Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, December 8, 2014

အျမတ္ဆံုးတရား ေျခာက္ပါး (၄)

သိကၡာသံုးပါးကိုက်င့္ျခင္း(ဒါန)
********************************
ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာဟူသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တုိ႔၏ က်င့္စဥ္ႀကီးသံုးရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပုညကိရိယာ ဝတၴဳဆယ္ပါးဟူေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ဆယ္မ်ဳိးကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္လွ်င္လည္း ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာသံုးမ်ဳိးသာ ျဖစ္ပါ၏။

ထိုပုညကိရိယာဝတၴဳဆယ္ပါး တြင္ပါဝင္ေသာ 'ပတၱိဒါန'(မိမိ၏ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကို အမွ်ေပးေဝျခင္းႏွင့္ ပတၱာ ႏုေမာဒနာ (တျခားသူတို႔ ကုသိုလ္ေကာင္း မႈျပဳသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ ၾကားလွ်င္ အမွ်ေဝ ေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ မေပးသည္ျဖစ္ေစ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ သာဓုေခၚျခင္း) ႏွစ္မ်ဳိး သည္ ဒါနႏွင့္သေဘာတူေသာေၾကာင့္ ဒါန ၌အက်ံဳးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ''အာ စရိယဓမၼပါလဋီကာဆရာႀကီး''က အမိန္႔ရွိခဲ့ပါ၏။ ထို႔ အတူ 'အပစာယန'(အသက္သိကၡာႀကီးသူတို႔အား ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မထားဘဲ ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္းစသည္ျဖင့္ ျမတ္ ႏိုးစာနာပူေဇာ္ျခင္း)ႏွင့္ 'ေဝယ်ာဝစၥ'(အသက္သိကၡာ ႀကီးသူမ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအား ကိစၥႀကီးငယ္ျပဳစုေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း)တို႔သည္ 'စရဏကုသိုလ္' ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သီလ၌အက်ဳံးဝင္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ 'ဓမၼႆဝန'(အက်ဳိးရွိေအာင္ တရားနာယူျခင္း)၊ ဓမၼေဒသနာ(လာဘ္ ေက်ာ္ေစာသကာမငဲ့ဘဲ တရားေဟာျခင္း) ဒိ႒ိကမၼ (အ ယူကို ေျဖာင့္မွန္ေအာင္ျပဳျခင္း) တို႔သည္ ဘာဝနာ၌ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာဟူေသာ က်င့္စဥ္ႀကီးသံုး ရပ္တြင္ 'ဒါန'သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အတြက္ ပထမ ဆံုးက်င့္စဥ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ဒါနသည္ မိမိ၏ ကာယ အား၊ ဥာဏအားတို႔ျဖင့္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ရွာေဖြရရွိထား ေသာ ေငြေၾကးဥစၥာတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ရေသာေၾကာင့္ ေလာ ဘ၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယဟူေသာ သံသရာေအာက္ဆြဲအား မ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈျဖစ္ပါ၏။ မိမိ၏ အတြင္းသႏၲန္တြင္ရွိေသာ ေလာဘ၊ မေစၧရတုိ႔နည္းပါးလာေအာင္၊ ပါးလ်ားလာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဒါနဟူသည္ သူ႔အတိုင္းအတာႏွင့္သူ ကိေလသာကို ပယ္သတ္ေန ျခင္းဟုဆိုႏုိင္ပါသည္။

ထို႔ ေၾကာင့္လည္း ဗုဒၶစံ႒၊ ၈၈ တြင္ - ''ဒါနျပဳျခင္းသည္ ကိေလသာတို႔ကို မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ စြန္႔လႊတ္ ႏုိင္ပါၿပီ''ဟု ေၾကညာေဖာ္ျပျခင္း မည္၏''ဟု ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။

ထို႔ျပင္ ျမတ္စြာဘုရားက ဒါန ပတၱိသုတ္တြင္
''ဒါနသည္ ပီယ ေဆး၊ စည္း႐ံုးမႈေအာင္ျမင္ေရး လက္နက္၊ နိဗၺာန္သြားရာ ေလွ ကားတစ္စင္း၊ စိတ္ၾကည္ေဆး''ဟူ၍ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

