ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထြက္ႀကိဳ ခ်ီးေျမာက္ခံရသူ ရ-ဦး


ေသာၾကာေန ၃၀ ဒီဇင္ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၀:၀၃

ဤသာသနာေတာ္၌ မတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ထြက္ႂကြ ႀကိဳ ဆို၍ ခ်ီးေျမာက္ျခင္း ခံရေသာ ပုဂၢိဳ လ္ထူး ရ-ဦး ရွိေလသည္။ ၎တို႔မွာ-

၁။ အရွင္မဟာ ကႆ ပ

၂။ အရွင္မဟာ ကပၸိန

၃။ အရွင္ အႏု႐ုဒၶါ

၄။ အရွင္ ကာဋိကဏၰေသာဏ

၅။ ဝနဝါသီ တိႆ သာမေဏ

၆။ ရဝတ သာမေဏ

၇။ အရွင္ ပုကၠဳ သာတိ… တို႔ျဖစ္သည္။

၁။ အရွင္မဟာကႆ ပ-

ဓုတင္ အရာဧတဒဂ္ရ တတိယသာဝက ရွင္မဟာကႆ ပ ဖစ္သည္။ ဓမၼဝိနယတို႔ကို ယေန႔အထိ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ပထမ သဂၤါယနာတင္၍ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ထရဝါဒ သာသနာေတာ္ အတြက္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားသူ ဖစ္သည္။

'ေသနနိဂုံး' လူေသစြန႔္ရာ အရပ္မွ 'သကၤန္းလ်ာ' အျဖစ္ မတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ပံ့သုကူ ကာက္ယူ၍ ဝတ္ဆင္ေတာ္မူေသာ, တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ ႀကီးလွေသာ သကၤန္းေတာ္ျမတ္ကို (သကၤန္းခ်င္း) လဲလွယ္ဝတ္ဆင္ခြင့္ ရေသာသူ ဖစ္၏။ (ျမတ္စြာဘုရား ပံ့သုကူ ကာက္စဥ္ မဟာပထဝီ မႀကီး သိမ့္သိမ့္တုန္လွုပ္ ခဲ့သည္အထိ ထူးျမတ္ေသာ သကၤန္းေတာ္ ဖစ္သည္။)

မိဘမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ ပိပၸလိ သတို႔သားႏွင့္ ဘဒၵကာပိလာနီ သတို႔သမီးတို႔သည္ လက္ထပ္ေသာ္လည္း ရာဂမဖက္ သန႔္ရွင္းစြာ နၾကေလသည္။

မိဘမ်ား ဆုံးပါးၿပီးေနာက္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း အလုံးစုံေသာ ဥစၥာတို႔ကို စြန႔္လွူ ၿပီး မတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္းရဟန္းဝတ္ကာ မတ္စြာဘုရား ရွိရာ ရာဇၿဂိဳဟ္သို႔ ရွင္မဟာကႆ ပ အေလာင္းေတာ္ ပိပၸလိ ရဟန္းႏွင့္ ဘဒၵကာပိလာနီ ရဟန္းမတို႔ အတူထြက္လာၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ လမ္းဆုံတစ္ခုအေရာက္၌ သူတစ္ပါး အျမင္မမွားေစရန္ လမ္းခြဲထြက္လာရာ မဟာပထဝီေျမႀကီး တုန္လွုပ္ေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို မတ္စြာဘုရား သိျမင္ေတာ္မူ၍ ဝဠဳ ဝန္ က်ာင္းေတာ္မွ သုံးဂါဝုတ္ ခရီးကို တစ္ကိုယ္တည္း ႂကြလာကာ ရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-သြယ္ လႊတ္၍ ႀကိဳ ဆိုခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၂။ အရွင္မဟာကပၸိန-

ကုကၠဳ ဋဝတီ တိုင္းျပည္မွ မဟာကပၸိန မင္းႀကီး ဖစ္သည္။ ရဟန္းေယာက်္ား အမ်ားအျပားကို တစုတည္း တစ္ထိုင္တည္း အကၽြတ္တရား ရေအာင္ ဟာနိုင္ေသာ နရာတြင္ 'ဘိကၡဳ ၾသဝါဒက' ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ ရသူျဖစ္သည္။

ရွးဘဝ ပါရမီအေလ်ာက္ ရတနာျမတ္သုံးပါးကို ဆည္းကပ္လို သာေၾကာင့္ မင္းသည္ေတာ္တို႔ကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာသို႔ သုံးယူဇနာ အရပ္ထိ န႔စဥ္သတင္းေထာက္ စေလ၏။

တေန႔တြင္မူ သာဝတၳိျပည္မွ လာေသာ လည္းကုန္သည္မ်ား ထံမွ 'ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူၿပီ' ဟူေသာ စကား ၾကားသိရေလသည္။ ထိုစကား မဆုံးခင္ပင္ ပီတိေၾကာင့္ သတိလစ္ လ၏။ သုံးႀကိမ္ေမး၍ သုံးႀကိမ္လုံး ပီတိေၾကာင့္ မာေမ့၏။ လးႀကိမ္ေျမာက္မွ ထိန္းနိုင္၍ ဆက္ေမးေလရာ ဓမၼရတနာႏွင့္ သံဃာရတနာျမတ္ တို႔အေၾကာင္း ၾကားသိ၍ ပီတိျဖစ္ျပန္ေလသည္။

ထိုသတင္းအတြက္ လွည္းကုန္သည္မ်ားကို ဆုေပးၿပီး အတူပါ အမတ္တစ္ေထာင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ ''မိမိတို႔အားလုံး ဘုရားထံသြား၍ ရဟန္းျပဳ တာ့မည့္ အေၾကာင္း''ကို လွည္းသမားမ်ားအား အေနာ္ဇာ မိဖုရားႀကီးထံ စာလြာပို႔ဆက္ေစ၏။

ထို႔ေနာက္ အမတ္တစ္ေထာင္ႏွင့္အတူ မင္းစီး၍ မတ္စြာဘုရားရွိရာ သာဝတၳိျပည္သို႔ ထြက္လာၾကေလသည္။ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို သစၥာဆို၍ မစ္သုံးစင္းကို ဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး နာက္ဆုံး မစ္တဘက္ကမ္း ညာင္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ မတ္စြာဘုရားသည္ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-သြယ္လႊတ္၍ ႀကိဳဆိုခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၃။ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ-

အေလာင္းေတာ္ သိဒၵတၱမင္းသားႏွင့္ ဝမ္းကြဲညီေတာ္, မရွိစကား မၾကားဖူးေသာ, ဒိဗၺစကၡဳ ဧတဒဂ္ရ အရွင္အႏု႐ုဒၶါ ဖစ္သည္။ ခ်စ္တတ္ေသာသူ, သူ႔သေဘာ လိုက္ေလ်ာတတ္သူ ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

