Latest News

Tuesday, January 31, 2017

ယေန႔ အႀကိဳက္ဆုံး သုံးသပ္ခ်က္ (ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမား)


ယေန႔ အႀကိဳက္ဆုံး သုံးသပ္ခ်က္ (ႏိုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမား)

က်ေနာ္တိုု႔ထဲက တခ်ိဳ႕ က စဥ္းစားမိၾကသည္မွာ လူသတ္သမားသည္ ဦးကိုုနီကိုု လုုပ္ၾကံခ်င္လွ်င္
တိတ္တိတ္ေလး လုုပ္ၾကံ ႏိုုင္သည့္ ေနရာေတြ၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုုက္ခိုုက္ႏိုုင္သည့္ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီး
ရွိရက္သားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာေလဆိပ္လိုုမ်ိဳး လူအမ်ားစည္ကားသည့္ ေနရာတြင္
လူေရွ႕သူေရွ႕ ေျဗာင္ေသနတ္ပစ္သည့္ နည္းလမ္းကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့သလဲဆိုုသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ဒါေပမယ့္ သည္လိုုမ်ိဳး လူေရွ႕သူေရွ႕ ေျဗာင္ေသနတ္ပစ္သည္ ဆိုုသည္ကိုုက ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံမွဳျဖစ္ေၾကာင္း အထင္ရွားဆံုုး သက္ေသ လကၡဏာရပ္ေတြထဲက တခုု ျဖစ္သည္။
၁၈ရာစုုႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းေလာက္မွ စလိုု႔ ေနာက္ဆံုုး ႏွစ္ဆယ္ရာစုု အိႏၵိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အင္ဒီရာဂႏၶီ ႏွင့္ ရာဂ်စ္ဂႏၶီတိုု႔ လုုပ္ၾကံခံရမွဳတိုု႔အဆံုုး၊ ၄င္းအမွဳတိုု႔တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏုုိင္ငံေရးလူသတ္သမားမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ႏွင့္ လုုပ္ကိုုင္ျပဳမူပံုု ပံုုစံမ်ားကိုု အေသအခ်ာ ေလ့လာထားသည့္ သုုေတသနတခုု ရွိသည္။
၄င္းသုုေတသနမွ အင္မတန္ခိုုင္မာေသာ ရလဒ္မ်ား ထြက္လာခဲ့သည္မွာ ပုုဂၢိဳလ္ေရး ရန္ညိဳးရန္စ ႏွင့္ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေသာ (ရိုုက္သတ္လိုု႔ မကုုန္ႏိုုင္ေအာင္ အေရအတြက္ရွိသည့္) သာမန္ရိုုးရိုုး လူသတ္သမား ႏွင့္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိသည့္ ႏိုုင္ငံေရး လူသတ္သမားတိုု႔ဟာ စကတည္းက ယဥ္သကိုုဆိုုသလိုု ကြဲျပားၾကသည္။

သာမန္ရိုုးရိုုး လူသတ္သမားသည္ လူမသိသူမသိ သတ္ျဖတ္လုုိ႔ရသည့္ ေနရာမ်ိဳးကိုု ေရြးခ်ယ္၍ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမားတိုု႔သည္ကား လူစည္ကားသည့္ ေနရာ၊ လူအမ်ားမွ သူ႔လုုပ္ၾကံမွဳကိုု ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျမင္ရသည့္ ေနရာ၊ “လူဆူတဲ့ေနရာ” ကိုု ေရြးသည္။ လူသန္းႏွင့္ခ်ီျပီး သူ၏ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မွဳ ျမင္ကြင္းကိုု ျမင္ရလွ်င္ ပိုုေတာင္မွ သေဘာက်ေသးသည္။
ဒုုတိယတခ်က္မွာ သာမန္ရိုုးရိုုးလူသတ္သမားသည္ လူကိုု တိတိက်က် သိရွိသတ္မွတ္ထားျပီး သတ္ျခင္း ျဖစ္၍ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံလူသတ္သမားက်ေတာ့ ထင္ရွားသည့္သူကိုု တမင္ေရြးျပီး သတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဆိုုလိုုသည္မွာ ယခုုအမွဳဟာ ဦးကိုုနီလည္း ျဖစ္ႏိုုင္သလိုု ႏိုုင္ငံေရးအရထင္ရွားသည့္ တျခားတေယာက္လည္း ျဖစ္ႏုုိင္သည္။ လူသတ္သမား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဦးကိုုနီကိုု ေသေစလိုုသည္ထက္ ၄င္းႏွင့္ ၄င္း၏ ႏိုုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ကိုု လူေရွ႕သူေရွ႕ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေပါက္ကြဲျပလိုုျခင္းက အဓိက ျဖစ္သည္။ ဥပမာလင္ကြန္းကိုု လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုုမွ ခြဲထြက္ေရးေထာက္ခံ လူသတ္သမားဟာ သမၼတၾကီးကိုု ဇာတ္ရုုံ၏ ပြဲၾကည့္စင္ေပၚမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သလိုု ‘မင္းဆိုုးမင္းညစ္ေတြ အတြက္ သင္ခန္းစာ’ ဟုု အားလံုုးၾကားေအာင္ ေအာ္ဟစ္ျပီးမွ ထြက္ေျပးသည္။ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံလူသတ္သမားတိုု႔ဟာ “ရူးတိုုးတိုုး” ဟုုဆိုုကာ လူမသိသူမသိ သတ္ျဖတ္သည့္ လူသတ္သမားမ်ိဳး မဟုုတ္။
ေနာက္တခ်က္ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံ လူသတ္သမားတုုိ႔ဟာ ေပါက္ကြဲျပင္းထန္ေသာ နည္းလမ္းတိုု႔ကိုု ေရြးခ်ယ္ကာ သတ္ျဖတ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ား ေျခာက္ျခားေစမွဳ အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုးေသာ နည္းလမ္းကိုု ေရြးခ်ယ္ေလသည္။
ဦးကိုုနီကိုု အိမ္မွာ အိပ္ေနတုုန္း ေခါင္းအံုုးျဖင့္ ဖိသတ္သြားလွ်င္ ဒါဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံမွဳ မျဖစ္ႏိုုင္။ ခုုလုုိမ်ိဳးေခါင္းကိုု ေသနတ္ျဖင့္ေတ့ကာ လူသိမ်က္ျမင္ပစ္ျပတာဟာ ပုုဂၢိဳလ္ေရး၇န္ညိွဳးလိုု႔ မဟုုတ္ႏိုုင္၊ ႏိုုင္ငံေရး လူသတ္သမားတိုု႔၏ ျပင္းထန္ေပါက္ကြဲေသာ နည္းလမ္းကိုု ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည့္ လကၡဏာ စစ္စစ္ ျဖစ္သည္။

စတုုတၳအခ်က္ လူသတ္သမားႏွင့္တကြ ၄င္း၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံအုုပ္စုုတြင္ ႏိုုင္ငံေရးအရေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးရည္ရြယ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း လက္စားေခ်မွဳကိုု ျပသရန္၊ ၄င္းတိုု႔၏ ရူံးနိမ့္မွဳကိုု ျပန္လည္ ကယ္ဆယ္ျမွင့္တင္ရန္ ၾကီးမားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိၾကေလသည္။
ပဥၥမအခ်က္ လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မည့္သူကိုု ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳမွဳကိုု အင္မတန္ ခံယူလိုုေသာ လူကိုု တမင္ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုုိသူမ်ိဳးဟာ အသိအမွတ္ျပဳခံခ်င္လြန္းတဲ့အတြက္ ရာဇဝတ္မွဳကိုု တမင္ပင္ က်ဳးလြန္ၾကသည္ ဆုုိသူမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္း လူ႔ေဘာင္မွ ၾကဥ္ထားခံရသူ၊ မိသားစုုႏွင့္ အဆင္မေျပ ၊ အသိုုင္းအဝိုုင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မခံရသူမ်ားဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံလူသတ္သမား ျဖစ္လာဖုုိ႔ အဆင္ေျပဆံုုး လူအမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ သည္ပဥၥမအခ်က္အရ ဦးကိုုနီကိုု လုုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ေသာသူဟာ ႏိုုင္ငံျခားသားလိုု႔ က်ေနာ္ မယူဆ၊ သူလိုုကိုုယ္လိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံသားတဦးသာ ျဖစ္မည္လိုု႔ ယူဆသည္။

တရုုတ္ျဖစ္ေပမယ့္ ဘာသာေရး ႏိုုင္ငံေရးအစြန္းေရာက္ေနသူေတြ မ်ားစြာ ရွိႏိုုင္သည္။ က်ေနာ္ ပိုု႔စ္တခုုတြင္ တင္ျပခဲ့ေသာ ‘ငရဲက်မယ့္လူေတြ သတ္ျဖတ္တာ အျပစ္မရွိဘူး’ ဆိုုေသာ အစြန္းေရာက္ေနသူ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းဟာ တရုုတ္စင္စစ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား ျဖစ္သည္။ သူ႔တြင္လည္း ခုုေဖာ္ျပသည့္ ပဥၥမအခ်က္မွ လကၡဏာအားလံုုး အျပည့္အစံုု ရွိေလသည္။ ကိုုယ့္ ရွားရွားပါးပါး သူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာပင္ ႏိုုင္ငံေရးလူသတ္သမား အရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ စံနဳန္းေတြ ျပည့္စံုုေလရာ တႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္းအတာ ႏွင့္ဆိုုေသာ္ စပြန္ဆာလူေတြ ေျမွာက္ေပးလွ်င္ အသံုုးခ်ခံကာ တကယ္ ေပါက္ကြဲလိုုက္လုုပ္မည့္ သူသည္ မရွားႏိုုင္ဟုု ဆိုုရမည္။

ဆဌမအခ်က္ သည္ သတၱမအခ်က္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဆဌမအခ်က္ဟာ အလြန္ကိုု ထူးဆန္းသည္၊
လူသတ္သမားဟာ ေျပးလမ္းကိုု ၾကိဳရွာထားျခင္းမ်ိဳး မရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ သတၱမအခ်က္ ျဖစ္သည့္ ၄င္းဟာ သူ႔ဘဝကိုု အရူံးေပးထားျပီး ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ျပီး သူသည္ အက်ဥ္းက်ခံရျခင္း၊ ၾကိဳးေပးခံရျခင္းတိုု႔ကိုု သူ႔ဘဝပန္းတိုုင္လမ္းဆံုုး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ခုုေလာေလာလတ္လတ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အမွဳကိစၥဟာ လကၡဏာခုုႏွစ္ခ်က္လံုုးႏွင့္ ကိုုက္ႏိုုင္ပါသည္။ ထိုုသိုု႔ ကိုုက္ႏိုုင္ျခင္းကိုု သက္ေသခံျခင္း မွာလည္း လူသတ္သမားက ဦးကိုုနီကိုု ေသနတ္ႏွင့္ ခ်ိန္ေနေသာ ဓာတ္ပံုု (ေနာက္ဆံုုးစကၠန္႔) ဓာတ္ပံုုဟာ တမဟုုတ္ခ်င္း online Facebook ေပၚလိုု႔ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

