Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, January 4, 2019

ေသြးလွဴရျခင္းေၾကာင္႔ ထူးကဲစြာရရွိေသာအက်ိဳး

ေသြးလွဴရွင္တိုင္းတြင္ ျဖစ္ထြန္းထေျမာက္ေသာ ဒါနအစု အလွဴအမ်ိဳးမ်ားကိုသိရွိရ၍ ၀မ္းေျမာက္
ၾကေစလိုပါသည္။ေသြးလွဴရွင္သည္ ေသြးလွဴမည္ဟု အစပ်ိဳး၍ ရည္႐ြယ္ ျခင္းသည္ပင္လွ်င္
ေစတနာဒါန ျဖစ္ေျမာက္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္လွဴျဖစ္လွ်င္ ၀တၳဳဒါန ျဖစ္ေသာ အာမိသဒါန
ျဖစ္ျပန္သည္။ မိမိ အသက္ရွိစဥ္မွာပင္ လွဴရ သျဖင့္ သဇီ၀ဒါန ျဖစ္သည့္ အျပင္၊ မိမိမ်က္ေမွာက္၌
လွဴရ ေသာ ပစၥကၡဒါန ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္လွဴရေသာ သာဟတၳိက ဒါန တို႔လည္း ေျမာက္ျပန္ပါသည္။

မိမိကိုယ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ အသက္ေသြးကိုလွဴရေသာ ဤ အဇၥ်တၱိက ဒါနသည္မက်န္းမာ
သူတစ္ဦးအတြက္မိမိအလွဴျဖင့္ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ေသာ အႏုဂၢဟဒါန အျဖစ္ျဖင့္၄င္း၊ လူမမာ ၏
အသက္ခ်မ္းသာျခင္း ေဘးကင္းျခင္းတို႔ကိုျဖစ္ေစေသာ ဇီ၀ိတ ဒါန ၊ အဘယဒါန အျဖစ္ျဖင့္၄င္း မလြဲ
ဧကန္ထင္ရွားလွပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ေမတၱာယွဥ္၍အလွဴခံျဖစ္ေသာလူမမာ၏အက်ိဳးကိုလိုလားလ်က္လွဴ
ရေသာ ဤဒါနသည္အျပစ္ကင္းေသာ အန၀ဇၨဒါနမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေကာင္းျမတ္သည့္ လွဴဖြယ္တို႔တြင္
တန္ဖိုးရိွလွေသာ ဤအသက္ေသြးကို ေပးလွဴျခင္းသည္ မြန္ျမတ္ လွေသာ ပဏီတဒါန အမွန္
ေျမာက္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေသြးလွဴ ျခင္းသည္တရားႏွင့္ ေလ်ာ္စြာ ေပးလွဴထိုက္
ေပးလွဴအပ္လွေသာဒါနမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

လွဴရန္၀တၳဳလွဴခံပုဂၢိဳလ္အလွဴတစ္ခုထေျမာက္ရန္

(၁) အလွဴရွင္၊ (၂) လွဴလို ေသာေစတနာ၊ (၃) လွဴရန္၀တၳဳ၊ (၄) အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔ ျပည့္စံုၾက
ရပါသည္။ ေသြးဟူေသာ လွဴရန္၀တၳဳ (လွဴ ဖြယ္)သည္အလွဴခံသူလူမမာအတြက္ အမွန္တကယ္
လိုအပ္လွေသာ၊ လွဴသင့္ လွဴထိုက္လွေသာ၊ သန္႔ရွင္းေသာ လွဴဖြယ္ပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္။

သေဘာထားၾကီးစြာျဖင့္ မိမိကိုယ္တြင္းမွထုတ္ယူေပးလွဴေသာ အသက္ေသြးသည္မြန္ျမတ္လွေသာ
လွဴဖြယ္ပစၥည္းလည္း ျဖစ္ပါ သည္။ လူမမာဖက္မွ သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဤေသြးသည္မိမိ အတြက္
အသက္ ရွည္ျခင္း ဆုလာဘ္ၾကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနသည့္ အျပင္ မိမိႏွင့္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ
အသက္ကယ္ အာဟာရ အားေဆးၾကီးဟူ၍လည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

မိမိ၏ က်န္းမာေရး အတြက္
အသက္ေသြးကိုပင္ေဖာက္၍လွဴသူရွိေပသည္ဟူ၍၀မ္းေျမာက္အားတက္ဖြယ္ စိတ္ဓါတ္အားေဆး
ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါ သည္။ လွဴဒါန္မည့္ ေသြးကိုရွာေဖြမရ၍့ျဖစ္ေပၚရမည့္ စိတ္ဆင္း ရဲျခင္းကိုလည္း
လြန္ ေျမာက္ ေစပါသည္။ ေသြးအလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားတြင္ အလွဴရွင္က သိခြင့္ရ ေသာ
လူမမာမ်ားရိွသလို သိခြင့္ မရလို္က္သူမ်ားလည္း ရွိပါ မည္။ ေသြးဘဏ္မ်ားတြင္ ေသြးလွဴ ပါက
မိမိ၏ေသြးသည္မည္သည့္ေဆး႐ံုတြင္ မည္သည့္ လူမမာ အား ေပးလွဴရမည္ကိုပင္ မမွန္းဆႏိုင္ပါ။
အလွဴခံအေပၚ ပုဂၢိဳလ္စြဲ ပယ္ေဖ်ာက္၍ အသံုးလိုသူအတြက္သာဟုသေဘာထား ႏိုင္လွ်င္ေစတနာ
ပို၍ပင္သန္႔စင္ႏိုင္ပါမည္။

မိမိ လွဴလိုက္ရ သည့္ ေသြးျဖင့္ အသက္ေဘးမွကင္းေစျခင္း၊ ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း၊
က်န္းမာလန္းဆန္းေစျခင္းစေသာ မြန္ျမတ္ ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ကုိသာဦးတည္ျပီး ပုဂၢိဳလ္စြဲကို
ပယ္ေဖ်ာက္ ႏိုင္ပါသည္။ လွဴလိုစိတ္ေၾကာင့္ပင္ မိမိ၏ ေသြး(လွဴဖြယ္ပစၥည္း) ကို ေလာဘျဖင့္
စြဲလမ္းတြန္႔တိုျခင္းမစၦရိယအကုသိုလ္ကင္းျပီးျဖစ္ပါသည္။

ၿမတ္ေသာအလွဴ

ေသြးလွဴျခင္းသည္ေမတၱာ, က႐ုဏာ ကုသိုလ္ဓါတ္တို႔ကိုကာယကံေျမာက္ပြားမ်ားလိုသူတို႔အတြက္
လက္ေတြ႔ ျဖည့္က်င့္ရမည့္ ဒါနဥပပါရမီက်င့္စဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အျမတ္ဆံုးအလွဴ ျဖစ္ေျမာက္
ရန္အတြက္ အလွဴရွင္သည္ မွန္ကန္ေသာအသိ ဥာဏ္အျမင္ယွဥ္လ်က္ မိမိ၏စိတ္ကို ေကာင္းစြာ
ျပင္ဆင္ ရပါမည္။ အလွဴရွင္က သီလသန္႔စင္ေနျပီး ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာေပးလွဴပါလွ်င္ျမတ္ေသာအလွဴဧကန္ျဖစ္ပါသည္။

ဒါနတြင္ဥာဏ္ယွဥ္ကံ+ကံ၏အက်ိဳးကို သိျမင္ယံုၾကည္ေသာဉာဏ္ ျဖင့္ ျပဳေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ေလရာဘ၀တြင္ တိဟိတ္ ပဋိသေႏၶအကိ်ဳး ကို ေပးသျဖင့္ ဉာဏ္ပညာထက္ျမက္သူ (၀ါ)
တရားထူးရႏိုင္သူ ျဖစ္ရသည္။ (ဒါနေကာင္းမႈ) ကံေၾကာင့္ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ ေသာ အက်ိဳး
(ေကာင္းက်ိဳး)က ျဖစ္ေပၚလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဤသ႔ိုယၾုံကည္ ျခင္းသည္
စစ္မွန္ေသာသဒၶါတရား ျဖစ္ပါသည္ ။ သဒၶါရွိသူ ၏ကံသည္ ပို၍ထက္ျမက္ပါသည္။
အလွဴျခင္းတူေသာ္လည္း အသိ,ခံယူခ်က္,ယံုၾကည္ခ်က္ဉာဏ္ႏွင့္ စိတ္ထားတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ျပီး
ဒါနအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကရပါသည္။

၁။ကံ+ကံ၏အက်ိဳးတို႔ကိုသိျမင္ယံုၾကည္၍လွဴလွ်င္ဉာဏသမၸယုတၱဒါန၊ကံ+ကံ၏အက်ိဳးတို႔ကိုမသိျမင္မယံုၾကည္ဘဲလွဴလွ်င္ဉာဏ၀ိပၸယုတၱဒါန၊

၂။ ၀ဋ္ဆင္းရဲကင္းရာ နိဗၺာန္ကိုေတာင့္တ၍လွဴလွ်င္ ၀ိ၀ဋၬ နိႆိတဒါန၊၀ဋ္ဆင္းရဲမကင္းေသာ လူနတ္ျဗဟၼာခ်မ္းသာတို႔ကိုေတာင့္တ၍လွဴလွ်င္၀ဋၬနိႆိတဒါန၊

၃။ ေလာကုတၱရာမဂ္ဖိုလ္ကို ရည္႐ြယ္၍လွဴလွ်င္ ဘုဇိႆ ဒါန၊ေလာကီစည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ေတာင့္တ၍လွဴလွ်င္ဒါသဒါန၊

၄။တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္မသံုးသပ္ဘဲလွဴလွ်င္အပရာမ႒ဒါန၊ဒိ႒ိတို႔ျဖင့္သံုးသပ္၍လွဴလွ်င္ပရာမ႒ဒါန၊

၅။တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမတိုက္တြန္းဘဲမိမိ၏ေစတနာရင္းျဖင့္လွဳလွ်င္အသခၤါရိကဒါန၊တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကတိုက္တြန္း၍လွဴလွ်င္သသခၤါရိကဒါန၊

၆။ စိတ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးစြာလွဴရလွ်င္ေသာမနႆဒါန၊ ၀မ္းသာ၀မ္းနည္းျခင္းမရွိဘဲလွဴရလွ်င္ ဥေပကၡာဒါန၊စသည္ျဖင့္ဒါနကံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားၾကသျဖင့္အက်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္းကြဲျပားၾကရသည္။

ဒါနတြင္သီလယွဥ္

“ေသြးမလွဴမီအခ်ိန္ရလၽွင္ငါးပါးသီလကို ေဆာက္တည္သင့္ပါသည္။”
အခ်ိန္မရလွ်င္ “တပည့္ေတာ္သည္သရဏဂံု သံုးပါးႏွင့္တကြ ငါးပါးသီလကိုေဆာက္တည္ပါ၏ “ဟု
စိတ္ျဖင့္၄င္း ႏႈတ္ျဖင့္၄င္း ေဆာက္တည္ႏိုင္ ပါသည္။ သီလ တည္သူ ၏အလွဴသည္
အက်ိဳးၾကီးမားသည့္အျပင္သီလေၾကာင့္ ယခုဘ၀ ေနာင္ဘ၀မ်ားတြင္အသက္ရွည္ျခင္း က်န္းမာျခင္း
စသည္တို႔ျဖင့္ျပည့္စံုႏိုင္ၾကပါသည္။

ဒါနတြင္ေမတၱာယွဥ္ မိမိဒါနကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ သီလေဆာက္တည္ျပီး ေနာက္ ဘာ၀နာကုသိုလ္ပါ တိုးပြားပါက ပို၍ထူးျမတ္လာ ပါမည္။ ေသြးမလွူမီႏွင့္ လွဴဆဲတြင္သတၱ၀ါမ်ားအားေမတၱာပို႔သင့္ပါသည္။
ေသြးအလွဴခံသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကို သိေန ပါက ထိုသူအားလည္း ေမတၱာပို႔လႊတ္ေနႏိုင္ပါသည္။ ေမတၱာက႐ုဏာဓါတ္၏သတၱိျဖင့္မိမိလွဴေသာေသြး၏ ၾသဇာအာနိသင္ထက္ျမက္ႏိုင္သည့္အျပင္လူမမာတြင္
လည္း၄င္းေမတၱာစြမ္းအားေၾကာင့္ေဘးရန္ကင္း၍ကိုယစ္ ိတ္က်န္းမာျခင္းတအို႔ တြက္အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။မိမိတြင္လည္းေမတၱာစိတ္ျဖင့္ျမင့္ျမတ္စြာေနရသည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္
တရားတိုးပြာရပါသည။္ ေမတၱာ,က႐ဏု ာ တရား တ႔ိုက ရက္ေရာစြာလွဴသညစ့္ ိတ္ေစတနာ သဒၶါတရား ကိုအားေပးျပန္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ေသြးလွဴရွင္တိုင္းသည္အခ်ိန္ယူ၍ေမတၱာပြားသင့္ပါသည္။

ေစတနာ၏အက်ိဳးဆက္

ေစတနာဟူသည္ ကံတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသြးလွဴ ရွင္သည္ ေမတၱာ က႐ုဏာဦးစီးေသာ ေစတနာ၏ ေစ့ေဆာ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိေသြးလွဴရေတာ့မည္၊ အသက္ကယ္ရ ေတာ့မည္၊ လူသား တစ္ဦး၏
ေရာဂါ ကို သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစရေတာ့မည္ကိုမလွဴမီကပင္၀မ္းေျမာက္ေနေသာ ပုဗၺေစတနာတို႔ကို မ်ားစြာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏ မြန္ျမတ္ ေသာအလွဴအတြက္ ေသြးလွဴ ေနစဥ္တြင္
၀မ္းေျမာက္ေန ေသာ မုဥၥေစတနာ မ်ားကို မ်ားမ်ား ျဖစ္ေစသင့္ပါသည္။

ဤအခ်ိန္တြင္ ေမတၱာ,က႐ုဏာ, ရက္ေရာ စြာ ေပးလွဴခ်င္ ေသာ ဆႏၵမြန္တို႔ အျပန္ျပန္အထပ္ထပ္ ေက်းဇူး ျပဳၾကျပီး ကုသိုလ္မ်ားစြာ တိုးပြားရပါသည္။ မြန္ျမတ္လွေသာ ေသြး အလွဴ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခါ အားရ၀မ္းေျမာက္ ေနေသာ အပရေစတနာကို ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေအာက္ေမ့ရပါမည္။အပရေစတနာပြားတိုင္းအမွန္တကယ္လွဴေနရသကဲ့သို႔ပင္ ကုသိုလ္မ်ား တိုးပြား သည့္ စာဂါႏုႆတိ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပန္ပါသည္။

ပုဗၺေစတနာေၾကာင့္ ပထမအ႐ြယ္တြင္ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ပစၥည္းဥစၥာတ႔ိုကို ေကာင္းစြာ ရွာေဖြ ႏိုင္ျခင္း အက်ိဳးကို ျဖစ္ ထြန္းေစသည္။ မုဥၥေစတနာေၾကာင့္
ဒုတိယ အ႐ြယ္၌ ခ်မ္းသာ ျခင္း၊ ရွာေဖြရထား ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းမိျခင္းအက်ိဳးကိုရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အပရ ေစတနာေၾကာင့္ တတိယ အ႐ြယ္၌ ခ်မ္းသာရျခင္း၊ မိမိ၏ ပစၥည္းမ်ားကို
ေကာင္းစြာ သံုးစြဲခံစားရျခင္း အက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည္။ လွဴသည့္အခါတြင္ အလွဴ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေစတနာသံုးတန္ျဖစ္ေနရပါမည္။