'န,ထက္ ဣတင္၊ မည္မွန္ပင္၊ အစဥ္မွတ္ၾက၊ အနိ႐ုဒၶ'' ဟု ဗုဒၶသာသနိက ပထဝီဝင္က်မ္းတြင္ 'အနိ႐ုဒၶ' ဟုလည္း ပဖူး၏။ မခ်ဳ ပ္ေပ်ာက္, မပ်က္စီးေသာသူ ဟူ၏။

မတ္စြာဘုရားရွင္ ပည္ေတာ္ဝင္ၿပီးေနာက္ သာကီဝင္ မင္းသားတစ္ေထာင္တို႔ ရဟန္းျပဳ၏။ သို႔ေသာ္ ဘဒၵိယ, အႏု႐ုဒၶါ, အာနႏၵာ, ဘဂု, ကိမိလ, ဒဝဒတၱ ဤသာကီဝင္ မင္းသား ၆-ပါး ရဟန္းမျပဳ ဘဲ နရာ 'သာကီဝင္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရဟန္းမျပဳ ' ဟု ကဲ့ရဲ့ၾကသည္။ ထိုခါမွ မင္းသားမ်ား ရဟန္းျပဳ ၾကေလသည္။

ထိုပထမဝါ၌ပင္ အရွင္ဘဒၵိယ ရဟႏၲာျဖစ္သည္။ အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ ရေတာ္မူသည္။ အရွင္ေဒဝဒတ္မူ လာကီသမာပတ္ ၈-ပါးရ၏။ အရွင္အာနႏၵာ သာတာပန္ ဖစ္ေလသည္။ ဘဂုေထရ္ႏွင့္ ကိမိလမေထရ္တို႔ကား နာက္မွ ရဟႏၲာ ဖစ္ေတာ္မူ၏။

တရံေသာအခါ အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ မးေလၽွာက္ေလ၏။ အက်ဥ္းမွာ-

>အကၽြန္ုပ္သည္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ျဖင့္ တစ္ေထာင္ေသာေလာကဓာတ္ကို မင္ပါသည္။

>မတြန႔္ဆုတ္ေသာလုံလျဖင့္ အားထုတ္ပါသည္။ မ့ေလ်ာ့မရွိ သတိအျမဲ ထင္ပါသည္။ ကိုယ္ပူလည္း မရွိဘဲ ၿငိမ္းေအးပါသည္။ စိတ္သည္ တစ္ခုေသာ အာ႐ုံ၌ ကာင္းစြာတည္ပါသည္။

>သို႔ေသာ္ အာသေဝါတရားတို႔မွ မလြတ္နိုင္ေသးပါ။

အရွင္သာရိပုတၱရာက ပန္ေျဖၾကားပုံမွာ-

>သင္သည္ တစ္ေထာင္ေသာ လာကကို မင္၏ဟု မာန္ျဖစ္ေနသည္။

>မတြန႔္ဆုတ္ဘဲ စိတ္သည္ တစ္ခုေသာအာ႐ုံ၌ တည္ေနသည္ဟု ဥဒၶစၥ ဖစ္ေနသည္။

>အာသေဝါတရားမွ မလြတ္ေသးဟု သံသယ ကုကၠစၥ ဖစ္ေနသည္။

ဤ 'မာန' 'ဥဒၶစၥ' 'ကုကၠစၥ' တရားသုံးပါးကို ဖယ္ထုတ္၍ သင္၏စိတ္ကို နိဗၺာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေလာ့ ဟုတရားေပးေလ၏။

အရွင္အႏု႐ုဒၶါသည္ အရွင္သာရိပုတၱရာထံမွ ကမၼ႒ာန္း သင္ယူၿပီး စတိတိုင္း အေရွ႕ဘက္ ဝါးေတာသို႔ ႂကြေရာက္ အားထုတ္ လသည္။ ၁၅-ရက္ မအိပ္မေန စၾကၤႎေလၽွာက္ အားထုတ္၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ သာေၾကာင့္ ခတၱအပန္းေျဖစဥ္ မဟာပုရိသ ဝိတက္ႀကီးမ်ား ဖစ္ေပၚလာသည္။

၁။ ဤေလာကုတၱရာ တရားသည္… အလိုနည္းသူသာ ပည့္စုံ၏။ အလိုႀကီးသူ မျပည့္စုံ။

၂။ ရာင့္ရဲလြယ္သူသာ ပည့္စုံ၏။ မေရာင့္ရဲသူ မျပည့္စုံ။

၃။ ဆိတ္ၿငိမ္သူသာ ပည့္စုံ၏။ အေဖၚ၌ ပ်ာ္သူ မျပည့္စုံ။

၄။ လုံ႔လထက္သန္သူ ပည့္စုံ၏။ ပ်င္းရိသူ မျပည့္စုံ။

၅။ သတိေကာင္းသူ ပည့္စုံ၏။ သတိလြတ္သူ မျပည့္စုံ။

၆။ စိတ္တည္ၾကည္သူ ပည့္စုံ၏။ မတျည္ကည္သူ မျပည့္စုံ။

၇။ ပညာရွိသူသာ ပည့္စုံ၏။ ပညာမဲ့သူ မျပည့္စုံ။

ထို ရ-ပါး ဖစ္ေပၚၿပီး အရဟတၱမဂ္ အတြက္ ၈-ခုေျမာက္ တရားလိုေသးရာ မတ္စြာဘုရား သိျမင္ေတာ္မူ၍ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ႂကြလာခ်ီးေျမာက္၍ တရားေဟာေတာ္ မူေလသည္။

၈-ခုေျမာက္အျဖစ္, ဤေလာကုတၱရာတရား ၉-ပါးသည္…

သံသရာကို ခ်ဲ႕တတ္သည့္ တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ ဟူေသာ ပပဥၥတရားမွ ကင္းသည့္ နိဗၺာန္၌ မြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သာ ပည့္စုံ၏။ တဏွာ, မာန, ဒိ႒ိ တရားတို႔၌ မြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ တတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၌ မျပည့္စုံေပ။…

ထို႔ေနာက္ မတ္စြာဘုရားသည္ အရွင္အႏု႐ုဒၶါအား ဤဝါးေတာ၌ပင္ ဝါကပ္ရန္ မိန႔္ေတာ္မူၿပီး တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ပင္ ပန္ႂကြသြား လသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၄။ အရွင္ ကာဋိကဏၰေသာမ-

