Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, December 15, 2014

ဗုဒၶ ျမတ္စြယ္ေတာ္ ကႏၷီျမိဳ ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ

 
ယခု သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕(Kandy) တြင္ ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိေနေသာ စြယ္ေတာ္ ျမတ္သည္ အိႏၵိယျပည္ ကလိဂၤ (Kalinga) မင္းတို႔၏ ႏုိင္ငံမွ ျမတ္ဗုဒၶ၏ …လက္ဝဲေအာက္စြယ္ေတာ္ ျမတ္ျဖစ္၍ သီရိလကၤာကၽြန္း သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ လႊဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

သီဟိုဠ္ဘုရင္ အဆက္ဆက္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ အပူေဇာ္ခံယူခဲ့ရာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၉၂ ခုႏွစ္၊ ပထမ ၀ိမလဓမၼသူရိယမင္းသည္ ယခု ကႏၵီၿမိဳ႕႐ွိ စြယ္ေတာ္တုိက္ကို တည္ေဆာက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုတိုင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၊ ကႏၵီၿမိဳ႕ စြယ္ေတာ္ ေက်ာင္း၌ ကိန္းဝပ္စံပယ္လ်က္ရွိပါသည္။

****စြယ္ေတာ္ျမတ္ သမုိင္းအက်ဥ္း

အရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္၏တပည္႔ အရွင္ေခမ အမည္ရွိ ရဟႏၱာမေထရ္ျမတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကို မီးသၿဂိၤဳဟ္စဥ္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာင္ေနေသာ စႏၵကူးထင္းပုံထဲမွ ထိုစြယ္ေတာ္ ျမတ္ကို ပင္႔ေဆာင္၍ ကာလိဂၤတိုင္း(အိႏၵိယ) ဒႏၱပူရ္ၿမိဳ႔အရွင္ ျဗဟၼဒတ္မင္းအား ပူေဇာ္ေစခဲ႔သည္။

စြယ္ေတာ္ ျမတ္ကို္ ျဗဟၼဒတ္မင္းမွစ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္ ကိုးကြယ္လာခဲ႔ၾကသည္။ ဂုဟသိဝမင္းလက္ထက္ ေရာက္ေသာအခါ စြယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ဟိႏၵဴမင္းမ်ား၏ ဖ်က္ဆီးမည္႔ အႏၱရာယ္ႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို အသက္နဲ႔ထပ္တူ ၾကည္ညိဳျမတ္ႏုိးေသာ ဂုဟသိဝမင္းသည္ ခီရဓာရမင္း၏ တူေတာ္မ်ားႏွင္႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္တုိက္ခုိက္ရသည္႔ စစ္ပြဲသို႔မထြက္မီကပင္ သမီးေတာ္ `ေဟမမာလာ`မင္းသမီးႏွင္႔ သူမ၏ခင္ပြန္း `ဒႏၱ`မင္းသားတို႔အား အကယ္၍ စစ္ရွဳံးသြားခဲ႔လ်င္ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို တိတ္တဆိတ္ ပင္႔ေဆာင္၍ သီဟုိဠ္ကြ်န္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ သူ၏ သူငယ္ခ်င္း မဟာေသနမင္းထံ အေရာက္သြားၾကရန္ မွာၾကားထားခဲ႔သည္။

ဂုဟသိဝမင္း က်ဆုုံးသည္ႏွင္႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တို႔လည္း စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပင္႔ေဆာင္ကာ သာမန္အရပ္သားမ်ားအသြင္ျဖင္႔ တမလိတၱိအမည္ရွိ ကာလိဂၤဆိပ္ကမ္းမွ တိ္တ္တဆိတ္ ထြက္ခြါလာခဲ႔ရာ လကၤာပတၱနား ဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင္႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ထိုအခ်ိန္က ၿမိဳ႔ေတာ္တည္ရွိရာ အႏုရာဓပူရသုိ႔ ေျခက်င္ခရီးျဖင္႔ ပင္ပင္ပန္းပန္း သြားခဲ႔ၾကရသည္။

