ေသျခင္းကိုမေၾကာက္ ေလာကဓံကိုခံနိင္ေသာ ဂါထာေတာ္


 
ေသျခင္းကိုမေၾကာက္ ေလာကဓံကိုခံနိင္ေသာ ဂါထာေတာ္

"""အဘိဏွသုတ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္"""

ပဥၥိမာနိ ဘိကၡေ၀ ဌာနာနိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺာနိ
ဣတၳိယာ ၀ါ ပုရိေသန ၀ါ ဂဟေ႒န ၀ါ ပဗၺဇိေတန ၀ါ။

ကတမာနိ ပဥၥ-
၁။ ဇရာဓေမၼာမွိ၊ ဇရံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၂။ ဗ်ာဓိဓေမၼာမွိ၊ ဗ်ာဓႎ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၃။ မရဏဓေမၼာမွိ၊ မရဏံ အနတီေတာတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၄။ သေဗၺဟိ ေမ ပိေယဟိ မနာေပဟိ နာနာဘာေ၀ါ ၀ိနာဘာေ၀ါမွိတိ
အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
၅။ ကမၼႆေကာမွိ ကမၼဒါယာေဒါ ကမၼေယာနိ ကမၼဗႏၶဳ ကမၼပၸဋိႆရေဏာ၊
ယံ ကမၼံ ကရိႆာမိ ကလ်ာဏံ ၀ါ ပါပကံ ၀ါ၊
တႆ ဒါယာေဒါ ဘ၀ိႆာမီတိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။
ဣမာနိ ေခါ ဘိကၡေ၀ ပဥၥ ဌာနာနိ အဘိဏွံ ပစၥေ၀ကၡိတဗၺာနိ
ဣတၳိယာ ၀ါ ပုရိေသန ၀ါ ဂဟေ႒န ၀ါ ပဗၺဇိေတန ၀ါ။

အဘိဏွသုတ္ ျမန္မာျပန္

ရဟန္းတို႔ ငါးပါးကုန္ေသာ ဤအေၾကာင္းတရားတို႔ကို မိန္းမသည္ လည္းေကာင္း ေယာက္်ားသည္ လည္းေကာင္း လူသည္ လည္းေကာင္း ရဟန္းသည္ လည္းေကာင္း ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

အဘယ္ငါးပါးတို႔နည္းဟူမူကား။

ငါသည္ အိုျခင္းသေဘာ႐ွိသည္၊ အိုျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါသည္ နာျခင္းသေဘာ႐ွိသည္၊ နာျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါသည္ ေသျခင္းသေဘာ႐ွိသည္၊ ေသျခင္းသေဘာတရားကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေခ်။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါ့အား ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ ခ်စ္ႏွစ္လိုအပ္ကုန္ေသာ။ ႏွလံုးကိုပြားေစတတ္ကုန္ ေသာ အေဆြအမ်ဳိး အေဆြခင္ပြန္း ခ်စ္ကြၽမ္း၀င္သူတို႔ႏွင့္ အရပ္တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္း သြားသျဖင့္ ႐ွင္ကြဲကြဲရျခင္းသည္ လည္းေကာင္း။ ဘ၀တစ္ပါးသို႔ ေျပာင္းသြား သျဖင့္ ေသကြဲကြဲရျခင္းသည္ရွိ၏။ ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္ မျပတ္ဆင္ျခင္အပ္၏။

ငါသည္ ကံသာလွ်င္ မိမိဥစၥာရွိသည္။

ကံသာလွ်င္ အေမြခံ႐ွိသည္။

ကံသာလွ်င္ အေၾကာင္း႐ွိသည္။

ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး႐ွိသည္။

ကံသာလွ်င္ ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္းရာ႐ွိသည္ ျဖစ္၏။

ေကာင္းသည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ မေကာင္းသည္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ ထိုကံကို ျပဳအံ့ ထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈကံ၏ ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြခံသည္ ျဖစ္ရအံ့။
ဤသို႔ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္၏။

ရဟန္းတို႔ ဤငါးပါးေသာ အေၾကာင္းတရားတို႔ကို မိန္းမသည္လည္းေကာင္း ေယာက္်ားသည္လည္းေကာင္း လူသည္လည္းေကာင္း ရဟန္းသည္လည္းေကာင္း ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ဆင္ျခင္အပ္ကုန္၏။

ဓမၼနဒီ
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)