Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, August 30, 2013

ကမၻာၿဂိဳဟ္မွသက္ရွိမ်ား၏အစသည္ အဂၤါၿဂိဳဟ္မွျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားေျပာ


ကမၻာေပၚတြင္ သက္ရွိမ်ားမေပၚေပါက္မီအခ်ိန္တြင္ မားစ္ၿဂိဳဟ္၌သက္ရွိမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေခ်ရွိဟု သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ဘီဘီစီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္မ်ားအရလြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ဘီလီယံမ်ားစြာက သက္ရွိမ်ားစတင္ရန္ မားစ္ ၿဂိဳဟ္မွာ ကမၻာၿဂိဳဟ္ထက္ ပို၍ေကာင္းမြန္သည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုသည္။

ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္မွာ သက္ရွိမ်ားစတင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ပထမဆံုးေသာ ေမာ္လီက်ဴးမ်ား မည္သို႔ စုစည္းခဲ့သည္ဆိုသည့္အေပၚ အေျခခံသည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္အားရွင္းျပသည့္ သီအိုရီအေသးစိတ္အား ပါေမာကၡစတိဗ္ဘန္နာက အီတလီႏိုင္ငံ ဖေလာ့ရင့္ ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ Goldschmidt အစည္းေ၀းပဲြတြင္ ရွင္းျပခဲ့သည္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚရန္အတြက္ အလြန္ေရးပါသည့္ ေမာ္လီက်ဴးအစိတ္အပိုင္း သံုးခုျဖစ္ေသာ အက္စစ္ဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ RNA, DNA ႏွင့္ ပ႐ိုတိန္းမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မည္ သို႔အတူတကြတည္ရွိခဲ့သည္အား စိတ္၀င္စားေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

မ်ဳိး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ ျဒပ္ထုမ်ားေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အဆိုပါေမာ္လီက်ဴးမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဘီလီယံခန္႔က ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ ေပါင္းစပ္ျဖစ္တည္မႈမွာ ကာဗြန္အေျခခံ ဓာတ္ သတၱိမ်ားျဖစ္ေသာ သက္ရွိမ်ားအား ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေပါင္းမ်ားထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြး သည္ဟုသိရသည္။ RNA မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမာ္လီက်ဴးသံုးခုအနက္ အေစာဆံုးေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

သက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အေျခခံၾကသည့္ ေအာ္ဂဲနစ္ေမာ္လီက်ဴးမ်ားအား အပူႏွင့္အလင္း တို႔အား ေပါင္းထည့္လိုက္ျခင္းျဖင့္ RNA, မ်ား ႐ိုးရွင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေပ။ ယင္းအစားမည္းနက္ ထူ ထပ္သည့္ အရာမ်ားသာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အက္စစ္ဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ RNA မွာသတၱဳဓာတ္မ်ား၏ သလင္းေက်ာက္မ်က္ႏွာျပင္ရွိ အက္တမ္ပံုစံ ျပားျဖင့္ပံုသြင္းရန္ လိုအပ္သည္။

RNA အားပံုသြင္းရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ သတၱဳမ်ားမွာ ကမၻာ့အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ပင္လယ္ျပင္ အတြင္း၌ ေပ်ာ္၀င္ေနသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္၎တို႔ မွာ မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရွိ ရေၾကာင္း ပါေမာကၡဘန္နာကဆိုသည္။ ယင္းေတြ႕ရွိခ်က္အရ သက္ရွိမ်ားမွာ မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ စတင္ခဲ့ ၿပီးယင္း၏ၿဂိဳဟ္အပိုင္းအစမ်ား ကမၻာေပၚသို႔ က်ေရာက္လာသည့္အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ သက္ရွိမ်ားေပၚ ေပါက္လာသည္ဟုအေမရိကန္ႏိုင္ငံ Gainesville ရွိသိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ Westheimerတကၠသိုလ္ မွ ပါေမာကၡဘန္နာက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သက္ရွိမ်ားမွာ မားစ္ၿဂိဳဟ္ေပၚတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ကမၻာၿဂိဳလ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ဆို သည့္ယူဆခ်က္မွာ ယခင္ကတည္းကရွိႏွင့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါေမာကၡဘန္နာ၏ ယူဆခ်က္မွာ ယခင္တည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ သက္ရွိတို႔၏ ေဒသအစႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သီအိုရီအား အားနည္းသြားေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာႀကီးကဘယ္အခ်ိန္က စတင္ခဲ့သလဲဆိုေသာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားက ေတာ့က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ကမၻာေပၚတြင္ သက္ရွိမ်ားစတင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေမာ္လီ ဘက္နမ္ႏွင့္ ဘိုႏိုဓာတ္သတၱဳမ်ားဖြဲ႕တည္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနေတာ့
မဟုတ္ေသးေပ။ မားစ္ၿဂိဳဟ္အေန ျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ရွိျခင္းကလည္းသက္ရွိမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

Mizzima - News in Burmese

ျမန္ဆန္ေသာ Firefox အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား
ျမန္ႏႈန္းျမင့္ INTERNET ျဖစ္ဖို႕၊ WEB PAGE ေတြ LOADING လုပ္တာျမန္ေစဖို႕၊ ပံုေတြေပၚတာ ျမန္ေစဖို႕ စိတ္ကူးရွိရင္ သင့္ BROWSERကို နည္းနည္းခ်ိန္ညွိေပးဖို႕လိုလိမ့္မယ္။ ဒီ ေဆာင္းပါးက BROWSER အေနနဲ႔ FIRE FOX ကို သံုးထားတဲ့သူေတြ အတြက္ပါ။ မရွိလဲ DOWNLOAD ဆြဲၿပီး သံုးႏိုင္ပါတယ္။ 

(၁) FIRE FOX ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ADDRESS BAR မွာ about:config လို႕ရိုက္ထည္႕ၿပီး ENTER ႏွိပ္ပါ။ ပညာရွင္အဆင့္ ခ်ိန္ညွိမႈ႕ေတြ လုပ္မယ့္ေနရာကို သြားမွာ ျဖစ္လို႕ သတိေပးတဲ့စာတမ္း တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဂရုစိုက္လုပ္ပါ့မယ္ လို႕အဓိပါယ္ရတဲ့ BUTTON ကို ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ။ 


(၂) network.http.pipelining ရွိတဲ့ေနရာကိုကိုဆင္းသြားပါ။ သူ႕ရဲ႕Value Field မွာ FALSE ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ DOUBLE CLICK ႏွိပ္ၿပီး TRUEေျပာင္းလိုက္ပါ။

(၃) network.http.pipelining.maxrequests ကိုသြားပါ။ DOUBLE CLICKႏွိပ္ၿပီး တန္ဖိုးကို 8 လို႕ေျပာင္းပါ။


(၄) network.http.proxy.pipelining ကိုသြားပါ။ DOUBLE CLICK ႏွိပ္ၿပီးတန္ဖိုးကို TRUE ေျပာင္းလိုက္ပါ။ (၅) network.dns.disableIPv6 ကိုရွာၿပီး တန္ဖိုးကို TRUEေျပာင္းေပးပါဦး။CONFIGURATION WINDOW ရဲ႕ ညာဘက္က လြတ္ေနတဲ့ ႀကိဳက္တဲ့ ေနရာမွာRIGHT CLICK ေထာက္လိုက္ ပါ။ POP UP MENU ေလးေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ MENU ထဲကNEW ကိုေရြးၿပီး BOOLEANကိုတဆင့္ ေရြးေပး ပါ။ ေပၚလာတဲ့ New booleanvalue pop-up window ထဲမွာ content.interrupt.parsing လို႕ရိုက္ထည္႕ ပါ။ OK ေရြးၿပီး New Boolean အတြက္ VALUE ကို TRUE ထားေပးပါ။


(၆) ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကINTEGER ကိုေရြးပါ။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.max.tokenizing.time လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို 2250000 လို႕ထားလိုက္ပါ။


(၇) ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကINTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.notify.interval လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE BOX မွာ 750000 လို႕ထားပါ။


(၈) ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကBOOLEAN ကိုေရြးပါ။ ေပၚလာတဲ့ New boolean value pop-up window မွာ content.notify.ontimer လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို TRUE ထားေပးပါ။


(၉) ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကINTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.notify.backoffcount လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို 5 လို႕ထားေပးပါ။


