တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို အလဲြသုံးစားမလုပ္ေရး ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြသတိေပး

 

တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို အလဲြသုံးစားမလုပ္ေရး ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြသတိေပး

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုး ရမ်ားအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိက္႐ုိက္ခြင့္ ျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အလဲြသုံးစား မလုပ္မိရန္ အေရး ႀကီးေၾကာင္း ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြ က သတိေပးေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ရာတြင္ လြယ္ကူ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွ ဥကၠ႒တာ၀န္ယူ ထားသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ား က အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း (က်ပ္သန္း ၆,၀၀၀ အထိ) ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ ဗဟုိအစိုးရကေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဒုသမၼတဦးျမင့္ေဆြကေျပာသည္။

‘‘လုပ္ရ ကိုင္ရတာ လြယ္ လြယ္ကူကူ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာပါ။ အဲဒီအေပၚ မွာ အလဲြသုံးစားမလုပ္ဖို႔ အေရး ႀကီးတယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလုပ္မွ တုိး တက္လာမယ္’’ ဟု ဒုသမၼတဦးျမင့္ ေဆြက ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ဥကၠ႒တာ ၀န္ယူထားသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ မတီမ်ားက ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ခြင့္ျပဳႏုိင္ခြင့္ အ မိန္႔ေၾကာ္ျငာစာကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက မတ္လ ၃ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထုိးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစုိးရ မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ခဲြေ၀ခ်ထားမႈ သည္ ဗဟုိဦးစီးစနစ္ကို စတင္ၿဖိဳခ်ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ္လည္း စနစ္တက်ကိုင္ တြယ္ထိန္းသိမ္း ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ မၾကာမီ ျပ႒ာန္းမည့္ နည္းဥပေဒ မ်ားတြင္ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုး ရမ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳႏုိင္ ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တရား၀င္ျပ႒ာန္း ထားသည္။


7Day News Journal
http://www.7daydaily.com/story/93990
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)