အစိုးရရဲ ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ


ညံ့ဖ်င္းတဲ့ အာဏာရွင္အစိုးရ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နည္းပါးတာကို ေလ့လာတဲ့အခါ ျမန္မာ နဲ႔ Cuba ႏုိင္ငံေတြကို ဥပမာ ေပးထားတာ မ်ားပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္စစ္တမ္း CPIA – Country Policy and Institutional Assessment မွာ ဗမာအစိုးရရဲ ႔ အရည္အေသြးဟာ အညံ့ဖ်င္းဆံုးထဲမွာ ပါဝင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးကို အဆင့္ (၁)၊ အျမင့္ဆံုးကို အဆင့္ (၆) သတ္မွတ္ၿပီး အကဲျဖတ္တဲ့အခါ ဗမာအစိုးရလုပ္ငန္းေတြဟာ အဆင့္ (၂) ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး Public Administration နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အရည္အေသြးကေတာ့ အဆင့္ (၂) သာရွိလို႔ အညံ့ဆံုးစာရင္းဝင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

NLD အစိုးရ တက္လာတဲ့အခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာမို႔ ဒုကၡသုကၡေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတုိင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမွာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္က အိႏိၵယ ဒီမုိကေရစီထက္ သာေနပါတယ္။ မႏွစ္က တရုတ္ျပည္သားတဦးခ်င္းရဲ ႔ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး၊ အိႏိၵယျပည္သားရဲ ႔ ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ေက်ာ္သာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ပံုစံေတြထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရ ရွိသလို ဒီမိုကေရစီ ပံုစံေတြထဲမွာလည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အစိုးရေတြ ရွိပါတယ္။

အႏွစ္ (၅၀) စစ္တပ္ ႀကီးစိုးစဥ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရား နဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းေတြကို NLD အစိုးရက ကိုင္တြယ္ရမွာမုိ႔ ဒီေနရာမွာ အမ်ားဆံုး ျပႆနာ ေပၚႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ မလုပ္ႏုိင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ ႔ စီမံကိန္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကို အစီရင္ခံစာေရးၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနကို ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမွာ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မလာတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို စီစစ္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ႀက့ံဖြံ႔ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ပါတယ္။ NLD ကေတာ့ အစိုးရ စြမ္းရည္ရွိဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေလွ်ာ့ပစ္ရမယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေၾကညာတဲ့အတိုင္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာကို ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ျပန္ၾကားေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာ၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစတဲ့ ဌာနေတြေအာက္က ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (၉) ခု အရႈံးေပၚတယ္လို႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး မၾကာမီက ေျပာသြားပါတယ္။ အႀကီးအက်ယ္ အဂတိလိုက္စားတာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြပါ။ အႏွစ္ (၅၀) ေက်ာ္ အဂတိလုိက္စားတဲ့ အစိုးရယႏၱရားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ လုပ္ရခက္ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သက္ေသျပေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရေခတ္မွာ ေခါင္ကမိုးမလံုတာေၾကာင့္ အစိုးရယႏၱရားတခုလံုး အက်င့္ပ်က္ကုန္တာကို NLD အစိုးရက ျပဳျပင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD အစိုးရဟာ ႀကီးမားလွတဲ့ တာဝန္ေတြကို တၿပိဳင္တည္း ထမ္းေဆာင္ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

အစိုးရတခုရဲ ႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို တိုင္းတာတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း ဘယ္ေလာက္ လုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ၾကည့္ေလ့ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ နဲ႔ ဗ်ဴရိုကေရစီ ယႏၱရားအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာေညာင္းသလဲဆုိတာကို သံုးသပ္ၿပီး အကဲျဖတ္တာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီအဖြဲ႔အစည္း (၃) ခုစလံုး စစ္ဗိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ လက္ေအာက္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခြင့္ထူးခံ စစ္ဗုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခုအေပၚမွာ NLD အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာရွိတယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ၿပီး စြမ္းရည္ကို တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ နဲ႔ ျပည္ထဲေရးမွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေျပာနဲ႔ အလုပ္မညီတာကို မၾကာခဏ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ အခြန္ေတာ္ ဘယ္လို စည္းၾကပ္ၿပီး၊ ဘယ္လို သံုးတယ္ဆိုတာကိုၾကည့္ၿပီး အစိုးရစြမ္းရည္ကို သိႏုိင္ပါတယ္။

