ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စတင္ တည္ေထာင္သူ ၊ တပ္မေတာ္၏ ဖခင္
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ
သခင္အမည္ ။ သခင္ေအာင္ဆန္း
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေတဇ
အဘအမည္ ။ ေရွ႕ေန ဦးဖာ
အမိအမည္ ။ ေဒၚစု
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၃ . ၂ . ၁၉၁၅
ေမြးရပ္ ။ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ ၊ မေကြးခရိုင္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ၀ိဇၨာဘြဲ႕
က်ဆံုး ။ ၁၉၄၇ ဇူလိုင္ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ဂဠဳန္ဦးေစာ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားက
လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္ ။ ထိုေန႔ကို အာဇာနည္ေန႔ဟု သတ္မွတ္
ပါသည္ ။
(၂ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ရႈေမာင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေန၀င္း
အဘအမည္ ။ ဦးဖိုးခ
အမိအမည္ ။ ေဒၚမိေလး
ေမြးသကၠရာဇ္ ။၆.၇.၁၉၁၀
ေမြးရပ္ ။ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕ ၊ ျပည္ခရိုင္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ တကၠသိုလ္ ဥပစာသိပၸံ ( ခ )တန္း
ကြယ္လြန္ ။ ၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ (၅)ရက္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၃ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ေက်ာ္စိန္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္မိုးညို
အဘအမည္ ။ ဦးဘရွင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚေငြသင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၅.၁၀.၁၉၁၇ (တခ်ိဳ႕စာမ်ားတြင္ 6 Oct ဟု ေတြ႔ရ)
ေမြးရပ္ ။ ကမာရြတ္ ၊ ရွမ္းစုရြာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ စိန္ကၽြန္းေက်ာင္း(ယခု အထက(၂) ၊လသာ)
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ( ၉ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၄ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ခင္ေမာင္ဦး
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္တာရာ
အဘအမည္ ။ ဦးေကာက္
အမိအမည္ ။ ေဒၚလြန္း
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၃.၄.၁၉၁၉
ေမြးရပ္ ။ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ဒႆမတန္းေအာင္ျမင္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ( ၆ ) ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၅ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ေငြ
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေစာေအာင္
အဘအမည္ ။ ဦးဘိုးညြန္႔
အမိအမည္ ။ ေဒၚေရႊမွတ္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၈.၄.၁၉၁၄
ေမြးရပ္ ။ ကမာရြတ္ ၊ရွမ္းစုရြာ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ သတၱမတန္းအထိ ပညသင္ၾကားခဲ့
က်ဆံုး ။ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲဆင္ႏြဲစဥ္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၆ )
ရက္ေန႔ ၁၁၀၀ခ်ိန္တြင္ က်ဆံုး ။ စစ္ေျမျပင္တြင္ ပထမဆံုးက်ဆံုးေသာ
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ျဖစ္ပါသည္ ။
( ၆ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ေစာလြင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္မင္းေခါင္
အဘအမည္ ။ ဦးေသာၾကာ
အမိအမည္ ။ ေဒၚေၾကာ့
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၈.၁၀.၁၉၂၀
ေမြးရပ္ ။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၊ သာယာ၀တီခရိုင္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႕မ အထက္တန္းေက်ာင္း
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ( ၂၄ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၇ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ စံျမ
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္
အဘအမည္ ။ ဦးဘိုးေအာင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚေရႊျမ
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၇. ၁. ၁၉၁၁
ေမြးရပ္ ။ ရမည္းသင္းခရုိင္ ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သတၱမတန္း
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ( ၁၈ )ရက္ေန႔ ၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕
( ၈ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ စံလိႈင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေအာင္
အဘအမည္ ။ ဦးေရႊမွန္
အမိအမည္ ။ ေဒၚေဖာ့
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၃၀.၈.၁၉၁၀
ေမြးရပ္ ။ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပဲခူးတိုင္း
