Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, May 23, 2018

သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ႀကီးအား ဂါထာစြမ္းအား ႏွင့္ စီးပြား ေရး လာဘ္ လာဘ ပြင့္ လာ ေအာင္ ရြတ္ ဖတ္ ပူ ေဇာ္ နည္း


နံနက္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ ၅ နာရီ မွ နံနက္ (၉)
တြင္ သမၺဳေဒၶ ဂါထာ
ေတာ္ႀကီး အား ရြတ္ဖတ္ရပါမည္ ။

ရြတ္ဖတ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါလွ်င္ ကိုယ္လက္
သန္႔ရွင္းျခင္း ခႏၶာကိုယ္ သန္႔ရွင္းျခင္း သန္႔ရွင္းေသာအ
ဝတ္စားကိုဝတ္ဆင္ျခင္း ရဟန္းမွန္သမွ် ေဒသနာၾကား
ျခင္း ကိစၥ ကိုေဆာင္ရြက္ရပါမည္ ။

၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန္ေသာ ဗုဒၶဘုရားရွင္တို႔အားရည္စူး၍
ဆြမ္း ၉ ပြဲ ေရ ၉ ခြက္ ပန္း ၉ ပြင့္ ဖေယာင္းတိုင္ ၉တိုင္
ထြန္း အေမႊးတိုင္ ၉ တိုင္ ထြန္း ၍ ကပ္လႈပူေဇာ္ရမည္။
ၿပီးေနာက္ ၅ ပါး သီလ ေတာ္ကို ခံယူေဆာက္တည္ပါ ။

နတ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားရပါမည္။ ဖိတ္ၾကားပံုမွာ ....

" ကၽြႏ္ုပ္သည္ ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန္ေသာ ဗုဒၶ ဘုရားရွင္
အေပါင္း အားရည္စူး၍ ရည္မွန္း၍ သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္
ျမတ္ႀကီးအား ၁၀၈ ေခါက္ တိတိ ရြတ္ဖတ္၍ ပူေဇာ္ကန္
ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ၍ ...
အေရွ႕ေနထြက္ အေနာက္ေနဝင္ ေတာင္မွာတံငါကြန္
နကၡတ္ ေျမာက္မွာ ဓူဝံၾကယ္ ေအာက္မွာအဝီစိ အထက္
မွာ ဘဝဂ္ ဤ အတြင္းမွာ တည္ရွိေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ
အလံုးစံုေသာ ေတာေစာင့္နတ္မ်ား ေတာင္ေစာင့္နတ္
မ်ား ႐ုကၡစိုးနတ္မ်ား ဘုမၼစိုးနတ္မ်ား အာကာသစိုးနတ္
မ်ား ကမ႓ာေစာင့္နတ္ ၿမိဳ႕ေစာင့္နတ္ နယ္ေစာင့္နတ္
ရြာေစာင့္နတ္ ရက္ကြက္ေစာင့္နတ္ ေက်ာင္းေစာင့္နတ္
မိုးနတ္သား ေလနတ္သား ေရနတ္သား လနတ္သား
သမၼာေဒဝနတ္မ်ား သာသနာေတာ္ေစာင့္နတ္မ်ား
သူရႆတီ ေဒဝီႏွင့္ တကြ ေဒဝီ (၇) ပါး ေဒဝီ (၉) ပါး
ေဒဝီ (၁၂) ပါး ဓ႒ရဌ ဝိ႐ုဠက ဝိ႐ုပကၡ ကုေဝရ စေသာ
စတုမဟာ နတိမင္းႀကီး ၄ ပါး သိၾကားမင္းႏွင့္တကြ
၃၃ က်ိတ္ေသာ နတ္မင္း နတ္ျမတ္ နတ္ေဒဝါ အေပါင္း
ႏွင့္တကြ သူရႆတီ မႂကြင္း ခပင္းမ်ားစြာ နတ္ျဗဟၼာ
အေပါင္းတို႔ ဖိတ္ၾကားပါ၏ ။ ဖိတ္ေခၚပါ၏ ။တရားနာ
ယူရန္ ႂကြေတာ္မူုၾကပါကုန္ေလာ့ ။ ဤ အခ်ိန္ဤအခါ
သည္ကား သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ျမတ္အား (၁၀၈) ေခါက္
တိတိ ရြတ္ဖတ္မည္ျဖစ္ပါ၍ တရားေတာ္ျမတ္ကို အတူ
တကြနာယူၾကပါရန္ ဤေနရာ ဤ ဌာန ဤ အိမ္ေဂဟာ
သို႔ ဖိတ္ၾကားပါ၏ ။ ပန္ၾကားပါ၏ ။ဖိတ္ေခၚပါ၏ ။
တရားေတာ္ျမတ္ ဂါထာေတာ္ျမတ္ကို နာယူရန္ အတြက္
ႂကြေရာက္ေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ ။ "

ထိုသို႔ နတ္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားၿပီးလွ်င္ ဘုရားေရွေတာ္
တြင္ တည္ၿငိမ္စြာထို္ုင္၍ သမၺဳေဒၶ ဂါထာ ေတာ္ႀကီးအား
ေလးေလးပင္ပင္ ၁၀၈ ေခါက္ ရေအာင္ ရြတ္ဖတ္ရာ၏ ။

