Latest News

Wednesday, April 30, 2014

လက္မကို ေန႔တိုင္း နွိပ္ေပးပါ


လက္ေခ်ာင္းတိုင္းဟာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရိွ အေၾကာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာကုိ စာဖတ္သူလည္း အသိျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအထဲကမွ အေကာင္းဆံုး တစ္နည္းကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပ လိုက္ပါမယ္။ အဲဒါကေတာ့ လက္မကို ေန႔တိုင္းနွိပ္နယ္ေပးပါ။ အခ်ိန္အားျဖင္ ့ကေတာ့ ၂ မီးနစ္ ၃ မီးနစ္ေလာက္ ဆိုရင္ကို အေတာ္ေလး ထိေရာက္ပါျပီ။ ၅ ရက္နဲ႔ ၁၀
ရက္အတြင္းမွာ သိသိသာသာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ စိတ္ခံစားမူကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ ပါလိမ့္မယ္။

အထူးသျဖင့္ စိတ္ပူပင္ေသာက ေရာက္ေနတယ္ ဆိုရင္ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေလးကို ျပဳလုပ္ေစခ်င္ ပါတယ္။

အားလံုးက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ

ရွဲလုပ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔

-ေက်ာ္လင္းနိုင္ (ရိုးရားေလး)

Credit To : YoYarLay >

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေျဖမယ့္သူေတြအတြက္ ေမးခြန္း(၁ဝဝ) (မ်ိဳးျမင့္ခ်ိဳ-ဘာသာျပန္)

December 13, 2012 at 10:49pm
မေန႔က USCIS လို႔ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားႏွင့္လူဝင္မႈ႒ာနကမိတ္ေဆြတဦးက ဒီစာရြက္ေတြထိုးေပးၿပီး ဘာသာျပန္ေပးပါလား..ဒီေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားေျဖဖို႔ျပင္ေနၾကတဲ့ မင္းတို႔ဗမာျပည္သားေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိမွာပါ..ဘယ္သူမဆို တို႔ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာတက္ၾကည့္ၿပီး အခမဲ့ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီး က်က္မွတ္လို႔ရတာမွန္ေပမယ့္ (အေမရိကန္မွာေနၿပီး) အင္တာနက္လည္းမသံုး အဂၤလိပ္စကားလည္းမတတ္ေသးသူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မွာေတာ့ေသခ်ာတယ္ေလ။ ေျဖတဲ့အခါ ဗမာလို ေျဖမရတာမွန္ေပမယ့္ ဗမာလိုနားလည္ၿပီး အဂၤလိပ္လိုႀကိဳးစားက်က္ရင္ ပိုလြယ္မယ္ထင္တယ္..လို႔ေျပာၿပီး အကူအညီေတာင္းတယ္။ ဒါနဲ႔ ဒီေန႔ အားတဲ့အခ်ိန္ ထိုင္ျပန္လိုက္တယ္။ ခုပဲၿပီးတယ္။ သူ႔ဆီ အီးေမးလ္နဲ႔ပို႔လိုက္တယ္။ ဒီမွာခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မသိေသးသူေတြသိဖို႔ျဖစ္ၿပီး သိၿပီးသူေတြက လိုမယ့္သူေတြကိုလက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ရင္အေတာ္ေကာင္းမယ္ထင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးစာေမးပြဲတြင္ေျဖဆိုရမည့္ (ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၊ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္သည့္) အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးစာေမးပြဲတြင္ေျဖဆိုရမည့္ (ႏိုင္ငံ့သမိုင္း၊ အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္သည့္) အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာေမးခြန္း(၁ဝဝ)ႏွင့္အေျဖမ်ားအား ေအာက္တြင္ စာရင္းသြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏႈတ္ေျဖေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအရာရွိက ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသူအား ေမးခြန္း(၁ဝဝ)အနက္မွ (၁ဝ)ခု အထက္ ေမးပါလိမ့္မည္။ အေျဖ (၁ဝ)ခုအနက္ (၆)ခု မွန္ေအာင္ေျဖဆိုႏိုင္မွ ႏိုင္ငံသားစာေမးပြဲေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ရာထူးခန္႔အပ္မႈအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ သင္ စာေမးပြဲလာေျဖခ်ိန္၌ တခ်ိဳ႔အေျဖမ်ားအေျပာင္းအလဲရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါမည္။ အေျဖမွန္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရာတြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေသခ်ာမွတ္သားထားပါ။ မ်က္ေခ်မျပတ္ပါေစႏွင့္။ သင့္အား အင္တာဗ်ဴးလုပ္သူက လက္ရွိရာထူးတာဝန္ရွိသူတဦးဦး၏အမည္ကိုေမးသည့္အခါ မိမိအင္တာဗ်ဴးလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ရာထူးႏွင့္တာဝန္တရားဝင္ရွိေနသူ၏ အမည္ကိုသာေျဖရပါမည္။ မွားေျဖမိလွ်င္ လက္သင့္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ဤေမးခြန္း(၁ဝဝ)အား ေျဖရာတြင္ အပိုေဆာင္းအေျဖမွန္မ်ား ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေၾကာင္းကို ဤ ႒ာနမွသိထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေအာက္တြင္ေပးထားသည့္ အေျဖမ်ားကိုသံုး၍ျပန္ေျဖရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
အေမရိကန္အစိုးရ
A: အေမရိကန္ဒီမိုကေရစီစနစ္၏အျခခံမူမ်ား

 1. ႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးဥပေဒမွာ မည္သည္နည္း။
● ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒက မည္သည့္အလုပ္လုပ္သနည္း။
● အစိုးရဖြဲ႔စည္း ခန္႔အပ္ေပးသည္။
● အစိုးရ၏လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္အဓိပၸာယ္တို႔အား အတိအက်သတ္မွတ္ေပးသည္။
● အေမရိကန္ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ေပးသည္။

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအစတြင္ စာလံုး (၃)လံုးျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္းအယူအဆကိုေရးထားသည္။ မည္သည့္စကားလံုးနည္း။
● ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္။ (We the People)

 1. ျပင္ဆင္ခ်က္ဆိုသည္မွာ မည္သည္နည္း။
● ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
● ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု၏ (၁ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ျပင္ဆင္ခ်က္ကို မည္သို႔ေခၚသနည္း။ (*)
● ဘီလ္ ေအာ္ဖ္ ရိုက္စ္(ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒ)

 1. ပထမဆံုးျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ဆိုထားသည့္ လြတ္လပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ရပိုင္ခြင့္(၁)ခုမွာ မည္သည္နည္း။
● လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊
● ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊
● လြတ္လပ္စြာစုရံုးခြင့္၊
● သတင္းစာလြတ္လပ္ခြင့္၊
● အစိုးရထံအသနားခံစာ/အယူခံစာတင္ပိုင္ခြင့္၊

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း မည္မွ်ရွိသနည္း။
● (၂၇) ခ်က္ရွိပါသည္။
သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းက ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။
● (ဂရိတ္ၿဗိတိန္ထံမွ) လြတ္လပ္ေရးရယူေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။
● (ဂရိတ္ၿဗိတိန္ထံမွ) လြတ္လပ္ေရးရရွိေၾကာင္း အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့သည္။
● (ဂရိတ္ၿဗိတန္ထံမွ) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ လြတ္လပ္ေသာတိုင္းျပည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။

 1. လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါသည့္ ရပိုင္ခြင့္(၂)ခုမွာ မည္သည္တို႔နည္း။
● အသက္(ဘဝ)၊
● လြတ္လပ္ခြင့္၊
● ေပ်ာ္ရႊင္သုခရရွိေစမႈ၊

 1. ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုသည္မွာ မည္သည္နည္း။
● မည္သည့္ဘာသာကိုမဆို ကိုးကြယ္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရားတခုခုကို မကိုးကြယ္မေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္။

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးစနစ္မွာ မည္သည္နည္း။ (*)
● အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။
● ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။

 1. တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုသည္မွာ မည္သည္နည္း။
● လူတိုင္း ဥပေဒကိုလိုက္နာရမည္။
● ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဥပေဒကိုနာခံရမည္။
● အစိုးရက ဥပေဒကိုနာခံရမည္။
● ဥပေဒအထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရ။


B: အစိုးရဖြဲ႔စည္းထားပံုစနစ္

 1. အစိုးရအဖြဲ႔၏အစိတ္အပိုင္း(သို႔မဟုတ္) ႒ာနဆိုင္ရာအမည္(၁)ခုအား ေျပာပါ။
● ကြန္ဂရက္စ္၊
● ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊
● ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊
● အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔(အစိုးရ)
● တရားရံုးမ်ား၊
● တရားေရးဆိုင္ရာ၊

 1. အစိုးရ႒ာနတခုခု အာဏာအလြန္အကၽြံသံုးမရေစရန္ မည္သို႔တားျမစ္ထားသနည္း။
● ႒ာနတခုႏွင့္တခု အျပန္အလွန္ထိန္းၫွိထားျခင္း၊
● အာဏာကို တေနရာထဲတြင္စုပံုေပးမထားပဲ ျဖန္႔ခြဲထားျခင္း၊

 1. အုပ္ခ်ဴပ္ေရးအဖြဲ႔(အစိုးရ)တြင္တာဝန္အရွိဆံုးမွာ မည္သူနည္း။
● ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္သည္။

 1. ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားကို မည္သူကျပဳသနည္း။
● ကြန္ဂရက္စ္၊
● အထက္လႊတ္ေတာ္(ဆီးနိတ္)ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (ေဟာက္စ္ေအာ့ဖ္ရီပဆင္န္ေတးတဗ္စ္)၊
● (ျပည္ေထာင္စု (သို႔) အမ်ိဳးသား) ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊

သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. အေမရိကန္ကြန္ဂရက္စ္၏အစိတ္အပိုင္း (၂)ခုမွာ မည္သည္တို႔နည္း။ (*)
● အထက္လႊတ္ေဆာ္(ဆီးနိတ္)ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္(ေဟာက္စ္ေအာ့ဖ္ရီပရီဆန္င္ေတးတဗ္စ္)

 1. အေမရိကန္တြင္ ဆီနိတ္တာ(အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္) မည္မွ်ရွိသနည္း။
● (၁ဝဝ) ရွိပါသည္။

 1. ဆီနိတ္တာမ်ားအား ဘယ္ႏွႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ၾကသနည္း။
● (၆)ႏွစ္အတြက္ေရြးေကာက္သည္။

 1. လက္ရွိ သင္ေနသည့္ျပည္နယ္၏ ဆီနိတ္တာမ်ားအနက္ တစ္ဦးအမည္ကိုေျပာျပပါ။ (*)
● အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ပါမည္။ (District of Columbia (D.C.) တြင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ပိုင္နယ္နမိတ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား)
ဒီစီတြင္ ဆီနိတ္တာမရွိသလို ဆီနိတ္တာမရွိသည့္ အေမရိကန္ပိုင္နယ္နမိတ္မ်ားရွိသည္)

 1. ေအာက္လႊတ္ေတာ္(ေဟာက္စ္ေအာ့ဖ္ရီပရီဆန္င္ေတးတဗ္စ္)တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ မည္မွ်ရွိသနည္း။
● ေလးရာသံုးဆယ့္ငါးဦး(၄၃၅)ရွိသည္။

 1. ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္(ေဟာက္စ္ေအာ့ဖ္ရီပရီဆန္င္ေတးတဗ္စ္)ကို ဘယ္ႏွႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ၾကသနည္း။
● (၂) ႏွစ္အတြက္ေရြးေကာက္သည္။

 1. လက္ရွိ သင္ေနသည့္ျပည္နယ္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္(ရီပရီဆန္င္ေတးတဗ္စ္)၏အမည္ေျပာျပပါ။
● အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ပါမည္။ (လႊတ္ေတာ္တြင္မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေဒသေကာ္မရွင္နာမ်ားသာရွိသည့္ နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ထိုသူတို႔၏အမည္ကိုေျပာျပရန္သာ လိုလိမ့္မည္။ ေနထိုင္ရာနယ္နမိတ္ရွိကိုယ္စားလွယ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပသည့္ အေထာက္အထား(စာ)ပါလွ်င္လည္း လက္ခံပါမည္)

 1. ဆီနိတ္တာ(အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္)သည္ မည္သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳသနည္း။
● အဆိုပါျပည္နယ္တြင္ေနထိုင္သူအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

 1. အခ်ိဳ႔ျပည္နယ္မ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္(ရီပရီဆန္င္ေတးတဗ္စ္) ပိုမ်ားေနၾကသနည္း။
● ျပည္နယ္တြင္းေနထိုင္သူ လူဦးေရေၾကာင့္၊
● လူဦးေရ ပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္၊
● အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ လူဦးေရပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္၊

 1. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဘယ္ႏွႏွစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ၾကသနည္း။
● (၄) ႏွစ္အတြက္ေရြးေကာက္သည္။

 1. ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို မည္သည့္လတြင္ မဲေပးေရြးေကာက္ၾကသနည္း။ (*)
● ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္သည္။

 1. လက္ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတအမည္။ (*)
● ဘရက္ခ္အိုဘားမား (Barack Obama)
● အိုဘားမား (Obama)

 1. လက္ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒုသမၼတအမည္။
● ဂ်ိဳးဇက္ အာရ္ ဘိုင္ဒန္ ဂ်ဴနီယာ (Joseph R. Biden, Jr.)
● ဂ်ိဳး ဘိုင္ဒန္ (Joe Biden)
● ဘိုင္ဒန္ (Biden)
သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. သမၼတအေနႏွင့္ ရာထူးတြင္ဆက္လက္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ မည္သူ သမၼတျဖစ္လာမည္နည္း။
● ဒု သမၼတသည္ သမၼတျဖစ္လာမည္။

 1. သမၼတေရာ ဒု သမၼတပါ တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ မည္သူ သမၼတျဖစ္လာမည္နည္း။
● ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (The Speaker of the House)

 1. တပ္မေတာ္တြင္ မည္သူက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သနည္း။
● ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။

 1. မည္သူလက္မွတ္ထိုးမွ ဥပေဒတခုအတည္ျဖစ္သနည္း။
● ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ထိုးမွျဖစ္ပါသည္။

 1. ဥပေဒၾကမ္းကို ဗီတိုအာဏာမည္သူသံုး၍ပယ္ခလ်ႏိုင္သနည္း။
● ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတြင္ ဗီတိုအာဏာသံုးခြင့္ရွိပါသည္။

 1. ကက္ဘိနက္အဖြဲ႔က ဘာလုပ္သနည္း။
● သမၼတအား အႀကံေပးရပါသည္။

 1. ကက္ဘိနက္ႏွင့္အဆင့္တူ ရာထူး (၂)မွာ မည္သည္တို႔နည္း။
● စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီး
● ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး
● ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး
● ပညာေရးဝန္ႀကီး
● စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး
● က်န္းမာေရးႏွင့္လူသားေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဝန္ႀကီး
● အမိေျမလံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီး
● ၿမိဳ့ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္အိုးအိမ္ဝန္ႀကီး
● ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး
● အလုပ္သမားဝန္ႀကီး
● ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး
● သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး
● ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
● စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေရးရာဝန္ႀကီး
● ႏိုင္ငံေတာ္ေရွ႔ေနခ်ဳပ္
● ဒု သမၼတ

 1. တရားေရး႒ာနက ဘာလုပ္သနည္း။
● ဥပေဒမ်ားအားျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊
● ဥပေဒမ်ားအား ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုျပျခင္း၊
● (အျငင္းပြားမႈ) အမႈအခင္းမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊
● ဥပေဒတရပ္ရပ္သည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈရွိ/မရွိအား အဆံုးအျဖတ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏အျမင့္ဆံုးရံုးေတာ္မွာ မည္သည္နည္း။
● ဗဟိုတရားရံုးျဖစ္သည္။


သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. ထို ဗဟိုတရားရံုးတြင္ တရားသူႀကီးမည္မွ်ရွိသနည္း။
● (၉) ဦးရွိပါသည္။

 1. လက္ရွိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဗဟိုတရားရံုး၏ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွာ မည္သူနည္း။
● ဂၽြန္ ေရာဘတ္ (John G. Roberts, Jr.)