(၁) ဓာတ္ပံုုဟာ CCTV က ျဖတ္ေတာက္ထားတာလား လိုု႔ ပထမဆံုုး စဥ္းစားသည္။ မဟုုတ္ႏိုုင္၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ CCTV ဆိုုလွ်င္ ေဒါင့္ေတြ အခ်ိဳးေတြဟာ တိက်စြာ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ရွိရမည္။
ယခုုပံုုမွာ တိုုင္ၾကီးေစာင္းေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ လူကရိုုက္ေသာ ဓာတ္ပုုံအစစ္ ျဖစ္သည္။

(၂) ဓာတ္ပံုုဟာ တေယာက္ေယာက္က ဦးကိုုနီသူ႔ေျမးေလးကိုု ခ်ီတာကိုု မွတ္တမ္းတင္ခ်င္လိုု႔ လွမ္းရိုုက္တာဟုု ဆိုုသူကဆိုုသည္။ မဟုုတ္ႏိုုင္၊ အဲသလိုု ဦးကိုုနီကိုု ခ်စ္ခင္ေလးစားသူဟာ သူၾကည္ညိဳေသာ ပုုဂၢိဳလ္ဟာ လူသတ္သမားကိုု လည္စင္းေပးေနရသည့္ ျမင္ကြင္းကိုု ရိုုက္မိခဲ့လွ်င္လည္း online ေပၚကိုု တင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ။ ေနာက္ျပီး ေက်ာခိုုင္းထားတာကိုု ရိုုက္တာျဖစ္ရာ ဦးကိုုနီကိုု တကယ္ ေလးစားသူဆိုုလွ်င္ ဒါမ်ိဳး ခြင့္မေတာင္းဘဲ လုုပ္စရာလည္း မရွိ။ အထင္ရွားဆံုုးမွာ အခ်ိန္ ႏွစ္ခုု ျဖစ္သည္။

ဦးကိုုနီကိုု သတ္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲ မွတ္္တမ္းတင္သလိုု သတ္ျပီးျပီးခ်င္း ပုုံဟာ online ေပၚေရာက္သည္။
ဒါမ်ိဳး တဆက္တည္း ျဖစ္ႏုုိင္ဖိုု႔ဆိုုတာ အေမရိကန္ Magamillion မွ အျမင့္ဆံုုးဆုု Jackpot ေပါက္ဖိုု႔
အခြင့္အေရး (၂၉၃ သန္းပံုု တပံုု) ဆုုိတာမ်ိဳးပဲ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုု ညိဳေအး ယူဆမိပါသည္။ တကယ္ေတာ့
၄င္း FB ေပၚ ခ်က္ခ်င္းတက္လာေသာ ဓာတ္ပံုုဆိုုတာဟာ ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ၾကံသမားအုုပ္စုုဟာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ခုုႏွစ္ခ်က္မွ ပထမဆံုုးအခ်က္ ‘လူသန္းခ်ီ ၾကည့္ရူႏိုုင္ေသာ ျမင္ကြင္း’ ကိုု ၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
(၃) ပံုုပါအေနအထား အရ (ကားလမ္းကိုု ၾကည့္ပါ) ပင့္ရိုုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အရပ္ပုုေသာ လူမ်ားလားလိုု႔ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္ အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုးမွာ လုုပ္ၾကံအဖြဲ႔မွ လူမ်ားသည္ ကားထဲမွ လွမ္းရိုုက္ျခင္း

–– ကားျပဴတင္းေပါက္မွ လက္ကိုုင္ဖုုန္းကိုု ထုုတ္ျပီး ရိုုက္ျခင္း ဟာ အျဖစ္ႏိုုင္ဆံုုး ျဖစ္သည္။ ပုုံမျငိမ္ျခင္းဟာလည္း ကားဟာ ေရႊ႕လ်ားေနသည္ ဆိုုသည့္ ေကာက္ခ်က္ကိုု အေလးသာေစသည္။ ကားထဲမွာဆိုုေတာ့ လူေတြလဲ သတိထားမိဖိုု႔ မလြယ္။ ကားလမ္းေၾကာင္းအရ လူသတ္သမားအဖြဲ႔ကားဟာ လူသတ္သမားႏွင့္ ေဝးရာကိုု ေမာင္းေနသည္။ သိုု႔ေသာ္အနားမွာပဲ ရွိေနေသးသည္။ သည္ေတာ့ သည္အခ်က္ကိုု ဆက္စပ္လွ်င္ျဖစ္ႏိုုင္ေသာ အခ်က္တခ်က္ကိုု စဥ္းစားရန္မွာ လူသတ္သမားဟာ ကားေပၚက အျမန္ ဆင္းေလွ်ာက္သြားကာ ဦးကိုုနီကိုု ပစ္ျခင္း ျဖစ္ဖိုု႔ မ်ားသည္။

(သိုု႔ဆိုုလွ်င္ စဥ္းစားရန္မွာ လူသတ္အဖြဲ႔ ကားသမားသည္ ဦးကိုုနီ ေလယာဥ္ဆိုုက္ျပီး အျပင္ထြက္လာခ်ိန္ကိုု ဘယ္လိုု ခ်ိန္ကိုုက္ကာ ေမာင္းလာပါသနည္း။ သိုု႔မဟုုတ္ ေလဆိပ္ေရွ႕ ၄င္းကားလမ္းမွာ ကားကိုု အခ်ိန္ၾကာၾကာ ထိုုးျပီး ေစာင့္လုုိ႔ ရသလား)

ဘယ္လိုုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဤကိစၥသည္ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုုပ္ၾကံတာ ျဖစ္သလိုု၊ လုုပ္ၾကံေသာပံုုကိုု ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ သန္းခ်ီ ပရိသတ္ျမင္ေစရန္ အတိအက် ၾကိဳစီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဤသိုု႔ ေျဗာင္ျဖန္႔ေဝမည့္ အစီအစဥ္တုုိ႔ကိုု အတိအက် သိသူတုုိ႔ဟာလည္း သိပ္မရွားႏိုုင္ဟုု တြက္ရသည္။
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ႏိုုင္ငံေရး လုုပ္ၾကံလူသတ္သမား၏ လကၡဏာေရး ခုုႏွစ္ခ်က္ကိုု သိလွ်င္ ထိုမရွိမရွားကုုန္ေသာ သူတိုု႔ကိုု က်ေနာ္တိုု႔ ဆက္လက္ အကဲခတ္ႏိုုင္ရန္လည္း သိပ္မခက္လွပါ။
ေရးသားသူ: Nyo Tun

ေလဆိပ္လုံျခဳံေရး ရဲ မ်ားအား လက္နက္သစ္မ်ား စတင္တပ္ဆင္ေပးျပီ


ေလဆိပ္လုံျခဳံေရး ရဲ မ်ားအား လက္နက္သစ္မ်ား စတင္တပ္ဆင္ေပးပီ

ဒီေန့အထိေခတ္မွီဆဲ ကာတြန္းဦးဘဂ်မ္းရဲ့ကာတြန္းတစ္ကြက္


ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ေရာက္ ေငြစာရင္း(သတၱိရွိတဲ့တကၠစီဒရိုင္ဘာၾကီးအတြက္လွဴဒါန္းၾကသူမ်ား)
သိန္းသုံးရာ ႏွစ္ဆယ္႔သုံးသိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းပါ

ဧရာဝတီဘဏ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္မွ သိန္း ၁၀၀ အပါအဝင္ ကိုေနဝင္း မိသားစုအတြက္ မေန႔ညက စ ၿပီး ဒီေန႔ ေန႔လည္ ၂:၁၅ မိနစ္အထိ လက္ခံရရွိထားေသာ မွ်ေဝကူညီမႈ စုစုေပါင္း စာရင္း - သိန္းေပါင္း သံုးရာ ႏွစ္ဆယ့္ သံုးသိန္း ခုနစ္ေသာင္း သံုးေထာင္က်ပ္တိတိ ( ၃၂,၃၇၃ ,၀၀၀ /- )  ျဖစ္ပါတယ္ အမ်ိဳးတို႔......

ေငြလႊဲလာသူအမ်ားစုမွာ အမည္မပါေသာေၾကာင့္ ေစတနာရွင္တဦး ဟုသာ သံုးစြဲလိုက္ရပါေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာက္ေန႔ေတြမွာလည္းက်န္ရွိေသာစာရင္းမ်ားကို ထပ္ေပါင္းသြားေပးပါမည္ ဟုအသိေပးအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား.........