၁၀၈ ေခါက္ တိတိ ရြတ္ဖတ္ၿပီးပါလွ်င္ ... သမၺဳေဒၶ
သစၥာ ေတာ္ ခံ ဂါထာေတာ္ႀကီး ၏ စီး ပြားေရး
လာဘ္ လာဘ အဖြင့္ ... ကို ျပဳ႕ လုပ္ရပါမည္။

သမၺဳေဒၶ သစၥာေတာ္ခံ ဂါထာေတာ္ႀကီး ၏
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
စီးပြားေရး လာဘ္လာဘ အဖြင့္
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္
အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္
ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွ
တန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ
ကကၠဳႆာန္ ျမတ္စြာ ဘုရား ေကါဏဂံု ျမတ္ စြာ
ဘုရား ကႆဖ ျမတ္စြာ ဘုရား ေဂါတမ ျမတ္စြာ
ဘုရား ထို ေလး ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘုရား
ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌
ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။
ထို ေလး ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား ရွင္
အ ေပါင္း တို႔ သည္ .....

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢ
သ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာ
ေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အ
ေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္
ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡ
အ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္
ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္
ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယ
ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ
ဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္
ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္
မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ
ကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္
ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္
ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္
မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြ
လာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္
မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာ
ၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လား
ကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာ
ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေန
အ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။
ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကား
ေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ ကကုသံ ျမတ္စြာ ဘု
ရား ေကာဏဂံု ျမတ္စြာ ဘုရား ကႆပ ျမတ္စြာ ဘုရား
ေဂါတမ ျမတ္စြာ ဘုရား ထို ေလး ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ရွင္
ဘု ရား တို႔ ၏ တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္
အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါ
ကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ
အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္း
တည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္
ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု
သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာ
အ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔
သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္
ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာ
ႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ
ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား
ေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား
အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္
မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္
အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္
ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွ
တန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ
(၂၈) ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘုရား
ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္ ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌
ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။
ထို (၂၈) ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား ရွင္
အ ေပါင္း တို႔ သည္ .....

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢ
သ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာ
ေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အ
ေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္
ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡ
အ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္
ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္
ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယ
ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ
ဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္
ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္
မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ
ကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္
ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္
ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္
မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြ
လာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္
မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာ
ၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လား
ကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာ
ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေန
အ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။
ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကား
ေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ
ဘု ရား တို႔ ၏ တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္
အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါ
ကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ
အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္း
တည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္
ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု
သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာ
အ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔
သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္
ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာ
ႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ
ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား
ေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား
အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္
မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္
အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္
ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွ
တန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ
တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ နစ္ က်ိတ္ ရွစ္ဆူ ကုန္
ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘု ရား ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္
ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌
ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။
ထို တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ ႏွစ္ က်ိတ္ဆူ ကုန္
ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရွင္
အ ေပါင္း တို႔ သည္ .....

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢ
သ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာ
ေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အ
ေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္
ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡ
အ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္
ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္
ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယ
ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ
ဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္
ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္
မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ
ကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္
ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္
ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္
မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြ
လာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္
မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာ
ၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လား
ကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာ
ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေန
အ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။
ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကား
ေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား တို႔ ၏
တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္
အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါ
ကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ
အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္း
တည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္
ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု
သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာ
အ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔
သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္
ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာ
ႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ
ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား
ေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား
အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္
မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္
အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္
ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွ
တန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ
တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ နစ္ က်ိတ္ ရွစ္ဆူ ကုန္
ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ ဘု ရား ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္
ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌
ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။
ထို တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ ႏွစ္ က်ိတ္ဆူ ကုန္
ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရွင္
အ ေပါင္း တို႔ သည္ .....

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢ
သ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာ
ေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အ
ေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္
ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡ
အ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္
ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္
ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယ
ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ
ဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္
ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္
မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ
ကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္
ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္
ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္
မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြ
လာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္
မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာ
ၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လား
ကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာ
ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေန
အ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။
ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကား
ေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား တို႔ ၏
တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္
အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါ
ကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ
အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္း
တည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္
ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု
သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာ
အ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔
သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္
ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာ
ႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ
ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား
ေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား
အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္
မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

(က) ဘုန္းေတာ္အနႏၲ ကံေတာ္အနႏၲ ဉာဏ္ေတာ္
အနႏၲ တန္ ခိုး ေတာ္ အ နႏၲ တို႔ ႏွင့္ ျပည့္ စံု သည္
ျဖစ္ ၍ ကမ႓ာ ေျမ မိုး ျဖန္းျဖန္း မိုး ျဖန္းျဖန္း က်ိဴး မွ
တန္ ခိုးေတာ္ အနႏၲ ႏွင့္ ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ ေသာ
(၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္စြာ
ဘု ရား ရွင္ အေပါင္း တို႔ သည္
ဤ လူ႔ ျပည္ ဤ ေလာ က ၌
ထင္ ရွား ဧ ကန္ ပြင့္ ေတာ္ မူ ၾကေလ ကုန္ ၿပီ ။
ထို တစ္ ေသာင္း ႏွစ္ ေထာင္ ႏွစ္ က်ိတ္ဆူ ကုန္
ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘု ရား ရွင္
အ ေပါင္း တို႔ သည္ .....