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု(ဗဟို)အစိုးရပိုင္ေသာအာဏာအခ်ိဳ႔ ရွိပါသည္။ မည္သည့္ (၁)ခုျဖစ္သနည္း။
● ေငြစကၠဴရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္၊
● စစ္ေၾကညာပိုင္ခြင့္၊
● တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခြင့္၊
● စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားခ်ဳပ္ဆိုပိုင္ခြင့္၊

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္မ်ားပိုင္ေသာအာဏာအခ်ိဳ႔ ရွိပါသည္။ မည္သည့္ (၁)ခုျဖစ္သနည္း။
● ပညာေရးကိစၥႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားျဖည့္ဆည္းေပးပိုင္ခြင့္၊
● ကာကြယ္မႈေပးျခင္း(ရဲတပ္ဖြဲ႔)၊
● လံုၿခံမႈေပးျခင္း(မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔)၊
● ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊
● ဇုန္နယ္ေျမခြဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ေျမယာသံုးစြဲခြင့္ျပဳျခင္း၊

 1. လက္ရွိ သင္ေနသည့္ျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (Governor) မွာ မည္သူနည္း။
● အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ပါမည္။ (District of Columbia D.C. တြင္ေနသူမ်ားက ဒီစီတြင္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Governor  မရွိေၾကာင္း ေျဖရပါမည္)

 1. သင္ေနထိုင္ရာျပည္နယ္၏ ျပည္နယ္ၿမိဳ့ေတာ္အမည္ ေျပာပါ။
● အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားႏိုင္ပါမည္။ (District of Columbia D.C. တြင္ေနသူမ်ားက ဒီစီသည္ ျပည္နယ္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ့ေတာ္မရွိ ေၾကာင္းေျဖရပါမည္။ အေမရိကန္ပိုင္နယ္နမိတ္မ်ားတြင္ေနထိုင္သူမ်ားက နယ္နမိတ္၏ၿမိဳ့ေတာ္အမည္ကို ေျဖရပါမည္)

 1. အမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အဓိကႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီး(၂)မွာ မည္သည္တို႔နည္း။
● ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(Democratic) ႏွင့္ ရီပတ္ဘလီကင္န္ပါတီ(Republican)

 1. လက္ရွိသမၼတသည္ မည္သည့္ပါတီမွျဖစ္သနည္း။
● ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Democratic Party)မွျဖစ္သည္။

 1. ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (Speaker of House of Representatives) ၏အမည္ ေျပာျပပါ။
● ဂၽြန္ ဘိုဟ္နာ (John Boehner)

C: ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္မ်ား
 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္အမွတ္(၄)တြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္ခ်က္ (၄)ခုပါရွိသည္။ (၁)ခုကိုေဖာ္ျပပါ။
● အသက္(၁၈)ႏွစ္ ႏွင့္အထက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား၊
● မဲေပးရန္အတြက္(မဲေပးစစ္တမ္းေကာက္) ပိုက္ဆံမေပးရ၊
● ႏိုင္ငံသားတိုင္း(အမ်ိဳးသမီး အမ်ိဳးသားမဟူ) မဲေပးခြင့္ရွိသည္၊
● မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံသားအမ်ိဳးသားျဖစ္က မဲေပးခြင့္ရွိသည္၊

 1. အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္သာလွ်င္ရွိသည့္ တာဝန္ဝတၱရား(၁)ခု။ (*)
(တရားရံုးတြင္) ဂ်ဴရီလူႀကီးတာဝန္၊
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးရန္တာဝန္၊
သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားအတြက္သာလွ်င္ေပးသည့္ ရပိုင္ခြင့္။
● ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္၊
● ျပည္ေထာင္စုရံုး႒ာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္။

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ေနထိုင္သူတိုင္း၏ ရပိုင္ခြင့္ (၂)ခု။
● လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေရးသားပိုင္ခြင့္၊
● လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုပိုင္ခြင့္၊
● လြတ္လပ္စြာစုရံုးပိုင္ခြင့္၊
● အစိုးရထံ လြတ္လပ္စြာအယူခံ အသနားခံစာတင္ပိုင္ခြင့္၊
● လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ပိုင္ခြင့္၊
● လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္၊

 1. တိုင္းျပည္အေပၚသစၥာေစာင့္သိပါမည္ဟုဆိုသည့္အခါ မည္သည့္အေပၚသစၥာခံသည္ကို ျပသျခင္းျဖစ္သနည္း။
● အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို၊
● အလံေတာ္ကို၊

 1. အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္လာသည့္အခါ သင္ ေစာင့္ထိန္းပါမည္ဟုျပဳေသာ ကတိကဝတ္(၁)ခုကိုေျပာပါ။
● အျခားႏိုင္ငံမ်ားအေပၚသစၥာေစာင့္သိျခင္းအား စြန္႔လႊတ္ပါမည္။
● အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအား ကာကြယ္ပါမည္။
● အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဥပေဒမ်ားအား လိုက္နာပါမည္။
● (လိုအပ္ပါက) အေမရိကန္တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းပါမည္။
● (လိုအပ္ပါက) တိုင္းျပည္အတြက္(အလြန္အေရးႀကီးသည့္အလုပ္အား) အလုပ္အေကၽြးျပဳပါမည္။
● အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား သစၥာေစာင့္သိပါမည္။

 1. မည္သည့္အသက္အရြယ္ရွိေသာႏိုင္ငံသားသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသနည္း။
● အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္၊

 1. အေမရိကန္မ်ား မိမိတို႔ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္း(၂)ခုမွာ မည္သည္တို႔နည္း။
● မဲေပးျခင္း၊
● ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ျခင္း၊
● မဲဆြယ္ပြဲတြင္ ကူညီျခင္း၊
● အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အစုအေဝးမ်ားတြင္ပါဝင္ျခင္း၊
● လူမႈအဝန္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊
● ကိစၥတခုခုတြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္အျမင္အား ေရြးေကာက္ခံအရာရွိအား တင္ျပျခင္း၊
● ဆီနိတ္တာ(အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္)ႏွင့္ ရီပရီဆန္င္ေတးတဗ္စ္(ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္)အား ေတြ႔ရန္ေတာင္းဆိုျခင္း၊
● ကိစၥတခုခု(သို႔)မူဝါဒတခုခုတြင္ လူသိရွင္ၾကားေထာက္ခံျခင္း ဆန္႔က်င္ႏိုင္ျခင္း၊
● ရာထူးရာခံ(ရံုး)တခုခုကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊
● သတင္းစာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း၊

 1. ဗဟိုအစိုးရဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကို မည္သည့္ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ သင္ ပို႔ႏိုင္သနည္း။ (*)
● ဧၿပီလ (၁၅)ရက္ေန႔။

 1. စစ္ထဲဝင္ခ်င္လွ်င္ စာရင္းသြင္းခ်ိန္တြင္ရွိရမည့္အသက္။
● အသက္(၁၈)ႏွစ္။
● အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ႏွင့္ (၂၆)ႏွစ္အၾကား။

သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
အေမရိကန္သမိုင္း

A: ကိုလိုနီကာလႏွင့္လြတ္လပ္ေရး
 1. ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႔မ်ား အေမရိကားသို႔ေရာက္လာျခင္းမွာ မည္သည့္အေၾကာင္းအခ်က္ေၾကာင့္နည္း။ (၁)ခုေျပာပါ။
● လြတ္လပ္ခြင့္ရွိျခင္းေၾကာင့္
● ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈရွိေသာေၾကာင့္၊
● ဘာသာေရး လြတ္လပ္ျခင္းေၾကာင့္၊
● ႀကီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္၊
● ယင္းတို႔၏ဘာသာတရားကို က်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္၊
● ႏွိပ္စက္ၫွဥ္းဆဲျခင္းေဘးမွလြတ္ရန္၊

 1. ဥေရာပသားမ်ားေရာက္မလာခင္က အေမရိကားတြင္မည္သူမ်ားေနၾကသနည္း။
● အေမရိကန္အင္ဒီးယန္းမ်ား၊
● ဇာတိဖြားအေမရိကန္မ်ား၊

 1. အေမရိကန္သို႔ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရၿပီး ကၽြန္အျဖစ္အေရာင္းစားခံရသည္မွာ မည္သူေတြနည္း။
● အာဖရိကန္မ်ား၊
● အာဖရိကတိုက္မွျပည္သူမ်ား၊

 1. ကိုလိုနီသမားမ်ားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔အားတိုက္ထုတ္ၾကသနည္း။
● အခြန္အေကာက္ျမင့္မားေသာေၾကာင့္(အခြန္သာေကာက္ယူေနေသာ္လည္းမည္သည့္ကိုယ္စားျပဳမႈမွမရျခင္း)၊
● ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ယင္းတို႔အိမ္မ်ားတြင္ တက္ေနျခင္းေၾကာင့္(တပ္စြဲျခင္း၊ စတည္းခ်ျခင္း)၊
● သူတို႔၌ ကိုယ္ပိုင္အစိုးရမရွိျခင္းေၾကာင့္၊

 1. လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကို မည္သူေရးသားခဲ့သနည္း။
● (ေသာမတ္စ္) ဂ်က္ဖါဆင္ (Thomas) Jefferson

 1. လြတ္လပ္ေရးေၾကညာစာတမ္းကိုမည္သည့္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သနည္း။
● ဇူလိုင္လ (၄)ရက္၊ (၁၇၇၆) ခုႏွစ္၊

 1. ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္စ မူလ (၁၃)ျပည္နယ္ရွိသည္။ (၃)ျပည္နယ္အမည္ ေျပာပါ။
● ႏူးဟမ့္ပ္ရိႉင္းယား၊
● မက္ဆာခ်ဴးဆက္၊
● ရိုးဒ္အိုင္လင္င္န္းဒ္၊
● ကြန္နက္တီကပ္၊
● ႏူးေယာ့ခ္၊
● ႏူးဂ်ာစီ၊
● ပင္န္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား၊
● ဒဲလ္ဝဲယား၊
● ေမရီလန္းဒ္၊
● ဗာဂ်ီနီးယား၊
● ေနာ့သ္ကယ္ရိုလိုင္းနား၊
● ေဆာ့က္သ္ကယ္ရိုလိုင္းနား၊
● ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊


သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးညီလာခံ၌ ဘာျဖစ္ခဲ့သနည္း။
● ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအား ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။
● ႏိုင္ငံထူေထာင္သူဖခင္ႀကီးမ်ားက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအား ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။

 1. မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသနည္း။
● (၁၇၈၇) ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္၊

 1. ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအား ျပည္ေထာင္စုဝါဒီသတင္းစာမ်ားက ေထာက္ခံေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ေရးသူအမည္ေျပာပါ။
● (ဂ်ိမ္းစ္) မယ္ဒီဆင္ (James) Madison
● အလက္ဇင္န္းဒါးဟယ္လ္မင္တန္ (Alexander) Hamilton
● (ဂၽြန္) ေဂ်း (John) Jay
● ပ်ဴးဘလီးယပ္စ္

 1. ဘင္ဂ်မင္ဖရန္ကလင္ ေက်ာ္ၾကားလာျခင္းအေၾကာင္း (၁)ခ်က္မွာ မည္သည္နည္း။
● အေမရိကန္သံတမန္၊
● ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာညီလာခံတြင္ပါဝင္ခဲ့သည့္ အသက္အရြယ္အႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္၊
● အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဆံုးေသာ စာတိုက္႒ာနမင္းႀကီး၊
● သနားစရာဆင္းရဲသားေလးရစ္ခ်ာ့ဒ္၏ေျမပံု”စာအုပ္ေရးသူ၊
● အခမဲ့စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းကို အစပထမျပဳခဲ့သူ၊

 1. ကၽြႏ္ုပ္တို႔တိုင္းျပည္၏ ဖခင္မွာမည္သူျဖစ္သနည္း။
● (ေဂ်ာ့ခ်္) ေဝၚရွင္တန္ (George) Washington

 1. ပထမဆံုး သမၼတႀကီး မည္သူျဖစ္သနည္း။
● (ေဂ်ာ့ခ်္) ေဝၚရွင္တန္ (George) Washington


B: (၁၈ဝဝ) ခုႏွစ္မ်ား
 1. (၁၈ဝ၃)ခုႏွစ္တြင္ ျပင္သစ္ထံမွ အေမရိကန္ကဝယ္ယူလိုက္သည့္ နယ္ေျမ။
● လူဝီဇီးယားနား နယ္နမိတ္။
● လူဝီဇီးယားနား၊

 1. (၁၈၈၀)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ကတိုက္ခဲ့သည့္တိုက္ပြဲမ်ားအနက္ (၁)ခု၏အမည္ေျပာပါ။
● (၁၈၁၂) စစ္ပြဲ (War of 1812)
● အေမရိကန္ မကၠဆီကန္စစ္ပြဲ၊
● အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္၊
● စပန္းနစ္ရွ္အေမရိကန္စစ္ပြဲ၊

 1. ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအၾကားျဖစ္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္စစ္ပြဲအမည္ေျပာပါ။
● ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး (The Civil War)
● ျပည္နယ္မ်ားအၾကားကစစ္ပြဲ (The War between the States)

 1. ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးျဖစ္လာေစသည့္ ျပႆနာ(၁)ခု၏အမည္ ေျပာပါ။
● ေက်းပိုင္ကၽြန္ပိုင္စနစ္၊
● စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊
● ျပည္နယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား၊
သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. သမၼတေအဗရာဟင္မ္လင္ကြန္းလုပ္ခဲ့သည္မ်ားအနက္ အေရးႀကီးကိစၥ(၁)ခု၏အမည္ကိုေျပာပါ။
● ေက်းကၽြန္မ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊ (ကၽြန္အျဖစ္မွလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းေၾကညာထုတ္ျပန္ျခင္း)
● ျပည္ေထာင္စု (Union) ကို ကယ္တင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊
● ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊

 1. ကၽြန္အျဖစ္မွလႊတ္လိုက္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္က မည္သည့္အရာကိုျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။
● ေက်းကၽြန္မ်ားအားလြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊
● ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလံုးတြင္ ေက်းကၽြန္မ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊
● ျပည္ေထာင္စုႀကီးတြင္ပါဝင္သည့္ျပည္နယ္မ်ားရွိေက်းကၽြန္မ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊
● ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္အမ်ားစုတြင္ ေက်းကၽြန္မ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္း၊

 1. စူဇန္ ဘီ အန္ေသာ္နီ (Susan B. Anthony) ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။
● အမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္၊
● ႏိုင္ငံသားရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္၊

C: မ်ားမၾကာမီကအေမရိကန္သမိုင္းႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးသည့္ သမိုင္းဝင္အေၾကာင္းခ်က္မ်ား
 1. (၁၉၉ဝ) ျပည့္ႏွစ္မ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကတိုက္ခဲ့သည့္ စစ္ပြဲ(၁)ခု၏အမည္ကိုေျပာပါ။ (*)
● ပထမကမၻာစစ္ႀကီး (World War I)
● ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး (World War II)
● ကိုရီးယားစစ္ပြဲ (Korean War)
● ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ (Vietnum War)
● (ပါရွန္း) ပင္ယ္ေကြ႔စစ္ပြဲ (Persion) Gulf War

 1. ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ခ်ိန္က အေမရိကန္သမၼတမွာ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသူျဖစ္ပါသလား။
● (ဝုဒ္ရိုးလ္) ဝယ္လ္ဆင္ (Woodrow) Wilson

 1. မဟာစီးပြားပ်က္ကပ္ႀကံဳခ်ိန္ႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ သမၼတျဖစ္ေနသူမွာ မည္သူနည္း။
● (ဖရန္ကလင္) ရုစ္ဗဲ့လ္ (Franklin) Roosevelt

 1. ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတိုက္ခဲ့သည္မွာ မည္သူနည္း။
● ဂ်ပန္ (Japan)    ● ဂ်ာမဏီ (Germany)        ● အီတလီ (Italy)            

 1. အိုက္စင္ေဟာင္ဝါ သမၼတမျဖစ္မီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ မည္သည့္စစ္ပြဲတြင္ သူ ပါဝင္ခဲ့သနည္း။
● ဒုတိယကမၻာစစ္ (World War II)

 1. စစ္ေအးကာလအတြင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အဓိကစိုးရိမ္မႈမွာ မည္သည္နည္း။
● ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒျဖစ္သည္။

 1. လူမ်ိဳးအသားအေရာင္ခြဲျခားမႈအား အဆံုးသတ္သြားေစခဲ့သည့္လႈပ္ရွားမႈမွာ မည္သည္နည္း။
● ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ Civil Rights (Movement)

 1. မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာ ဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။ (*)
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္အားလံုး တန္းတူေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။

သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္၊ (၂ဝ၁၁)ေန႔၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ခဲ့သနည္း။
● အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ရွိသည့္ အေမရိကန္အင္ဒီးယန္းလူမ်ိဳး(၁)မ်ိဳး၏အမည္ကို ေျပာပါ။
● ခ်ီရိုးကီး
● နာဗာဂ်ိဳ
● စီေယာက္စ္
● ခ်စ္ပီဝါ
● ေခ်ာ့ခက္ေတာ
● ပ်ဴဘလို
● အပါခ်ီ
● အီရိုက်ဴးရိုးစ္
● ကရိက္
● ဘလက္ဖိထ္
● ဆမီႏိုးလ္
● အာရဝက္
● ေရွာင္န္နီး
● မိုဟီဂန္
● ဟူရြန္
● အိုႏိုင္းဒါ
● လိုကိုတာ
● ခရိုး
● တီးတြန္
● ဟိုပီ
● အီႏူယိတ္

ထိစပ္စုစည္းေနသည့္အပိုင္းအျခားမ်ား

A: ပထဝီ
 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိအရွည္ဆံုးျမစ္ႏွစ္ခုမွ ျမစ္(၁)ခု၏အမည္ကို ေျပာပါ။
● မစ္ဇူရီ (ျမစ္)
● မစစၥပီ (ျမစ္)

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ သမုဒၵရာအမည္ ေျပာပါ။
● ပစိဖိတ္က္ (သမုဒၵရာ)

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေရွ႔ဘက္ကမ္းရွိ သမုဒၵရာအမည္ ေျပာပါ။
● အတၱလန္တိတ္က္(သမုဒၵရာ)

 1. အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပိုင္နယ္နမိတ္မ်ား။
● ပ်ဴတိုရီကို၊
● ယူအက္စ္ဗ်ာဂ်င္န္းအိုင္းလင္န္းဒ္၊
● အေမရိကန္ဆမိုအာ၊
● ေနာ့သင္န္းမာရီယားနာအိုင္းလင္န္းဒ္၊
● ဂူအမ္(ဂြမ္ ဟုထြက္သည္)

သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
 1. ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္နယ္စပ္ခ်င္းထိေနသည့္ ျပည္နယ္ (၁)ခုအမည္ ေျပာပါ။
● မိန္း၊
● ႏူးဟမ့္ပ္ရိႉင္းယား၊
● ဗားမြန္႔တ္၊
● ႏူးေယာ့ခ္၊
● ပင္န္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား၊
● အိုဟိုင္းယိုး၊
● မစ္ခ်ီဂန္၊
● မင္နီဆိုးတား၊
● ေနာ့သ္ဒါကိုတာ၊
● မြန္တားနား၊
● အိုင္ဒါဟို
● ေဝၚရွင္တန္၊
● အလက္စကာ၊


 1. မကၠဆီကိုႏွင့္နယ္စပ္ခ်င္းထိေနသည့္ျပည္နယ္(၁)ခုအမည္ ေျပာပါ။
● ကယ္လီဖိုးနီးယား၊
● အရီဇိုးနား၊
● ႏူးမကၠဆီကို၊
● တကၠဆက္၊

 1. အေမရိကန့္ျပည္ေထာင္စု၏ၿမိဳ့ေတာ္အမည္ ေျပာပါ။ (*)
● ေဝၚရွင္တန္ ဒီစီ၊

 1. လစ္ဘာတီရုပ္တု တည္ရွိရာေနရာ ေျပာပါ။ (*)
● ႏူးေယာ့ခ္ (ဆိပ္ကမ္း)
● လစ္ဘာတီအိုင္းလင္န္းဒ္
(ႏူးဂ်ာစီျပည္နယ္၊ ႏူးေယာ့ခ္စီးတီးအနီးရွိ ဟဒ္ဆန္ျမစ္ကမ္းပါးတြင္ရွိသည္ဟုဆိုလည္း လက္သင့္ခံပါသည္)B: သေကၤတမ်ား

 1. ႏိုင္ငံေတာ္အလံတြင္ ကန္႔လန္႔စင္း (၁၃)ခု အဘယ့္ေၾကာင့္ ရွိရသနည္း။
● မူလထူေထာင္စ ကိုလိုနီျပည္နယ္(၁၃)ခုေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
● မူလထူေထာင္စကိုလိုနီျပည္နယ္ (၁၃)ခုကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

 1. ႏိုင္ငံေတာ္အလံတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ၾကယ္ပြင့္(၅ဝ) ရွိရသနည္း။ (*)
ျပည္နယ္တခု ၾကယ္တပြင့္ႏႈန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊
ၾကယ္တပြင့္စီသည္ ျပည္နယ္တခုစီအားကိုယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္၊
● ျပည္နယ္ေပါင္း (၅ဝ)ရွိျခင္းေၾကာင့္၊

 1. ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းအမည္အား ေျပာပါ။
● စတားစပင္န္ဂယ္လ္ဒ္ဘင္န္နား (Star-Spangled Banner)

သင္သည္ အသက္((၆၅)ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ႀကီးလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္တြင္တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရထားသည္မွာ ႏွစ္(၂ဝ)ေက်ာ္ရွိသူျဖစ္လွ်င္ (*)  ဤ အမွတ္ျပထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုသာလွ်င္ ေလ့လာက်က္မွတ္ရန္လိုေကာင္းလိုပါလိမ့္မည္။
C: အားလပ္ရက္မ်ား
 1. လြတ္လပ္ေရးေန႔အား မည္သည့္ရက္တြင္ ဆင္ႏႊဲၾကသနည္း။
● ဇူလိုင္လ (၄)ရက္၊

 1.  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားရံုးပိတ္ရက္ (၂)ရက္အမည္ ေျပာပါ။
● ႏူးယီးယားေဒး (ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)
● မာတင္လူသာကင္းဂ်ဴနီယာေဒး(မာတင္လူသာကင္းေန႔)
● ပရယ္ဆီးဒင္န္႔စ္ေဒး (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမ်ားေန႔)
● မင္မိုရီရယ္လ္ေဒး (ေအာက္ေမ့အမွတ္ရဖြယ္ေန႔)
● အင္ဒီပင္န္းဒင္န္႔စ္ေဒး (လြတ္လပ္ေရးေန႔)
● ေလဘာေဒး (အလုပ္သမားေန႔)
● ကိုလမ္ဘစ္ေဒး (ကိုလမ္ဘတ္ေန႔)၊ ဗက္ထရန္�

ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေလလံတင္တ့ဲ အေမရိကန္ေက်ာင္းသူ မ်က္ႏွာထုတ္ျပၿပီ

 အေမရိကန္ေဆးေက်ာင္းသူတေယာက္က သူ႔အပ်ဳိစင္အေနအထားကုိ ကုိယ္တုိင္ အြန္လုိင္းမွာ ေလလံ တင္ေနတာ အခုေတာ့  ေဒၚလာ သုံးသိန္းအထိ ကမ္းလွမ္းမႈ  ရိွေနၿပီ  ဆုိတ့ဲအခ်ိန္ မွာ  သူ႔မ်က္ႏွာ ကုိ ျပလုိက္ပါၿပီ။

သူ ဘယ္သူလဲ ဆုိတာ  သူ႔တကၠသုိလ္က သိသြားရင္ ေက်ာင္းထုတ္ အထုတ္ခံရနုိင္တာကုိ  သိလ်က္နဲ႔ ထုတ္ျပလုိက္တာပါ။ အသက္က ၂၈၊ နာမည္ကုိေတာ့ Elizabeth Raine  လုိ႔ပဲ ေျပာပါတယ္။ နာမည္ရင္းေတာ့ ဟုတ္ဟန္ မတူ။

ခါတုိင္းေတာ့ သူက ဓာတ္ပုံအမ်ားအျပား တင္ေပမယ့္ သူ႔မ်က္ႏွာကုိ မျမင္ရေအာင္ ဖုံးထားတာပါ။
အခု ထုတ္ေဖာ္လုိက္ၿပီ ဆုိေတာ့ ေဒၚလာသုံးသိန္းထက္ပုိၿပီး ေလလံဆဲြလာၾကမယ္လုိ႔ သူက ေမွ်ာ္လင့္ေနပါလိမ့္မယ္။

သူ႔ဘက္က ေတာင္းဆုိထားတာကေတာ့ ေလလံေအာင္ျမင္သြားသူဟာ  ကူးစက္ေရာဂါကင္းစင္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပနုိင္ရမယ္၊ ကြန္ဒြန္လည္း သုံးရမယ္ ဆုိတာပါပဲ။ေဆး၀ါးသုံးျခင္း၊ သဘာ၀လြန္ဆက္ဆံျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း မျပဳရဘူးလုိ႔လည္း စည္းကမ္းခ်က္တခ်ဳိ႕ ႀကိဳထုတ္ထားပါတယ္။

ခါတုိင္းလည္း ဒီလုိ ေလလံတင္ျခင္း သတင္းတခ်ဳိ႕ တခါတရံ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။
အဲဒီထဲက တခုကုိ ဒီဘေလာ့မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေလလံတင္တ့ဲ ရုရွားဆယ္ေက်ာ္သက္   ဆုိတ့ဲ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဖာ္ျပခ့ဲျပီးပါျပီ။ http://blog.irrawaddy.org/2013/11/blog-post_5834.html မွာ ဖတ္နုိင္ပါတယ္။

အထက္ပုံမွာ ေဖာ္ျပထားသူရဲ႕ ေလလံတင္မႈက အေမရိကန္မွာ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွာ ျပည့္တန္ဆာ ဆုိင္ရာဥပေဒနဲ႔ မလြတ္ကင္းပါဘူး။ ဒီအတြက္ သူ႔မွာ ဗ်ဴဟာ ခ်ထားၿပီးသား ပါ၊ ေလလံေအာင္ၿပီးေနာက္ ပုိင္း ေဆာင္ရြက္စရာေတြအတြက္  ၾသစေတးလ်နုိင္ငံကုိ ေရြးထားတယ္၊ အဲဒီမွာေတာ့ တရား၀င္တယ္ လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

ဘရူႏုိင္းတြင္ ရွာရီရာ ဥပေဒ စတင္က်င့္သံုးမည္ဟု အတည္ျပဳေၾကညာ

1 May 2014
ဘရူႏုိင္းတြင္ ရွာရီရာ ဥပေဒ စတင္က်င့္သံုးမည္ဟု အတည္ျပဳေၾကညာ ေရနံေၾကာင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမွ ဆူလ္တန္ေစာ္ဘြားက အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲမႈကို အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္

ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ တရားစီရင္ေရး က႑၌ အစၥလာမ္မစ္ ရွာရီရာ ဥပေဒကို စတင္က်င့္သံုးေတာ့မည္ဟု သိရွိရသည္။ ေရနံေၾကာင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမွ ဆူလ္တန္ေစာ္ဘြားက အဆိုပါ စည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲမႈကို အတည္ျပဳ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ စတင္အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျခအေနသည္ အစိုးရအဖဲြ႕အေပၚ ျပည္တြင္း၌ ရွားရွားပါးပါး ေဝဖန္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းကလည္း ဥပေဒက႑တြင္ ဘာသာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား က်င့္သံုးမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိေနသည္။

“အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနဲ႔အတူ မနက္ျဖန္၊ ေမလ(၁)ရက္ေန႔မွာ ရွာရီရာဥပေဒ ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္(၁)ကို အစျပဳမယ္လုိ႔ ကၽြႏု္ပ္ေၾကညာအပ္တယ္။ က်န္တဲ့ အဆင့္ေတြကလည္း ဆက္တိုက္ လိုက္ပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဘရူႏုိင္းေစာ္ဘြား ဟာဆန္နယ္လ္ ဘိုလ္ကီရာက ဘမ္ဒါဆရီ ဘီဂါဝမ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အမိန္႔စတင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေစာ္ဘြား၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ အတည္ျပဳခ်က္သည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းက အစျပဳခဲ့သည့္ အျငင္းပြားစရာ အေျခအေနမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက ျပင္းထန္စြာ ႀကိမ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ေျခလက္ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေက်ာက္တံုးျဖင့္ ပစ္ေပါက္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းစသည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ပါဝင္သည့္ ရွာရီရာဥပေဒကို က်င့္သံုးရန္ မလိုလားေၾကာင္း Social Mediaမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမာၻ႕အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္လည္း သတ္မွတ္ခံရသည့္ အသက္(၆၇)ႏွစ္အရြယ္ ေစာ္ဘြားက ဘရူႏုိင္းအေနျဖင့္ အစၥလာမ္ ဥပေဒ၏ အရိပ္ေအာက္တြင္ မျဖစ္မေန ခိုဝင္ရမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

“သီအိုရီေတြက အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ႕ ဥပေဒသေတြဟာ မမွ်တဘူး၊ ရက္စက္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ညႊန္းဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလႅာအရွင္ျမတ္ ကိုယ္တိုင္က ဒီဥပေဒေတြဟာ အမွန္တကယ္ မွ်တတယ္ဆိုတာ အာမခံထားၿပီးသား ျဖစ္တယ္”ဟုလည္း ေစာ္ဘြားက ဆိုသည္။ ဘရူႏုိင္း ႏုိင္ငံသည္ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ ၾကြယ္ဝမႈေၾကာင့္ အာရွတိုက္တြင္ ပညာေရး၊ ေဆးပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္မႈ အဆင့္အတန္း အျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကး အေျမာက္အျမား ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရကို ေဝဖန္ဆန္႔က်င္မႈ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network.

Tuesday, April 29, 2014

အျပိဳင္လမ္းမၾကီး


ကြန္ပ်ဴတာကို မဟန္းေအာင္ အသံုးျပဳမယ္


ေန႔တိုင္း ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူတိုင္း သိသင့္တယ္ထင္လို႔ မွ်ေဝလိုက္ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကလည္း သိျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ ဟန္းေနရင္ အေတာ္ေလး အလုပ္လုပ္ရတာ အဆင္မေျပပါဘူး။
...
(၁) Window + R ကို တြဲျပီး နွိပ္ပါ။

(၂) ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ recent ကိုနွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။

(၃) Window + R ကို တြဲျပီးနွိပ္ တြဲျပီးနွိပ္ ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ temp နွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။

(၄) Window + R ကို တြဲျပီးနွိပ္ ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ prefetch နွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။

(၅) Window + R ကို တြဲျပီးနွိပ္ ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာ %temp% နွိပ္ပါ။ ေပၚလာတဲ့ စာေတြအားလံုးကို Ctrl + A နွိပ္ျပီး Shift + Delete တြဲနွိပ္ကာ ရွင္းပစ္လိုက္ပါ။

ေန႔တိုင္းမလုပ္နိုင္ဘူးဆိုရင္ တစ္ပတ္မွာ သံုးၾကိမ္ ေလးၾကိမ္ေလာက္ လုပ္ေပးပါက စက္ ဟန္းျခင္းကို သက္သာပါလိမ့္မယ္။

Page ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းမွ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။

-ေက်ာ္လင္းနိုင္ (www.smart.com.mm)

“ရန္ကုန္ခရီးစဥ္နဲ႔ ေဒၚမာမာေအးရဲ႕ ၾသဝါဒ”


Wira Thu
၁။
21.4.2014 ရက္ေန႔ကပါ။
ေလယာဥ္ကြင္းခ်ိန္းက 3:00 နာရီ။
ေလယာဥ္ထြက္မွာက 4:30 နာရီ။
ေလေၾကာင္းက ေအးရွားဝင္း။
ေလယာဥ္ေပၚလည္းေရာက္ပါျပီ။
စက္လည္းႏႈိးထားပါျပီ။
နာရီဝက္ေလာက္ေနေတာ့ ျပန္ဆင္းခုိင္းတယ္။
ႀကဳိပုိ႔ကားေပၚျပန္တက္ရတယ္။
ေနကပူ ေလကပူ
နားေနေဆာင္ကုိသြားမွာလား?
ကားေပၚမွာပဲေနရမွာလား?
ကားဆရာေမးေတာ့ မေျဖတတ္။
နားေနေဆာင္မသြားဘူးဆုိရင္
ကားေအာက္ဆင္းျပီး ကားအရိပ္ကြယ္ေနမယ္ေျပာေတာ့
ေအာက္ကုိဆင္းၾကပါတဲ့။
ေအာက္ကုိဆင္းေတာ့ အင္ဂ်င္ေငြ႕ရုိက္တာခံရလုိ႔
မ်က္ႏွာေတြပူေလာင္ျပန္ေရာ။
လြတ္ရာကၽြတ္ရာ သြားေနျပန္ေတာ့
နားေနေဆာင္သြားရမယ္တဲ့။
အရင္နားေနေဆာင္မဟုတ္ တျခားနားေနေဆာင္မွာ ေနၾကရ။
နာရီဝက္တစ္နာရီေက်ာ္ေတာ့ လာေခၚျပန္
ေလာယာဥ္ေပၚမဟုတ္ဘဲ အရင္ေနရာမွာထပ္ေစာင့္ရ။
ဒီလုိနဲ႔ 7:00 ေက်ာ္မွ ေလဆိပ္ေရာက္ စမ္းေခ်ာင္းတရားပြဲသုိ႔တန္းသြား။
ေလယာဥ္ေနာက္က်လုိ႔ ေလယာဥ္ေပၚမွဆင္းျပီး ပလႅင္ေပၚကုိတန္းတက္ရတာ ႏွစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ေလျပီတည္း။
၂။
စုံစမ္းေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့
ေလယာဥ္အတက္အဆင္းမ်ားလုိ႔ ေစာင့္ခုိင္းထားရာမွ
အင္ဂ်င္တုိ႔ ဘက္ထရီတုိ႔ တစ္ခုခုျဖစ္သြားလုိ႔ပါဆုိပဲ။
ေလယာဥ္မယ္ကေတာ့ တစ္လမ္းလုံးကုိျပန္ေတာင္းပန္ေနေတာ့တာပါပဲ။
အဲလုိသည္းခံပါ ေတာင္းပန္ေနမည့္အစား ေလေၾကာင္းရဲ႕ အားနည္းမႈေၾကာင့္ နစ္နာေၾကးအျဖစ္ တစ္ေယာက္ တစ္ေသာင္းေလာက္ ျပန္ေလွ်ာ္ေပးရင္ မေကာင္းဘူးလားကြ-ေျပာေတာ့ ေလယာဥ္ေမာင္းက ရယ္လုိက္တာ ခြက္ခြက္ကုိေမာလုိ႔ပါပဲ။
၃။
ေလယာဥ္ေပၚမွဆင္းေတာ့ ေဒၚမာမာေအးကုိေတြ႕ရတယ္။
ၿပဳံးျပီး ႏႈတ္ဆက္ေနတာ။
ကားေဘးမွာေရာ နားေနေဆာင္မွာေရာ စကားေတြ ေျပာခြင့္ရခဲ့တယ္။
မစုိးရိမ္ကုိလာတုန္းက ဝီရသူ ဓမၼဒူတခရီးစဥ္က်ေနလုိ႔ မေတြ႕လုိက္ရဘူး။
ခုေတာ့လည္း ေအးရွားဝင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ရမလုိေတာင္ျဖစ္ေနျပီ။
၄။
ေဒၚမာမာေအးက အသက္ ၇၂ ရွိျပီ။
တစ္ေယာက္တည္းသြားတုန္း။
သီခ်င္းေတြဆုိတုန္းပဲ။
ျမန္မာ့ေတးဂီတနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သူ႔ခံစားခ်က္ေတြ ရင္ဖြင့္ရင္း ဦးပဥၥင္းကုိေတာင္ တာဝန္ေပးလုိက္ေသးတယ္။
“ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က ထည့္ေဟာရမွာ” တဲ့။
ျမန္မာသီခ်င္း ျမန္မာေတးဂီတ အကူးအလဲ လွိမ့္ပိန္႔ခံေနရတာ ကုိယ္ခ်င္းစာေသာ္လည္း မိမိမွာ အႏုပညာဝမ္းစာမရွိ။
ပြဲစီစဥ္ေပးမယ္ ဒကာမႀကီးက ေဟာေျပာေပးေပါ့ ဆုိေတာ့ ကုိယ့္အႏုပညာအေၾကာင္းကုိ ေဟာရမွာ ဝန္ေလးေနသလုိ ျဖစ္ေနရွာပုံပဲ။
၅။
ႀကဳံတုန္း ဆုံတုန္းမုိ႔ ဘုန္းဘုန္းကုိလည္း သတိေပးရဦးမယ္။
တပည့္ေတာ္မမွာလည္း ေမာင္ဘုန္းႀကီးေတြျပည့္လုိ႔ဆုိျပီး
အႀကံရာေတာ္ေပးပါတယ္။
အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။
ဘုန္းဘုန္းလုပ္ရပ္ေတြ လူတုိင္းလက္ခံတယ္။
ဒါေပမဲ့ ၾကမ္းတမ္း ျပင္းထန္လြန္းတယ္။
ခ်ဳိခ်ဳိသာသာယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာပါ။
မီးစာပဲျဖစ္ပါေစ။
မီးထြန္းသူ မျဖစ္ပါေစနဲ႔တဲ့။
၆။
မိခင္အရင္းထက္ အသက္ႀကီးတဲ့ ဝါရင့္သဘာရင့္ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္က ဝီရသူကုိ ဆုံးမတဲ့စကားပါ။
မိမိကုိအဲဒီလုိ အႀကံျပဳတဲ့သူေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္
အထက္တန္းလႊာေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားဒကာ/မေတြခ်ည္းျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႕ရတတ္တယ္။
မိမိပရိသတ္က အေျခခံလူတန္းစားနဲ႔ ရြာသူရြာသားကမ်ားတယ္။
လူလတ္တန္းစားက အနည္းငယ္ပဲ။
အထက္တန္းလႊာဆုိ မရွိသေလာက္ပါ။
ခရုိနီ ခရုိဝါဆုိ အနားကုိ မကပ္ရဲၾကဘူး။
ဆင္းရဲသူ/သား ရြာသူ/ရြာသားေတြက်ေတာ့ ထိပ္ထုတာေတာင္ ထုမွန္းမသိၾကျပန္ဘူး။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုိ တစ္တစ္ခြခြ ေျပာတာေတာင္ အယားေျပရုံ ေလးရုံပဲ ရွိၾကတာ။
၇။
ႏုိင္ငံျခားမွ ဒကာကေတာ့ ဒါဆုိလဲ FB တင္တဲ့အခါ ႏူးညံ့ေျပျပစ္စြာ တင္ပါတဲ့။
၈။
အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။
ဦးပဥၥင္း ေရးသမွ် ေဟာသမွ်ေတြ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္ တည္းျဖတ္ကူညီေပးၾကမယ့္ ဝန္ေဆာင္ကုသုိလ္ ရွင္မ်ားရွိၾကရင္ ေကာင္းမွာပဲဗ်ာ။

