Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, March 20, 2015

ဧည့္စာရင္းႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဟု ဆို


Friday, March 20, 2015
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဧည့္စာရင္း ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆးျခင္းမ်ားသည္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေျပာသည္။
လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႔တခုျဖစ္သည့္ Fortify Rights အဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆးျခင္း အဆံုးသတ္ေရး အစီရင္ခံစာကုိ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလရွန္ဂရီလာတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာရာ၌ ယင္းသို႔ ေဝဖန္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႕ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ လက္ပံတန္းတြင္ ပညာေရးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရဲက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းအျပီး ေနအိမ္မ်ားသို႕ ညအခ်ိန္ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာေနျခင္းႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။
မိမိတို႔ ေနအိမ္၌ ညအိပ္ညေန တည္းခိုမည့္သူမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားထံတြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၾကားရန္ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆးခံရျခင္းမ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးေတြ႔ဆံုခြင့္ စသည့္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဟားဘတ္တကၠသိုလ္မွ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရး ပညာရွင္ Matthew Bugher က ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြမွာလည္း အေျခခံ အခြင့္အေရး သံုးခုအေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ မရွိဘူး မဟုတ္ပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္သမ်ွ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို အနိမ့္ဆံုး၊ အနည္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္၊ ဘာေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ရတယ္ဆိုတာကို ရည္ရြယ္ခ်က္ တိတိက်က်ရွိမွသာ ဒီအခြင့္အေရးေတြေပၚမွာ ကန္႔သတ္လို႔ ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Matthew Bugher က ေျပာသည္။
သန္းေခါင္စာရင္းစစ္ျခင္းသည္ ျဗိတိသွ်တို႕ ျမန္မာျပည္ကို ကိုလိုနီျပဳသိမ္းပိုက္ခ်ိန္ကတည္းက ျပဌာန္းထားေသာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ျပီး လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္က်င့္သုံးေနခဲ့ရာ လြန္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ထက္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ က်င့္သုံးခဲ့သည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်င့္သံုးျခင္း ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားျပီး ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း လာေရာက္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ိဳးမ်ား သိပ္မရွိေတာ့ေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဥပေဒတရပ္အေနျဖင့္ တရားဝင္ ျပဌာန္းထားေသးသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစာ၏ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈ ဘဝမ်ားတြင္ အခ်ိန္မေရြး အႏၱရာယ္ျပဳလာႏိုင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တခုကဲ့သို႔ ရွိေနေသးသည္။
ယင္းဥပေဒကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူျခင္း၊ ညအခ်ိန္မေတာ္ အိမ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရွိေနေၾကာင္း Fortify Rights အဖြ႔ဲ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Matthew Smith က ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ကို စနစ္တက် ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားလိုက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလို ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြ ဘယ္ကိုသြားတယ္၊ ဘာလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကို အစိုးရက တနည္းတဖံုအားျဖင့္ အၿမဲတေစ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ရရွိေနသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ ပုဒ္မ ၁၃ (ဆ) တြင္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ယင္းပ်က္ကြက္သူကို အေရးယူႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရွိေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၁၃ (န) တြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအရ လိုအပ္လွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမဆို ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရွိေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လံုးဝ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ဆိုသည္။
“ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တေယာက္ဟာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို အလည္အပတ္သြားရင္ေတာင္ ဟိုမွာ ဘာ ဧည့္စာရင္းတိုင္ဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ အေနအထားမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာကိုယ္ ဧည့္စာရင္းတိုင္ၿပီး ေနၾကရတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို အင္မတန္ ထိခိုက္ပါတယ္” ဟု ဦးကိုနီက ေျပာသည္။
တဖက္တြင္ ဧည့္စာရင္း ေကာက္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ဒုစရိုက္သမားမ်ားအား စံုစမ္းေထာက္လွမ္းႏိုင္ရန္၊ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့က်ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တံု႔ျပန္တတ္ၾကသည္။
သို႕ေသာ္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း ဥပေဒကို အသံုးခ်ကာ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား စစ္ေဆးဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္လာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္ လြတ္လပ္ေရးရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္းရွိ ႏုိင္ငံျခား သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ တဦး၏ ေနအိမ္သို႔ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဧည့္စာရင္း ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ယင္းသတင္းေထာက္ အပါအဝင္ ယင္းေနအိမ္တြင္ တည္းခိုေနခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ၃ ဦးအား ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း မရွိသည့္ အမႈျဖင့္ ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။
အစိုးရ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ရွာေဖြစစ္ေဆးလိုပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တိက်ေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ရွာေဖြခြင့္ ဝရမ္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးကိုနီက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။
ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment