားမွာ put your house in order နဲ႔ to clean house တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး တင္ျပေပးမယ့္ အီဒီယံ အသုံးအႏူန္းကေတာ့ put your house in order ျဖစ္ပါတယ္။ put ျပဳလုပ္သည္၊ your သင္၏၊ in order စနစ္တက်ရွိေစသည္ တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ တုိက္ရုိက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ သင္ရဲ ႔ အိမ္ကုိ စနစ္တက် သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ထားပါ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ အသုံးအႏႈန္းကုိ အေျခအေန ႏွစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ပထမအသုံးကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ ႔ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥကုိ ေျဖရွင္းထားတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ ရပါတယ္။

George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာမွာ ဦးေလးေတာ္စပ္သူက သူမေသခင္ သူ႔အေမြကုိ မိသားစုအတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ စိတ္ေအးရေအာင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

Before he died, Uncle Bob put his house in order. He paid all his debts and left his insurance policy, his will and other important papers in a big envelope on his wife's desk.

သူမဆုံးခင္ ဦးေလး Bob က သူကိစၥေတြကုိ ေႏွာင္ေရးေအးရေလေအာင္ စနစ္တက် စီစဥ္ထားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အေႂကြးေတြအားလုံးကုိ ေပးဆပ္ခဲ့တယ္၊ အသက္အာမခံ ေပၚလစီေတြလည္း ထားခဲ့တယ္။ အေမြစာခ်ဳပ္လည္း ထားခဲ့ပါတယ္။ တျခားအေရးႀကီးတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကုိလည္း အိတ္ႀကီးတအိတ္ထဲမွာ ထည့္ထားခဲ့ၿပီး သူ႔ဇနီးရဲ ႔ စာၾကည့္စာပြဲေပၚမွာ တင္ထားခဲ့တယ္။

Put your house in order အသုံးရဲ ႔ ဒုတိယ အဓိပၸါယ္တမ်ဳိးကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းတခုအတြင္း (သုိ႔) ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ေနတာကုိ စနစ္တက် ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာမွာလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

အခု George Crows ေပးထားတယ့္ ဥပမာက New York ၿမိဳ ႔မွာ ရွိေနတဲ့ ကုမၼဏီႀကီးတခုရဲ ႔ ဌာနခ်ဳပ္က အလုပ္ပုိင္ရွင္ႀကီး လာမွာမုိ႔ Chicago ၿမိဳ ႔ ရုံးခြဲက မန္ေနဂ်ာ အလုပ္ရႈပ္ေနတဲ့ ဥပမာျဖစ္ပါတယ္။

"We have to put the house in order in two days. I want desks clean, the whole place looking good, and we need account balance up to date by five o'clock tomorrow afternoon."

"က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ရုံးမွာ ႏွစ္ရက္အတြင္း အားလုံးစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရမယ္။ စာပြဲေတြကုိ ရွင္းထား၊ ေနရာတခုလုံး ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ လုပ္ထားၾက၊ ဒါအျပင္ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ ႔ ေငြစာရင္းေတြကုိလည္း ခ်ိန္ကုိက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ျပတဲ့စာရင္းကုိ မနက္ျဖန္ ညေန ငါးနာရီ မွာ အားလုံးအဆင္သင့္ ျပင္ထားရမယ္။"

House in order အသုံးအႏူန္းကုိ ႏုိင္ငံေရးမွာလည္း သုံးစြဲႏုိင္ပါတယ္။ ကုိယ္ႏုိင္ငံအတြင္း ကေမာက္ကမ မျဖစ္ရေလေအာင္ အေျခအေနေတြ စနစ္တက် ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာလည္း ဒီအသုံးကုိ ရည္ညႊန္းသုံးလုိ႔ ရပါတယ္။

