စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အစီရင္ခံစာအား အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္း


စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး အစီရင္ခံစာအား
အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္း
ရႈခင္းသာပန္းၿခံ (Media One Company)
၁၈.၆၃ ဧက-ေျမတစ္ဧကလွ်င္ ၃သိန္း
ငွားရမ္းခဲ့ေသာကာလ -၄၅ႏွစ္
ပထမစာခ်ဳပ္ကာလ -ႏွစ္၃၀
ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါကယခင္ငွားရမ္းခဲ့
ေသာကာလထက္ ၅% ထက္မနည္း ၁၀%ထက္မမ်ားရ
စာခ်ဳပ္အရတည္ေဆာက္ရမည့္ေရကူးကန္၂ကန္
၊ေခတ္မွီအေအးခန္းေစ်းဝယ္စင္တာ၊ကားပါကင္ပါစား
ေသာက္ဆိုင္ႀကီး တည္ေဆာက္မႈမရွိေသး။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာေန႔ ၁/၁၁/၂၀၁၃
ျမကၽြန္းသာအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္
(တင္ဒါမရွိ၊ ကုမၸဏီ၈ခု)
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သူ - ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္
ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ကာလ - ၁၈/၃/၂၀၁၃
စုစုေပါင္းဧက - ၄၂.၄၄၀
(တစ္ဧက၊ တစ္လလွ်င္ - ၁၀သိန္း)
အစိုးရႏွစ္နာမႈ - တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၁ဘီလီယံေက်ာ္
ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ - ၇၆.၃၆ ဧက
(Natural World ကုမၸဏီ)
ငွားရမ္းခဲ့ေသာကာလၾကာခ်ိန္ -၂၅ႏွစ္
ပထမ၅ႏွစ္ကာလ
၁/၄/၂၀၁၁မွ ၃၁/၃/၂၀၁၆ထိ (၂၄သန္း)
ကာလေပါက္ေစ်းအရ
ႏိုင္ငံေတာ္မွနစ္နာေငြ - တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၄ဘီလီယံ
ကရဝိတ္ဥယ်ာဥ္ကမာၻ (ေဇကမာၻကုမၸဏီ)
ေျမဧရိယာ -
၁၈.၇၃ဧက ငွားရမ္းခဲ့သည့္ကာလႏွစ္၃၀
ငွားရမ္းခဲ့ေသာေစ်းႏႈန္းတစ္ဧကလွ်င္
တစ္ႏွစ္၁.၂သန္း၊
ႏိုင္ငံေတာ္မွနစ္နာေငြတစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၉ဘီလီယံ
credit ဘုန္းျမတ္ေမာ္
AKN MT
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)