ေက်ာက္စိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအေၾကာင္း


လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာလက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တန္ခ်ိန္ႏွစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီး တန္းဖိုးေဒၚလာသန္း တစ္ရာေက်ာ္ရွိတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းတံုးႀကီး ေတြ႔ရွိတဲ့သတင္းကို ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဖားကန္႔ေဒသမွာ အစုိိးရနဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ရတနာေတာင္တန္းေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီရဲ ႔ လုပ္ကြက္မွာ ေတြ႔ရွိတာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္လို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာက္စိမ္းကို နိုင္ငံေတာ္လ်ွဳိ ႔ဝွက္ခ်က္ လုပ္ထားလို႔ တိုင္းျပည္အက်ဳိး မခံစားရေၾကာင္း ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ Global Witness အဖြဲ႔ရဲ ႔ (၁၂၈) စာမ်က္ႏွာ အစီရင္ခံစာမွာ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တိုင္းျပည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနပါတယ္လို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေၾကြးေၾကာ္ေနေပမယ့္ မေျပာင္းလဲႏိုင္တာကေတာ့ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ တႏွစ္ထဲမွာတင္ ေက်ာက္စိမ္းဝင္ေငြ ေဒၚလာသန္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတာမို႔ တိုင္းျပည္အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈရဲ ႔ တဝက္နီးပါး ရွိေနပါတယ္။ ဒီေလာက္မ်ားတဲ့ ေဒၚလာေတြကို အမ်ားဆံုး အက်ဳိးအျမတ္ ခံစားရသူေတြထဲမွာ ဦးသန္းေရႊမိသားစုက ေရွ ႔ဆံုးကပါဝင္ပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊရဲ ႔ေျမးက မန္ယူေဘာလံုးအသင္းကို ေဒၚလာသန္းတေထာင္နဲ႔ ဝယ္ဖို႔ ႀကံစည္းတဲ့သတင္းဟာ ခ်မ္းသာမႈ ပမာဏကို ျပေနပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ေတာ့ေပမယ့္ ဇနီးသည္ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ဟာ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို ဆိုပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ မိသားစုပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီေတြကို Kyaing International လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊရဲ ႔ သားေတြျဖစ္တဲ့ ႀကိဳင္စန္းေရႊ နဲ႔ ထြန္းႏိုင္ေရႊတုိ႔ဟာ Kyaing International အုပ္စု နဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္အုပ္စုတုိ႔ကို ဦးေဆာင္ၿပီး ဖားကန္႔မွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ (၆) ခု ရထားပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ ႔လက္ေအာက္ခံ ၾကြယ္ဝဆံုး ဆိုတဲ့ကုမၸဏီကိုေတာ့ Richard Gems ဆိုတဲ့ အဂၤလိပ္အမည္နဲ႔ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ (၃) ခု ရထားပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊမိသားစုရဲ ႔ လုပ္ကြက္ (၉) ခုမွာ စက္အင္အားသံုးၿပီး စစ္တပ္အေစာင့္အေရွာက္နဲ႔ တူးတာမို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးတာမ်ားပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊမိသားစုလုပ္ငန္းနဲ႔ တရုတ္ ဆက္သြယ္ပံုကေတာ့ မရွင္းဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊမိသားစုရဲ ႔ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေတြမွာ တရုတ္ေတြလုပ္တာ မ်ားတယ္လုိ႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ႀကိဳင္အုပ္စု နဲ႔ ႏုိင္အုပ္စုရဲ ႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီေတြဟာ ဝတပ္ဖြဲ႔ နဲ႔ ဝျပည္ေသြးစည္းေရးပါတီရဲ ႔ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီေတြနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ မိသားစုပိုင္ ၾကြယ္ဝကုမၸဏီနဲ႔ ဝပိုင္တက္ခမ္း ကုမၸဏီတို႔ရဲ ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဳးဟာ “ဝ” ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယူဆိုင္ရဲ ႔ သားမက္ အုိက္ေဟာဆုိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာအရဆုိရင္ ဦးသန္းေရႊ မိသားစုမွာ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ေသာင္းခ်ီၿပီ ရွိေနမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လက တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္လာစဥ္ ဦးသန္းေရႊကို သြားေတြ႔တာကိုၾကည့္ရင္ တရုတ္နဲ႔ ဆက္ဆံမႈကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးကို တရုတ္က အတြင္းသိ ျဖစ္ေနပံုရပါတယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တိုင္းမွဳးေဟာင္းနဲ႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးအုန္းျမင့္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိမ္း၊ လူထုဝန္ထမ္း ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဖုန္းေဆြ နဲ႔ နည္းပညာ ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဳးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဝင္းသန္း တုိ႔ကိုလည္း ေက်ာက္စိမ္းေၾကာင့္ သူေဌး ျဖစ္လာသူေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဝင္းဂိတ္ အမည္ကိုသံုးၿပီး ျမန္မာဝင္းဂတ္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီကို ဦးအုန္းျမင့္က တည္ေထာင္ပါတယ္။ ဝင္းဂိတ္ကုမၸဏီဟာ စစ္တပ္ပိုင္ကုမၸဏီနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေမာင္ေမာင္သိန္းမိသားစုဟာ ဖားကန္႔မွာ ျမတ္ယမံု နဲ႔ မ်ဳိးႏြယ္ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ျမတ္ယမံုမွာ ေျမၿပိဳလို႔ ေဒသခံ (၅၀) ေလာက္ ေသဆံုးသြားပါတယ္။ ေဒၚလာသန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ခ်မ္းသာသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ုပ္ေဟာင္း ဦးဖုန္းေဆြဟာ ေရႊအင္းဝ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီကို ပိုင္ၿပီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းဝင္းသန္းကေတာ့ Myanmar Imperial Jade ကုမၸဏီကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ စစ္တပ္ပိုင္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လိမိတက္နဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္တို႔မွာလည္း ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ေတြရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာသန္းရာရွိၿပီး ဝင္ေနပါတယ္။ ခရိုနီေတြထဲမွာ ထြန္းျမင့္ႏိုင္နဲ႔ Asia World နဲ႔ ေတဇရဲ ႔ထူးအုပ္စုဟာ ထင္ရွားပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ (၁၂) ခုပိုင္တဲ့ Ever Winner အုပ္စုကိုေတာ့ လူသိနည္းေပမယ့္ ကေမာၻဇ ဦးေအာင္ကိုဝင္းနဲ႔ Skynet ဦးေက်ာ္ဝင္းတို႔နဲ႔ ဆက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဝျပည္နယ္က မူးယစ္ရာဇာ ေဝဆူက်န္ ဟာလည္း ေက်ာက္စိမ္းကုမၸဏီ (၅) ခု ပိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဟာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ KIA/KIO အတြက္ ေက်ာက္စိမ္းဟာ အဓိကဝင္ေငြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းေငြကို ကခ်င္ဘက္ကေရာ အစိုးရတပ္ဘက္က ေရာ လုိလားၾကပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားရင္ ေက်ာက္စီးတြင္းပိုင္တဲ့ စစ္ဗိုလ္မိသားစုေတြနဲ႔ ကုမၸဏီေတြ လာဘ္တိတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ အျခာသယံဇာတေတြ ခြဲေဝေရးကို အေလးေပးသင့္ေၾကာင္း Global Witness က တင္ျပထားပါတယ္။

  ဦးေအာင္ခင္  /  ေက်ာ္ေက်ာ္သိန္း / ဗီြအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)