လက္နက္ခဲယမ္း အျပည့္အစံုျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ရွစ္ဦး ဖမ္းမိ


စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ျမန္မာ- အိႏိၵယနယ္စပ္ တမူးၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ရွစ္ဦး စီးလာသည့္ ကားေပၚမွ လက္နက္ငယ္မ်ား၊ က်ည္ေတာင့္မ်ားႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ ေၾကာင္း တမူးခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိ သည္။

ဧၿပီ ၂၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္တြင္ တမူးၿမိဳ႕မွ ကေလးၿမိဳ႕ သို႔ အထြက္ သုံးမိုင္အကြာ အိႏိၵယ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး ကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ ဖမ္းမိခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

သိမ္းဆည္းရမိေသာ လက္ နက္ငယ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ လက္နက္ငယ္ရွစ္လက္၊ က်ည္ ၁,၈၆၀ ေတာင့္၊ က်ည္ကတ္ ၃၈ ကတ္၊ လက္ပစ္ဗံုး ၃၁ လံုး ဖမ္း ဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တမူးခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာ္ လင္းက ‘‘တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားေတြ စီးလာတဲ့ကားေပၚက လက္နက္ ေတြ ဖမ္းမိတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါ တယ္။ က်န္တာကေတာ့ ဆက္လက္စံုစမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ခုနစ္ဦးသည္ အနက္ေရာင္ယူနီ ေဖာင္းမ်ား ဝတ္ဆင္လ်က္ ေန႔ လယ္စတင္၍ ေရွ႕မီးမ်ား ဖြင့္ေမာင္းကာ တမူးၿမိဳ႕ႏွင့္ နန္းဖာလံုေစ်းသို႔ သြားလာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

၎တို႔စီးလာေသာ ကား တြင္ YGN ZT 9999 ဟူေသာ နံပါတ္ျပား တပ္ဆင္ထားသည္။

အထက္ပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လက္နက္မ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ရွစ္ဦးကို တမူးၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္၍ ဆက္လက္အေရးယူ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Author: ကုိစုိင္း

7Day Daily

အင္းလ်ားကန္ေပါင္နံေဘး ရပ္ထားသည့္ လင္ခ႐ူဆာယာဥ္အား အမ်ဳိးသားငါးဦးက ဓားျပတုိက္ကာ လက္၀တ္ရတနာႏွင့္ ယာဥ္အား လုယူေမာင္းႏွင္


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္လ်ားကန္ေပါင္နံေဘး ရပ္ထားသည့္ လင္ခ႐ူဆာ ယာဥ္ေပၚရွိ လူငယ္ႏွစ္ဦးအား အမ်ဳိးသားငါးဦးက ၿခိမ္းေျခာက္ကာ လက္၀တ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္အား လုယူေမာင္းႏွင္သြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကုိေအာင္ၿငိမ္းသန္႔သည္ ၎၏သူ ငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ စိုးရန္ႏုိင္၊ ျမင့္လြင္၊ ယြန္းငဲ့ျဖဴ၊ ယမင္းေကခုိင္၊ ေမသဇင္ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းရွိ အင္းလ်ားကန္ေပါင္သုိ႔ အျဖဴေရာင္ လင္ခ႐ူဆာယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး စိုးရန္ႏုိင္၊ ျမင့္လြင္၊ ယြန္းငဲ့ျဖဴ၊ ယမင္းေကခုိင္တုိ႔မွာ ကန္ေပါင္ေပၚသုိ႔ ဦးစြာတက္သြားခဲ့ၿပီး ကုိေအာင္ၿငိမ္းသန္႔ႏွင့္ ေမသဇင္ဦးတုိ႔မွာ ယာဥ္ေပၚတြင္ က်န္ေနခဲ့စဥ္ အမည္မသိ အမ်ဳိးသားငါးဦး ေရာက္ရွိလာကာ ကုိေအာင္ၿငိမ္းသန္႔အား ခြၽန္ထက္ေသာအရာျဖင့္ ထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ အထုိးခံရမႈေၾကာင့္ ယာလက္ဖ်ံေပါက္ျပဲ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး မေမသဇင္ဦးထံမွ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သုံးသိန္းခြဲခန္႔ရွိ ေရႊလက္စြပ္ႏွစ္ကြင္းႏွင့္ ေရႊဆြဲႀကိဳးတစ္ကုံးတုိ႔ကုိ ယူေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးကုိလည္း ယာဥ္ႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ကာ ရြာသာႀကီးေက်းရြာ၊ အမွတ္(၂)လမ္းမရွိ သေျပျခံ ကားမွတ္တုိင္အနီးတြင္ ယာဥ္ေပၚမွခ်ထားခဲ့ၿပီး အဆုိပါ အမ်ဳိးသားငါးဦးမွ ယာဥ္အား ရယူေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့ၾကသည္။

"ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကုိ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ သူတို႔ကုိ အျမန္ဆုံး ဖမ္းဆီးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္အထူးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္" ဟု လႈိင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက တာ၀န္က် ရဲအရာရွိက ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ဆုိသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ လႈိင္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၉၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းမိေရး စုံစမ္းလ်က္ရွိသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္နည္းတူ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႔တြင္လည္း မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ ၁၂၅ လမ္းေန ေဇာ္ေဇာ္လြင္ အသက္ (၃၃)သည္ ယာဥ္ အမွတ္ (..)နစ္ဆန္းေအဒီဘင္ အငွားယာဥ္အား မဂၤလာေတာင္ညႊန္ၿမိဳ႕နယ္၌ အသက္ (၂၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ရိွ လူငယ္ေလးဦးမွ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းသို႔ သြားလိုေၾကာင္းေျပာကာ ငွားရမ္းသျဖင့္ က်ပ္ ၃၅၀၀ ျဖင့္ လိုက္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ လွည္းတန္းခံုးတံတားအဆင္း ျပည္လမ္းတကၠသိုလ္၀င္ေပါက္ အနီးအေရာက္ ယာဥ္ေမာင္းေဇာ္ေဇာ္လြင္၏ ေနာက္၌ထိုင္ေနသည့္ လူငယ္မွ၏ လည္ပင္းအား ေနာက္မွသိုင္းဖက္ၿပီး ဓားျဖင့္ေထာက္သျဖင့္ ႐ုန္းကန္စဥ္ အဆိုပါ လူငယ္ေလးဦးမွ ၎အား လက္ျဖင့္႐ိုက္ကာ လက္ႏွစ္ဖက္အား မိုးကာအက်ႌျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး ကားေနာက္ခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ထိုင္ခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ထဲမွတစ္ဦးက ကားအား ေမာင္းႏွင္ခဲ့ၿပီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာအနီး ရတနာအိမ္ရာ (၄)လမ္းအေရာက္ ကားရပ္၍ ေဇာ္ေဇာ္လြင္၏ ခါးၾကားတြင္ ထိုးထားေသာ အနက္ေရာင္ ပိုက္ဆံအိတ္အတြင္းမွ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀ ခန္႔၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္(၁)၊ လက္ကိုင္ဖုန္း တစ္လံုးတို႔အား လုယူၿပီး ေဇာ္ေဇာ္လြင္အား ကားေပၚမွဆြဲခ်ကာ ကားကိုေမာင္းႏွင္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ ကမာရြတ္ရဲစခန္းတြင္ပင္ အမႈဖြင့္ထားကာ က်ဴးလြန္သူေလးဦးအား ဖမ္းဆီးေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အငွားယာဥ္မွာ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းသုိ႔ လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(ဓားျပမႈျဖစ္ပြားရာ အင္းလ်ားကန္ေပါင္ေရွ႕ ျပည္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - မင္းသိန္းႏုိင္))

စစ္တပ္၊ သမ နဲ႔ လယ္ယာေျမေကာ္မရွင္ကုိ သဲကုန္းမွာ သၿဂၤဳိဟ္“သူတုိ႔လယ္သူတုိ႔ျပန္ရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းလာလုိ႔ သူတုိ႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ ဘက္က သူတုိ႔လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ပဲျမင္ပါတယ္”

(ဓာတ္ပုံမ်ား - ေကာင္းျမတ္မင္း / ဧရာဝတီ)
.
သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူေတြဟာ တျခားေဒသက ေတာင္သူေတြလုိပဲ အသိမ္းခံရတ့ဲ လယ္ယာေျမ ျပန္ရခ်င္ၾကပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္တခုကေတာ့ သဲကုန္းေတာင္သူေတြက သိမ္းေျမ ျပန္ရဖုိ႔ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ အသုုံးျပဳေနျခင္းပါပဲ။

အဂၤါေန႔ ညေနပုိင္းမွာေတာ့ အုတ္ဖုိေက်းရြာအုပ္စု၊ ေအာင္ကုန္းေက်းရြာ ေတာင္သူေတြက သူတုိ႔ရြာသခၤ်ဳိင္းမွာ ေခါင္းတလား ၃ ခုကုိ မီးရိႈ႕ၾကပါတယ္။

က်ိန္စာတုိက္မီးရႈိ႕ပြဲမွာ သုံးတ့ဲ ေခါင္းတလား ၃ ခုမွာေတာ့ စစ္တပ္၊ သမဝါယအသင္း၊ လယ္ယာေျမစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တုိ႔ရဲ႕ အမည္ေတြ ေရးထားတာပါ။

ေကာ္မရွင္က ေျမမသိမ္းေပမယ့္ က်ိန္စာတုိက္မီးရႈိ႕တ့ဲအစီအစဥ္ထဲ ေရာက္သြားရျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျမသိမ္းခံရသူတဦးျဖစ္တ့ဲ ကုိေပါက္စရဲ႕ ရွင္းျပခ်က္ကုိ ၾကည့္ရွင္ ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ လယ္ယာေျမက က်ေနာ္ဘဝပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ဘဝေတြ ပ်က္ခဲ့ရသလုိ သူတို႔ေတြကုိ မုန္းတီး လြန္းလုိ႔ အခုလုိအေခါင္းပုံေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ့သက္ဆုိင္တဲ့ နာမည္ေတြတပ္ၿပီးမီးရႈိ႕တာပါ
အေခါင္းေတြက အင္မစစ္တပ္ ခလရ(၈၀)ရယ္၊ အမွတ္(၃) သမဝါယမအသင္းရယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔တုိင္ၾကားစာေတြကုိ လစ္လ်ဴရႈထားတဲ့ လယ္ယာေျမစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ရယ္”

က်ိန္စာတုိက္မီးရႈိ႕ၾကတ့ဲ ေဒသခံေတြဟာ သူတုိ႔လယ္ေတြ ျပန္ရဖုိ႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ႀကိဳးစားခဲ့၊ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခ့ဲသူေတြပါ။
သပိတ္စခန္းဖြင့္ထားတာလည္း အခုထက္ထိ မပိတ္ၾကေသးပါ။

အခ်ိန္ကေတာ့ လယ္လုပ္ရမယ့္ကာလ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔ ကုိေပါက္စက ေျပာပါတယ္။

“သမၼတေရာ၊ ကာခ်ဳပ္ေရာ ျပန္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာထားၿပီ၊ အခုလယ္လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ ေရာက္ေနၿပီ၊ ဘာတခုမွ မသိရေသးဘူး။ အဲဒီေတာ့ စစ္တပ္ေရာ အစုိးရေရာ ေတာင္သူေတြကုိ ပုံေျပာေနတယ္လုိ႔ပဲ ျမင္တယ္။ တကယ္ေပးခ်င္ရင္ ေပးလုိ႔ရတာၾကာေနပါၿပီ”

ဒီလယ္ေတြကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ေဘာင္းဘီမခြ်တ္ခင္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက သိမ္းခ့ဲျခင္းပါ။
ေတာင္သူေတြရဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြအရဆုိရင္…
ေအာင္ကုန္း၊ သင္ေတာ၊ ကစြန္းအင္း၊ ရင္းတုိက္တန္း၊ ေႏွာကုန္း၊ ေဆာက္ၿခဳံႀကီးေက်းရြာေတြတဝုိက္ လယ္ဧက တေထာင္ေက်ာ္ကုိ ေရနက္ကြင္း ေဖာ္ထုတ္မယ္ ဆုိၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ သိမ္းပါတယ္။

၃ ႏွစ္အၾကာမွာေတာ့ လယ္ေတြကုိ အမွတ္(၃) လယ္ယာလက္ကား သမဝါယမအသင္း လီမီတက္လက္ထဲ ထည့္ပါတယ္။

သမဝါယမအသင္းရဲ႕ အသံ
အဲဒီသမအသင္း ဥကၠ႒ ဦးထုိင္ထုိင္ကုိ ဧရာဝတီက သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေျမးျမန္းခဲ့ရာ သူကအခုလုိရွင္းျပပါတယ္။
“က်ေနာ္ လယ္သမားေတြနဲ႔ ျပႆနာ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက
ျပန္ေပးလုိက္လုိ႔ အမိန္႔က်လာတာနဲ႔ က်ေနာ္ျပန္ေပးဖုိ႔ အသင့္ပါ။ က်ေနာ္ကုိ
ခရုိနီ ခရုိနီလုိ႔ သူတုိ႔ နာမ္စားသုံးတယ္။ က်ေနာ္ လုံးဝ ခရိုနီ မဟုတ္ဘူး။
အဲဒိအာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ က်ေနာ္ အလကားရတာ ဘာမွမရွိဘူး။
ဘာအခြင့္အေရးမွလည္းမရွိဘူး”

သူတုိ႔ကုိ အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ လာေရာက္ ညိွႏိႈင္းဖုိ႔ပါပဲ တ့ဲ။

“သူတုိ႔ေျပာတာ ၁၁၅၉ ဧကလုိ႔ေျပာတယ္။
က်ေနာ္ တကယ္လုပ္ေနတာ ဧက (၆၀၀)ပဲရွိတယ္။
က်န္တဲ့ ဧကေတြျပန္ေလွ်ာက္ၿပီး လာလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ လြတ္ေနတဲ့ ေနရာေတြအမ်ားႀကီးပါ။
တရားဥေပဒအတုိင္း ဆုိရင္ တရားမမႈ အမႈတခု ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္ ဆုိတာ သူတုိ႔ထက္က်ေနာ္ပုိသိတယ္။ သူတုိ႔ေတြပဲ နစ္နာမွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ အရင္လာညွိေစခ်င္တယ္”

ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အသံ
သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္၊ လယ္ယာေျမစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႕ဝင္ တဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးစုိးေအာင္ကုိလည္း ဧရာဝတီက ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ သူကအခုလုိ ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္ သူတုိ႔လယ္ေတြျပန္ရဖုိ႔ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
ျပန္ရေစရမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ သူတုိ႔ကုိ ကတိမေပးခ်င္ဘူး။
ဒါေပမဲ့က်ေနာ္အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားေနပါတယ္။
အခုလုိ က်ိန္စာတုိက္ပြဲေတြ တရားမဝင္ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေနတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ဘာမွ မေျပာလုိပါဘူး။
သူတုိ႔ဆႏၵရွိတဲ့အတုိင္း လုပ္ၾကတာပါ။
ဒီလုိလုပ္တယ္ဆုိတာလဲ သူတုိ႔လယ္သူတုိ႔ျပန္ရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နည္းလာလုိ႔ သူတုိ႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ ဘက္က သူတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ပဲျမင္ပါတယ္”

ဧရာ၀တီ

အခ်ဳပ္သားကို ႐ိုက္သည့္ ဒုရဲအုပ္ ၂ ဦးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂ ဦးကို လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္၁၀ႏွစ္ ခ်မွတ္ရန္ကုန္၊ မဇၥၽိမ။ ။ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရဲတပ္သား ၂ ဦးတို႔ကုိ ေတာင္ငူခ႐ိုင္ တရား႐ုံး (၁)က ဧၿပီ ၂၅ရက္တြင္ လူသတ္မႈ ထင္ရွားခဲ့သျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္သည္ဟု အသတ္ခံရသည့္ လူငယ္၏ အစ္မျဖစ္သူ မျမင့္ခက္ခက္မြန္က မဇၥၽိမသို႔ ေျပာသည္။

၎တို႔ ၄ ဦးမွာ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ ခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ေမာင္ေမာင္ေအးက အထက္ပါအတိုင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

“ သားတစ္ေယာက္ဆံုး႐ႈံးၿပီး အစားထိုးလို႔မရလို႔ မေက်နပ္ေပမယ့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဥပေဒက ထိုက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်နပ္ပါတယ္” ဟု အသတ္ခံခဲ့ရသူ၏ မိခင္ ေဒၚသန္းက်င္က
ဆိုသည္။

အဆိုပါ အမႈမွာ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ညက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေလာကနတ္ စားေသာက္ဆိုင္မွ အရက္ေသာက္ၿပီး ဆိုက္ကားျဖင့္ ျပန္လာသည့္ ေမာင္လင္းလင္ထက္
(၂၄)ႏွစ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စစ္ေမးရာတြင္ မေခ်မငံေျပာဆိုသည္ဟု ဆိုကာ လက္ထိပ္ခက္၍ ရဲစခန္းတြင္းသို႔ ဖမ္းဆီးၿပီး ဝုိင္းဝန္း႐ုိက္ႏွက္ခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ဒုရဲအုပ္ သူရိန္ဆန္းကို အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္၊ ဒုရဲအုပ္ ဝင္းတင့္ကို ရာထူး တစ္ဆင့္ ေလ်ာ့ခ်ၿပီး၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး အုန္းလြင္ႏွင့္ တပ္သား မင္းကိုလတ္တို႔ကို
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒျဖင့္ ကနဦး အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အရပ္ဘက္ဥပေဒျဖင့္ပါ တရားစြဲဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအေက်ာ္အၾကာ ႐ုံးခ်ိန္းေပါင္း ၄၆ ခ်ိန္းအၿပီးတြင္ အထက္ပါအတုိင္း အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္စီ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားသူႀကီးက ဒုရဲအုပ္ သူရိန္ဆန္းကို ပုဒ္မ ၃၀၂(၂) ျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀)ႏွစ္၊ ဒုရဲအုပ္ ဝင္းတင့္ကို ပုဒ္မ ၃၀၂ (၂)/၁၁၄ ျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ တပ္ၾကပ္ႀကီး အုန္းလြင္ႏွင့္
တပ္သား မင္းကိုလတ္ တုိ႔အား ပုဒ္မ ၃၀၂(၂)/၁၁၄ တို႔ျဖင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကလည္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခိုးမႈျဖင့္ သံသယရွိ ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး လက္ထိပ္ေနာက္ျပန္ခက္လ်က္ျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ ေရွ႕မွာပင္ ျမစ္တြင္းသို႔
ခုန္ခ်ေသဆံုးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းကလည္း လူသတ္မႈျဖင့္ သံသယရွိ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခံရသည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ႐ိုက္ႏွက္စစ္ေဆးခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုယ္တုိင္ ဥပေဒလိုက္နာမႈ မရွိခဲ့ဟု ေဝဖန္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ေဇာ္ေဇာ္ေထြး

Mizzima - News in Burmese

ေနတုိး၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံမည္ဟု မိခင္ ေဒၚသန္းၿမိဳင္ေျပာၾကားေနတိုးရဲ႕ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ေနာက္ကေနအၿမဲပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚသန္းၿမဳိင္က ဇာတ္ကားေတြအတြက္ ဝတၴဳေတြဖတ္ၿပီး သားျဖစ္သူကို ေျပာျပေလ့ရွိပါတယ္။ သားျဖစ္သူ ငိုတဲ့ဇာတ္ဝင္ခန္းေတြ သ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ကိုယ္တုိင္ မ်က္ရည္က်မိတယ္လုိ႔ ေျပာျပတာ ေၾကာင့္

" ဇာတ္ကားေတြ႐ိုက္တဲ့အခါ ငိုတဲ့အခန္းေတြ႐ိုက္ရင္ ႐ိုက္ ကြင္းနားမွာမေနေတာ့ဘူး။ အေဝးမွာပဲ သြားေနေတာ့တယ္။ သူငိုရင္ ကုိယ္ပါလိုက္ငိုခ်င္ေတာ့တာ။ ကား႐ိုက္အတြက္ ဇာတ္ေတြကိုဖတ္ၿပီး ဘယ္
လိုမ်ဳိးဆုိတာ ေျပာျပေပးတယ္။ အလုပ္မ်ားေတာ့ ေဘးကေန သူ႔ကို ဝတၴဳေတြဖတ္ေပးရတာေပါ့။ သူ႔ကိုပရိသတ္ေတြပို႔ထားတဲ့ ဝတၴဳေတြလည္း ဝိုင္းၿပီးဖတ္ေပးေနတယ္။ အခု သူဝယ္လာတဲ့ ကင္မရာေတြနဲ႔ ႐ိုက္ေတာ့ အဲဒီစက္ေတြကိုလည္း ႐ိုက္ၿပီး ျပန္လုပ္ေနရတာ။ ကား႐ိုက္လိုက္၊ ဒါေတြလုပ္လိုက္နဲ႔ဆိုေတာ့ သူ႔မွာ အခ်ိန္ကမရွိဘူးျဖစ္ေနတာေလ" လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

၂ဝ၁၄ မွာ ေနတိုးရဲ႕ မဂၤလာသတင္းၾကားရ ေတာ့မလားဆိုတဲ့ လတ္တေလာသတင္းေတြ ေၾကာင့္ ေနတိုးရဲ႕မိခင္ေဒၚသန္းၿမဳိင္
ကိုေမးၾကည့္ျဖစ္ေတာ့ "

အိမ္ေထာင္ျပဳတာက သူဆႏၵရွိတဲ့သူဆိုရင္ အရီးတုိ႔က ၾကည္ျဖဴစြာ လက္ခံမွာပါပဲ။ အရီးတုိ႔ကေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ယူရ မယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး။ သူလည္း ကေလးမွမဟုတ္ ေတာ့တာ။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့ အရြယ္လည္းေရာက္ ေနၿပီပဲ။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အႏု ပညာအလုပ္ေတြပဲ လုပ္ေနေတာ့ ယူမယ့္သူရွိရင္ေတာင္ မယူႏုိင္ေသးပါဘူး" လုိ႔ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Popular Journal

Monday, April 28, 2014

Browser က ShortCut

(၁)ကြန္ပ်ဴတာ Browser(ဘေရာက္ဇာ)မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ Tab ေတြထဲကမွ
မေတာ္တဆမ်ား Tab တစ္ခုကုိ ပိတ္လုိက္မိလုိ႔ ၾကည့္လက္စေပ်ာက္သြားတာမ်ိဳး
ျဖစ္ဖူးပါသလား။
ျပန္ေဖာ္ခ်င္ရင္ Browserရဲ့ Histroy ကုိဖြင့္ ေနာက္ဆံုးပိတ္သြားတဲ့ စာမ်က္ႏွာကိုျပန္ရွာလုိ႔ရပါတယ္။
အဲ့ဒိနည္းရွိေပမယ့္ life hacker တစ္ေယာက္ပီပီ
အျမန္ဆံုးနည္း နဲ႔ပဲ လုပ္ရေအာင္ပါ။
KeyBoard(ကီးဘုတ္)မွာ "Ctrl+Shift+t" ...ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ ေစာနက ပိတ္လုိက္မိတဲ့ စာမ်က္ႏွာျပန္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။
(Mac OS X မွာေတာ ့"Command+Shift+t" လုိ႔ထင္ပါတယ္)
........................
(၂)Link (လင့္ခ္) ေတြကုိ ႏွိပ္မယ္ဆုိရင္
KeyBoard က ေန Ctrl ဖိထားျပီးမွ ႏွိပ္ရင္
ၾကည့္လက္စ စာမ်က္ႏွာ မေပ်ာက္ဘဲ Tab တစ္ခုအေနနဲ႔ပြင့္ပါတယ္။
.........................
(၃)Keyboard က F11 ကေတာ့
Screen အျပည့္ ၾကည့္တာပါ။(F11နဲ႔ျပန္ ျပန္ျဖဳတ္လုိ႔ရပါတယ္)
.......................
(၄)Ctrl +1 က ေရွ႔ဆံုး Tabကုိသြားတာပါ။
........................
(၅) Ctrl +9 ကေတာ့ ေနာက္ဆံုး Tab။
.........................
(၆) www နဲ႔ စျပီး .com နဲ႔ဆံုးတဲ့ website ကုိဖြင့္ဖုိ႔ address ကုိ ေရးမယ္ဆုိရင္
အလယ္ကဟာပဲေရးပါ။ ဆုိလုိတာက "www.facebook.com" ဆုိရင္
address barမွာ "facebook" လို႔ပဲရုိက္ျပီး Ctrl+Enter ႏွိပ္ပါ။ အစဆံုးရုိက္တာနဲ႔တူတူပါပဲ။

သိျပီးသားသူေတြလည္း ရွိမွာျဖစ္ေပမယ့္ Admin က
နံပါတ္(၁)ကုိ ခုမွ သံုးဖူးတာျဖစ္ျပီး က်န္တဲ့ အရင္ရျပီးသားေလးေတြပါျပန္ရွဲလုိက္တာပါ။
ကုိင္း ..ေနာက္ရွိေသးရင္ လည္း ေျပာျပပါဦး။

★★ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္သူအား ေထာင္ဒဏ္(၂၇)ႏွစ္ အမိန္႔ခ် ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္း အတြင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူက တရား႐ုံးမွ စီးနင္း ကယ္ထုတ္သြားဟုဆို ★★


မႏၲေလး ဧၿပီ ၂၇

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ ေလာက္ကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ေလာက္ကိုင္တရား ႐ုံးမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ တို႔ျဖင့္ ျပစ္မႈ ထင္ရွားသျဖင့္ ကိုးကန္႔ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူအား ေထာင္ဒဏ္ (၂၇)ႏွစ္က်ခံရန္ ယခုလ ၁ဝရက္ မြန္းလြဲ ၁၂နာရီခြဲခန္႔တြင္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႔ အမိန္႔ ခ်မွတ္ၿပီးေနာက္ နာရီဝက္အၾကာ တြင္ ယင္းအမ်ိဳးသမီး၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက လက္နက္ကိုင္တပ္သား ငါးဦးျဖင့္ တရား႐ုံးသို႔ ဝင္ေရာက္ စီးနင္းကာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူအား ကယ္ထုတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းအမ်ိဳးသား ျဖစ္သူမွာ ကိုးကန္႔တပ္မွ တပ္သားအဆင့္ ရွိသူျဖစ္ၿပီး ၄င္းႏွင့္အေပါင္းပါ တပ္သားငါးဦးကို ေခၚေဆာင္ကာ တရား႐ုံးသို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး ယင္းသို႔ ကယ္ထုတ္သြားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးတြင္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား သုံးဦးသာရွိ ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်ိန္က ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ လိုသူ အစုိးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

''ကယ္တဲ႔လူေတြကကြၽန္ေတာ္ တို႔ကိုပါပစ္ဖို႔ ေသနတ္ေတြ ေမာင္း တင္ၿပီးသား။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ႔ သူတို႔ ကိုးကန္႔တပ္က အရာခံဗုိလ္တစ္ဦး ကလဲ တျခားကိစၥနဲ႔တရား႐ုံးထဲ ေရာက္ေနတယ္။ သူက ဝင္တား လိုက္ေတာ႔မွ မိန္းမကိုကယ္ၿပီး ျပန္ ထြက္သြားတာ''ဟု၄င္းကဆိုသည္။
ယခုအခါ ယင္းထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားေသာ တရားခံ အမ်ိဳးသမီးအား ျပန္လည္ဖမ္းဆီး ရမိၿပီျဖစ္ၿပီး ယေန႔အထိ တရား႐ုံး တြင္ ရမန္မယူေသးေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူကိုမူ ကိုးကန္႔ တပ္မွ ကိုင္တြယ္မည္ဟု ယူဆ ေၾကာင္း ေလာက္ကိုင္တရား႐ုံးမွ တရားေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕သည္ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း တည္ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက နယ္ေျမမေအးခ်မ္းေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္မူ လြန္စြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