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအနက္ ပထမဆုံး သာတာပန္ 'ကာဠီ' သေဌးကေတာ္၏ သား (တရားေဟာခ်ိဳသာရာ၌ 'ကလ်ာဏဝါကၠရဏ- ဧတဒဂ္ ဘြဲ႕ရ) ဖစ္သည္။ မယ္ေတာ္သည္, သာတာဂီရိ နတ္မင္းႏွင့္ ဟမဝတ နတ္မင္းတို႔ ကာင္းကင္၌ ဘုရားရွင္ ပြင့္လာေၾကာင္း အေမးအေၿဖ ပာသည္ကို နာယူ၍ သာတာပန္ ဖစ္ေသာသူ ဖစ္သည္။ ထိုညမွာပင္ အရွင္ေသာဏ အေလာင္းကို ဖြားျမင္ေလ၏။

အရြယ္ေရာက္ေသာ္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကုန္ေရာင္း သြားေလ၏။ လမ္းခရီး၌ အိပ္စက္ အနားယူစဥ္ တစ္ဦးတည္း က်န္ေနခဲ့သည္။ လမ္းေလၽွာက္လိုက္သြားရာ ၿပိတၱာမ်ားကို တြ႕၍သံေဝဂ ဖစ္ေလသည္။

ရဟန္းျပဳ လိုေသာ္လည္း ဥပသမၸဒ ကံေဆာင္ရန္ သဃၤာေတာ္ ၁၀-ပါး (ထိုစဥ္က ဝိနည္း) ခက္ခဲမွုေၾကာင့္ သုံးႏွစ္ေစာင့္ရ၏။ ဆရာ အရွင္မဟာကစၥည္းေထရ္ ထံမွ ကမၼ႒ာန္းယူကာ အားထုတ္ၿပီး ရဟႏၲာ ဖစ္ေတာ္မူသည္။

ဝါကၽြတ္ေသာ္ မတ္စြာဘုရားရွင္ကို ဖူးေျမာ္ရန္ သာဝတၳိျပည္သို႔ သြားေလ၏။ ဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ရာက္၍ မတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ၿပီး ညဉ့္အခါ မဟာဂႏၶကုဋိတိုက္ မွာပင္ နရာေပး၍ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။ (အျခားမည္သူမၽွ မေနဖူးဘူးဟု ထင္ပါသည္။)

မတ္စြာဘုရားက တရားေတာ္မ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇၩယ္ခြင့္ ပု ၍ ရြတ္ဖတ္ၿပီးေသာ္ ဆရာမွာလိုက္ေသာ ဆုငါးပါးကို လၽွာက္ထားေလသည္။

ပစၥႏၲရာဇ္ အရပ္၌-

၁။ ကံေဆာင္ရန္ သံဃာေတာ္ ၁၀-ပါး ခဲယဥ္း၍ လ်ာ့နည္းလၽွင္ ခြင့္ျပဳ လမလား မသိ။ (ခြင့္ျပဳ တာ္မူပါ။)

၂။ တစ္လႊာတည္းေသာ ဖိနပ္အစား အထပ္မ်ားေသာဖိနပ္ ခြင့္ျပဳ လမလား မသိ။

၃။ ၁၅-ရက္ တစ္ႀကိမ္ အစား န႔စဥ္ ရခ်ိဳးခြင့္ ပုေလမလား မသိ။

၄။ ရလြယ္ေသာ သားေရ အထိုင္အခင္းမ်ား ခြင့္ျပဳ လမလား မသိ။

၅။ လူၾကဳံ ဖင့္ တဆင့္လွူ ဒါန္းေသာ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳ လမလားမသိ။

ဤ ဆုငါးပါးကို မတ္စြာဘုရားရွင္ ခြင့္ေပးေတာ္ မူေလသည္။ သာသနာအတြက္ အလြန္အက်ိဳး မ်ားေလ၏။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၅။ ဝနဝါသီတိႆ သာမေဏ-

ခုႏွစ္ႏွစ္အရြယ္ ရဟႏၲာ သာမေဏျဖစ္သည္။ မတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ သာသနာေတာ္ကို ႏွစ္ဘဝ ဆည္းကပ္ခြင့္ ရသူျဖစ္သည္။

ပထမဘဝ၌ ရွင္သာရိပုတၱရာ့ ခမည္းေတာ္၏ မိတ္ေဆြ ဖစ္သည္။ နာက္ပိုင္း စီးပြားက် ဆင္းရဲေနေလ၏။ ရွင္သာရိပုတၱရာက ခ်ီးေျမာက္လို၍ ထိုသူေဌးေဟာင္း အိမ္သို႔ ဆြမ္းသြားရပ္ေလရာ လာင္းလွူ ဖြယ္ မရွိ၍ ပုန္းေအာင္းေနရရွာေလသည္။ န႔အတန္ၾကာ ဖစ္သည္။

တေန႔တြင္ သူေဌးေဟာင္းသည္ ပြဲတခု၌ ဂါထာမႏၲာန္ ရြတ္ၿပီး ႏြားနို႔တစ္အိုးႏွင့္ ပုဆိုးၾကမ္းတစ္ထည္ ရခဲ့ေလရာ ဝမ္းေျမာက္စြာ ဆြမ္းစီမံ၍ ရွင္သာရိပုတၱရာကို ကပ္ေလသည္။ ပုဆိုးၾကမ္း ကိုလည္း လွူ လိုက္ေလသည္။

'ေလာကုတၱရာတရားကို အကုန္အစင္ သိရပါေစ'ဟု ဆုေတာင္းေလသည္။ ထိုဘဝမွ ကြယ္လြန္ၿပီး ရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ဒကာမ သူေဌးကေတာ္ ဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေလသည္။ ဖြားျမင္ၿပီးေသာ္ ရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ငယ္မည္ 'ဥပတိႆ 'ကို ရည္၍ 'တိႆ ' ဟု အမည္ေပးေလသည္။

ခုႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ရွင္သာရိပုတၱရာထံ သာမေဏ ပုေလသည္။ ထို႔ေနာက္ မတ္စြာဘုရားထံမွ ကမၼ႒ာန္း ယူၿပီး ယူဇနာ ၁၂၀-ကြာ တာရေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ အားထုတ္ေလသည္။ သုံးလျပည့္ေသာ္ ပဋိသမ႓ိဒါ လးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ဖစ္ေလသည္။

တိႆ သာမေဏေလး ရဟန္းကိစၥၿပီးေၾကာင္းကို ရွင္သာရိပုတၱရာ သိေလေသာ္ သြားေရာက္ခ်ီးေျမာက္ရန္ မတ္စြာဘုရားထံ ခြင့္ေတာင္းေလသည္။

မတ္စြာဘုရားသည္ တိႆ သာမေဏကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဝေနယ်အမ်ား တရားထူးရမည့္အေၾကာင္း မင္ေတာ္မူ၍ အဂၢသာဝကႏွစ္ပါး ၿခံရံကာ သံဃာေတာ္ ၄၀၀၀-ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႂကြကာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၆။ ရဝတ သာမေဏ-