အခြန္စည္းၾကပ္တဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း (၁၅) မ်ဳိးကို ဝန္ႀကီးဌာန (၆) ခုရဲ ႔ လက္ေအာက္ခံဌာန (၇) ခုက စည္းၾကပ္ေနတဲ့စနစ္ ျဖစ္တာမို႔ အင္မတန္ ရႈပ္ေထြးတယ္လို႔ မႏွစ္ကထုတ္ေဝတဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုရဲ ႔ Investment Climate Assessment စာတမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေဒၚလာဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ခရိုနီအရင္းရွင္ေတြရဲ ႔ က်ိတ္ဝိုင္းက ႀကီးစိုးတာမို႔ လူတစုသာ အႀကီးအက်ယ္ ခ်မ္းသာၿပီး အစိုးရဟာ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္ေတာ္ကိုေတာင္ မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခြန္ေတာ္ဝင္ေငြ နည္းပါးတဲ့အတြက္ သယံဇာတကို အားကိုးေနရတာဟာ ေရရွည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ခက္ခဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

NLD အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္ခါစကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေဆာ္ၾသပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံုးသိန္းေလာက္ လာဘ္စားတာကို ခြင့္ျပဳရတဲ့အေျခအေနကို ေရာက္သြားပါတယ္။ လာဘ္ေပးႏုိင္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့ ေနရာမွာ ျမန္မာ့ထက္သာသူဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပဲ ရွိပါတယ္။ ကုမၸဏီ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ယံုၾကည္ပံု ရပါတယ္။ အက်င့္ဆိုးေတြကို ဘယ္ေလာက္ တိုက္ဖ်က္ၿပီး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ဘယ္ေလာက္ သယ္ပိုးႏိုင္သလဲဆုိတာကို ၾကည့္ၿပီး NLD အစိုးရရဲ ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဦးေအာင္ခင္, ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

..............................................


ညံ့ဖ္င္းတဲ့ အာဏာရြင္အစိုးရ ႏြစ္ေပါင္းမ္ားျစာ ႀကီးစိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေၾတမြာ တိုးတၾကၹံ႔ၿဖိဳးမႈ နၫ္းပါးတာကို ေလ့လာတဲ့အခါ ်မႏၼာ နဲ႔ Cuba ႏုိင္ငံေၾတကို ဥပမာ ေပးထားတာ မ္ားပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏၥစၲမ္း CPIA – Country Policy and Institutional Assessment မြာ ဗမာအစိုးရရဲ ႔ အရေၫ္အၾသးဟာ အညံ့ဖ္င္းဆံုးထဲမြာ ပါဝင္ေနတာ ေၾတ႔ရပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးကို အဆင့္ (၁)၊ အ်မင့္ဆံုးကို အဆင့္ (၆) သတၼြတ္ၿပီး အကဲ်ဖတၱဲ့အခါ ဗမာအစိုးရလုပ္ငႏ္းေၾတဟာ အဆင့္ (၂) ေက္ာ္ေက္ာ္သာ ရြိပါတယ္။ တိုင္း်ပၫ္အဳပၡ္ဳပ္ေရး Public Administration နဲ႔ ပတ္သကၱဲ့ အရေၫ္အၾသးေကတာ့ အဆင့္ (၂) သာရြိလို႔ အညံ့ဆံုးစာရင္းဝင္ ်ဖစ္ေနပါတယ္။

NLD အစိုးရ တကႅာတဲ့အခါ ၿဖံ႔ၿဖိဳးတိုးတကႅာမြာမို႔ ဒုကၡသုကၡေၾတ နိဂံုးခ္ဳပႅိမ့္မယႅိဳ႕ ေမြ္ာႅင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုေကရစီ အစိုးရတုိင္း ျစမ္းေဆာင္ႏိုငၼယႅိဳ႕ ေမ်ပာႏိုငၸါဘူး။ ဥပမာ ဝႏ္ေဆာငႅဳပ္ငႏ္း ျစမ္းေဆာင္ႏုိငၼႈမြာ တ႐ုၾတၠႏ္်မဴနစၠ အိႏိၵယ ဒီမုိေကရစီထက္ သာေနပါတယ္။ မႏြစၠ တ႐ုတ္်ပၫ္သားတဦးခ္င္းရဲ ႔ ပြ္မ္းမြ္ဝင္ေျငဟာ ေဒၚလာရြစ္ေထာင္ေက္ာ္ရြိၿပီး၊ အိႏိၵယ်ပၫ္သားရဲ ႔ ပြ္မ္းမြ္ဝင္ေျငဟာ ေဒၚလာတစ္ေထာင္ေက္ာ္သာ ရြိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရြငၸံဳစံေၾတထဲမြာ ျစမ္းေဆာင္ႏိုငၲဲ့ အစိုးရ ရြိသလို ဒီမိုေကရစီ ပံုစံေၾတထဲမြာလၫ္း မျစမ္းေဆာင္ႏိုငၲဲ့ အစိုးေရၾတ ရြိပါတယ္။