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ပထမႀကီးတန္းေအာင္
ကြယ္လြန္ ။ ၁.၁၁.၉၈
( ၉ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ စိုး
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ျမင့္ေအာင္
အဘအမည္ ။ ဦးပန္း
အမိအမည္ ။ ေဒၚသက္ရွည္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၄.၁၁.၁၉၁၇
ေမြးရပ္ ။ သူရဲတန္းေက်းရာ ၊ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ အထက္တန္း
သတ္ေသ ။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ( ၂၄ )ရက္ေန႔တြင္ နတၱလင္းၿမိဳ႕တြင္
ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသခဲ့သည္ ။
( ၁၀ )
သခင္အမည္ ။ ကို ေဆာင္း
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ထိန္၀င္း
အဘအမည္ ။ ဦးလြန္းေမာင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚပြား
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၇.၅.၁၉၁၄(စက္တင္ဘာဟုလည္းရွိ)
ေမြးရပ္ ။ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕ ၊ ပဲခူးတိုင္း
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ၁၀ တန္းေအာင္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၊ လန္ပန္ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ
ထူးျခားခ်က္ ။ ဂ်ပန္တြင္ လက္မႈပညာအတတ္သင္ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာ
သင္ၾကားေနစဥ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆူဇူကီး (ေခၚ) ဗိုလ္မိုးႀကိဳးႏွင့္ ဆက္သြယ္မိၿပီး
ဂ်ပန္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ သခင္ေအာင္ဆန္း ၊ သခင္လွၿမိဳင္တို႔ႏွင့္ ဆက္
သြယ္ေရာက္ရွိခဲ့ ။
( ၁၁ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ တင္ေအး
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ဘုန္းျမင့္
အဘအမည္ ။ ဦးဘ
အမိအမည္ ။ ေဒၚေရႊခဲ
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၃.၁.၁၉၂၀
ေမြးရပ္ ။ ကြမ္းၿခံရြာ ၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ သာယာ၀တီခရိုင္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ န၀မတန္းေအာင္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ( ၂၈ )ရက္ေန႔ ၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕
( ၁၂ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ထြန္းခင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ျမင့္ေဆြ
အဘအမည္ ။ ဦးဖိုးေမာင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚေငြ၀င္း
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၈.၄.၁၉၁၁
ေမြးရပ္ ။ သရက္ပင္ေက်းရြာ ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕ ၊ ျပည္ခရိုင္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ဂ်ဴနီယာကင္းဘရစ္ေအာင္ ၊ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕ ၊ သီရိလကၤာ
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၂၃)ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၁၃ )
သခင္အမည္ ။ ကိုထြန္းရွိန္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ရန္ႏိုင္
အဘအမည္ ။ ဦးခန္႔
အမိအမည္ ။ ေဒၚသန္႔
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂.၁၁.၁၉၁၈
ေမြးရပ္ ။ ကမၼေလးေက်းရြာ ၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ၁၉၄၀ ဗမာ့ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢ
အတြင္းေရးမွဴး ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ( ၂၈ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၁၄ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ထြန္းေရႊ
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္လင္းယုန္
အဘအမည္ ။ ဦးေအာင္သိန္း
အမိအမည္ ။ ေဒၚေဒၚစိမ္း
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ
ေမြးရပ္ ။ ေတာင္ငူၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သိရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါရန္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ( ၈ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၁၅ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ထြန္းလြင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ဗလ
အဘအမည္ ။ ဦးေက်ာ္ဟန္
အမိအမည္ ။ ေဒၚသိန္း
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၇.၃.၁၉၁၇
ေမြးရပ္ ။ က်ိဳက္ပိရြာ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕
ကြယ္လြန္ ။ သိရွိပါက ေဖာ္ျပေပးပါရန္
( ၁၆ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ထြန္းအုပ္
ဗိုလ္အမည္ ။ မရွိပါ ။
အဘအမည္ ။ ဦးေရႊ
အမိအမည္ ။ ေဒၚေရႊ