(၁၀) ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကINTEGER ကိုေရြးပါဦး ။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ content.switch.threshold လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။OK ေပးၿပီး VALUEကို 750000 လို႕ထားေပးလိုက္ပါ။


(၁၁) ေနာက္တစ္ေခါက္ လြတ္တဲ့ေနရာမွာ RIGHT CLICK ေထာက္ၿပီး NEW ထဲကINTEGER ကိုေရြးပါဦး။ ေပၚလာတဲ့ New Integer Pop up menu အတြင္းမွာ nglayout.initialpaint.delay လို႕ရိုက္ထည္႕ပါ။ OK ေပးၿပီး VALUE ကို 0 ထားလိုက္ပါ။


အခုက စၿပီး သင့္ FIRE FOX ရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းဟာ မင္သက္ေလာက္စရာျမန္ဆန္ေနခဲ့ၿပီေပါ့။


ေအာင္ေအာင္(မကစ) ရဲ႕ ဘေလာ့ခရီးသည္ေလးအား အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. လိ္ုျခင္တာကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ယူေဆာင္သုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.... အဆင္မေျပတာမ်ားရွိခဲ့ပါက...cbox မွာ ေျပာခဲ့ၾကပါေနာ္..>

https://www.facebook.com/notes/myanmar-forward/ျမန္ဆန္ေသာ-firefox-အျဖစ္-လုပ္ေဆာင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား/654532081232236

ကိုယ္၀န္ရွိလို ့အိမ္ျပန္သြားရတဲ့ အလွမယ္

 
Miss Supranational 2013 Preliminary Swimsuit Competition တြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္ဆိုးတစ္ခုနဲ ့ႀကံဳေတြခဲ့ရပါတယ္...
Miss Cruacao အလွမယ္ကို ေဆးစစ္ခဲ့ရာ ကိုယ္၀န္ရွိေနတာေတြ ့ရွိခဲ့လို ့ သူႏိုင္ငံကို ျပန္သြားရပါတယ္...
မယ္ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ Swimsuit ျပိဳင္ပြဲ ဘာေၾကာင့္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရတယ္ဆိုတာ အခုလို စိတ္မေကာင္းစရာအေၾကာင္းအရင္းေလးနဲ ့ပဲ ေတြးဆဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ...

We are feeling very sad for Miss Curacao!!!
We wish Miss Curaçao and her baby all the best!
She is going to be a good mother!!!

http://www.globalbeauties.com/supranational/pregnant-miss-curacao-returns-home/

ေရာင္စံု ႏွင္းဆီ (သက္တံ့ႏွင္းဆီ)

ေရာင္စံုႏွင္းဆီ တကယ္ရွိပါတယ္။ နယ္သာလန္ ကုမၼဏီႏွစ္ခုက ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွင္းဆီက သဘာဝအတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပြင့္ခ်က္မွာ အေရာင္ စံု ေပါက္ေအာင္ သိပၸံနည္းက် ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္စည္ကို ရွင္သန္ဖို႔ေလာင္းထဲေရထဲမွာ ဓာတုေဆးမ်ားပါဝင္ပါတယ္။ အေရာင္စံု လင္တဲ့ အရည္မ်ား ျဖစ္ျပီး သီးျခားအေရာင္တစ္ခုဆီအတြက္ အေရာင္ ပါေသာ ဓာတ္ေျမၾသဇာေရနဲ႔ ေလာင္းေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းသုိ႔ ေလာင္းေပးျပီးေနာက္ ပြင့္လာတဲ့ ႏွင္းဆီကေတာ့ ဝါ၊စိမ္း၊ နီ၊ ျပာ၊ လိေမၼာ္၊ ျဖဴ၊ ပန္း၊ ခရမ္း အစရွိသျဖင့္ ကိုယ့္စိတ္ၾကိဳက္ အေရာင္ထြက္ေစပါ တယ္။ သက္တံ့ကဲ့သို႔ အေရာင္စံုလင္စြာ ဖူးပြင့္ေနတဲ့ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ကို ယခု ကဲ့သုိ႔ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။
---
Ref:unsualfact.
Aung Kham (ရိုးရာေလး)

ဘြ႔ဲႏွင္းသဘင္ ဦးထုပ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု

ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ဦးထုပ္ (mortarboard) ဟာ ေရာမေခတ္ အီတလီလူမ်ိဳးမ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းဦးထုပ္ကို ေရွးအခါ ရိုမန္ကတ္သလစ္ဘုန္းၾကီးမ်ားက ေဆာင္းၾက ပါတယ္။ ယခုေခတ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ဦး ထုပ္ဒီဇိုင္းနဲ႔ သိပ္မကြာတဲ့အတြက္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ဦးထုပ္အစ ရိုမန္ကတ္သလစ္ ဘုန္းၾကီးက လို႔ ယံုၾကည္ၾက ပါတယ္။ ၁၄၊ ၁၅ ရာစုမွာေတာ့ ေရာမ အီတလီေတြဟာ လူတန္းစား ခြဲျခားဖို႔အတြက္ ယင္းဦးထုပ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။
ဥပမာ- စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္၊ အင္ဂ်င္ေနယာ၊ ေက်ာင္းသာလူငယ္ စသည္ျဖင့္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဦးထုပ္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ခြဲျခားေစပါတယ္။ သူတို႔ေခတ္မွာ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆံုးကေတာ့ အနီေရာင္ Motarboard ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲရင့္ျခင္းသေဘာ၊ အသက္နဲ႔ ဘဝကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သေဘာကို ေဆာင္ျပီး ေတာ္ဝင္ အာဏာ ရွိသူေတြကို အနီေရာင္ Motarboard ေဆာင္းေစပါတယ္။
ေရာမ စစ္ေသနာပတိ Federico da Montefeltro ဟာ သူ ေဆာင္းတဲ့ အနီေရာင္ဦးထုပ္ကို အင္မတန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားမွုမ်ားမွ မာစတာ ဒီဂရီရရွိသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္အျဖစ္ ခ်ီးျမင့္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း bachelors နဲ႔ undergraduates သမားမ်ားကို ေပးအပ္လာပါတယ္။
ေခတ္ေတြေျပာင္းလာတဲ့အခါမွာ ယင္းဦးထုပ္ကို ပညာသင္ၾကားျပီး အသိအမွတ္ျပဳစရာ တစ္ခုအျဖစ္သာ အသံုးျပဳလာခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ဦးထုပ္ကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္က အေမရိကန္ မွ တီထြင္သူ Edward O’Reilly နဲ႔ကတ္သလစ္ဘုန္းၾကီး Joseph Durham  စတင္တီထြင္ခဲ့တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ယခုအခါ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ယင္းဦးထုပ္ကို အသံုးျပဳျပီး အမ်ားစုဟာ ျဗတိန္ႏိုင္ငံမွ စံစနစ္ကို ကူးယူထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Motarboard အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္ရန္--
http://en.wikipedia.org/wiki/Mortar_boards
-
ေအာင္ခမ္း ( ရိုးရာေလး )

ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ားအပိုင္း (၃)

အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာစကားလံုးတြဲမ်ား(Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာပံုစံ (Pattern) မ်ားကိုဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ 

ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာဝါက်မ်ားကိုအေျခခံကာလိုအပ္သလိုဆပြားအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

I would like to + (verb)- လုပ္ပါရေစ (လုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။)

တစ္စံုတစ္ခုကိုလုပ္ခ်င္ေသာအခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ ‘I want to + (verb)’ ပံုစံကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုယဥ္ေက်းစြာသံုးႏႈန္းေျပာဆိုလိုေသာအခါ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ “I would like to + (verb)” ပံုစံကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ပါရေစဟု ဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္း ဘာသာျပန္ႏိုင္ပါသည္။ အဆင္ေျပသလို ဘာသာျပန္ႏိုင္ၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာ ပိုမိုယဥ္ေက်းသည့္ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ သံုးျခင္းကို နားလည္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ “I’d like to” ဟုအတိုေကာက္ ပံုစံျဖင့္လည္းေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

- I would like to answer that question.
ဒီေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါရေစ။

- I would like to compete in a cooking contest.
ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ၿပိဳင္ပါရေစ။

- I would like to explain myself.
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ရွင္းျပပါရေစ။

- I would like to practice.
ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္ပါရေစ။

- I would like to become a doctor.
ကၽြန္ေတာ္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။

- I would like to see you more often.
ငါ မင္းကိုဒီထက္ပိုၿပီးမၾကာခဏေတြ႕ပါရေစ။


I plan to + (verb) - စီစဥ္ထားသည္။

မၾကာခင္ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္၊ လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျပာဆိုရာတြင္ သံုးႏိုင္ပါသည္။