ဂါမဏိသံယုတ္၊ ကု လသုတ္တြင္လည္း ''လြန္ခဲ့ေသာ ၉၁ ကမၻာအတြင္းက ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုဆင္ျခင္ေတာ္မူရာ အလွဴရဲ၍ မြဲသူတစ္ဦး တစ္ေလမွ်မေတြ႕ရ။ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေနသူမွန္သမွ် ဒါန ရွင္ေတြသာ ျဖစ္ေၾကာင္း'' ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဒါနမႈျပဳျခင္းတူညီေစကာမူ ဒါနျပဳရာတြင္ ထားရွိေသာ ႏွလံုးသြင္းႏွင့္ ေစတနာသံုးတန္ျပ႒ာန္းပံု စသည္တို႔အေပၚတည္မွီ၍ ဟိနဒါန၊ မဇၩိမဒါန၊ ပဏိတ ဒါန သံုးမ်ဳိး ကြဲျပားပါသည္။ 'ဟိနဒါန' ဟူသည္ သာ သနာအတြက္၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ဟူေသာ ေစတ နာေကာင္းကိုအရင္းမခံမူလ်က္ မိမိ၏အေက်ာ္အေစာ အလို႔ငွာ စည္းစိမ္အလို႔ငွာ သူတစ္ပါးကိုႏွိမ္ၿပီး မိမိကုိယ္ ကိုခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းအလို႔ငွာ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏။ အ လွဴဒါနျပဳသည့္တိုင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မေကာင္း၊ ႏွလံုးသြင္း လည္း မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ညံ့ေသာဒါနျဖစ္ပါ၏။

'မဇၩိမဒါန'ဟူသည္ အလွဴ၏အက်ဳိးကို ခံ စားလုိေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေလာကီစည္းစိမ္ ခ်မ္းသာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို လိုခ်င္မက္ေမာေသာ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတစ္ဦးတည္း သံ သရာမွ လြတ္ေျမာက္ခ်င္ေသာ ေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါ၏။ ယင္း အလွဴမ်ဳိးသည္ အလယ္အလတ္ဒါနျဖစ္ ပါ၏။

'ပဏိတဒါန' ဟူသည္ မိမိအ တြက္ မည္သည့္အက်ဳိးကိုမွ် ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း မရွိမူလ်က္ သာသနာေတာ္အက်ဳိးအတြက္၊ အ မ်ားအက်ဳိးအတြက္ မဂ္ဖိုလ္ခ်မ္းသာကိုသာ ေတာင့္ တ၍ လွဴဒါန္းျခင္း၊ သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္ေရးတြင္ လည္း မိမိအတြက္သာမက သတၱဝါအားလံုးအတြက္ ရည္ေမွ်ာ္၍ လွဴျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအလွဴသည္ 'ျမတ္ေသာဒါန'ျဖစ္ပါ၏။
အလွဴဒါနျပဳသည့္အခါ ေစတနာျဖဴစင္သန္႔ ရွင္းဖို႔လိုပါသည္။ အၿငိအတြယ္ကင္းရွင္းဖို႔လိုပါသည္။ ဘာသာသာသနာအက်ဳိးအတြက္၊ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ သက္သက္ကိုသာ ရည္ေမွ်ာ္၍ လြတ္လြတ္စြန္႔လႊတ္ လွဴဒါန္းသင့္ပါသည္။ ဂုဏ္ပကာသနႏွင့္ အေက်ာ္အေစာ အတြက္၊ ေနာင္ဘဝေကာင္းစားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ ေသာဒါနမႈတြင္ ေလာဘအေစးမ်ား ၿငိတြယ္ေမွးယွက္ ေနေပသည္။

ထိုဒါနမ်ဳိးသည္ ပါရမီေျမာက္ေသာဒါနမျဖစ္ ႏိုင္သည္သာမက ဘဝသမၸတၱိကိုမွ် လွလွေပးႏိုင္စြမ္းမရွိ ေၾကာင္း ေက်းဇူးရွင္လယ္တီဆရာေတာ္ႀကီးက ဤ သို႔ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

''ပကာသနစိတ္ႏွင့္ျပဳေသာ ကုသိုလ္သည္ ဘဝသမၸတၱိကို လွလွေပးႏုိင္ေသာ ကုသိုလ္မဟုတ္။ ပါရမီ ကုသိုလ္ျဖစ္ဖို႔ေဝးစြ၊ ေကာင္းမႈ၏အက်ဳိးကို လိုလားေသာ စိတ္ျဖင့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ကို အယုတ္အျမတ္အက်ဳိးႀကီး ရာေသာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္မႈတို႔ႏွင့္ ျပဳေသာကုသိုလ္ သည္ ဘဝသမၸတၱိႏွင့္ ေဘာဂသမၸတၱိတုိ႔ကို ေပးႏုိင္၏။ ပါရမီကုသိုလ္မ်ဳိးမဟုတ္''
ဒါနျပဳသူမ်ားေသာ္လည္း ပါရမီေျမာက္ ေအာင္ ဒါနျပဳတတ္သူရွားေၾကာင္း၊ အရွင္ၾသဒါကသီ ရိဘိဝံသ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

''ဒါနျပဳသူမ်ားေသာ္လည္း ပါရမီေျမာက္ ေအာင္ ဒါနျပဳတတ္သူကား လြန္စြာရွားပါးလွပါ သည္။ တခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ မိမိထံသို႔ မိမိလွဴဒါန္း သည့္သူထံမွ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အေထာက္အကူျပန္ လာလိမ့္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးလွဴ တတ္ၾက၏။ တခ်ဳိ႕ကား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သံေယာ ဇဥ္ဖက္၍ ေပးလွဴတတ္ၾက၏။ တခ်ဳိ႕မွာမူ သူတစ္ပါး က မိမိကို အထင္ႀကီးေစလိုေသာသေဘာျဖင့္ ေပး လွဴတတ္ၾက၏။ ဤသို႔ေသာ ေပးလွဴျခင္းမ်ားသည္ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ေပးလွဴျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ပါေပ''

အလွဴရွင္သည္ အလွဴဒါနတစ္ခုျပဳေသာ အခါ မလွဴမီေစတနာ၊ လွဴဆဲေစတနာ၊ လွဴၿပီးေစ တနာဟူေသာ ေစတနာသံုးတန္ျပ႒ာန္းရန္ လိုပါ သည္။ မလွဴမီ၊ လွဴေနဆဲ၊ လွဴၿပီးေနာက္ ကာလ သံုးတန္စလံုး ေက်နပ္ၾကည္ႏူး ပီတိဖံုးဖို႔လိုပါသည္။

တခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ လွဴလိုေသာေစတနာ အရင္းခံ ေစကာမူ ပကာသနအတြက္ မိမိ၏ ရွိမႈပမာဏ ထက္ ပိုလြန္မ်ား ျပားေသာ ကုန္က် စရိတ္ေၾကာင့္ လို ေငြကို ေခ်းငွားရ ၏။ အလွဴပြဲလာ သူမ်ား၏ ကူညီလွဴ ဒါန္းေငြျဖင့္ ေျဖ ေက်လိမ့္မည္ ေမွ်ာ္ လင့္ထားေသာ္ လည္း ေမွ်ာ္လင့္ သည့္အတိုင္း ျဖစ္ မလာေသာအခါ ''ပရေစတနာ''ဆိတ္သုဥ္းေလ ေတာ့သည္။ ဤ သည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ စြန္းလြန္းဆ ရာေတာ္ႀကီးက ဤသို႔ သတိေပး ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

''ပရိသတ္မ်ားလာတာကိုၾကည့္ၿပီး တြက္ ကိန္းေတာ့ကိုက္ၿပီဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္း သာ ပုတ္ႀကီးမလိုက္၊ ကူပံ့စာရင္းကိုၾကည့္လိုက္ နဲ႔ အလွဴရွင္မ်ား အလုပ္ေတြမ်ားေနတာေပါ့။ အဲဒီ လို ထမင္းထည့္တဲ့ ပုတ္ႀကီးကို မ,မၾကည့္ေနရင္ ပုတ္မေစတနာလို႔သာ မွတ္ၾကပါ။

ကူပံ့ေၾကးနည္းတဲ့လူေတြအေပၚ ေက် နပ္စိတ္မရွိဘဲ မုန္းစိတ္ေတြျဖစ္လာရင္ မုန္းစေစ တနာလို႔ မွတ္ရမယ္။ အဲဒီလို မုန္းစိတ္ေတြ ေပၚ ေပမယ့္ သူတို႔ပါတာရမွာပါပဲေလလုိ႔ သက္ျပင္းခ် ရင္ အဲဒီေစတနာက ပါရေစတနာလို႔သာ မွတ္ေပ ေတာ့''

တခ်ဳိ႕ေသာေယာဂီတို႔ကမူ ''အလွဴဒါန'' ၏ အက်ဳိးအာနိသင္ႏွင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ အသံုးဝင္ပံုတု႔ိကို သေဘာေပါက္ျခင္းမရွိဘဲ ''ဒါန ကုသိုလ္သည္ သံသရာရွည္ဖို႔ျဖစ္၏''ဟူ၍ ေျပာဆို တတ္ၾကပါသည္။ ဒါနမႈတြင္ ေမြ႕ေလ်ာ္သူတို႔ကို ဒါနမႈ၌ ဆုတ္နစ္ေအာင္ ေျပာဆိုျခင္းမွာ မသင့္ ေလ်ာ္ေပ။ အျပစ္လည္း ႀကီးေလးလွပါ၏။ ဤသည္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးရွင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ႀကီးက ဤသို႔ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