1.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  -30,0000က်ပ္
2.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  -200,000က်ပ္
3.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  -30,000က်ပ္
4.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -30,000က်ပ္
5.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -2,000က်ပ္
6.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -10,000က်ပ္
7.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -300,000က်ပ္
8.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -1,000က်ပ္
9.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -150,000က်ပ္
10.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -200,000က်ပ္
11. ကို႐ူပ - 500,000က်ပ္
12.MNO.  - 150,000က်ပ္
13.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -200,000က်ပ္
14.ဧရာဝတီဘဏ္မွဝန္ထမ္းတစ္ဦး-10,000က်ပ္
15.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး-50,000က်ပ္
16.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး-100,000က်ပ္
17. Heart-50,000က်ပ္
18.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး-50,000က်ပ္
19.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -200,000 က်ပ္
20.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  50,000 က်ပ္
21.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000 က်ပ္
22.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္ 23.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  30,000က်ပ္
24.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္
25.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -   50,000 က်ပ္
26.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  20,000 က်ပ္
27.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000 က်ပ္
28.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္
29. MMA.               -   100,000 က်ပ္
30.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000 က်ပ္
31.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  10,000က်ပ္
32.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္ 33.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
34.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
35.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
36.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
37.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
38.Ko Myo Zaw Hein. - 100,000 က်ပ္
39.Ko Htein Lin.         - 100,000 က်ပ္
40.Ko Zayzar Min naing- 100,000 က်ပ္
41.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  50,000 က်ပ္
42.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 15,000 က်ပ္
43.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး -  100,000 က်ပ္
44.Ma Mee Eain.   -   100,000 က်ပ္
45.KNT.                - 150,000 က်ပ္
46. ဦးေအာင္ရဲေက်ာ္ - 100,000 က်ပ္
47. Dr.ေကခိုင္ဦး      -  30,000 က်ပ္
48.မပန္းပြင့္စံ           -  500,000 က်ပ္
49.ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး      -  100,000 က်ပ္
50.ေဒၚသိန္းသိန္းေဆြ  - 75,000 က်ပ္
51. မအိအိခိုင္            - 10,000 က်ပ္
52. YGN 15.             -  50,000 က်ပ္
53.VO.                     - 50,000 က်ပ္
54.ကိုဇြဲပိုင္မ်ိဳး              - 200,000 က်ပ္
55.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 100,000 က်ပ္
56. ကိုေက်ာ္ဇင္ထက္     - 300,000 က်ပ္
57.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 20,000 က်ပ္
58.ကိုခ်မ္းမင္းႏိုင္           - 100,000 က်ပ္
59.ေဒၚဝင္းဝင္းေမာ္        - 500,000 က်ပ္
60.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး      - 10,000 က်ပ္
61. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
62. Liquor Shwegonedaing 1,2 - 100,000 က်ပ္
63.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  - 15,000 က်ပ္
64. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး  - 50,000 က်ပ္
65.ေဒၚသိဂီႋ                - 60,000 က်ပ္
66.စိုင္းမင္းသူႏိုင္          - 150,000 က်ပ္
67.ဦးေက်ာ္ထြန္း           - 100,000 က်ပ္
68. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး       - 20,000 က်ပ္
69.မခ်ိဳခ်ိဳေအာင္            - 50,000 က်ပ္
70.ကိုၿဖိဳးမင္းျမတ္           - 200,000 က်ပ္
71. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 300,000 က်ပ္
72. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 10,000 က်ပ္
73.ကိုေအာင္ေဇာ္မိုး        - 20,000 က်ပ္
74.ဦးတင့္လြင္               - 100,000 က်ပ္
75. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး     - 100,000 က်ပ္
76. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး      - 100,000 က်ပ္
77. ကိုဟိန္းေနေအာင္       - 50,000 က်ပ္
78. ကိုနႏၵေက်ာ္သူေဆြ - 30,000 က်ပ္
79.ကိုစိုးေက်ာ္သူ        - 200,000 က်ပ္
80.ကိုသန္႔ဇင္ထြန္း      - 100,000 က်ပ္
81.USTA+DWK.       -  100,000 က်ပ္
82.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး   - 220,000 က်ပ္
83.Dr.မိုးႏိုင္               - 300,000 က်ပ္
84.Trust-E Commerce- 500,000 က်ပ္
85.ကိုသန္႔ဇင္ေအာင္     - 50,000 က်ပ္
86.ေရႊဂဂါၤ car co.ltd.   - 500,000 က်ပ္
87. ကိုမိုးစံ                 - 100,000 က်ပ္
88.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 5,000 က်ပ္
89.TCL(ESS)Water Supply Proj:- 300,000 က်ပ္
90.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 30,000 က်ပ္
91.ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး    - 50,000 က်ပ္
92.ဦးေကသူ                - 50,000 က်ပ္
93. ZAR ZAR VLA PYAE THU - 100,000 က်ပ္
94. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
95. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
96. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 300,000 က်ပ္
97. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
98. ကုိျမဟန္ - 50,000 က်ပ္
99. မသြန္းယုေက်ာ္ - 50,000 က်ပ္
100. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
101. မရီရီခုိင္ - 200,000 က်ပ္
102. ဦးဥာဏ္လင္း - 30,000 က်ပ္
103. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
104. ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳစိန္ေမာင္ - 300,000 က်ပ္
105. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
106. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
107. ေဒၚသက္မြန္ေအး - 100,000 က်ပ္
108. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
109. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 100,000 က်ပ္
110. မစုပုိင္ေဆြ - 10,000 က်ပ္
111. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 100,000 က်ပ္
112. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 50,000 က်ပ္
113. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 50,000 က်ပ္
114. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
115. မခင္မာေထြး - 300,000 က်ပ္
116. ေဒၚစုစုလြင္ - 50,000 က်ပ္
117. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 50,000 က်ပ္
118. ကိုသန္႔စင္ထြန္း - 10,000 က်ပ္
119. ေဒၚေသာ္ေသာ္ေအာင္ - 50,000 က်ပ္
120. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဥ္ီး - 20,000 က်ပ္
121. ဦးေဇာ္ေဇာ္ - 300,000 က်ပ္
122. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
123. ကုိဇာနည္ဟိန္း - 20,000 က်ပ္
124. ဦးေအာင္စုိး - 100,000 က်ပ္
125. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
126. ကုိေက်ာ္ၫြန္႔ + မသၪၨာလင္း - 1,000,000 က်ပ္
127. ဦးခင္ေမာင္သိန္း - 10,000 က်ပ္
128. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
129. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
130. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
131. ေဒၚေမသူေက်ာ္ - 15,000 က်ပ္
132. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
133. ကုိေအာင္မ်ိဳးခင္ -  100,000 က်ပ္
134. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
135. ကုိ၀င္း - 50,000 က်ပ္
136. မစႏၵာ၀င္း - 30,000 က်ပ္
137. မခင္ေမဇြန္ - 200,000 က်ပ္
138. ကုိေဇယ်ာစုိးတင္ - 100,000 က်ပ္
139. မေ၀သက္ခုိင္ - 100,000 က်ပ္
140. ကုိျမင့္ေနာင္ - 10,000 က်ပ္
141. ဦးတင္ထြဠ္ - 500,000 က်ပ္
142. ဦးေဇာ္ရဲေမာင္ - 200,000 က်ပ္
143. ကုိရဲလင္းျမတ္ - 50,000 က်ပ္
144. ဦး၀င္းလဲ့ေအာင္ - 100,000 က်ပ္
145. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 30,000 က်ပ္
146. ေဒၚ႐ူပါတင္ 200,000 က်ပ္
147. ေဒၚေအးေအးေအာင္ - 30,000 က်ပ္
148. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
149. မစုစုထြန္း - 50,000. က်ပ္
150. Myanmar Travel & Tour - 150,000 က်ပ္
151. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
152. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 170,000 က်ပ္
153. ကုိ ZLT - 100,000 က်ပ္
154. ကုိခင္ေမာင္စုိး - 100,000 က်ပ္
155. ႐ြိဳင္ရြယ္ကင္း - 100,000 က်ပ္
156. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 100,000 က်ပ္
157. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 10,000 က်ပ္
158. ကုိ၀င္းသူ - 100,000 က်ပ္
159. ကုိေအာင္မင္းသိန္း + မေနေန - 100,000 က်ပ္
160. Ri Di OHN - 100,000 က်ပ္
161. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
162. ေဒၚပပ၀င္းေအး - 50,000 က်ပ္
163. ကုိေဇာ္ခုိင္ - 100,000 က်ပ္
164. ေဒၚႏြယ္ဇင္ဦး - 20,000 က်ပ္
165. မခုိင္ယဥ္ေ၀ - 100,000 က်ပ္
166. ေဒါခ်ယ္ရီစုိး - 100,000 က်ပ္
167. ကုိေအာင္မ်ိဳးခုိင္ - 40,000 က်ပ္
168. ကုိျမင့္စုိးႏုိင္ - 20,000 က်ပ္
169. ကုိမင္းသက္၊ ကုိေ၀ၿဖိဳး - 100,000 က်ပ္
170. မရင္ရင္သူ - 100,000 က်ပ္
171. ေဒၚျဖဴျဖဴေထြး - 50,000 က်ပ္
172. ကုိေအာင္ရဲ၀င္း - 50,000 က်ပ္
173. Aye Chan May Real Estate - 100,000 က်ပ္
174. ဦး၀င္းေမာင္ - 40,000 က်ပ္
175. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 30,000 က်ပ္
176. ကုိသက္ႏုိင္ဦး - 500,000 က်ပ္
177. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
178. ကုိမ်ိဳးမင္းထြန္း - 100,000 က်ပ္
179. မသီသီလႈိင္ - 20,000 က်ပ္
180. ဦးေအာင္သူ၀င္း - 50,000 က်ပ္
181. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 20,000 က်ပ္
182. ဦးေက်ာ္ေထြး - 50,000 က်ပ္
183. Herzfeld Rubinmeyer - 135,000 က်ပ္
184. ဦးခင္ေမာင္ - 100,000 က်ပ္
185. ကုိထြန္းရန္ေနာင္ - 10,000 က်ပ္
186. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
187. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
188. မသစ္သစ္သိန္း - 100,000 က်ပ္
189. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 50,000 က်ပ္
190. ေဒၚအိၿဖိဳးခုိင္ -100,000 က်ပ္
191. မျမတ္ပန္း - 10,000 က်ပ္
192. ေစတနာ႐ွင္တစ္ဦး - 60,000 က်ပ္
193. မ၀င္းသႏၲာ - 50,000 က်ပ္ ႏွင့္
AYA Bank ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္ သိန္းတရာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္........

စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ၿပီး အလႉရွင္တဦးခ်င္းနာမည္ကို စိတ္ရွည္စြာကူးယူေပးေသာ မမ AC Lay ႏွင့္ ေငြစာရင္း မွား မွန္ ေသခ်ာစြာျပန္စစ္ေပးၾကပါကုန္ေသာ Myo Thet Naing Hein Htet Si Myat Pwint Swann Htetz တို႔ကို မြခ်ိ ၂ က်ပ္ခြဲဖိုးတင္ပါတယ္။

Credit - Mg Mg Aye


လူအစစ္ porn star မ်ားေနရာမွာ ပံုရိပ္ေယာင္ဇာတ္ေကာင္မ်ားနဲ ့အစားထိုးႏိုင္ေတာ့မည္

အလိုအေလ်ာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈနည္းပညာဟာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အလုပ္အကိုင္ေနရာမ်ားအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာသလို ခႏၶာကိုယ္နဲ ့ရင္းျပီး အသက္ေမြးၾကတဲ့ porn stars မ်ားအတြက္ပါ ျပႆနာရိွလာပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားအဆိုအရ သိပ္မၾကာေတာ့တဲ့ အနာဂါတ္မွာ လူသား porn star မ်ားေနရာမွာ ကြန္ပ်ဴတာပံုရိပ္ေယာင္နည္းပညာ ဇာတ္ေကာင္မ်ားနဲ ့အစားထိုး ေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားဖို ့ရိွတယ္လို ့ခန္ ့မွန္းေနၾကပါတယ္။
play

လူသားစစ္စစ္မ်ားေနရာမွာ ပံုရိပ္ေယာင္မ်ားနဲ ့အစားထိုးသြားမယ့္ ဒီနည္းပညာေၾကာင့္ porn ကားရိုက္သူမ်ားအေနနဲ ့ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာနဲ ့ ့ဇာတ္ကားမ်ား ထုတ္ေပးသြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္မ်ားမွာ porn ကားတစ္ကားျဖစ္ဖို ့အတြက္ ဒီဇိုင္နာမ်ား ၊ မီးအလင္းအေမွာင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ၊ အသံနည္းပညာရွင္မ်ားနဲ ့ သရုပ္ေဆာင္ေတြေတာင္မွ လိုမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုတကယ့္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအစား ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ပရိုဂရမ္ေရးထားတဲ့ နည္းပညာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပံုရိပ္ေဖာ္ျခင္းေပၚပဲ ဦးတည္အားထားသြားေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
"ဒီကမၻာၾကီးမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္ေတြ ရိုက္ဖို ့ လူသံုးစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။" လို ့အနာဂါတ္ဆန္းစစ္မႈ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အီရန္ပီယာဆင္က ဆိုပါတယ္။ ေဒါက္တာပီယာဆင္ဟာ Bondara ရုပ္သံကုမၸဏီမွ အရြယ္ေရာက္ျပီးသားတို ့အတြက္ လိင္မႈဆိုင္ရာအနာဂါတ္စစ္တမ္းကို ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။"ရုပ္ရွင္စတူဒီယိုတစ္ခုမွာ porn မင္းသား မင္းသမီးငွားမယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးျပီးမွ ငွားလို ့ရပါတယ္။ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္သံုးမယ္ဆိုရင္ အကုန္အက်အမ်ားၾကီး သက္သာသြားမွာပါ။ Brothels လို porn studio မ်ိဳးမွာ လူသားေတြကို ဇာတ္ေကာင္ျပဳျပီး သံုးေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုသံုးေတာ့ ဆက္တင္ပိုင္းအရေျပာရရင္ ခံစားခ်က္ႏိႈးဆြတဲ့အပိုင္းေတြ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ ။ ဒါေပမယ့္လည္း လူသား porn star ေတြကို ေနာက္ဆို ကြ်န္ေတာ္တို ့မလိုေတာ့ပါဘူး။ "လို ့လည္း ေျပာပါတယ္။