- I plan to find a new apartment.
တိုုက္ခန္းအသစ္ တစ္ခန္းရွာဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to relax on vacation.
အားလပ္ရက္မွာအနားယူဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to wash my car.
ကားေရေဆးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to adopt a child.
ကေလးေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ေမြးစားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to watch a movie.
႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

- I plan to save more money.
ပိုက္ဆံေတြ ပိုစုဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

I've decided to + (verb) - တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုလုုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္။

'I've'သည္ 'I have' ၏ အတိုေကာက္ေရးသားထားေသာပံုစံျဖစ္ၿပီး အဆင္ေျပသလိုေရးသားႏိုင္ပါသည္။
တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် သည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏုိင္ပါသည္။

- I've decided to accept the job.
ဒီအလုပ္ကိုလက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

- I've decided to change my bad habits.
အက်င့္ေတြ ျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုုက္ၿပီ။

- I've decided to extend my membership at the gym.
အားကစား႐ံုမွာအသင္းဝင္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ။

- I've decided to hand over my responsibilities.
ကၽြန္ေတာ့္ တာဝန္ေတြကိုလႊဲေျပာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။


I was about to + (verb) - အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္။

မၾကာခင္ လုုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေတာ့မည္၊ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏိုင္ပါသည္။

- I was about to go out.
အျပင္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ၊ အျပင္သြားေတာ့မလို႔။

- I was about to go to dinner.
ညစာစားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

- I was about to go to bed.
အိပ္ရာဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အိပ္ရာဝင္ေတာ့မလို႔။

- I was about to go to work.
အလုပ္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

- I was about to call you.
မင္းကို ငါ ဖံုးဆက္ေတာ့မလို႔။

- I was about to mow my grass.
ျမက္ ရိတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

- I was about to order us some drinks.
ငါတို႔ အတြက္ ေသာက္စရာတစ္ခုခုမွာေတာ့မလို႔။

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္းအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတိုးတက္ပါေစ …………………”

ေအာင္ကိုဦး(UMK)
www.siraungkou-umk.blogspot.com" class="scaledImageFitWidth img" src="http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/268920_569923603039342_275413585_n.jpg" style="top: -32px;" height="182" width="136" />
အဂၤလိပ္စကားေျပာဆိုရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ၊ အသံုးဝင္ေသာစကားလံုးတြဲမ်ား(Phrases) ႏွင့္ စကားေျပာပံုစံ (Pattern) မ်ားကိုဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။
ေဖာ္ျပထားေသာဥပမာဝါက်မ်ားကိုအေျခခံကာလိုအပ္သလိုဆပြားအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။


I would like to + (verb)- လုပ္ပါရေစ (လုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္းဆိုႏိုင္ပါသည္။)


တစ္စံုတစ္ခုကိုလုပ္ခ်င္ေသာအခါ ပံုမွန္အားျဖင့္ ‘I want to + (verb)’ ပံုစံကိုသံုးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပိုမိုယဥ္ေက်းစြာသံုးႏႈန္းေျပာဆိုလိုေသာအခါ ယခုေဖာ္ျပထားေသာ “I would like to + (verb)” ပံုစံကိုအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ပါရေစဟုဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္းလုပ္ခ်င္သည္ဟုလည္းဘာသာျပန္ႏိုင္ပါသည္။ အဆင္ေျပသလိုဘာသာျပန္ႏိုင္ၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာပိုမိုယဥ္ေက်းသည့္ အသံုးအႏႈန္းအျဖစ္ သံုးျခင္းကိုနားလည္ရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ “I’d like to” ဟုအတိုေကာက္ ပံုစံျဖင့္လည္းေတြ႕ရတတ္ပါသည္။


-       I would like to answer that question.

ဒီေမးခြန္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေျဖပါရေစ။

-       I would like to compete in a cooking contest.

ဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဝင္ၿပိဳင္ပါရေစ။

-       I would like to explain myself.

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္  ရွင္းျပပါရေစ။

-       I would like to practice.

ကၽြန္ေတာ္ ေလ့က်င့္ပါရေစ။

-       I would like to become a doctor.

ကၽြန္ေတာ္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္တယ္။

-       I would like to see you more often.

ငါ မင္းကိုဒီထက္ပိုၿပီးမၾကာခဏေတြ႕ပါရေစ။


I plan to + (verb) - စီစဥ္ထားသည္။


မၾကာခင္ ကာလတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်င္သည့္၊ လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျပာဆိုရာတြင္ သံုးႏိုင္ပါသည္။


-       I plan to find a new apartment.

တိုုက္ခန္းအသစ္ တစ္ခန္းရွာဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

-       I plan to relax on vacation.

အားလပ္ရက္မွာအနားယူဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

-       I plan to wash my car.

ကားေရေဆးဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

-       I plan to adopt a child.

ကေလးေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ ေမြးစားဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

-       I plan to watch a movie.

႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။

-       I plan to save more money.

ပိုက္ဆံေတြ ပိုစုဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္။


I've decided to + (verb) - တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုလုုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်သည္။


'I've'သည္ 'I have' ၏ အတိုေကာက္ေရးသားထားေသာပံုစံျဖစ္ၿပီးအဆင္ေျပသလိုေရးသားႏိုင္ပါသည္။ တစ္စံု၊ တစ္ခုကိုျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် သည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏုိင္ပါသည္။


-       I've decided to accept the job.

ဒီအလုပ္ကိုလက္ခံဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။

-       I've decided to change my bad habits.

အက်င့္ေတြ ျပင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုုက္ၿပီ။

-       I've decided to extend my membership at the gym.

အားကစား႐ံုမွာအသင္းဝင္ သက္တမ္းတိုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္ၿပီ။

-       I've decided to hand over my responsibilities.

ကၽြန္ေတာ့္ တာဝန္ေတြကိုလႊဲေျပာင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ။


I was about to + (verb) - အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္။


မၾကာခင္ လုုပ္ေဆာင္ေတာ့မည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေတာ့မည္၊ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနသည္ကိုေျပာလိုေသာအခါ သံုးႏိုင္ပါသည္။ 

-       I was about to go out.

အျပင္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ၊ အျပင္သြားေတာ့မလို႔။

-       I was about to go to dinner.

ညစာစားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

-       I was about to go to bed.

အိပ္ရာဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ အိပ္ရာဝင္ေတာ့မလို႔။

-       I was about to go to work.

အလုပ္သြားဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

-       I was about to call you.

မင္းကို ငါ ဖံုးဆက္ေတာ့မလို႔။

-       I was about to mow my grass.

ျမက္ ရိတ္ဖို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီ။

-       I was about to order us some drinks.

ငါတို႔ အတြက္ ေသာက္စရာတစ္ခုခုမွာေတာ့မလို႔။


အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္းအဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတိုးတက္ပါေစ …………………”


ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

Read more: ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ားအပိုင္း (၃) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:866335#ixzz2dSrdst9f

လူျဖစ္ခ်င္ေနတဲ့သစ္ပင္ေတြ

ၾကံၾကံဖန္ဖန္ရွာေဖြရိုက္တတ္တဲ့ ဓာတ္ပံုဆရာေတြကိုပဲခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။
သဘာ၀တရားၾကီးက ဟာသပဲဗ်ာ။
ဒီဗီဒီယိုေလးၾကည့္ျပီး ရီေမာေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

၈ ႏွစ္သားနဲ ့၆၁ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးမဂၤလာပြဲ

Eight-Year Old Sanele Masilela walks down the aisle with his 61-year-old bride Helen Shabangu at their wedding ceremony in Tshwane, South Africa၈ ႏွစ္သားနဲ ့၆၁ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးလက္ထပ္ပြဲဆင္ႏႊဲၾကတယ္ဆိုယံုႏိုင္ၾကပါ့မလား။
ဒီလက္ထပ္ပြဲက ေတာင္အာဖရိက မွာတကယ္ပဲျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
Sanele Masilelaဆိုတဲ့ ရွစ္ႏွစ္သားေလးက သူ ့ရဲ ့ဘိုးေဘးေတြက အိမ္မက္ထဲမွာဒီလို လက္ထပ္ ဖို ့အၾကိမ္ၾကိမ္လာျပီးေျပာဆိုေနတာနဲ ့ နတ္ေတြျပစ္ဒဏ္မွာစိုးရြံ  ့ျပီး ဒီလုိလက္ထပ္ပြဲဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၾက တာပါ။သူလက္ထပ္ရမယ့္အမ်ိဳးသမီးက အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရွိျပီး  လက္ထပ္ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
ပံုမွာေတြ ့ၾကတဲ့အတိုင္းပဲမဂၤလာ၀တ္စံုေတြ၀တ္ဆင္ျပီး ပရိသတ္ ၁၀၀ေရွ ့ေမွာက္မွာ အနမ္းေတြေျခြ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမွဳေတြရွိေပမယ့္ သူ ့မိသားစုကေတာ့ ဒါရိုးရာျဖစ္ျပီးတကယ့္တရား၀င္လက္ထပ္တာမဟုတ္ဘူးလို ့ဆိုပါတယ္။Ceremony: The schoolboy kisses his 61-year-old bride, who is already married and a mother of five. He said he had been told to tie the knot by his ancestors

