Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, September 23, 2017

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အမည္မဟုတ္


႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အမည္မဟုတ္
--------------------------------------------------------
႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းခ႐ုိင္၊ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေန႔စဥ္သုံးစကားျဖစ္သည္။ ၎စကားစုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါယာဂ်ာ၊ ကြန္ပါယာဂ်ာဆုိသည့္ စကားလုံးတုိ႔ကုိ ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔ လုိသည္။ “ပါယာဂ်ာ”ဆုိသည္မွာ “ရြာသား” ျဖစ္သည္။ “ကြန္ပါယာဂ်ာ” ဆိုသည္မွာ “ဘယ္ရြာသားလဲ” ဟု ေမးျခင္းျဖစ္သည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည့္စကားလုံးတြင္ “႐ုိဟင္”ဆုိသည္မွာ “ရြာေဟာင္း”ျဖစ္ၿပီး “႐ုိဟင္ဂ်ာ”ဆုိသည္မွာ “ရြာေဟာင္းရြာသား” ျဖစ္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕အနီးမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာရြာဟူ၍ ရွိပါသည္။ ရြာေဟာင္းရြာ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ကုိ ေစ်းဝယ္ရန္ ေရာက္လာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားကုိ “ကြန္ပါယာဂ်ာ” ဟု ေမးလွ်င္ “႐ုိဟင္ဂ်ာ” ဟု ေျဖဆုိၾကပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “ဘယ္ရြာသားလဲ” ၊ “ရြာေဟာင္းရြာသားပါ” ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏အမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစကားလုံး မဟုတ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ သိမွတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

#အဂၤလိပ္ေခတ္ကစခဲ့သည့္ျပႆ နာ
“႐ုိဟင္ဂ်ာ ဘယ္တုန္းက စခဲ့သနည္း” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရဖုိ႔ရန္ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားစြာကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈရာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၈၂၄-၂၆ ခုႏွစ္ (အဂၤလိပ္+ျမန္မာ-ပထမစစ္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပုိင္းကာလ)၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား အတားအဆီးမဲ့ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
၁၈၉၉-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ (စူးအက္တူးေျမာင္း ဖြင့္ၿပီးခ်ိန္ကာလ)တြင္ အဂၤလိပ္မ်ားက ေျမ႐ုိင္းေဝငွသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္စပါးမ်ား ျပည္ပသုိ႔ ပုိမုိတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္အရ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားကုိ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။
၁၉၄၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး ကူးစက္လာၿပီး ရခုိင္ႏွင့္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား လက္သုိ႔ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ က်န္ခဲ့ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ေလရာ ယခင္ကတည္းက အဆင္မေျပျဖစ္ေနေသာ ၎တုိ႔ႏွစ္ဖက္ၾကား လက္နက္အားကုိး၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ပဋိပကၡအစပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ဝုိက္၌ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔က အားသာခဲ့ေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ား၌ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားက အေရးသာသြားခဲ့ေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခုိင္၊ သက္၊ ဒုိင္းနက္ လူမ်ဳိးစုမ်ားမွာ အုိးအိမ္မ်ားစြန္႔၍ ထြက္ေျပးခဲ့ရေလသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကုိ ခံလုိက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (မူစလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။)
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ ယင္းကဲ့သို႔ သက္ဆုိးရွည္ေနေသာ ပဋိပကၡကုိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ပါ။
ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီးအၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ျပန္ဝင္လာခ်ိန္ကာလတြင္ စစ္အတြင္းကာလက အိႏ္ၵိယသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေသာ ရခုိင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ဝင္မလာႏုိင္ေစရန္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားက အျပင္းအထန္ တားဆီးခဲ့ၾကေလသည္။
#လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္၍
#မူစလင္ျပည္နယ္ေတာင္းျခင္း
၁၉၄၈-ခုႏွစ္(ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာကာလ)တြင္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားက ၎တုိ႔၏ လူဦးေရအမ်ားအျပားေနထုိင္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ကုိ “မူစလင္ျပည္နယ္အျဖစ္” သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာရာမွ အၾကမ္းဖက္မႈ စတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိရာတြင္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႔နယ္ ေက်ာက္ငႏြားရြာသား အဗၺဒူဟာဆင္ အမည္ရွိသူ ကုလားတစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။
လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈအဆင့္သုိ႔ “မူဂ်ာဟစ္” အမည္ျဖင့္ စတင္တက္လွမ္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံ၍ စည္း႐ုံးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနမဲ့မ်ားကုိ စည္း႐ုံးရသျဖင့္ စုစည္းမႈ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း တစ္ႏွစ္အတြင္း မူဂ်ာဟစ္အင္အား ခုႏွစ္ရာေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာခဲ့သည္။
၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ယင္းမူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားကုိ အမွတ္(၅) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းက စတင္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၁၉၅၁-၅၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမယုစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္တြင္ မုတ္သုံစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ လည္းေကာင္း ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကသည္။
မူဂ်ာဟစ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း အခုိင္အမာ တပ္စြဲေနႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံနယ္စပ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကရသည္။
ထုိအခ်ိန္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ-မျဖစ္ေသးေသာ ပါကစၥတန္အစုိးရကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ထြက္ေျပးလာေသာ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တေကာင္းရဲအဖြဲ႔က အဗၺဒူဟာဆင္ကုိ ဖမ္းဆီးရမိသြားခဲ့သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပါကစၥတန္အစုိးရက “ရွိတ္မူဂ်ီယာမန္”ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ျပည္တြင္းေရးမွာ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။ အေရွ႕ပါကစၥတန္(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)နယ္စပ္မွ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းအထိ တရားမဲ့ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကေလသည္။
အမွန္စင္စစ္ ယင္းတုိ႔သည္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ရပ္တည္မႈနယ္ေျမရရွိေရး (ခ) မူစလင္ျပည္နယ္ရရွိေရးကုိ လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသရွိ ျမန္မာ့နယ္ေျမအတြင္း ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ “ေရွာ္မလုပ္”ႏွင့္ “ဇူရာသန္”တုိ႔ ဦးစီးေသာ အင္အား (၁၅၀)သည္လည္းေကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ “ရာရွစ္” ဦးေဆာင္ေသာ အင္အား (၂၁၄)ေယာက္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း အသီးသီး လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ အမ်ားစု လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္ေဖာ့(ကာဆင္အဖြဲ႔ဝင္)သည္ လက္နက္မခ်ဘဲ ေနာက္လုိက္အင္အား(၂၀)ခန္႔ျဖင့္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနခဲ့ရာ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အင္အား(၅၀၀)အထိ စုေဆာင္းမိသြားခဲ့သည္။
၎အခ်ိန္တြင္ “အဘူဆီဒိတ္”ဦးစီးေသာ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူ အင္အား(၄၀)ခန္႔အဖြဲ႔ႏွင့္ “အႏုေဇာ္လီ” ဦးစီးေသာ အင္အား (၈၀)ခန္႔အဖြဲ႔တုိ႔က သီးျခားရပ္တည္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေလသည္။
မူစလင္ျပည္နယ္ရရွိေရး လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိလာေသာအခါတြင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိတာကုိ သတိျပဳၾကရေပမည္။
ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူေဇာ္ေဖာ့သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ “႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ထူေထာင္ေရး၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး” ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “႐ုိဟင္ဂ်ာ=ရြာေဟာင္းရြာသား” ဆုိေသာအမည္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ “၎တုိ႔သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္” ဟုဆုိကာ ၎တို႔၏ “႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရး၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး”လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၎အေရးအခင္းကာလအတြင္း ၎အေရးအခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြက္ ေမွာင္ခုိလက္နက္ ဝယ္ယူရရွိမႈလမ္းစ ပြင့္သြားခဲ့ျပန္သည္။ ၎အေျခအေနကုိ အစျပဳၿပီး လက္နက္ကုိင္အင္အား (၂၀၀)ခန္႔အထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္တြင္ပင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္ပါကစၥတန္မွာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။ တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွ ႏုိင္ငံ(၂)ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကြဲသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလတုန္းက အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံပုိင္ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံအစုိးရထံမွ ခြဲထြက္ခြင့္အေရးဆုိၿပီး သီးျခားႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
#႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
၁၉၇၂-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဇာ္ေဖာ့သည္ အကြဲကြဲျဖစ္ေနေသာ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ စုစည္း၍ ႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)ကုိ စုစည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းပါတီတြင္ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူေဇာ္ေဖာ့က ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ေရးတာဝန္ခံ၊ အဘူဆီဒိတ္က ဥကၠ႒၊ ဘီေအေဇာ္ေဖာ့က အတြင္းေရးမွဴး၊ ေဇာ္လဝီမူေဇက ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဗာဂလိရြာတြင္ အေျခခ် ခုိေအာင္းေနထုိင္ခဲ့သည္။ အင္အား(၅၀၀)ေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာခဲ့သည္။