(ခ) ဒုကၡသစၥာ သ မု ဒ ယ သစၥာ နိ ေရာ ဓ သစၥာ မဂၢ
သ စၥာ ဟု႔ ဆို အပ္ ေသာ ေလး ပါး ေသာ သစၥာ
ေတာ္ တို႔ ကို ကိုယ္ ေတာ္ တိုုင္ သိ ျမင္ ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဂ) ေဘး အ မ်ိဴး မ်ိဴး ရန္ အသြယ္ သြယ္ အႏၲရာယ္ အ
ေပါင္း ေရာ ဂါ အ ေပါင္း အ နာ အေပါင္း တို႔ မွ လ်င္
ျမန္ စြာ လြတ္ ေျမာက္ ေတာ္ မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည္း ဟူ ေသာ ဝ႗္ ဆင္း ရဲ ဝ႗္ ဒုကၡ
အ ျဖာ ျဖာ တို႔ မွ လ်င္ ျမန္စြာ ကၽြတ္ လြတ္ ထြက္
ေျမာက္ ၾက ကုန္ ေလ ၿပီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆံုး (၉) ပါး ေသာ ဂုဏ္
ေတာ္ အေပါင္း တို႔ႏွင့္ လည္း ျပည့္ စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(စ) ပုေဗၺနိဝါသ ဉာဏ္ ၊ ဒိ ဗၺစကၡ ဉာဏ္ ၊ အာသဝကၡယ
ဉာဏ္ သဗၺညဳတ ဉာဏ္ေတာ္ တည္း ဟူ ေသာ
ဉာဏ္ ေတာ္ အ ေပါင္း ႏွင့္ လည္း ျပည့္စံု ေတာ္ မူ
ၾက ေလ ၿပီ ။

(ဂ) မဂ္ ေလး ပါး ဖိုရ္ ေလး ပါး အသခၤတ ဓာတ္ ျမတ္
ေသာ နိဗၺာန္ ေရႊျပည္ ျမတ္ သို႔ လည္း ဝင္ စံ ေတာ္
မူ ၾက ေလ ကုန္ ၿပီ ။

ဤ သစၥာ မွန္ ကန္ ပါ က ဤ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ
ကား ေၾကာင့္ သစၥာ ၏ တန္ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္
ေၾကာင့္ ဘုရား တပည့္ေတာ္ / တပည့္ ေတာ္ မ ေဆာင္
ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ေသာ စီး ပြား ေရး အလုပ္ အကိုင္
မ်ား အ ေရာင္း အ ဝယ္ အ လုပ္ အ ကိုင္ မ်ား ဝင္ ေငြ
လာဘ္ လာ ဘ မ်ား အ လုပ္ အကိုင္ အ ၾကံ အ စည္
မ်ား တို႔ သည္ လ်င္ ျမန္ စြာ တိုး တက္ စည္ ကား လာ
ၾက ပါ ေစ သ တည္း ။ တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား ဒီ ေရ အ လား
ကဲ့ သို႔ စည္ စည္ ကား ကား တိုး တက္ ဝင္ ေရာက္ လာ
ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။တစ္ ေန႔ တစ္ ျခား တက္ ေန
အ လား ကဲ့ သို႔ စီး ပြား ဥစၥာ ရ တနာ မ်ား ဝင္ လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ေရာက္ ရွိ လာ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။
ဤ ယ ခု႔ ဆို ခဲ့ ေသာ မွန္ ကန္ ေသာ သစၥာ စ ကား
ေၾကာင့္ ၎ ဆို အပ္ ခဲ့ ၿပီး ေသာ (၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန္ ေသာ ဗုဒၶ ျမတ္ စြာ ဘုရား တို႔ ၏
တန္ ခိုး ေတ ေဇာ္ အာ ႏု႔ ေဘာ္ ေၾကာင့္
အ ေရွ႕ေန ထြက္ အေနာက္ ေန ဝင္ ေတာင္ မွာ တံငါ
ကြန္ နကၡတ္ ေျမာက္ မွာ ဓူ ဝံ ၾကယ္ ေအာက္ မွာ အဝီ စိ
အ ထက္ မွာ အကနိ႒ ျဗဟၼာ ဘံု ဤ အေတာ အတြင္း
တည္ ရွိ ေန ထိုင္ ေစာင့္ ၾကတ္ လ်က္ ရွိ ၾက ေပ ကုန္
ေသာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သံုးပါး သရဏံဂံု
သံုး ပါး တို႔ ကို ၾကည္ ညိဳ ေလး ျမတ္ ၾက ေပ ကုန္ေသာ
အ လံုး စံု ေသာ သမၼာ ေဒဝ နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ တို႔
သည္ ၎ .. သာ သ နာ ေတာ္ ေစာင့္ နတ္ ေကာင္း နတ္
ျမတ္ နတ္ ေဒ ဝါ အ ေပါင္း တို႔ သည္ ၎ လ်ငိ ျမန္ စြာ
ႂကြ ေရာက္ လာ ၾက ၍ နတ္ မင္း ႀကီး မ်ား ပိုင္ သ ေသာ
ပီယ သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္မ်ား ဓန သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား
ေဇယ် သိဒၶိ အပြင့္ ဓာတ္ မ်ား ျဖင့္ အကၽြ္ႏုပ္ တို႔ အား
အ ထူး ကူ ညီ ေစာင္မ ၾကည့္ ရႈ ေစာင့္ ေရွာက္ ေတာ္
မူ ၾက ပါ ေစ ကုန္ သ တည္း ။