CamSoda နဲ ့Holodexx လိုမ်ိဳး အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအတြက္ sites ေတြမွာဆိုရင္ pornographic holograms လို ့ေခၚတဲ့ အဝတ္ဗလာနဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖေပးမယ့္ အမ်ိဳးသမီးတို ့ရဲ့ 3D ရုပ္ၾကြနည္းပညာကို စတင္သံုးစဲြလာပါတယ္။ အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားအတြက္ ထုတ္ထားတဲ့ webcam platform တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Camsoda ဟာ အိမ္ခန္းထဲမွာ တကယ့္လူအစစ္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ 3D ပံုေဖာ္မႈေမာ္ဒယ္ေပးႏိုင္တဲ့ Holo-Cam လို ့ေခၚတဲ့ နည္းပညာသစ္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ပါတယ္။ထူးျခားတာတစ္ခုက CamSoda ဟာ VR နားၾကပ္ေတြတင္မဟုတ္ဘဲ ရနံ ့ခံႏိုင္စြမ္းစနစ္ေတြကိုပါထည့္သံုးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စမတ္ဖုန္းအက္ပ္နဲ ့အာရံုခံမ်က္ႏွာဖံုးကို တဲြသံုးႏုိင္ျပီး bluetooth ကေန တစ္ဆင့္ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ အနံ ့ေတြပါထည့္သံုးႏုိင္သလို အလင္းအေမွာင္နဲ ့ အေလးအေပါ့ ကိုပါ ခ်ိန္ညိွႏိုင္ပါတယ္။ အာရံုခံ မ်က္ႏွာဖံုး mask တစ္ခုကို ၆၉.၉၉ ေဒၚလာက်သင့္ျပီး အနံ ့ေဆးရည္ေတာင့္တစ္ဘူးလွ်င္ ၅.၉၉ ေဒၚလာကေန ၉.၉၉ ေဒၚလာ အထိ က်သင့္ပါတယ္။
play

ကြန္ပ်ဴတာပံုရိပ္စနစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ VR လိုမ်ိဳး နည္းပညာေတြကို ဗီြဒီယိုဂိမ္းေတြမွာ ေတြ ့လာရျပီးေနာက္ တစ္ျခား ရုပ္သံနဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းေတြမွာပါ သံုးဖို ့စိတ္ဝင္စားလာၾကတာပါ။ တကယ္လို ့သာ ဒီနည္းပညာေတြ ရုပ္သံနဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ေတြမွာ သံုးလာမယ္ဆိုရင္ porn မင္းသားမင္းသမီးမ်ား တင္မဟုတ္ဘဲ တကယ့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ေကာင္မင္းသား မင္းသမီးေတြပါ ေခတ္ကုန္သြားဖို ့ရိွေနပါတယ္။
Source: Mirror 

ဦးကိုနီရဲ႕မိသားစုကို သြားေရာက္အားေပးခဲ့တဲ့ လူမင္းတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ

 လူမင္းတုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံေဘးမွာ ဦးကိုနီရဲ႕မိခင္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ဥကၠ႒နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ လူမင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ဇနီး မခင္စပယ္ဦးတုိ႔ဟာ ဟာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီေလာက္က ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံခံရၿပီးေသဆံုးခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကုိနီရဲ႕ မိခင္နဲ႔ က်န္ရစ္သူ မိသားစုကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု အားေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


ဦးကိုနီက အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံခရီးစဥ္အျပန္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အေရာက္မွာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခံခဲ့ရပါတယ္။ လုပ္ၾကံခံရစဥ္က ဦးကိုနီ ခ်ီေပြ႕ထားခဲ့တဲ့ ကေလးေလးကို လူမင္းက ေပါင္ေပၚတင္ ေပြ႕ဖက္ထားတာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကားမွာ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ စိတ္မေကာင္းခ်င္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးကိုနီရဲ႕ စ်ာပနကိုလည္း လူေထာင္နဲ႔ခ်ီ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။


ဒါ့အျပင္ ဦးကိုနီအား ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခဲ့တဲ့တရားခံကို လုိုက္လံဖမ္းဆီးရင္း ေသဆံုးသြားခဲ့ရတဲ့ တကၠစီသမား ကိုေနဝင္းရဲ႕မိသားစုကိုလည္း အႏုပညာရွင္မ်ားက ဇန္န​​၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ ေငြက်ပ္ ၁,၆၃၀,၀၀၀ (တစ္ဆယ့္ေျခာက္သိန္းသံုးေသာင္း) သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။
ဓူ၀ံ
Source & Photos : Myanmar Celebrities, , 7Day Daily, ယုန္ေလးေဖ့စ္ဘြတ္

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ မူလြန္ေက်ာင္းတစ္ခုအတြင္း မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲေနသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဖမ္းမိ


နိရဥၥရာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၁

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၊ ေစတီေတာင္ရပ္ကြက္ အမက မူလြန္ေက်ာင္းအတြင္း၀င္ေရာက္ျပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲေနသူ ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္ဦးကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ညေန ၆ နာရီခန္႔က ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ဖမ္းဆီးခံရေသာလူငယ္မွာ ေစတီေတာင္ရပ္ကြက္၊ ဘုရားၾကီးလမ္းတြင္ေနထိုင္သူ အထက(၂)ေက်ာက္ျဖဴမွ န၀မတန္းတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အသက္(၁၇)ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

တတိယတန္း စာသင္ခန္းအတြင္း ခံုတန္းလ်ားေပၚ၌ WY စာတန္းပါ ပန္းေရာင္စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား(၁)ျပားအား ခဲျပားစကၠဴေပၚတြင္တင္လ်က္ ဂတ္စ္မီးျခစ္အျပာႏွင့္ မီးအပူေပးကာထြက္လာေသာမီးခိုးေငြ႔အား ပလပ္စတစ္(အေအးစုတ္)ပိုက္ငယ္ျဖင့္ ႏွေခါင္းမွရွဴလ်က္ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မရဲစခန္းမွေျပာသည္။

သတင္းအရ ရဲအုပ္ရဲထြန္း ဦးစီးျပီး မူးယစ္အထူးတပ္ဖြဲ႔စုမွ(၄၈)မွ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေက်ာ္၀င္း၊ ေစတီေတာင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းလိွဳင္၊ ေစတီေတာင္ရပ္ကြက္ အမက မူလြန္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးေမာင္ေထြး တို႔မွ ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎အမွဳအား ဥပေဒအရ ရဲအုပ္ရဲထြန္းမွ တရားလိုလုပ္တိုင္တန္း၍ မမစ(ကဖ)မယ(ပ)၁/၁၇၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ - ၁၅/၁၆(ဂ)အရ အမွဳဖြင့္အေရးယူထားျပီး ဒုရဲအုပ္ ေအာင္မင္းသန္းမွ စစ္ေဆး၍ အမွုကြင္းဆက္တရားခံအား စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္၀င္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ
Narinjara
https://www.facebook.com/Narinjara

အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနတဲ့ တရားခံ ၾကည္လင္းရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား မွန္ကန္


အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနေသာ ေသနတ္သမား ၾကည္လင္း

By ေမစစ္ပိုင္ 31 January 2017

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ လုပ္ႀကံခဲ့သူ ၾကည္လင္းကို စစ္ေဆးထားခ်က္ ဆိုကာ လူမွု ကြန္ရက္ မီဒီယာေတြမွာ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနတဲ့ ရဲစစ္ခ်က္ စာရြက္ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက မွန္ကန္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ ရဲအရာရွိ တဦးက ဧရာဝတီကို ေျပာျပပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ တရားခံ စစ္ခ်က္ေတြကို တဖြဲ႕ထံမွ တဖြဲ႕ကို Viber နဲ႔ သတင္းပို႔ရင္း Hack ခံရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီလ်ိဳ႕ဝွက္စာရြက္ေတြ အြန္ုလိုင္းေပၚကို ဘယ္လို ေရာက္ရွိသြားလဲဆိုတာကိုေတာ့ စစ္ေဆးေနၾကတယ္လို႔ အတြင္း သတင္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။

အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံ႕ႏွံ့ေနတဲ့ စစ္ခ်က္ အရ ထိုင္းနယ္စပ္ မွာ ေနထိုင္သူ ျမင့္ေဆြ ဆိုသူက ဦးကိုနီ ရဲ့ ဓာတ္ပုံကို ေထာက္ျပၿပီး သတ္ေပးမည္ ဆိုပါက ကား ၁ စီး ေပးမည္ဟုဆိုကာ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ဘုရားခိုးမွုျဖင့္ ေထာင္က်ဖူးေၾကာင္း၊ လုပ္ႀကံရာမွာ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ေသနတ္ ၂ လက္ကိုလည္း ျမင့္ေဆြဆိုသူက ေပးခဲ့ျခင္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားခံ စစ္ခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ခ်က္ စာရြက္ေတြဟာ စာမ်က္ႏွာ ၁၊ ၂၊ ၃ နဲ႔ ၆ သာ ပါရွိၿပီး အဓိက အခ်က္အလက္ေတြလို႔ ယူဆနိုင္တဲ့ ၄၊ ၅ စာမ်က္ႏွာေတြကေတာ့ လူမွု ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြထက္မွာ ေဖာ္ျပျခင္း မရွိပါ။

ဒီစာရြက္ေတြ ဘယ္သူ႔ဆီက စတင္ ပ်ံ႕ႏွံ့လာတယ္ဆိုတာေတာ့ ယခုခ်ိန္ထိ မသိရွိရေသးပါဘူး။

ေလဆိပ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ၾကည္လင္းကို ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ ညကပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးကို ေခၚေဆာင္သြား ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ ဌာနေပါင္းစုံ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
Irrawaddy

Topics: Rule of Law
......
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ တရားခံ ကြည်လင်းရဲ့ ထွက်ဆိုချက်များ မှန်ကန်
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့နေသော သေနတ်သမား ကြည်လင်း

By မေစစ်ပိုင် 31 January 2017

တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးကိုနီ ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် လုပ်ကြံခဲ့သူ ကြည်လင်းကို စစ်ဆေးထားချက် ဆိုကာ လူမှု ကွန်ရက် မီဒီယာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ရဲစစ်ချက် စာရွက်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မှန်ကန်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ရဲအရာရှိ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောပြပါတယ်။

ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ တရားခံ စစ်ချက်တွေကို တဖွဲ့ထံမှ တဖွဲ့ကို Viber နဲ့ သတင်းပို့ရင်း Hack ခံရတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလျို့ဝှက်စာရွက်တွေ အွန်ုလိုင်းပေါ်ကို ဘယ်လို ရောက်ရှိသွားလဲဆိုတာကိုတော့ စစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ အတွင်း သတင်းများအရ သိရပါတယ်။

အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ စစ်ချက် အရ ထိုင်းနယ်စပ် မှာ နေထိုင်သူ မြင့်ဆွေ ဆိုသူက ဦးကိုနီ ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ထောက်ပြပြီး သတ်ပေးမည် ဆိုပါက ကား ၁ စီး ပေးမည်ဟုဆိုကာ ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က ဘုရားခိုးမှုဖြင့် ထောင်ကျဖူးကြောင်း၊ လုပ်ကြံရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ သေနတ် ၂ လက်ကိုလည်း မြင့်ဆွေဆိုသူက ပေးခဲ့ခြင်ဖြစ်ကြောင်း တရားခံ စစ်ချက်တွေ ထွက်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။

စစ်ချက် စာရွက်တွေဟာ စာမျက်နှာ ၁၊ ၂၊ ၃ နဲ့ ၆ သာ ပါရှိပြီး အဓိက အချက်အလက်တွေလို့ ယူဆနိုင်တဲ့ ၄၊ ၅ စာမျက်နှာတွေကတော့ လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေထက်မှာ ဖော်ပြခြင်း မရှိပါ။

ဒီစာရွက်တွေ ဘယ်သူ့ဆီက စတင် ပျံ့နှံ့လာတယ်ဆိုတာတော့ ယခုချိန်ထိ မသိရှိရသေးပါဘူး။

လေဆိပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ကြည်လင်းကို ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက် ညကပဲ ရဲတပ်ဖွဲ့က မြို့နယ်ရုံးကို ခေါ်ဆောင်သွား ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ လက်အောက်မှာ ရှိတဲ့ ဌာနပေါင်းစုံ ပူးပေါင်း စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။

Topics: Rule of Law


ထရမ့္ရဲ႕ မူဝါဒကို ေဝဖန္တဲ့ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ အထုတ္ခံရအေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ကန္႔သတ္မႈ မူဝါဒရဲ႕ တရားဝင္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တဲ့ ယာယီ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဆယ္လီရက္စ္ တေယာက္ အလုပ္ကေန အထုတ္ခံလိုက္ရပါတယ္။

ဆယ္လီရက္စ္ဟာ ဒီရာထူးကို အရင္ သမၼတ အိုဘားမား လက္ထက္က ရရွိခဲ့တာပါ။

သမၼတသစ္ ထရမ့္ရဲ႕ သမၼတ အခြင့္အာဏာနဲ႔ အသစ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူဝါဒေတြကို က်င့္သံုးျခင္းမရွိဖို႔ တရားေရးဌာနက ေရွ႕ေနေတြကို ဆယ္လီရက္စ္က အေစာပိုင္းမွာ ညြန္းၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆယ္လီရက္စ္ က သူမ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ရာထူး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသေရြ႕ ဒီ မူဝါဒသစ္ကို မက်င့္သံုးေစရဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ၿပီးေနာက္ နာရီပိုင္း အတြင္းမွာပါ ထရမ့္က သူမ ကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္လိုက္တာပါ။

အိမ္ျဖဴေတာ္ သမၼတရံုးက ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆယ္လီရက္စ္ဟာ သူ႔ဌာနအေပၚမွာ သစၥာေဖာက္ခဲ့တယ္လို႔ အေၾကာင္းျပထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ယာယီ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ေရွ႕ေန ေဒနာဗြန္တီ ကို ထရမ့္က ခန္႔လိုက္ပါတယ္။

သမၼတ ထရမ့္ရဲ႕ လူဝင္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ အသစ္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ေဒနာဗြန္တီက သူ႔ဌာနကို ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထရမ့္ရဲ႕ မူဝဒါအသစ္မွာ မြတ္ဆလင္ အမ်ားစုရွိ ႏိုင္ငံခုႏွစ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အေမရိကန္ျပည္ဝင္ခြင့္ကို ယာယီ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။

ဒီကန္႔သတ္မႈကို တန္ျပန္ ဆန္႔က်င္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြလည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တဝွမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက လမ္းမေတြေပၚ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။

BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese/

ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအမိန္ ့ကုိ ေထာက္ခံမႈမျပဳသည့္ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ Sally Yates အားေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္)
    ဝါရွင္တန္၊ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အေမရိကန္ႏုိင္ငံသမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ႏုိင္ငံ၏ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ Sally Yates အား ဇန္နဝါရီလ ၃ဝ ရက္ ညပုိင္းက ရာထူးတာဝန္မွ ဖယ္ရွားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းဆႏၵျပမႈမ်ား ႏွင့္ ကမာၻကပါ ေဝဖန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ထရမ့္၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ဒုကၡသည္လက္ခံမႈတားဆီးေရးအမိန္ ့မ်ား အေပၚ ေထာက္ခံကာကြယ္မႈမျပဳရန္ Sally Yatesက တရားေရးဌာနသုိ ့အမိန္ ့ထုတ္ခဲ့ၿပီး နာရီပုိင္းအတြင္း  ယခုကဲ့သုိ ့ ေရွ ့ေနခ်ဳပ္ တာဝန္မွ ရပ္စဲခံလုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။

(Xinhua)
http://xinhuamyanmar.com

တကၠစီဆရာ ဦးေန၀င္း၏ စ်ာပနကို ျပည္သူအမ်ားအျပား လိုက္လံပို႔ေဆာင္ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၁း၃၀ နာရီက ေရေ၀းသုႆန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္း၏ စ်ာပနကို လူအမ်ားအျပားလိုက္လံပို႔ေဆာင္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းသည္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ေန႔က မသမာသူတဦးက တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီအား ပစ္သတ္လုပ္ၾကံရာတြင္ က်ဳးလြန္သူကို ကူညီဖမ္းဆီးရင္း အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဦးေန၀င္း၏စ်ာပနကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္အသင္း၀င္ Taxi အစီးေရအမ်ားအျပားလည္း လိုက္လံပို႔ေဆာင္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


အသက္(၄၈)ႏွစ္အရြယ္ ဦးေန၀င္းသည္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ႀကံခင္းစုရပ္ကြက္၊ ျမေတာင္ညိဳ(၁) လမ္းမွာ ေနထုိင္သူျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးအပါအ၀င္ အသက္(၇)ႏွစ္၊ (၄)ႏွစ္ႏွင့္ (၄၅)ရက္သားအရြယ္ သား(၃)ဦး က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ကိုခက္
News Watch
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal/

တရားခံ ကုိ ဖမ္းေပးခဲ့တဲ့ သူရဲ႕ က်န္ရစ္သူ မိသားစု အားေပး ကူညီ


NLD ပါတီ ရဲ႕ ဥပေဒ အၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန႔ ဦးကုိနီ အသတ္ခံရမႈ မွာ တရားခံ ကုိ အသက္နဲ႔ ရင္းၿပီး ဖမ္းေပး ခဲ့တဲ့ တကၠစီ ေမာင္းသူ ကုိေနဝင္း ရဲ႕ က်န္ရစ္သူ မိသားစု ဝင္ေတြကုိ လူအမ်ားအျပား က သြားေရာက္ အားေပးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ရပ္ၾကည့္ မေနဘဲ တာဝန္သိ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ တရားခံ ကုိ ဖမ္းဆီး ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဂုဏ္ျပဳလုိတဲ့ အတြက္ မိသားစု ေတြကုိ အားေပး စကားေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ ဗကသ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ က ေျပာပါတယ္။

ကြယ္လြန္သူ ကုိေနဝင္းမွာ ဇနီးသည္ နဲ႔ သား သံုးေယာက္ က်န္ရွိခဲ့ၿပီး ကေလးေတြ အတြက္ ပညာေရး ဆံုးခန္း တုိင္တဲ့ အထိ တာဝန္ယူ ေပးသြားမယ္လုိ႔ ရန္ကုန္ နာေရး ကူညီမႈ အသင္း တာဝန္ ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။
BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ဦးကုိနီ အသတ္ခံရမႈ Harvard တကၠသုိလ္ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

Harvard တကၠသုိလ္ ေၾကညာခ်က္
NLD ပါတီရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပးလည္းျဖစ္၊ အထင္ကရ ေရွ႕ေနႀကီးတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးကုိနီ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံက အျပန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေလဆိပ္မွာ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရတဲ့အတြက္ အထူး ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲေၾကာင္း Harvard တကၠသုိလ္ Ash Center ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ Habibie ဌာနနဲ႔ Kemitraan အစုိးရျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဌာနတုိ႔က ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက အျပန္မွာ ဦးကုိနီ ရုတ္တရက္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံလုိက္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲရေၾကာင္း Harvard တကၠသုိလ္ Ash Center ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ေျပာခြင့္ရ Daniel Harsha က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“Harvard မွာရွိတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ဒီ ေၾကကြဲဘြယ္ အဓိပၸါယ္မဲ့ သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ၀မ္းနည္းၿပီး အံ့ၾသ တုံလႈပ္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဦးကုိနီဟာ Harvard တကၠသုိလ္၊ Ash Center က ႀကီးမွဴး က်င္းပတဲ့ အင္ဒုိနီးရွားအေနႏွင့္ ဘာသာေရး အၾကမ္းမႈျပႆနာႀကီးကုိ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းၾကသလဲဆုိတဲ့ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီသင္တန္းတက္ၿပီး အာရွမွာ တျခားႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဘာသာေရး ပဋိပကၡကုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းသလဲဆုိတာ ေလ့လာၿပီး ျမန္မာျပည္အျပန္ အခုလုိ အသတ္ခံတရတဲ့အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပစ္တင္ ရႈတ္ခ်ပါတယ္။ ဒီျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ တရားဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖုိ႔လဲ တုိက္တြန္းပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဦးကုိနီရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ဆက္လက္ ေဖာ္ေဆာင္သြားဖုိ႔လည္း တုိက္တြန္းပါတယ္။”

အဲဒီ အစီအစဥ္ကုိေတာ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕မွာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပတဲ့ အဲဒီ အစီအစဥ္အတြင္း ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၄ ခုႏွစ္အၾကား အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ၊ Maluku ကၽြန္းမွာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အဓိကရုန္းေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ Ambon ရပ္ကြက္ကုိ ေခၚသြားၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ ကုိယ္ေတြ႔ ေလ့လာခြင့္ ရႏုိင္ေအာင္ အင္ဒုိနီးရွား အစုိးရက စီစဥ္ေပးခ့ဲပါတယ္။

 ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

ဦးကုိနီ ရဲ႕ အင္ဒုိနီးရွား ခရီးစဥ္ အေၾကာင္း


ေရွ႕ေန ဦးကိုနီရဲ႕ ေနာက္ဆုံးႏိုင္ငံေရးခရီး က အင္ဒိုနီးရွား မွာ လုပ္တဲ့ Senior Leadership Program ကို သြားေရာက္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီခရီးစဥ္ က ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ ကေန ၂၉ ရက္အထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေဖျမင့္က ဦးေဆာင္ ခဲ့သလို ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရးတို႔ က ဒုဝန္ႀကီးေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ANP ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ပါသလို ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘက္က မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္း က သူေတြလည္း ပါဝင္တာပါ။ အဲဒီ ခရီးစဥ္ အေၾကာင္းနဲ႔ ဦးကိုနီ ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပုံရိပ္ ေတြ အေၾကာင္း ဒီခရီးစဥ္မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ကိုျမေအးကို ကိုရင္ေမာင္ က ဆက္သြယ္ေမးထားပါတယ္။
BBC Burmese
https://www.facebook.com/bbcburmese