ယင္းတုိ႔ကုိ မႏွစ္ၿမဳိ႕ေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ သတင္းေပး တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူ ေဇာ္ေဖာ့ႏွင့္ ေနာက္လုိက္(၆၀)တုိ႔သည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံသြားခဲ့ၾကသည္။
ထုိသို႔ၿပဳိကြဲသြားေသာ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အတြင္းေရးမွဴး ဘီေအေဇာ္ေဖာ့ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ရာမွ ဥကၠ႒ေဇာ္ေဖာ့ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သာ ေပၚလြင္လာခဲ့ေလသည္။ ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္းရြာဇာတိ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ တကၠသုိလ္မွ ဘီေအဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
#႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး
ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ) အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ဘာ့စ္ပါရ္၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (RohinghaPatriotic Front = RPF) ကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။
ဘီေအေဇာ္ေဖာ့(B.A Zafur)က ဥကၠ႒၊ ႏူရ္းအစၥလာမ္ (Nutum Islam)က ဒုဥကၠ႒၊ မုိဟာမက္ေရွာ္ဖီက အတြင္းေရးမွဴး၊ ေဇာ္ကရီးယားႏွင့္ ေဒါက္တာယူနိမ့္စ္(Dr.Unus)က ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္၍ အင္အား(၇၀)ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္တြင္ ေခၚေတာကုလားလူငယ္အခ်ဳိ႕ (ခ) ဘဂၤလီကုလားလူငယ္အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္၍ ယင္းအဖြဲ႔သုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအဖြဲ႔သည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၌ အေျချပဳ၍ ထြက္ေျပးလာေသာ ကုလားမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ရာ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္တြင္ ပိုမုိသြက္လက္ခဲ့ေလသည္။
၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ၿပိဳ (Taungbro) ေဒသအထိ စိမ့္ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေလသည္။
#႐ုိဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (RSO)
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသကုိ အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွားေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူမ်ားအဖြဲ႔မွာ-
(က) ႐ုိဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingha Soliderity Organization = RSO)
(ခ) ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)
(ဂ) အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာအစၥလာမ္မစ္တပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)
(ဃ) ႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party)
(င) ရခုိင္ျပည္အီတီဟာဒူမူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႔ (Itihadul Mojahadin of Arakan = IMA) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ေဖာ္ျပပါ ႐ုိဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingha Soliderity Organization = RSO) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာယူနိမ့္စ္၊ စစ္ေရးတာဝန္ခံ ေဇာ္ကရီးယားတုိ႔ဦးေဆာင္၍ အင္အား (၃၀၀)ခန္႔ျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ အူခီးယား(Ukhia)ၿမဳိ႔နယ္၊ ေမာဇီရွပ္ရြာအနီး ဒုိင္ၾကာ သီးစခန္းႏွင့္ ရာမူး(Ramu)ၿမဳိ႕နယ္၊ အူနာပါရြာ အေရွ႕ဘက္တစ္မုိင္ခန္႔တြင္ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျဖန္႔ခြဲ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အတြက္ လက္နက္မ်ားကုိ ကမ္ပူးခ်ားနယ္စပ္ လက္နက္ေမွာင္ခုိဂိုဏ္းထံမွ ရရွိေနခဲ့ၿပီး အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား၊ တူရကီႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံရွိ အစၥလာမစ္အဖြဲ႔ အသီးသီးတုိ႔ထံမွ တိတ္တိတ္ပုန္းေထာက္ပံ့သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ရရွိေနခဲ့သည္။
#အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF) တြင္ ဥကၠ႒နာ႐ူးအစၥလာမ္ ေခါင္းေဆာင္၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၊ နတ္ေခ်ာင္းစရီၿမဳိ႕နယ္၊ ဇြဳိင္လာဘူရီရြာတြင္ စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္၍လည္းေကာင္း၊ အူခီးယားၿမဳိ႕နယ္၊ ေဟေဇလ် (Hayzelong)တြင္ စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးကုိ ေဟာ္လီမာလာရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။
၎အဖြဲ႔တြင္ အင္အား(၁၀၀)ခန္႔သာရွိၿပီး ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ၎အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ နာ႐ူးအစၥလာမ္သည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ စစ္ေရးမဟာမိတ္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္နက္တင္သြင္းေရး ကိစၥမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။