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၇.၁၂.၁၉၀၇
ေမြးရပ္ ။ သိုက္ေတာရြာ ၊ သဲကုန္းၿမိဳ႕ ၊ ျပည္ခရိုင္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ( ၂၃ ) ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၁၇ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ဗဂ်မ္း
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္လေရာင္
အဘအမည္ ။ ဦးသာဒြား
အမိအမည္ ။ ေဒၚေငြသင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၈.၅.၁၉၁၁
ေမြးရပ္ ။ သူေဌးကုန္းရပ္ကြက္ ၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ တန္းျမင့္ေက်ာင္းထြက္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ( ၉ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ဟုလည္း သိရ)
( ၁၈ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ေမာင္ေမာင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ဉာဏ
အဘအမည္ ။ ဦးဘပု
အမိအမည္ ။ ေဒၚျမစ္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္
ေမြးရပ္ ။ ေက်ာက္တိုင္ေတာင္ ေက်းရြာ ၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သတၱမတန္း
က်ဆံုး ။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ( ၄ ) ရက္ေန႔တြင္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕၌ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး
တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္
မႈေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ၿပီး ေခါင္းျဖတ္ယူသြားျခင္း ခံရသည္ ။ တတိယေျမာက္
က်ဆံုးသြားေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္ ျဖစ္သည္ ။
( ၁၉ )
သခင္အမည္ ။ ကိုေရႊ
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ
အဘအမည္ ။ ဦးပန္း
အမိအမည္ ။ ေဒၚတင့္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၃၀.၁၁.၁၉၁၈
ေမြးရပ္ ။ ဆိုင္းစုေက်းရြာ ၊ သံုးဆယ္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ အထက္တန္း
ကြယ္လြန္ ။ ၁၈.၁၀.၂၀၁၂
( ၂၀ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ လွ
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္မင္းေရာင္
အဘအမည္ ။ ဦးဖိုးထင္း
အမိအမည္ ။ ေဒၚသင္းၿမိဳင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၆.၉.၁၉၁၇
ေမြးရပ္ ။ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ဒႆမတန္း
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ( ၆ )ရက္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၂၁ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ လွေဖ
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္လကၤ်ာ
အဘအမည္ ။ ဦးစိန္သြင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚက်င္ၿမိဳင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၃၀.၈.၁၉၁၁
ေမြးရပ္ ။ ပ်ဥ္းမနား
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္
က်ဆံုး ။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ( ၂၇ )ရက္ေန႔တြင္ ဦးႏု၏ ျပည္ေျပးအဖြဲ႔႕
တြင္ ေခါင္ေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူေနစဥ္ ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္အ
နီး ပရာကၽြတ္စခန္းတြင္ ေကအင္ယူ ေရႊဆိုင္းတပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာတြင္
က်ဆံုးခဲ့သည္ ။
( ၂၂ )
သခင္အမည္ ။ ကိုလွေမာင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေဇယ်
အဘအမည္ ။ ဦးခ်စ္ေမာင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚစိန္တိုင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၀.၁၂.၁၉၁၃
ေမြးရပ္ ။ နန္းေတာ္ေရွ႕ရြာ ၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ၀ိဇၨာဘြဲ႕
က်ဆံုး ။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ( ၁၀ ) ရက္ေန႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္ရင္း
အခ်ိဳ႕ေတာခိုရာ၌ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္
ျဖစ္လာခဲ့သည္ ။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ( ၁၆ )ရက္ေန႔တြင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ
ဗကပဌာနခ်ဳပ္ကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္စဥ္ က်ဆံုးခဲ့သည္ ။
( ၂၃ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ လွၿမိဳင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ရန္ေအာင္
အဘအမည္ ။ ဦးဘေအာင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚသိန္းျမတ္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂.၃.၁၉၁၇
ေမြးရပ္ ။ ဒါးပိန္ေက်းရြာ ၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ဒႆမတန္းေအာင္