ပိုက္ဆံရွာၾကသူမ်ား


----------
"သားေတြ သမီးေတြနဲ႔ ခရီးထြက္ရေအာင္ ေယာက္်ားေရ"

"ေနာက္မွ ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့ေနရာကို ထြက္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေငြရွာလိုက္ဦးမယ္ မိန္းမရာ"
----------
"ကေလးေတြ ျခံနဲ႔ဝန္းနဲ႔ ေဆာ့ရေအာင္ ရွိတဲ့ေငြေလးနဲ႔ ၿမိဳ႕စြန္ဘက္မွာ ျခံတစ္လံုးဝယ္ၿပီးသြားေနရေအာင္ ေယာက္်ားေရ"

"ေနာက္မွ ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့အိမ္ကို ဝယ္မယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေငြရွာလိုက္ဦးမယ္ မိန္းမရာ"
----------
"ကေလးေတြေခၚၿပီး ညစာကို ဆိုင္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုမွာ သြားစားရေအာင္ ေယာက္်ားေရ။"

"ေနာက္မွ ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့အစာကို စားမယ္။ ေလာေလာဆယ္ ေငြရွာလိုက္ဦးမယ္ မိန္းမရာ။ မင္းလဲ ေငြျဖဳန္းဖို႔ခ်ည္း စဥ္းစားေနတယ္။ ေနာင္ေရးအတြက္ စုပါ ေဆာင္းပါဟ!"
----------
၁၀ ႏွစ္ၾကာေသာ္...

"သားနဲ႔သမီးတို႔ေရ... ေဖေဖတို႔ မိသားစု အပန္းေျဖ ခရီးထြက္ရေအာင္!"

"သမီး မအားဘူးေဖေဖ...။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ က်ိဳက္ထီး႐ိုး ဘုရားဖူးဖို႔ အားလံုးလုပ္ၿပီးေနၿပီ။"

"သားလည္း မအားဘူး ေဖေဖ...။ သားေဘာ္ဒါေတြနဲ႔ ေခ်ာင္းသာ သြားဖို႔ စီစဥ္ၿပီးသား။ ေဖေဖတို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ သြားၾကပါဗ်ာ။"
----------
"မိန္းမေရ... တို႔မိသားစု ေနဖို႔ အိမ္ေကာင္းေကာင္းဝယ္ၾကစို႔ကြာ"

"ဝယ္မေနပါနဲ႔ေတာ့ရွင္...။ သားႀကီးက ေနာက္ႏွစ္မဂၤလာ ေဆာင္ေတာ့မွာ။ သမီးႀကီးလည္း ဘာထူးလို႔လဲ။ လပိုင္းပဲ ကြာမွာေလ။ သူတို႔ အတြက္ပဲ အိမ္ႏွစ္လံုး ဝယ္လက္ဖြဲ႕ လိုက္ေတာ့။ ကၽြန္မနဲ႔ ရွင္နဲ႔က ဘယ္ေနေန... ရတာပဲ။"
----------
"ဟယ္လို... သားလား။ ဒီည တစ္ေနရာရာ သြားစားၾကရေအာင္။ ေဖေဖတို႔မိသားစုလည္း မဆံုတာၾကာၿပီဆိုေတာ့..."

"ဟာ... အေဖ သားက အခု နယ္စပ္ကို ေရာက္ေနတာ။ သံုးေလး လ ေလာက္ၾကာမယ္ အေဖရ။ မမကိုပဲ ေခၚၿပီး လက္ဆံုစားလိုက္ပါ။"

"ေအာ္... ေအးပါ။ သား အစ္မဆီေခၚေတာ့လည္း သူ႔ ေယာက္်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ေရာက္ေနတယ္ ဆိုတာနဲ႔..။ ေအးပါ သားရယ္... ေနာက္မွေပါ့။ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ..."
----------
(၁) ကေလးေတြ အသက္ငယ္တုန္း ကိုယ့္အနားေနခ်ိန္ကို မိဘေတြ ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ပါ။

(၂) ကိုယ္နဲ႔တူတူ ျဖတ္သန္းတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ အခ်ိန္ေတြအျဖစ္ ဖန္တီးပါ။

(၃) ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အရြယ္ေရာက္လာလို႔ ဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းေတြ ေပၚလာတဲ့အခါ သူတို႔ေရာ မိဘေတြပါ ေနာင္တရ မက်န္ေနေစဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

- credit to
မွတ္စုၾကမ္း #kyawnge

Monday, January 30, 2017

ဦးကိုနီကို ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံသူ ေထာင္ထြက္ရာဇဝတ္သားဟု ထုတ္ျပန္


------------------------
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ကိုေသနတ္နဲ႕ ပစ္ခဲ႕သူဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္ စိုင္လ်ား ေက်းရြာမွာ ေနထိုင္ သူတဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရက အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ တရားခံမိသားစုဝင္ေတြဟာ အဲဒီရြာမွာေနထိုင္ေန ၿပီး တရားခံဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆လေလာက္ကစၿပီးအဲရြာကထြက္သြားလို႔ မိသားစုေတြအေနနဲ႔က သူဘယ္မွာလဲဆိုတာမသိဘူးလို႔ ထြက္ဆိုထားပါတယ္။တရားခံဟာ ဘုရားခိုးမႈနဲ႔ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်ခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားခံဆီကေနေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ မွတ္ပံုတင္အရ မႏၱေလးလိပ္စာေဖာ္ျပထားေပမယ့္ မႏၱေလးမွာ ေနထိုင္သူမဟုတ္ သလို မႏၱေလးသားလည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးတိုင္းရဲမႈးက အတည္ျပဳေပးထားပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးရသတင္းကို ဗီြအိုေအ ျမန္မာပိုင္းက ေမခကဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

အာဏာရ NLD အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒအႀကံေပးလည္းျဖစ္၊ ေရွ႕ေန႔ကြန္ယက္ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူတဦးလည္းျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီဟာ မေန႔ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ လုပ္ႀကံပစ္ခံရၿပီး ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ တရားခံကို အခင္းျဖစ္ေနရာမွာ အဌားယာဥ္ေမာင္းတက္စီဒရိုင္ဘာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဝိုင္းဖမ္းေပးလို႔ လက္ရဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ဆံုးသိရခ်က္ကေတာ့ တရားခံဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္ စိုင္လ်ား ေက်းရြာမွာ ေနထိုင္ သူတဦးျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က အခုလိုအတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

“မွန္တယ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆လေလာက္ကလည္း ေနခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ သူမေနေတာ့ဘူး။ သူ႔အေမၾကီးေနတယ္လို႔ေတာ့ ၾကားသိရတယ္၊ မႏၱေလးမွာ ေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မႏၱေလးမွာေတာ့ သူတို႔ သဲသဲကြဲကြဲရွာလို႔မရေသးဘူး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ဘုရားခိုးမႈနဲ႔ သူအဖမ္းခံရဖူးတယ္။ သူ႔ကို ခိုးမႈဆိုေတာ့ ၂၇ ႏွစ္ က်တယ္လို႔ ၾကားသိရတယ္။ အဲဒါကို ၁၁ ႏွစ္ေလာက္ေနၿပီးေတာ့ လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ လႊတ္လာတယ္လို႔သိရတယ္။”

စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ကအတည္ျပဳေပမယ့္ ေမးျမန္းစံုစမ္းေနဆဲျဖစ္တာမို႔ တျခားဘာအေၾကာင္းအရာကိုမွ ထပ္မံအတည္ျပဳေပးလို႔မရေၾကာင္း၊ တရားခံဟာအျမဲတမ္းေနသူမဟုတ္ဘဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ ေထာင္ကထြက္လာမွသာျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

မေန႔က ဖမ္းဆီးရမိခ်ိန္ တရားခံဆီကေနေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့မွတ္ပံုတင္အရ တရားခံနာမည္ဟာ ဦးၾကည္လင္းျဖစ္တယ္လို႔ ရဲမွတ္တမ္းေတြမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။မွတ္ပံုတင္ပါမွာ မႏၱေလးလိပ္စာကိုေဖာ္ျပထားတာေၾကာင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးဘက္က မွတ္ပံုတင္ပါလိပ္စာကေနတဆင့္ လိုက္လံ စစ္ေဆးခဲ့ေပမယ့္ တရားခံဟာ မွတ္ပံုတင္ပါလိပ္စာမွာေနသူမဟုတ္သလို မႏၱေလးသား လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔ေန႔လည္ပိုင္းက မႏၱေလးတိုင္းရဲမႈး ဦးဟန္ထြန္း ကမီဒီယာေတြကိုေတြ႔ဆံုကာအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

“သူဟာ ဒီရပ္ကြက္မွာေနထိုင္ခဲ့သူမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔က ထပ္မံစံုစမ္းခ်က္အရ အဲဒီမွာ ေနထိုင္တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀- ၃၀ ကတည္းက ေနထိုင္တဲ့ ေဒသခံေတြ၊ ေနခဲ့တဲ့ လူေတြရဲ႕ ေျပာခ်က္အရ ဒီလူကို အဲဒီရပ္ကြက္ထဲမွာ ျမင္ဖူးတယ္လုိ႔၊ ေတြ႔ဖူးတယ္လို႔ ေျပာတာမရွိပါဘူး။ မွတ္ပံုတင္ကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ မွတ္ပံုတင္စတင္လုပ္စဥ္ကာလတုန္းက က်ေနာ္တို႔ ႏွစ္ကာလအပိုင္းအျခားနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၁၉၉၉- ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တုန္းက လုပ္တဲ့ မွတ္ပံုတင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အဲဒီကာလမွာ လုပ္သြားတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာႏိုင္တာ တခ်က္ကေတာ့ ဒီလူက မႏၱေလးသားမဟုတ္ပါဘူး။”

တရာခံကို စစ္ေမးေနတဲ့ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဘက္က စစ္ေမးမႈနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဘာမွမထုတ္ျပန္ေသးပါ ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနခ်ိန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥေပဒအပိုင္းမွာ ထိေရာက္တဲ့ အႀကံေပးခ်က္ေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အခုလို လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ ရတာလဲဆိုတဲ့အေျဖဟာအခုခ်ိန္ထိ တရားခံက မေျပာ ေသးပါဘူး။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးကေန ဒီကေန႔ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေတာ့ ကနဦးစစ္ေဆးခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းတည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပားေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဒီလုပ္ႀကံမႈအေပၚ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီ ေသဆံုးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္မွန္ေပၚေပါက္ေရး၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို အျမန္ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ လံုျခံဳေရးအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