ေတာင္းဆုရည္သန္

ဆုေတာင္းျခင္းသည္မိမိ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုဦးတည္ခ်ိန္႐ြယ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္း ကို ကံ၊ပါရမီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍ ျဖည့္ဆည္းေပးရပါမည္။ ေကာင္းမႈ မ်ား
ျပဳလုပ္ျပီးတိုင္းလည္း မိမိ၏ ရည္႐ြယ္ေျမာ္မွန္းခ်က္ ခိုင္မာေစရန္ ထပ္မံ၍ ဦးတည္ ဆုေတာင္း ေပးရျပန္သည္။ လူတို႔သည္မိမိတို႔၏ေတာင့္တခ်က္၊ အသိဉာဏ္၊ ဗဟုသုတ အေလ်ာက္မိမိတို႔
အလိုရွိရာကို ဆုေတာင္းေလ့ ရွိၾကပါ သည္။ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံတို႔သည္ အက်ိဳးေပး အလွည့္အားေလ်ာ္စြာ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာလိုက္၍ အက်ိဳးေပးၾကပါသည္။ ေသြးလွဴသည့္
ကုသိုလ္ကံသည္သံသရာဘ၀မ်ားစြာ အတြက္ရိကၡာေကာင္း ဧကန္အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သမၼာဒိ႒ိ အယူရွိသူတို႔သည္ အျမတ္ဆံုး ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡျငိမ္းရာ နိဗၺာန္တရား ျမတ္ကို
လိုလားေတာင့္တ စိတ္ညြတ္၍ ေတာင္းဆုျပဳႏိုင္ ၾကပါသည္။

နိဗၺာန္ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ေတာင့္တ၍ ကုသိုလ္ျပဳလွ်င္ ပါရမီေျမာက္ပါသည္။ ၄င္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ နိဗၺာန္ကို ရေစေၾကာင္း အက်င့္မွန္ သတိပ႒ာန္ကို ၾကိဳးစား ပြားမ်ား၍ အရိယာအျဖစ္ကို ရ႐ွိႏိုင္ပါမည္။ ဤသို႔ ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ ခ်မ္းသာကို ဆုပန္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအားေလ်ာ္ေသာ ေလာကီခ်မ္းသာမ်ားကိုလည္းရရိွေစႏိုင္သည္သာ။ မိမိလိုရာ ေလာကီခ်မ္းသာကိုလည္း ဆုေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
အျပစ္မရွိပါ။

ကုသိုလ္ဆင့္ပြား
ေသြးအလွဴရွင္သည္ မြန္ျမတ္လွေသာ အလွဴျဖင့္ မိမိ ဆည္းပူးရမိေသာ ကုသိုလ္မ်ားစြာတို႔ကို မိဘႏွစ္ပါး အစ ထား၍ အျခားသူ, ပုဂၢိဳလ္အနႏၱတို႔အားလည္း မိမိႏွင့္ထပ္တူ ထပ္မွ်
ကုသိုလ္မ်ားရရွိေစရန္ ေ၀မွ် သင့္ ပါသည္။ ေသြး ဒါနေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာကုသိုလ္ကို ထပ္ဆင့္၍ ေပးလွဴဒါန ျပဳျခင္း (၀ါ) အမွ်ေ၀ျခင္း ပတၱိဒါနေၾကာင့္ ၀မ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚသူတို႔က
ေကာင္းမႈအက်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ ၾကပါသည္။ မိမိ၌လည္း ကုသိုလ္ ထပ္ဆင့္၍ တိုးပြားရျပန္သည္။သံသရာရိကၡာအျဖစ္ကုသိုလ္မ်ားမ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ၾက ပါေစ။

ေသြးသည္ဒါန

ေသြးလွဴရွင္တို႔သည္ ဒါနဥပပါရမီေျမာက္ေအာင္ လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါသည္။ ေရွးဦးစြာ မိမိတြင္ ကံ၊ကံ၏အက်ိဳး ကို ယံုၾကည္ေသာ ဉာဏ္(သဒၶါတရား)ႏွင့္ယွဥ္၍ သီလကို ေဆာက္တည္ ျပီးလွ်င္
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ ေဗာဓိဉာဏ္ကို ရည္သန္ ေတာင့္တလ်က္၊ လွဴဖြယ္ျဖစ္ေသာ မိမိ၏ေသြးႏွင့္အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တို႔အေပၚတြင္တြယ္တာျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ လွဴလိုစိတ္ေစတနာႏွင့္
သဒၶါတို႔ကိုအရင္းခံ၍စိတ္႐ႊင္ၾကည္ႏူးစြာေပးလွဴရာသည္။မိမိ၏ကုသိုလ္ကိုလည္းအမ်ားရရွိေစရန္ ကုသိုလ္အမွ်ေပးေ၀ရာသည္။

ျပည့္လွ်မ္းေသာေမတၱာ၊ က႐ုဏာျဖင့္ ေသြးလွဴရန္သြားေနေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ကုေဋတစ္သန္း မွ်မက တန္ဖိုး ရွိလွပါသည္။ ေသြးလွဴဒါန္းမႈေအာင္ျမင္ျပီး၍ ပီတိ ျဖင့္ စိတ္႐ႊင္ ၾကည္ႏူး အားရ
ေပါ့ပါးစြာ လွမ္းလာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကုေဋကုဋာမကပင္ တန္ဖိုးျမင့္သြား ပါသည္။ေသြးလွဴရွင္မွာ ဒါနဥပပါရမီ သံသရာရိကၡာေကာင္း မ်ားစြာ စုေဆာင္းမိပါျပီ။ ျမတ္စြာ ဘုရား
အေလာင္းေတာ္ ဘ၀မ်ားစြာက လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေသြးတို႔သည္ မဟာ သမုဒၵရာေရထက္ပင္ မ်ားေနေသးသည္ဟု ေဒသနာေတာ္ မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ တရား အားေလ်ာ္စြာ
အက်ိဳးၾကီးမားသည့္ဥပပါရမီေျမာက္ေသြးလွဴျခင္းဒါနမ်ိဳးကိုကၽြႏု္ပ္တို႔ဧကန္လွဴဒါန္းသင့္ၾကပါသတည္း။ ေသြးသည္အသက္၊ေသြးသည္ဒါန၊သင့္ေသြးျဖင့္အသက္ကယ္ပါ။

အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေသြးလွဴႏိုင္ၾကပါေစ။
 ေဒါက္တာသိန္းထိုက္
#Unicode Version#
သွေးလှူရှင်တိုင်းတွင် ဖြစ်ထွန်းထမြောက်သော ဒါနအစု အလှူအမျိုးများကိုသိရှိရ၍ ဝမ်းမြောက်
ကြစေလိုပါသည်။သွေးလှူရှင်သည် သွေးလှူမည်ဟု အစပျိုး၍ ရည်ရွယ် ခြင်းသည်ပင်လျှင်
စေတနာဒါန ဖြစ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

အမှန်တကယ်လှူဖြစ်လျှင် ဝတ္ထုဒါန ဖြစ်သော အာမိသဒါန
ဖြစ်ပြန်သည်။ မိမိ အသက်ရှိစဉ်မှာပင် လှူရ သဖြင့် သဇီဝဒါန ဖြစ်သည့် အပြင်၊ မိမိမျက်မှောက်၌
လှူရ သော ပစ္စက္ခဒါန နှင့် မိမိကိုယ်တိုင်လှူရသော သာဟတ္ထိက ဒါန တို့လည်း မြောက်ပြန်ပါသည်။

မိမိကိုယ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အသက်သွေးကိုလှူရသော ဤ အဇ္ဈတ္တိက ဒါနသည်မကျန်းမာ
သူတစ်ဦးအတွက်မိမိအလှူဖြင့်ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့သော အနုဂ္ဂဟဒါန အဖြစ်ဖြင့်၎င်း၊ လူမမာ ၏
အသက်ချမ်းသာခြင်း ဘေးကင်းခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေသော ဇီဝိတ ဒါန ၊ အဘယဒါန အဖြစ်ဖြင့်၎င်း မလွဲ
ဧကန်ထင်ရှားလှပါသည်။

ဤကဲ့သို့မေတ္တာယှဉ်၍အလှူခံဖြစ်သောလူမမာ၏အကျိုးကိုလိုလားလျက်လှူ
ရသော ဤဒါနသည်အပြစ်ကင်းသော အနဝဇ္ဇဒါနမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမြတ်သည့် လှူဖွယ်တို့တွင်
တန်ဖိုးရှိလှသော ဤအသက်သွေးကို ပေးလှူခြင်းသည် မွန်မြတ် လှသော ပဏီတဒါန အမှန်
မြောက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သွေးလှူ ခြင်းသည်တရားနှင့် လျော်စွာ ပေးလှူထိုက်
ပေးလှူအပ်လှသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါသည်။

လှူရန်ဝတ္ထုလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အလှူတစ်ခုထမြောက်ရန်

(၁) အလှူရှင်၊ (၂) လှူလို သောစေတနာ၊ (၃) လှူရန်ဝတ္ထု၊ (၄) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ ပြည့်စုံကြ
ရပါသည်။ သွေးဟူသော လှူရန်ဝတ္ထု (လှူ ဖွယ်)သည်အလှူခံသူလူမမာအတွက် အမှန်တကယ်
လိုအပ်လှသော၊ လှူသင့် လှူထိုက်လှသော၊ သန့်ရှင်းသော လှူဖွယ်ပစ္စည်း ဖြစ်ပါသည်။

သဘောထားကြီးစွာဖြင့် မိမိကိုယ်တွင်းမှထုတ်ယူပေးလှူသော အသက်သွေးသည်မွန်မြတ်လှသော
လှူဖွယ်ပစ္စည်းလည်း ဖြစ်ပါ သည်။ လူမမာဖက်မှ သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဤသွေးသည်မိမိ အတွက်
အသက် ရှည်ခြင်း ဆုလာဘ်ကြီး တစ်ခုပင် ဖြစ်နေသည့် အပြင် မိမိနှင့် အသင့်လျော်ဆုံးသော
အသက်ကယ် အာဟာရ အားဆေးကြီးဟူ၍လည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။

မိမိ၏ ကျန်းမာရေး အတွက်
အသက်သွေးကိုပင်ဖောက်၍လှူသူရှိပေသည်ဟူ၍ဝမ်းမြောက်အားတက်ဖွယ် စိတ်ဓါတ်အားဆေး
ဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ သည်။ လှူဒါန်မည့် သွေးကိုရှာဖွေမရ၍့ဖြစ်ပေါ်ရမည့် စိတ်ဆင်း ရဲခြင်းကိုလည်း
လွန် မြောက် စေပါသည်။ သွေးအလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ် များတွင် အလှူရှင်က သိခွင့်ရ သော
လူမမာများရှိသလို သိခွင့် မရလိုက်သူများလည်း ရှိပါ မည်။ သွေးဘဏ်များတွင် သွေးလှူ ပါက
မိမိ၏သွေးသည်မည်သည့်ဆေးရုံတွင် မည်သည့် လူမမာ အား ပေးလှူရမည်ကိုပင် မမှန်းဆနိုင်ပါ။
အလှူခံအပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ပယ်ဖျောက်၍ အသုံးလိုသူအတွက်သာဟုသဘောထား နိုင်လျှင်စေတနာ
ပို၍ပင်သန့်စင်နိုင်ပါမည်။

