Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, June 28, 2019

လူမႈကြန္ယက္ေပၚတြင္ မဟုတ္မွန္ေျပာဆိုေရးသားေနသူမ်ားအား ပိုင္ေဇရဲထြန္း ႏွင့္ မဇင္သဲႏိုင္တို႔မွ အေရးယူမည္


ဦးရဲထြန္း၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ေဇရဲထြန္းႏွင့္ မဇင္သဲႏိုင္တို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ မိသားစုကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားသိေစရန္ သတိေပးတားျမစ္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း

ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာအိမ္ရာ၊ ျမလမ္း၊ အမွတ္ ၁၂၉/၁၃ဝေန (ဘ)ဦးျမင့္ထြန္း၏ သားျဖစ္ေသာ ဦးရဲထြန္း ၁၃/လလန(ႏိုင္)၀၂၁၄၁၃၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေတာင္ၾကား(၁)ရပ္ကြက္၊ သံလြင္လမ္း၊ အမွတ္ ၁၀၈(E)ေန (ဘ)ဦးရဲထြန္း၏ သားျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ေဇရဲထြန္း ၇/ပခန(ႏိုင္)၀၀၃၆၈၈ ႏွင့္ (ဘ)ဦးစိုးႏိုင္၏ သမီးျဖစ္ေသာ မဇင္သဲႏိုင္ ၁၂/လမန(ႏိုင္)၁၄၆၅၅၅တို႔၏ လႊဲအပ္ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳံးလ်က္ သတိေပးတားျမစ္ပါသည္။၁။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲထြန္းႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ေဇရဲထြန္းႏွင့္ မဇင္သဲႏိုင္တို႔သည္ မိသားစုအတြင္း အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီး ေအးခ်မ္းစြာအျငင္းပြားမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Facebook တြင္ ဦးရဲထြန္းမွ နားလည္မႈလြဲကာေရးသားခဲ့မႈအေပၚ မသက္ဆိုင္သူတို႔က အမ်ား ျပည္သူထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစၿပီး မိသားစုအတြင္း ျပႆနာသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေရးသားမႈမ်ား ျပဳေနသည္ကို ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားက စိတ္မေကာင္းျခင္းႀကီးစြာျဖင့္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ေနခဲ့ပါသည္။

၂။ ထိုသို႔ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားဘက္မွ သည္းခံခြင့္လႊတ္လ်စ္လ်ဴျပဳထားျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ အတင့္ရဲစြာျဖင့္ ပိုမိုလြန္က်ဴးလ်က္၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးကိုလည္း ထိခိုက္ေအာင္ အဆင့္တိုးေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားမွာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအရပ္ရပ္ကို ခံစားေနၾကရပါသည္။

၃။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားျဖစ္ေသာ Facebook, Youtube, | Twitter, VK အစရွိသည္တို႔တြင္ ျဖစ္ရပ္မွန္ကို မသိမေမးမျမန္း၊ မစုံစမ္းဘဲ ထင္ရာျမင္ရာ လူအထင္ႀကီးေအာင္ ကိုယ္တိုင္ေရးသားျခင္း၊ အေကာင့္အတုမ်ားျဖင့္ ေရးသားျခင္း၊ Like, Comment, Share ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ၾကပါရန္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာလုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒပုဒ္မ-၁ဝႏွင့္ ပုဒ္မ-၁၂ တို႔ အရလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ-၆၆(ဃ)အရလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၃၄ အရလည္းေကာင္း တရား႐ုံး၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရန္အတြက္ အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္၍ တရားတေပါင္ရင္မဆိုင္ၾကရဘဲ မိသားစုႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ၾကရန္ ေစတနာေကာင္းျဖင့္ မြန္ျမတ္စြာ သတိေပးတားျမစ္လိုက္ပါသည္။

အကယ္၍ လိုက္နာျခင္းမရွိပါက မလြဲမေသြ မုခ်အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏အမႈသည္မ်ားက ၿပီးျပည့္စုံစြာ လႊဲအပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ပါတည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေသာ္လည္း လူကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမူရင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံမိတၱဴယူလာၿပီး ပထမရက္တြင္ လာေရာက္ရန္ ရက္ခ်ိန္း၊ နာရီရယူၿပီးမွ အသံဖမ္း CCTV တပ္ထားေသာအခန္းတြင္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးလိုက္ပါသည္။

ဦးရဲထြန္း၊ ပိုင္ေဇရဲထြန္း၊ မဇင္သဲႏိုင္ ဦးရဲထြန္း၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္ေဇရဲထြန္းႏွင့္ (လႊဲအပ္ၫႊန္ၾကားသူမ်ား)

မဇင္သဲႏိုင္တို႔၏ လႊဲအပ္ၫႊန္ၾကားခ်က္အရေရာဘတ္စန္းေအာင္ ၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန-၂၄၆၉(၁၈-၁၁-၁၉၈၃) အမွတ္ ၁၇၃၊ ပထမထပ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း၊ ကန္/ေတာင္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္။


 • ဇနီး ဇင္သဲႏု္ိင္နဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္လုပ္လို႔ အေဒၚျဖစ္သူကို ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္လိုက္တဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္း
 • ထင္တာထက္ပိုနက္နဲလာတဲ့ ကိစၥ ။ဇင္သဲနိုင္ကိုေမတၱာရပ္ခံလိုက္တဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းအမ…။ရဲေဇထြန္းမိန္းမရဲ့ရင္ဖြင့္သံ
 • အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အိုၾကီးအိုမအရြယ္မွ တရားရံုးသြားေနရတဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ့မိဘႏွစ္ပါး ၊အဆံုးထိေအာင္လုပ္ပါဆိုတဲ့ ေခြ်းမျဖစ္သူရဲ့ စိန္ေခၚတဲ့စကား
 • မရွက္ဘူးရွင့္လို့ဆိုတဲ့ ပိုင္ေဇရဲထြန္းရဲ႕ ဇနီး ဇင္သဲႏိုင္
 • ပိုင္ေဇရဲထြန္း ရဲ႕အေဒၚျဖစ္သူ… ေျပာျပလာတဲ့… ေခြၽးမျဖစ္သူ ဇင္သဲႏိုင္ ႏွင့္… ေငြေၾကးအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုအေၾကာင္း   

 • Unicode Version
  ဦးရဲထွန်း၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနှင့် မဇင်သဲနိုင်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မိသားစုကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ အများသိစေရန် သတိပေးတားမြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

  ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များဖြစ်သော ရန်ကုန်မြို့၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ မြလမ်း၊ အမှတ် ၁၂၉/၁၃ဝနေ (ဘ)ဦးမြင့်ထွန်း၏ သားဖြစ်သော ဦးရဲထွန်း ၁၃/လလန(နိုင်)၀၂၁၄၁၃၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ သံလွင်လမ်း၊ အမှတ် ၁၀၈(E)နေ (ဘ)ဦးရဲထွန်း၏ သားဖြစ်သော ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်း ၇/ပခန(နိုင်)၀၀၃၆၈၈ နှင့် (ဘ)ဦးစိုးနိုင်၏ သမီးဖြစ်သော မဇင်သဲနိုင် ၁၂/လမန(နိုင်)၁၄၆၅၅၅တို့၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရ အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးလျက် သတိပေးတားမြစ်ပါသည်။  ၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များဖြစ်သော ဦးရဲထွန်းနှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနှင့် မဇင်သဲနိုင်တို့သည် မိသားစုအတွင်း အထင်အမြင်လွဲမှားပြီး အေးချမ်းစွာအငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကို အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ Facebook တွင် ဦးရဲထွန်းမှ နားလည်မှုလွဲကာရေးသားခဲ့မှုအပေါ် မသက်ဆိုင်သူတို့က အများ ပြည်သူထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေပြီး မိသားစုအတွင်း ပြဿနာသစ်များ ဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံ့ဆော်ရေးသားမှုများ ပြုနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များက စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာဖြင့် သည်းခံခွင့်လွှတ်နေခဲ့ပါသည်။

  ၂။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များဘက်မှ သည်းခံခွင့်လွှတ်လျစ်လျူပြုထားခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူကာ အတင့်ရဲစွာဖြင့် ပိုမိုလွန်ကျူးလျက်၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေးကိုလည်း ထိခိုက်အောင် အဆင့်တိုးဆောင်ရွက်နေမှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များမှာ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအရပ်ရပ်ကို ခံစားနေကြရပါသည်။  ၃။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များနှင့်ပတ်သက်၍ အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများဖြစ်သော Facebook, Youtube, | Twitter, VK အစရှိသည်တို့တွင် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို မသိမမေးမမြန်း၊ မစုံစမ်းဘဲ ထင်ရာမြင်ရာ လူအထင်ကြီးအောင် ကိုယ်တိုင်ရေးသားခြင်း၊ အကောင့်အတုများဖြင့် ရေးသားခြင်း၊ Like, Comment, Share ခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါရန်နှင့် ပြုလုပ်ပါက ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေပုဒ်မ-၁ဝနှင့် ပုဒ်မ-၁၂ တို့ အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၆၆(ဃ)အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ် အီလက်ထရွန်နစ် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ-၃၄ အရလည်းကောင်း တရားရုံး၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူရန်အတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်၍ တရားတပေါင်ရင်မဆိုင်ကြရဘဲ မိသားစုနှင့် အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ကြရန် စေတနာကောင်းဖြင့် မွန်မြတ်စွာ သတိပေးတားမြစ်လိုက်ပါသည်။
  အကယ်၍ လိုက်နာခြင်းမရှိပါက မလွဲမသွေ မုချအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုသည်များက ပြီးပြည့်စုံစွာ လွှဲအပ်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း တစ်ပါတည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

  စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်သော်လည်း လူကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းမူရင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမိတ္တူယူလာပြီး ပထမရက်တွင် လာရောက်ရန် ရက်ချိန်း၊ နာရီရယူပြီးမှ အသံဖမ်း CCTV တပ်ထားသောအခန်းတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးလိုက်ပါသည်။

  ဦးရဲထွန်း၊ ပိုင်ဇေရဲထွန်း၊ မဇင်သဲနိုင် ဦးရဲထွန်း၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဇေရဲထွန်းနှင့် (လွှဲအပ်ညွှန်ကြားသူများ)

  မဇင်သဲနိုင်တို့၏ လွှဲအပ်ညွှန်ကြားချက်အရရောဘတ်စန်းအောင် ၊ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ-၂၄၆၉(၁၈-၁၁-၁၉၈၃) အမှတ် ၁၇၃၊ ပထမထပ်၊ သိမ်ဖြူလမ်း၊ ကန်/တောင်ရပ်ကွက်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။

  No comments:

  Post a Comment