Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, January 31, 2015

ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္ အပါအ၀င္ အာရွမ်ဳိးစိတ္ ၁၀ မ်ဳိးကို တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီး ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားအား WWF တုိက္တြန္း


Sunday, February 1, 2015
ရန္ကုန္- ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ထိန္း သိမ္းေရးမ်ားကို ကမၻာတစ္၀န္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရန္ ပုံေငြအဖြဲ႕ (ယခင္ကမၻာ့ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္မ်ား ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕-WWF)က အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တ ရားမ၀င္ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ခံေနရ ၿပီး လူအမ်ားဂ႐ုမျပဳမိေသးေသာ အာရွရွားပါး ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္(၁၀)မ်ဳိးစာရင္း ကို ထုတ္ျပန္လုိက္ၿပီးထုိေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္မ်ားက်န္ရွိရာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရမ်ားကိုလည္း ယင္းသို႔ ဖမ္း ဆီးသတ္ျဖတ္ခံရမႈေဘးမွ လုံး၀ ကာကြယ္ေပးရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ ရာ ထုိ(၁၀)မ်ဳိးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည့္ ျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္မ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္မ်ား ေမွာင္ခုိိေရာင္း၀ယ္သည့္ ေစ်း ကြက္အတြင္း ဖမ္းဆီးေရာင္းခ် ခံေနရေသာ္လည္း လူသိနည္း သည့္ အာရွမ်ဳိးစိတ္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားကုိ ဆုိင္ရာအစုိးရမ်ား ဂ႐ုျပဳမိၿပီး တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီး ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ား တားဆီး ကာ လုံး၀ကာကြယ္ေပးရန္ မီး ေမာင္းထုိးျပလုိသျဖင့္ မ်ဳိးစိတ္ ၁၀ မ်ဳိးကို ထုတ္ႏုတ္ေရြးခ်ယ္ လိုက္ေၾကာင္း WFF က ဆုိထား သည္။
ထုိမ်ဳိးစိတ္(၁၀)မ်ဳိးက်က္စား ရာႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားအား တ ရား၀င္ ဖမ္းဆီးေရာင္း၀ယ္ျခင္း မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကုိင္ တြယ္ႏွိမ္နင္းရန္၊ ထုိသုိ႔ကိုင္တြယ္ ရာတြင္ နည္းပညာ အသစ္မ်ားအသုံးျပဳၿပီး ေျမျပင္တြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္း ေျပာၾကားတုိက္တြန္းထား သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ၾကယ္လိပ္မ်ဳိး စိတ္သည္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါးအ ႏၲ ရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ မ်ဳိး စိတ္ (Critically Endangered Species)ျဖစ္ၿပီး အာရွတစ္ခြင္ တြင္ အသားႏွင့္႐ုိးရာတုိင္းရင္း ေဆး ေဖာ္စပ္ရန္ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္၀ယ္လုိအား ရွိေနေၾကာင္း WWFကေျပာၾကားထားသည္။
ထုိ႔အျပင္ ၾကယ္လိပ္ကို အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အျဖစ္ေမြးျမဴရန္ ဥ ေရာပႏွင့္ေျမာက္အေမရိကေဒသ တုိ႔မွ ေဒၚလာေထာင္ခ်ီေပး၀ယ္ေန ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ၾကယ္လိပ္မ်ားမွာ သဘာ၀ေတာအတြင္းဆုိးရြားစြာ ေလ်ာ့နည္းလာေနေၾကာင္း WWF ကဆုိထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၾကယ္လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးကို သစ္ေတာႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တစ္ ဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းကိုကိုကလည္း ‘‘သဘာ၀ ေတာထဲမွာ မရွိသ ေလာက္ရွားပါးေနၿပီ’’ ဟု ေျပာ ၾကားသည္။
ၾကယ္လိပ္မ်ားကို မင္းစုံ ေတာင္ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ ေတာ၊ ေလာကနႏၵာအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ေရႊစက္ေတာ္ ေဘးမဲ့ ေတာစသည့္ ေနရာသုံးေနရာတြင္ ၿခံခတ္ ေမြးျမဴကာ ေကာင္ေရတုိးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္နည္း(Captive Breeding) ျဖင့္ေကာင္ေရ ျပန္လည္တုိးေအာင္ ၁၉၉၅ ကတည္းက စတင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
မ်ဳိးပြားထားေသာ ၾကယ္လိပ္ မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွစတင္ကာ သဘာ၀ေတာအတြင္း ျပန္လႊတ္ ျခင္းျဖင့္ ေကာင္ေရတုိးပြားေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္နည္းကို စမ္းသပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ေမွာင္ခုိ ေစ်းကြက္၏ အခ်က္အခ်ာဟုပင္ ဆုိႏုိင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဘး ခ်င္းကပ္လ်က္ တည္ရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္းလိပ္၊ ေရလိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေမွာင္ ခုိတင္ပုိ႔လ်က္ရွိၿပီး လိပ္မ်ားကိုအစားအစာႏွင့္ တုိင္းရင္းေဆးေဖာ္စပ္ရန္ အဓိက ၀ယ္ယူေနၾကသည္။
‘‘လိပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တရားမ၀င္ဖမ္းၿပီးေမွာင္ခုိပို႔ခံရ တယ္။ ၾကယ္လိပ္ေတာ့ သိပ္မ ေတြ႕ရဘူး။ ေ၀ဟင္ကေန သြား လားေတာ့မသိဘူး’’ဟု လိပ္ထိန္း သိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦး ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
WWFက ထုတ္ျပန္သည့္အာ ရွေဒသမ်ဳိးစိတ္ ၁၀မ်ဳိးတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသာ ေတြ႕ရသည့္ ၾကယ္လိပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရွိက်က္စားေနေသးသည့္ ဆုိက္ေဘးရီးယားသမင္မ်ဳိးစိတ္တုိ႔ အပါအ၀င္ အာရွေဒသ၌သာ က်က္စားရွင္သန္သည့္ ၀က္၀ံ၊ သင္းေခြခ်ပ္၊ ေတာက္တဲ့၊ သစ္ခြ၊ ထုိင္းသစ္ေမႊး၊ ျမန္မာ စပါးႀကီးေႁမြ၊ေမ်ာက္ေလေပြႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္သည္။
အာရွေဒသတြင္ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္မ်ားကို တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးကာ ေမွာင္ခုိတင္ပို႔ေနျခင္းမ်ားလုံး၀ပေပ်ာက္ေရးကို Zero Poa−ching လႈပ္ရွားမႈအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံတ ကာ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္း ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ ရြက္ေနၾကသည္။
အာရွတြင္ နီေပါႏုိင္ငံက တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္အႀကီးစားမ်ား ျဖစ္သည့္ ႀကံ႕၊ က်ားႏွင့္ဆင္မ်ဳိးစိတ္ သုံးမ်ဳိးကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးခံရျခင္း လုံး၀ကင္းစင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္ စံျပႏုိင္ငံအျဖစ္သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။
လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္ မွ ၆ရက္အထိ နီေပါႏုိင္ငံတြင္ အာရွေဒသ၌ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္တရားမ၀င္ ဖမ္းဆီးေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း လုံး၀ကင္းစင္ေစေရးအတြက္ စုံညီေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပ၍ ပညာရွင္ မ်ား ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိေနသည္။
အာရွ ရွားပါးေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ စာရင္း၀င္ ၾကယ္လိပ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (asianturtlenetwork.org
 
)
7Day Daily

No comments:

Post a Comment