ဒုတိယ တင္ျပမယ့္ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း to clean house ျဖစ္ပါတယ္။ To clean ရွင္းလင္းသည္၊ house အိမ္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားစုတခုလုံးရဲ ႔ လုံးေကာက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အိမ္ကုိရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ တံျမက္လွည္းက်င္း၊ ဖုန္းသုတ္၊ ၾကမ္းတုိက္လုပ္ကုိင္ျခင္း လုိ႔လည္း သုံးစြဲေျပာဆုိႏုိင္ပါတယ္။ အီဒီယံအသုံးအႏူန္း သြယ္ဝုိက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္ကေတာ့ အေျပာင္းအလဲကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ေအာက္ေျခသိမ္းကအစ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားျခင္းကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အာဂတိလုိက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ မသမာမႈ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ စသျဖင့္တုိ႔ ရွိေနတဲ့ အစုိးရရဲ ႔ စနစ္တရပ္မွာ အားလုံး ဒီ မသမာမႈေတြ ကင္းရွင္းေအာင္ ေျပာင္းလျဲပစ္တာ၊ အလုပ္ျဖဳတ္ျပစ္တာ၊ ပင္စင္ေပးျပစ္ၿပီး လူေတာ္လူေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္တဲ့လူ၊ အလုပ္ကုိနားလည္းတဲ့ လူေတြနဲ႔ အစားထုိး လုိ႔ရွိရင္ လုပ္ငန္းဟာ ပုိမုိထိေရာက္ တြင္က်ယ္မွာမုိ႔ 'ေအာက္ေျခသိမ္း ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္တာ' ကို To Clean House လုိ႔ ရည္ၫႊန္းသုံးစြဲ ႏုိင္ပါတယ္။

ပထမ ဥပမာ ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ ႔ေတာ္မွာ အေျခစုိက္တဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္ေတြ ကုိ ေရြးေကာက္ခံ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တုိက္ခုိက္ေ၀ဖန္ ေျပာဆုိတာဟာ ႏုိင္ငံေရး ပရိယာယ္တခု ျဖစ္ေနပါတယ္။

အခု George Crows ေပးတဲ့ ဥပမာမွာ ႏုိင္ငံေရးသမား ကုိယ္စားလွယ္က သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ ဒီ အေၾကာင္း (ျခစားမႈ) ကုိ ေျပာထားတာျဖစ္ပါတယ္။

"Folks, send me to the Congress, and I promise the first thing I will do is clean house. I will get rid off all those bureaucrats who sit around all day doing nothing, but wait for quitting time."

"မိတ္ေဆြတုိ႔ေရ က်ေနာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးၾကပါ။ က်ေနာ္ကုိ ေရြးခဲ့လုိ႔ရွိရင္ ပထမဦးဆုံး ဂတိေပးႏုိင္တာကေတာ့ မသမာမႈ၊ ျခစားမႈေတြကုိ ရွင္းေပးမယ္။ တေန႔လုံး အလုပ္မွာ ထုိင္ၿပီး ဘာမွ အလုပ္မလုပ္ဘဲ အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ကုိဘဲ ေစာင့္ေနတဲ့ ဗ်ဴရုိကရက္အာလုံးကုိ က်ေနာ္ရွင္းျပစ္ေပးမယ္။"

ဒုတိယ ဥပမာကေတာ့ ၿမိဳ ႔ႀကီးတၿမိဳ ႔ရဲ ႔ ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္က သူ႔လက္ေအာက္က အမႈထမ္းေတြ ျပည္သူဘ႑ာေတြ နဲ႔ ပစၥည္းေတြကုိ ခုိးတဲ့အေၾကာင္း ၾကားသိရလုိ႔ စိတ္ဆုိးဆုိးနဲ႔ ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

"I want our citizens to know I've never tolerated corruption. I am going to clean house and fire every body who was involved, and will do our best to send the worst offenders off to jail."

"က်ေနာ္တုိ႔ ၿမိဳ ႔ေနလူထုကုိ ေျပာပါရေစ။ အာဂတိလုိက္စားမႈကုိ က်ေနာ္လုံးဝ သည္းခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ က်ေနာ္ ဒါေတြ အားလုံးကုိ ရွင္းျပစ္မယ္။ ျခစားျခင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူတုိင္းကုိလည္း အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္မယ္။ အဆုိးဆုံး က်ဴးလြန္းသူေတြကိုလည္း ေထာင္ခ်ႏုိင္ေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ အတက္ႏုိင္ဆုံး လုပ္ေပးမယ္။"

No comments:

Post a Comment