လက်ာ္ေတာ္ရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၏ ညီေထြးျဖစ္သည္။ 'ခဒိရဝနိယ ရဝတ' ဟုလည္း ခၚၾကသည္။ 'အိုေအာင္မင္းေအာင္ ပါင္းၾကပါေစ' ဟူေသာ ဆုေပးသံေၾကာင့္ မိမိယူရမည့္ သတို႔သမီးပ်ိဳ ႏွင့္ မိခင္အို၏ ဇရာရိပ္ကို ႏွိုင္းယွဥ္ကာ သံေဝဂ ဖစ္၍ ထြက္ေျပးကာ ရဟန္းျပဳ သူျဖစ္သည္။ ………

နာင္ေတာ္ႀကီး သာရိပုတၱရာအရွင္ျမတ္၏ အတုလိုက္၍ ညီေတာ္ ႏွစ္ပါးႏွင့္ ႏွမငယ္သုံးပါး လိုက္ပါ ရဟန္းဝတ္ၿပီး ရဟႏၲာမ်ား ဖစ္သြားေသာ္ ညီေထြး ရဝတ တစ္ဦးတည္း က်န္ခဲ့၏။

မိဘဘိုးဖြားမ်ားက ရဝတလည္း ရဟန္း ဝတ္သြားမည္လည္း စိုးရိမ္သျဖင့္ အသက္ ၁၆-ႏွစ္တြင္ အသက္ ၁၄-ႏွစ္ အရြယ္ သတို႔သမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ခ်ထား ပးေလသည္။

အထက္တြင္ ဆိုသကဲ့သို႔ 'အိုေအာင္မင္းေအာင္' ဟူေသာ ဆုေပးခ်ိန္တြင္ ပါရမီရင့္မာသူျဖစ္၍ ဇာတိ၏ အက်ိဳးဆက္ ဇရာ,မရဏ, အနိစၥ တို႔ကို ဆင္ျခင္မိကာ တာေက်ာင္းတစ္ခုသို႔ အေရာက္ ပးေလေတာ့သည္။ တာေက်ာင္းသို႔အေရာက္ မိဘခြင့္ျပဳ ခ်က္ မရွိေသာ္လည္း ရွင္သာရိပုတၱရာက 'ငါ၏ညီေထြး ရာက္လာလၽွင္ သကၤန္းဝတ္ေပးလိုက္ၾက' ဟု မွာထားရင္း ရွိေသာေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏ ပု ပးလိုက္ၾကသည္။

ရွင္ေရဝတသည္ ဥပဇၩာယ္ဆရာမ်ားထံမွ ကမၼ႒ာန္း ယူ၍ ထိုေက်ာင္းမွတဆင့္ အလြန္ၾကမ္းေသာေဒသ, ခ်ံဳႏြယ္ပိုနက္ေသာ, က်တ္တီးကုန္း က်ာက္စရစ္ေၿမ ရွိေသာ ရွားေတာသို႔ သြားေရာက္ကာ တရားအားထုတ္ေလသည္။

ထိုသတင္းကို ရွင္သာရိပုတၱရာ ၾကားသိေသာ္ အားေပးစကား ပာလို၍ မတ္စြာဘုရားထံ လၽွာက္ထား ခြင့္ေတာင္းေလသည္။ မတ္စြာဘုရားက ရွင္ေရဝတ တရားအားထုတ္ခ်ိန္ ပရိတ္သတ္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္စိမ့္ေသာငွာ တားျမစ္ေတာ္မူသည္။

သုံးလအၾကာ ရွင္သာရိပုတၱရာ ခြင့္ေတာင္းေသာအခါ ရွင္ေရဝတ ရဟန္းကိစၥၿပီးေၾကာင္း သိေတာ္မူ၍ မတ္စြာဘုရားရွင္ ဦးေဆာင္ၿပီး လက္ယာလက္ဝဲရံ ကိုယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္တကြ ရဟန္းမ်ားစြာ သြားေရာက္ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

(လာဘ္လာဘ ပါမ်ားေသာအရာ ဧတဒဂ္ရ ရွင္သီဝလိ မေထရ္ ပါေသာေၾကာင့္သာ လမ္းခရီးၾကမ္း၌ သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းအဆင္ေၿပ ၾကေလ၏။)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

၇။ အရွင္ ပုကၠဳ သာတိ-

ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏ မိတ္ေဆြ တကၠသီလျပည္ (တကၠသိုလ္ျပည္) မင္းႀကီး ဖစ္သည္။ မိမိေဒသ၌ ရတနာ အထူးအဆန္းေတြ႕လၽွင္ အေၾကာင္းၾကားတမ္း ကတိစကားအရ လာကတြင္ ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာျမတ္သုံးပါး ပၚထြန္းေနေၾကာင္း သိရေလသည္။

ထိုအခါ ပုကၠဳ သာတိ မင္းႀကီးသည္ မတ္စြာဘုရားကို ရည္မွန္းကာ သကၤန္းဝတ္ (ရဟန္းျပဳ) ၿပီး တာထြက္ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ တကၠသီလျပည္ (ယခုအာဖဂန္?) မွ ရာဇၿဂိဳ ဟ္ အထိ ၂၃၇-ယူဇနာကို ခလၽွင္ေလၽွာက္ကာ ဘုရားဖူး လာခဲ့သည္။ (ရာဇၿဂိဳ ဟ္ျပည္၌ ဘုရားရွင္ ရွိမည္ ထင္ေသာေၾကာင့္ သာဝတၳိျပည္ကို က်ာ္လာခဲ့သည္။)

သာဝတၳိသို႔ ပန္သြားရန္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ အိုးထိန္းသည္ တစ္ဦး၏တဲတြင္ တစ္ညနားေလသည္။ မတ္စြာဘုရား သိျမင္ေတာ္မူ၍ ကိုယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း မထင္ရွားေသာ အသြင္ျဖင့္ အိုးထိန္းသည္တဲ၌ တြ႕ဆုံေအာင္ ခလၽွင္ႂကြလာ ခ်ီးေျမာက္ေတာ္ မူေလသည္။

ညခ်မ္းအခါ မတ္စြာဘုရားသည္ ခႏၶာ အာယတန ဓါတ္ သစၥာ စသည္တို႔ကို ဟာေျပာေတာ္မူရာ အနာဂမိမဂ္ ရ၍ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း သိေလေတာ့သည္။ ရဟန္းျပဳ ခြင့္ေတာင္းေသာ္ 'ဧဟိဘိကၡဳ' မေခၚေသာေၾကာင့္ 'ပံ့သုကူ သကၤန္း' ရွာစဥ္ ႏြားမဆိုးတစ္ေကာင္ ဝွ႕ခတ္မိ၍ အမွိုက္ပုံေပၚ၌ပင္ စုတိစိတ္ က်ေတာ္မူေလသည္။

…ၿပီး၏။

(ေမတၱာႏွလုံး ကိုယ္စီသုံး ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ။)


