ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားလႊာ


■ နိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလ်ွာက္သည့္ သာသနာေရး ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားလႊာ အျပည့္အစုံ ■

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၄

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားလႊာ အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္-

ရိုေသေလးျမတ္စြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး အမွဴးျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ဘုရား-

သာသနာေတာ္ သံုးရပ္ သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရးကို အေလး ဂရုျပဳေတာ္မူၾကၿပီး သိကၡာေတာ္ သံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္ကို မျပတ္ ဆည္းပူး အားထုတ္ေတာ္မူလ်က္ ရိွၾကသည့္ သက္ေတာ္ရွည္ သာသနာ့ ဦးေသွ်ာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ားအား လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ ဆည္းကပ္ ၾကည္ညိဳခြင့္ ရရိွပါသျဖင့္ စိတ္ႏွလံုး ၾကည္ႏူး အထူး ၀မ္းေျမာက္၍ ကုသိုလ္တရား ျဖစ္ပြား ရပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ အရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္း လက္ခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္း စည္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လ်က္ ရိွၾကပါသည္ ဘုရား။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္ မာႏိုင္ငံေတာ္ကို တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာ၀င္ေပါင္းစံု တို႔ျဖင့္ ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းထားသည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူလူထု အမ်ားစု၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္း စည္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ျမန္ မာႏိုင္ ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား ။ ျပည္သူလူထု၏ အေရြးခ်ယ္ခံ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ အတြင္း ရိွ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးစံု၊ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာ၀င္ မ်ိဳးစံုတို႔၏ ဓမၼႏွင့္ ေလ်ာ္ ညီ၍ သမာသမတ္က်ေသာ ဆႏၵႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးရန္ တာ၀န္ ရိွေနပါသည္ဘုရား။

ပိဋကတ္ေတာ္ စာေပ၌ မင္းအစိုးရတို႔ လိုက္နာ က်င့္ေဆာင္ရမည့္ ဒါန၊ သီလ အစရိွေသာ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး (ဒႆရာဇဓမၼ)တြင္ အထူး က်င့္၀တ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ "ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရျခင္း" (အ၀ိေရာ ဓန က်င့္၀တ္)ကို အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အစြမ္းႏိုင္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တာ၀န္လည္း ရိွေနပါသည္ ဘုရား။ ထိုတာ၀န္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္မည္ ဆိုပါလွ်င္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ ရိွၾကသည့္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး တာ၀န္ကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထမ္းေဆာင္ရာ ေရာက္သည္ဟု မွတ္ယူထားၾကပါသည္ဘုရား။

ဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေပါက္ဖြား ဆင္းသက္လာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အႏိႈင္းမဲ့ အဆံုးအမေတာ္တို႔ကို အစြမ္းႏိုင္ဆံုး လိုက္နာ က်င့္သံုးလ်က္ ရိွသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္မ်ားသည္ အစ အလယ္ အဆံုး ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ျပည့္စံု ညီၫြတ္ေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ ခံစားသိရိွ မွတ္သား ထားပါသည္။ အမွန္တကယ္ လိုက္နာ က်င့္ေဆာင္သူ တစ္ဦး အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုး ဒါန၊ သီလ စသည့္ လူ႔ေလာက ဘ၀ေနနည္းမွအစ တစ္ကိုယ္ရည္ ဘ၀ ေအးခ်မ္း သာယာေရး လက္ေတြ႕ သမထက်င့္စဥ္ႏွင့္ ဘ၀ အျမင္ ထြင္းေဖာက္ ရႈျမင္ေရး လက္ေတြ႔ ၀ိပႆနာ က်င့္စဥ္တို႔၏ ေကာင္း က်ိဳးမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘ၀မွီခို အားထားရာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အမြန္ျမတ္ဆံုး တရားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ေတြ႔ ခံစား သိရိွခဲ့ရပါသည္ ဘုရား။

ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာေတာ္လာ ေမတၱာ- ကရုဏာ- မုဒိတာ- ဥေပကၡာ ဟုဆိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးသည္ သက္ရွိ ေလာကတစ္ခုလံုးကို တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္ ထိ္န္းညႇိတည့္မတ္ေပးေသာ တရားမ်ားျဖစ္၍ ထိုျဗဟၼစိုရ္ တရား ေလးပါးကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးဇာတ္ခြဲျခားျခင္း၊ အသား အေရာင္ ခြဲျခားျခင္း၊ မိတ္ေဆြ ရန္သူ ခြဲျခားျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈ အယူဝါဒခြဲျခားျခင္း စသည္တို႔အေပၚ ေကာင္းစြာခ်ဥ္းကပ္မႈ ျပဳႏိုင္ပါသျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ျဗဟၼစိုရ္က်င့္ စဥ္ တရားေတာ္သည္ လူ႔ေလာကႀကီး အတြက္ လြန္စြာ အားကိုးျမတ္ႏိုး ဖြယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံစားႏိုင္ပါသည္ ဘုရား။ အစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ အဆံုးအမ ျဗဟၼစိုရ္က်င့္စဥ္ အေျခခံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ အက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ခံယူထား ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။ ယင္းျဗဟၼစိုရ္က်င့္စဥ္ ကိုပင္ အေျခခံလ်က္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အဂတိေလးပါး လိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေရး၊ လူတုိင္း၏ ေမြးရာပါ အခြင့္္အေရးမ်ား မဆံုးရံႈး ရေစေရး စသည္တုိ႔ ထြန္းကားလာေအာင္ ကိုယ္ႏွင့္အသက္ မငဲ့ကြက္ဘဲ အၿမဲႀကိဳးပမ္း ထမ္းေဆာင္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါ သည္ဘုရား။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။ ႏိုင္ငံအတြင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၏ ကိုးကြယ္ရာဘာသာဝင္ အသီးသီး အားလည္း ျဗဟၼစိုရ္က်င့္စဥ္ျဖင့္ ကူညီအားေပး ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ ထားပါသည္ ဘုရား။ ႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေန ထိုင္ ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ အယူဝါဒရွိသူ အခ်င္းခ်င္းတုိ႔ အၾကားတြင္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ စာနာနား လည္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးျခင္း၊ အက်ိဳး လိုလားျခင္းတုိ႔ကို အေျခခံ လ်က္ ေအးခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရွိၾကမွသာလွ်င္ ေအးခ်မ္း သာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါ သည္ဘုရား။ ဘာသာဝင္ အသီးသီးတုိ႔ အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ဘာသာ၏ စစ္မွန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အဆံုးအမမ်ားကုိ လိုက္နာက်င့္သံုး ေနထိုင္ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းညီၫြတ္စြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏို္င္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ဘုရား။

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားဘုရား-

၁၉၈၀- ျပည့္ႏွစ္တြင္ သာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းေရး တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရး ပထမအႀကိမ္ ဂိုုဏ္းေပါင္းစံု သံဃာ့ အစည္းအေဝးႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိကာလမွ စတင္၍ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိေသာ သံဃာထု ကိုယ္စား ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယအဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃာ့ ဝန္ေဆာင္အဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အဖြဲ႔တို႔က တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ သံဃနာယက အဖဲြ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္မႈေပးလ်က္ “သံဃာ့ကိစၥ သံဃာေဆာင္ရြက္ေရးမူ” ျဖင့္ ယေန႔ထက္တုိင္ သံဃာ့ အဖြဲ႔ႀကီးကို ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္မွာ အားရဂုဏ္ယူဖြယ္ သမုိင္း မွတ္တိုင္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္းလံုးရွိ သံဃာထုကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက အဖြဲ႔ႀကီးက ဦးေဆာင္၍ သာသနာ ေရးရာ၊ ဝိနိစၦယေရးရာ၊ ပညာေရးရာ ကိစၥမ်ားကို ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေစဘဲ ဓမၼဝိနယႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ ရွိသျဖင့္လည္း စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သာယာေရး ဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးတုိ႔ကို အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိ အေထာက္အကူ ျပဳလ်က္ရွိသည္ဟု မွတ္ယူ ၾကရပါသည္ ဘုရား။

ဘုရားတပည့္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိ သည့္ ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၌ ထင္သာ ျမင္သာရွိေသာ တုိးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ျပသႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မမွိတ္မသံု ယံုၾကည္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ ျပည္သူ ျပည္သား အားလံုး၏ “သာဓု” အႀကိမ္ႀကိမ္ ေခၚသံကို ဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းစြာ နာၾကားခြင့္ ရရွိေအာင္ ကိုယ္စြမ္း၊ ဉာဏ္စြမ္း ရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္သြားၾက မည္ ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ဘုရား။

ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာနာယက ဆရာေတာ္ အရွင္ျမတ္ႀကီးမ်ားအား ဖူးေျမာ္ခြင့္ ႀကံဳတံုး အခိုက္တြင္ ဗုဒၶ သာသ နာေတာ္ျမတ္ႀကီး သန္႔ရွင္း တည္တံ့ ျပန္႔ပြားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေကာင္း ၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ အားလံုး အစဥ္ထာဝရ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ႀကီးပြား တုိးတက္ေရး တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း လုိအပ္ေသာ ၾသဝါဒမ်ားကို အခ်ိန္အခါမေရြး ခ်ီးျမႇင့္ေပးႏိုင္ပါရန္ ႐ိုေသ ေလးျမတ္စြာ ေလွ်ာက္ထားရင္း တပည့္ေတာ္ ၏ ေလွ်ာက္ထားလႊာကို နိဂံုးခ်ဳပ္ အပ္ပါသည္ဘုရား။

(Photos - Mizzima)
Myanmar State Counsellor Office
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)