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ သစ္ပင္ (Walking Palm)

လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ သစ္ပင္ တကယ့္အျပင္မွာ ရွိပါတယ္။ သူ႔ကို Socratea exorrhiza လို႔ေခၚျပီး Walking Palm လို႔လည္း လူသိမ်ားပါတယ္။

အလင္းေရာင္ရရွိမယ့္ ေနရာကို သူ႔အလိုအေလ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ တယ္။ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ေသာ သစ္ပင္ဆုိတာထက္ အသက္ရွိေသာ သစ္ပင္လုိ႔ဆုိရင္ ပုိမွန္ပါတယ္။ အျမစ္ရဲ ႔ ၾကီးထြားမွုႏွုန္း၊ ေျမထဲ စိုက္ဝင္ မွုႏွုန္းကို သူ႔အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သစ္ပင္တစ္ပင္ပင္က သူ႔အေပၚ လဲက်ရင္ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ထႏိုင္ပါတယ္။ ေျမဇီေျမၾသဇာ မေကာင္းေတာ့ဘူးဆုိရင္ အျခား ေနရာတစ္ေနရာကို အလို အေလ်ာက္ ေျပာင္းေရြ ႔ပါတယ္။

အပင္က ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၅ မီတာမွ မီတာ ၂၀ ၾကားျမင့္ႏိုင္ျပီး ပတ္လည္ လံုးပတ္ကေတာ့ ၁၂ စင္တီမီတာပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမစ္ကို လည္း ေျမထဲမွာပဲ အားလံုး ျမွဳပ္မေနေစပဲ ေျခေထာက္မ်ားပမာ ထုတ္ထား တာမ်ိဳးကိုလည္း ယခုလို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကို လမ္းေလွ်ာက္ တတ္ေသာ သစ္ပင္ လို႔ အမ်ားက အသိမွတ္ျပဳ ထားၾကပါတယ္။
---
အေသးစိတ္ဝင္ေရာက္ေလ့လာရန္ -http://en.wikipedia.org/wiki/Socratea_exorrhizaAung Kham (ရိုးရာေလး)

ရန္ကုန္တိရိစၦာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေရျမင္းမ (အိျပာ) ေရျမင္းေလးေမြးဖြား

၁၈ ႏွစ္အတြင္း ေရျမင္းအရွင္ ေပါက္ဖြား

ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေရျမင္း အရွင္ေပါက္ဖြားျခင္း မရွိသည္မွာ ၁၈ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္ ေရျမင္းမ (အိျပာ) က ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ္က ေရျမင္း တစ္ေကာင္ အရွင္ ေမြးဖြားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ မိခင္ျဖစ္သူ အိျပာကို ေမြးဖြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အိျပာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ အေရာက္တြင္ ေရျမင္း အရွင္တစ္ေကာင္ ေမြး ဖြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနားကပ္၍ မရေသး၍ ယခု ေမြးဖြားသည့္ အေကာင္ ကို အထီး၊ အမ မခြဲျခားရေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္မွ တိရစၦာန္ ေဆးကု ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရျမင္းမ အိျပာ ယခု ေမြးဖြားျခင္းသည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္
ျဖစ္ ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ေမြးဖြားသည့္ ေရျမင္းမွာ တစ္ရက္သာ ရွင္သန္ခဲ့ကာ ဒုတိယ အႀကိမ္တြင္လည္း ေရျမင္း အေသသာ ေမြးဖြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အခု ႏို႔မတိုက္ေသးေတာ့ စိတ္မခ်ရေသးဘူး။ ႏို႔ဦးရည္ မရေသးေတာ့ စိတ္ပူေနရေသးတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္တြင္ ေရျမင္း ေျခာက္ေကာင္ရွိၿပီး ေရျမင္းအမ ငါးေကာင္ရွိကာ အထီး တစ္ေကာင္သာ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

“မ်ဳိးစပ္ဖို႔ အထီး ရွားေနတာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သက္တမ္း ႏွစ္ ၄၀ ရွိ ေရျမင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ ရွစ္လခန္႔ ၾကာျမင့္တတ္ၿပီး အစာေခ် အားေကာင္းသည့္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ေပါင္ ၁၀၀ ခန္႔ စားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရျမင္းမ (အိျပာ) ကို ဂ်ဳံ၊ ဖြဲ၊ ကန္စြန္း႐ြက္၊ ကနေဖာ့၊ အာလူး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ကန္စြန္းဥႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္အရ ဆားႏွစ္က်ပ္သားခန္႔ေကြၽးေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိရစာၦန္ ဥယ်ာဥ္ထံမွ သိရသည္။

ရေလး
The Voice Weekly

ကင္ညာတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လက္ထပ္

ဆီလ္ဗက္စတာ အမ္ဝမ္ဝါ
  

ကင္ညာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦးကို အမ်ိဳးသား (၂)ဦးက ခြဲေဝ လက္ထပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား က ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသမီးသည္ အမ်ိဳးသား (၂)ဦးလံုးႏွင့္ (၄)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အနက္မွ တစ္ဦးဦးကို အေရြးခက္ေနေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ အမ်ိဳးသား (၂)ဦးျဖစ္ေသာ ဆီလ္ဗက္စတာ အမ္ဝမ္ဝါႏွင့္ အီလီဂ်ာ ကီမာနီတို႔ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ ညွိႏိႈင္းကာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ တစ္အိမ္တည္း အတူေနထုိင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကေလးမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ဦးအတူ ပ်ိဳးေထာင္သြားရန္ ၎တို႔ခ်င္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိသြားခဲ့သည္။

ေရွ႕ေနမ်ားက အဆိုပါ လက္ထပ္ ထိမ္းျမားမႈသည္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလံုးက ဥပေဒေၾကာင္းအရ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလွ်င္ တရားဝင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သတင္းမ်ားက အမည္ေဖာ္မျပေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ အီလီဂ်ာေရာ၊ ဆီလ္ဗက္စတာႏွင့္ပါ (၄)ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ခ်စ္သူအျဖစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦး အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ရန္ျဖစ္ သတ္ပုတ္ခဲ့ၾကသည့္ေနာက္ မြမ္ဘာဆာခရိုင္ ရဲမွဴးျဖစ္သူ အက္ဒ္ဟာလာ အက္ဘ္ဒူရာမန္က ႏွစ္ဦးအတူ လက္ထပ္ၾကရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥက လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေျမာက္သြားျခင္းဟု သိရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇနီးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ိဳး မျပဳလုပ္ဖို႔၊ သဝန္မတိုဖို႔ အခ်င္းခ်င္း သေဘာတူညီမႈ ယူခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဇနီးကလည္း တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အတည္တက် ေရြးဖို႔အတြက္ သူအဆင္သင့္ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ဝန္ခံထားခဲ့ပါတယ္"ဟု ၎တို႔ ႏွစ္ဦးက ကင္ညာ၏ NTV သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆီလ္ဗက္စတာက "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ခ်င္း တစ္ေယာက္ရဲ႕ အခြင့္အေရးကို တစ္ေယာက္ ေလးစားရပါမယ္။ ခ်စ္ခ်င္ခင္ခင္နဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အတူေနထုိင္ရပါမယ္။ ဒီသေဘာတူညီမႈအတြက္ ဘယ္သူကမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး"ဟုလည္း ဆက္လက္ ေျပာဆိုသြားသည္။

