Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, December 15, 2018

တနလာၤ သားသမီးမ်ား အတြက္ ၂၀၁၉ တစ္ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း နွင့္ ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္မ်ား..


တနလၤာသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိအလိုဆႏၵမ်ား မျပည္ဝတတ္ေပ။ ေ႐ွ႕ပိုင္းတြင္ အဆင္ေျပသလို႔ရိွၿပိး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အခက္ၾကံဳႏိုင္မည္
(14-6-2019)မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သိုေသာ္ အၾကံအစည္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္
တနလၤာသားသမီးမ်ား ဤႏွစ္ ထီဆုႀကီးေပါက္ႏိုင္သည္။ တနလၤာသားသမီးမ်ား ထီးထိုရန္ အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္ (၄)ဂဏန္းအစ (၄)ဂဏန္း အဆံုး ထီးပါ။
အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေဆာက္အဦးဝင္လာတတ္သည္။ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား ဝင္လာမည္။ အဆိပ္ရိွေသာသတၱဝါမ်ားရန္မႈျခင္းခံရတတ္သည္
အသက္ ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃ႏွစ္ အထူးကံေကာင္းပါလိမ့္မည္
ပညာေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး မိမိလုပ္ငန္းမ်ာေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္းမ်ားအက်ိဳးျဖစ္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပႏိုင္ငံရပ္ျခားဘာသာရပ္မ်ား
ေျဖဆိုမႈေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။

အလႉတန္းဒါနမ်ားေပးရတတ္သည္။ မိသာစုအိမ္တြင္ စေန႔၊ ၾကာသပေတး၊ တနဂၤေႏြ သားသမီးရတနာမ်ားအတြက္ေၾကာင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေဇာ္မည္။
နယ္ေဝးေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္သို႔အလည္အပတ္သြားလာျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းမ်ားရိွမည္။
ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ငယ္ေဟာင္း၊ ခ်စ္ေရးကြဲကြာသူ၊ အိမ္ေထာင္အဆပ္အေဟာင္းႏွင့္ တေနရာတခ်ီမွာ မေမ်ာ္လင္ထားဘဲ ေတြ႔ဆံုး တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး နာလည္းေပးၿပိး ေပါင္းသင့္ရတတ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ မည္သည့္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွမည္။
လူမႈေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးရျခင္း၊ အမ်ားသေဘာတူညီမႈေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။
လႈမူဆက္ဆံေရးတြင္ လွည့္ပတ္ဖံုးကြယ္မႈကင္းၿပိး ကတိတည္လ်ွင္ ဂုဏ္ျဒပ္ျမင့္တတ္လာမည္။ မိမိရပ္တန္ထားေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ား ျပန္လည္အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္
သို႔ေသာ္ လုပ္ငန္းခြင့္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရမည္

2019-1လ,9လ၊ 11တန္းေဆာင္မုန္းလမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္
လုပ္ငန္းတူ/သူအလုပ္အကိုင္ ရဲ႕ သစၥာေဖာက္ျခင္း ၊ ေငြေၾကးထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ားၾကံဳေတြရတတ္၍ သတိထားေဆာင္ရြက္ရလိမ့္မည္။
ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ႏွင့္သာ ေငြစုေဆာင္ၿပိး လုပ္ကိုင္သြားမည္ဆိုလ်ွင္ ဤနစ္ဒိအခ်ိန္မွာႀကီးပြားလာတတ္သည္။အၾကံအစည္းအားလံုးေအာင္ျမင္မည္။

ပင္ပန္းခံရႀကိဳးနပ္မည္။ရာထူးရာခံတိုးၿပိး လူႀကီးမ်ားက ေလးစားယုံၾကည္၊မည္သူမွာ မလုပ္ခ်င္သည့္ မလုပ္ရဲသည့္၊အလုပ္မ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခိုင္းလိမ့္မည္။
2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုင္းမ်ားတြင္ တနလၤာသားသမီးမ်ား ဒြန္းစ႑ား အေကာင္း ႏွင့္ အဆိုး ဒြန္႔တြဲေနပါလိမ့္မည္။
မိမိစိတ္ေလာၿပိး ေငြအေျမာက္အမ်ားရက္ႏွီး၊ စပ္တူ႐ွယ္ယာထဲခင္း တစ္ခါထဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ဘဲ အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ပါ။

သင္လုပ္သမွ်ေတြဟာ ေနာက္မွ ျပင္မရေသာ အမွားလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အလုပ္အကိုင္၊ အႀကံအစည္မ်ား အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနမည္။
ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ ျမႇဳပ္ႏွံ၍ အရံႈးေပၚ တာမ်ိဴးေတြၾကံဳရတတ္သည္ ။

မိမိလုပ္ငန္းခြင္၊ ျပည္ပတြင္းျပည္အလုပ္အကိုင္ႏိုင္ငံရပ္ျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ျပႆနာအျငင္းပြားစရာမ်ား ျဖစ္လာတတ္၍နယ္ေျမ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွသူမ်ားအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးဘာသာရပ္ကိစၥရပ္မ်ား၊စဥ္းမ်ွည္းစည္းကမ္းဥပေဒေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဆူပူမႈးမ်ား အႏၱရာယ္ၾကံဳျခင္း၊ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ အဖမ္းအစည္းမ်ားခံရျခင္းျဖစ္လာတတ္သည္။

စီးပြားေရးဂ႑ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သတိထား၍ လုပ္ကိုင္သင့္သည္။
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရင္းႏွီးမတည္ရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာမလုပ္သင့္ပါ။
ေရလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴ.းေရးလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္းဖြင့္ျခင္း၊ ျပည္တြင္ျပည္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴ တာႏွင့္တီထြင္ပညာမ်ားေဆာင္းရြက္ျခင္း၊
ထီး၊ ဖနပ္၊ အထည္အလိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ခ်ီးျခင္းေကာင္း၏။

အစု႐ွယ္ယာဝင္ စီးပြားေရး စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ တနဂၤေႏြ၊ဗုဒၶဟူး၊ စေန႔ သားသီးမ်ားႏွင့္ အလုပ္အတူတူသြားလာ၊သြားလုပ္ျခင္း၊စပ္တူ႐ွယ္ယာလုပ္ျခင္းမ်ား အက်ိဳးေပးမည္။

အမ်ိဴ းသမီးမ်ားအတြက္ ဖက္႐ွင္ဆိုင္ဖြင့္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖန္စိလုပ္ငန္းမ်ားအက်ိဴ းခံစားရမည္။
လူမ်ိဳးကြဲ၊ ဘာသာကြဲမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းစပ္တူ႐ွယ္ယာျပဳလုပ္လ်ွင္ ေအာင္ျမင္မႈရတတ္သည္။
မနာလုိသူေတြ ေပါမ်ားၿပီး ေခ်ာက္တြန္းခ်င္းသူမ်ား မိမိေဘးနား ပတ္လည္ဝိုင္း၍ ေနလိမ့္ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။
မိမိသေဘာထာျဖင့္ မိမိထင္ရာ တစြတ္ထိုးမျပဳလုပ္ပဲ အျမဲတေစ ဤႏွစ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ႏွီးေႏွာ တိုင္ပင္လုပ္ကိုင္၍ မိသားစုႏွင့္လည္း ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္သင့္ပါသည္။
ေငြေၾကးျပတ္လတ္ ေငြအခက္အခဲ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။
မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ား သတိထားပါ။ သူတစ္ပါးအတြက္ အက်ိဴ းေပးေသာကိစၥမ်ား ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းျပိး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကံကိုရတတ္သည္။
မိမိရည္မွန္းထားေသာကိစၥရပ္မ်ားက စဥ္းကလ်ားျဖစ္သြားတတ္သည္။ မိမိရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေပ်ာ္အပါး လိုက္စားမႈမ်ားေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။
အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ ?ေမတၱာေရးတြက္ ႏွလံုးသားထက္ ဦးေႏွာက္ကိုဦးစားေပးလ်ွင္ ပိုအဆင္မည္။
ပ်ိဴ ရြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးတြင္ လို႔တစ္မ်ိဴ း မလို႔တစ္မ်ိဴ း ဆက္ဆံျခင္းခံရတတ္သည္။

အခ်စ္ေရးတြင္အသံုးခ် ခံရတတ္သည္။ မနာလိုသူတို႔၏ကုန္ေခ်ာစကားေၾကာင့္ အခ်စ္ေရးကံဆိုးသြားတတ္သည္။အသက္ ၁၉ ႏွစ္ မွာ အသက္၃၀ႏွစ္ အတြင္းရိွ

စီပြားေရး၊ အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္းေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ညံပါလိမ့္မည္။
အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားသည္လည္း သားသမီး အပူေသာက၊ မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အပူေသာက ဤႏွစ္ ေပါမ်ားတတ္ၿပိး အိမ္တြင္းေရး အ႐ႈပ္အေထြး ပဋိပကၡ မ်ားတတ္သည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုၾကည္စရာမ်ားျဖစ္လာလိမ့္မည္။ သတိတရားေ႐ွ႕႐ႈ၍ သြားလာေဆာင္ရြက္ရမည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ား အေပ်ာအပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး ထိခိုက္မည္။

အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြ အဆင္မေျပမႈျကံဳရႏိုင္သလို႔ လတ္တလံုးျခား လည္းစာၿပိး သစၥာေဖာင္ျခင္း၊ ေငြသိန္းရာခ်ီ ေငြလိမ္ခံရကိန္းရွိလို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ပညာေရးဂ႑ ပညာေရးတြင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မူေကာင္းၿပိး ေနာက္ပိုင္းရည္မွန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဝးကြာရတတ္သည္။ မိမိစိတ္ကိုိုတည္ၿငိမ္ထားရမည္။

ပညာ႐ွာေဖြ႔ေနသူမ်ားသည္။အသက္ဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားပါ။
ဥာဏဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ား တီထြင္ဆန္းသစ္ေသာပညာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ယူသင့္သည္။ လူမႈေရးခ်ဴပ္ေထြးမႈေၾကာင့္ ပညာေရးေႏွာင္းနည္း
တတ္သည္။ပညာေရးတြင္ ဝိရီယစိုက္ထုတ္မွာသာ အက်ိဴ းထူးခံစားရမည္။

ပညာေရးတြင္ တျခားလူမႈေရးကိစၥမ်ားေပၚလာၿပိး ေႏွာင္းေႏွးမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ မိဘအုတ္ထိန္းသူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တန္ဖိုးျမင့္တတ္လာမႈေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္သည္။
က်န္းမာေရးအေန႔နဲ႔ ကေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ေသြးတိုး၊ ေသြးက်၊ ႏွလံုးႏွင့္ ဦးေႏွာက္အားရံုေၾကာေရာဂါ ၊ခႏၶာကိုယ္ေနရာအႏွံ႔အျပား ကိုက္ခဲျခင္း မၾကာခဏျဖစ္ျခင္း၊ မီးယပ္ေရာဂါေသြးအားနည္းေရာဂါမ်ားခံစားရတတ္သည္။ႀကိဳတင္က်န္းမာေရးလိုက္စားပါ။
အထူးသျဖင့္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္သင့္ေတာ္သည္။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥ ယခုႏွစ္တြင္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ႐ွင္သီဝလီဂါထာေတာ္ ရြတ္ဆိုၿပိး ခရီးသြားျခင္း ႏွင့္
ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္ အဝတ္အထည္မ်ားဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ထိုအေရာင္မ်ားကိုအေဆာင္အျဖစ္ အသံုးေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ အျဖဴေရာင္ရိွ ပုလဲရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။ ေဆာင္ထားပါ။

အက်ိဴ းေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ…(တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)
တနလၤာသမီးမ်ား ကံေကာင္း ေစလိုေသာ္… အေ႐ွေျမာက္အရပ္မွာ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊
ဘုရား ေစတီေဟာင္းမ်ား မိမိတတ္သမ်ွ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြင့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ခ်ယားပင္ စိုက္ျခင္း ႏွင့္ အေ႐ွ႕အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာ၌ လက္ပံပင္ စိုက္ပါ။
ယၾတာ မိမိေမြးေန႔တြင္ သရက္ၫြန္႔၊ သီးၫြန္႔၊ သဖန္းၫြန္႔၊ သနပ္ခါးၫြန္႔(၉)ၫြန္႔ကို ဘုရားလွဴ ေပးပါ

ဆရာဟိန္းထက္စံ
..............................
တနင်္လာသားသမီးတို့သည် ယခုနှစ်တွင် မိမိအလိုဆန္ဒများ မပြည်ဝတတ်ပေ။ ရှေ့ပိုင်းတွင် အဆင်ပြေသလို့ရှိပြိး နောက်ပိုင်းတွင် အခက်ကြုံနိုင်မည်

(14-6-2019)မှစ၍ လုပ်ငန်းခွင်များ စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ သိုသော် အကြံအစည်းအသစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်

