Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, May 11, 2015

သတ္မွတ္ႏႈန္းအတုိင္း ေဒၚလာမေရာင္းလွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္သတိေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြလဲေကာင္တာတစ္ခုတြင္ ေမလ ၆ ရက္က ေဒၚလာေရာင္းဝယ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)
 ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ား တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္ မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းကို ျပင္ပေပါက္ ေစ်းအတုိင္း ေရာင္းခ်ပါက ေမလ ၁၂ ရက္မွစ၍ အေရးယူမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာ မ်ားအား ေမလ ၁၁ ရက္ ညေန၌ ေခၚယူသတိေပးေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
‘‘ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ေစ်းျမင့္ တက္မႈေတြပဲ။ ေစ်းတက္မယ္လို႔ ေျပာၿပီး ဘဏ္ေတြကိုယ္တိုင္ လိုက္၀ယ္လို႔ ေစ်းပိုတက္တာ။ ဗဟိုဘဏ္ကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတုိင္းမေရာင္းရင္ ႏုိင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒနဲ႔ အ ေရးယူမွာပဲ’’ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲႏႈန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၀၈၀က်ပ္သာ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၎ ပမာဏကို ဘဏ္မ်ားက ရွစ္က်ပ္ ၀န္းက်င္သာ အတုိးအေလွ်ာ့ ျပဳ လုပ္၍ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည္။
သို႔ေသာ္ တရားမ၀င္ျပင္ပ ေစ်းကြက္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းသည္ ေမလ ၁၁ ရက္၌ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၁၃၀ က်ပ္အထိ ေစ်းျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေငြလဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေပးေသာႏႈန္းကို ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားက မလိုက္နာဘဲ ျပင္ပေစ်းျဖင့္ ပမာဏအနည္းငယ္ကို ထိန္း၍ ေရာင္းခ်ေနၾကသည္။
‘‘ဘဏ္ေတြကို အေရးယူမယ္ဆိုရင္ ယာယီအေရာင္းပိတ္ထား႐ံုပဲ’’ဟု ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
 ဗဟိုဘဏ္က ထိုကဲ့သို႔အေရး ယူပါက ေငြလဲႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းထက္ တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို အားေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေငြလဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ကိုင္သူမ်ားကေျပာလာသည္။
 ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒတြင္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးအခ်ိဳးမ်ားကို လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေသာ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္(သို႔မဟုတ္) ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမဆို ယင္းဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒမ်ားအရလည္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ခံရမည္ဟု အခန္း (၁၅) ပုဒ္မ ၉၇ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
ေငြလဲႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာမွ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၉၇၀ က်ပ္ခန္႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစ်းအနည္း ငယ္ ထပ္မံ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ မွစတင္၍ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာေရာင္းခ်မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အနည္းငယ္ ေသာပမာဏသာ ေရာင္းေပးေန သည္။
 ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားႏွင့္ ေငြလဲေကာင္တာမ်ားသို႔ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ေသာ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းပါက ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားစြာ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ဘဏ္ႏွင့္ ေငြလဲ ေကာင္တာမ်ားမွ ေဒၚလာကို၀ယ္  ၿပီး ျပင္ပတြင္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သည့္ေစ်းကြက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ လာမည္ကို ေငြလဲ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။
 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္သည္ ျပည္တြင္း၌ ႀကီးမားေနသည္။ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ် မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ယ္ယူမႈမ်ားေနၿပီး နယ္စပ္မွ တရားမ၀င္ေငြမ်ား ေစ်းကြက္သို႔ အ၀င္နည္းေနသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေငြနည္းၿပီး တန္ဖုိးတက္ေနျခင္းဟု စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment