အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား တုိးခ်ဲ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာမည္ကို ေကအဲန္ယူစိုးရိမ္


ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ရက္၊၂၀၁၆ခုႏွစ္။ စဖန္းေရွာင္း

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး(ေကအဲန္ယူ)၏ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အစိုးရက ၎ တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာမႈအေပၚ နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးမားလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနရေၾကာင္း ေကအဲန္ယူေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ေျပာဆို သည္။

ယခင္က ေကအဲန္ယူ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေကအဲန္ယူေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒါနအေရွ႕ျခမ္းရွိ စုကလိ၊ ထီးသဲ လယ္၊ ဖလူး၊ ေမာကဲထုိင္းႏွင့္ ေဒါနေနာက္ျခမ္းရွိ ေခ်ာင္းေတာင္၊ လႈိင္၀ ေက်းရြာမ်ား အပါအ၀င္ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ကို လတ္တေလာတြင္ အစိုးရဘက္က (၅)ဦးပါ ေကာ္မတီအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားမႈမ်ား ရွိလာ ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလုိ စုိးရိမ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက ယခုလို ေျပာသည္။

၎က “က်ေနာ္တို႔နယ္ေျမထဲမွာ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ေက်းရြာေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက ရွိထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံနဲ႔ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ကလည္း မတူဘူး။ အခု ဒီလိုမ်ိဴးေတြ လုပ္ လာေတာ့ က်ေနာ္တို႔နဲ႔လူထုေတြအျပင္ တျခားအဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔လည္း ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ျပႆနာပိုျဖစ္လာႏိုင္တယ္״ဟု ေက အုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူ ဒူးပလာယာခ႐ိုင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းရြာ အုပ္စုေပါင္း ၁၂အုပ္စုအတြင္း ေက်းရြာေပါင္း ၁၆၉ရြာကို ေက အဲန္ယူက သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံ အဆင့္ဆင့္ရွိထားၿပီးသားျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္က ဆက္ေျပာသည္။

ေကအဲန္ယူႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အစုိးရ ဘက္က ၎တုိ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားမ်ား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈကို ေကအဲန္ယူ ဒူးပလာယာခ႐ုိင္၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ခု တည္း၌သာမကဘဲ အျခားခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူ လုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရ သည္။

ေကအဲန္ယူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံအရ အိမ္ေျခ ၃၅၀ ျပည့္မွီလွ်င္ ေက်းရြာအုပ္စုတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ေက်းရြာတစ္ရြာကို ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး၊ လူမႈေရးတာ၀န္ခံ၊ ဘ႑ာေရးမႉး၊ ေက်းရြာလံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခံ၊ စည္း႐ုံးေရးတာ၀န္ခံ၊ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံႏွင့္ တရားသူႀကီးတုိ႔ ပါ၀င္သည့္ (၈)ဦးပါ ေကာ္မတီျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္သည္ဟု သိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆိုင္ရာမ်ားအျပင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ကရင္ပညာေရးဌာန KED မွဖြင့္လွစ္ထားေသာ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ အစိုးရတြဲဘက္ေက်ာင္းမ်ားကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အစိုးရမွ စာရင္းျပဳစုထားခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ အျခားပညာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္း ကရင္ပညာေရးဌာန KED ကလည္း ေျပာဆိုသည္။

KED အတြင္းေရးမႉး ေစာေလာအယ္မႉးက “အခုတြဲဖက္ေက်ာင္းေတြဆို အစိုးရေက်ာင္းျဖစ္သြားတာ မနည္းေတာ့ဘူး။ အစိုးရ၀န္ ထမ္း ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမေတြ ပို႔တယ္။ အဲဒီ ဆရာ၊ဆရာမေတြက လစာစားရတဲ့အျပင္ ေက်းရြာလူထုက အစစအရာရာ ကူညီေပးရမႈ မကင္းျပန္ဘူး။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔ KED က ခန္႔ထားတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမေတြနဲ႔ ျပႆနာတက္တာေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး အစိုးရေက်ာင္းျဖစ္သြားရင္ ကရင္စာသင္ၾကားရမႈေတြက စာသင္ခ်ိန္ျပင္ပျဖစ္သြားေတာ့ အဲဒီဟာေတြကလည္း ျပ ႆနာျဖစ္ေနတယ္״ဟု ေကအုိင္စီသို႔ ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ ေကအဲန္ယူ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ဖြဲ႔တို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္-NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေကအဲန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမမ်ား၌ ယင္းျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႔လာရေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ေကအဲန္ယူေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

 စဖန္းေရွာင္း
KIC - ေကအုိင္စီ
http://kicnews.org
...............


ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ရက်၊၂၀၁၆ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း

ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)၏ ဒူးပလာယာခရိုင်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အစိုးရက ၎င်း တို့၏ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားများကို တိုးချဲ့ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်မှုများရှိလာမှုအပေါ် နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ပိုမိုကြီးမားလာမည်ကို စိုးရိမ်နေရကြောင်း ကေအဲန်ယူကော့ကရိတ်မြို့နယ် တာဝန်ရှိသူများက ယနေ့ပြောဆို သည်။

ယခင်က ကေအဲန်ယူ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း အုပ်ချုပ်သည့် ကေအဲန်ယူကော့ကရိတ်မြို့နယ် ဒေါနအရှေ့ခြမ်းရှိ စုကလိ၊ ထီးသဲ လယ်၊ ဖလူး၊ မောကဲထိုင်းနှင့် ဒေါနနောက်ခြမ်းရှိ ချောင်းတောင်၊ လှိုင်ဝ ကျေးရွာများ အပါအဝင် ကျေးရွာပေါင်း ၃၀ကျော်ကို လတ်တလောတွင် အစိုးရဘက်က (၅)ဦးပါ ကော်မတီအုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကို ခန့်အပ်ထားမှုများ ရှိလာ ခြင်းကြောင့် ယခုလို စိုးရိမ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကေအဲန်ယူ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးက ယခုလို ပြောသည်။

၎င်းက “ကျနော်တို့နယ်မြေထဲမှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာ ကျေးရွာပေါင်း ၃၀ကျော်လောက်ရှိတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက ရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံနဲ့ ကျနော်တို့နဲ့ကလည်း မတူဘူး။ အခု ဒီလိုမျိူးတွေ လုပ် လာတော့ ကျနော်တို့နဲ့လူထုတွေအပြင် တခြားအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့လည်း ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြဿနာပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်״ဟု ကေ အိုင်စီသို့ ပြောသည်။

ကေအဲန်ယူ ဒူးပလာယာခရိုင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ အုပ်စုပေါင်း ၁၂အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာပေါင်း ၁၆၉ရွာကို ကေ အဲန်ယူက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများအလိုက် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုပုံစံ အဆင့်ဆင့်ရှိထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ခေါင်းဆောင်က ဆက်ပြောသည်။

ကေအဲန်ယူနှင့် မြန်မာအစိုးရတို့အကြား ပဏာမ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစိုးရ ဘက်က ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရားများ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ကေအဲန်ယူ ဒူးပလာယာခရိုင်၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တစ်ခု တည်း၌သာမကဘဲ အခြားခရိုင်၊ မြို့နယ်များတွင်လည်း အလားတူ လုပ်ဆောင်မှုရှိသည်ဟု ဒေသခံများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရ သည်။

ကေအဲန်ယူ၏ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုပုံစံအရ အိမ်ခြေ ၃၅၀ ပြည့်မှီလျှင် ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ကျေးရွာတစ်ရွာကို ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ လူမှုရေးတာဝန်ခံ၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ ကျေးရွာလုံခြုံရေးတာဝန်ခံ၊ စည်းရုံးရေးတာဝန်ခံ၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံနှင့် တရားသူကြီးတို့ ပါ၀င်သည့် (၈)ဦးပါ ကော်မတီဖြင့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်သည်ဟု သိရသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာများအပြင် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကရင်ပညာရေးဌာန KED မှဖွင့်လှစ်ထားသော စာသင်ကျောင်း များနှင့် အစိုးရတွဲဘက်ကျောင်းများကို လာမည့်ပညာသင်နှစ်အတွင်း ကူညီထောက်ပံ့ရန် အစိုးရမှ စာရင်းပြုစုထားခိုင်းမှုများနှင့် အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ကြံုတွေ့နေရကြောင်း ကရင်ပညာရေးဌာန KED ကလည်း ပြောဆိုသည်။

KED အတွင်းရေးမှူး စောလောအယ်မှူးက “အခုတွဲဖက်ကျောင်းတွေဆို အစိုးရကျောင်းဖြစ်သွားတာ မနည်းတော့ဘူး။ အစိုးရဝန် ထမ်း ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေ ပို့တယ်။ အဲဒီ ဆရာ၊ဆရာမတွေက လစာစားရတဲ့အပြင် ကျေးရွာလူထုက အစစအရာရာ ကူညီပေးရမှု မကင်းပြန်ဘူး။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ KED က ခန့်ထားတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေနဲ့ ပြဿနာတက်တာတွေ ရှိတယ်။ နောက်ပြီး အစိုးရကျောင်းဖြစ်သွားရင် ကရင်စာသင်ကြားရမှုတွေက စာသင်ချိန်ပြင်ပဖြစ်သွားတော့ အဲဒီဟာတွေကလည်း ပြ ဿနာဖြစ်နေတယ်״ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။

အစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၈ဖွဲ့တို့ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူ စာချုပ်-NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် ကေအဲန်ယူ အုပ်ချုပ်မှု နယ်မြေများ၌ ယင်းပြဿနာများ ပိုမိုကြံုတွေ့လာရကြောင်း နယ်မြေခံ ကေအဲန်ယူခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။

 စဖန်းရှောင်း
KIC - ကေအိုင်စီ
http://kicnews.org
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)