က်ဆံုး ။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ေတာခိုၿပီး ဗကပ၏ ျဖဳတ္ ထုတ္ သတ္ လမ္းစဥ္
အရ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ( ၂၆ ) ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးရိုးမရွိ ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္
ဗဟိုစခန္း၌ လူငယ္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကင္းအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ သတ္ျဖတ္
ျခင္း ခံရသည္ ။
( ၂၄ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ သစ္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ေစာေနာင္
အဘအမည္ ။ ဦးဘိုးညြန္႔
အမိအမည္ ။ ေဒၚေရႊမွတ္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂.၉.၁၉၂၀
ေမြးရပ္ ။ ရွမ္းစုရပ္ ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သတၱမတန္း
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ( ၃၀ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၂၅ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ သန္းညြန္႔
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ဇင္ေယာ္
အဘအမည္ ။ ဦးပို
အမိအမည္ ။ ေဒၚႏွင္းျမ
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၁. ၁၁.၁၉၁၉
ေမြးရပ္ ။ ေအးရြာ ၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ န၀မတန္းေအာင္ျမင္
ကြယ္လြန္ ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ( ၃၁ )ရက္ေန႔ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
( ၂၆ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ သန္းတင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္သန္းတင္
အဘအမည္ ။ ဦးေမာင္
အမိအမည္ ။ ေဒၚစိုး
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၇.၈.၁၉၂၀
ေမြးရပ္ ။ ေညာင္ပင္ဆိပ္ရြာ ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သိရွိက ေဖာ္ျပေပးပါရန္
ကြယ္လြန္ ။ ဂ်ပန္သို႔ စစ္ပညာသင္ရန္အသြားတြင္ ဖ်ားနာ၍ ေဆးရံုတက္
ေရာက္ရာ အူအတက္ေပါက္မႈကို ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူစဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ
ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တြင္ ပထမဆံုး ကြယ္လြန္သူအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ ။
( ၂၇ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ သန္းတင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ျမဒင္
အဘအမည္ ။ ဦးေမာင္ေဖ
အမိအမည္ ။ ေဒၚေရႊဖန္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁၉၂၀
ေမြးရပ္ ။ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ ၊ သာယာ၀တီခရိုင္
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သတၱမတန္း
ကြယ္လြန္ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရွ႕ေျပး၀င္ေရာက္စဥ္ ထိုင္း - ျမန္မာ နယ္စပ္
အေရာက္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ပြား၍ ဇင္းမယ္ေဆးရံု၌ တက္ေရာက္ကုသေန
စဥ္ ကြယ္လြန္ခဲ့ရာ ဒုတိယေျမာက္ကြယ္လြန္သူအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
( ၂၈ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ေအးေမာင္
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္မိုး
အဘအမည္ ။ ဦးဖိုးမွီ
အမိအမည္ ။ ေဒၚေအးတင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၁.၃.၁၉၁၈
ေမြးရပ္ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ဒႆမတန္း
က်ဆံုး ။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ( ၈ ) ရက္ေန႔ ဖူးႀကီးတြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ တပ္ဦးမွ အမိန္႔ေပးေနစဥ္ ရန္သူ၏ က်ည္သင့္၍
က်ဆံုးခဲ့ရာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ က်ဆံုးခဲ့သူျဖစ္သည္ ။
( ၂၉ )
သခင္အမည္ ။ သခင္ ေအာင္သန္း
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္စႀကာၤ
အဘအမည္ ။ ဦးျမတ္သာ
အမိအမည္ ။ ေဒၚသန္းတင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၁.၇.၁၉၁၅
ေမြးရပ္ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ သိရွိက ေဖာ္ျပေပးပါရန္
ကြယ္လြန္ ။ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ေျပးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၉ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာ ( ၆ ) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္ ။
( ၃၀ )
သခင္အမည္ ။ ကိုေအာင္သိန္း
ဗိုလ္အမည္ ။ ဗိုလ္ရဲထြဋ္
အဘအမည္ ။ ဦးဘိုးလြန္
အမိအမည္ ။ ေဒၚေစာရွင္
ေမြးသကၠရာဇ္ ။ ၂၅.၂.၁၉၂၂
ေမြးရပ္ ။ တာေမြကေလးရပ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ပညာအရည္အခ်င္း ။ ဒႆမတန္းေအာင္ျမင္
ကြယ္လြန္ ။
#credit