စိုးႀကီး
The Union Daily

ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ပ်ားျမီးရြက္


တစ္ေန႔တြင္ စာေရးသူႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ ဦးေအးခ်ိဳတို႔ ေက်ာက္ေျမာင္း
ေအာင္မဂၤလာ ျမိဳ႔ပတ္လမ္းရွိ ဦးသိန္းလွ(ဦးအန္းတူ) အလုပ္ရံုသို႔ ေရာက္ရွိသြားပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါရွင္ ဦးသိန္းလွ(ဦးအန္းတူ)ကို က်န္းမာဝျဖိဳးစြာ ေတြ႔လိုက္ရ၍ ဆရာ ဦးေအးခ်ိဳက—
ဦးသိန္းလွ အသားအေရ ေျပာင္းလဲျပီး က်န္းမာဝျဖိဳးေနပံုေထာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားဆီးခ်ိဳေရာဂါ ေတာ္ေတာ္ အေျခအေန ေကာင္းေနျပီနဲ႔တူတယ္။ ဘယ္လိုေဆးေကာင္းေတြ႔ျပီး က်န္းမာဝျဖိဳးလာတာလဲဆိုတာ
ေျပာျပစမ္းပါဦး—
တျခားေတာ့ မဟုတ္ဘူး ဆရာခ်ိဳ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ ညႊန္ျပလို္က္လို႔ ဆီးခ်ိဳက် ေဆးပင္တစ္မ်ိဳးရျပီး အညႊန္းအတိုင္း စားတာနဲ႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ သက္သာသြားတာပဲ။
ေဆးပင္နာမည္က ဘာတဲ့လဲဗ်၊ အပင္ရွိရင္လဲ မ်ိဳးေပးပါဦး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုေတသနလုပ္ျပီး
ေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြကို ညႊန္ျပရတာေပါ့။
ေဆးပင္နာမည္က ပ်းျမီးရြက္ အပင္လို႔ ေခၚတယ္။ အျပည့္အစံုသိခ်င္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေဆးပင္ေပးတဲ့သူရဲ႔ အညႊန္းအတိုင္း ေျပာျပမယ္၊-ဟုဆိုကာ ဦးသိန္းလွ-က ဆီးခ်ိဳေရာဂါ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစေသာ တိုင္းရင္းေဆး ပ်ားျမီးရြက္အပင္အေၾကာင္း
ေအာက္ပါအတိုင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ေဆးပင္အမည္မွာ ပ်းျမီးရြက္အပင္ (bee’s tail plant)ဟုေခၚျပီး တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ မူရင္းစိုက္ပ်ိဳးကာ ယိုးဒယား၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တိုင္းရင္းေဆး ဝါသနာရွင္မ်ားက မ်ိဳးပြားယူခဲ့ေၾကာင္း၊ အပင္၏ ပုံသ႑ာန္မွာ ပ်င္ေပ်ာ့ႏြယ္ပင္ျဖစ္ကာ အရြက္သည္ ပ်ားကိုယ္ေနာက္ပိုင္းႏွင့္ တူလ်က္ အရြက္ေဘးတြင္ အထစ္မ်ား ပါဝင္သည္။ ပင္စည္နီညိဳေရာင္ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ (၂)မ်ိဳးရွိေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။
အရြက္သည္ ပ်ားျပီးႏွင့္တူကာ သာမန္အရြက္သည္ အလ်ား(၄)လက္မခန္႔ႏွင့္ အနံ(၂)လက္မခန္႔ ရွိလ်က္ ေျမၾသဇာေကာင္းလွ်င္ အလ်ား (၅)လက္မခန္႔ႏွင့္ အနံ(၂)လက္မခြဲခန္႔ ရွိသည္။ အခက္အလက္တို႔ကို ျဖတ္၍ ေျမတြင္စိုက္ရံုျဖင့္ မ်ိဳးပြားရွင္သန္လြယ္သည္။
ေဆးသံုးစြဲပံု—
ဦးစြာ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳကို စစ္ေဆးတိုင္းတာရပါမည္။ ပံုမွန္ထက္ အနည္းငယ္ တက္ေနပါက တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်ားျမီးရြက္ (၁)ရြက္အာ းေရသန္႔သန္႔ႏွင့္ ေဆး၍ ဝါးစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။
စားျပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။ ပံုမွန္ျဖစ္သြားပါက ဆက္စားရန္ မလိုပါ။
ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳသည္ (၂၀၀)ႏွင့္ (၂၆၀)ၾကား ရွိပါက ပ်ားျမီးရြက္ (၃)ရြက္အား ေရသန္႔သန္႔ႏွင့္ေဆး၍ ဝါးစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳကို ျပန္တိုင္းၾကည့္ပါ။ ပံုမွန္ျဖစ္ပါက ဆက္မစားဘဲ ေနႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳသည္ (၄၆၀)ေက်ာ္ထိ ရွိပါက ပ်ားျမီးရြက္ (၆)ရြက္မွ (၉)ရြက္အား
ေရသန္႔သန္႔ႏွင့္ေဆး၍ ဝါးစားရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ခါတိုင္းကဲ့သို႔ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳကို ျပန္တိုင္းၾကည့္ပါ။ ပံုမွန္ျဖစ္ပါက ဆက္မစားဘဲ ေနႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳသည္ ပ်ားျမီးရြက္ အစားမ်ား၍ တအားက်ဆင္းသြားပါက လက္ဖက္ရည္အခ်ိဳ စသည့္ စားစရာ ေဖ်ာ္ရည္တို႔အား သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ မူလအေျခအေန (Normal Level) သို႔ ေရာက္သြားေသာအခါ အခ်ိဳေဖ်ာ္ရည္၊ အစာတို႔ကို ေခတၱရပ္ထားလိုက္ပါ။ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ရန္ လိုအပ္သူမ်ားသည္ အထက္ပါ ပ်ားျမီးရြက္စားသံုး၍ အဆင္ေျပခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
မူလအပင္အား မေလးရွားႏိုင္ငံမွ (၂၀၀၁-၂၀၀၂)ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ျပီး ထပ္ဆင့္ မ်ိဳးပြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္၊ တနသၤာရီ၊ ဘုတ္ျပင္း၊ ပဲခူး၊ ျမိတ္၊ ေကာင့္ေသာင္း၊ က်ိဳင္းတံု၊ နမ္းခမ္း၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဝန္းသို၊ ဂန္႔ေဂါ၊ မႏၲေလး၊ ပ်ဥ္းမနား၊ လက္ပံတန္း၊ ဖားကန္႔ေဒသမ်ားရွိ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါေဝဒနာရွိသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးပင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား လက္သို႔ မ်ိဳးပြားျဖန္႔ေဝေပးျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳရွိသူ ေဝဒနာရွင္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဆရာ ဦးေအးခ်ိဳ၏ မိတ္ေဆြ ဦးသိန္းလွ (ဦးအန္းတူ) က ပ်ားျမီးရြက္အပင္၏မူရင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာႏိုင္ငံ၊ မ်ိဳးပြား ယူခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ပ်ံ႔ႏွံ႔ေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားအေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
နကၡတၱေရာင္ျခည္ စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းေဆး ပ်ားျမီးရြက္အပင္အေၾကာင္း နကၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရေပသည္။
ေဇာ္ရဲႏိုင္
(နကၡတၱ ၂၀၀၆-၃)
via lyhealthcare.com

ရဲတုိက္ ရဲ႕ ဇာတ္ကားေတြ ကို ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူ လ်က္ရွိေန

သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲတိုက္ရဲ႕ ဗီဒီယို ဇာတ္ကားေတြကို အေတြးအေခၚ ပါတဲ့အတြက္ နားမလည္ဘူး ဆိုၿပီး ေစ်းႏွိမ္ ဝယ္ယူေနၾကတာမုိ႔ အ႐ႈံးခံကာ ေစ်းကြက္ အ တြင္း ျဖန္႔ ခ်ိေရာင္း ခ်ေနရေၾကာင္း ဆာတိုရီ ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး ပ႐ိုဂ်ဴဆာ ဦးမ်ဳိးေဇာ္က ဖြင့္ဟေျပာျပသည္။
“မင္းသားသစ္ဆိုၿပီးေတာ့ နယ္ေစ်းကြက္ေတြ ကလည္း ေစ်းႏွိမ္ၿပီးေတာ့ ဝယ္ၾက တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထုတ္လုပ္ေရး ကလည္း ကိုယ္တင္ျပခ်င္ တာေတြကို ျပတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အ႐ႈံးခံ ၿပီးေတာ့ပဲ ဇာတ္ကားေတြ ကို ျဖန္႔ခဲ့တယ္။ နယ္ေစ်းကြက္ မွာလည္း အႏွိမ္ခံရတယ္။ ဇာတ္ကားေတြက အေတြးအေခၚ ပါတဲ့ အတြက္ နားမလည္ဘူး ဆိုၿပီး ေတာ့ ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ဝယ္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ အ႐ႈံးခံၿပီး ေရာင္းရတယ္။ ရဲတုိက္လည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ ေကာင္းေကာင္း မရရွာပါဘူး။ အျပင္ ထုတ္လုပ္ေရး နဲ႔ ႐ိုက္မွသာ ပိုက္ဆံေလး ဘာေလးရတယ္။ ရတဲ့ ပိုက္ဆံေလးေတြ ကိုလည္း သူက လွဴခ်င္ တန္းခ်င္၊ ေပးခ်င္ ကမ္းခ်င္တဲ့ ဆႏၵကမ်ားေတာ့ ေတြ႕တဲ့ေနရာမွာ ေတြ႕ သလို လွဴဒါန္းတယ္။ တျခား မင္းသားေတြလိုမ်ဳိး ပိုက္ဆံ ေကာင္းေကာင္း မရပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ႏွလံုးသား က ႏူးည့ံတယ္။ ထိခိုက္ေၾကကြဲ လြယ္တယ္။ သူက အဲဒီလို လူမ်ဳိးပါ”လို႔ ဦးမ်ဳိးေဇာ္က ရွင္းျပသည္။
ဆာတိုရီ ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး အေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိ သ႐ုပ္ေဆာင္ ရဲတုိက္ႏွင့္ ဇာတ္ကားေပါင္း ၄၆ ကားအထိ ႐ိုက္ကူး ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး “နတိၳ ဟင္းလင္းျပင္” ဆုိသည့္ ဇာတ္ကား ကို ရန္ကုန္ ေစ်းကြက္ အတြင္း ျဖန္႔ခ်ိရန္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း၊ ရဲတုိက္ အမႈေတြ အားလံုး ရင္ဆုိင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း ရဲတိုက္ႏွင့္ ျပန္လည္ လက္တြဲၿပီး ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးမ်ား ႐ိုက္ကူး ထုတ္ လုပ္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆာတိုရီ ထုတ္လုပ္ေရး ပ႐ုိဂ်ဴဆာ ဦးမ်ဳိးေဇာ္ က ေျပာျပသည္။
ထက္လူလူ
Popular Myanmar Journal

သင္႔ကေလးကို ကလိထိုးေပးျခင္းျဖင္႔ စကားသင္ယူဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္

သီဟႏိုင္ on 2014-04-28 17:20

အထိအေတြ႔အာ႐ံုဟာ စကားေျပာတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ႐ွိေၾကာင္း သုေတသီေတြက ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိခဲ႔ပါတယ္။ သင္႔ကေလးကို ကလိထိုးေပးျခင္းဟာ သူတို႔ကို စကားေျပာတတ္ေစဖို႔ အမွန္တကယ္ ကူညီေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။
ကေလးထိန္းသူရဲ႕ အထိအေတြ႔နဲ႔ ဆက္တိုက္စကားေျပာဆိုမႈထဲကေန စကားလံုးေတြကို ႐ွာေတြ႔ဖို႔ ကူညီေပးႏိုင္တယ္လို႔ Purdue တကၠသိုလ္ရဲ႕ သုေတသနသစ္က သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္။
“ကေလးငယ္ေတြဟာ သူတို႔ၾကားလိုက္တာနဲ႔ သူတို႔ ဆက္စပ္မႈ႐ွိတယ္ဆိုရင္ ထိေတြ႔မႈေတြ ျပဳလုပ္တတ္တယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိထားပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔လဲ သူ႔တို႔ရဲ႕ စကားသင္ယူမႈကို အထိအေတြ႔ေတြက သက္ေရာက္မႈ႐ွိေစတာပါ။” လို႔ သုေတသနရပ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ႔သူ စကားအတတ္ပညာ၊ အၾကား နဲ႔ ဘာသာစကား တြဲဖက္ပါေမာကၡ Amada Seidl က ေျပာခဲ႔ပါတယ္။
Ref:dailymail.co.uk
Trend Myanmar

Sunday, April 27, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံက တစ္ပိသာကို က်ပ္ ၆ သိန္းေက်ာ္တန္တဲ့ အသီး

 
တစ္ပိသာကို က်ပ္ ၆ သိန္ေက်ာ္တန္တဲ့ အသီးတမ်ဳိးလို ့ေျပာႏိုင္တယ္။
ျဗိတိန္မွာ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္စားရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေလ့က်ေပါက္ အသီးပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အသီး ၁၀ လံုးေက်ာ္ေလာက္ကို ၂ ေပါင္(က်ပ္ေငြ၂၇၀၀ ေက်ာ္) ေပးရပါတယ္၊ တပိသာအေလးခ်ိန္ဆိုရင္ က်ပ္ ၆ သိန္းေက်ာ္တန္မယ္လို ့ခန္ ့မွန္းရပါတယ္။
...
သယ္ယူပို ့ေဆာင္စရိတ္ေတာ့ရိွလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ကရင္ျပည္နယ္
ေတာနယ္မွာေတာ့ ေဖါင္ေဖါင္သီးလို ့့ ေခၚပါတယ္။ အဲ့ဒီအသီး မွည့္တဲ့အခါ အခြံက ေျခာက္လာျပီး အသီးေလးက အ၀ါႏုေရာင္ျဖစ္ျပီး ဆီးသီးေစ့ငယ္ေလာက္အရြယ္ရိွပါတယ္၊ အရသာက ခ်ဥ္ျပံဳးျဖစ္ျပီး အတြင္းကအေစ့က မ်ဳိးပ်က္ခရမ္း အေစ့လိုျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္တန္းေစ်းကြက္၀င္သီးႏံွျဖစ္ေအာင္ အသီးရဲ ့ က်န္းမာေရးအာနိသင္ကို ေဖၚျပႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေစ်းကြက္၀င္ အသီးအႏံွတခုျဖစ္လာႏိုင္တယ္၊ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလြယ္တကူ
စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္တဲ့အတြက္ ေျမၾကီးက ေရႊသီးႏိုင္တဲ့ သီးႏံွျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ပိသာကို က်ပ္ ၆ သိန္ေက်ာ္တန္တဲ့ အသီး

ႀကိဳးတိုက္ ဋီကာ


လင္းသန္႔| April 28, 2014 |
“အေမွာင္ေခတ္မွာ ေထာင္ဆိုတာ သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ ျပတိုက္” တဲ့။
...
ဒီ့အျပင္ “ေထာင္” ဆိုတာ လူရွင္သခ်ႋဳင္းလို႔လည္း စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တေလွ်ာက္ ကင္ပြန္းတပ္လို႔ရတယ္။ ေသသြားတာမဟုတ္ လို႔ ေသေသာ သူလို ၾကာရင္လည္း မေမ့ႏိုင္သလို ေပ်ာက္သြားသူ မဟုတ္ေပမယ့္ အလြယ္တကူ ရွာလို႔မေတြ႕ႏိုင္တဲ့ ေနရာရပ္ဝန္း တခုပါ။

တကယ္လည္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ရွိေနၾကတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြဟာ လူ႔အသက္ေတြသာ ရွင္ေန ၾကေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွလံုးသားေတြနဲ႔ ဘဝေတြ ေသေနၾကသလို ျဖစ္ေနရလို႔ လူရွင္သခ်ႋဳင္း လို႔ သမုတ္ၾကတာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ငယ္ငယ္ကတည္းက သူရဲေကာင္းလည္း မျဖစ္ခ်င္၊ အာဇာနည္လည္းမျဖစ္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္၊ သမိုင္းထဲ သြန္ခ်ခံလိုက္ရလို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈထဲပါလာၿပီး အလွည့္အေျပာင္းေတြနဲ႔ အရြဲ႕ အေစာင္းေတြၾကားမွာ သံတိုင္ေတြ၊ အုတ္႐ိုးေတြနဲ႔ “ေထာင္” ဆိုတာကို ေရာက္ခဲ့ရတယ္။

ပထမဆံုး ေရာက္ခဲ့ရေတာ့လည္း စစ္အစိုးရ ေခတ္တေလွ်ာက္ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အင္းစိန္ေထာင္တြင္းက ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသား ေတြကိုထားတဲ့ ႀကိဳးတိုက္ထဲကိုပါ။

အင္းစိန္ေထာင္ဆိုတာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေတြကေတာ့ ျမန္မာနဲ႔စစ္ပြဲေတြအၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္သူေတြကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ သူတို႔ သိမ္းပိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို တည္ေဆာက္ေလ့ ရွိတဲ့အထဲ တခုအပါအဝင္ပါပဲ။

ေျမဧက ၁၆၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းတဲ့ အင္းစိန္ ဗဟိုစံျပ အက်ဥ္းေထာင္ကို ၁၈၈၉ ခုႏွစ္က ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေတြက စတင္ တည္ ေဆာက္ ခဲ့ၿပီး ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ လူ ၅ ေထာင္ ဆံ့တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း လူေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ထည့္ထားတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ႀကီး ျဖစ္ေနပါတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း က်ေနာ့္ရဲ႕ ဒုတိယအိမ္လိုျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႀကိဳးတိုက္ဟာ ေသဒဏ္က် အက်ဥ္းသားေတြကို ႀကိဳးေပးမသတ္ခင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ အက်ဥ္းခန္းငယ္ေပါင္း ၆၀ ရွိတဲ့ ရင္ကြဲတိုက္ႀကီးတခု။ ၁၀ ေပေလာက္ရွိတဲ့ အလယ္ အူလမ္းေၾကာင္း လမ္းရဲ႕ တဖက္ တခ်က္မွာ အခန္းေပါင္း ၃၀ စီ ရွိပါတယ္။

အက်ယ္ ၁၀ ေပ၊ ၈ ေပ၊ အျမင့္ ၁၂ ေပ ရွိတဲ့ ႀကိဳးတိုက္ အခန္းေတြထဲမွာ လွ်ပ္စစ္မီးဆိုတာ နတၱိ၊ ညဘက္မွာ အခန္းတြင္း ေမွာင္ မည္းေနၿပီး ေန႔ဘက္မွာ အလင္းေရာင္ဆိုလို႔ မႈန္ပ်ပ်၊ အခန္းအေနာက္က ၂ ေပ ေလာက္ရွိတဲ့ ျပတင္းေပါက္ဆီကပဲ တခါတရံ က်လာတတ္တယ္။

အခန္း ၆၀ ရွိတဲ့ ႀကိဳးတိုက္ရဲ႕ အခန္း ၁၅ ခန္း မွာေတာ့ ေထာင္တြင္း ျပစ္ဒဏ္ ထပ္မံက်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ ဆိုးသြမ္းႀကိဳးသမားေတြအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔ လုပ္ထားတဲ့ ဆီႀကိတ္ဆံုႀကီးေတြလည္း ရွိတယ္။ အခန္းတြင္းက အက်ဥ္းသားက ေမာင္းတံကိုလွည့္ ေပး ေန ရၿပီး ဆီဆံုကေတာ့ အခန္းအျပင္ဘက္မွာ ထားပါတယ္။

ထိုစဥ္က အင္းစိန္ေထာင္ဝန္းအတြင္း တိုက္ ဝန္းထဲမွာ တိုက္ ၅ တိုက္ရွိကာ အခန္းစုစုေပါင္း အက်ဥ္းခန္း ၁၅၀ ရွိပါတယ္။ ႀကိဳးတိုက္ကိုေတာ့ တိုက္အမွတ္ ၂ လို႔လည္း ေခၚတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္ဝန္းအတြင္း စစ္ခံု႐ံုးအမွတ္ ၁ က ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြကို လုပ္ႀကံဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ပုန္ကန္မႈနဲ႔ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခ်ိန္ဟာ တျခားသူေတြအတြက္ အ႐ုပ္ႀကိဳးျပတ္ လဲက်သြားမတတ္ ခံစားရႏိုင္ေပမယ့္ က်ေနာ့္မွာေတာ့ ဘယ္လိုခံစားမႈမ်ိဳးကိုမွ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) က က်ေနာ္ အပါအဝင္ ၃ ဦးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ကူညီေပးတဲ့ အေပါင္းအပါေတြ အပါအဝင္ စုစု ေပါင္း ၁၁ ဦးဟာ လက္နက္ပုဒ္မ၊ မတရားအသင္း ပုဒ္မေတြနဲ႔ ေရွ႕ေနငွားရမ္း ခြင့္မရ၊ ထုေခ်ခြင့္မရွိ၊ တရက္တည္းသာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ စစ္ခံု႐ံုးက ျပစ္ဒဏ္အသီးသီး ေပးတာပါ။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာေရးစခန္း ငရဲခန္းေတြက လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေထာင္ကိုသြားဖို႔အေရး ေပ်ာ္ခဲ့ၾကတဲ့ တျခား ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြလို အင္းစိန္ေထာင္ကို ေရာက္တာကိုပဲ ေပ်ာ္ေနခဲ့တာ။ အဲဒီတုန္းက ေထာင္ပိုင္ႀကီးက စစ္တပ္က ဗိုလ္မႉး အုန္းေဖ ျဖစ္ၿပီး အထူးေထာင္ပိုင္ကေတာ့ ေထာင္ ေလာကမွာ နာမည္ႀကီးတဲ့ ေထာင္ပိုင္ ဦးဘိုၾကည္ပါ။

အင္းစိန္ေထာင္ တံခါးမႀကီးကတဆင့္ ေထာင္ က်႐ံုးကိုေရာက္ၿပီး အက်ဥ္းသားမွတ္ပံုတင္ကာ အဲဒီေန႔ကစၿပီး ေထာင္ဝင္နံပါတ္ ဆိုတဲ့ ဂဏန္း ၄ လံုးကို စတင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တယ္။ ေထာင္ဝင္အမွတ္ ၄၀၄၆ /စီ တဲ့။

အဲဒီကတဆင့္ မိန္းေဂ်းလ္ (အင္းစိန္ေထာင္ အလယ္က ေထာင္မႉးႀကီး ႐ံုးခန္း) ေတြကို ျဖတ္ၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ တိုက္ဝန္းအတြင္း ေရာက္လာခဲ့တယ္။

တိုက္ဝန္းအရာရွိ တဦးျဖစ္တဲ့ ေထာင္မႉး ဦးမင္းသူေရႊအုန္းက ႀကိဳးတိုက္ရွိရာကို က်ေနာ္နဲ႔ အတူ ေသဒဏ္က်တဲ့ အမႈတြဲ ကိုျမင့္စိုး၊ ကိုျမင့္ေဆြ တို႔ကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့တယ္။ ကိုျမင့္ေဆြဟာ သရက္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ က စိတ္ေဝဒနာ သည္ အက်ဥ္းသားတဦးက တံပိုးနဲ႔ ႐ိုက္လို႔ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ႀကိဳးတိုက္အနီး ေရာက္လာကတည္းက ႀကိဳးတိုက္ထဲက သီခ်င္းသံေတြ၊ စကားသံေတြက တကၠသိုလ္ အေဆာင္ႀကီးတခုထဲ ေရာက္သလို ခံစားရတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာအလွည့္အေျပာင္း တညမွာ ႀကိဳးတိုက္ဆိုတာထဲကို ေရာက္လာခ်ိန္ ႀကိဳးသမားေတြနဲ႔ ထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ ႀကိဳဆိုမႈက အားရစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ႀကိဳးတိုက္ အခန္းနံပါတ္ ၃၁ ဟာ ပထမဆံုး ႀကိဳးသမားဘဝကို စတင္ခဲ့တဲ့ အခန္းလည္းျဖစ္တယ္။

ႀကိဳးသမားတဦးကို ေထာင္ပံုစံအဝတ္ ၂ စံု၊ ဖလန္ထည္အက်ႌ လက္ရွည္တထည္၊ ပံုစံ ပန္းကန္ျပား တခ်ပ္၊ အိပ္ရာခင္းေစာင္ပါးတထည္၊ ၿခံဳေစာင္ တထည္စီ ေပးပါတယ္။

ႀကိဳးတိုက္ရဲ႕ အခန္းတြင္းမွာေတာ့ ဝါးဖ်ာ ၂ ခ်ပ္၊ မိလႅာခြက္တလံုး၊ ဆီးဂန္ဖလား ၁ ခုနဲ႔ အခန္းေရွ႕ ေရအိုးတလံုး၊ ေရခြက္တခုနဲ႔ ႀကိဳးသမားဘဝရဲ႕ ပထမဆံုးညကို စတင္ျဖတ္သန္းရပါေတာ့တယ္။

သံေခ်ာင္း ေခါက္သံ၊ တံုးေမာင္း ေခါက္သံ၊ ေထာင္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စစ္ဖိနပ္သံေတြၾကားမွာ တခါတခါ “အားလံုးေကာင္းပါတယ္ ဆရာႀကီး” ဆိုတဲ့ ေအာ္သံေတြလည္း ၾကားေနခဲ့ရတယ္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာေရးစခန္းက လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တဲ့ ဒဏ္ရာေတြေၾကာင့္ အိပ္ မေပ်ာ္ဘဲရွိခဲ့တဲ့ က်ေနာ့္ရဲ႕ ႀကိဳးသမားဘဝ ပထမဆံုး ညတာဟာ အေတာ္ရွည္သလိုပါပဲ။ အေတြးေတြက ဒုနဲ႔ေဒး၊ အခုအထိ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေအာ္သံေတြ၊ ေတာထဲကသူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြက တဝဲလည္လည္။

ဒါေပမယ့္ စစ္ေၾကာေရးမွာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈေတြနဲ႔ အိပ္ပ်က္ညေတြ မ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ ႀကိဳးသမား ဘဝရဲ႕ အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ ဘဲ အိပ္စက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဒီအိပ္စက္မႈဟာ မိနစ္ပိုင္းသာ ခံလိုက္ၿပီး နံနက္ ၅ နာရီမွာပဲ “ပံုစံ” ဆိုတဲ့ အသံနက္ႀကီးနဲ႔ လူေအာ္သံကို ၾကားလိုက္ရတယ္။ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္အခန္းက လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ကိုေအာင္ေဇယ်က ငုတ္တုတ္ထိုင္ၿပီးေနဖို႔၊ သူထိုင္သလိုထိုင္ဖို႔ လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ လွမ္းေျပာပါတယ္။

အဲဒီေန႔ကစၿပီး “ပံုစံ” ေအာ္သံၾကားလိုက္ရင္ ငုတ္တုတ္ထ တင္ပ်ဥ္ေခြထိုင္၊ လက္ႏွစ္ဘက္ကို ဒူးေပၚတင္၊ ခါးကို မတ္မတ္ထားတဲ့ အေနအထားကို အေလ့အက်င့္ ရလာခဲ့တယ္။ ေန႔စဥ္ နံနက္တႀကိမ္၊ ညေနတႀကိမ္ ပံုစံေအာ္တိုင္း ပံုစံထိုင္ရၿပီး ေထာင္ ဝန္ထမ္း ေတြ လူလာစစ္တယ္။ တခါတရံ ေထာင္ အရာရွိေတြလာရင္လည္း ပံုစံဆိုတဲ့ ေအာ္သံၾကားေတာ့ ပံုစံထိုင္ရတယ္။

နံနက္မိုးလင္းလို႔ အိပ္ေဆာင္ဖြင့္ သံေခ်ာင္း ေခါက္သံ၊ လူေရတြက္သံေတြ ၿပီးသြားခ်ိန္မွာပဲ ႀကိဳးသမား အဘေပ်ာ့က ဘုရားရွိခိုးတိုင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေတြကေတာ့ ဘုရားရွိခိုးၾကရတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္သူေတြကေတာ့ ထိုင္ၿမဲ ထိုင္ေနရပါတယ္။ အဘေပ်ာ့ဆိုတာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ မီးျပေက်းရြာမွာ ရြာကို ဓားျပ ေတြဝင္တိုက္တဲ့အခါ အဲဒီဓားျပေတြကို ရြာသား ေတြက ဖမ္းၿပီးသတ္ၾကတဲ့ ကိစၥအတြက္ အျပစ္ရွိတယ္လို႔စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီး ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခံထားရသူပါ။ တကယ္ေတာ့ ဘေပ်ာ့ဟာ ပင္လယ္ငါးဖမ္း ေလွေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ တံငါသည္ႀကီး တဦးျဖစ္ၿပီး အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တုန္းက အနီးအနားမွာ မရွိတဲ့သူပါ။ ဒါေပမယ့္ သူက သပိတ္စခန္း ေခါင္းေဆာင္ဆိုေတာ့ သူ႔ကိုလည္းဖမ္းၿပီး ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရသူပါ။

အဲဒီေက်ာက္တန္းက ဓားျပေတြသတ္မႈနဲ႔ ေက်ာက္တန္းက သပိတ္စခန္း ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြ အပါအဝင္ ေဒသခံ ရြာသား ၇ ဦးကို ဖမ္းဆီး ေသဒဏ္ခ်လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မိုးလင္းလို႔ ေသာ့သံတခြ်င္ခြ်င္နဲ႔ အခန္းတခါးေတြ တခ်ပ္ၿပီးတခ်ပ္ ဖြင့္ေပးတယ္။ အခုလို အခန္း တခါးဖြင့္ေပးတဲ့အခါ အခန္းထဲက ဆီးနဲ႔ မိလႅာခြက္ ေတြကို အၿမဲဆင္းလို႔ေခၚတဲ့ တျခား ရာဇဝတ္အက်ဥ္းသားေတြကလာယူၿပီး ႀကိဳးတိုက္ရဲ႕အလယ္ လမ္းမွာ ခ်ထား တဲ့ မိလႅာဇလားႀကီးေတြနဲ႔ ဆီးကန္ စဥ့္အိုးႀကီးေတြထဲ သြန္ထည့္ၾကတယ္။ မိလႅာခြက္နဲ႔ ဆီးခြက္ေတြကို ေဆးေၾကာၿပီး အခန္းထဲကို ျပန္ဝင္ၾကရတယ္။

အဲဒီလို ၁၅ မိနစ္တာ အခန္းတြင္းက ထြက္ခြင့္ ရတဲ့ မိလႅာခ်ခ်ိန္မွာ ႀကိဳးသမားေတြနဲ႔ ႀကိဳးတိုက္တြင္း ရွိေနၾကတဲ့ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတခ်ိဳ႕လည္း အသစ္ေရာက္လာတဲ့ က်ေနာ္တို႔အခန္းကို လာမိတ္ဆက္ၾက၊ အားေပးစကားေတြေျပာၾကတယ္။ ေထာင္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာ အဲဒီေန႔က “က်သစ္” ေတြေပါ့။

ႀကိဳးတိုက္ထဲမွာ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားေတြျဖစ္တဲ့ စာေရးဆရာ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ဦးေသာ္က၊ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုယု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ မိသားစုဆရာဝန္ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ဗိုလ္ေအာင္ႏိုင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ စာေရးဆရာ ဦးမိုးသူ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုမိုးဟိန္း တို႔နဲ႔ ေတြ႕ရတယ္။

ထူးျခားတာကေတာ့ ႀကိဳးတိုက္ထဲက အရင္ ရွိေနၾကသူေတြက က်ေနာ္တို႔ ေသဒဏ္က် ၃ ဦးကို ဓာတ္ပံုနဲ႔တကြ သတင္းေတြဖတ္ၿပီး သားမို႔ သိေနၾကတာပါပဲ။

အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္တို႔ ၃ ဦး အပါအဝင္ ႀကိဳးသမား ၁၀၈ ဦးရွိၿပီး ႀကိဳးသမား အမ်ားစုကေတာ့ ရွစ္ေလးလံုးကာလ လူသတ္မႈေတြနဲ႔ ေသဒဏ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ ခံထားရသူေတြပါ။ အဲဒီအထဲမွာ သန္လ်င္ ေရနံခ်က္စက္႐ံု ဗံုးခြဲမႈနဲ႔ စြပ္စြဲကာ ေသဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ NLD ပါတီ သန္လ်င္ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ကိုသန္းေဇာ္၊ ကိုညီညီဦးနဲ႔ မိုးေက်ာ္သူ တို႔ကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။

ဒီအျပင္ သန္လ်င္ေရနံခ်က္စက္႐ံုကို အမွန္တကယ္ ဗံုးခြဲခဲ့သူလို႔ သူ႔ကိုယ္သူေျပာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ဗံုးခြဲမႈနဲ႔ ေသဒဏ္က်ေနတဲ့ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) က ဗိုလ္မႉး ကိုကိုႏိုင္ ေခၚ ကိုသိန္းဦး၊ ေဆးေက်ာင္းသား ကိုေအာင္သူ တို႔နဲ႔လည္း ေတြ႕ရ တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ႀကိဳးတိုက္ႀကီးဟာ က်ေနာ့္ရဲ႕ ဒုတိယ အိမ္လည္းျဖစ္လာသလို ႀကိဳးသမားေတြနဲ႔ ႀကိဳးတိုက္တြင္းက တျခားသူေတြရဲ႕ ဘဝ စာမ်က္ႏွာေတြကို ၈ ႏွစ္ေလာက္ ေန႔ညမျပတ္ဖတ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔က စတင္ကာ ဘဝတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေတြက ၁၈၉၄ ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒနဲ႔ ၁၉၀ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အက်ဥ္းသားဥပေဒ ေတြ နဲ႔ ဘဝကို ႀကိဳးတိုက္ထဲမွာ ရွင္သန္ေအာင္ ႐ုန္းကန္ရပါေတာ့တယ္။ ။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

အင္းစိန္ ေထာင္ (ဓာတ္ပုံ – Steve Tickner)

 Credit To : ဧရာ၀တီ

http://www.themeltingpot4u.com/2014/05/blog-post_8.html

Friday, April 25, 2014

သဘာ၀၏ ထိပ္တန္းလူသတ္လက္နက္


အလြန္ပူျပင္းေသာ ရာသီသည္ ကမာၻ႔ရပ္၀န္းမ်ားစြာတြင္ ႀကံဳဆုံေနရေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ျဖစ္သည္။ ပူျပင္းေသာရာသီသည္ လူအမ်ားစုကုိ ပူအုိက္ေစရုံ သာမက က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အသက္ဆုံးရုႈံးမႈပါ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ သဘာ၀၏ လူသတ္လက္နက္ အပူရွိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္သား သိမွတ္ဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္ တင္ျပရေပသည္။
ရာသီဥတုပညာရွင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္းေသာအပူဒဏ္ကုိ တုိင္းတာရန္ အတြက္ အပူျပင္းဒဏ္ညႊန္းခ်က္ (Mean Heat Index) တစ္ခုကုိ ျပဳစုထား ၾကသည္။ ယင္းညႊန္းခ်က္သည္ အလြန္ပူျပင္းေသာ ေန႔တာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခံစားရပုံကုိ တုိင္းတာသည္။

ပူျပင္းေသာ ေန႔တစ္ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ ပူျပင္းေသာ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာ၏ စုစုေပါင္း အပူဒဏ္သည္ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ ပူျပင္းေသာ ေန႔ေပါင္းမ်ားစြာကုိ အပူလႈိင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ သည္။ ညတာအပူခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔တာအပူခ်ိန္ မကြာျခားလွေသာအခါတြင္ ထုိအပူလႈိင္းသည္ အသက္ေဘးသင့္ႏုိင္သည့္ အေျခအေန ေရာက္သြား သည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင္ ဖိအားျပင္းထန္ လာေစသည္။

အပူဒဏ္ကာကြယ္ျခင္း
=============

အလြန္ျပင္းလွေသာ အပူဒဏ္မွ မိမိကုိယ္မိမိ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ နည္း လမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္ဟု ဆရာ၀န္မ်ားက ဆုိသည္။ တတ္ႏုိင္သမွ် ေနပူထဲ မထြက္ျခင္းက ကာကြယ္နည္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေရေအးေအး မ်ားမ်ားေသာက္ပါ။ ပိတ္သားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အ၀တ္ အထည္မ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ပါ။ အ၀တ္အစားမ်ား ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိရွိၿပီး လြတ္လပ္ စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းရွိပါေစ။ ထုိ႔အျပင္ အပူဒဏ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အႏၱရာယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ကာကြယ္မႈ ျပဳရမည္။ အပူလြန္ကဲမႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ ေဘး အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။

အပူလြန္ကဲလွ်င္
=========

အပူလြန္ကဲမႈကုိ ေကာင္းစြာ မကုသပါလွ်င္ အပူ ေလျဖတ္မႈ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အပူ ေလျဖတ္ရာတြင္ ခႏၶာကုိယ္အပူခ်ိန္သည္ ၄၀ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ထက္ ပုိ၍ ျမင့္မားသြားသည္။ ခႏၶာကုိယ္မွ ေခၽြးထြက္မႈ တန္႔သြားသည့္ အေရျပား သည္ ေျခာက္ေသြ႔ၿပီး လြန္စြာပူေလာင္လာသည္။ လူသည္လည္း သတိလစ္ သြားႏုိင္သည္။ ခႏၶာကုိယ္အပူခ်ိန္ ၄၂ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ထက္ လြန္ကဲသြား ပါလွ်င္ ခႏၶာကုိယ္၏ တစ္ရွဴးမ်ားႏွင့္အဂၤါမ်ား က်က္စျပဳလာသည္ဟု ဆရာ၀န္ မ်ားက ဆုိသည္။ ထာ၀ရထိခိုက္မႈႏွင့္ ေသကိန္းဆုိက္မႈ ရွိႏုိင္သည္။

