ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ဆံုးျဖတ္မည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အရင္သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕အား လႊတ္ေတာ္မွာ ႏွဳတ္ဆက္ေနစဥ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကေန ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (State Counsellor) ရာထူးေပးအပ္မယ့္ ဥပေဒၾကမ္း မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ တပ္မေတာ္သား အစုအဖဲြ႕ကျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ မေန႔ကအဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ဒီဥပေဒ ၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ အတြက္ အခ်ိန္အလံု အေလာက္ ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္ကေတာ့ ဥပေဒၾကမ္းအတည္ျပဳႏိုင္ေရး ဒီကေန႔ အဂၤါေန႔မွာ လႊတ္ေတာ္ အစီအစဥ္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မယ္လုိ႔ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ ဖဲြ႕စည္းပံုနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ ျပည္ သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ NLD ဘက္ကဘယ္လိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သလဲဆိုတာ မအင္ၾကင္းႏိုင္ က ဆက္ၿပီး ေျပာျပမွာပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ (State Counsellor) အျဖစ္ခန္႔အပ္မယ့္ ဥပေဒ ၾကမ္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္း ကို ေထာက္ခံအဆိုျပဳခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္းက မေန႔ က လႊတ္ေတာ္မွာ အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က ဤဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မွာ (က) အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏အမည္တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏” ဟူေသာ စကားရပ္ေနရာမွာ အျခားသင့္ေလ်ာ္ သည့္စကားရပ္ ဥပမာ- “ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏” ကိုျပင္ဆင္ရန္၊ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဤဥပေဒၾကမ္းကို စိစစ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ (ဂ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ ႏွစ္ရပ္ေရာေထြးေနျခင္း၊ (ဃ) လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္၂၀၀၈ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမိုကေရစီ ဖဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ စကားရပ္သံုးႏႈန္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။”

ဒါေပမဲ့လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းဟာ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္းက ေျပာသြားပါတယ္။

“ဤဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၂၁၇)ပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔အညီ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါသျဖင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၀င္အမ်ားစုသည္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပင္ဆင္ခ်က္မရွိ အတည္ျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာတူညီၾကပါသည္။”

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၂၁၇) အရ သမၼတမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ အျပည့္ရွိေနေပမဲ့လည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတ္ာကေန လိုအပ္ရင္ အျခားလူပုဂၢိဳလ္တဦး သုိ႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတခုကို တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာပါတယ္။

“၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ သမၼတကိုအထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အာဏာအမ်ားႀကီးေပးထားပါတယ္။ အဲဒီအေနအထားေၾကာင့္ လည္း တဖက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းကေန လူပုဂၢိဳလ္တေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတခုကို အျခားအာဏာေတြအပ္ႏွင္းခြင့္မရွိဘူးလို႔ မေျပာ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔လႊတ္ေတာ္ဘက္ကလည္း လူတေယာက္ကို သို႔မဟုတ္ အဖဲြ႕အစည္းတခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ အပ္ႏွင္းခြင့္ရွိပါတယ္ေပါ့။”

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္တာ၀န္ေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကား ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျ ပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ ဖြံၿဖိဳးတိုး တက္ေရး စတာေတြ အတြက္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ သမၼတ ကို အႀကံေပးရမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

မေန႔ကျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး အခ်ိန္အလံုအေလာက္ေပးဖို႔ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က အခုလိုေျပာသြားပါတယ္။

“ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ဒီဥပေဒကို ျပဌာန္းတယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔တပ္မေတာ္သားမ်ားကေနၿပီး ေထာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီဥပေဒျပဳတဲ့ေနရာမွာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ လိုအပ္တဲ့စကားလံုးအသံုးအႏွဳန္းမ်ား၊ လိုအပ္တဲ့ ဥပေဒဆိုင္ ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို ေဘာင္၀င္သြားေအာင္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လည္း အားလံုးပါ၀င္ၿပီးေထာက္ခံသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဒီဥပေဒကိုစဥ္း စားေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္၊ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားတင္သြင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္ပါရန္တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။”

ဒါေပမဲ့လည္း ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အစီအစဥ္အတိုင္း အဂၤါေန႔မွာ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦး၀င္းျမင့္က တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

“ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ကလည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီေဆာင္ရြက္ထားတယ္ဆိုရင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ လို႔ ေျပာထားတဲ့ အေၾကာင္းက်ေနာ္တို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုနကေျပာ သလို ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို အပိုဒ္ခဲြ၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ တိတိ က်က်ေဖၚျပၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခြင့္လည္းရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၉၈(ဃ)အရ ဥကၠဌက သင့္ေလ်ာ္ တယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆလို႔ရွိရင္ အခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအစီအစဥ္အတိုင္းပဲ ဆက္လက္ သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးအပ္ပါတယ္။”

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဒီကေန႔အဂၤါေန႔ အစီအစဥ္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို မဲခဲြဆံုးျဖတ္ အတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္ၾကင္းႏိုင္ / ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)
http://burmese.voanews.com

.....................................


ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အရင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့အား လွှတ်တော်မှာ နှုတ်ဆက်နေစဉ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကနေ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (State Counsellor) ရာထူးပေးအပ်မယ့် ဥပဒေကြမ်း မှာ နိုင်ငံတော် အစား နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးဖို့ တပ်မတော်သား အစုအဖွဲ့ကပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ မနေ့ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီဥပဒေ ကြမ်းဆွေးနွေးမှု အတွက် အချိန်အလုံ အလောက် ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်ကတော့ ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုနိုင်ရေး ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာ လွှတ်တော် အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွား မယ်လို့ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းဟာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ပြည် သူ့ လွှတ်တော်မှာ NLD ဘက်ကဘယ်လိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သလဲဆိုတာ မအင်ကြင်းနိုင် က ဆက်ပြီး ပြောပြမှာပါ။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (State Counsellor) အဖြစ်ခန့်အပ်မယ့် ဥပဒေ ကြမ်းမှာ နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ တင်ပြခဲ့ကြောင်း ဥပဒေကြမ်း ကို ထောက်ခံအဆိုပြုခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်းက မနေ့ က လွှတ်တော်မှာ အခုလိုပြောသွားပါတယ်။

“ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်က ဤဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေးခဲ့သည်မှာ (က) အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏အမည်တွင် “နိုင်ငံတော်၏” ဟူသော စကားရပ်နေရာမှာ အခြားသင့်လျော် သည့်စကားရပ် ဥပမာ- “နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏” ကိုပြင်ဆင်ရန်၊ (ခ) နိုင်ငံတော် အတွက် အရေးကြီးသော ဤဥပဒေကြမ်းကို စိစစ်ရန်အတွက် အချိန်လုံလောက်မှု မရှိခြင်း၊ (ဂ) အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင် နှစ်ရပ်ရောထွေးနေခြင်း၊ (ဃ) လက်ရှိကျင့်သုံးနေသည့်၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် ဒီမိုကရေစီ ဖဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ဟူသော စကားရပ်သုံးနှုန်းထားခြင်းမရှိကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။”

ဒါပေမဲ့လည်း အမျိုးသားလွှတ်တော်က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းဟာ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ လွှတ်တော်ကို တင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဦးထွန်းထွန်းဟိန်းက ပြောသွားပါတယ်။

“ဤဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၂၁၇)ပါ ပြဌာန်းချက်နဲ့အညီ တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနဲ့အညီ အတည်ပြုခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသဖြင့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင်အများစုသည် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်အတိုင်း ပြင်ဆင်ချက်မရှိ အတည်ပြုသင့်ကြောင်း သဘောတူညီကြပါသည်။”

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၂၁၇) အရ သမ္မတမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ အပြည့်ရှိနေပေမဲ့လည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တေ်ာကနေ လိုအပ်ရင် အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခုကို တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးအပ်နိုင်ခွင့်ရှိနေကြောင်း မြန်မာ့အရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးအောင်သူငြိမ်းက ပြောပါတယ်။

“၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံမှာ သမ္မတကိုအထူးသဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အာဏာအများကြီးပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအနေအထားကြောင့် လည်း တဖက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်းကနေ လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခုကို အခြားအာဏာတွေအပ်နှင်းခွင့်မရှိဘူးလို့ မပြော ဘူးပေါ့ဗျာ။ သူတို့လွှတ်တော်ဘက်ကလည်း လူတယောက်ကို သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခုကို အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာ အပ်နှင်းခွင့်ရှိပါတယ်ပေါ့။”

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်တွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီထွန်းကား ရေး၊ စျေးကွက်စီးပွားရေးပြုပြင်ရေး၊ ဖယ်ဒရယ်ြ ပည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဖွံဖြိုးတိုး တက်ရေး စတာတွေ အတွက် လွှတ်တော်နဲ့ သမ္မတ ကို အကြံပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဥပဒေကြမ်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။

မနေ့ကပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ထပ်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ရေး အချိန်အလုံအလောက်ပေးဖို့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှုးချုပ်မောင်မောင်က အခုလိုပြောသွားပါတယ်။

“ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ ဒီဥပဒေကို ပြဌာန်းတယ်ဆိုရင် ကျနော် တို့တပ်မတော်သားများကနေပြီး ထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ ဒီဥပဒေပြုတဲ့နေရာမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီ လိုအပ်တဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းများ၊ လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေဆိုင် ရာပြဌာန်းချက်များ ကို ဘောင်ဝင်သွားအောင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ လည်း အားလုံးပါ၀င်ပြီးထောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ဒီဥပဒေကိုစဉ်း စားဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ ပြင်ဆင်ချက်များတင်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် အချိန် လုံလုံလောက်လောက် ပေးနိုင်ပါရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။”

ဒါပေမဲ့လည်း ဒီဥပဒေကြမ်းကို အစီအစဉ်အတိုင်း အင်္ဂါနေ့မှာ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့်က တုန့်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

“ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ အညီဆောင်ရွက်ထားတယ်ဆိုရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် လို့ ပြောထားတဲ့ အကြောင်းကျနော်တို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုနကပြော သလို ပြင်ဆင်ချက်အဆို အပိုဒ်ခွဲ၊ အကြောင်းအရာအလိုက် တိတိ ကျကျဖေါ်ပြပြီးတော့ ဆွေးနွေးခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဟာနဲ့ ပတ်သက် လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၈(ဃ)အရ ဥက္ကဌက သင့်လျော် တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆလို့ရှိရင် အချိန်ကိုသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းပဲ ဆက်လက် သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို အသိပေးအပ်ပါတယ်။”

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့ ဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ အစီအစဉ်အရ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းကို မဲခွဲဆုံးဖြတ် အတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။

အင်ကြင်းနိုင် / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
http://burmese.voanews.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)