အႏြစ္ (၅၀) စစၲပ္ ႀကီးစိုးစဥၠ ျဖဲ႔စၫ္းထားတဲ့ ဗ္ဴရိုေကရစီယႏၲရား နဲ႔ ႏုိင္ငံပိုင္ လုပ္ငႏ္းေၾတကို NLD အစိုးရက ကိုျငၲယ္ရမြာမုိ႔ ဒီေနရာမြာ အမ္ားဆံုး ်ပႆနာ ေပၚႏိုငၲယႅိဳ႕ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေအနနဲ႔ မလုပ္ႏုိငၲာေၾတ အမ္ားႀကီး ရြိပါတယ္။ ဦးသိႏ္းစိႏ္အစိုးရ ဝႏ္ႀကီးဌာေနၾတရဲ ႔ စီမံကိႏ္းကို အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေကာၼတီက ၾကင္းဆင္းေလ့လာၿပီး ေလ့လာေၾတ႔ရြိခ္ကၠိဳ အစီရငၡံစာေရးၿပီး လႊတ္ေတာၠိဳ တျင္သင္းပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ေၾဆးေႏျးဖို႔ ဝႏ္ႀကီးဌာနကို ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါမြာ အဆံုးအ်ဖတ္ေပးႏိုငၲဲ့ တာဝႏ္ရြိပုဂၢိဳလ္ မလာတဲ့အၾတက္ လႊတ္ေတာ္ေအနနဲ႔ ဝႏ္ႀကီးဌာေနၾတကို စီစစၹိဳ႕ အခက္အခဲ ရြိတယႅိဳ႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ ႀက့ံၿဖံ႔ဝႏ္ႀကီးဌာနနဲ႔ ႀကံ့ၿဖံ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ ႔ ဆကၦံေရး ်ဖစၸါတယ္။ NLD ေကတာ့ အစိုးရ ျစမ္းရၫ္ရြိဖို႔ ဝႏ္ႀကီးဌာေနၾတကို ေလြ္ာ့ပစ္ရမယႅိဳ႕ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျရးေကာၾကၸဲမြာ ေၾကညာတဲ့အတိုင္း မျစမ္းေဆာင္ႏိုငၲာကို ဒီမိုေကရစီ ႏုိင္ငံတုိင္းမြာ ေၾတ႔ႏုိငၸါတယ္။

ဝႏ္ႀကီးဌာေနၾတ ်ဖစ္ၾကတဲ့ ်ပႏ္ၾကားေရး၊ ဆၾက္သယ္ေရး၊ နၫ္းပညာ၊ လြ္ပၥစ္၊ စကၼႈ၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးစတဲ့ ဌာေနေၾတအာကၠ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးျပားေရးလုပ္ငႏ္း (၉) ခု အရႈံးေပၚတယႅိဳ႕ ဘ႑ာေရးဝႏ္ႀကီး မၾကာမီက ေ်ပာၾသားပါတယ္။ အႀကီးအက္ယ္ အဂတိလိုကၥားတာ ဝႏ္ႀကီးဌာေနၾတပါ။ အႏြစ္ (၅၀) ေက္ာ္ အဂတိလုိကၥားတဲ့ အစိုးရယႏၲရားကို ်ပဳ်ပင္ေ်ပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာ ေအ်ပာၾလေယ္သလာက္ လုပ္ရခက္ေၾကာင္း ဦးသိႏ္းစိႏ္အစိုးရက သက္ေသ်ေပနပါတယ္။ စစ္အစိုးေရခတၼြာ ေခါငၠမိုးမလံုတာေၾကာင့္ အစိုးရယႏၲရားတခုလံုး အက္င့္ပ္ကၠဳႏၲာကို NLD အစိုးရက ်ပဳ်ပင္ရမြာ ်ဖစၸါတယ္။ NLD အစိုးရဟာ ႀကီးမားလြတဲ့ တာဝႏ္ေၾတကို တၿပိဳငၲၫ္း ထမ္းေဆာင္ရမလို ်ဖစ္ေနပါတယ္။

အစိုးရတခုရဲ ႔ ျစမ္းေဆာင္ႏိုငၼႈကို တိုင္းတာတဲ့အခါမြာ ်ပၫ္သဴ႕အက္ဳိး်ပဳလုပ္ငႏ္း ဘယ္ေလာက္ လုပ္ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ၾကၫ့္ေလ့ရြိပါတယ္။ စစၲပ္၊ ရဲတပ္ နဲ႔ ဗ္ဴရိုေကရစီ ယႏၲရားေအပၚ ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာေညာင္းသလဲဆုိတာကို သံုးသပ္ၿပီး အကဲ်ဖတၱာမ္ဳိးလၫ္း ရြိပါတယ္။ ်မႏၼာႏုိင္ငံမြာ ဒီအျဖဲ႔အစၫ္း (၃) ခုစလံုး စစၺိဳလ္အဳပၡ္ဳပၲဲ့ ဝႏ္ႀကီးဌာေနၾတ လက္ေအာကၼြာ ရြိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခင့္ထူးခံ စစၺဳိလ္အဳပၡ္ဳပၲဲ့ ဝႏ္ႀကီးဌာန (၃) ခုေအပၚမြာ NLD အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာရြိတယၦိဳတာကိုၾကၫ့္ၿပီး ျစမ္းရၫၠိဳ တိုင္းတာႏိုငၸါတယ္။ ကာၾကယ္ေရး၊ နယၥပ္ေရးရာ နဲ႔ ်ပၫၳဲေရးမြာ ဦးသိႏ္းစိႏ္အစိုးရ ေအ်ပာနဲ႔ အလုပၼညီတာကို မၾကာခဏ ေဝဖႏ္ၾကပါတယ္။ ်ပၫ္သဴ႕အက္ဳိးအၾတက္ အျခႏ္ေတာ္ ဘယႅိဳ စၫ္းၾကပ္ၿပီး၊ ဘယႅိဳ သံုးတယၦိဳတာကိုၾကၫ့္ၿပီး အစိုးရျစမ္းရၫၠိဳ သိႏုိငၸါတယ္။

အျခႏၥၫ္းၾကပၲဲ့ ဥေပဒစၫ္းမ္ၪ္း (၁၅) မ္ဳိးကို ဝႏ္ႀကီးဌာန (၆) ခုရဲ ႔ လက္ေအာကၡံဌာန (၇) ခုက စၫ္းၾကပ္ေနတဲ့စနစ္ ်ဖစၲာမို႔ အငၼတႏ္ ရႈပ္ေၾထးတယႅိဳ႕ မႏြစၠထုတ္ေဝတဲ့ ကမာၻ႔ဘဏ္အဳပၥဳရဲ ႔ Investment Climate Assessment စာတမ္းမြာ ေဖာ္်ပထားပါတယ္။ စစ္အစိုးရလကၳကၼြာ ေဒၚလာဗိုလၡ္ဳပၷဲ႔ ခရိုနီအရင္းရြင္ေၾတရဲ ႔ က္ိတ္ဝိဳင္းက ႀကီးစိုးတာမို႔ လူတစုသာ အႀကီးအက္ယ္ ခ္မ္းသာၿပီး အစိုးရဟာ ရသင့္ရထိုကၱဲ့ အျခႏ္ေတာၠိဳေတာင္ မရႏိုငၻဲ ်ဖစၡဲ့ရပါတယ္။ အျခႏ္ေတာ္ဝင္ေၿင နၫ္းပါးတဲ့အၾတက္ သယံဇာတကို အားကိုးေနရတာဟာ ေရရြၫၱဳိးတၾကၹံ႔ၿဖိဳးဖို႔ ခကၡဲတယႅိဳ႕ ဆိုပါတယ္။

NLD အျဖဲ႔ခ္ဳပ္ရဲ ႔ ေျရးေကာၾကၸဲ ေၾကညာစာတမ္းမြာ အဂတိလိုကၥားမႈ တုိကၹ္က္ေရးလၫ္း ပါဝငၸါတယ္။ ဦးသိႏ္းစိႏ္အစိုးရ တကၡါစကလၫ္း အဂတိလိုကၥားမႈ တုိကၹ္က္ေရး ေၾဆးေႏျးျပဲေၾတလုပ္ၿပီး အႀကီးအက္ယ္ ေဆာ္ၾသပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သံုးသိႏ္းေလာက္ လာဘၥားတာကို ျခင့္်ပဳရတဲ့ေအ်ခေအနကို ေရာၾက္သားပါတယ္။ လာဘ္ေပးႏုိငၼြ လုပၸိဳျငၡင့္ရတဲ့ ေနရာမြာ ်မႏၼာ့ထက္သာသူဟာ ဘဂလၤားေဒ့ရြၸဲ ရြိပါတယ္။ ကုမၸဏီ (၃၀) ရာခိုင္ႏႈႏ္းကသာ တရားစီရင္ေရးစနစၠိဳ ယံုၾကၫၸံဳ ရပါတယ္။ အက္င့္ဆိုးေၾတကို ဘယ္ေလာက္ တိုကၹ္က္ၿပီး၊ ်ပၫ္သဴ႕အက္ဳိး ဘယ္ေလာက္ သယၸိဳးႏိုင္သလဲဆုိတာကို ၾကၫ့္ၿပီး NLD အစိုးရရဲ ႔ ျစမ္းေဆာင္ႏုိငၼႈ အရေၫ္အၾသးကို အကဲ်ဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။

ဦးေအာငၡင္, ေက္ာ္ေက္ာ္သိႏ္း / ၿဗီအုိေအ (်မႏၼာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)