မေန႔ကပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဦးကိုနီအျပင္ တရားခံကို ကူညီဖမ္းေပးခဲ့တဲ့ တက္စီဒရိုင္ဘာ ကိုေနဝင္းပါ ေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ မွာေတာ့ ဦးကိုနီကို ေရေဝးမွာ ဂူသြင္း သျဂၤ ိဳဟ္ ပါတယ္။ ကိုေနဝင္းကိုေတာ့ မနက္ျဖန္မွ တိုင္းအစိုးရအစီအစဥ္နဲ႔ သျဂၤ ိဳဟ္ မွာပါ။ ဒီကေန႔ေန႔လည္ပိုင္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္စစ္တိုင္းမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မ်ိဳးေဇာ္သိန္းက ဦးကိုနီအိမ္နဲ႔ ကိုေနဝင္းအိမ္တို႔ကို သြားေရာက္ႏွစ္သိမ့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။

အာဏာရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဥပေဒ အၾကံေပး တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္ လုပ္ၾကံခဲ႔သူဟာ စစ္ကိုင္းတိုင္း ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုင္လ်ား ေက်းရြာက ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔က အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီကို ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံခဲ႔သူဟာ ယင္းမာပင္ၿမိဳ႕နယ္ စိုင္လ်ားရြာ ဇာတိ အသက္ ၅၃ ႏွစ္ အရြယ္ ဦးၾကည္လင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးၾကည္လင္းရဲ႕ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရွ႕ေနႀကီး ဦးကိုနီ၊ ေနာက္ သူ႔ကို ဖမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ႔ အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းတို႔ ေသဆံုးခဲ႔ရတာပါ။ ေသနတ္သမား ဦးၾကည္လင္းရဲ႕ ဇာတိရြာ စိုင္လ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ႔တဲ႔ ယင္းမာပင္ ရဲမွဴးႀကီး ဦးျမင့္သိန္းကို မသိဂၤ ီထုိက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းတင္ျပထားပါတယ္။

ေမး။ ။ ဦၾကည္လင္းက ရဲမွဴးႀကီးတို႔ၿမိဳ႕နယ္က လို႔ က်မတို႔ သိထားပါတယ္ အဲဒါ သူ႔အေၾကာင္းေလး သိခ်င္လို႔ပါ။

ေျဖ။ ။သူ႔ဇာတိပါ၊ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သူမေနတာ ၾကာသြားၿပီ။

ေမး။ ။အခုရဲမွဴးၾကီးတို႕ သြားၿပီး စစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္ သူ႔ရြာကို ဆိုေတာ့ ဘာေတြမ်ားေတြ႔ပါသလဲရွင့္။

ေျဖ။ ။မေတြ႔ပါဘူး လက္နက္ခဲယမ္းတို႔၊ ဥပေဒမဲ့ ပစၥည္းတို႔ ၊ အဲဒီ ရန္ကုန္မွာ ျဖစ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသနတ္ေတြ ဘာေတြ ထပ္မ်ားေတြ႔မလားလို႔ သြားၾကည့္တာပါ။

ေမး။ ။သူ႔မိသားစုေရာ ရွိပါသလားရွင့္ အဲဒီရြာမွာ

ေျဖ။ ။ရွိပါတယ္ သူ႔မိသားစု ၄-၅ ေယာက္ေလာက္ ရွိတယ္၊ ေတာင္ယာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကတာ။

ေမး။ ။သူတို႔ကေရာ သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ား ရဲမွဴးႀကီးတို႔ကို သတင္းေပးႏိုင္ပါသလဲ။

ေျဖ။ ။အခုက ဖမ္းထားၿပီးၿပီေလ။

ေမး။ ။ဟုတ္ကဲ့ ဒီလူက ဘာလုပ္သလဲ ၊ သူဘာေၾကာင့္လုပ္တယ္ဆိုတာ ၊ ဦးကိုနီကို သတ္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္း ဒီလို တစြန္းတစမ်ိဳး သိခဲ့ရတာ ရွိပါသလား ရဲမွဴးႀကီး။

ေျဖ။ ။မရွိဘူး၊ သူက အိမ္နဲ႔ မတည့္ဘူး။ အိမ္မွာက သူက ပိုက္ဆံေတာင္းလို႔ ၁ ေသာင္းေတာင္းလိုက္၊ ၂ ေသာင္းေတာင္းလိုက္ နဲ႔ ေနာက္ ၃ ေသာင္းေတာင္းလိုက္ အဲလို ခဏခဏ ပိုက္ဆံေတာင္းလို႔ သူတို႔ စကားမ်ားတယ္၊ အိမ္ျပန္လာရင္လည္း သူနဲ႔စကားမေျပာဘူး ရန္ျဖစ္တယ္။ အဲလို အိမ္နဲ႔ကို အေရာမ၀င္တာ သူက။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူ႔မိသားစုက လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာပဲ ေနတာမ်ားတယ္။

ေမး။ ။သူက စိုင္လ်ားမွာေနေနတာလားရွင့္ လက္ရွိေလ။

ေျဖ။ ။မေနဘူးခင္ဗ် သူႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပ်ာက္သြားၿပီလို႔ေျပာတယ္။

ေမး။ ။ဆိုေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ သူက ျပန္လာတယ္ဆုိၿပီး က်မတို႔ ဖတ္ေနရပါတယ္ ဟုတ္ပါသလား ရဲမွဴးႀကီး

ေျဖ။ ။လြန္ခဲ့တဲ့ ၄-၅ လက ေပ်ာက္သြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။

ေမး။ ။ဆိုေတာ့ သူ႔မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဒီဟာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဘာဆက္လုပ္ေနပါသလဲ။

ေျဖ။ ။မရွိပါဘူး သူတို႔က ေတာင္ယာ ထဲမွာ တေနကုန္ပဲ ေနတာဆိုေတာ့ေလ။ ေမးတာ ျမန္းတာေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္ ။ တေနကုန္ ေတာင္ယာမွာ အဲလိုပဲ လုပ္ၾကတယ္ဆိုေတာ့ေလ သူတို႕က လယ္ပိုင္ယာပိုင္ေတြ ရွိတယ္ေလ။

ေမး။ ။မိသားစုကေရာ ဘယ္လို မိသားစုလဲ ရဲမွဴးႀကီး။

ေျဖ။ ။လယ္ယာေတြပိုင္တယ္ ဧက ၃-၄၀ ေလာက္ပိုင္တယ္ အိမ္ေတြလည္း အဲဒီ၀န္းထဲမွာ ေဆာက္ထားတယ္ ၂ လံုး ၃ လံုး ၊ သာမန္ပါပဲ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကတယ္။

ေမး။ ။ ရဲမွဴးႀကီး သူ႔အမ်ိဳးသမီးတို႔ဘာတို႔ေရာ အဲဒီမွာ ေနတာပါလားရွင့္။

ေျဖ။ ။မရွိပါဘူး သူက ဒီမွာလာေနရင္ ၁ ေယာက္တည္းေနတာ။

ေမး။ ။အဲဒီေတာ့ ဒီၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေနေတာ့ေရာ သူ႔မူခင္းမွတ္တမ္းေတြဘာေတြေရာ ရဲမွဴးတို႔မွာ ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။မရွိဘူးခင္ဗ် က်ေနာ္တို႔လည္း အဲလိုမ်ိဳးရွိမလားဆိုၿပီးရွာၾကည့္တယ္။ ဒီကေန တေနကုန္ရွာတယ္ မရွိဘူးခင္ဗ်။ ဘာမွ သူ႔မူခင္းမွတ္တမ္းမရွိဘူး။

ေမး။ ။ ရဲမွဴးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေသနတ္သမား ဦးၾကည္လင္းရဲ႕ ဇာတိရြာ စိုင္လ်ားကို ကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ႔တဲ႔ ယင္းမာပင္ ရဲမွဴးႀကီး ဦးျမင့္သိန္းကို မသိဂၤ ီထုိက္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Sound link URL:
http://burmese.voanews.com/

Sound Download

Sunday, January 29, 2017

တယ္လီပသီ ေခၚ ထူးျခားစြမ္းအင္ရယူနည္း

 တယ္လီပသီဆုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္တဲ့စကားလုံးကုိ စိတ္ကေနေျပာၿပီး သူတစ္ပါးရဲ႕စိတ္ထဲမွာ နားလည္ေအာင္ ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္မႈ၊ စိတ္စြမ္းအင္ျဖင့္ပတ္သတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာသူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ အဲဒီအထဲတြင္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာ ေဂ်ဘီရိုင္း(Dr.J.B.Rhine)လုိ႔ နာမည္အတုိျဖင့္ လူသိမ်ားတဲ့ ေဒါက္တာဂ်ိဳးဇက္ဘဏ္ရုိင္း(Dr.Joseph Banks Rhine)ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု North Carolina ျပည္နယ္ Durham(ဒါရမ္ၿမိဳ႕) Duke University တြင္ရွိတဲ့ နယ္လြန္စိတၱေဗဒဓာတ္ခြဲဌာနကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားေသာအာရုံခံစားမႈတြင္ အဓိက အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈႀကီး(၃)ခု ရွိပါသည္။

 အဲဒါက
(၁) တယ္လီပသီ(Telepathy)လုိ႔ေခၚတဲ့ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈ
(၂) ကလယ္ယာဗြိဳင္းယင့္(Clairvoyance)လု႔ိေခၚတဲ့ အျမင္ရျခင္း တတိယမ်က္လုံး
(၃) ပရီေကာ့ဂနစ္ရွင္း(Precognition)လုိ႔ေခၚတဲ့ ႀကိဳတင္သိျမင္ျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။
စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈ အဓိပၸာယ္မွာ သာမန္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါး၏စိတ္ကူးမ်ားကုိ သိရွိရျခင္း ကုိ ဆုိလုိသည္။ တယ္လီပသီကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အန္စာတုံးတစ္လုံးကုိ လိမ့္လုိက္တယ္ထားပါစုိ႔။ အဲဒီကေန က်လာတဲ့ ဂဏန္းကုိ လူ(၁)က ျမင္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ(၂)ကုိ ေျပာမျပ။ လူ(၂)က အာရုံျပဳၿပီး ထုိဟာသည္ ဘာဂဏန္းျဖစ္သည္ဟု မွန္ေအာင္ ေျပာႏုိင္မယ္ဆုိလွ်င္ လူ(၂)တြင္ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေနၿပီဟု ေျပာဆုိရေပမည္။တစ္ခါတစ္ခါ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အာရုံထဲတြင္ လူမရွိေသာ အခန္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ ရွိေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု ျပဳတ္က်သြားသည္ကုိ ျမင္လုိက္ရသလုိလုိ အာရုံခံစားမိလုိက္တယ္ဆုိရင္ ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ တစ္ေနရာတြင္ တကယ္ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ စိတ္အာရုံျဖင့္ ျမင္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္၍ တတိယ္မ်က္လုံး ဒိဗၺစကၡဳ ေခၚ အျမင္ရျခင္းဟူ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။Tarrot ကတ္တစ္ကတ္မွ ကတ္တစ္ကတ္ကုိ ဆြဲလုိက္ၿပီး ေမွာက္လ်က္သား စားပြဲေပၚမွာ တင္ထားပါတယ္။ အဲဒီကတ္သည္ ဘာကတ္မွန္းမသိေခ်။
 အဲဒီကတ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္အာရုံယူလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ဒီကတ္သည္ မယ္ေတာ္ႀကီးေခၚကတ္နံပါတ္(၂)ကုိ ျမင္သည္ထင္ျမင္မိသည္။ ကတ္ကုိ လွန္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အဲဒီကတ္အတုိင္း မွန္ကန္ေနၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျမင္ရေနေပၿပီဟု ဆုိရေပမည္။ အနာဂတ္တြင္ ဘာျဖစ္မလဲဆုိေသာအခ်က္သည္ ႀကိဳတင္သိျမင္ျခင္း ေခၚ ပရီေကာ့ဂနစ္ရွင္းျဖစ္သည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း မိမိႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် အနာဂတ္ကုိ မသိပါ။
ထူးျခားအာရုံဆုိသည္မွာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စိတ္၀ိညာဥ္ေလ့လာေရးနယ္ပယ္တြင္ တယ္လီပသီေနရာတြင္ ESP (extra sensory perception) ဆုိေသာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ စကားလုံးတစ္လုံး ေခတ္စားလာသည္။ အီးအက္ပီ၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူတစ္ေယာက္၏အတိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ျဖစ္ပ်က္မႈကို အလုိလုိသိရိွမႈ ျဖစ္ပါသည္။

