Latest News

Thursday, September 1, 2016

ေထြအုပ္နဲ႔ရဲကို တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အစိုးရေအာက္ပို႔တာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါ – ေရွ႕ေနဦးကိုနီ    By DVB
    30 August 2016

ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔  အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြ လက္ေအာက္မွာထားရွိဖို႔ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြက ညႊန္ၾကားတယ္လို႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ပ်ံ့ႏွံ႔့ေနပါတယ္။ အစိုးရဘက္က တစုံတရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိေသးသလို ျငင္းဆန္ျခင္းလည္းမျပဳပါဘူး။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

ဦးကိုနီတို႔အေနနဲ႔  ေထြအုပ္နဲ႔ရဲကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေအာက္ပို႔မယ္ဆိုတဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ ဒီသတင္းက ဘယ္ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိလဲ။ တျခားဘာၾကားေသးလဲ။

“ပထမအခ်က္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔လည္း ဒီေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ တက္လာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ရီဖားလုပ္လို႔ရတာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ္ဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲကတိမွာ ပါတာရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကတိကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႔ အခုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္လာတယ္လို႔လည္း က်ေနာ္တို႔သုံးသပ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်။”

က်ေနာ္တု႔ိၾကားသိရတာက ဒီတာ၀န္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ေရာ ညီရဲ႕လားဗ်။

“ဟုတ္ကဲ့၊ အခုဟာက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚေပၚတဲ့သတင္းကို အေျခခံၿပီးေျပာၾကတာေပါ့ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ပုဒ္မ ၁၉၉ (က) မွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုၿပီးေတာ့ ရွင္းတာက ပုဒ္မ ၁၉၉ (ခ) (၁) မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စု တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္း ထားတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ သူ႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအႀကီးအကဲအေနနဲ႔ သူ႔ကိုအပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာေတြကို ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြကို ခြဲၿပီးေတာ့ေပးလို႔ရတယ္ဆိုတာ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပ႒ာန္းထားၿပီး သားေပါ့ေလ၊ ေပးလို႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာ နည္းနည္းေလး ဟိုဥစၥာ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာက အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၂ ခုျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ ၁ ခုကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ဘာမွ ေျပာစရာမရွိဘူး။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို လႊဲေပးတဲ့ကိစၥဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရဲ႕အႀကီးအကဲ သမၼတဟာ သူ႔မွာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ သူညႊန္ၾကားလို႔ရွိရင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကလည္း ဒါလုပ္ရမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ၁၄ ခုမွာ အစိုးရအဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထားတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြလည္း အသီးသီးခန္႔ထားတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔အေနနဲ႔ တကယ့္တကယ္သူတို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ယႏၱရားက်ေတာ့ သူတို႔လက္ထဲမွာ မရွိဘူး။ ဆိုလိုတာက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ ေနရာမွာ အဲဒီအေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရယ္၊ ရဲတပ္ဖြ႔ဲရယ္ ဒီ ၂ ခုက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္။ အဲဒါမရွိဘဲနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တကယ့္လက္ေတြ႔ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ပုံေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကို ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ ဒီအတိုင္း လႊဲကိုလႊဲေပးရမယ္။ အဲဒီလိုလႊဲေပးတာဟာ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္တယ္၊ ညီလည္း ညီညြတ္တယ္။ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က ဘာမွ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွ ျပင္စရာမလိုဘဲကို လုပ္လို႔ရပါတယ္။

“ဒုတိယတခုကေတာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပသနာရွိတဲ့အခ်က္က ဘာတုန္းဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံေတာ္မွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးရဲ႕ အႀကီးအကဲဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၂၀ မွာ ျပဌာန္းထားေတာ့ ရဲကို အမိန္႔ေပးရမယ့္၊ ေပးခြင့္ရွိတဲ့ပုဂိၢဳလ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆိုတဲ့ပုံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုၿပီး သီးသန္႔ထားၿပီးေတာ့မွ ေဒသႏၱရတခုခ်င္းအတြက္ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြကို ဖြဲ႔ႏိုင္ရင္ အဲဒီ ေဒသႏၱရ ဆိုုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြအားလုံးကို အခု ေဖ့့စ္ဘြတ္ခ္မွာပါတဲ့အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ေတာ့ ထိသလိုလို၊ မထိသလိုလိုအေနအထားမွာေတာ့ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ အႏွစ္သာရရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ကေတာ့ မထိခိုက္ဘူူး။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အေကာင္အထည္ေဖာႏို္င္ဖို႔က ရဲတပ္ဖြဲ႔က လိုတာကိုး၊ လိုေတာ့ ခုနကလို နာမည္တခုနဲ႔ လႊဲေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအသီးသီးမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ရဲေတြကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီၤးခ်ဳပ္ရဲ႕ေအာက္ကို လႊဲေပးလိုက္တယ္ဆိုေတာ့ ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္ကေန လြတ္သြားတဲ့သေဘာရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရးကေတာ့ Supreme အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ပဲ ရွိမယ္။ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္တဲ့အလုပ္တာ၀န္ကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို လႊဲေပးလိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္သြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ လုပ္လည္းလုပ္သင့္တယ္၊ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔လည္းပဲ ႀကီးႀကီးမားမားဆန္႔က်င္တဲ့ ဆန္႔က်င္မႈမ်ဳိး မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္ေတာ့ အဲဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္။”

ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ေထြအုပ္ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရလက္ေအာက္ကို ထည့္ျခင္းေၾကာင့္ရလာမယ့္ ေကာင္းက်ဳိးေတြကဘာေတြျဖစ္မလဲ၊ အားနည္းေပ်ာ့ကြက္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

“က်ေနာ္ ေကာင္းက်ဳိးက စေျပာပါမယ္။ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကေန တိုက္႐ိုက္ကြပ္ကဲအမိန္႔ေပးေနတဲ့အတြက္ လမ္းေၾကာင္းက ေ၀းလြန္းတယ္၊ ၾကန္႔ၾကာေနတယ္။ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥေတြအားလုံးဟာ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေနတဲ့အတြက္ အခ်ိန္ၾကာတဲ့အျပင္ အဲဒီတင္ျပတဲ့ေနရာမွာလည္း အလြဲအေခ်ာ္ရွိႏိုင္တယ္၊ ဘက္လိုက္မႈေတြရွိႏိုင္တယ္၊ လိုသြားတာ ပိုသြားတာရွိႏိုင္တယ္။ အဲဒါေတြအားလုံးဟာ မေကာင္းတဲ့အက်ဳိးဆက္ေတြကို ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အခုလို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေအာက္ကို လႊဲေပးလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ သူ႕ေနရာေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြအားလုံးကို သူက လြယ္လြယ္ကူကူ ထိေတြ႕ျမင္ေတြ႕ႏိုင္တဲ့အတြက္ သူ အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မယ္။ သူ႕လက္ထဲကို ဒီယႏၱရားကို ထည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားဟာ သြက္လက္လာမယ္၊ ထက္ျမက္လာမယ္။ ေနာက္ၿပီးတခါ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ထိထိေတြ႔ေတြ႔ရွိ လာမယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိလာမယ္၊ တကယ္လို႔ မရွိဘူးဆိုရင္လည္း မရွိတဲ့ဟာေတြက ထင္သာျမင္သာေတြျဖစ္လာမယ္။ မီဒီယာေတြကေန ထုတ္ေဖာ္လာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအသစ္ဟာ ပိုၿပီး ေရွ႕ကိုေကာင္းသြားႏိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔က ျမန္ႏို္င္သမွ်ျမန္ျမန္ က်ေနာ္တို႔က စႏိုင္ရမယ္။ ဒါမွ က်ေနာ္တို႔ ေနာက္က်ေနတာေတြကို တျခားႏုိင္ငံေတြကို ရင္ေဘာင္တန္းလိုကႏို္င္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေကာင္းက်ဳိးပဲရွိတယ္။ ဆိုးက်ဳိးမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုနလို ဦးေအးႏိုင္ေျပာသလို ဆိုးက်ဳိးလုံး၀မရွိဘူးဆိုေပမယ့္လို႔လည္း အေတြ႔အႀကဳံမရွိတဲ့အေပၚမွာ အမွားအယြင္းေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစႏို္င္တယ္။ အဲဒီေတာ့ အမွားအယြင္းျဖစ္လာရင္လည္း ဒီအမွားအယြင္းကို သင္ခန္းစာယူရမယ္။ ေနာက္တခု၊ က်ေနာ္တို႔က ျပည္နယ္၊ တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို အာဏာက ခြဲေပးျခင္းသာျဖစ္တယ္။ သူတို႔က အၿပီးအပိုင္ရတာမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔အထက္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဆိုတာရွိေနဦးမယ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအထက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဆိုတာ ရွိေနဦးမယ္။ အဲဒီေတာ့ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမွဳက မျပတ္ရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကလည္း ဒါဟာ ဒီလိုလႊဲေပးလိုက္လို႔ သူ႔တာ၀န္က လြတ္မသြားဘူး။ သူက အႀကီးအကဲအေနနဲ႔ ျပည္နယ္၊ တိုင္း ၁၄ ခုလုံးကို သူက ၾကည့္ေနရမယ္။ တကယ္လို႔လိုအပ္ရင္ လိုအပ္တဲ့ေနရာကို သူ႔ရဲ႕အမိန္႔အာဏာနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြ အားျဖည့္ေပးတာ ဘာညာ လုပ္ရဦးမယ္ဆိုေတာ့ အမွားအယြင္းကေတာ့ အလြန္နည္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို မ်ားတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲလိုသုံးသပ္ခ်င္ပါတယ္။”

“လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြရဲ႕အႀကီးအမႉးဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ဆိုေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိေအာင္ဆိုရင္ တိုင္းနဲ့ျပည္နယ္အစိုးရေတြက သင္တန္းေပးတာေတြ၊ ဘတ္ဂ်က္စီးဆင္းတာေတြ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ။ မ႐ႈပ္ေထြးဘူးလား။”

“မ႐ႈပ္ေထြးဘူးဗ်။ တခုေတာ့ရွိတာေပါ့ဗ်ာ။ နည္းနည္းအစပိုင္းမွာ အခက္အခဲနည္းနည္းရွိေကာင္းရွိမယ္။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀မႈပုံစံေတြ နည္းနည္းပါးပါး ျပန္ေျပာင္းသြားမယ္။ ေထြအုပ္နဲ႔ ရဲတပ္ဖ႔ြဲယႏၱရား ၂ ခုကို ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရေအာက္ကို ပို႔လိုက္တဲ့အတြက္ သူတို႔အတြက္ လစာ၊ ရိကၡာ အေထာက္အပံ့အတြက္လိုတဲ့ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ထပ္ျဖည့္လို႔ရတယ္။ ျဖည့္ေပးရမွာပဲေလ၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္နဲ႔အတူ ဘတ္ဂ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္တို႔က ျဖည့္ေပးလို႔ရတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ပို္င္းကိတ္စကေတာ့ ေျဖရွင္းလုိ႕ရပါတယ္။ ဒီပိုက္ဆံပဲေလ၊ ပိုမကုန္ဘူးေလ၊ ဗဟိုဘတ္ဂ်က္ကေနသုံးတာနဲ႔ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေတြကို ခြဲေပးၿပီးသုံးတာ ဒါပဲကြာသြားမယ္။  သင္တန္းပိုင္းကေတာ့ လိုအပ္သလိုေပးရမယ္။ အခုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ကူညီေပးေနတာပဲ။ အဲဒီေတာ့ အခုလို လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံကို ပီပီျပင္ျပင္ျဖစ္လာမယ္။ ရဲရဲ႕ အလုပ္က ျပည္သူေတြ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး၊ လူဆိုးသူခိုင္းေတြ မရွိေရး၊ လူတိုင္းလုံလုံျခဳံျုခဳံေနထိုင္ေရးဆိုတဲ့ သူ႕ရဲ႕အဓိကတာ၀န္။ တပ္မေတာ္က်ေတာ့ သူက ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခဳံေရး၊ ႏိုင္ငံ့နယ္ပယ္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုသူက ကာကြယ္တာ။ ျပည္သူတဦးခ်င္းရဲ႕ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ လုံျခဳံေရးက ဒီရဲက လုပ္ရတာ။ ဒီဟာ တခ်ိန္ကေတာ့ ေရာေရာေထြးေထြးျဖစ္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီလိုေရာေထြးေနတာကို အခုလို ခြဲထုတ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဒါမွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚကိုတင္တာပဲ။ သို႔ေသာ္ အေတြ႔အႀကဳံမရွိတဲ့ေပၚမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြက ေပၚေတာ့ ေပၚလာႏုိင္တယ္။ ဒါေတြကို က်ေနာ္တို႔က ေၾကာက္လို႔မျဖစ္ဘူး၊ ရင္ဆိုင္ရမယ္။ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြကို ရေအာင္ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္။ အဲဒီအခါမွာ လိုအပ္တဲ့သင္တန္းေတြလည္း ရွိမွာပဲ၊ အမွားအယြင္းလည္း ရွိခ်င္ရွိမွာပဲ။ ဒါကို သင္ခန္းစာယူၿပီးေတာ့ ဆက္လုပ္ရမွာပဲ။ မွားမွာစိုးလို႔ေတာ့ မေျပာင္းလဲဘဲေနလို႔ကေတာ့ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အမ်ားႀကီး ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေရွ႔ကို နည္းနည္းေလးႀကိဳးစားၿပီးတိုးရမယ္၊ စြန္႔စားမႈလည္း က်ေနာ္တို႔က ယူရမယ္။ ဒါမွ က်ေနာ္တို႔ တကယ္လိုခ်င္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ အေျပာင္းအလဲဆိုတာ ရမယ္။”

ေထြအုပ္အပိုင္းက်ေတာ့ ဘယ္လိုရွိမလဲ။ ေအာက္ေျခက ေရြးတင္တယ္။ ခ႐ုိင္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္က ေရြးမတင္ဘူးဆိုေတာ့။

“ဒီလိုပါ။ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ပုံအရဆိုရင္အဆင့္ ၅ ဆင့္ေပါ့ဗ်ာ။  အျမင့္ဆုံးကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ဒုတိယကေတာ့ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ တတိယက်ေတာ့ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေနာက္တခါ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက။ တတိယကေတာ့ ရပ္ကြက္နဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိၿပီးေတာ့ အဆင့္ ၅ ဆင့္ခြဲထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ အျမင့္ဆုံးဗဟိုအစိုးရက ေရြးေကာက္ပဲြကေနလာတယ္။ အလားတူ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရလည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပဲြကေနလာတယ္။ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ရပ္ေက်းလည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပဲြကလာတယ္။ တကယ့္အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္တဲ့ ခ႐ုိင္နဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ကိုက ျပည္ထဲေရးက ခန္႔ထားတဲ့လူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ တကယ့္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီၿမိဳ႔နယ္နဲ႔ခ႐ုိင္ကိုလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီေတြကိုေပါ့ဗ်ာ၊ အေမရိကန္အေခၚဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရေပါ့ဗ်ာ၊ Local Government ေတြေခၚတာေပါ့။ ဒီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အဖြဲ႔ေတြကုိ  အစိုးရအဖြဲ႔ငယ္ေလးေတြကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက တဆင့္ပဲသြားရမယ္။ ဒါမွ မွန္ကန္တဲ့ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အခက္အခဲက လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၈ က နည္းနည္းေလး အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတယ္။ ပုဒ္မ ၂၈၈ မွာ ေတာ္ေတာ္ေလးရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာတားတဲ့အခ်က္က ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ုိင္အဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား တာ၀န္ေပးေဆာင္ရြက္ေစရမည္ဆိုတဲ့ ပုဒ္မန ၂၈၈ ျပ႒ာန္းခ်က္က လာညိစြန္းသြားတာ။ အဲဒီအခ်က္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က  ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္လို႔မရဘူး။ သူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက ခန္႔ထားရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းအရာေပၚလာတယ္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက အဲဒါကို ခန္႔ၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီေတာ့ ၂၈၉ က်ေတာ့၊ ရပ္ကြက္က်ေတာ့ သူက တမ်ဳိးျဖစ္တယ္၊ ရပ္ကြက္နဲ႔ေက်းရြာက်ေတာ့ ရပ္ကြက္က ၾကည္ညိဳေလးစားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္တဦးကုိ ဥပေဒနဲ႔အညီ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရမယ္ဆိုေတာ့ သူက ေရြးေကာက္ပြဲဆန္ဆန္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြ႔ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မျပင္ဘဲနဲ႔ေတာ့ ၿမိဳ႕႔နယ္နဲ႔ခ႐ုိင္အဆင့္ကို ေရြးေကာက္ပဲြကေနအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔က နည္းနည္းေလး အခက္အခဲျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို အခုလို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို  ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ေအာက္ကို လႊြဲေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာျဖစ္သြားမလဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ခ႐ုိင္အဆင့္ကို ေရြးေကာက္ပြဲက အုပ္ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္ေသာ္လည္း သူတို႔ကို တိုက္႐ုိက္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲက တက္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ နည္းနည္းေလးေတာ့ ဒီမိုကေရစီဘက္ကို ဦးတည္တဲ့အေနအထားရွိတယ္၊ နည္းနည္းေလးေတာ့ပိုၿပီးေတာ့ လုပ္သာကိုင္သာ ေခ်ာင္လာမယ္။ ခုနလို အေပၚကိုပုိင္တယ္ဆိုတာပုံမ်ဳိးနဲ႔ေအာက္မွာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး၊ နီးနီးကပ္ကပ္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲလာတဲ့အခါက်ေတာ့။ သေဘာကေတာ့ဗ်ာ ခ႐ုိင္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မဟုတ္တာလုပ္ရင္ ဘယ္ကိုသြားေဆာင့္မလဲဆိုေတာ့ အရင္က ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဆီကိုသြားတယ္၊ လမ္းေၾကာင္းရွည္တယ္၊ အခုက်ေတာ့ ဒါ႐ုိက္ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း၀န္ႀကီးေတြကို တက္ေဆာင့္ေတာ့မယ္။ ဒီျပႆနာ သူတို႔ဆီကို တုိက္ရိုက္ေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို သူတို႔အျဖစ္ခံလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အျဖစ္ခံတာနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အေရအခ်င္းညံ့တယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းတယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲ၊ ေ၀ဖန္၊ ျပစ္တင္ခံရတာတို႔က ျဖစ္လာမယ္။ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေထာက္ခံတယ္။ ဒါကို ပိုေကာင္းေအာင္ ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ၀ိုင္းစဥ္းစားၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္တယ္။”

ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ားျပည္သူစိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္ရေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒတရပ္မျပ႒ာန္းသင့္ဘူးလား၊ ျပ႒ာန္းရင္ ပိုလုံၿခဳံမလားလို႔ပါ။

“အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမတရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ အတြင္းကုိက်ေရာက္တဲ့ဟာက ဥပေဒျပ႒ာန္းစရာမလိုဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို အပ္ႏွင္းထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကေနၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းဖို႔မလိုဘူး။ တကယ္လို႔ ခုနလိုေပ့ါဗ်ာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏိုင္လို႔ ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ခ႐ုိင္ အဆင့္ထိကိုပါ ေရြးေကာက္ပဲြကေန တက္လာတဲ့လူေတြက အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းသလိုမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔က ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိတဲ့ဥပေဒတခု ျပ႒ာန္းဖို႔လိုသြားၿပီ။ ဆိုလိုတာက အခု ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ ဥပေဒဆိုတာရွိတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႔နယ္၊ ရပ္ကြက္အတြက္ပဲ ေရးရေတာ့မယ္။ ခ႐ုိင္တခု ၿမိဳ႕နယ္တခု မေရးေတာ့ဘဲနဲ႔ ေဒသႏၱရဥပေဒဆိုၿပီး ဥပေဒတခုေရးၿပီးေတာ့မွ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရဲ႕ တာ၀န္ေတြ၊ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကဘာ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ တာ၀န္ေတြက ဘာ၊ ရပ္ေက်းက ဘာ အဲဒါအားလုံးဥပေဒထဲမွာ ထည့္ျပ႒ာန္းလိုက္ရင္ေတာ့ အဲဒါ အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ အဲဒါက လုပ္သင့္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း ပိုသေဘာက်ပါတယ္။ ျပည္သူေတြလည္း လုံလုံျခဳံျခဳံရွိသလို အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း တိတိက်က် ျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကပဲ တိတိက်က်လုပ္ရမယ့္သေဘာျဖစ္သြားမွာေပါ့။ အဲဒီလို ၿမိဳ႕နယ္္နဲ႔ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒေရးဆြဲဖို႔ ဟို ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္ကတည္းက သူတို႔ အၾကံအစည္ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရးဆြဲရမယ့္ဥပေဒစာရင္းထဲမွာလည္း အဲဒီဥပေဒ ၂ ခုကို က်ေနာ္တို႔က ေတြ႔ထားပါတယ္။ ေတြ႔ထားတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဥပေဒက လိုက္လာဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။”

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post