တနင်္လာသားသမီးများ ဤနှစ် ထီဆုကြီးပေါက်နိုင်သည်။ တနင်္လာသားသမီးများ ထီးထိုရန် အရှေ့မြောက်အရပ် (၄)ဂဏန်းအစ (၄)ဂဏန်း အဆုံး ထီးပါ။

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ အဆောက်အဦးဝင်လာတတ်သည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ဝင်လာမည်။ အဆိပ်ရှိသောသတ္တဝါများရန်မှုခြင်းခံရတတ်သည်

အသက် ၁၁၊ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၆၊ ၃၈၊ ၄၁၊ ၄၃၊ ၄၆၊ ၄၈၊ ၆၁၊ ၆၃နှစ် အထူးကံကောင်းပါလိမ့်မည်

ပညာရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေးနှင့် စီးပွားရေး မိမိလုပ်ငန်းမျာအောင်မြင်ခြင်းနှင့် ပြည်ပအလုပ်အကိုင်းများအကျိုးဖြစ်၍ ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရပ်ခြားဘာသာရပ်များ

ဖြေဆိုမှုအောင်မြင်ခြင်း၊ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီများ သွားရပါလိမ့်မည်။

အလှူတန်းဒါနများပေးရတတ်သည်။ မိသာစုအိမ်တွင် စနေ့၊ ကြာသပတေး၊ တနင်္ဂနွေ သားသမီးရတနာများအတွက်ကြောင့် ဂုဏ်သတင်း ကျော်ဇော်မည်။

နယ်ဝေးဆွေမျိုးများ အိမ်သို့အလည်အပတ်သွားလာခြင်း၊ အကူညီပေးရခြင်းများရှိမည်။

ချစ်သူနှစ်ဦး ငယ်ဟောင်း၊ ချစ်ရေးကွဲကွာသူ၊ အိမ်ထောင်အဆပ်အဟောင်းနှင့် တနေရာတချီမှာ မမျော်လင်ထားဘဲ တွေ့ဆုံး တစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး နာလည်းပေးပြိး ပေါင်းသင့်ရတတ်သည်။

ယခုနှစ်တွင် 2019-1လ,7လ၊ 10လ*ပိုင်းများတွင် မည်သည့်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိမည်။

လူမှုရေး နှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးရခြင်း၊ အများသဘောတူညီမှုကြောင့် ကုသိုလ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရမည်။

လှုမူဆက်ဆံရေးတွင် လှည့်ပတ်ဖုံးကွယ်မှုကင်းပြိး ကတိတည်လျှင် ဂုဏ်ဒြပ်မြင့်တတ်လာမည်။ မိမိရပ်တန်ထားသော လုပ်ငန်းကိစ္စများ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်

သို့သော် လုပ်ငန်းခွင့်တွင် အပြိုင်အဆိုင်များနှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရမည်

2019-1လ,9လ၊ 11တန်းဆောင်မုန်းလများတွင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် သတိတရားရှေ့ရှု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်

လုပ်ငန်းတူ/သူအလုပ်အကိုင် ရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ၊ ငွေကြေးထိခိုက်နစ်နာမှုများကြုံတွေရတတ်၍ သတိထားဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။

ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်နှင့်သာ ငွေစုဆောင်ပြိး လုပ်ကိုင်သွားမည်ဆိုလျှင် ဤနစ်ဒိအချိန်မှာကြီးပွားလာတတ်သည်။အကြံအစည်းအားလုံးအောင်မြင်မည်။

ပင်ပန်းခံရကြိုးနပ်မည်။ရာထူးရာခံတိုးပြိး လူကြီးများက လေးစားယုံကြည်၊မည်သူမှာ မလုပ်ချင်သည့် မလုပ်ရဲသည့်၊အလုပ်များကို ယုံယုံကြည်ကြည် ခိုင်းလိမ့်မည်။

2019- 1လ,4လ၊ 8လ*ပိုင်းများတွင် တနင်္လာသားသမီးများ ဒွန်းစဏ္ဍား အကောင်း နှင့် အဆိုး ဒွန့်တွဲနေပါလိမ့်မည်။

မိမိစိတ်လောပြိး ငွေအမြောက်အများရက်နှီး၊ စပ်တူရှယ်ယာထဲခင်း တစ်ခါထဲ ဆုံးဖြတ်ချက်မချဘဲ အခြေအနေနှင့်အချိန်အခါကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။

သင်လုပ်သမျှတွေဟာ နောက်မှ ပြင်မရသော အမှားလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်၊ အကြံအစည်များ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။

ငွေကြေးမြောက်များစွာ မြှုပ်နှံ၍ အရှုံးပေါ် တာမျိူးတွေကြုံရတတ်သည် ။

မိမိလုပ်ငန်းခွင်၊ ပြည်ပတွင်းပြည်အလုပ်အကိုင်နိုင်ငံရပ်ခြား အဖွဲ့အစည်းများအတွင်း ပြဿနာအငြင်းပွားစရာများ ဖြစ်လာတတ်၍

နယ်မြေ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိသူများအနေနဲ့ လူမျိုးဘာသာရပ်ကိစ္စရပ်များ၊စဉ်းမျှည်းစည်းကမ်းဥပဒေပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ဆူပူမှုးများ အန္တရာယ်ကြုံခြင်း၊ လုပ်ကြံခံရခြင်း၊ အဖမ်းအစည်းများခံရခြင်းဖြစ်လာတတ်သည်။

စီးပွားရေးဂဏ္ဍ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် စဉ်းစားဆင်ခြင် သတိထား၍ လုပ်ကိုင်သင့်သည်။

ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများသည် ရင်းနှီးမတည်ရသော လုပ်ငန်းများကို လွန်ကဲစွာမလုပ်သင့်ပါ။

ရေလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူ.းရေးလုပ်ငန်း၊ အပန်းဖြေစခန်းဖွင့်ခြင်း၊ ပြည်တွင်ပြည်ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ခြင်း၊ ကွန်ပျူ တာနှင့်တီထွင်ပညာများဆောင်းရွက်ခြင်း၊

ထီး၊ ဖနပ်၊ အထည်အလိပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီးခြင်းကောင်း၏။

အစုရှယ်ယာဝင် စီးပွားရေး စတော့ဈေးကွက်များ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ တနင်္ဂနွေ၊ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ့ သားသီးများနှင့် အလုပ်အတူတူသွားလာ၊သွားလုပ်ခြင်း၊စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ခြင်းများ အကျိုးပေးမည်။

အမျိူ းသမီးများအတွက် ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်း၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖန်စိလုပ်ငန်းများအကျိူ းခံစားရမည်။

လူမျိုးကွဲ၊ ဘာသာကွဲများ နှင့် လုပ်ငန်းစပ်တူရှယ်ယာပြုလုပ်လျှင် အောင်မြင်မှုရတတ်သည်။

မနာလိုသူတွေ ပေါများပြီး ချောက်တွန်းချင်းသူများ မိမိဘေးနား ပတ်လည်ဝိုင်း၍ နေလိမ့်ဆိုတာ မိမိအထူးသတိထားပါ။

မိမိသဘောထာဖြင့် မိမိထင်ရာ တစွတ်ထိုးမပြုလုပ်ပဲ အမြဲတစေ ဤနှစ် အကြီးအကဲများကို နှီးနှော တိုင်ပင်လုပ်ကိုင်၍ မိသားစုနှင့်လည်း ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလုပ်ကိုင်သင့်ပါသည်။

ငွေကြေးပြတ်လတ် ငွေအခက်အခဲ ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။

မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ သတိထားပါ။ သူတစ်ပါးအတွက် အကျိူ းပေးသောကိစ္စများ ဦးတည်ချက်ပြောင်းပြိး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကံကိုရတတ်သည်။

မိမိရည်မှန်းထားသောကိစ္စရပ်များက စဉ်းကလျားဖြစ်သွားတတ်သည်။ မိမိရည်မှန်းချက်အတွက် အပျော်အပါး လိုက်စားမှုများရှောင်ကြဉ်ပါ။

အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးဂဏ္ဍ ?မေတ္တာရေးတွက် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကိုဦးစားပေးလျှင် ပိုအဆင်မည်။

ပျိူ ရွယ်သူများအချစ်ရေးတွင် လို့တစ်မျိူ း မလို့တစ်မျိူ း ဆက်ဆံခြင်းခံရတတ်သည်။

အချစ်ရေးတွင် အသုံးချ ခံရတတ်သည်။ မနာလိုသူတို့၏ကုန်ချောစကားကြောင့် အချစ်ရေးကံဆိုးသွားတတ်သည်။အသက် ၁၉ နှစ် မှာ အသက်၃၀နှစ် အတွင်းရှိ

စီပွားရေး၊ အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်းရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ညံပါလိမ့်မည်။