မွတ္ ခ်က္ .... အ ေရာင္း အ ဝယ္ စီး ပြား ေရး ကိစၥ မ်ား
ေငြ ေရး ေၾကး ေရး ကိစၥ မ်ား ေဘး ၾကတ္ နံ ၾကတ္ အ
ခက္ အခဲ မ်ား အ ဖု႔ အ ထစ္ မ်ား ႏွင့္ ရင္ ဆိုင္ ေန ရ
ေသာ္ သူရႆတီ နတ္ သမီး အား ကန္ ေတာ့ ပြဲ
ဒါ န ပြဲ (၁) ပြဲ ေပး ၍ ေဆာင္ ရြက္ လုပ္ ကိုင္ ပါ လွ်င္
ထူး ထူး ျခား ျခား အ ဆင္ ေျပ ေအာင္ ျမင္ လာ ပါ
လိမ့္ မည္ ။ ေငြ ေရး ေၾကး ေရး ကိစၥ အေရာင္း အဝယ္
ကိ စၥ အ ေႂကြး ကိ စၥ ရ လို မႈ့ ကိစၥ ေအာင္ ျမင္ လို မႈ႕
ကိ စၥ မ်ား အ ဆင္ ေျပ လာ ပါ လိမ့္ မည္ ။

ၿပီးစီးပါက ပင့္ဖိတ္ၾကားထားေသာ နတ္မ်ားအား၎
သတၱဝါ မ်ား အား၎ သူေတာ္ေကာင္းအရိယာမ်ား
အား ၎ အမွ်ေပးေဝရာ၏ ။

အမွ်ေပးေဝၿပီးေနာက္ မိမိ တက္ႏိုင္သ၍ ေမတၱာပို႔ေပးပါ။ လိုအပ္ေသာ အလိုရွိေသာကိစၥ အေၾကာင္းအရာ
အတြက္ ဆု႔ေတာင္းပါ ။ဤ အခ်က္ မ်ားႏွင့္ညီၫြတ္
ေအာင္ က်င့္ေဆာင္ပါလွ်င္ သမၺဳေဒၶ ဂါထာ၏ အစြမ္း
သတၱိ ဝင္လာပါေတာ့သည္။ ဂါထာ အစြမ္းထက္ျမတ္
လာေတာ့၏ ။ မိမိေဆာင္ရြက္တိုင္း အက်ိဴးေပးေန
ေတာ့သည္ ။ ေန႔စဥ္ က်င့္ေဆာင္ပါလွ်င္ ၾသဇာအာဏာ
ႀကီးလာပါသည္။ ေျပာတိုင္း ဆိုတိုင္း လုပ္တိုင္း ၾကံစည္
တိုင္း ေအာင္ျမင္လာပါေတာ့သည္။ ေဘးရန္အႏၲရာယ္
ကင္းေဝး ပေပ်ာက္ရသည္။ မေကာင္းေသာအမဂၤလာ
မွန္သမွ် ကင္းေဝးပေပ်ာက္ရ၏ ။ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာ
ဝ အဝ႐ုဒၶက နတ္ဆိုး ဘီလူးဆိုးမွန္သမွ်ကို ႏိုင္နင္းေတာ့
သည္။ အနာေရာဂါ အမ်ိဴးမ်ိဴး ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဴးမ်ိဴး
ေပ်ာက္ကင္း ေစႏိုင္သည္။

ဤ သ္ု႔က်င့္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သမၺဳေဒၶ
ဂါထာေတာ္၏ စြမ္းအားသတၱိ ဝင္ေရာက္လာမႈ႕ေၾကာင့္
ဂါထာစြမ္းအားတက္လာေသာေၾကာင့္ ေရကို ကိုင္၍
သမၺဳေဒၶ ဂါထာေတာ္ကို ရြတ္လွ်င္ေရဆူလာသည္။
သံပုရာရည္ ေရွာက္ရည္ တို႔ကို ကိုင္၍ ရြတ္ဖတ္ လွ်င္
အခ်ဥ္ဓာတ္ေပ်ာက္၍ အခ်ိဴဓာတ္ျဖစ္ လာႏိုင္ေတာ့၏ ။

ဤ သစၥာ ေတာ္ ခံ ဂါ ထာ ႀကီး ႏွင့္ ပက္သတ္လာ လွ်င္
ဉာဏ္ ရွိ သလို အသံုး ခ် ႏိုင္ ပါ သည္။
စီ ရင္ ဆံုး ျဖတ္ ႏိုင္ ပါ သည္။
ဤ ျပဆို ခဲ့ေသာနည္း ကို ယူ ၍ မိမိတို အ လို ရွိရာ
မိမိ တို႔ ျဖစ္ခ်င္ ရာကိစၥ အလိုရွိ ရာ ကို ထည့္ သြင္း ဆု႔
ေတာင္း ႏိုင္ ပါ သည္။
Credit: ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

#Unicode Version#
နံနက် အရုဏ်တက်ချိန် ၅ နာရီ မှ နံနက် (၉)
တွင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာ
တော်ကြီး အား ရွတ်ဖတ်ရပါမည် ။

ရွတ်ဖတ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျှင် ကိုယ်လက်
သန့်ရှင်းခြင်း ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်း သန့်ရှင်းသောအ
ဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ခြင်း ရဟန်းမှန်သမျှ ဒေသနာကြား
ခြင်း ကိစ္စ ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည် ။

၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အားရည်စူး၍
ဆွမ်း ၉ ပွဲ ရေ ၉ ခွက် ပန်း ၉ ပွင့် ဖယောင်းတိုင် ၉တိုင်
ထွန်း အမွှေးတိုင် ၉ တိုင် ထွန်း ၍ ကပ်လှုပူဇော်ရမည်။
ပြီးနောက် ၅ ပါး သီလ တော်ကို ခံယူဆောက်တည်ပါ ။

နတ်များကို ဖိတ်ကြားရပါမည်။ ဖိတ်ကြားပုံမှာ ....

" ကျွန်ုပ်သည် ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်
အပေါင်း အားရည်စူး၍ ရည်မှန်း၍ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်
မြတ်ကြီးအား ၁၀၈ ခေါက် တိတိ ရွတ်ဖတ်၍ ပူဇော်ကန်
တော့မည် ဖြစ်ပါ၍ ...
အရှေ့နေထွက် အနောက်နေဝင် တောင်မှာတံငါကွန်
နက္ခတ် မြောက်မှာ ဓူဝံကြယ် အောက်မှာအဝီစိ အထက်
မှာ ဘဝဂ် ဤ အတွင်းမှာ တည်ရှိနေထိုင်ကြကုန်သော
အလုံးစုံသော တောစောင့်နတ်များ တောင်စောင့်နတ်
များ ရုက္ခစိုးနတ်များ ဘုမ္မစိုးနတ်များ အာကာသစိုးနတ်
များ ကမ္ဘာစောင့်နတ် မြို့စောင့်နတ် နယ်စောင့်နတ်
ရွာစောင့်နတ် ရက်ကွက်စောင့်နတ် ကျောင်းစောင့်နတ်
မိုးနတ်သား လေနတ်သား ရေနတ်သား လနတ်သား
သမ္မာဒေဝနတ်များ သာသနာတော်စောင့်နတ်များ
သူရဿတီ ဒေဝီနှင့် တကွ ဒေဝီ (၇) ပါး ဒေဝီ (၉) ပါး
ဒေဝီ (၁၂) ပါး ဓဋ္ဌရဌ ဝိရုဠက ဝိရုပက္ခ ကုဝေရ စသော
စတုမဟာ နတိမင်းကြီး ၄ ပါး သိကြားမင်းနှင့်တကွ
၃၃ ကျိတ်သော နတ်မင်း နတ်မြတ် နတ်ဒေဝါ အပေါင်း
နှင့်တကွ သူရဿတီ မကြွင်း ခပင်းများစွာ နတ်ဗြဟ္မာ
အပေါင်းတို့ ဖိတ်ကြားပါ၏ ။ ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ ။တရားနာ
ယူရန် ကြွတော်မူုကြပါကုန်လော့ ။ ဤ အချိန်ဤအခါ
သည်ကား သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်မြတ်အား (၁၀၈) ခေါက်
တိတိ ရွတ်ဖတ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်မြတ်ကို အတူ
တကွနာယူကြပါရန် ဤနေရာ ဤ ဌာန ဤ အိမ်ဂေဟာ
သို့ ဖိတ်ကြားပါ၏ ။ ပန်ကြားပါ၏ ။ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ ။
တရားတော်မြတ် ဂါထာတော်မြတ်ကို နာယူရန် အတွက်
ကြွရောက်တော်မူကြပါကုန်လော့ ။ "

ထိုသို့ နတ်များအား ဖိတ်ကြားပြီးလျှင် ဘုရားရှေတော်
တွင် တည်ငြိမ်စွာထိုုင်၍ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာ တော်ကြီးအား
လေးလေးပင်ပင် ၁၀၈ ခေါက် ရအောင် ရွတ်ဖတ်ရာ၏ ။

၁၀၈ ခေါက် တိတိ ရွတ်ဖတ်ပြီးပါလျှင် ... သမ္ဗုဒ္ဓေ
သစ္စာ တော် ခံ ဂါထာတော်ကြီး ၏ စီး ပွားရေး
လာဘ် လာဘ အဖွင့် ... ကို ပြု့ လုပ်ရပါမည်။

သမ္ဗုဒ္ဓေ သစ္စာတော်ခံ ဂါထာတော်ကြီး ၏
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
စီးပွားရေး လာဘ်လာဘ အဖွင့်
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်
အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်
ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှ
တန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော
ကက္ကုဿာန် မြတ်စွာ ဘုရား ကေါဏဂုံ မြတ် စွာ
ဘုရား ကဿဖ မြတ်စွာ ဘုရား ဂေါတမ မြတ်စွာ
ဘုရား ထို လေး ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရား
ရှင် အပေါင်း တို့ သည် ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌
ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။
ထို လေး ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား ရှင်
အ ပေါင်း တို့ သည် .....

