Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, March 14, 2019

လူအိပ္ေသာ္လည္း …..ကုသိုလ္ …မအိပ္ေသာအလွဴ ( ၇ ) မိ်ဳး


အလွဴ

(၁) သစ္ပင္ ပန္းမန္ ဥယ်ဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။
(၂) အရိပ္အာဝါသေကာင္းေသာ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း။
(၃) ကားလမ္း တံတား ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း။
(၄) ေရခ်မ္းစင္ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၅) ေရေလွာင္ တာတမံ ေရတြင္းေရကန္ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၆) ဇရပ္ ဂူ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းျခင္း။
(၇) ေဆး ပေဒသာပင္ ဆြမ္းပေဒသာပင္မ်ား လႉဒါန္းျခင္း။

အပါယ္လားေစတတ္ေသာအလွဴဒါန (၁၀) ပါး
၁။ သမဇၨဒါန- ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ )
၂။ မဇၨဒါန- ေသရည္ေသရက္အလွဴ
၃။ ဣတၳိဒါန- မိန္းမအလွဴ
၄။ ဥသဘဒါန- ႏြားလား၊ ျမင္းလား အလွဴ
၅။ စိတၱကမၼဒါန- ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ
၆။ သတၳဒါန- လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ
၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပ္အလွဴ
၈။ သခၤလိကဒါန- လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ
၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန- ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴ
၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ သမဇၨဒါနလုိ႔ေခၚတဲ့ ကေခ်အလွဴ (အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲအလွဴ)ကေတာ့ ယခုေခတ္ ရွင္ျပဳ ရဟန္ းခံ ပြဲေတြမွာ မ်ားစြာမွေတြ႕ရပါတယ္။ ဆုိင္းဝိုင္းေတြ
ဇာတ္ပြဲေတြထည့္သြင္းျပီး က်င္းပၾက ပါတယ္။ ရင္ႏွီးသူအခ်င္းခ်င္းလည္း “သူငယ္ခ်င္း’’ မင္းရဲ့ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲမွာ ငါလည္း ကု သိုလ္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဇာတ္ပြဲေလး
ဆုိင္းေလးေတာ့ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းပါရေစဆုိျပီး” အျပစ္ကင္းတဲ့ အလွဴဟု ထင္မွတ္ျပီး အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ မေကာင္းေ သာ
အလွဴကုိေပးလွဴတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအလွဴဒါနသည္ ကုသုိလ္မရသည့္အျပင္ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္ပါေသာေၾ ကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမ မ်ား ထုိထုိေသာ အလွဴကုိမေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတ ယ္။

၂။ ေသရည္ေသရည္ (ဘီယာ ထန္းရည္ ေဆးေျခာက္)လုိ႔ေခၚတဲ့ မဇၨဒါနပါ။ အဲဒီအလွဴကုိ လည္း ယခုေခတ္မွာ အမ်ားၾကီးေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
မိမိရဲ့ေမြးေန႔မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္အဆင္ေျပလုိ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားကုိ ဖိတ္ျပီး ေသ ရည္ ေသရက္ ဘီယာစသည့္ျဖင့္ ေပါ့ေလ၊
ျပဳလုပ္ေကာင္း လွဴဒါန္းေကာင္း အျပစ္ကင္းသ ည္ဟုထင္မွတ္ျပီး ဒါနျပဳ ေကၽြးေမြးတဲ့အလွဴဒါနကုိေျပာလုိတာပါ။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီဒါနဟာလည္း
အျပစ္မကင္းတဲ့ဒါန၊ ကုသုိလ္မရတဲ့ ဒါန၊ အကုသုိလ္ျဖစ္ တဲ့ဒါန၊ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနပါ။ ဒါေၾကာင့္ထုိထုိေသာဒါနကုိလည္း အား လုံးေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားမေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၃။ ဣတၳိဒါန ဆုိတာ မရုိေသစကား ယခုေခတ္အတုိင္းတာနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိမိ၏ မိတ္ေ ဆြ သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္ကုိမ်ား ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးေစဖုိ႔အတြက္
မိမိက အခေၾကးေငြအကုန္ က်ခံျပီး ငွားရမ္းေပးတဲ့ ျပည့္တန္ဆာအလွဴဒါနကုိေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီးလုပ္လုိက္တဲ့
အလွဴဟာလည္း အျပစ္မကင္း ကုသုိလ္မရ အပၸါယ္ေလး ပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနျဖစ္လုိ႔ ထုိထုိေသာ အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိ မေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတ ယ္။

၄။ နံပါတ္(၄)ကေတာ့ ႏြားတုိ႔မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလား ..ျမင္းတုိ႔မွာလည္း ဦးေဆာင္ျမင္းလ ားတုိ႔ကုိ ေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနပါ။ ယခုေခတ္မွာအနည္းငယ္ရွားပါးပါတယ္။