 •  ဘုရားဖူး-၂(ဗာရာဏသီ၊မိဂဒါ၀ုန္ေတာ) 

 • land of buddha baranathi india


   ဘုရားဖူး-၁(ဗာရာဏသီ၊မိဂဒါ၀ုန္ေတာ)

  ........................
  မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ထွက်ကြို ချီးမြောက်ခံရသူ ရ-ဦး
  သောကြာနေ ၃၀ ဒီဇင်ဘာ, ၂၀၁၆ ၁၀:၀၃

  ဤသာသနာတော်၌ မတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ထွက်ကြွ ကြို ဆို၍ ချီးမြောက်ခြင်း ခံရသော ပုဂ္ဂို လ်ထူး ရ-ဦး ရှိလေသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

  ၁။ အရှင်မဟာ ကဿ ပ

  ၂။ အရှင်မဟာ ကပ္ပိန

  ၃။ အရှင် အနုရုဒ္ဓါ

  ၄။ အရှင် ကာဋိကဏ္ဏသောဏ

  ၅။ ဝနဝါသီ တိဿ သာမဏေ

  ၆။ ရဝတ သာမဏေ

  ၇။ အရှင် ပုက္ကု သာတိ… တို့ဖြစ်သည်။

  ၁။ အရှင်မဟာကဿ ပ-

  ဓုတင် အရာဧတဒဂ်ရ တတိယသာဝက ရှင်မဟာကဿ ပ ဖစ်သည်။ ဓမ္မဝိနယတို့ကို ယနေ့အထိ မပျောက်ပျက်အောင် ပထမ သင်္ဂါယနာတင်၍ ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ထရဝါဒ သာသနာတော် အတွက် အလွန်ကျေးဇူးများသူ ဖစ်သည်။

  'သေနနိဂုံး' လူသေစွန့်ရာ အရပ်မှ 'သင်္ကန်းလျာ' အဖြစ် မတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်တိုင် ပံ့သုကူ ကာက်ယူ၍ ဝတ်ဆင်တော်မူသော, တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော် ကြီးလှသော သင်္ကန်းတော်မြတ်ကို (သင်္ကန်းချင်း) လဲလှယ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ရသောသူ ဖစ်၏။ (မြတ်စွာဘုရား ပံ့သုကူ ကာက်စဉ် မဟာပထဝီ မကြီး သိမ့်သိမ့်တုန်လှုပ် ခဲ့သည်အထိ ထူးမြတ်သော သင်္ကန်းတော် ဖစ်သည်။)

  မိဘများ ဆန္ဒအလျောက် ပိပ္ပလိ သတို့သားနှင့် ဘဒ္ဒကာပိလာနီ သတို့သမီးတို့သည် လက်ထပ်သော်လည်း ရာဂမဖက် သန့်ရှင်းစွာ နကြလေသည်။

  မိဘများ ဆုံးပါးပြီးနောက် မူလရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း အလုံးစုံသော ဥစ္စာတို့ကို စွန့်လှူ ပြီး မတ်စွာဘုရားကို ရည်မှန်းရဟန်းဝတ်ကာ မတ်စွာဘုရား ရှိရာ ရာဇဂြိုဟ်သို့ ရှင်မဟာကဿ ပ အလောင်းတော် ပိပ္ပလိ ရဟန်းနှင့် ဘဒ္ဒကာပိလာနီ ရဟန်းမတို့ အတူထွက်လာကြသည်။

  ထို့နောက် လမ်းဆုံတစ်ခုအရောက်၌ သူတစ်ပါး အမြင်မမှားစေရန် လမ်းခွဲထွက်လာရာ မဟာပထဝီမြေကြီး တုန်လှုပ်လေ၏။ ထိုအကြောင်းကို မတ်စွာဘုရား သိမြင်တော်မူ၍ ဝဠု ဝန် ကျာင်းတော်မှ သုံးဂါဝုတ် ခရီးကို တစ်ကိုယ်တည်း ကြွလာကာ ရာင်ခြည်တော် ၆-သွယ် လွှတ်၍ ကြို ဆိုချီးမြောက်တော် မူလေသည်။

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ၂။ အရှင်မဟာကပ္ပိန-

  ကုက္ကု ဋဝတီ တိုင်းပြည်မှ မဟာကပ္ပိန မင်းကြီး ဖစ်သည်။ ရဟန်းယောကျ်ား အများအပြားကို တစုတည်း တစ်ထိုင်တည်း အကျွတ်တရား ရအောင် ဟာနိုင်သော နရာတွင် 'ဘိက္ခု သြဝါဒက' ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ရသူဖြစ်သည်။

  ရှးဘဝ ပါရမီအလျောက် ရတနာမြတ်သုံးပါးကို ဆည်းကပ်လို သာကြောင့် မင်းသည်တော်တို့ကို အရပ်လေးမျက်နှာသို့ သုံးယူဇနာ အရပ်ထိ န့စဉ်သတင်းထောက် စလေ၏။

  တနေ့တွင်မူ သာဝတ္ထိပြည်မှ လာသော လည်းကုန်သည်များ ထံမှ 'မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူပြီ' ဟူသော စကား ကြားသိရလေသည်။ ထိုစကား မဆုံးခင်ပင် ပီတိကြောင့် သတိလစ် လ၏။ သုံးကြိမ်မေး၍ သုံးကြိမ်လုံး ပီတိကြောင့် မာမေ့၏။ လးကြိမ်မြောက်မှ ထိန်းနိုင်၍ ဆက်မေးလေရာ ဓမ္မရတနာနှင့် သံဃာရတနာမြတ် တို့အကြောင်း ကြားသိ၍ ပီတိဖြစ်ပြန်လေသည်။

  ထိုသတင်းအတွက် လှည်းကုန်သည်များကို ဆုပေးပြီး အတူပါ အမတ်တစ်ထောင်နှင့် တိုင်ပင်ကာ ''မိမိတို့အားလုံး ဘုရားထံသွား၍ ရဟန်းပြု တာ့မည့် အကြောင်း''ကို လှည်းသမားများအား အနော်ဇာ မိဖုရားကြီးထံ စာလွာပို့ဆက်စေ၏။

  ထို့နောက် အမတ်တစ်ထောင်နှင့်အတူ မင်းစီး၍ မတ်စွာဘုရားရှိရာ သာဝတ္ထိပြည်သို့ ထွက်လာကြလေသည်။ ရတနာသုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို သစ္စာဆို၍ မစ်သုံးစင်းကို ဖတ်ကျော်ခဲ့ပြီး နာက်ဆုံး မစ်တဘက်ကမ်း ညာင်ပင်ကြီးအောက်တွင် မတ်စွာဘုရားသည် ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ ရာင်ခြည်တော် ၆-သွယ်လွှတ်၍ ကြိုဆိုချီးမြောက်တော် မူလေသည်။