မိမိ လှူလိုက်ရ သည့် သွေးဖြင့် အသက်ဘေးမှကင်းစေခြင်း၊ ရောဂါသက်သာ ပျောက်ကင်းစေခြင်း၊
ကျန်းမာလန်းဆန်းစေခြင်းစသော မွန်မြတ် သော ရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုသာဦးတည်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်စွဲကို
ပယ်ဖျောက် နိုင်ပါသည်။ လှူလိုစိတ်ကြောင့်ပင် မိမိ၏ သွေး(လှူဖွယ်ပစ္စည်း) ကို လောဘဖြင့်
စွဲလမ်းတွန့်တိုခြင်းမစ္ဆရိယအကုသိုလ်ကင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

မြတ်သောအလှူ

သွေးလှူခြင်းသည်မေတ္တာ, ကရုဏာ ကုသိုလ်ဓါတ်တို့ကိုကာယကံမြောက်ပွားများလိုသူတို့အတွက်
လက်တွေ့ ဖြည့်ကျင့်ရမည့် ဒါနဥပပါရမီကျင့်စဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ အမြတ်ဆုံးအလှူ ဖြစ်မြောက်
ရန်အတွက် အလှူရှင်သည် မှန်ကန်သောအသိ ဉာဏ်အမြင်ယှဉ်လျက် မိမိ၏စိတ်ကို ကောင်းစွာ
ပြင်ဆင် ရပါမည်။ အလှူရှင်က သီလသန့်စင်နေပြီး မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်စေတနာ ကောင်းဖြင့်
ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပေးလှူပါလျှင်မြတ်သောအလှူဧကန်ဖြစ်ပါသည်။

ဒါနတွင်ဉာဏ်ယှဉ်ကံ+ကံ၏အကျိုးကို သိမြင်ယုံကြည်သောဉာဏ် ဖြင့် ပြုသောကြောင့်
ဖြစ်လေရာဘဝတွင် တိဟိတ် ပဋိသန္ဓေအကျိုး ကို ပေးသဖြင့် ဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူ (ဝါ)
တရားထူးရနိုင်သူ ဖြစ်ရသည်။ (ဒါနကောင်းမှု) ကံကြောင့် အကြောင်းအားလျော် သော အကျိုး
(ကောင်းကျိုး)က ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ဖို့ လိုပါသည်။ ဤသ့ိုယြုံကည် ခြင်းသည်
စစ်မှန်သောသဒ္ဓါတရား ဖြစ်ပါသည် ။ သဒ္ဓါရှိသူ ၏ကံသည် ပို၍ထက်မြက်ပါသည်။
အလှူခြင်းတူသော်လည်း အသိ,ခံယူချက်,ယုံကြည်ချက်ဉာဏ်နှင့် စိတ်ထားတို့အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး
ဒါနအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြရပါသည်။

၁။ကံ+ကံ၏အကျိုးတို့ကိုသိမြင်ယုံကြည်၍လှူလျှင်ဉာဏသမ္ပယုတ္တဒါန၊ကံ+ကံ၏အကျိုးတို့ကိုမသိမြင်မယုံကြည်ဘဲလှူလျှင်ဉာဏဝိပ္ပယုတ္တဒါန၊

၂။ ဝဋ်ဆင်းရဲကင်းရာ နိဗ္ဗာန်ကိုတောင့်တ၍လှူလျှင် ဝိဝဋ္ဋ နိဿိတဒါန၊ဝဋ်ဆင်းရဲမကင်းသော လူနတ်ဗြဟ္မာချမ်းသာတို့ကိုတောင့်တ၍လှူလျှင်ဝဋ္ဋနိဿိတဒါန၊

၃။ လောကုတ္တရာမဂ်ဖိုလ်ကို ရည်ရွယ်၍လှူလျှင် ဘုဇိဿ ဒါန၊လောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာကို တောင့်တ၍လှူလျှင်ဒါသဒါန၊

၄။တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မသုံးသပ်ဘဲလှူလျှင်အပရာမဋ္ဌဒါန၊ဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်သုံးသပ်၍လှူလျှင်ပရာမဋ္ဌဒါန၊

၅။တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမတိုက်တွန်းဘဲမိမိ၏စေတနာရင်းဖြင့်လှုလျှင်အသင်္ခါရိကဒါန၊တစ်ဦးတစ်ယောက်ကတိုက်တွန်း၍လှူလျှင်သသင်္ခါရိကဒါန၊

၆။ စိတ်ရွှင်ကြည်နူးစွာလှူရလျှင်သောမနဿဒါန၊ ဝမ်းသာဝမ်းနည်းခြင်းမရှိဘဲလှူရလျှင် ဥပေက္ခာဒါန၊စသည်ဖြင့်ဒါနကံအမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသဖြင့်အကျိုးအမျိုးမျိုးလည်းကွဲပြားကြရသည်။

ဒါနတွင်သီလယှဉ်

“သွေးမလှူမီအချိန်ရလျှင်ငါးပါးသီလကို ဆောက်တည်သင့်ပါသည်။”
အချိန်မရလျှင် “တပည့်တော်သည်သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့်တကွ ငါးပါးသီလကိုဆောက်တည်ပါ၏ “ဟု
စိတ်ဖြင့်၎င်း နှုတ်ဖြင့်၎င်း ဆောက်တည်နိုင် ပါသည်။ သီလ တည်သူ ၏အလှူသည်
အကျိုးကြီးမားသည့်အပြင်သီလကြောင့် ယခုဘ၀ နောင်ဘဝများတွင်အသက်ရှည်ခြင်း ကျန်းမာခြင်း
စသည်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်။