အိမ်ထောင်ရှင်များသည်လည်း သားသမီး အပူသောက၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အပူသောက ဤနှစ် ပေါများတတ်ပြိး အိမ်တွင်းရေး အရှုပ်အထွေး ပဋိပက္ခ များတတ်သည့်နှစ်ဖြစ်သည်။

အိမ်ထောင်ရှင်များ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မယုံကြည်စရာများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သတိတရားရှေ့ရှု၍ သွားလာဆောင်ရွက်ရမည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များ အပျောအပါးလိုက်စားခြင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး ထိခိုက်မည်။

အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေ အဆင်မပြေမှုကြုံရနိုင်သလို့ လတ်တလုံးခြား လည်းစာပြိး သစ္စာဖောင်ခြင်း၊ ငွေသိန်းရာချီ ငွေလိမ်ခံရကိန်းရှိလို့ သတိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ပညာရေးဂဏ္ဍ ပညာရေးတွင် ကြိုးစားအားထုတ်မူကောင်းပြိး နောက်ပိုင်းရည်မှန်ချက်များနှင့်ဝေးကွာရတတ်သည်။ မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားရမည်။

ပညာရှာဖွေ့နေသူများသည်။အသက်ဝမ်းကြောင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ကို ဦးစားပေးသင်ကြားပါ။

ဉာဏဆိုင်ရာပညာရပ်များ တီထွင်ဆန်းသစ်သောပညာရပ်များ လေ့လာသင်ယူသင့်သည်။ လူမှုရေးချူပ်ထွေးမှုကြောင့် ပညာရေးနှောင်းနည်း

တတ်သည်။ပညာရေးတွင် ဝိရီယစိုက်ထုတ်မှာသာ အကျိူ းထူးခံစားရမည်။

ပညာရေးတွင် တခြားလူမှုရေးကိစ္စများပေါ်လာပြိး နှောင်းနှေးမှုများဖြစ်တတ်သည်။ မိဘအုတ်ထိန်းသူများသည် အဆင့်မြင့်ပညာရေး တန်ဖိုးမြင့်တတ်လာမှုကြောင့် အကြပ်အတည်နှင့် ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။

ကျန်းမာရေးအနေ့နဲ့ ကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် သွေးတိုး၊ သွေးကျ၊ နှလုံးနှင့် ဦးနှောက်အားရုံကြောရောဂါ ၊

ခန္ဓာကိုယ်နေရာအနှံ့အပြား ကိုက်ခဲခြင်း မကြာခဏဖြစ်ခြင်း၊ မီးယပ်ရောဂါသွေးအားနည်းရောဂါများခံစားရတတ်သည်။ကြိုတင်ကျန်းမာရေးလိုက်စားပါ။

အထူးသဖြင့် ယောဂကျင့်စဉ်များ ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။

ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စ ယခုနှစ်တွင်ခရီးသွားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်ပြေရန်အတွက် ရှင်သီဝလီဂါထာတော် ရွတ်ဆိုပြိး ခရီးသွားခြင်း နှင့်

ပန်းရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အဝါရောင် အဝတ်အထည်များဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိုအရောင်များကိုအဆောင်အဖြစ် အသုံးဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။

မိမိလုပ်ငန်းဆောင်တာများပြုလုပ်ရာတွင် အဖြူရောင်ရှိ ပုလဲရတနာ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဆောင်ထားပါ။

အကျိူ းပေးသောအက္ခရာနှင့်ဂဏန်းများမှာ…(တ၊ ထ၊ န၊ အ) (၁- ၃- ၈- ၆)

တနင်္လာသမီးများ ကံကောင်း စေလိုသော်… အရှေမြောက်အရပ်မှာ ဘုရားဆင်းတုတော် တည်ထားကိုးကွယ်ခြင်း၊

ဘုရား စေတီဟောင်းများ မိမိတတ်သမျှ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ ရောင်တော်ဖွင့်ခြင်းများပြုလုပ်ပါ။ ချယားပင် စိုက်ခြင်း နှင့် အရှေ့အရပ် လမ်းဘေးဝဲယာ၌ လက်ပံပင် စိုက်ပါ။

ယတြာ မိမိမွေးနေ့တွင် သရက်ညွန့်၊ သီးညွန့်၊ သဖန်းညွန့်၊ သနပ်ခါးညွန့်(၉)ညွန့်ကို ဘုရားလှူ ပေးပါ

ဆရာဟိန်းထက်စံ

No comments:

Post a Comment