Latest News

Wednesday, May 9, 2018

ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ အခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္မ်ားမွ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း ထံ ေပးပို႕ေသာ ေမတၱာရပ္ခံစာ

 ပီနန္ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ အခြင့္ရ ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္မ်ားမွ
ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း ထံပးပို႕ေသာမတၱာရပ္ခံစာ