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ၃။ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ-

  အလောင်းတော် သိဒ္ဒတ္တမင်းသားနှင့် ဝမ်းကွဲညီတော်, မရှိစကား မကြားဖူးသော, ဒိဗ္ဗစက္ခု ဧတဒဂ်ရ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ ဖစ်သည်။ ချစ်တတ်သောသူ, သူ့သဘော လိုက်လျောတတ်သူ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။

  'န,ထက် ဣတင်၊ မည်မှန်ပင်၊ အစဉ်မှတ်ကြ၊ အနိရုဒ္ဓ'' ဟု ဗုဒ္ဓသာသနိက ပထဝီဝင်ကျမ်းတွင် 'အနိရုဒ္ဓ' ဟုလည်း ပဖူး၏။ မချု ပ်ပျောက်, မပျက်စီးသောသူ ဟူ၏။

  မတ်စွာဘုရားရှင် ပည်တော်ဝင်ပြီးနောက် သာကီဝင် မင်းသားတစ်ထောင်တို့ ရဟန်းပြု၏။ သို့သော် ဘဒ္ဒိယ, အနုရုဒ္ဓါ, အာနန္ဒာ, ဘဂု, ကိမိလ, ဒဝဒတ္တ ဤသာကီဝင် မင်းသား ၆-ပါး ရဟန်းမပြု ဘဲ နရာ 'သာကီဝင် မဟုတ်သောကြောင့် ရဟန်းမပြု ' ဟု ကဲ့ရဲ့ကြသည်။ ထိုခါမှ မင်းသားများ ရဟန်းပြု ကြလေသည်။

  ထိုပထမဝါ၌ပင် အရှင်ဘဒ္ဒိယ ရဟန္တာဖြစ်သည်။ အရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ် ရတော်မူသည်။ အရှင်ဒေဝဒတ်မူ လာကီသမာပတ် ၈-ပါးရ၏။ အရှင်အာနန္ဒာ သာတာပန် ဖစ်လေသည်။ ဘဂုထေရ်နှင့် ကိမိလမထေရ်တို့ကား နာက်မှ ရဟန္တာ ဖစ်တော်မူ၏။

  တရံသောအခါ အရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် အရှင်သာရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ မးလျှောက်လေ၏။ အကျဉ်းမှာ-

  >အကျွန်ုပ်သည် ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ဖြင့် တစ်ထောင်သောလောကဓာတ်ကို မင်ပါသည်။

  >မတွန့်ဆုတ်သောလုံလဖြင့် အားထုတ်ပါသည်။ မ့လျော့မရှိ သတိအမြဲ ထင်ပါသည်။ ကိုယ်ပူလည်း မရှိဘဲ ငြိမ်းအေးပါသည်။ စိတ်သည် တစ်ခုသော အာရုံ၌ ကာင်းစွာတည်ပါသည်။

  >သို့သော် အာသဝေါတရားတို့မှ မလွတ်နိုင်သေးပါ။

  အရှင်သာရိပုတ္တရာက ပန်ဖြေကြားပုံမှာ-

  >သင်သည် တစ်ထောင်သော လာကကို မင်၏ဟု မာန်ဖြစ်နေသည်။

  >မတွန့်ဆုတ်ဘဲ စိတ်သည် တစ်ခုသောအာရုံ၌ တည်နေသည်ဟု ဥဒ္ဓစ္စ ဖစ်နေသည်။

  >အာသဝေါတရားမှ မလွတ်သေးဟု သံသယ ကုက္ကစ္စ ဖစ်နေသည်။

  ဤ 'မာန' 'ဥဒ္ဓစ္စ' 'ကုက္ကစ္စ' တရားသုံးပါးကို ဖယ်ထုတ်၍ သင်၏စိတ်ကို နိဗ္ဗာန်သို့ ပို့ဆောင်လော့ ဟုတရားပေးလေ၏။

  အရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် အရှင်သာရိပုတ္တရာထံမှ ကမ္မဋ္ဌာန်း သင်ယူပြီး စတိတိုင်း အရှေ့ဘက် ဝါးတောသို့ ကြွရောက် အားထုတ် လသည်။ ၁၅-ရက် မအိပ်မနေ စင်္ကြိံလျှောက် အားထုတ်၍ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် သာကြောင့် ခတ္တအပန်းဖြေစဉ် မဟာပုရိသ ဝိတက်ကြီးများ ဖစ်ပေါ်လာသည်။

  ၁။ ဤလောကုတ္တရာ တရားသည်… အလိုနည်းသူသာ ပည့်စုံ၏။ အလိုကြီးသူ မပြည့်စုံ။

  ၂။ ရာင့်ရဲလွယ်သူသာ ပည့်စုံ၏။ မရောင့်ရဲသူ မပြည့်စုံ။

  ၃။ ဆိတ်ငြိမ်သူသာ ပည့်စုံ၏။ အဖေါ်၌ ပျာ်သူ မပြည့်စုံ။

  ၄။ လုံ့လထက်သန်သူ ပည့်စုံ၏။ ပျင်းရိသူ မပြည့်စုံ။

  ၅။ သတိကောင်းသူ ပည့်စုံ၏။ သတိလွတ်သူ မပြည့်စုံ။

  ၆။ စိတ်တည်ကြည်သူ ပည့်စုံ၏။ မတညြ်ကည်သူ မပြည့်စုံ။

  ၇။ ပညာရှိသူသာ ပည့်စုံ၏။ ပညာမဲ့သူ မပြည့်စုံ။

  ထို ရ-ပါး ဖစ်ပေါ်ပြီး အရဟတ္တမဂ် အတွက် ၈-ခုမြောက် တရားလိုသေးရာ မတ်စွာဘုရား သိမြင်တော်မူ၍ တန်ခိုးတော်ဖြင့် အလျင်အမြန် ကြွလာချီးမြောက်၍ တရားဟောတော် မူလေသည်။

  ၈-ခုမြောက်အဖြစ်, ဤလောကုတ္တရာတရား ၉-ပါးသည်…

  သံသရာကို ချဲ့တတ်သည့် တဏှာ, မာန, ဒိဋ္ဌိ ဟူသော ပပဥ္စတရားမှ ကင်းသည့် နိဗ္ဗာန်၌ မွ့လျော်ပျော်ပိုက် တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သာ ပည့်စုံ၏။ တဏှာ, မာန, ဒိဋ္ဌိ တရားတို့၌ မွ့လျော်ပျော်ပိုက် တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ မပြည့်စုံပေ။…

  ထို့နောက် မတ်စွာဘုရားသည် အရှင်အနုရုဒ္ဓါအား ဤဝါးတော၌ပင် ဝါကပ်ရန် မိန့်တော်မူပြီး တန်ခိုးတော်ဖြင့်ပင် ပန်ကြွသွား လသည်။