ဒါနတွင်မေတ္တာယှဉ် မိမိဒါနကိုအကြောင်းပြု၍ သီလဆောက်တည်ပြီး နောက် ဘာဝနာကုသိုလ်ပါ တိုးပွားပါက ပို၍ထူးမြတ်လာ ပါမည်။ သွေးမလှူမီနှင့် လှူဆဲတွင်သတ္တဝါများအားမေတ္တာပို့သင့်ပါသည်။
သွေးအလှူခံသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို သိနေ ပါက ထိုသူအားလည်း မေတ္တာပို့လွှတ်နေနိုင်ပါသည်။ မေတ္တာကရုဏာဓါတ်၏သတ္တိဖြင့်မိမိလှူသောသွေး၏ သြဇာအာနိသင်ထက်မြက်နိုင်သည့်အပြင်လူမမာတွင်
လည်း၎င်းမေတ္တာစွမ်းအားကြောင့်ဘေးရန်ကင်း၍ကိုယစ် ိတ်ကျန်းမာခြင်းတအို့ တွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။မိမိတွင်လည်းမေတ္တာစိတ်ဖြင့်မြင့်မြတ်စွာနေရသည်ဖြစ်၍ ကုသိုလ်
တရားတိုးပွာရပါသည။် မေတ္တာ,ကရဏု ာ တရား တ့ိုက ရက်ရောစွာလှူသညစ့် ိတ်စေတနာ သဒ္ဓါတရား ကိုအားပေးပြန်ပါသည်။ထို့ကြောင့်သွေးလှူရှင်တိုင်းသည်အချိန်ယူ၍မေတ္တာပွားသင့်ပါသည်။

စေတနာ၏အကျိုးဆက်

စေတနာဟူသည် ကံတရားပင် ဖြစ်ပါသည်။ သွေးလှူ ရှင်သည် မေတ္တာ ကရုဏာဦးစီးသော စေတနာ၏ စေ့ဆော်ချက်ဖြင့် မိမိသွေးလှူရတော့မည်၊ အသက်ကယ်ရ တော့မည်၊ လူသား တစ်ဦး၏
ရောဂါ ကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေရတော့မည်ကိုမလှူမီကပင်ဝမ်းမြောက်နေသော ပုဗ္ဗစေတနာတို့ကို များစွာ ဖြစ်သင့်ပါသည်။ မိမိ၏ မွန်မြတ် သောအလှူအတွက် သွေးလှူ နေစဉ်တွင်
ဝမ်းမြောက်နေ သော မုဉ္စစေတနာ များကို များများ ဖြစ်စေသင့်ပါသည်။

ဤအချိန်တွင် မေတ္တာ,ကရုဏာ, ရက်ရော စွာ ပေးလှူချင် သော ဆန္ဒမွန်တို့ အပြန်ပြန်အထပ်ထပ် ကျေးဇူး ပြုကြပြီး ကုသိုလ်များစွာ တိုးပွားရပါသည်။ မွန်မြတ်လှသော သွေး အလှူ ထမြောက်အောင်မြင်သောအခါ အားရဝမ်းမြောက် နေသော အပရစေတနာကို ကြိမ်ဖန်များစွာ အောက်မေ့ရပါမည်။အပရစေတနာပွားတိုင်းအမှန်တကယ်လှူနေရသကဲ့သို့ပင် ကုသိုလ်များ တိုးပွား သည့် စာဂါနုဿတိ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြန်ပါသည်။

ပုဗ္ဗစေတနာကြောင့် ပထမအရွယ်တွင် ကြီးပွား ချမ်းသာ ခြင်း၊ပစ္စည်းဥစ္စာတ့ိုကို ကောင်းစွာ ရှာဖွေ နိုင်ခြင်း အကျိုးကို ဖြစ် ထွန်းစေသည်။ မုဉ္စစေတနာကြောင့်
ဒုတိယ အရွယ်၌ ချမ်းသာ ခြင်း၊ ရှာဖွေရထား သော ပစ္စည်းများကို စုဆောင်းမိခြင်းအကျိုးကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အပရ စေတနာကြောင့် တတိယ အရွယ်၌ ချမ်းသာရခြင်း၊ မိမိ၏ ပစ္စည်းများကို
ကောင်းစွာ သုံးစွဲခံစားရခြင်း အကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင် သည်။ လှူသည့်အခါတွင် အလှူ နှင့် သက်ဆိုင်သည့်စေတနာသုံးတန်ဖြစ်နေရပါမည်။

တောင်းဆုရည်သန်

ဆုတောင်းခြင်းသည်မိမိ၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဦးတည်ချိန်ရွယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်း ကို ကံ၊ပါရမီလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အကောင်အထည်ဖေါ်၍ ဖြည့်ဆည်းပေးရပါမည်။ ကောင်းမှု များ
ပြုလုပ်ပြီးတိုင်းလည်း မိမိ၏ ရည်ရွယ်မြော်မှန်းချက် ခိုင်မာစေရန် ထပ်မံ၍ ဦးတည် ဆုတောင်း ပေးရပြန်သည်။ လူတို့သည်မိမိတို့၏တောင့်တချက်၊ အသိဉာဏ်၊ ဗဟုသုတ အလျောက်မိမိတို့
အလိုရှိရာကို ဆုတောင်းလေ့ ရှိကြပါ သည်။ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကံတို့သည် အကျိုးပေး အလှည့်အားလျော်စွာ သံသရာ တစ်လျှောက်လုံးမှာလိုက်၍ အကျိုးပေးကြပါသည်။ သွေးလှူသည့်
ကုသိုလ်ကံသည်သံသရာဘဝများစွာ အတွက်ရိက္ခာကောင်း ဧကန်အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သမ္မာဒိဋ္ဌိ အယူရှိသူတို့သည် အမြတ်ဆုံး ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ဒုက္ခငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်တရား မြတ်ကို
လိုလားတောင့်တ စိတ်ညွတ်၍ တောင်းဆုပြုနိုင် ကြပါသည်။