''သူတုိ႔ နားမလည္လို႔ေျပာၾကတာ။ အမွန္ မွာ ဒါနက သံသရာမရွည္ေစပါဘူး။ သူတို႔ေတြက ဒါနျပဳၿပီဆိုရင္ ဤေကာင္းမႈေၾကာင့္ လူ႕စည္းစိမ္၊ နတ္စည္းစိမ္၊ ျဗဟၼာစည္းစိမ္ အႀကိမ္ႀကိမ္စံစား ေစၿပီးမွ နိဗၺာန္ဝင္ရပါလို၏ဟု ဆုေတာင္းတတ္ၾက တာကို။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့ သူတို႔ဆႏၵအတိုင္း လူ႕ဘံု၊ နတ္ဘံု၊ ျဗဟၼာဘံုေတြမွာ စုန္ဆန္သြားလာေနၾကရ ေရာ။ ဒီေတာ့ ရွည္တာေပါ့။ အမွန္ေတာ့ ခႏၶာဝဋ္ ဒုကၡမွ ကြၽတ္လြတ္လို၍လွဴပါ၏လို႔ဆိုရင္ ဘယ္မွာ သံသရာရွည္လိမ့္မလဲ။ သူတို႔ဟာက ဆုေတာင္းလြဲ လို႔ရွည္ၾကတာ။ ဆုေတာင္းမတတ္လို႔ ရွည္ၾကတာ။ ဒီေတာ့ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ဆုေတာင္းၿပီးလွဴရင္ ဒါန က သံသရာမရွည္ေစပါဘူး''
တခ်ဳိ႕သူတို႔သည္ ဒါနျပဳမည့္သူ၏ သဒၶါ တရားကို ေလ်ာ့ပါးေစမည့္စကားမ်ဳိး ေျပာဆိုတတ္ ၾကသည္။

ခင္ပြန္းက လွဴခ်င္သည္ကို ဇနီးျဖစ္သူ က ဟန္႔တားျခင္းမ်ဳိး၊ ဇနီးကလွဴခ်င္သည္ကို ခင္ ပြန္းျဖစ္သူက တားျမစ္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳတတ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက (တိကအဂၤုတၴိဳရ္၊ ဒု-ပဏၰာသက၊ ျဗဟၼဏဝဂ္၊ ဝစၧ ေသာတၱသုတ္ တြင္)၊ အလွဴကို တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤ သို႔ ေဟာေတာ္မူ ခဲ့ပါ၏။

''ဝစၧ... အလွဴ ဒါနကို တားျမစ္ ေသာသူသည္ အ ခ်က္သံုးမ်ဳိးကို အႏၲရာယ္ျပဳသည္ မည္၏။

(၁) အလွဴေပးသူ ဒကာ၏ ေကာင္း မႈ အႏၲရာယ္ကို ျပဳသည္မည္၏။

(၂) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္ ၏ လာဘ္လာဘ အႏၲရာယ္ကို ျပဳ သည္မည္၏။

(၃) မိမိကိုယ္ကိုယ္လည္းပ်က္စီး သည္မည္၏''

သို႔ျဖစ္၍ ဒါနေၾကာင့္ သံသရာရွည္သည္ ဟူေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာမိရန္ ေရွာင္ၾကဥ္ရ မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ သူတစ္ပါး၏အလွဴကို ဟန္႔တား ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ဳိးကို လံုးဝမျပဳမိဖို႔ လိုပါသည္။

အလွဴဒါနႏွင့္ပတ္သက္၍ ''မရွိလို႔မလွဴ၊ မလွဴလို႔မရွိ''ဟူေသာစကားကို ေျပာဆိုေလ့ရွိရာ ထိုစကားမွာ ''ဝတၴဳဒါန''ကိုသာ ရည္ေမွ်ာ္၍ဆိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ''ေစတနာ''ကိုမူ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေသာစကား ျဖစ္ပါ၏။ ေငြေၾကးဥစၥာ မခ်မ္းသာေစကာမူ ႏွလံုး သည္းပြက္မွ ေစတနာေကာင္းအရင္းခံျဖင့္ တစ္ႏုိင္ ဒါနေကာင္းမႈမ်ားကို ေန႔စဥ္ျပဳႏုိင္ပါ၏။

ဥပမာ အားျဖင့္ ထမင္းရည္ကို သြန္ပစ္မည့္အစား ေခြးေကြၽး ျခင္း၊ စာကေလး၊ ငွက္ကေလးမ်ားကို ဆန္ကြဲပက္ ေကြၽးျခင္း၊ အိမ္ေရွ႕တြင္ ေရခ်မ္းစင္တည္ျခင္းတို႔ သည္ ေငြကုန္ေၾကးက်မမ်ားေသာ ဒါနမႈေတြျဖစ္ ပါ၏။ ဒါနေကာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ဘဝေကာင္း၊ ဘဝမြန္ တစ္ခုကို လွပစြာ ထုဆစ္ဖန္တီးႏုိင္ၾကပါေစ။

မင္းနန္(ေမာ္ကြၽန္း)
TheFlowerNews

No comments:

Post a Comment