ထိတ္လန္႔ဖြယ္ Baba Vanga ရဲ႕ ေဟာကိန္းမ်ား


၁၉၉၆ တြင္ေသဆံုးခဲ့သည့္ မ်က္မျမင္Vanga အမ်ဳိးသမီးႀကီးရဲ႕ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေဟာကိန္းမ်ားဟာ မွန္ကန္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူမဟာကမၻာေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။သူမ အသက္ သုံးႏွစ္အရြယ္ကတည္းကပင္ သူမရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးလံုးေသဆံုးခဲ့ၿပီး သူမအသက္၁၂မွာ မ်က္စိကြယ္ခဲ့ပါတယ္။Vanga ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေၾကာင္းေတြ၊ ဆိုဗီယက္ယူနိယံႀကီးၿပိဳကြဲမည့္အေၾကာင္း၊ အေရွ႕ဂ်ာမနီႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမနီပူးေပါင္းသြားမည့္အေၾကာင္း၊မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာေသဆံုးမည့္အေၾကာင္းေတြ၊ အင္ဒိုနီးရွားဆူနာမီျဖစ္ေပၚမည့္အေၾကာင္းေတြ၊world trade center ၿဖိဳခ်ခံရမည့္အေၾကာင္း၊ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေပၚမည့္အေၾကာင္း၊၄၄ေယာက္ေျမာက္အေမရိကန္သမၼတဟာ လူမည္းျဖစ္မည့္အေၾကာင္းစသည့္ ကမၻာ့ထိတ္လန္႔ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သူမမေသဆံုးမီကပင္ မွန္ကန္စြာ ေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သူမဟာ သူမေသဆံုးမည့္ရက္ႏွင့္ ကမၻာေက်ာ္တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေသဆံုးမည့္ရက္အတိအက်ကိုပင္ မွန္ကန္စြာေဟာကိန္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႕ ၂၀၁၆ ေဟာစာတန္းျဖစ္သည့္ ISIS အဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာမည့္အေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ား ဥေရာပကို ေနရာယူလာမည့္အေၾကာင္း၊တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအင္အားႀကီးမားလာမည့္အေၾကာင္းေတြဟာလဲ လတ္တေလာ မွန္ကန္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ ေရွးျဖစ္ကိန္းေဟာစာတန္းမ်ားဟာ ဗုဒၶရဲ႕ ေဟာကိန္းမ်ားျဖင့္ကိုက္ညီမႈရွိတာကိုလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ၿပီး မွ ကမၻာပ်က္မည့္အေၾကာင္းဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာ တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈေတြ႕နဲ႔ႀကိဳက္ညီေနပါတယ္။သူမေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့စဥ္တုန္းကေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ မျဖစ္ႏိုင္ဖူးေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ေဟာကိန္းမ်ားဟု ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေခတ္အခါက ကမၻာေပၚတြင္ၾကားေတာင္မၾကားဖူးသည့္ ဆူနာမီကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟာကမၻာေပၚမွာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။သူမရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ ေဟာကိန္းကေတာ့ ဘယ္ဂ်ီယံဘုရင္
King Boris _3 လာေရာက္ေမးျမန္းစဥ္ August 28,1943 မွာ ဘုရင္ရဲ႕ နန္းေတာ္မွာ အလံနီေတြလႊမ္းသြားမယ္လို႔ေဟာခဲ့ပါတယ္။ ထိုေန႔မွာပင္ ဘုရင္ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ဘုရင့္နန္းေတာ္ကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။သူမရဲ႕ေဟာကိန္းေတြအထဲ လတ္တေလာ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးကေတာ့ အာဖရိကန္ ႏြယ္ဖြားအေမရိကန္သမၼတဟာ အသက္ရွင္သည့္ေနာက္ဆံုးသမၼတျဖစ္လိမ့္မယ္တဲ့။ဒီေဟာကိန္းဟာ အိုဘာမားကို ဆိုလိုခဲ့တာပါ။ဒီေဟာကိန္း မွန္မမွန္ကေတာ့ လတ္တေလာေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာပါ။

သူမရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ဖုိ႔ေဟာခဲ့တာေတြ႕ကေတာ့

2016: Europe is nearly uninhabited and invaded by Muslims

2023: The Earth’s orbit will change.

2028: A new energy source will be found. Hunger is overcome. A manned space flight will leave for Venus.

2033: The world water levels will rise as the polar ice caps melt.

2043: Economy is good. The Muslims will run Europe.

2046: All bodily organs can be reproduced, becoming the easiest and most popular method of treatment.

2066: The U.S. uses a new climate-changing weapon(The Sharp Cooling-Instant Freezin’) on Muslim controlled Rome.

2084: Nature is reborn.(??)

2088: A new disease makes you grow old in seconds.

2097: The Fast-Aging Disease is cured.

2100: Man-made sun is lighting up the dark side of the planet.

2123: Wars between small countries. The big countries stay out of it.

2125: Signals from Space will be received in Hungary.

2130: With the help of the aliens, civilizations will live underwater.

2164: Animals turn half-human.

2167: A new religion.

2170: Major drought.

2183: A colony on Mars will become a nuclear power and ask for independance from Earth. (Like the U.S. asked from England.)

2187: 2 large volcanic eruptions will be successfully stopped.

2195: The sea colonies will have energy and food.

2196: Asians and Europeans will be completely mixed.

2201: Temperatures drop as the sun’s thermonuclear processes slow down.

2221: In the search for extra-terrestrial life, humans will come in contact with something terrible.

2256: A spaceship will bring a new disease to Earth.

2262: Planets will slowly change orbits. Mars will be threatened by a comet.

2271: Physics laws will be changed.

2273: White, black and yellow races will form 1 new race.

2279: Power will be obtained from nothing. (Possibly a vacuum or a black hole.)

2288: Possible time travel and alien contact.

2291: The sun grows cooler. Attempts will be made to make it hot again.

2296: Strong explosions in the sun. The forces of gravity will change. Old space stations and satellites will fall.

2299: In France, a resistance movement will rise against Islam.

2302: Important laws and secrets of the universe are revealed.

2304: Secrets of the Moon are also revealed.

2341: Something terrible will approach Earth from Space.

2354: An accident on the artificial sun will result in drought.

2371: World hunger.

2378: A new and fast-growing race.

2480: 2 artificial (man-made) suns will collide and leave the Earth in the dark.

3005: A war on Mars will change the trajectory of the planet.

3010: A comet will hit the moon. The Earth will be surrounded by a ring of rock and ash.

3797: By this time, everything on Earth will die. However, human civilization will be advanced enough to move to a new star system.

3803: A new planet is populated by little. Fewer contacts between people. Climate new planet affects the organisms of people – they mutate.

3805: The war between humans for resources. More than half of people dying out.

3815: The war is over.

3854: The development of civilization virtually stops. People live flocks as beasts.

3871: New prophet tells people about moral values, religion.

3874: New prophet receives support from all segments of the population. Organized a new church.

3878: along with the Church to re-train new people forgotten sciences.

4302: New cities are growing in the world. New Church encourages the development of new technology and science.

4302: The development of science. Scientists discovered in the overall impact of all diseases in organism behavior.

4304: Found a way to win any disease.

4308: Due to mutation people at last beginning to use their brains more than 34%. Completely lost the notion of evil and hatred.

4509: Getting to Know God. The man has finally been reached such a level of development that can communicate with God.

4599: People achieve immortality.

4674: The development of civilization has reached its peak. The number of people living on different planets is about 340 billion. Assimilation begins with aliens.

5076: A boundary universe. With it, no one knows.

5078: The decision to leave the boundaries of the universe. While about 40 percent of the population is against it.

5079: End of the World.

Credit - Simon Htoo Thant

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=568740596669601&id=100006009973049

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)