မုဆိုးမ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကေလးႏွစ္ဦး ေမြးဖြားထားသည္။ သူမ၏ ဆႏၵအရ သတင္းမ်ားက အမ်ိဳးသမီး၏ အမည္ကို ေဖာ္ျပမႈ မျပဳခဲ့ေခ်။ ကင္ညာမိသားစုေရးရာ ဥပေဒ အႀကံေပး ဂ်ူဒီသြန္ဂိုရီက ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ခင္ပြန္းတစ္ဦးထက္ အၿပိဳင္ယူထားရန္ တိတိက်က် တားျမစ္ထားမႈ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒီက႑ကို ကင္ညာ ဥပေဒမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတ္မွတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ သီးျခား သေဘာတူညီမႈနဲ႔ လက္ထပ္တဲ့ အေျခအေနအျဖစ္ မွတ္ယူနုိင္ပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ တကယ့္ေမးခြန္းက ဒီအမ်ိဳးသား ႏွစ္ေယာက္ဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အၿပိဳင္ခင္ပြန္းလင္ ဘဝကို ဘယ္လို အသားတက် ျဖတ္သန္းမလဲ ဆိုတာပါပဲ"ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ကင္ညာတြင္ ေယာက္်ားတစ္ဦးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အၿပိဳင္လက္ထပ္သည့္ ကိစၥမ်ိဳးမွာ ရွားပါးေသာ အေျခအေန မဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေယာက္်ားႏွစ္ဦးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း လက္ထပ္ျခင္းသည္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မႀကံဳဖူးသည့္ သတင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။

From: Planet Myanmar Network

Source 

ကြန္ဒုံးမသုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္အျပာမင္းသမီး ေနာင္တရဘ၀တြင္ ပထမဆုံး႐ုိက္ကူးသည့္ အျပာကားဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား၌ ဇာတ္လုိက္မင္းသားႏွင့္ ကြန္ဒုံးမသုံးဘဲကာမစပ္ယွက္ခဲ့မႈကုိ ေနာင္တႀကီးစြာ ရမိေၾကာင္းႏွင့္ အျပာကား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ကြန္ဒုံးမသုံးမေနရဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းအေကာင္အထည္ ေပၚလာေအာင္ တုိက္တြန္းေဆာ္ဩသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအေမရိကန္အျပာမင္းသမီး ဆစ္ဒနီလယ္သာက ဩဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အျပာ႐ုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ သူေဌးႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ရာဂမႊန္ စာတုိမ်ား အျပန္အလွည္ေပးပုိ႔ရာမွ ခ်စ္ႀကိဳက္မိၾကၿပီး လယ္သာသည္ ၎၏ ပထဆုံးအျပာကားျဖစ္ေသာ Weiner & Meကုိ ဇာတ္လုိက္ မင္းသား ဇင္ဒါကုိဗတ္စ္ႏွင့္ ကြန္ဒုံးမသုံးဘဲ ႐ုိက္ကူးျဖစ္ခဲ့သည္။သုိ႔ရာတြင္ လယ္သာႏွင့္ မ႐ုိက္ကူးမီ ဇင္ဒါကုိဗတ္စ္က အျခားအျပာကား ဇာတ္၀င္ခန္းတစ္ခု၌ကြန္ဒုံးမသုံးဘဲ ကာမစပ္ယွက္ခဲ့သည့္ အျပာမင္းသမီး ကင္မ႐ြန္းေဘးမွာအိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိးကူးစက္ခံရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဩဂုတ္လလယ္တြင္ အဆုိပါ မင္းသမီးကုိယ္တုိင္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ရာလယ္သာမွာ အႀကီးအက်ယ္ တုန္လႈပ္သြား႐ုံမွ်မက ထုိသတင္းေၾကာင့္ အျပာကား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကုိလည္း အာဏာပုိင္မ်ားက ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းလုိက္သည္။
အဆင့္ျမင့္ေဆးခန္းမ်ားတြင္ လယ္သာက မိမိတြင္ ေရာဂါပုိးကူးစက္ခံ ထားရျခင္းရွိမရွိအပူတျပင္းသြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီပုိး မေတြ႔ရေၾကာင္း အေျဖထြက္လာသည့္အခါမွ လယ္သာမွာ သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။လယ္သာက မိမိအေနျဖင့္ အျပာ႐ုပ္ရွင္ေလာကကုိစြန္႔ခြာမည္ မဟုတ္ေသာ္ လည္း ေနာင္႐ုိက္ကူးမည့္ ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ကြန္ဒုံးသုံးမွ႐ုိက္ကူးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ္ ျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အျပာကားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၌ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ားကုိ ကြန္ဒုံးသုံး႐ုိက္ကူးရမည္ဟု ၫႊန္ၾကား ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္သူႏွင့္မင္းသားမင္းသမီးမ်ားက မိမိတုိ႔သည္ ပုံမွန္ေဆးစစ္မႈခံယူသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ထုိသုိ႔ၫႊန္ၾကားရန္မလုိေၾကာင္း၊ ကြန္ဒုံး အသုံးျပဳပါက႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ပရိသတ္ကုိ ေက်နပ္မႈအျပည့္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟုဆုိကာ ေ၀ဖန္လွ်က္ရွိသည္။
အင္၀ုိင္ေဒးလီး
Ref: အေမ့အိမ္

ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္မ်ား ပါဝင္မည့္ SEA Games ဖက္ရွင္႐ိႈး ျပဳလုပ္မည္


ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉

SEA Games လႈံ႕ေဆာ္ေရး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ပုံစံမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ADMA MEDIA မွေန၍ ႏိုင္ငံတကာအလွမယ္ ခုနစ္ဦးပါဝင္မည့္ SEA Game ဖက္ရွင္႐ိႈးကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ အမ်ဳိးသား ကဇာတ္႐ုံ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းမီဒီယာမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဝမင္းေမာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီပြဲေလးကို အဓိကလုပ္ရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ မၾကာမီက်င္းပမယ့္ SEA Game ၿပဳိင္ပြဲႀကီးမွာ ပရိသတ္ေတြကို အစြန္းေရာက္တဲ့ အားေပးပုံေတြအစား ကိုယ့္အသင္း အႏိုင္ရေအာင္ ဘယ္လို အမိုက္စား ဖက္ရွင္ပုံစံမ်ဳိးေတြနဲ႔ သြားေရာက္ အားေပးၾကမယ္ဆိုတဲ့ဘက္ကေန Message ေလးေပးခ်င္လို႔ပါ။ ဒီပြဲမွာက ပထမဆုံး ႏိုင္ငံတကာ အလွမယ္ေတြရဲ႕ ဖက္ရွင္႐ိႈးလာမယ္။ ဒါၿပီးရင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ သုံးခ်ီ စိန္ေခၚပြဲတစ္ခုနဲ႔ ျခင္းအလွခတ္တဲ့ အစီအစဥ္ေလးတစ္ခု ထည့္ထားတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ေတြၿပီးရင္ ဖက္ရွင္႐ိႈး တစ္ေခါက္ျပန္လာမယ္ ဒီပြဲကဝင္ေၾကးအခမဲ့ ျဖစ္မလား၊ လက္မွတ္ေရာင္းတဲ့ပြဲ ျဖစ္မလားဆုိတာ မၾကာခင္ ေၾကညာေပးပါ့မယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းပြဲတြင္ အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ဘရာဇီး၊ အီတလီ၊ မကာအို၊ မြန္ဂိုးလီးယား၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတုိ႔မွ အလွမယ္မ်ားက SEA Game ၿပဳိင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ အားကစားအသင္းမ်ား၏ ဝတ္စုံမ်ားကို ဝတ္ဆင္၍ ဖက္ရွင္႐ိႈးေလွ်ာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Miss International 2012 ၿပဳိင္ပြဲတြင္ Miss Internet ဆုရရွိခဲ့သူ နန္းခင္ေဇယ်ာလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွာ ADMA MEDIA မွ တင္ဆက္ေသာ ေနာက္ဆုံး SEA Game ေဖ်ာ္ေျဖပြဲျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလတြင္မူ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔သို႔ အႏုပညာရွင္မ်ားစြာ ပါဝင္မည့္ ကားမ်ားျဖင့္ လွည့္လည္၍ SEA Game လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ SEA Game လႈံ႕ေဆာ္ေရးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္သြာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းမီဒီယာမွ သိရသည္။