တယ္လီပသီ ေခၚ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈ ရရွိေအာင္ ဘယ္လုိေလ့က်င့္မလဲ။ ေလ့က်င့္နည္းေတြ က်င့္စဥ္ေတြကုိ အခု ဆ႒မအာရုံမဂၢဇင္းမွတစ္ဆင့္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ တယ္လီပသီမွာ က်င့္စဥ္ေတြ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါသည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ ေျပာျပရရင္ေတာ့ ပုံဆြဲျခင္းက်င့္စဥ္ ၊ အေရာင္ပုံစံမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္နည္း စသျဖင့္ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါသည္။ အခုေဖာ္ျပေပးမည့္ ေလ့က်င့္နည္း ေခၚ က်င့္စဥ္မွာေတာ့ ဘာပစၥည္းမွ မလုိအပ္ဘဲ မိမိ၏စိတ္ကုိပဲ အသုံးခ်ရပါမည္။ တယ္လီပသီကို ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးသိထားသင့္သည္မွာ သဘာဝႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာနယ္ေျမတစ္ခုတြင္ မိမိတို႔၏သက္ေရာက္အားကို စုစည္းႏိုင္ေစရန္ သဘာဝသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈေတြထက္ ပုိမုိသာလြန္သည္ ဆုိေသာအခ်က္ကုိ အရင္ဆုံး နားလည္ထားသင့္ေပသည္။

တယ္လီပသီ(ေခၚ) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံျခင္းကို ရုပ္ခႏၶာက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ျခင္းဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္စဥ္ကို အလုပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာရံုစူးစိုက္မႈကို ရုပ္ခႏၶာမွလုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာအေတြးမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တယ္လီပသီေလ့က်င့္ခန္းကုိ မစတင္မီ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေတာင့္သက္သာ အနားယူမႈကို အရင္ဆုံးျပဳလုပ္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာရံုခံစားမႈပိုင္းကို နည္းပါးစြာ အာရံုစူးစိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက မိမိ၏ ဆုိက္ကုိဇုိးမား ဟုေခၚေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္စြမ္းအင္တို႔ မွလာေသာ ဝင္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ကို သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥေတြမွာေတာ့ အသံလႈိင္းေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ နားၾကပ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၾကသည္ ၊ အခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ မ်က္လုံးထိခုိက္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေနကာ မုိးကာ ေလကာမ်က္မွန္မ်ားျဖင့္ မ်က္လုံးကုိ ကာကြယ္ထားၾကပါသည္။ ဘာလုိ႔ ဒီလူေတြ ကာကြယ္ထားၾကသလဲဆုိေတာ့ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္စြမ္းအင္ ႏွင့္ အာရုံစူးစုိက္ႏုိင္စြမ္းသည္ အေရးအႀကီးဆုံးက႑တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ စြမ္းအင္အေျမာက္အျမားကုိ ပုိမိုတုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုတိုးတက္မႈသည္ စိတ္ခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈလိႈင္းမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးျပဳမႈရွိႏိုင္ၿပီး ထိုလိႈင္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးပို႔လိုက္သည့္ အေတြးပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ အေတြးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္ပမာဏကိုလည္း တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဒီတယ္လီပသီက်င့္စဥ္သည္ အရင္ကတည္းက မက်င့္ရေသးသူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒီနည္းစနစ္ကို သင္နဲ႔ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရန္အသံုးျပဳၾကပါသည္။

အကယ္၍သင္ဟာ တယ္လီပသီလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရုပ္ရွင္မ်ား တီဗီမ်ားကိုအခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ၾကည့္ထားျခင္း ၊ တီဗီဂိမ္း ဖုန္းဂိမ္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကစားထားျခင္း ႏွင့္ သီခ်င္းအက်ယ္ႀကီးကုိ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ နားေထာင္ထားျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္ ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္တစ္နာရီေလာက္ေပးကာ သစ္ပင္ပန္းမန္ေတြရွိရာ စိမ္းလန္းလန္းဆန္းေစမယ့္ ေနရာမ်ိဳးကို လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးမွ တယ္လီပသီလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္္။ ဒါဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအား အနားယူျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီပသီလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာက္အယွက္နည္းပါးစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ က်င့္စဥ္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္

(၁) ပထမအဆင့္

ငါးမိနစ္ခန္႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆန္႔ကာလဲေလ်ာင္းရင္း အေၾကာမ်ားကိုေျဖေလ်ာ့ၿပီး ၾကြက္သားမ်ား၊ အေၾကာမ်ား၊ ႂကြက္သားမ်ားအားလံုးကို ေျဖေလ်ာ့ထားရမည္။

(၂) ဒုတိယအဆင့္

ႏွာေခ့ါင္းနဲ႔ဝင္ေလထြက္ေလကို အသက္ျပင္းစြာ (၁ဝ)မိနစ္ခန္႔ရွဴရိႈက္ေပးပါ။

ယခု့ အဆင့္(၃)ကို ရွင္းလင္းလွစြာေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားလွစြာေသာစိတ္ျဖင့္ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) တတိယအဆင့္

လွဲခ်လိုက္ပါ (သို႔မဟုတ္) သက္ေတာင့္သက္သာရွိေအာင္ထိုင္ခ်လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မ်က္စိကိုမွိတ္ကာ ၁ဝဝ မွ ၁ အထိ ေနာက္ျပန္ေရတြက္ေပးပါ။ ဂဏာန္းတစ္လံုးခ်င္းစီတုိင္းကို သင့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ပံုေဖာ္ၾကည့္ရင္း အသက္ကို ပံုမွန္ၿငိမ္သက္စြာရွဴရိႈက္ေပးပါ။ ယခု သင္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး သင္ဘယ္လိုခံစားလိုသည္ ဆက္သြယ္သည့္သူဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္သြားေရာက္လိုေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးအထိေရာက္ေအာင္ဆြဲေတြးပါ။ ယခုအဆင့္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာဂရုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၄) စတုတၳအဆင့္

မိမိကိုယ္ကို ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာတစ္ခုမွာေရာက္ရွိသြားၿပီလို႔ ျမင္ေယာင္ပါ။ ထိုေနရာဟာ ကမ္းေျခ၊ ေတာင္တန္း၊ ကန္တစ္ခုအနီး၊ စိမ္းလမ္းေသာေတာအုပ္၊ ပန္းၿခံ၊ တိတ္ဆိတ္ေသာကႏၱာရ သင္တိတ္ဆိတ္မည္ဟုယူဆရေသာေနရာကိုျမင္ေယာင္ပါ။ သင္ဟာထိုေနရာမွာ မည္သည့္စိတ္ဖိအားသက္ေရာက္မႈမွ မပါဘဲ လြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္လမ္းေနသည္ဟု ဆက္လက္အာရံုျပဳပါ။

(၅) ပဌၥမအဆင့္

သင္ဆက္သြယ္လိုတဲ့သူ သင္သြားေနတဲ့လမ္းေရွ႕မွာေရာက္ရွိလာၿပီလို႔ ဆက္လက္အာရံုျပဳပါ။ သင့္ရဲ႕သူ႔ကိုေျပာၾကားလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာအာရံုစူးစိုက္ပါ။ ထိုသို႔အာရံုစူးစိုက္ေနခ်ိန္မွာ ထိုသူထံမွ စိတ္ဖိအားမ်ားစြာဟာ သင့္ဆီကို သက္ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး တယ္လီပသီကို စတင္လုပ္ေဆာင္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ဖိအားမ်ိဳးကို အလြယ္တကူပဲလက္ခံမိေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။

သင္ဟာ ဘာေၾကာင့္ သင့္ခံစားခ်က္ကို ကုိယ္တိုင္သိျမင္မႈဟာ အေရးႀကီးလည္းဆိုသည္ကိုလည္း နားလည္ထားရပါမည္။ ထို႔မွသာ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္၊ ေျပာၾကားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အျခားသူထံမွ လက္ခံရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) ဆ႒မအဆင့္

ကိစၥၿပီးပါက ေျပာၾကားမႈကိုအဆံုးသတ္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ဘာမွမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေမ့ပစ္လိုက္ပါ။ ထိုအရာသည္ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးအဆင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တယ္လီပသီနည္းအရဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ သင္သည္ထိုသူ႔ဆီသို႔ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ ဖိအားနဲ႔စြမ္းအင္မ်ားကို ပို႔လြတ္ေနသည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေပးပို႔ျခင္းခံရသူဟာ သင့္ရဲ႕ဖိအားနဲ႔စြမ္းအင္မ်ားကို ခံစားတုန္႔ျပန္ပါက တယ္လီပသီလုပ္ျခင္း ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုသူသည္ သင္ပို႔လြတ္ေသာ ေျပာၾကားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မတံု႔ျပန္ပါက ထိုအရာကုိေမ့ကာ စိတ္ထဲမွရုန္းထြက္ျပန္ထရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ သင္ေတြ႕ဆံုလိုေသာသူႏွင့္ဆြဲေဆာင္အားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

အကယ္၍ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအနားယူမႈျပဳရာမွာ စိတ္အာရံုစုစည္းမႈနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာမႈတို႔ကိုမရွိပါက သင္ တယ္လီပသီကို ပိုမိုေလ့လာၿပီးမွ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

သင္ဆက္သြယ္မႈရရွိေသာ္လည္း ဆိုးဝါးစြာဝမ္းနည္းမႈကို ခံစားေနရပါက အေျခအေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ေမတၱာတရားကိုသာ ထိုသူဆီပို႔လြတ္ခဲ့ၿပီး စိတ္တြင္းမွရုန္းထြက္ကာ လိႈင္းပို႔လြတ္မႈကိုရပ္တန္႔ရပါမည္။

#မိုးၾကယ္စင္
#ေမွာ္ပညာ

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post