Latest News

Wednesday, June 7, 2017

ရမည္းသင္း၊အင္းတိုင္းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ၊လက္အုပ္ခ်ီတဲ့ ဓေလ့

ရမည္းသင္း၊အင္းတိုင္းရြာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ
ဦးေဇာ္၀င္(USDP) တိုင္း ၁
ဦးေအာင္မ်ိဳၚဦး (NLD)တိုင္း ၂