၅။ စိတၱကမၼဒါန-ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴဆုိတာက မိမိမိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းနဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ကာမဂုဏ္စိတ္
ကာမရာဂစိတ္ေတြျဖစ္ေပၚ ေစတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုံမ်ား၊ ျပကၡဒိန္မ်ား၊ ပန္းခ်ီရုပ္မ်ားကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိ လုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ထုိထုိအလွဴသည္လည္း အျပစ္မကင္းေသာ ကုသုိလ္မရေသာ အပါယ္ေ လးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိအလွဴဒါနကုိလည္း မေပးလွဴမိဖုိ႔ သတိေပးလုိပါတယ္။

၆။ သတၳဒါန-လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ ဆုိတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟု တ္ အုပ္စုတစ္စု ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ
၊ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ေသေစ နုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အခမဲ့ လုပ္ေပးျခင္း ေပးလွဴျခင္း အလွဴဒါနကုိေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၇။ ၀ိသဒါန- အဆိပ္အလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိေသေစလုိေသာေစတနာျဖင့္ ေသေစနုိင္ေသာ အဆိပ္ ေဆးမ်ားကုိေပးလွဴတဲ့ဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၈။ သခၤလိကဒါန- လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖုိ႔၊ ဒုကၡျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ဆင္းရဲေစဖုိ႔အတြက္ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန- ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴဆုိတာက သူတစ္ပါးအား အသက္ရွ င္လ်က္ရွိေသာ ၾကက္ ဝက္ မ်ားကုိ

ကုိယ္တုိင္သတ္ျပီးေတာ့ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးအားသတ္ေစ ၍ျဖစ္ေစ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အလုိ႔ငွာ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴဆုိတာက ေရာင္းတဲ့(အေလး)တစ္မ်ဳိး၊ ဝယ္တဲ့(အေလး)ကတစ္မ်ဳိး၊ (*ခ်ိန္ခြင္နဲ႔ေစ်းေရာင္းသူ)၊

ထုိ႔အျပင္ ေရာင္းတဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး၊ဝယ္တဲ့ (ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး(*ဆန္ေရာင္းသူမ်ား) ျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ အေလးခ်ိန္ခြင္ ျပည္ေတာင္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေပးလွဴျခင္း စတဲ့အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိဆုိလုိပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပျပီးတဲ့ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အပါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစ တတ္ေသာ အလွဴဒါနမ်ားကုိ အျပစ္ကင္းေသာ

ကုသုိလ္ရေသာအလွဴဒါနဟု ထင္မွတ္ျပီး ျပဳ လုပ္ခဲ့မိရင္လည္း ေနာင္တေတြ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳေတြ မျဖစ္ၾကပဲ ေနာင္တစ္ၾကိမ္ မေပးလွဴမိေအာင္ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကေစဖုိ႔ အထူးသတိေပးလုိပါတယ္။

ထုိထုိသုိ႔ေသာ အလွဴမ်ားက ကုသုိလ္ မရသည့္အျပင္ အပါယ္ေလးပါးကကို ေရာက္ေစတတ္တာေၾကာင့္အားလုံးေသာ သူမ်ား အထူးေရွာင္ၾကဥ္ျပီး

အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ျ ဖစ္ေသာ ဒါနေကာင္းမွဳ မ်ားစြာကုိ အားထုတ္ၾကျပီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပႆနာမ်ားကုိပါ အခ်ိန္ ရသေလာက္ေစာင့္ထိန္း

ပြားမ်ားနုိင္ၾကကာ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အသက္ထက္ဆုံ း သာသနာျပဳနုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ပါေစလို႔ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းလုိက္ပါတယ္။
Credit

Unicode

အလှူ

(၁) သစ်ပင် ပန်းမန် ဥယျဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း။

(၂) အရိပ်အာဝါသကောင်းသော အပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း။

(၃) ကားလမ်း တံတား မြစ်ချောင်းအင်းအိုင် ဆောက်လုပ်ခြင်း။

(၄) ရေချမ်းစင်ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခြင်း။

(၅) ရေလှောင် တာတမံ ရေတွင်းရေကန် လှူဒါန်းခြင်း။

(၆) ဇရပ် ဂူ ကျောင်း ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခြင်း။

(၇) ဆေး ပဒေသာပင် ဆွမ်းပဒေသာပင်များ လှူဒါန်းခြင်း။

အပါယ်လားစေတတ်သောအလှူဒါန (၁၀) ပါး

======================

၁။ သမဇ္ဇဒါန- ကချေအလှူ ( အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲ )

၂။ မဇ္ဇဒါန- သေရည်သေရက်အလှူ

၃။ ဣတ္ထိဒါန- မိန်းမအလှူ

၄။ ဥသဘဒါန- နွားလား၊ မြင်းလား အလှူ

၅။ စိတ္တကမ္မဒါန- ကာမဂုဏ်ကို နိုးကြွစေသော ပန်ချီဆေးရေး အလှူ

၆။ သတ္ထဒါန- လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ

၇။ ဝိသဒါန- အဆိပ်အလှူ

၈။ သင်္ခလိကဒါန- လက်ထိတ် သံခြေချင်း နှောင်ကြိုးအလှူ

၉။ ကုက္ကုရ သူကရ ဒါန- ကြက် ဝက် သားကောင်အလှူ

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ချိန်စဉ်းလဲ၊ တင်းစဉ်းလဲ အလှူတို့ဖြစ်ပါတယ်။

၁။ သမဇ္ဇဒါနလို့ခေါ်တဲ့ ကချေအလှူ (အငြိမ့်ဇာတ်ပွဲအလှူ)ကတော့ ယခုခေတ် ရှင်ပြု ရဟန် းခံ ပွဲတွေမှာ များစွာမှတွေ့ရပါတယ်။ ဆိုင်းဝိုင်းတွေ

ဇာတ်ပွဲတွေထည့်သွင်းပြီး ကျင်းပကြ ပါတယ်။ ရင်နှီးသူအချင်းချင်းလည်း “သူငယ်ချင်း’’ မင်းရဲ့ ရှင်ပြု ရဟန်းခံ ပွဲမှာ ငါလည်း ကု သိုလ်ဖြစ်စေဖို့ ဇာတ်ပွဲလေး

ဆိုင်းလေးတော့ထည့်ဝင်လှူဒါန်းပါရစေဆိုပြီး” အပြစ်ကင်းတဲ့ အလှူဟု ထင်မှတ်ပြီး အပြစ်မကင်းသော အပ္ပါယ်လေးပါးရောက်စေတတ်သော မကောင်းေ သာ

အလှူကိုပေးလှူတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအလှူဒါနသည် ကုသိုလ်မရသည့်အပြင် အပါယ်လေးပါးကိုရောက်စေတတ်ပါသောေြ ကာင့် အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမ များ ထိုထိုသော အလှူကိုမပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတ ယ်။

၂။ သေရည်သေရည် (ဘီယာ ထန်းရည် ဆေးခြောက်)လို့ခေါ်တဲ့ မဇ္ဇဒါနပါ။ အဲဒီအလှူကို လည်း ယခုခေတ်မှာ အများကြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။

မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာသော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေလို့ သော်လည်းကောင်း သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ များကို ဖိတ်ပြီး သေ ရည် သေရက် ဘီယာစသည့်ဖြင့် ပေါ့လေ၊

ပြုလုပ်ကောင်း လှူဒါန်းကောင်း အပြစ်ကင်းသ ည်ဟုထင်မှတ်ပြီး ဒါနပြု ကျွေးမွေးတဲ့အလှူဒါနကိုပြောလိုတာပါ။ တကယ်တော့ အဲဒီဒါနဟာလည်း

အပြစ်မကင်းတဲ့ဒါန၊ ကုသိုလ်မရတဲ့ ဒါန၊ အကုသိုလ်ဖြစ် တဲ့ဒါန၊ အပ္ပါယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒါနပါ။ ဒါကြောင့်ထိုထိုသောဒါနကိုလည်း အား လုံးသော ဒကာ ဒကာမများမပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။

၃။ ဣတ္ထိဒါန ဆိုတာ မရိုသေစကား ယခုခေတ်အတိုင်းတာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် မိမိ၏ မိတ်ေ ဆွ သူငယ်ချင်း ညီအစ်ကိုများ ကာမဂုဏ်ပျော်ပါးစေဖို့အတွက်

မိမိက အခကြေးငွေအကုန် ကျခံပြီး ငှားရမ်းပေးတဲ့ ပြည့်တန်ဆာအလှူဒါနကိုပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခကြေးငွေအကုန်ကျခံပြီးလုပ်လိုက်တဲ့

အလှူဟာလည်း အပြစ်မကင်း ကုသိုလ်မရ အပ္ပါယ်လေး ပါးရောက်စေတတ်တဲ့ဒါနဖြစ်လို့ ထိုထိုသော အလှူဒါနမျိုးကို မပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတ ယ်။

