တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ အမည္စာရင္းမ်ား ထြက္ေပၚရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ျဖစ္လာ

By  သတင္းအဖြဲ႕
Mon, 2016-03-28

ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ အမည္စာရင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ တရား၀င္တင္သြင္းေၾကညာမည့္ မတ္လ ၂၈ ရက္ မတုိင္မီ တစ္ရက္အလိုကတည္းက ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာလင္းထြဋ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု ျဖစ္လာမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳေၾကညာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း သမၼတသစ္ဦးထင္ေက်ာ္က တာ ၀န္ေပးအပ္မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ မည္စာရင္းပါ စာအိတ္ကို တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕ရိွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ႐ံုးမ်ားတြင္ မတ္လ ၂၇ ရက္ မြန္းလဲြပိုင္း၌ တံခါးပိတ္အစည္းအ ေ၀းျပဳလုပ္၍ ဖြင့္ေဖာက္အသိေပး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္အ မည္ စာရင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘စာက ဗဟုိကလာတာပါ။ ဒီေန႔မြန္းလဲြ ၃ နာရီမွ တုိင္းအင္န္ အယ္လ္ဒီ႐ံုးမွာ ပါတီရဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ပါတီရဲ႕ၫႊန္ၾကား ခ်က္ကိုဖတ္ျပတယ္။ စာထဲမွာ ေတာ့သမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးဖို႔ လ်ာထားတဲ့ ၁၄ ဦး အမည္စာရင္း ပါတယ္။ မေကြးတိုင္းအတြက္ေတာ့ ေဒါက္ တာေအာင္မိုးညိဳေပါ့။ သူ႔ကို အား လံုးက ကန္႔ကြက္သူမရွိပါဘူး။ ပါတီက ဒီစာကုိ အိတ္ပိတ္ပို႔တာ ပါ။ ဘယ္သူမွႀကိဳမသိပါဘူး။ စာ ကိုေဖာက္ဖတ္တဲ့အခါ ပါတီ၀င္ ေတြကို ဖိတ္ၿပီးေဖာက္ဖတ္တာ ပါ’’ ဟု အစည္းအေ၀း တက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ မေကြးတိုင္းေဒသ ႀကီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန မ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါ တီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေျပာထားသ ကဲ့သို႔ပင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္အားလံုးမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခင္က တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမ်ား အတြက္ အမ်ိဳးသားမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးအပ္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္၌ ခန္႔အပ္မည့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၄ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးပါ၀င္လာသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ခန္႔ အပ္မည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ ရွမ္းျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးညီပု၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္ တာခက္ေအာင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးမန္း ေဂ်ာ္နီ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာေဇာ္ ျမင့္ေမာင္၊ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးညိဳ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦး၀င္းသိန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏုိင္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၊ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အ ျဖစ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိ၊ ကရင္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ခ်င္းျပည္ နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးဆလိုင္း လ်န္လြယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးမင္းမင္းဦးတုိ႔ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြး

ခ်ယ္ခံရသည့္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ကလည္း ယခုထြက္ေပၚေနေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမည္စာရင္းမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို တာ ကြန္ဖန္းပါ။ စာအိတ္ေတာ့ မေဖာက္ရေသးပါဘူး။ စာအိတ္ က ၂၄ ရက္ေန႔က ေရာက္တယ္။ မွာထားတာက ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းနဲ႔ ၂၈ ရက္ မနက္ပိုင္း ေဖာက္ဖတ္ဖို႔ မွာထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ၂၈ ရက္မနက္မွ ေဖာက္ဖတ္ မွာပါ’’ဟု ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ က်န္တဲ့စာရင္းေတြလည္း မွန္ပါ တယ္’’ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္ျဖစ္လာမည့္ သူတစ္ဦးက လည္း ေျပာသည္။

ယခုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံရသည္ဟု ေရပန္း စားေနသူအခ်ိဳ႕က သမၼတအမည္ စာရင္းမထြက္မီကတည္းက ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု သတင္း ႀကီးေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမအခ်ိဳ႕၌ မဟာမိတ္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ သူမ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈ အခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။

‘‘အင္န္အယ္လ္ဒီက အႏုိင္ရပါတီမုိ႔လို႔ သူလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန လုပ္သြားတဲ့သ ေဘာေပါ့။ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုအ ေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ သူတို႔ေရြးခ်ယ္မႈက အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ ေရးအတြက္ အင္မတန္စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရွမ္း ျပည္နယ္က အႀကီးအကဲအဆက္ ဆက္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြလုပ္ ခဲ့ၿပီး အခု ပထမဆံုး အေျပာင္းအ လဲတစ္ခုကို သူတို႔ လုပ္လုိက္တဲ့ အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ နဲ႔ ယံုၾကည္မႈရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းသြားရ ပါဦးမယ္’’ ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းလိတ္ က ဆိုသည္။

သမၼတသစ္က ေရြးခ်ယ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား
၁။ ရန္ကုန္တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း
၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ေဒါက္တာလင္းထြဋ္
၃။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ဦးညီပု
၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ေဒါက္တာခက္ေအာင္
၅။ ကယားျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရွိ
၆။ ကရင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္
၇။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္
၈။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္
၉။ တနသၤာရီတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္
၁၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ဦး၀င္းသိန္း
၁၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္−ေဒါက္တာေအာင္မုိးညိဳ
၁၂။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္−ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္
၁၃။ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္- ဦးမင္းမင္းဦး
၁၄။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္− ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ

http://www.7daydaily.com/story/61459

.................................................................

တိုင္းႏြင့္်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္သစ္ အမၫၥာရင္းမ္ား ၾထက္ေပၚ

ရႏၠဳႏၲဳိင္းေဒသႀကီး၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိႏ္း၊ ရြမ္း်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ေဒါကၱာလင္းၾထဋ္၊ ရခုိင္်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ဦးညီပု ်ဖစႅာ

By  သတင္းအျဖဲ႕
Mon, 2016-03-28

်ပၫၷယ္ႏြင့ၱိဳင္းေဒသႀကီး၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အသစ္ အမၫၥာရင္းမ္ား လႊတ္ေတာၼ္ားသို႔ တရား၀ငၲျင္သင္းေၾကညာမၫ့္ မတႅ ၂၈ ရက္ မတုိငၼီ တစ္ရက္အလိုကတၫ္းက ၾထက္ေပၚခဲ့သၫ္။

ရႏၠဳႏၲဳိင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိႏ္း၊ ရြမ္း်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ေဒါက္ တာလင္းၾထဋ္၊ ရခုိင္်ပၫၷယ္၀ႏ္ ႀကီးခ္ဳပ္ ဦးညီပု ်ဖစႅာမၫ္ဟဳ သတင္းရရြိသၫ္။

သကၦဳိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာၼ္ားက အတၫ္်ပဳေၾကညာ်ခင္း မရြိေသးေသာႅၫ္း သမၼတသစ္ဦးထင္ေက္ာၠ တာ ၀ႏ္ေပးအပၼၫ့္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ မၫၥာရင္းပါ စာအိတၠိဳ တိုင္း ေဒသႀကီးႏြင့္ ်ပၫၷယ္အခ္ိဳ႕ရိြ အမ္ိဳးသားဒီမိုေကရစီအဖဲျ႕ခ္ဳပ္ ပါတီ႐ံုးမ္ားၾတင္ မတႅ ၂၇ ရက္ ျမႏ္းလဲၿပိုင္း၌ တံခါးပိတ္အစၫ္းအ ေ၀း်ပဳလုပ္၍ ျဖင့္ေဖာက္အသိေပး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အသစ္အ မၫ္ စာရင္းမ္ား ၾထက္ေပၚလာ ်ခင္း်ဖစ္သၫ္။

‘‘စာက ဗဟုိကလာတာပါ။ ဒီေန႔ျမႏ္းလဲျ ၃ နာရီမြ တုိင္းအင္ႏ္ အယႅၵီ႐ံုးမြာ ပါတီရဲ႕ လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ပါတီရဲ႕ၫႊႏ္ၾကား ခ္ကၠိဳဖတ္်ပတယ္။ စာထဲမြာ ေတာ့သမၼတက ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ေၾတ အ်ဖစ္ တာ၀ႏ္ေပးဖို႔ လ္ာထားတဲ့ ၁၄ ဦး အမၫၥာရင္း ပါတယ္။ ေမၾကးတိုင္းအၾတက္ေတာ့ ေဒါက္ တာေအာငၼိဳးညိဳေပါ့။ သူ႔ကို အား လံုးက ကႏ္႔ၾကက္သဴမရြိပါဘူး။ ပါတီက ဒီစာကုိ အိတၸိတၸိဳ႕တာ ပါ။ ဘယ္သဴမြႀကိဳမသိပါဘူး။ စာ ကိုေဖာကၹတၱဲ့အခါ ပါတီ၀င္ ေၾတကို ဖိတ္ၿပီးေဖာကၹတၱာ ပါ’’ ဟု အစၫ္းေအ၀း တက္ ေရာကၡဲ့သၫ့္ ေမၾကးတိုင္းေဒသ ႀကီး အမ္ိဳးသားဒီမိုေကရစီအဖဲျ႕ ခ္ဳပၸါတီမြ အၾတင္းေရးမြဴး ဦးေန မ္ိဳးေက္ာၠ ေ်ပာသၫ္။

ယခုေျရးခ္ယၼႈၾတင္ ဒီခ္ဳပၸါ တီမြ တာ၀ႏ္ရြိသူမ္ားေ်ပာထားသ ကဲ့သို႔ပင္ တိုင္းႏြင့္်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ ႀကီးခ္ဳပ္အားလံုးမြာ ဒီခ္ဳပၸါတီ၀င္ မ္ား်ဖစ္ၾကသၫ္။

ယခငၠ တုိင္းေဒသႀကီး ်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ရာထူးမ္ား အၾတက္ အမ္ိဳးသားမ္ားကိုသာ ခႏ္႔အပ္ တာ၀ႏ္ေပးအပ္ေလ့ရြိခဲ့ေသာႅၫ္း ယခုအစိုးရသစႅကၳက္၌ ခႏ္႔အပၼၫ့္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ၁၄ ဦးၾတင္ အမ္ိဳးသမီးႏြစ္ဦးပါ၀ငႅာသၫ္။

အစိုးရသစႅကၳက္ ခႏ္႔ အပၼၫ့္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပၼ္ားမြာ ရႏ္ ကုႏၲဳိင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ အ်ဖစ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိႏ္း၊ ရြမ္း်ပၫ္ နယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေဒါကၱာ လင္းၾထဋ္၊ ရခုိင္်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီး ခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ဦးညီပု၊ ကခ္င္်ပၫ္ နယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေဒါက္ တာခက္ေအာင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ဦးမႏ္း ေဂ္ာၷီ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေဒါကၱာေဇာ္ ်မင့္ေမာင္၊ ေမၾကးတိုင္း ေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေဒါကၱာ ေအာငၼိဳးညိဳ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ဦး၀င္းသိႏ္း၊ စစၠိဳင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီး ခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေဒါကၱာ ်မင့္ႏုိင္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၀ႏ္ႀကီး ခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေဒါကၱာလဲ့လဲ့ေမာ္၊ ကယား်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ ်ဖစ္ ဦးအယႅ္ေဖာင္းရြိ၊ ကရင္ ်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ အ်ဖစ္ ေဒၚနႏ္းခင္ေၾထး်မင့္၊ ခ္င္း်ပၫ္ နယ္၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ဦးဆလိုင္း လ္ျႏႅယ္၊ ျမႏ္်ပၫၷယ္၀ႏ္ႀကီး ခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ဦးမင္းမင္းဦးတုိ႔ ်ဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရြိသၫ္။ကခ္င္်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေျရး

ခ္ယၡံရသၫ့္ ေဒါကၱာ ခက္ေအာငၠလၫ္း ယခုၾထက္ေပၚေေနသာ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ အမၫၥာရင္းမြာ မြႏၠႏ္ေၾကာင္း အတၫ္်ပဳသၫ္။

‘‘ၾကၽႏ္ေတာ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပၧိဳ တာ ၾကႏၹႏ္းပါ။ စာအိတ္ေတာ့ ေမဖာေက္ရသးပါဘူး။ စာအိတ္ က ၂၄ ရက္ေန႔က ေရာကၱယ္။ မြာထားတာက ၂၇ ရက္ ျမႏ္းၾလဲပိုင္းနဲ႔ ၂၈ ရက္ မနကၸိဳင္း ေဖာကၹတၹိဳ႕ မြာထားတာပါ။ ၾကၽႏ္ေတာ္ တို႔က ၂၈ ရကၼနကၼြ ေဖာကၹတ္ မြာပါ’’ဟု ေဒါကၱာ ခက္ေအာင္ က ေ်ပာသၫ္။

‘‘ၾကၽႏ္ေတာ္်ဖစၹိဳ႕မ္ားတယ္။ က္ႏၲဲ့စာရင္းေၾတလၫ္း မြႏၸါ တယ္’’ဟု ်ပၫၷယ္ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အသစ္်ဖစႅာမၫ့္ သူတစ္ဦးက လၫ္း ေ်ပာသၫ္။

ယခုဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ေျရး ခ္ယၡႏ္႔အပၡံရသၫ္ဟဳ ေရပႏ္း စားေနသူအခ္ိဳ႕က သမၼတအမၫ္ စာရင္းမၾထကၼီကတၫ္းက ဝႏ္ ႀကီးခ္ဳပ္်ဖစ္ႏုိင္သၫ္ဟဳ သတင္း ႀကီးေနသူမ္ား်ဖစ္သၫ္။

ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပၼ္ား ေျရးခ္ယၡႏ္႔အပ္ရာၾတင္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေ်မအခ္ိဳ႕၌ မဟာမိတၱဳိင္းရင္းသားပါတီမ္ားမြ သူမ္ားကို ခ္ႏႅြပၡဲ့်ခင္းႏြင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖႏၼႈ အခ္ိဳ႕ရြိေနသၫ္။

‘‘အင္ႏ္အယႅၵီက အႏုိင္ရပါတီမုိ႔လို႔ သူလုပၸိဳျငၡင့္ရြိတဲ့ ေဘာငၴဲေကန လုျပ္သားတဲ့သ ေဘာေပါ့။ ရြမ္း်ပၫၷယၱစၡဳအ ေနနဲ႔ၾကၫ့္ရင္ သူတို႔ေျရးခ္ယၼႈက အမ္ိဳးသား်ပႏႅၫ္ရင္ၾကားေစ့ ေရးအၾတက္ အငၼတႏၥိႏ္ေခၚမႈ ႀကီးမားတာ ေၾတ႕ရတယ္။ ရြမ္း ်ပၫၷယၠ အႀကီးအကဲအဆက္ ဆက္ ရြမ္းတိုင္းရင္းသားေၾတလုပ္ ခဲ့ၿပီး အခု ပထမဆံုး ေအ်ပာင္းအ လဲတစၡဳကို သူတို႔ လုပႅဳိကၱဲ့ အၾတက္ တိုင္းရင္းသားလူမ္ိဳးေၾတ နဲ႔ ယံုၾကၫၼႈရရြိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾသားရ ပါဦးမယ္’’ ဟု ရြမ္းတိုင္းရင္းသား မ္ားဒီမိုေကရစီအျဖဲ႕ခ္ဳပၸါတီၾတဲ ဖက္အၾတင္းေရးမြဴး ဦးစိုင္းလိတ္ က ဆိုသၫ္။

သမၼတသစၠ ေျရးခ္ယ္သၫ့္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပၼ္ား
၁။ ရႏၠဳႏၲဳိင္း ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္- ဦးၿဖိဳးမင္းသိႏ္း
၂။ ရြမ္း်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ေဒါကၱာလင္းၾထဋ္
၃။ ရခုိင္်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ဦးညီပု
၄။ ကခ္င္်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ေဒါကၱာခက္ေအာင္
၅။ ကယား်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ဦးအယႅ္ေဖာင္းရြိ
၆။ ကရင္်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ေဒၚနႏ္းခင္ေၾထး်မင့္
၇။ ခ္င္း်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ဦးဆလိုင္းလ္ျႏႅယ္
၈။ စစၠဳိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ေဒါကၱာ်မင့္ႏုိင္
၉။ တနသၤာရီတိုင္း ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ေဒါကၱာလဲ့လဲ့ေမာ္
၁၀။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ဦး၀င္းသိႏ္း
၁၁။ ေမၾကးတိုင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္−ေဒါကၱာေအာငၼဳိးညိဳ
၁၂။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္−ေဒါကၱာေဇာ္်မင့္ေမာင္
၁၃။ ျမႏ္်ပၫၷယ္ ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္- ဦးမင္းမင္းဦး
၁၄။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ၀ႏ္ႀကီးခ္ဳပ္− ဦးမႏ္းေဂ္ာၷီ

http://www.7daydaily.com/story/61459
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)