သူတို႔ ေရာက္ရွိေသာအခ်ိန္၌္ မဟာေသနမင္းကား နတ္ရြာစံလြန္ေတာ္မူခဲ႔ၿပီးျဖစ္သျဖင္႔ သားေတာ္ ကိတၱိသိရိေမဃ ဝဏၰမင္း (ေအဒီ - ၃၀၃-၃၃၁) နန္းတက္လ်က္ရွိသည္။

ကာလိဂၤတိုင္းမွ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္တုိ႔သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ စြယ္ေတာ္ဓာတ္ကို ကိတၱိသိရိ ေမဃဝဏၰမင္းအား ဆက္သပူေဇာ္ေစခဲ႔သည္။ ကိတၱိသိရိေမဃဝဏၰမင္းကလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လက္ခံရယူၿပီး `ဓမၼစကၠေဂဟ` အမည္ရွိ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ အေဆာက္အအုံႀကီးတြင္ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ ထားေလသည္။

သီဟုိဠ္ကြ်န္းတြင္ အဆိုပါ ကိတၱိသိရိေမဃဝဏၰမင္းမွစ၍ ဓမၼပါလမင္းတိုင္ေအာင္ အႏုရာဓပူရ၊ ေပါေရာဏရုဝ၊ ဂမ္ေပါလ စသည္႔ေခတ္အဆက္ဆက္ စိုးစံခဲ႔ၾကေသာမင္းအဆက္ဆက္တုိ႔သည္ ဗုဒၶျမတ္ စြယ္ေတာ္ကို မိမိတုိ႔ေျပာင္းေရႊ႔စံျမန္းရာ ေနျပည္ေတာ္ အသီးသီးသုိ႔ ပင္႔ေဆာင္၍ ကိုးကြယ္ခဲ႔ၾကသည္။

ေအဒီ - ၁၅၉၁ သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ပထမဝိမလဓမၼသူရိယမင္းသည္ ကႏၵီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္လည္း စြယ္ေတာ္ျမတ္ကို ေပါတူဂီတုိ႔၏ ဖ်က္ဆီးမည္႔ အႏၱရာယ္ေၾကာင္႔ ရတနပူရၿမိဳ႔အနီး ရာဇမဟာဝိဟာရအမည္ရွိ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ တိတ္တဆိတ္ ပင္႔ေဆာင္၍ ဝွက္ထားခဲ႔ရသည္။

ကႏၵီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကို မွ်တမွန္ကန္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ သူ၏နန္းေတာ္တြင္ ျမတ္ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ကိန္းဝပ္တည္ရွိဖုိ႔ လုိအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေသာ ဝိမလဓမၼသူရိယမင္းသည္ ျမတ္ဗုဒၶစြယ္ေတာ္တည္ရွိရာကို စုံစမ္းသိရွိခဲ႔ၿပီး သူ၏ကႏၵီနန္းသစ္သုိ႔ ပင္႔ေဆာင္ခဲ႔ေလသည္။

ျမတ္ဗုဒၶစြယ္ေတာ္ကို ပင္႔ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဝိမလဓမၼသူရိယ မင္းသည္ နန္းေတာ္ႏွင္႔တြဲလ်က္ ႏွစ္ထပ္အေဆာက္အအုံ စြယ္ေတာ္တုိက္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္၍ စြယ္ေတာ္ျမတ္ကုိ ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ခဲ႔သည္။

ထိုစြယ္ေတာ္တိုက္သည္ ယေန႔ ကႏၵီၿမိဳ႔တြင္ တည္ရွိသည္႔ ျမတ္ဗုဒၶစြယ္ေတာ္တိုက္၏ အတြင္းအက်ဆုံး အေဆာက္အအုံပင္ျဖစ္သည္။

Ref.မန္းေဂဇက္ &ကိုရင္ေလး
#ၿငိမ္းလဲ့

No comments:

Post a Comment