(ခ) ဒုက္ခသစ္စာ သ မု ဒ ယ သစ္စာ နိ ရော ဓ သစ္စာ မဂ္ဂ
သ စ္စာ ဟု့ ဆို အပ် သော လေး ပါး သော သစ္စာ
တော် တို့ ကို ကိုယ် တော် တိုုင် သိ မြင် တော် မူ
ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဂ) ဘေး အ မျိူး မျိူး ရန် အသွယ် သွယ် အန္တရာယ် အ
ပေါင်း ရော ဂါ အ ပေါင်း အ နာ အပေါင်း တို့ မှ လျင်
မြန် စွာ လွတ် မြောက် တော် မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည်း ဟူ သော ဝဋ္ဋ် ဆင်း ရဲ ဝဋ္ဋ် ဒုက္ခ
အ ဖြာ ဖြာ တို့ မှ လျင် မြန်စွာ ကျွတ် လွတ် ထွက်
မြောက် ကြ ကုန် လေ ပြီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆုံး (၉) ပါး သော ဂုဏ်
တော် အပေါင်း တို့နှင့် လည်း ပြည့် စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(စ) ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ် ၊ ဒိ ဗ္ဗစက္ခ ဉာဏ် ၊ အာသဝက္ခယ
ဉာဏ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် တည်း ဟူ သော
ဉာဏ် တော် အ ပေါင်း နှင့် လည်း ပြည့်စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(ဂ) မဂ် လေး ပါး ဖိုရ် လေး ပါး အသင်္ခတ ဓာတ် မြတ်
သော နိဗ္ဗာန် ရွှေပြည် မြတ် သို့ လည်း ဝင် စံ တော်
မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စ
ကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်
ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်
ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်
များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေ
လာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်
များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာ
ကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လား
ကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာ
ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေ
အ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကား
ကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော ကကုသံ မြတ်စွာ ဘု
ရား ကောဏဂုံ မြတ်စွာ ဘုရား ကဿပ မြတ်စွာ ဘုရား
ဂေါတမ မြတ်စွာ ဘုရား ထို လေး ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ ရှင်
ဘု ရား တို့ ၏ တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်
အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါ
ကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ
အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်း
တည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်
သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ
သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သော
အ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့
သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်
မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာ
ကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော
ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ
ဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား
အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်
မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။

(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်
အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်
ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှ
တန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော
(၂၈) ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရား
ရှင် အပေါင်း တို့ သည် ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌
ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။
ထို (၂၈) ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား ရှင်
အ ပေါင်း တို့ သည် .....

(ခ) ဒုက္ခသစ္စာ သ မု ဒ ယ သစ္စာ နိ ရော ဓ သစ္စာ မဂ္ဂ
သ စ္စာ ဟု့ ဆို အပ် သော လေး ပါး သော သစ္စာ
တော် တို့ ကို ကိုယ် တော် တိုုင် သိ မြင် တော် မူ
ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဂ) ဘေး အ မျိူး မျိူး ရန် အသွယ် သွယ် အန္တရာယ် အ
ပေါင်း ရော ဂါ အ ပေါင်း အ နာ အပေါင်း တို့ မှ လျင်
မြန် စွာ လွတ် မြောက် တော် မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည်း ဟူ သော ဝဋ္ဋ် ဆင်း ရဲ ဝဋ္ဋ် ဒုက္ခ
အ ဖြာ ဖြာ တို့ မှ လျင် မြန်စွာ ကျွတ် လွတ် ထွက်
မြောက် ကြ ကုန် လေ ပြီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆုံး (၉) ပါး သော ဂုဏ်
တော် အပေါင်း တို့နှင့် လည်း ပြည့် စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(စ) ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ် ၊ ဒိ ဗ္ဗစက္ခ ဉာဏ် ၊ အာသဝက္ခယ
ဉာဏ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် တည်း ဟူ သော
ဉာဏ် တော် အ ပေါင်း နှင့် လည်း ပြည့်စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(ဂ) မဂ် လေး ပါး ဖိုရ် လေး ပါး အသင်္ခတ ဓာတ် မြတ်
သော နိဗ္ဗာန် ရွှေပြည် မြတ် သို့ လည်း ဝင် စံ တော်
မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စ
ကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်
ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်
ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်
များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေ
လာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်
များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာ
ကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လား
ကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာ
ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေ
အ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကား
ကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၂၈)ဆူ ကုန် သော
ဘု ရား တို့ ၏ တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်
အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါ
ကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ
အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်း
တည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်
သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ
သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သော
အ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့
သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်
မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာ
ကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော
ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ
ဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား
အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်
မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။

(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်
အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်
ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှ
တန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော
တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နစ် ကျိတ် ရှစ်ဆူ ကုန်
သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘု ရား ရှင် အပေါင်း တို့ သည်
ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌
ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။
ထို တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ကျိတ်ဆူ ကုန်
သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ရှင်
အ ပေါင်း တို့ သည် .....