အပူေလျဖတ္သူကုိ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသရန္လုိအပ္သည္။ ထုိသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းကုသမႈ မျပဳႏုိင္လွ်င္ လူနာမွာ အသက္ဆုံးပါးႏုိင္သည္။
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ကုသမႈျပဳရမည့္ နည္းမ်ားမွာ လုနာကုိ ေနရိပ္ထဲသုိ႔ ေရႊ႕ပါ။ လူနာ၏ ေျခေထာက္ကုိ ေျမျပင္မွ ၃၀ စင္တီမီတာခန္႔ ေထာင္လုိက္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ လူနာ၏ အ၀တ္အစားကုိ ခၽြတ္လုိက္ပါ။ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေရပတ္ တုိက္ေပးပါ။ အေရျပားႏွင့္ေသြးေၾကာ နီးစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ေရခဲတုံးေလး မ်ား ကပ္ေပးပါ။ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ ဇက္ပုိးႏွင့္ ခ်ဳိင္းေအာက္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကုိယ္ခႏၶာအပူခ်ိန္ ဆက္လက္ မတက္ေစရန္ လူနာကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆုံးေအးျမသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ပူေသာ ရာသီဥတုတြင္ ေအးျမေသာ အရည္မ်ား ေသာက္သုံးျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဧၿပီလထုတ္ သုတပေဒသာစာေစာင္ပါ လွတုိး(စိတ္ပညာ) ေရးသားသည့္ ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။

MOI Webportal Myanmar

ထိပ္တန္းေတြးေခၚသူမ်ားထဲ ျမန္မာ တဦးပါ၀င္

ပုဒ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္႔စစ္ဟာလည္း ၂၀၁၄ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ၅၀ မွာ နံပါတ္ ၅ ေနရာ ရရွိသြားပါတယ္။ (Credit: Reuters)

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံထုတ္ ​Prospect ​မဂၢဇင္းရဲ့ ​၂၀၁၄ ​ခု ​ကမၻာ့ထိပ္တန္းေတြးေခၚသူမ်ား ​World ​Thinker ​2014 ​အေယာက္ ​၅၀ ​မွာ ​ျမန္မာႏိုင္ငံက ​ေဒါက္တာ ​သန္႔ျမင့္ဦးကို ​ေရြးခ်ယ္လိုက္တယ္လို႔ ​သိရပါတယ္။

လက္ရွိ ​ကမၻာမွာ ​ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ​စီးပြားေရး၊ ​လူမႈေရး၊ ​ႏိုင္ငံေရး၊ ​ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ​အခက္အခဲေတြ ​ေျဖရွင္း တဲ့ ​ေနရာမွာ ​ပါ၀င္ကူညီေနတဲ့ ​ေတြးေခၚသူ ​အေယာက္ ​၅၀ ​ကို ​ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္တဲ့ ​ေနရာမွာ ​ေဒါက္တာ ​သန္႔ျမင့္ဦးဟာ ​နံပါတ္ ​၁၅ ​ေနရာမွာ ​ေရြးခ်ယ္ ​ေဖာ္ျပခံခဲ့ရတာ ​ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၁ ​ခုႏွစ္က ​သူေရးသားတဲ့ ​Where ​China ​Meets ​India: ​Burma ​and ​the ​New ​Crossroads ​of ​Asia  ​စာအုပ္ျဖစ္တဲ့ ​ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ​အာရွ ​မဟာအင္အားႀကီး၂ ​နိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ​တရုတ္နဲ႔ ​အိႏၵိယၾကား ​ေရာက္ေနခိ်န္ ​ဆိုတဲ့ ​သူရဲ့ေတြးေခၚေရးသားမႈေတြ ​ဟာ ​ျမန္မာလူ႕အဖဲြ႔ ​အစည္းအတြက္ ​အကိ်ဳးရိွေစခဲ့တယ္လို႔ ​ဆိုပါတယ္။

သမိုင္းပညာရွင္ ​ေဒါက္တာ ​သန္႔ျမင့္ဦးဟာ ​ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ​လုပ္ငန္းစဥ္မွာ  ​အစိုးရရဲ့ ​အထူး ​အႀကံေပးတဦးျဖစ္ၿပီး ​ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ​အေမြအႏွစ္ ​ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့ ​ဥကၠဌ ​ျဖစ္တဲ့အျပင္ ​ကုလသမဂၢ ​အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ​ဦးသန္းရဲ့ ​ေျမးလည္း ​ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမနံပါတ္ ​၁ ​ေနရာ ​ရရွိသြားသူကေတာ့ ​၁၉၉၈ ​ခုႏွစ္က ​စီးပြားေရး ​ႏိုဘယ္လ္ဆုရရွိခဲ့တဲ့ ​လက္ရွိ ​အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ​ဟားဗက္ဒ္ ​တကၠသိုလ္က ​ပါေမာကၡ ​ျဖစ္သူ ​အိႏၵိယ ​စီးပြားေရး ​နဲ႔ ​အေတြးအေခၚပညာရွင္ ​Amartya ​Sen ​ျဖစ္ပါတယ္။

ABC Radio Australia

အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေဖာင္ေတာ္ခ်က္မ ေရကန္အတြင္းရွိ ငါးမ်ားေသဆုံး


ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ - ၂၅

ေနအပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ေတာ္ခ်က္မေစတီေတာ္အနီးရွိ ေဖာင္ေတာ္ ခ်က္မေရကန္ အတြင္းရွိ ငါးမ်ားသည္ ဧၿပီ(၂၄)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေသဆုံးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါေဖာင္ေတာ္ခ်က္မကန္အတြင္းရွိ ငါးမ်ားေသဆုံးမႈအား ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ေဖာင္ေတာ္ခ်က္မဘုရား ေဂါပကအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္တို႔မွ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၿပီး ကန္အတြင္းရွိငါးအေသမ်ား ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ေပၚေအာင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးမ်ားေသဆုံးရာတြင္ “မနက္အေစာ (၅)နာရီေလာက္က လမ္းေလၽွာက္ထြက္တဲ့သူေတြ အရင္ဆုံး စေတြ႕တာပါ၊ မနက္ပိုင္းမွာေတာ့ ငါးအေသးေတြပဲေသတာေတြ႕ရၿပီး ေနျမင့္လာတာနဲ႔ ငါးအႀကီးေတြပါ ေသကုန္ၾကတာ၊ ေန႔လည္(၂)နာရီေလာက္ကဆိုရင္ ငါးတစ္ေကာင္ကို (၈)ပိသာ (၉)ပိသာရွိတဲ့ငါးေတြပါ ေသေနတာေတြ႕ရတယ္။ အခုညေနပိုင္းအထိဆယ္ ေနၾကတုန္းပဲ” ဟု အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးဝင္းလႈိင္ကေျပာၾကားသည္။

MOI Webportal Myanmar

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း အၿငိမ္းစားလစာ သမၼတလစာ၏ ၂ ဆ ရွိ

အနားယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္က စၿပိး ပင္စင္လစာအျဖစ္ ၁ လ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ခံစားေနတဲ့အျပင္ အၿငိမ္းစားယူစဥ္ကာလက ႏုိင္ငံေရးဆုေငြအျဖစ္ က်ပ္ သိန္း ၂၃၀၀ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ ေဆာင္းပါးရွင္ ေအာင္ထြန္းလင္းက ဒီေန႔ထုတ္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္မွာ ေရးသားေဖာ္ျပပါတယ္။
အလားတူ အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေမာင္ေအးဟာ လည္း ပင္စင္လစာ ၁ လ က်ပ္ သိန္း ၈၀၊ ႏိုင္ငံေရးဆုေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၈၄၀ ရရွိခဲ့တယ္ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ စစ္အစိုးရအဖဲြ႔ဟာ သူတို႔ တာ၀န္ကေန အနားမယူခင္ လက္ရွိ တာ၀န္ယူမယ့္ အစိုးရအဖဲြ႔ ခံစားႏုိင္မယ့္ လစာဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ျပီး အဲဒီ ဥပေဒထဲမွာ သမၼတ ကို လစာ က်ပ္ သိန္း ၅၀ ခံစားခြင့္ျပဳထားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အစိုးရအဖဲြ႔ဟာ ကုန္လြန္ခဲ့တဲ့ အစိုးရသက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ၁ လ လစာ က်ပ္ ၁၅ သိန္းပဲ ရယူခဲ့ၿပီး အခု ဧၿပီလ ဘ႑ာေရးႏွစ္ က်မွသာ ၁ လ က်ပ္ သိန္း ၅၀ ခံစားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

DVB
 

ဒါရိုက္တာ၀ိုင္းဆိုတဲ့ နာမည္ကို က်မသြားေအာင္ အၿမဲထိန္းတယ္လို႔ဆိုတဲ့ ၀ိုင္းရဲ႕ ေစတန္ရဲ႕ကေခ်သည္အေၾကာင္း


-ေစတန္ရဲ႕ကေခ်သည္ ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားၾကီးနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ဒါရိုက္တာ၀ိုင္းရဲ႕ ဖန္တီီးမႈ၊ ပံုေဖာ္မႈေတြက ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္မယ္ဆိုတာ ပရိသတ္ေတြသိေအာင္ ေမးျမန္းၾကည့္ ခ်င္မိ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါရိုက္တာ၀ိုင္းဟာ ဇာတ္ကားတိုင္းမွာ ပရိသတ္နဲ႕ အေပးအယူ တည့္လွတဲ့အတြက္ ဒီဇာတ္ကားၾကီးရိုက္ကူးခ်ိန္မွာ ဘယ္လို အေတြးေခၚေတြနဲ႕ ျဖန္႕က်က္ၿပီးရိုက္ကူးခဲ့ရေၾကာင္းကို သူေျပာျပခဲ့တာကေတာ့ ‘ဒီဇာတ္ကားၾကီး ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးျပရမဲ့ ဆယ့္ငါးမိနစ္စာကို အစ္ကို ဇာတ္ညႊန္းေရးလို႕မရဘူး။ ၀တၳဳထဲမွာလဲမပါဘူး။ အစ္ကိုေရးတယ္။ မၾကိဳက္ဘူး။ မခံစားရဘူး။ ရင္ထဲမထိဘူး။ တစ္လႏွစ္လေလာက္ၾကာတယ္။ အဲမွာ ခ်စ္သူမ်ားေန႕မွာ အစ္ကုိ ဆုိင္ေလးတစ္ဆိုင္မွာ သြားထုိင္ျဖစ္တယ္။ ပြဲေလးတစ္ခုကို္ သြားထုိင္ၾကည့္္ျဖစ္ရင္းကေန စိတ္ကူးေလး တစ္စြန္းတစ္စရတယ္။ အစ္ကိုဘ၀ရဲ႕ ရိုက္ခဲ့သမွ်ကားတိုင္းမွာ အၾကာဆံုး စဥ္းစားခဲ့ရတာက ဇာတ္သိမ္းပိုင္းလို႕ေျပာလို႕ရတယ္။ ရိုက္ကြင္းေပၚမွာ သြားစဥ္းစားလို႕ မရဘူး။  အစ္ကိုစဥ္းစားတာက ကင္မရာအယူအဆေတြရယ္၊ သရုပ္ေဆာင္ေတြရဲ႕ သရုပ္ေဆာင္မႈေတြရယ္ပဲ ကိုယ္စဥ္းစားျဖစ္တယ္။ အစ္ကို႕ရဲ႕ ဇာတ္ညႊန္းကို ရိုက္ကြင္းေပၚမွာ သြားစဥ္းစားရင္ က်ိန္းေသတယ္။ တျခားေနရာေတြမွာ ေလ်ာ့သြားလိမ့္မယ္။

တခ်ိဳ႕ျမန္မာကားေတြမွာ ေပးခ်င္တဲ့မက္ေဆ့ေတြကို စကားေတြနဲ႕ေျပာတာမ်ားတယ္။ အစ္ကိုက်ေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးကို မၾကိဳက္တဲ့တြက္ သင့္ေတာ္သေလာက္ပဲ ထည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ပရိသတ္ရင္ထဲ ေရာက္ရမယ္။ ဒါကို အစ္ကိုက စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တယ္။ အစ္ကို႕ကားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခုဒီကားထဲမွာဆုိ တခ်ိဳ႕အခန္းေတြက စကားမေျပာပဲ သရုပ္ေဆာင္သြားတာ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ သိသာတယ္။ မ်က္ႏွာအမူအရာ ကသိသာတယ္။ အဓိက အစ္ကိုတို႕စဥ္းစားရမွာက ျပဇာတ္တုိက္ေနတာလား။ ရုပ္ရွင္ရိုက္ေနတာလားဆိုတာကိုေပါ့။ အစ္ကိုက ရိုက္ေနတဲ့ခ်ိန္မွာ မၾကိဳးစားဘူး။ ဇာတ္ညႊန္းအေပၚမွာပဲ အျမဲၾကိဳးစားတယ္။ ဒီဇာတ္ကားအေပၚမွာလဲ ေက်နပ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ရင္ထဲ ေရာက္ေလ ပိုေက်နပ္ေလပဲ။ အဲဒီကြာလတီကိုလဲ မက်ေအာင္ ငါ့အေနနဲ႕ထိန္းထားရမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးလဲ အျမဲရွိတယ္။ ငါ့ရဲ႕ၾကိဳးစားမႈတစ္ခုကို ငါေလ်ာ့လိုက္ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ငါသာပိုက္ဆံေနာက္ကို လုိက္ခဲ့ရင္ အခုရေနတဲ့အခ်ိန္နဲ႕ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားမယ္လို႕အျမဲေတြးထားတယ္။ ဒါရိုက္တာ၀ိုင္းက ဒီအဆင့္မွာ အျမဲတမ္းရွိေနဖို႕အတြက္ စာေတြအမ်ားၾကီးဖတ္ၿပီး အခ်ိန္တိုင္း ေလ့လာဆည္းပူးဖုိ႕လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာင္ႏွစ္ေတြမွာလဲ ကိုယ္စိတ္ညစ္ခံၿပီး အကယ္ဒမီေပးပြဲ တက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အကယ္ဒမီကုိလဲ မမွန္းပါဘူး။ ပရိသတ္ေတြကို ေျပာခ်င္တာက အစ္ကုိ႕ကို အၾကံေပးပါ။ ေ၀ဖန္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရး တုိက္ခုိက္မႈကိုေတာ ့လက္မခံပါဘူး။ ဒီကားကို ၾကည့္မဲ့ပရိသတ္ေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အ၀ရလိမ့္မယ္လို႕ အာမခံပါတယ္။ ဒီကားနာမည္က ခုမွေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၂ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ဇာတ္ကားနာမည္ေတြကို စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး စာအုပ္ထဲမွာ ခ်ေရးထားဖူးတယ္။ ဒီကားနာမည္က အဲဒီတည္းက တစ္ခုေပါ့။’  လို႕ သူက ေျပာျပေပးခဲ့ပါတယ္။
Trend Myanmar

http://www.venuscurves.com/2014/04/dancer-of-satan.html    ေအးျမတ္သူAyeMyatThu (87) Babyေဘဘီေမာင္ Maung (53) M Seng Lu (83) ခင္၀င့္၀ါKhinWintWah (155)
သက္မြန္ျမင့္ThetMonMyint (164)          Hsu Myat Noe Ooဆုျမတ္ႏိုးဦး (34)MissUniverse (300)) ခ်မ္းမီမီကိုChan Mi Mi Ko (49)0  ThinZarWintKyawသင္ဇာ၀င့္ေက်ာ္ (100) ၀တ္မွဳန္ေရႊရည္WutHmoneShweYee (230) မိုးယုစံMoeYuSan (101) 0
http://www.venuscurves.com/2014/03/yun-wadi_27.html

 Yunယြန္း၀တီ Wadi(70)  http://www.venuscurves.com/2014/04/yu-than-dar-tin.html

အိေခ်ာပို  CLICK  

Yu Than Dar Tin (138)  Chit Thu Waiခ်စ္သုေ၀ (74)

Cute Myanmar Girl(106)

http://www.venuscurves.com/2014/03/eichawpo_27.html
http://www.venuscurves.com/2014/02/eichawpo.htmlအိေခ်ာပို
Awn Seng (122) Hay Man Thaw Dar Nyein (54) May Grace (59) ) NangKhinZayYarနန္းခင္ေဇယ်ာ(98)
ယြန္း၀တီ 
Thinzar Nwe Win (70)  Patricia (100) MissSupraNational (147)
  
http://www.venuscurves.com/2014/01/moehayko_30.htmlမိုးေဟကိုhttp://www.venuscurves.com/2013/04/moe-hay-ko_27.htmlမိုးေဟကို 
SoeMyatThuzarစိုးျမတ္သူဇာ (82)  Phway Phwayေဖြးေဖြး (99)
http://www.venuscurves.com/2013/04/moe-hay-ko_27.htmlhttp://www.venuscurves.com/2013/02/moehayko_12.htmlမိုးေဟကိုhttp://www.venuscurves.com/search/label/MoeSetY?max-results=15Ayeေအးခ်မ္းမိုးChanMoe (27) j NweNweHtun (20) jjjjjjj

Movie (870) MyaHninYeeLwin (46)WaiSuKhaingThein (84)ေရႊမွဳန္ရတီShweHmoneYati (57)
 Soe Pyae Tha Zin (65) Mayေမကဗ်ာKabyar (39)
 Melodi (38)
http://www.venuscurves.com/2013/12/blog-post_13.html Nan Thuzar (32) MoeHayKo (191) SoeMyatNandar (35)
SuMyatNoeKyaw (28)
 ShwePoeEain (16)
Movie (870) MyaHninYeeLwin (46)
လဲေနသူထူေပးပါ

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels