သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ေထာင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ျမဝတီက ေနအိမ္

သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ေထာင္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ျမဝတီက ေနအိမ္ — at Myawaddy.
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ တစိတ္တေဒသကို ျပေနသည့္ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃) ရပ္ကြက္ မန္းဘခိုင္လမ္းရွိ ေနအိမ္ကို ေဖေဖၚဝါရီ ၁၂ ရက္က မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
မန္းဝင္းခိုင္သန္းသည္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္၏ ေျမးျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ယင္း၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈ စာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ျပဳစုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူသို႔ ခ်ျပျခင္း မရွိေသးပါ။
ယခုပံုမ်ားပါ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္း၏ ေနအိမ္သည္ သြပ္မိုး၊ ပ်ဥ္ေထာင္ ေနအိမ္အျဖစ္ေတြ႔ရၿပီး အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းအျဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန အျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ ေနအိမ္တြင္ မည္သည့္ လံုၿခံဳေရးမ ွ် မေတြ႔ရဘဲ သူ၏ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူ အမ်ဳိးသမီး သံုးဦးက ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသူ မန္းဝင္းခိုင္သန္းသို႔ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ခြင့္ မဇၩိမက ခြင့္ေတာင္းရာတြင္
“ငါ့အိမ္က ဘာမွ မဆန္းပါဘူးကြာ ေခ်ာင္ထဲမွာ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ မင္းေတြ႔လိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။
(ဓာတ္ပံု - မ်ဳိးသန္႔)
Mizzima - News in Burmese 

ၾသပၼိဳး၊ ပ္ၪ္ေထာငၷဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ပိုငၧဳိငၲဲ့ ်မဝတီက ေနအိမ္ — at Myawaddy.
အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မႏ္းဝင္းခိုင္သႏ္း၏ ပိုငၧဳိငၼႈ တစိေတၱဒသကို ်ေပနသည့္ ်မဝတီၿမိဳ႕ အမြတ္ (၃) ရျပၠက္ မႏ္းဘခိုငႅမ္းရြိ ေနအိမၠိဳ ေေဖဖၚဝါရီ ၁၂ ရကၠ မြတၱမ္းတငၴား်ခင္း်ဖစ္သၫ္။ 
မႏ္းဝင္းခိုင္သႏ္းသၫ္ အာဇာနၫ္ ေခါင္းေဆာင္ မႏ္းဘခိုင္၏ ေ်မး်ဖစ္ၿပီး အမ္ဳိးသား ဒီမုိေကရစီအျဖဲ႔ခ္ဳပ္၏ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အ်ဖစ္ တင္ေ်မာက္်ခင္း ခံခဲ့ရသူ်ဖစ္သၫ္။ အမ္ဳိးသား ဒီမုိေကရစီ အျဖဲ႔ခ္ဳပ္သၫ္ ယင္း၏ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းမ္ား ပိုငၧိဳငၼႈ စာရင္းကို ေျရးေကာၾကၸဲ မတိုငၡင္ ်ပဳစုထားသၫ္။ သို႔ေသာ္ ်ပၫ္သဴသို႔ ခ္်ပ်ခင္း မရြိေသးပါ။ 
ယခုပံုမ္ားပါ အမ္ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မႏ္းဝင္းခိုင္သႏ္း၏ ေနအိမ္သၫ္ ၾသပၼိဳး၊ ပ္ၪ္ေထာင္ ေနအိမ္အ်ဖစ္ေၾတ႔ရၿပီး အသက္ေျမး ဝမ္းေက္ာင္းအ်ဖစ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရြ႔ေန အ်ဖစ္ ေၾတ႔ရသၫ္။ ေနအိျမၲင္ မၫ္သည့္ လံုၿခံဳေရးမ ြ္ ေမၾတ႔ရဘဲ သူ၏ ေၾဆမ္ဳိးေတာၥပ္သဴ အမ္ဳိးသမီး သံုးဦးက ေစာင့္ေရြာက္ေပးလ္က္ရြိသၫ္။ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ်ဖစႅာသူ မႏ္းဝင္းခိုင္သႏ္းသို႔ ဓာတၸံဳ႐ိုၾကၡင့္ မဇၩိမက ျခင့္ေတာင္းရာၾတင္
“ငါ့အိမၠ ဘာမြ မဆႏ္းပါဘူးၾကာ ေခ္ာငၴဲမြာ ပ္ၪ္ေထာင္အိမ္ မင္းေၾတ႔လိမ့္မယ္” ဟု ေ်ပာသၫ္။ 
(ဓာတၸံဳ - မ္ဳိးသႏ္႔)
Mizzima - News in Burmese 

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)