(ခ) ဒုက္ခသစ္စာ သ မု ဒ ယ သစ္စာ နိ ရော ဓ သစ္စာ မဂ္ဂ
သ စ္စာ ဟု့ ဆို အပ် သော လေး ပါး သော သစ္စာ
တော် တို့ ကို ကိုယ် တော် တိုုင် သိ မြင် တော် မူ
ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဂ) ဘေး အ မျိူး မျိူး ရန် အသွယ် သွယ် အန္တရာယ် အ
ပေါင်း ရော ဂါ အ ပေါင်း အ နာ အပေါင်း တို့ မှ လျင်
မြန် စွာ လွတ် မြောက် တော် မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည်း ဟူ သော ဝဋ္ဋ် ဆင်း ရဲ ဝဋ္ဋ် ဒုက္ခ
အ ဖြာ ဖြာ တို့ မှ လျင် မြန်စွာ ကျွတ် လွတ် ထွက်
မြောက် ကြ ကုန် လေ ပြီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆုံး (၉) ပါး သော ဂုဏ်
တော် အပေါင်း တို့နှင့် လည်း ပြည့် စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(စ) ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ် ၊ ဒိ ဗ္ဗစက္ခ ဉာဏ် ၊ အာသဝက္ခယ
ဉာဏ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် တည်း ဟူ သော
ဉာဏ် တော် အ ပေါင်း နှင့် လည်း ပြည့်စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(ဂ) မဂ် လေး ပါး ဖိုရ် လေး ပါး အသင်္ခတ ဓာတ် မြတ်
သော နိဗ္ဗာန် ရွှေပြည် မြတ် သို့ လည်း ဝင် စံ တော်
မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စ
ကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်
ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်
ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်
များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေ
လာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်
များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာ
ကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လား
ကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာ
ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေ
အ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကား
ကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား တို့ ၏
တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်
အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါ
ကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ
အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်း
တည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်
သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ
သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သော
အ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့
သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်
မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာ
ကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော
ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ
ဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား
အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်
မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။

(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်
အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်
ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှ
တန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော
တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နစ် ကျိတ် ရှစ်ဆူ ကုန်
သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘု ရား ရှင် အပေါင်း တို့ သည်
ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌
ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။
ထို တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ကျိတ်ဆူ ကုန်
သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ရှင်
အ ပေါင်း တို့ သည် .....

(ခ) ဒုက္ခသစ္စာ သ မု ဒ ယ သစ္စာ နိ ရော ဓ သစ္စာ မဂ္ဂ
သ စ္စာ ဟု့ ဆို အပ် သော လေး ပါး သော သစ္စာ
တော် တို့ ကို ကိုယ် တော် တိုုင် သိ မြင် တော် မူ
ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဂ) ဘေး အ မျိူး မျိူး ရန် အသွယ် သွယ် အန္တရာယ် အ
ပေါင်း ရော ဂါ အ ပေါင်း အ နာ အပေါင်း တို့ မှ လျင်
မြန် စွာ လွတ် မြောက် တော် မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည်း ဟူ သော ဝဋ္ဋ် ဆင်း ရဲ ဝဋ္ဋ် ဒုက္ခ
အ ဖြာ ဖြာ တို့ မှ လျင် မြန်စွာ ကျွတ် လွတ် ထွက်
မြောက် ကြ ကုန် လေ ပြီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆုံး (၉) ပါး သော ဂုဏ်
တော် အပေါင်း တို့နှင့် လည်း ပြည့် စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(စ) ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ် ၊ ဒိ ဗ္ဗစက္ခ ဉာဏ် ၊ အာသဝက္ခယ
ဉာဏ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် တည်း ဟူ သော
ဉာဏ် တော် အ ပေါင်း နှင့် လည်း ပြည့်စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(ဂ) မဂ် လေး ပါး ဖိုရ် လေး ပါး အသင်္ခတ ဓာတ် မြတ်
သော နိဗ္ဗာန် ရွှေပြည် မြတ် သို့ လည်း ဝင် စံ တော်
မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စ
ကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်
ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်
ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်
များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေ
လာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်
များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာ
ကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လား
ကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာ
ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေ
အ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကား
ကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား တို့ ၏
တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်
အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါ
ကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ
အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်း
တည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်
သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ
သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သော
အ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့
သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်
မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာ
ကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော
ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ
ဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား
အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်
မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။

(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်
အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်
ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှ
တန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော
(၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ
ဘု ရား ရှင် အပေါင်း တို့ သည်
ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌
ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။
ထို တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ကျိတ်ဆူ ကုန်
သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ရှင်
အ ပေါင်း တို့ သည် .....

(ခ) ဒုက္ခသစ္စာ သ မု ဒ ယ သစ္စာ နိ ရော ဓ သစ္စာ မဂ္ဂ
သ စ္စာ ဟု့ ဆို အပ် သော လေး ပါး သော သစ္စာ
တော် တို့ ကို ကိုယ် တော် တိုုင် သိ မြင် တော် မူ
ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဂ) ဘေး အ မျိူး မျိူး ရန် အသွယ် သွယ် အန္တရာယ် အ
ပေါင်း ရော ဂါ အ ပေါင်း အ နာ အပေါင်း တို့ မှ လျင်
မြန် စွာ လွတ် မြောက် တော် မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

(ဃ) သံ သ ရာ တည်း ဟူ သော ဝဋ္ဋ် ဆင်း ရဲ ဝဋ္ဋ် ဒုက္ခ
အ ဖြာ ဖြာ တို့ မှ လျင် မြန်စွာ ကျွတ် လွတ် ထွက်
မြောက် ကြ ကုန် လေ ပြီ ။

