ကရ၀ိက္ဥယ်ာဥ္၊ ျပည္သူ႕ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျမကြၽန္းသာ အစရိွသည့္ ေျမေနရာမ်ားကို ငွားရမ္းခသည္ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္က်ပ္ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ နစ္နာလ်က္ရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကား

 

ကရ၀ိက္ဥယ်ာဥ္၊ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ျမကြၽန္းသာ အစရိွသည့္ ေျမေနရာမ်ားကို ငွားရမ္းခသည္ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ နစ္နာလ်က္ရိွေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားရာ၌ ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစားကြင္းဌာနသည္ ကန္ေတာ္ႀကီး စိမ္းလန္းစုိေျပေရး သာယာလွပေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ရန္ ေျမဧရိယာ ၁၈ ဒသမ ၇၃၁ ဧကအား ေဇကမၻာကုမၸဏီသို႔ ငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းထားသည့္ ကန္ေတာ္ႀကီးကရ၀ိက္ ဥယ်ာဥ္ကမၻာ ေျမေနရာသည္ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ ေလ်ာ့နည္းေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉ ဘီလ်ံေက်ာ္ နစ္နာေနေၾကာင္း၊ ငွားရမ္းသည့္ ကာလသည္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပထမငါးႏွစ္အထိ ငွားရမ္းခ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ဧက က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္သန္း ၃၀ ျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ငွားရမ္းမႈစာခ်ဳပ္ ငွားရမ္းခမ်ားအား ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း မျပဳဘဲ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး မူလငွားရမ္းခ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းေသာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မမ်ားေသာႏႈန္း တုိးျမႇင့္ရန္ ျဖစ္သျဖင့္ မ်ားစြာနစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပထမငါးႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ျပည့္ေျမာက္ၿပီး ငွားရမ္းစာခ်ဳပ္ပါ အပိုဒ္ ၃ အရ ေနာင္စာခ်ဳပ္ ထပ္မံခ်ဳပ္ဆိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာမႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္သန္း ၆၀ တုိးျမႇင့္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမွာ ငွားရမ္းပါက တစ္စတုရန္းေပကို က်ပ္ ၂၀၀၀ ခန္႔ေပးၿပီး ငွားရမ္းေနရခ်ိန္မွာ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီက တစ္စတုရန္းေပကို ေျခာက္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္သာ ငွားရမ္းထားတဲ့အတြက္ တစ္လကို က်ပ္ ၁၉၉၄ ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ တစ္လကို က်ပ္ ၁၆၅၉ ဒသမ ၈၆ သန္း၊ တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ၁၉ ဒသမ ၉၂ ဘီလ်ံ နစ္နာလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေဒၚခင္သန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ရွိ ေျမဧက ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကအား Natural World Co.,Ltd သို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ၂၅ ႏွစ္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္အား ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ခ်ဳပ္ဆိုငွားရမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကစားနည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးေသာ္လည္း ၿပီးစီးရန္ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ မရွိေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

Natural World Co.,Ltd သည္ စာခ်ဳပ္ပါ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ၀င္ေငြရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ေငြေၾကးကုန္က်မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီသို႔ ငွားရမ္းထားသည့္ ေျမဧက ၇၆ ဒသမ ၃၆ အနက္ ၀င္ေငြရ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ၂၉ ဒသမ ၃၉ သာရွိၿပီး က်န္ ၄၈ ဒသမ ၉၇ ဧကမွာ Public Area မ်ားသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီမွ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ ၀င္ေငြရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ေျမ ၂၇ ဒသမ ၃၉ ဧကအတြက္ ငွားရမ္းမႈအျဖစ္ တြက္ခ်က္ပါက ငွားရမ္းခမွာ တစ္စတုရန္းေပ က်ပ္ ၂ ဒသမ ၄၇ သန္းသာ ရရွိသျဖင့္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၁၉၀ ဒသမ ၁၆၁ သန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၄ ဒသမ ၂၈၁ ဘီလ်ံ နစ္နာေနေၾကာင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေနရာတြင္ရွိသည့္ ျမကြၽန္းသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္သည္ ေခတ္ကာလေပါက္ေစ်းႏႈန္း တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ ေပးေနရခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီရွစ္ခုအား တစ္ဧကက်ပ္ ၁၀ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ရာ တစ္စတုရန္းေပလွ်င္ တစ္လလွ်င္ ၂၅ က်ပ္သာ ရရွိသျဖင့္ ငွားရမ္းခမ်ား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ထားသည့္တိုင္ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၈၀၂ ဒသမ ၄၆ သန္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၆၂၉ ဘီလ်ံ နစ္နာေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ျမကြၽန္းသာဥယ်ာဥ္တြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Max Myanmar Group Co.,Ltd, Eden Group Co.,Ltd, Inya Palace Co.,Ltd, Magic Land Co.,Ltd, Nay La Pwint Services Co.,Ltd, MGS Resort & Entertainment Co.,Ltd, Good Shan Brothers, Ryu Ji Co.,Ltd တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ဆန္းထူးေအာင္၊ ထက္႐ိႈင္း
Eleven Media Group
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)