၄။ နံပါတ်(၄)ကတော့ နွားတို့မှာ ဦးဆောင်နွားလား ..မြင်းတို့မှာလည်း ဦးဆောင်မြင်းလ ားတို့ကို ပေးလှူတဲ့အလှူဒါနပါ။ ယခုခေတ်မှာအနည်းငယ်ရှားပါးပါတယ်။

၅။ စိတ္တကမ္မဒါန-ကာမဂုဏ်ကို နိုးကြွစေသော ပန်ချီဆေးရေး အလှူဆိုတာက မိမိမိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်းနဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများသို့ ကာမဂုဏ်စိတ်

ကာမရာဂစိတ်တွေဖြစ်ပေါ် စေတတ်သော အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံများ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ ပန်းချီရုပ်များကိုပေးလှူတဲ့အလှူဒါနကိုဆို လိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ထိုထိုအလှူသည်လည်း အပြစ်မကင်းသော ကုသိုလ်မရသော အပါယ်ေ လးပါးရောက်စေတတ်သော အလှူဒါနဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအလှူဒါနကိုလည်း မပေးလှူမိဖို့ သတိပေးလိုပါတယ်။

၆။ သတ္ထဒါန-လက်နက် ခဲယမ်းမီးကျောက် အလှူ ဆိုတာက လူတစ်ဦးတစ်ယောက် ဒါမှမဟု တ် အုပ်စုတစ်စု ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ

၊ သတ်ဖြတ်ဖို့အတွက် သေစေ နိုင်သော လက်နက်များကို အခမဲ့ လုပ်ပေးခြင်း ပေးလှူခြင်း အလှူဒါနကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၇။ ဝိသဒါန- အဆိပ်အလှူ ဆိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက် ကိုသေစေလိုသောစေတနာဖြင့် သေစေနိုင်သော အဆိပ် ဆေးများကိုပေးလှူတဲ့ဒါနကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

၈။ သင်္ခလိကဒါန- လက်ထိတ် သံခြေချင်း နှောင်ကြိုးအလှူ ဆိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက် ကိုချုပ်နှောင်ဖို့၊ ဒုက္ခဖြစ်စေဖို့၊ ဆင်းရဲစေဖို့အတွက် လှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။

၉။ ကုက္ကုရ သူကရ ဒါန- ကြက် ဝက် သားကောင်အလှူဆိုတာက သူတစ်ပါးအား အသက်ရှ င်လျက်ရှိသော ကြက် ဝက် များကို

ကိုယ်တိုင်သတ်ပြီးတော့ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးအားသတ်စေ ၍ဖြစ်စေ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရန်အလို့ငှာ လှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ- ချိန်စဉ်းလဲ၊ တင်းစဉ်းလဲ အလှူဆိုတာက ရောင်းတဲ့(အလေး)တစ်မျိုး၊ ဝယ်တဲ့(အလေး)ကတစ်မျိုး၊ (*ချိန်ခွင်နဲ့ဈေးရောင်းသူ)၊

ထို့အပြင် ရောင်းတဲ့(ပြည်တောင်း)ကတစ်မျိုး၊ဝယ်တဲ့ (ပြည်တောင်း)ကတစ်မျိုး(*ဆန်ရောင်းသူများ) ဖြစ်စေဖို့အတွက် အလေးချိန်ခွင် ပြည်တောင်းများကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ပေးလှူခြင်း စတဲ့အလှူဒါနမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။

ယခုဖော်ပြပြီးတဲ့ မပေးလှူကောင်းသော အပြစ်မကင်းသော အပါယ်လေးပါးကိုရောက်စေ တတ်သော အလှူဒါနများကို အပြစ်ကင်းသော

ကုသိုလ်ရသောအလှူဒါနဟု ထင်မှတ်ပြီး ပြု လုပ်ခဲ့မိရင်လည်း နောင်တတွေ စိတ်မချမ်းသာမှုတွေ မဖြစ်ကြပဲ နောင်တစ်ကြိမ် မပေးလှူမိအောင် မပြုလုပ်မိအောင် ဆင်ခြင်ကြစေဖို့ အထူးသတိပေးလိုပါတယ်။

ထိုထိုသို့သော အလှူများက ကုသိုလ် မရသည့်အပြင် အပါယ်လေးပါးကကို ရောက်စေတတ်တာကြောင့်အားလုံးသော သူများ အထူးရှောင်ကြဉ်ပြီး

အပြစ်ကင်းသော ကုသိုလ်ြ ဖစ်သော ဒါနကောင်းမှု များစွာကို အားထုတ်ကြပြီး သီလ ဘာဝနာ ဝိပဿနာများကိုပါ အချိန် ရသလောက်စောင့်ထိန်း

ပွားများနိုင်ကြကာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် အသက်ထက်ဆုံ း သာသနာပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။

Credit

No comments:

Post a Comment