(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆုံး (၉) ပါး သော ဂုဏ်
တော် အပေါင်း တို့နှင့် လည်း ပြည့် စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(စ) ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ် ၊ ဒိ ဗ္ဗစက္ခ ဉာဏ် ၊ အာသဝက္ခယ
ဉာဏ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် တည်း ဟူ သော
ဉာဏ် တော် အ ပေါင်း နှင့် လည်း ပြည့်စုံ တော် မူ
ကြ လေ ပြီ ။

(ဂ) မဂ် လေး ပါး ဖိုရ် လေး ပါး အသင်္ခတ ဓာတ် မြတ်
သော နိဗ္ဗာန် ရွှေပြည် မြတ် သို့ လည်း ဝင် စံ တော်
မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။

ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စ
ကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်
ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်
ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်
များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေ
လာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်
များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာ
ကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လား
ကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာ
ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေ
အ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲ
တ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကား
ကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား တို့ ၏
တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်
အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါ
ကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ
အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်း
တည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်
သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ
သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သော
အ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့
သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်
မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာ
ကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော
ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ
ဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား
အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်
မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။

မှတ် ချက် .... အ ရောင်း အ ဝယ် စီး ပွား ရေး ကိစ္စ များ
ငွေ ရေး ကြေး ရေး ကိစ္စ များ ဘေး ကြတ် နံ ကြတ် အ
ခက် အခဲ များ အ ဖု့ အ ထစ် များ နှင့် ရင် ဆိုင် နေ ရ
သော် သူရဿတီ နတ် သမီး အား ကန် တော့ ပွဲ
ဒါ န ပွဲ (၁) ပွဲ ပေး ၍ ဆောင် ရွက် လုပ် ကိုင် ပါ လျှင်
ထူး ထူး ခြား ခြား အ ဆင် ပြေ အောင် မြင် လာ ပါ
လိမ့် မည် ။ ငွေ ရေး ကြေး ရေး ကိစ္စ အရောင်း အဝယ်
ကိ စ္စ အ ကြွေး ကိ စ္စ ရ လို မှု့ ကိစ္စ အောင် မြင် လို မှု့
ကိ စ္စ များ အ ဆင် ပြေ လာ ပါ လိမ့် မည် ။

ပြီးစီးပါက ပင့်ဖိတ်ကြားထားသော နတ်များအား၎င်း
သတ္တဝါ များ အား၎င်း သူတော်ကောင်းအရိယာများ
အား ၎င်း အမျှပေးဝေရာ၏ ။

အမျှပေးဝေပြီးနောက် မိမိ တက်နိုင်သ၍ မေတ္တာပို့ပေးပါ။ လိုအပ်သော အလိုရှိသောကိစ္စ အကြောင်းအရာ
အတွက် ဆု့တောင်းပါ ။ဤ အချက် များနှင့်ညီညွတ်
အောင် ကျင့်ဆောင်ပါလျှင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာ၏ အစွမ်း
သတ္တိ ဝင်လာပါတော့သည်။ ဂါထာ အစွမ်းထက်မြတ်
လာတော့၏ ။ မိမိဆောင်ရွက်တိုင်း အကျိူးပေးနေ
တော့သည် ။ နေ့စဉ် ကျင့်ဆောင်ပါလျှင် သြဇာအာဏာ
ကြီးလာပါသည်။ ပြောတိုင်း ဆိုတိုင်း လုပ်တိုင်း ကြံစည်
တိုင်း အောင်မြင်လာပါတော့သည်။ ဘေးရန်အန္တရာယ်
ကင်းဝေး ပပျောက်ရသည်။ မကောင်းသောအမင်္ဂလာ
မှန်သမျှ ကင်းဝေးပပျောက်ရ၏ ။ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာ
ဝ အဝရုဒ္ဓက နတ်ဆိုး ဘီလူးဆိုးမှန်သမျှကို နိုင်နင်းတော့
သည်။ အနာရောဂါ အမျိူးမျိူး ကင်ဆာရောဂါအမျိူးမျိူး
ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။

ဤ သ်ု့ကျင့်ဆောင်လာခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် သမ္ဗုဒ္ဓေ
ဂါထာတော်၏ စွမ်းအားသတ္တိ ဝင်ရောက်လာမှု့ကြောင့်
ဂါထာစွမ်းအားတက်လာသောကြောင့် ရေကို ကိုင်၍
သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကို ရွတ်လျှင်ရေဆူလာသည်။
သံပုရာရည် ရှောက်ရည် တို့ကို ကိုင်၍ ရွတ်ဖတ် လျှင်
အချဉ်ဓာတ်ပျောက်၍ အချိူဓာတ်ဖြစ် လာနိုင်တော့၏ ။

ဤ သစ္စာ တော် ခံ ဂါ ထာ ကြီး နှင့် ပက်သတ်လာ လျှင်
ဉာဏ် ရှိ သလို အသုံး ချ နိုင် ပါ သည်။
စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် နိုင် ပါ သည်။
ဤ ပြဆို ခဲ့သောနည်း ကို ယူ ၍ မိမိတို အ လို ရှိရာ
မိမိ တို့ ဖြစ်ချင် ရာကိစ္စ အလိုရှိ ရာ ကို ထည့် သွင်း ဆု့
တောင်း နိုင် ပါ သည်။
Credit: ဗေဒင်ဝါသနာအိုး

No comments:

Post a Comment