ဆီးဂိမ္းၿပဳိင္ပြဲအတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ေရး သီခ်င္းမ်ားကို ေတးသံရွင္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္၊ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ ၿဖဳိးႀကီး၊ ထူးအယ္လင္း၊ ထြန္းထြန္း၊ ဘန္နီၿဖဳိး၊ ဟဲေလး၊ ဗညားဟန္၊ ဆုန္သင္းပါရ္၊ ခ်မ္းခ်မ္း၊ ေနေန၊ နီနီခင္ေဇာ္၊ ေမခလာ၊ ပန္ဆုျပည့္ေက်ာ္၊ ပန္းအိျဖဴတို႔က ပရိသတ္မ်ားသို႔ မိတ္ဆက္သီဆို ျပသသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာေမာင္သီ စီစဥ္ၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ ျမင့္ျမတ္၊ မိုးေအာင္ရင္၊ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္၊ အိေခ်ာပို၊ ခင္လိႈင္၊ ဒိန္းေဒါင္၊ ဧရာ၊ ေညာင္ေညာင္တို႔ ပါဝင္သည့္ ၿပဳိင္ပြဲ ျပဇာတ္တို႔ကို ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က အမ်ဳိးသားကဇာတ္႐ုံ၌ တင္ဆက္ခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးပါးကုိ ဓားျဖင့္ျခစ္မႈအတြက္ ၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ရဲ႕ပါးကုိ ဓားနဲ႔ျခစ္မႈအတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ၅ ေယာက္ကုိ စစ္ေဆးဖမ္းဆီးခ့ဲတယ္လုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႔ Facebook မွာ ေရးထားတာကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်ာင္းႀကိဳသြားသည့္ အမ်ိဳးသမီး၏ပါးကို ဓါးျဖင့္ ျခစ္ခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားအား (၃)ရက္အတြင္းေဖၚထုတ္ဖမ္းဆီးရမိ
ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀

၂၆.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၁၄၃၀ အခ်ိန္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း၊ (၄၆)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးစိန္၀င္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ အ.ထ.က(၃)ေက်ာင္းသို႕ ေက်ာင္းႀကိဳရန္ ဆိုကၠားျဖင့္သြားစဥ္ ေက်ာင္းလမ္းဆံုအေရာက္၌ အမည္မသိလူ(၂)ဦးအနက္တစ္ဦးက ဆိုကၠားအားတားကာ က်န္တစ္ဦးမွသံျပား၀ိုင္းျဖင့္ျခစ္ခဲ့သျဖင့္
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း၏ ယာပါးတြင္ ၃လက္မခန္႕ ေဒါင္လိုက္ျပတ္ရွဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးပါရန္ ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိ၀င္းမွ တိုင္တန္းခဲ့၍
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မရဲစခန္း (ပ)၃၁၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ္မ ၃၂၆/၃၄၁/၁၁၄ ျဖင့္ အေရးယူကာ
စံုစမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး႐ွိ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စံုစမ္းေဖၚထုတ္ခဲ့ရာ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတရားခံမ်ားျဖစ္သည့္ လွေဌး၊ (ဘ)ဦးေက်ာ္သိန္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ လွတိုး၊ (ဘ)ဦးစံရင္၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ (၁၀)ေတာင္၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊
ဟိန္းမင္းလတ္(ခ)ေအာင္ေအာင္၊ (ဘ)ဦးဖိုးေထာင္၊ အားကစားကြင္း၀င္း၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးသူ၊ (ဘ)ဦးသန္းေဌး၊ ေမွာ္စက္ရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဇာ္ႀကီး၊ (ဘ)ဦးေသာင္းစိန္၊ က်န္စစ္သားရပ္ကြက္၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႔(၅)ဦးအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး(၃)ရက္အတြင္း ေဖၚထုတ္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါသည္။

အမႈျဖစ္စဥ္မွာ ဒဏ္ရာရရွိသူေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းႏွင့္အိမ္ခ်င္းကပ္လ်က္ေန လွေဌး (ေျမပဲယိုလုပ္ငန္း) တို႔မွာ မုန္႔လုပ္စဥ္အေညွာ္နံ႕ နံသည့္ကိစၥျဖင့္ မၾကာခဏစကားမ်ားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ လွေဌးမွ မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ
ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း၏ မ်က္ႏွာအားရုပ္ဆင္းပ်က္ေအာင္ လုပ္ေပးရန္အတြက္
ေထာင္ထြက္(၂)ဦးျဖစ္သည့္ လွတိုးႏွင့္ဟိန္းမင္းလတ္(ခ)ေအာင္ေအာင္တို႔အား ေငြက်ပ္(၅)သိန္းျဖင့္ ငွါးရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊

လွတိုးႏွင့္ဟိန္းမင္းလတ္(ခ)ေအာင္ေအာင္တို႔က ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္ျခင္းမျပဳဘဲ မိုးသူႏွင့္ ေဇာ္ႀကီး တို႔(၂)ဦးအား ထပ္မံခိုင္းေစခဲ့သျဖင့္
အခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္၌ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းစီး လာေသာဆိုကၠားေရွ႕တြင္ ေဇာ္ႀကီးမွပိတ္ရပ္ကာ မိုးသူမွခဲတံခၽြန္ေခါက္ဓါးျဖင့္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္း၏ ယာပါးအား ဆဲြျခစ္က်ဴးလြန္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

လွေဌးက ငွားရမ္းခေငြက်ပ္(၅)သိန္းအား လွတိုးထံေပးအပ္ခဲ့ရာ လွတိုးကေငြက်ပ္(၂၃၀၀၀၀)ယူကာ၊ ဟိန္းမင္းလတ္(ခ)ေအာင္ေအာင္အား ေငြက်ပ္ (၁၈၀၀၀၀)၊ မိုးသူႏွင့္ ေဇာ္ႀကီးတို႕အား တစ္ဦးလွ်င္ေငြက်ပ္ (၄၅၀၀၀)စီ ခြဲေ၀ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းႏွင့္ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူ တရားခံ(၂)ဦးမွာ ရန္ၿငိဳးရန္စႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ပတ္သက္သိရွိမႈမရွိဘဲ တရားခံ(၂)ဦးမွ ေငြေၾကးရရွိ၍ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 
 • ဧရာ၀တီ Facebook / ဧရာဝတီ Twitter 
 •  
 • =====================
  ေတာင္ဥကၠလာက ဓားနဲ႔ပါးကို ျခစ္တဲ့အမႈေပၚၿပီ
  ===========================
  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ (၁ဝ)ရပ္ကြက္ ၊ အာႆက(၂၂)လမ္း ႏွင့္ (၂၅)လမ္းအနီးတြင္ ၾသဂုတ္လ(၂၇)ရက္ေန ့မြန္းလြဲ (၂)နာရီခြဲခန္႕က ဆုိက္ကား စီးလာသူ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဝင္း မ်က္ႏွာကုိ ဓားျဖင့္ လွီးခဲ့သူ တရားခံမ်ားအား ဖမ္းဆီး ရမိျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

  ဓားျဖင့္ လွီးခံရသူ ေတာင္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁ဝ)ရပ္ကြက္ ေန သူ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဝင္း ၊ အသက္(၄၆) ႏွစ္ဟာ ေက်ာင္းႀကိဳဖို႔ အာႆက(၂၂) လမ္း အအတိုင္း ဆိုက္ကားစီး လာခဲ့ရာ (၂၅)လမ္းျဖတ္ အေရာက္မွာ မ်က္ႏွာျပင္ အား ဓားျဖင့္လွီးခံရ၍ သဃၤန္းကြၽန္း စံျပေဆး႐ုံ အေရးေပၚ ဌာနတြင္ (၁၆)ခ်က္ ခ်ဳပ္လုိက္ ရေၾကာင္း သိရတယ္။

  အိမ္နီးခ်င္း ရန္ျငဳိးထားျပီး ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳဝင္း ႏွင့္ အိမ္နီခ်င္းျဖစ္သူ ဦးလွေဌး (မုန္ ့မ်ဳိးစုံလုပ္ငန္း) က လူငွားရမ္း ေစခိုင္း ခဲ့တာလုိ ့သိရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ ဘဲ လူငွားျပီး လုပ္ခိုင္းတာေၾကာင့္ ၾကားက ပူးေပါင္း ပါ၀င္သူ အပါအ၀င္ တရားခံ (၅)ဦး ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

  အဆုိပါ တရားခံေတြကေတာ့ ရာကြတ္ (၃၅)ႏွစ္ ၊ ဟိန္းမင္းထက္ (၃၂)ႏွစ္၊ လွတိုး(၅၃)ႏွစ္ ၊ မုိးသူ (၂၇)ႏွစ္ (မ်က္ႏွာအား ဓားျဖင့္လွီးခဲ့သူ) ႏွင့္ လွေဌး (၅၉)ႏွစ္ (ငွားရမ္းေစခုိင္းသူ) ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္း သိရိွရပါတယ္။

  by Myanmar News Now

“ႀကိဳးေခြေဗဒင္" (ပေလာင္႐ိုးရာေဗဒင္)

