ဗုဒၶဘာသာ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ Harvard တကၠသိုလ္က အြန္လိုင္းမွ အခမဲ့ ပို႔ခ်ေပး


ဗုဒၶဘာသာကို ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာလိုေသာ္လည္း အလြယ္တကူ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္မည့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဆရာေကာင္းမရွိျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တခုျဖစ္ေသာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာသင္ခန္းစာမ်ား အခမဲ့ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“က်မ္းစာမ်ားထဲမွ ဗုဒၶဘာသာ”ဟုအမည္ေပးထားေသာ သင္႐ုိးျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးေနျပီး ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာပို႔ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ဘာသာေရးဌာမွ ပါေမာကၡ Charles Hallisey က တာ၀န္ယူသင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ပါေမာကၡ Charles Hallisey ၏စာအုပ္သည္ ပထမဆံုးဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကဗ်ာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ထားသည္။

ဟားဗတ္မွ ပို႔ခ်ေပးေနေသာ မိတ္ဆက္သင္႐ုိးတြင္ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမမ်ား၊ အဘိဓမၼာမ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္သျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို စတင္ေလ့လာလိုသူမ်ားေရာ အထိုက္အေလ်ာက္ ေလ့လာထားသူမ်ားအတြက္ပါ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း၊ သင္႐ုိးအစမွအဆံုး ရက္သတၱ ေလးပတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး တပတ္လွ်င္ ၆ နာရီမွ ၁၀ နာရီအခ်ိန္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လူသားထုအၾကား ကြဲျပားမႈျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခြင့္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံရွိသူမ်ားကို အဓိကထား ပို႔ခ်ေပးရန္ ပါေမာကၡ Charles Hallisey က စိတ္၀င္စားသည္ဟု ဆိုသည္။ ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ား၏ အနက္အဓိပၺါယ္အမွန္ကို လက္ဆင့္ကမ္းေ၀မွ်လိုျခင္းထက္ ပြင့္လင္းေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင့္ မတူညီေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားကို လက္ခံလာေစရန္ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဗုဒၶဘာသာသင္႐ိုးပို႔ခ်ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡ Charles Hallisey က ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားထားသည္။

“ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ သိလိုေသာေမးခြန္းမ်ား၏အေျဖကို ဗုဒၶစာေပက်မ္းဂန္မ်ားထဲမွ ရွာေဖြရာ၌ ဗုဒၶ၀ါဒအေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္းသာမက ဗုဒၶ၀ါဒမွ သင္ယူျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူသည္ဆိုရာတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာ႐ႈေထာင့္မွ ေတြးျမင္မႈအားလံုးသည္ အလိုအေလ်ာက္ မွန္ကန္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ပံုမ်ားကို ေတြ႔ျမင္သိရွိရန္ျဖစ္သည္။”

Ref;Big Think
News Watch
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)