နိဗ္ဗာန် ဗောဓိဉာဏ်ကို တောင့်တ၍ ကုသိုလ်ပြုလျှင် ပါရမီမြောက်ပါသည်။ ၎င်းကြောင့် တစ်ချိန်တွင် နိဗ္ဗာန်ကို ရစေကြောင်း အကျင့်မှန် သတိပဋ္ဌာန်ကို ကြိုးစား ပွားများ၍ အရိယာအဖြစ်ကို ရရှိနိုင်ပါမည်။ ဤသို့ လောကုတ္တရာ နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာကို ဆုပန်သော်လည်း အကြောင်းအားလျော်သော လောကီချမ်းသာများကိုလည်းရရှိစေနိုင်သည်သာ။ မိမိလိုရာ လောကီချမ်းသာကိုလည်း ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။
အပြစ်မရှိပါ။

ကုသိုလ်ဆင့်ပွား
သွေးအလှူရှင်သည် မွန်မြတ်လှသော အလှူဖြင့် မိမိ ဆည်းပူးရမိသော ကုသိုလ်များစွာတို့ကို မိဘနှစ်ပါး အစ ထား၍ အခြားသူ, ပုဂ္ဂိုလ်အနန္တတို့အားလည်း မိမိနှင့်ထပ်တူ ထပ်မျှ
ကုသိုလ်များရရှိစေရန် ဝေမျှ သင့် ပါသည်။ သွေး ဒါနကြောင့် ဖြစ်သောကုသိုလ်ကို ထပ်ဆင့်၍ ပေးလှူဒါန ပြုခြင်း (ဝါ) အမျှဝေခြင်း ပတ္တိဒါနကြောင့် ဝမ်းမြောက်စွာ သာဓုခေါ်သူတို့က
ကောင်းမှုအကျိုးကို ရရှိနိုင် ကြပါသည်။ မိမိ၌လည်း ကုသိုလ် ထပ်ဆင့်၍ တိုးပွားရပြန်သည်။သံသရာရိက္ခာအဖြစ်ကုသိုလ်များများ စုဆောင်းနိုင်ကြ ပါစေ။

သွေးသည်ဒါန

သွေးလှူရှင်တို့သည် ဒါနဥပပါရမီမြောက်အောင် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါသည်။ ရှေးဦးစွာ မိမိတွင် ကံ၊ကံ၏အကျိုး ကို ယုံကြည်သော ဉာဏ်(သဒ္ဓါတရား)နှင့်ယှဉ်၍ သီလကို ဆောက်တည် ပြီးလျှင်
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ ဗောဓိဉာဏ်ကို ရည်သန် တောင့်တလျက်၊ လှူဖွယ်ဖြစ်သော မိမိ၏သွေးနှင့်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်တွင်တွယ်တာခြင်းမရှိဘဲ မိမိ၏ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ လှူလိုစိတ်စေတနာနှင့်
သဒ္ဓါတို့ကိုအရင်းခံ၍စိတ်ရွှင်ကြည်နူးစွာပေးလှူရာသည်။မိမိ၏ကုသိုလ်ကိုလည်းအများရရှိစေရန် ကုသိုလ်အမျှပေးဝေရာသည်။

ပြည့်လျှမ်းသောမေတ္တာ၊ ကရုဏာဖြင့် သွေးလှူရန်သွားနေသော ခြေလှမ်းများသည်ကုဋေတစ်သန်း မျှမက တန်ဖိုး ရှိလှပါသည်။ သွေးလှူဒါန်းမှုအောင်မြင်ပြီး၍ ပီတိ ဖြင့် စိတ်ရွှင် ကြည်နူး အားရ
ပေါ့ပါးစွာ လှမ်းလာသော ခြေလှမ်းများသည် ကုဋေကုဋာမကပင် တန်ဖိုးမြင့်သွား ပါသည်။သွေးလှူရှင်မှာ ဒါနဥပပါရမီ သံသရာရိက္ခာကောင်း များစွာ စုဆောင်းမိပါပြီ။ မြတ်စွာ ဘုရား
အလောင်းတော် ဘဝများစွာက လှူဒါန်းခဲ့သော သွေးတို့သည် မဟာ သမုဒ္ဒရာရေထက်ပင် များနေသေးသည်ဟု ဒေသနာတော် မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကဲ့သို့ တရား အားလျော်စွာ
အကျိုးကြီးမားသည့်ဥပပါရမီမြောက်သွေးလှူခြင်းဒါနမျိုးကိုကျွနု်ပ်တို့ဧကန်လှူဒါန်းသင့်ကြပါသတည်း။ သွေးသည်အသက်၊သွေးသည်ဒါန၊သင့်သွေးဖြင့်အသက်ကယ်ပါ။

အကြိမ်ပေါင်းများစွာသွေးလှူနိုင်ကြပါစေ။
 ဒေါက်တာသိန်းထိုက်

No comments:

Post a Comment