 

Ko Soe Myint Kyi

Dec 25, 2012


မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ ့အနာဂတ္ ကံၾကမၼာကိုသိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပေလာင္ ႐ိုးရာေဗဒင္နည္းနဲ ့ၾကည့္လို ့ရပါတယ္။


ႀကိဳး တစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါ။

၁။ဘယ္ဘက္ေျခဖေနာင့္မွစၿပီးေျခေခ်ာင္းေတြ ကိုေကြ ့ပတ္ကာဖေနာင့္မွာႀကိဳးစျပန္ ဆုံတဲ ့အထိတိုင္းပါ။

ၿပီးေတာ ့ညာဘက္ေျခေထာက္၊ၿပီးရင္ ဘယ္လက္၊ညာလက္ အားလံုးကို ေစာေစာ ကလိုတိုင္းပါ။

၂။တစ္ခါတိုင္းၿပီးတိုင္းႀကိဳးစကိုထံုးထားပါ။
အဲဒီေတာ ့ေျခႏွစ္ဖက္၊လက္ႏွစ္ဖက္တိုင္း ၿပီးတဲ ့အခါမွာ ႀကိဳး စမွာအထုံး ၄ ထုံး ရိွေန မွာပါ။

၃။မိန္းကေလးရဲ ့ဖေနာင့္ကစၿပီးေတာ ့ ေနာက္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ ေခါင္းအထိ ေအာင္ တိုင္းလို ့ရခဲ ့တဲ ့ႀကိဳးစကိုခ်ပါ။
ႀကိဳး စအဆုံးဟာဘယ္ေနရာကိုေရာက္ေန သလဲဆိုတာမွတ္ထားပါ။

အေဟာကေတာ ့ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါ တယ္။

က။ႀကိဳးစဟာ ႏွာေရာင္ၾကားေလာက္ပဲ ေရာက္ေနရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွားလိမ္ ့မယ္။ဒုကၡေတြ ့မယ္။အခက္အခဲေတြနဲ ့ႀကံဳ ရလိမ့္မယ္။

ခ။ ႀကိဳး စဟာႏွာေခါင္းအထိေရာက္ရင္ ဘ၀မွာပင္ပန္းစြာနဲ့႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရလိမ္ ့ မယ္။

ဂ။ႀကိဳးစဟာပါးစပ္အထိေရာက္ေနရင္ ပုံမွန္စီးပြားျဖစ္မယ္။ အရမ္းမခ်မ္းသာဘူး။

ဃ။ ႀကိဳး စဟာရင္ဘတ္အထိေရာက္ရင္ ဘ၀မွာခ်မ္းသာစြာေနရမယ္။ အလႉႀကီး လႉရလိမ့္မယ္။ လူအမ်ားအားက္ိုးရသူျဖစ္ လိမ္ ့မယ္။

ဒီအေဟာေတြကမိန္းကေလးေတြအတြက္ ပါ။

ဘ၀တစ္သက္စာအတြက္ျဖစ္တယ္။

ႀကိဳး ကိုသတ္သတ္ထားရမယ္။ ႀကံဳတဲ ့ႀကိဳး နဲ ့မတိုင္းရ။မေဟာရ။
မွန္တာေတြ ့ရပါလိမ္ ့မယ္။Ref: ပေလာင္႐ိုးရာေဗဒင္မွ။

Miss Myanmar ခင္ဝင့္ဝါ ပရိသတ္ေပးတဲ့ မဲ ၂ သိန္းေက်ာ္ရၿပီ ျမတ္သူေအာင္
Miss Supranational 2013 ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ခင္ဝင့္ဝါဟာ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ ပရိသတ္ေပးတဲ့ မဲအမ်ားဆံုး ၂ သိန္းေက်ာ္နဲ႔ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွာ ေျပးေနပါတယ္။
အဲဒီ ၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ Miss Myanmar ခင္၀င့္၀ါဟာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္သာရွိေသးတဲ့ ရုကၡေဗဒ ေက်ာင္းသူ တဦးျဖစ္ၿပီး ေမာ္ဒယ္လ္ တဦးလည္း ျဖစ္သလို Miss Myanmar သရဖူကို ရရွိၿပီးခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ရုရွႏုိင္ငံ ဘီလာရုစ္မွာ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂုဏ္ေဆာင္ Miss တဦး ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ခင္၀င့္၀ါက “ပရိသတ္ႀကီး မဂၤလာပါ။ ညီမကို အားေပးတယ္ဆိုရင္ ေအာက္က Link က တဆင့္ အနီေရာင္ စာလံုးကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ညီမကို Vote ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ မဲေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ေန႔က စၿပီး စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ည ၁၂ နာရီ အထိ မဲေပးလို႔ရပါတယ္။ Chrome ကေန မဲေပးၿပီးေပမယ့္ Firefox နဲ႔ ဖြင့္ၿပီး မဲေပးလို႔လည္း ရပါတယ္။ Browser မတူပါက မဲထပ္ေပးလို႔ ရေၾကာင္း အသိေပးခ်င္ပါတယ္။ ညီမေလး ႀကိဳးစား ထားပါတယ္ရွင့္၊ ခင္၀င့္၀ါရဲ႕ ဓာတ္ပံု (သို႔) အမည္ကို Click လုပ္ၿပီး ေန႔စဥ္ စိတ္ႀကိဳက္ မဲေပးႏုိင္ပါတယ္” လို႔ သူ႔ကို အားေပးတဲ့ ျမန္မာ ပရိသတ္ေတြကို ေရးသား ေတာင္းဆိုထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ခင္၀င့္၀ါဟာ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ပရိသတ္ေတြက ေပးတဲ့ မဲ အေနနဲ႔ ၂၃၄၃၉၁ မဲ ရရွိထားၿပီး သူနဲ႔ အၿပိဳင္ Miss ေတြကေတာ့ Miss Luxembourg ၂၃၅၇၉၅ မဲ၊ Miss Russia က ၁၂၅၈၁၆ မဲ၊ Miss Sweden က ၁၂၃၄၈၀ မဲ၊ Miss Australia က ၇၀၁၂၂ မဲ၊ Miss Thailand က ၆၉၉၂၈ မဲနဲ႔ Miss Philippines က ၅၄၆၄၂ မဲတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔ ညကေတာ့ ခင္ဝင့္ဝါနဲ႔ Miss Philippines တို႔ဟာ မဲ ၅ ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနရာက ဒီေန႔ ၾသဂုတ္ ၃၀ ညေနမွာ ခင္ဝင့္ဝါက မဲ အျပတ္အသတ္ ေက်ာ္ျဖတ္တက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ခင္၀င့္၀ါရဲ႕ facebook မွာ သူ႔ကို အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားက ေမးခြန္းမ်ားေမးတဲ့အခ်ိန္ သူ ျပန္လည္ ေျဖဆိုထားတဲ့ Link ေတြကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ဒိုင္ေတြက ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ “က်မ အရမ္းကို စိတ္လႈပ္ရွား ခဲ့ရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ က်မ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို တခါမွ မေရာက္ဖူးဘူးေလ” လို႔ ေျဖၾကားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ သူက သူ႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ႏုိင္ငံ တခုမွာ ျခားနားတဲ့ အရာေတြကို ျမင္ရတာ အရမ္းေကာင္းတယ္ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက အရမ္းလွပသလုိ၊ ဘီလာရုစ္ ကလည္း အတူတူပဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အရာေတြ၊ သြားေရာက္လည္ပတ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြ ရွိတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံက လတ္တေလာ အေျဟင္းအလဲေတြ အေၾကာင္းကို ေမးတဲ့အခါ သူက “က်မတို႔ ႏုိင္ငံက အခုဆိုရင္ ပိုၿပီး ပြင့္လင္းလာပါၿပီ။ လွပၿပီး အေရာင္အေသြးစံုတဲ့ က်မတို႔ႏုိင္ငံကို အလည္လာဖို႔ ရွင္တို႔ အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္” လို႔ ဆုိပါတယ္။
အကဲျဖတ္ ဒိုင္ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘယ္ေနရာေတြကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ဖို႔ အႀကံျပဳခ်င္ပါသလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကိုေတာ့ သူက သြားစရာ ေနရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ လာေရာက္လည္ပတ္ သူေတြ အေနနဲ႔ အခ်ိန္နည္းမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေရႊတိဂံု ဘုရားကို သြားေစခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါတယ္။
“အခ်ိန္ ပိုရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာဘုရင္ေတြရဲ႕ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ပုဂံကိုသြားပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လွပမႈေတြ၊ အေရာင္အေသြး စံုလင္ မႈေတြက ရွင္တို႔ကို အံ့ၾသေစလိမ့္မယ္လို႔ က်မေျဟရဲပါတယ္” လို႔လည္း သူက ဆက္ေျပာ ထားပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ခင္ဝင့္ဝါက သူ႔ရဲ႕ အဂၤလိပ္စကား အားနည္းမႈကို ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ဒိုင္ေတြကို ေတာင္းပန္တဲ့အခါမွာ ဒိုင္ေတြက “Miss Supranational 2013 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ားထဲမွာ ခ်စ္စရာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အယဥ္ေက်း၊ အသိမ္ေမြ႕ဆံုး ျဖစ္တဲ့ Miss Myanmar က သူရဲ႕ အဂၤလိပ္စကား အားနည္းမႈအတြက္ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္တဲ့ အတြက္ က်ေနာ္တို႔က သူရဲ႕ အဂၤလိပ္စကား အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္” လို႔ ျပန္လည္ ေျဟဆုိခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို ဒိုင္ေတြက ေျပာတဲ့ အခါမွာ သူက ၿပံဳးလိုက္ၿပီး “က်မ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ က်မ တကၠသိုလ္မွာ အဂၤလိပ္စာ သင္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သိပ္ၿပီး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ မေျဟႏုိင္ပါဘူး၊ က်မထပ္ၿပီး သင္ယူခ်င္ပါ ေသးတယ္၊ မနက္ျဖန္မွာ လုပ္မယ့္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ က်မတို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ရိုးရာအက ကျပဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ရွင္တို႔ သေဘာက်မယ္လို႔ က်မ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” လို႔ ျပန္ေျပာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ပရိသတ္ေတြကို စကားေျဟတဲ့ အခါမွာေတာ့ ခင္ဝင့္ဝါက သူ႔ကို အားေပးတဲ့ သူေတြထဲမွာ သူ လံုး၀ မသိတဲ့သူေတြ ပါေနတဲ့အတြက္ သူ႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
“အဲဒါက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ ရွိေစပါတယ္၊ က်မ သူတို႔ကို သိေစခ်င္တာက ဒီသရဖူကို ျမန္မာနိုင္ငံကို ယူလာႏုိင္ဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆိုတာပါပဲ။ က်မ အားလံုးကို ခ်စ္ပါတယ္ရွင္” လို႔ သူက အားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို တေလးတစား ကတိေပး ေျဖၾကားတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

***တို႕ vote တဲ႕ ၀င္႕ေလး***
ေတးေရး/ဆို-------Chanel G Force Balaybsar Lay Htike Tan
ကီးဘုတ္--------- Naing Linn Oo
ဟာမိုနီ----------- သူရိန္ေန မင္း
ရိုက္ကြင္းတာ၀န္ခံ- Вампир Богини
အသံဖမ္းအင္ဂ်င္နီယာ--- အေနအထုိင္တတ္တဲ့ ႀကယ္

 

တစ္ေကာင္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းတန္ ျမင္း ၂၄ ေကာင္ ဝယ္ယူ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉

(၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳရန္ ေျခာက္ေပ အျမင့္ရွိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ျမင္း ၂၄ ေကာင္ကို တစ္ေကာင္လွ်င္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးႏႈန္းျဖင့္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံမွ ဝယ္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

၀ယ္ယူထားေသာ ျမင္းမ်ားအားလုံး ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္ အတြင္း ေနျပည္ေတာ္ ဝဏၰသိဒၶိ အားကစားကြင္းသို႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ရာ ယင္းျမင္းမ်ားကို ျမန္မာ ျမင္းမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲဝင္ အားကစားသမားမ်ား မဲစနစ္ျဖင့္ ၿပဳိင္ပြဲဝင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ယခုျမင္းမ်ားသည္ ျမင္းစီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပိုင္ ျမင္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ေငြေၾကး ၾကြယ္ဝသူ ျမင္းစီး ဝါသနာရွင္မ်ားက ဝယ္ယူထားေသာ ျမင္း မ်ားျဖစ္ရာ SEA Games ၿပဳိင္ပြဲ ၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ၾသစေၾတးလ်မွ ဝယ္ယူထားေသာ ျမင္းမ်ား သာမက ၿပဳိင္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ျမင္းအားလုံးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပိုင္ ျမင္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

(၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ SEA Games တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမင္းစီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၄၈ ဧက က်ယ္ဝန္းၿပီး ျမင္း ေကာင္ေရ ၄၀ ဆန္႔ ျမင္းေဇာင္း ေလးခုရွိသည့္ ဝဏၰသိဒၶိ ျမင္းၿပဳိင္ကြင္းတြင္ လစဥ္ ၿပဳိင္ပြဲငယ္မ်ား က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။

ေလဆိပ္နဲ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲေျပးမယ့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္း

ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ  ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ သြားလာႏုိင္မည့္ ေလဆိပ္ ႀကဳိပုိ႔ လြန္းျပန္ယာဥ္ (Airport Shuttle) မ်ားကုိ  စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔)မွ စတင္  ေျပးဆြဲ ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။
ဇူလုိင္လက ေတြ႔ရတ့ဲ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပုံ - ဧရာဝတီ)

ကားခမွာ ႏုိင္ငံျခားသား  တဦးလွ်င္  ၅ ေဒၚလာ၊  ျမန္မာႏုိင္ငံသားတဦးလွ်င္ ၃,၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း  Yangon Airport Shuttle ကုမၸဏီမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ေလဆိပ္မွာ တကၠစီေတြ အလုအယက္ ေခၚေနၾကတာေတြကို ေတြ႔ေတာ့ တနည္းနည္း နဲ႔ ရွင္းေအာင္ လုပ္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။
 VIP ကားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားအခိ်ဳ႕အတြက္ Wheel Chair Lift ပါတဲ့ ကားေတြလည္းဆဲြေပးဖို႔ရိွတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္က ဆုိသည္။

ေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ဆူးေလဘုရား၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းအထိ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္း၊ ရန္ကုန္-ကမၻာေအးလမ္းေၾကာင္း ၃ ခု အတုိင္း ေျပးဆြဲမည္  ျဖစ္ေၾကာင္း၊  သိရွိရသည္။

ခရီးသည္ ၁၅ဦးဆ့ံသည့္ Airport Shuttle ၄ စီးျဖင့္ စတင္ေျပးဆဲြမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ ေလဆိပ္အတြင္း ေကာင္တာ ဖြင့္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း၊
 ဖုန္းဆက္ေခၚလွ်င္ အိမ္တုိင္ရာႀကဳိသည့္စနစ္ျဖင့္ ေလဆိပ္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရွိရသည္။

လတ္တေလာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ခရီးသည္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ  ပါရမီ၊  ေရႊပ်ံလႊား၊   ေရႊလြန္းပ်ံကုမၸဏီတုိ႔မွ တကၠစီ စီးေရ ၃၀၀ နီးပါးရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ေရႊပ်ံလႊားကုမၸဏီမွ အငွားယာဥ္ေမာင္းတဦးျဖစ္သူ ကုိေက်ာ္သူရလႈိင္က ...
“အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္လာေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းတဲ့သူက အသာရမွာေပါ့။
က်ေနာ္တို႔က ခရီးသည္တေယာက္ကို ၿမိဳ႕ထဲခရီးကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ ယူတယ္ ဆိုတာက ကားတစီီးလုံးကို ငွားေပးတဲ့သေဘာေလ၊
သူတို႔က ၃,၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ယူတယ္ဆိုတာက လူအမ်ားစုနဲ႔တင္တာကိုး၊ လုပ္ငန္းပိုင္းမွာ ထိခိုက္မႈလည္း နည္းနည္းေတာ့ရွိႏုိင္တာေပါ့” ဟု  ေျပာသည္။

ေမစစ္ပိုင္ -

 
မိေက်ာင္းဖမ္းးသူမ်ား

http://animal.discovery.com/tv-shows/gator-boys/videos/wrestling-a-giant-gator.htm