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ၄။ အရှင် ကာဋိကဏ္ဏသောမ-

  အမျိုးသမီးများအနက် ပထမဆုံး သာတာပန် 'ကာဠီ' သဌေးကတော်၏ သား (တရားဟောချိုသာရာ၌ 'ကလျာဏဝါက္ကရဏ- ဧတဒဂ် ဘွဲ့ရ) ဖစ်သည်။ မယ်တော်သည်, သာတာဂီရိ နတ်မင်းနှင့် ဟမဝတ နတ်မင်းတို့ ကာင်းကင်၌ ဘုရားရှင် ပွင့်လာကြောင်း အမေးအဖြေ ပာသည်ကို နာယူ၍ သာတာပန် ဖစ်သောသူ ဖစ်သည်။ ထိုညမှာပင် အရှင်သောဏ အလောင်းကို ဖွားမြင်လေ၏။

  အရွယ်ရောက်သော် မိတ်ဆွေများနှင့် ကုန်ရောင်း သွားလေ၏။ လမ်းခရီး၌ အိပ်စက် အနားယူစဉ် တစ်ဦးတည်း ကျန်နေခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်လိုက်သွားရာ ပြိတ္တာများကို တွ့၍သံဝေဂ ဖစ်လေသည်။

  ရဟန်းပြု လိုသော်လည်း ဥပသမ္ပဒ ကံဆောင်ရန် သင်္ဃာတော် ၁၀-ပါး (ထိုစဉ်က ဝိနည်း) ခက်ခဲမှုကြောင့် သုံးနှစ်စောင့်ရ၏။ ဆရာ အရှင်မဟာကစ္စည်းထေရ် ထံမှ ကမ္မဋ္ဌာန်းယူကာ အားထုတ်ပြီး ရဟန္တာ ဖစ်တော်မူသည်။

  ဝါကျွတ်သော် မတ်စွာဘုရားရှင်ကို ဖူးမြော်ရန် သာဝတ္ထိပြည်သို့ သွားလေ၏။ ဇတဝန်ကျောင်းတော်သို့ ရာက်၍ မတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ပူဇော်ပြီး ညဉ့်အခါ မဟာဂန္ဓကုဋိတိုက် မှာပင် နရာပေး၍ ချီးမြောက်တော် မူလေသည်။ (အခြားမည်သူမျှ မနေဖူးဘူးဟု ထင်ပါသည်။)

  မတ်စွာဘုရားက တရားတော်များ ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈယ်ခွင့် ပု ၍ ရွတ်ဖတ်ပြီးသော် ဆရာမှာလိုက်သော ဆုငါးပါးကို လျှာက်ထားလေသည်။

  ပစ္စန္တရာဇ် အရပ်၌-

  ၁။ ကံဆောင်ရန် သံဃာတော် ၁၀-ပါး ခဲယဉ်း၍ လျာ့နည်းလျှင် ခွင့်ပြု လမလား မသိ။ (ခွင့်ပြု တာ်မူပါ။)

  ၂။ တစ်လွှာတည်းသော ဖိနပ်အစား အထပ်များသောဖိနပ် ခွင့်ပြု လမလား မသိ။

  ၃။ ၁၅-ရက် တစ်ကြိမ် အစား န့စဉ် ရချိုးခွင့် ပုလေမလား မသိ။

  ၄။ ရလွယ်သော သားရေ အထိုင်အခင်းများ ခွင့်ပြု လမလား မသိ။

  ၅။ လူကြုံ ဖင့် တဆင့်လှူ ဒါန်းသော သင်္ကန်းကို ခွင့်ပြု လမလားမသိ။

  ဤ ဆုငါးပါးကို မတ်စွာဘုရားရှင် ခွင့်ပေးတော် မူလေသည်။ သာသနာအတွက် အလွန်အကျိုး များလေ၏။

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ၅။ ဝနဝါသီတိဿ သာမဏေ-

  ခုနှစ်နှစ်အရွယ် ရဟန္တာ သာမဏေဖြစ်သည်။ မတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ် သာသနာတော်ကို နှစ်ဘဝ ဆည်းကပ်ခွင့် ရသူဖြစ်သည်။

  ပထမဘဝ၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာ့ ခမည်းတော်၏ မိတ်ဆွေ ဖစ်သည်။ နာက်ပိုင်း စီးပွားကျ ဆင်းရဲနေလေ၏။ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ချီးမြောက်လို၍ ထိုသူဌေးဟောင်း အိမ်သို့ ဆွမ်းသွားရပ်လေရာ လာင်းလှူ ဖွယ် မရှိ၍ ပုန်းအောင်းနေရရှာလေသည်။ န့အတန်ကြာ ဖစ်သည်။

  တနေ့တွင် သူဌေးဟောင်းသည် ပွဲတခု၌ ဂါထာမန္တာန် ရွတ်ပြီး နွားနို့တစ်အိုးနှင့် ပုဆိုးကြမ်းတစ်ထည် ရခဲ့လေရာ ဝမ်းမြောက်စွာ ဆွမ်းစီမံ၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာကို ကပ်လေသည်။ ပုဆိုးကြမ်း ကိုလည်း လှူ လိုက်လေသည်။

  'လောကုတ္တရာတရားကို အကုန်အစင် သိရပါစေ'ဟု ဆုတောင်းလေသည်။ ထိုဘဝမှ ကွယ်လွန်ပြီး ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဒကာမ သူဌေးကတော် ဝမ်း၌ ပဋိသန္ဓေ တည်လေသည်။ ဖွားမြင်ပြီးသော် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ငယ်မည် 'ဥပတိဿ 'ကို ရည်၍ 'တိဿ ' ဟု အမည်ပေးလေသည်။

  ခုနှစ်နှစ် အရွယ်တွင် ရှင်သာရိပုတ္တရာထံ သာမဏေ ပုလေသည်။ ထို့နောက် မတ်စွာဘုရားထံမှ ကမ္မဋ္ဌာန်း ယူပြီး ယူဇနာ ၁၂၀-ကွာ တာရကျောင်းသို့ သွားရောက် အားထုတ်လေသည်။ သုံးလပြည့်သော် ပဋိသမ႓ိဒါ လးပါးနှင့်တကွ ရဟန္တာ ဖစ်လေသည်။

  တိဿ သာမဏေလေး ရဟန်းကိစ္စပြီးကြောင်းကို ရှင်သာရိပုတ္တရာ သိလေသော် သွားရောက်ချီးမြောက်ရန် မတ်စွာဘုရားထံ ခွင့်တောင်းလေသည်။

  မတ်စွာဘုရားသည် တိဿ သာမဏေကို အကြောင်းပြုပြီး ဝနေယျအများ တရားထူးရမည့်အကြောင်း မင်တော်မူ၍ အဂ္ဂသာဝကနှစ်ပါး ခြံရံကာ သံဃာတော် ၄၀၀၀-နှင့် ကိုယ်တော်တိုင် ကြွကာ ချီးမြောက်တော် မူလေသည်။

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ၆။ ရဝတ သာမဏေ-

  လကျာ်တော်ရံ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ညီထွေးဖြစ်သည်။ 'ခဒိရဝနိယ ရဝတ' ဟုလည်း ခါ်ကြသည်။ 'အိုအောင်မင်းအောင် ပါင်းကြပါစေ' ဟူသော ဆုပေးသံကြောင့် မိမိယူရမည့် သတို့သမီးပျို နှင့် မိခင်အို၏ ဇရာရိပ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကာ သံဝေဂ ဖစ်၍ ထွက်ပြေးကာ ရဟန်းပြု သူဖြစ်သည်။ ………

  နာင်တော်ကြီး သာရိပုတ္တရာအရှင်မြတ်၏ အတုလိုက်၍ ညီတော် နှစ်ပါးနှင့် နှမငယ်သုံးပါး လိုက်ပါ ရဟန်းဝတ်ပြီး ရဟန္တာများ ဖစ်သွားသော် ညီထွေး ရဝတ တစ်ဦးတည်း ကျန်ခဲ့၏။

  မိဘဘိုးဖွားများက ရဝတလည်း ရဟန်း ဝတ်သွားမည်လည်း စိုးရိမ်သဖြင့် အသက် ၁၆-နှစ်တွင် အသက် ၁၄-နှစ် အရွယ် သတို့သမီးနှင့် အိမ်ထောင်ချထား ပးလေသည်။

  အထက်တွင် ဆိုသကဲ့သို့ 'အိုအောင်မင်းအောင်' ဟူသော ဆုပေးချိန်တွင် ပါရမီရင့်မာသူဖြစ်၍ ဇာတိ၏ အကျိုးဆက် ဇရာ,မရဏ, အနိစ္စ တို့ကို ဆင်ခြင်မိကာ တာကျောင်းတစ်ခုသို့ အရောက် ပးလေတော့သည်။ တာကျောင်းသို့အရောက် မိဘခွင့်ပြု ချက် မရှိသော်လည်း ရှင်သာရိပုတ္တရာက 'ငါ၏ညီထွေး ရာက်လာလျှင် သင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်ကြ' ဟု မှာထားရင်း ရှိသောကြောင့် ရှင်သာမဏေ ပု ပးလိုက်ကြသည်။

  ရှင်ရေဝတသည် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာများထံမှ ကမ္မဋ္ဌာန်း ယူ၍ ထိုကျောင်းမှတဆင့် အလွန်ကြမ်းသောဒေသ, ချံုနွယ်ပိုနက်သော, ကျတ်တီးကုန်း ကျာက်စရစ်မြေ ရှိသော ရှားတောသို့ သွားရောက်ကာ တရားအားထုတ်လေသည်။

  ထိုသတင်းကို ရှင်သာရိပုတ္တရာ ကြားသိသော် အားပေးစကား ပာလို၍ မတ်စွာဘုရားထံ လျှာက်ထား ခွင့်တောင်းလေသည်။ မတ်စွာဘုရားက ရှင်ရေဝတ တရားအားထုတ်ချိန် ပရိတ်သတ် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စိမ့်သောငှာ တားမြစ်တော်မူသည်။

  သုံးလအကြာ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ခွင့်တောင်းသောအခါ ရှင်ရေဝတ ရဟန်းကိစ္စပြီးကြောင်း သိတော်မူ၍ မတ်စွာဘုရားရှင် ဦးဆောင်ပြီး လက်ယာလက်ဝဲရံ ကိုယ်တော်များနှင့်တကွ ရဟန်းများစွာ သွားရောက် ချီးမြောက်တော် မူလေသည်။

  (လာဘ်လာဘ ပါများသောအရာ ဧတဒဂ်ရ ရှင်သီဝလိ မထေရ် ပါသောကြောင့်သာ လမ်းခရီးကြမ်း၌ သံဃာတော်များ ဆွမ်းအဆင်ပြေ ကြလေ၏။)

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ၇။ အရှင် ပုက္ကု သာတိ-

  ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီး၏ မိတ်ဆွေ တက္ကသီလပြည် (တက္ကသိုလ်ပြည်) မင်းကြီး ဖစ်သည်။ မိမိဒေသ၌ ရတနာ အထူးအဆန်းတွေ့လျှင် အကြောင်းကြားတမ်း ကတိစကားအရ လာကတွင် ဘုရားတရားသံဃာ ရတနာမြတ်သုံးပါး ပါ်ထွန်းနေကြောင်း သိရလေသည်။

  ထိုအခါ ပုက္ကု သာတိ မင်းကြီးသည် မတ်စွာဘုရားကို ရည်မှန်းကာ သင်္ကန်းဝတ် (ရဟန်းပြု) ပြီး တာထွက်လေသည်။ ထို့နောက် တက္ကသီလပြည် (ယခုအာဖဂန်?) မှ ရာဇဂြို ဟ် အထိ ၂၃၇-ယူဇနာကို ခလျှင်လျှောက်ကာ ဘုရားဖူး လာခဲ့သည်။ (ရာဇဂြို ဟ်ပြည်၌ ဘုရားရှင် ရှိမည် ထင်သောကြောင့် သာဝတ္ထိပြည်ကို ကျာ်လာခဲ့သည်။)

  သာဝတ္ထိသို့ ပန်သွားရန် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် အိုးထိန်းသည် တစ်ဦး၏တဲတွင် တစ်ညနားလေသည်။ မတ်စွာဘုရား သိမြင်တော်မူ၍ ကိုယ်တော်တစ်ဦးတည်း မထင်ရှားသော အသွင်ဖြင့် အိုးထိန်းသည်တဲ၌ တွ့ဆုံအောင် ခလျှင်ကြွလာ ချီးမြောက်တော် မူလေသည်။

  ညချမ်းအခါ မတ်စွာဘုရားသည် ခန္ဓာ အာယတန ဓါတ် သစ္စာ စသည်တို့ကို ဟာပြောတော်မူရာ အနာဂမိမဂ် ရ၍ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း သိလေတော့သည်။ ရဟန်းပြု ခွင့်တောင်းသော် 'ဧဟိဘိက္ခု' မခေါ်သောကြောင့် 'ပံ့သုကူ သင်္ကန်း' ရှာစဉ် နွားမဆိုးတစ်ကောင် ဝှ့ခတ်မိ၍ အမှိုက်ပုံပေါ်၌ပင် စုတိစိတ် ကျတော်မူလေသည်။

  …ပြီး၏။

  (မေတ္တာနှလုံး ကိုယ်စီသုံး ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။)
  Share on Google Plus

  About MP4 YoU

  ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
  MP4 YoU (The Melting Pot For You)