၎အျပင္ နာ႐ူးအစၥလာမ္ဦးစီးေသာ အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အား ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေနသူ ေတာင္ကုတ္ဇာတိ (ABYMU) ရဟန္းပ်ဳိအဖြဲ႔နာယက ဦးေခမာစာရက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႔သုိ႔ ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingha Soliderity Organization = RSO)ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး အာရကန္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ ေရွာ္ဖီဟူစိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာယူနိမ့္စ္တုိ႔ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)ႏွင့္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔(ေခၚ) ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF) အဖြဲ႔ဟူ၍ အသီးသီး ကြဲျပားခဲ့ၾကရသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)တြင္ ေရွာ္ဖီဟူစိန္ဦးစီး၍ အင္အား(၂၀)ခန္႔ျဖင့္ စစ္တေကာင္း၌ အေျချပဳကာ အဖြဲ႕အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအဖြဲ႔-ရန္ပုံေငြရရွိေရးအတြက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF) ဗဟုိေကာ္မတီေဟာင္း ေဆြဂ်က္က တကၠဆပ္နယ္တြင္ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံေပးလ်က္ ရွိခဲ့သည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)အား ေဖာ္လိပ္မူဇာမာန္မွ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇား(Cox’s Bazar)ခ႐ုိင္၊ တန္ခါလီ (Tinkhali) အနီးတြင္ စခန္းတည္ေဆာက္ အေျချပဳလ်က္ အင္အား (၂၀)ခန္႔ျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္အီတီဟာဒူမူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႔ (Itihadul Mojahadin of Arakan = IMA)အား ေမာ္လဝီဟာနစ္ (Maulvi Hanif) ဦးစီး၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ အူခီးယားၿမဳိ႕နယ္၊ ဂူနာမန္နာရြာတြင္ စခန္းတည္ေဆာက္ လႈပ္ရွားလ်က္ အင္အား(၂၀)ခန္႔ျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။
#ျပည္ပအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ဝါဒျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ထိေရာက္မႈမ်ား
လူမ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားေသာ တစ္ယူသန္ ကုလားဆုိးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေပးစာကမ္းစာမ်ားကုိ ေမွ်ာ္ကုိးအားထားေနၿပီး မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ ေဒသတြင္ လုံ႔လထုတ္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိစိတ္မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ အေခ်ာင္ရမည့္ နည္းလမ္းကိုေရြး၍ “ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရက မူစလင္မ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ဗလီမ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း၊ မူစလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိမ္းက်င့္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲတြင္ ေနထုိင္ခြင့္မျပဳဘဲ ေမာင္းထုတ္ေနေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ေျမအတြင္း မူစလင္ဒုကၡသည္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း” လႈံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန္႔လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေလသည္။
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ႀကံဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျပည္ပ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြေသာ ၾကားေနႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ထိပါးလာခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုပါ ပ်က္ျပားရေလေအာင္ ေဇာင္းေပးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႔၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က အဆုိပါဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ မွားယြင္းစြာ၊ တစ္ဖက္သတ္၊ သိရွိနားလည္ျခင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
အဆုိပါ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေရးအ႐ႈပ္အရွင္းအရ ေနရာတစ္ခုရရွိေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရရွိမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ မြန္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားျဖစ္ပါလ်က္ “႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး” ဆုိသည့္ သမုိင္းလိမ္ အမည္တစ္ခုျဖင့္ “႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ သီးျခားရရွိေရး” စတင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေလသည္။
ဆက္လက္၍လည္း အစဥ္တစုိက္ ဆက္လက္လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေလသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံအတြင္း အေျခခ် ခုိေအာင္းေနထုိင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ၍ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာသစ္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ တုိက္ကြက္ေဖာ္ေနခဲ့ၾကသည္။
၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘဲ တုိင္းရင္းသားဟန္ေဆာင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။
ဆန္႔က်င္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ လိမ္လည္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သားတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ညီအစ္ကုိမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။
သမုိင္းအစဥ္အဆက္ ေအးအတူ-ပူအမွ် ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိတုိ႔ ပုိင္စုိးရာနယ္ေျမ(ျမန္မာႏုိင္ငံ)အတြင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အမွန္တကယ္ ရွိသင့္/ မရွိသင့္၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ အသက္သြင္းမႈ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ သုံးႏႈန္းေခၚဆုိမႈတုိ႔ကုိ လက္ခံသင့္/မသင့္ဆုိသည္တုိ႔ကုိ အမွန္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၎တုိ႔၏ ျဖစ္တည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဖတ္႐ႈသုံးသပ္သူတုိ႔အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေစရန္ သက္ေသခံအျဖစ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသတည္း။
ဦးအကၤုရ(လား႐ႈိး)

No comments:

Post a Comment