မ်ိဳးဗီဇအရ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပုိမုိေဖာက္ျပန္ႏုိင္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားဆုိ


By netsetaw -
November 21, 2016
အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ မ်ိဳးဗီဇတည္ေဆာက္ပုံအရ ၎တုိ႔ဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ေဖာက္ျပန္ႏုိင္မႈ ပုိမ်ားတယ္လုိ႔ ေဆးပညာရွင္ေတြက ဆုိခဲ့ပါတယ္။ University of Texas မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပါေမာကၡ David Buss ရဲ႕ အဆုိအရ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ပါတနာက ေသဆုံးသြားခ်ိန္၊ သုိ႔မဟုတ္ လုိအင္ဆႏၵမျဖည့္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အရြယ္ရွိေနတဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြဟာ ပုိၿပီး ေဖာက္ျပန္ႏုိင္ေခ် ပိုမ်ားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ တိတိက်က် ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းထဲမွာေတာ့ လက္ထပ္ၿပီး အမ်ိဳးသား 15% ဟာ ေဖာက္ျပန္ႏုိင္ေခ်ရွိၿပီး လက္ထပ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးကေတာ့ 9% သာ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေတြက ပုိမုိ
ေဖာက္ျပန္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆစရာ ရွိပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ အျခားအခ်က္ေတြကို ေထာက္႐ႈတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပုိၿပီးေဖာက္ျပန္ႏုိင္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ေစာင္
က ထြက္လာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းဟာ ပထမစစ္တမ္းကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမရွိဘဲ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အမူအရာနဲ႔ ထူးျခားတဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာေတြကို သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိလာတဲ့ စစ္တမ္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 အဲဒီ ထူးျခားတဲ့ ၀ိေသသလကၡဏာေတြကေတာ့-
(၁) Fake Orgasms လုပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ိဴးသမီး

Fake Orgasms ဆုိတာကေတာ့ ခ်စ္တင္းေႏွာေနခ်ိန္မွာ ဆႏၵၿပီးေျမာက္မႈမရွိဘဲ ၿပီးေျမာက္သကဲ့သို႔ ဟန္ေဆာင္ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ 2013 ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းအရ Fake Orgasms လုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကာမသုခကုိ ရတာထက္ ပိုၿပီး လုိခ်င္မက္ေမာၾကပါတယ္။ ျပင္ပမွာလည္း ဒီလုိပဲ ရရင္ရသလုိ ျပဳမူက်င့္ႀကံတတ္တယ္လုိ႔ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ Justin Lehmiller က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 (၂) 9 နဲ႔ ဆုံးတဲ့ အသက္

ေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုု ေလ့လာလုိက္တဲ့အခါမွာ 19,29,39,49 စတဲ့ 9 နဲ႔ ဆုံးတဲ့ အသက္အရြယ္ေတြမွာ အမ်ားဆုံး ေဖာက္ျပန္ၾကေလ့ရွိတယ္လုိ႔ Dating ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ashley Madison မွာ ေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုကုိ ျဖတ္သန္းဖုိ႔ရွိတဲ့ အမ်ိဴးသမီးတုိင္း သတိထားရမယ့္ အခ်ိန္လုိ႔လည္း ဆုိပါတယ္။
(၃) အတိတ္မွာ ေဖာက္ျပန္ဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီး

အိမ္ေထာင္မက်ခင္ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ႀကိမ္မွ် အျခားေယာက္်ားတစ္ေယာက္
နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေနာက္လည္း ေဖာက္ျပန္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးတတ္ပါတယ္။ 62% ေသာ
တစ္ႀကိမ္မွ် ေဖာက္ျပန္ခဲ့ဖူးတဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ဆက္ကာဆက္ကာ ေဖာက္ျပန္ၾကတယ္လုိ႔ စစ္တမ္းက ဆုိပါတယ္။
 (၄) လူမႈကြန္ယက္ကုိ အလုပ္တစ္ခုလုိ အခ်ိန္ေပးတဲ့ အမ်ိဳးသမီး

လူမႈကြန္ယက္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ ကြန္ယက္ေတြကို အလုပ္တစ္ခုလုိ သေဘာထားၿပီး အခ်ိန္ေပးတတ္
တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အသစ္ရွာေတြ႕ျခင္း၊ ခြဲခြာျခင္း၊ အျခားတစ္ေယာက္နဲ႔ ႀကိတ္ပုန္းခုတ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အျပင္မွာ ခ်ိန္းေတြ႕ခ်င္းေတြ ျပဳလုပ္ၾကတယ္လုိ႔ Dating ၀က္ဘ္ဆုိဒ္
တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ashley Madison မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(၅) ေငြေၾကးအရ ျပည့္စုံသူရဲ႕ ဇနီးျဖစ္လွ်င္

ဒီအခ်က္မွာလည္း အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ ေငြေၾကးအရ ဇနီးသည္ကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ပံႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် အိမ္
ေထာင္ေရး သုခအပိုင္းမွာ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္မႈ အေတာ္ေလးကို နည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေငြေၾကးဘက္ကို အာ႐ုံသိပ္
ၿပီး စိုက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြအနက္ 56%ဟာ လိင္ကိစၥကို အခ်ိန္ေပးမႈ အေတာ္နည္းပါးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ ၎တုိ႔ဇနီးေတြကို ေဖာက္ျပန္ေစတဲ့ အခ်က္ပါဘဲ။

(၆) လက္သူၾကြယ္က လက္ညိႇဳးထက္ ပုိရွည္လွ်င္

ဒီအခ်က္ကလည္း ကမာၻေက်ာ္တကၠသိုလ္ႀကီး Oxford University  ကေန စနစ္တက် ေကာက္ယူခဲ့တဲ့ စစ္တမ္း တစ္ခု
ျဖစ္ပါတယ္။ လက္သူၾကြယ္က လက္ညိႇဳးထက္ ပိုရွည္ေနတဲ့ အမ်ိဴးသမီးေတြဟာ Male hormones ေတြ အလြန္ထုတ္လုပ္
တတ္တဲ့ သဘာ၀ကို ပိုင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ Testosterone ေတြ ထုတ္လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ Testosterone ထုတ္လုပ္မႈ ပိုသာၾကတယ္လုိ႔ အဆုိပါ စစ္တမ္းမွာ ဆုိထားပါတယ္။

နတ္စည္ေတာ္ (Shwemom)

source : thesun.co.uk

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)