Latest News

Thursday, May 31, 2018

မဟာသမယအခါ​ေတာ္​​ေန႔ျဖစ္​​ေပၚလာပံု

မဟာသမယသုတ္ သမိုင္းအက်ဥ္း

ေရွးအခါက အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ကပိလ၀တ္ျပည္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေကာလိယျပည္မွ လယ္သမားတုိ႔ ေရာဟိနီျမစ္မွ ေရကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရလုပြဲႀကီး ဆင္ႏြဲခဲ႔ၾကဖူး၏။ လယ္သမားမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ မင္းညီမင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္လည္း ေရာဟိနီျမစ္ ရွိရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾက၏၊ ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ လူအမ်ားတုိ႔သည္ တုတ္ ဓား လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္၍ ထုိးခုတ္တုိက္ခုိက္ေတာ့မည့္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၾက၏၊

ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ေနရာသုိ႔ ျမတ္စြာဘုရား ေရာက္ရွိလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေရွးရႈ၍ ေအာက္ပါ၀တၳဳမ်ားကုိ သာဓကထုတ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူေလသည္။

၁။ ၀က္၀ံႏွင့္ ရုကၡစုိးနတ္တုိ႔ ရန္ညိဳးဖြဲ႕မွား၍ ႏွစ္ဦးစလုံ ပ်က္စီးၾကပုံ ““ဖႏၵနဇာတ္””။

၂။ ေျမၿပိဳပါၿပီ ဟု ထင္ေၾကးျဖင့္ ဟစ္ေအာ္ထြက္ေျပးေသာ ယုန္တစ္ေကာင္၏စကားကုိ ယုံမွား၍ တိရစၦာန္မ်ား အေျပးမွားၿပီး ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရပုံ ““ဒုဒၵဳဘဇာတ္၊ ပထ၀ီဥၿႏၵိယဇာတ္””။

၃။ အားေသးေသာ ႏွံစုတ္ငွက္မ က အားႀကီးေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးကုိ အႏုိင္ယူဖူး၍ ရန္သူကုိ အထင္မေသးသင့္ပုံ ““လဋဳကိကဇာတ္””။

၄။ ငုံးငွက္မ်ား ညီညြတ္စဥ္အခါက ရန္သူ၏လက္မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ္လည္း စိတ္၀မ္းကြဲ၍ အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ျဖစ္လာေသာအခါ မုဆုိး၏ပုိက္ကြန္၌ အမိခံရပုံ ““သေမၼာဒမာနဇာတ္””။

၅။ သက္မဲ႔ျဖစ္ေသာ သစ္ပင္မ်ားပင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း တည္ေန၍ ေလေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေ၀းႏုိင္ပုံ ““႐ုကၡဓမၼဇာတ္””

၆။ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းသိမ္းဆုံးမရန္ ““အတၱဒႏၲ””သုတ္ကုိ ထုတ္ေဆာင္ေဟာျပ ဆးုံမေတာ္မူပါသည္။

အထက္ပါသာဓက(၆)မ်ဳိးကုိ နာၾကားရေသာအခါ ႏွစ္ဖက္တုိင္းျပည္မွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ မင္းညီမင္းသား စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ေဒါသမီးၿငိမ္းစဲကာ လက္နက္မ်ားကုိ စြန္႔ပယ္၍ ေမတၱာဓာတ္မ်ား သက္၀င္လာၾကကုန္၏။ တစ္ဖက္လွ်င္ ၂၅၀ စီ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မွ မင္းသားငါးရာတုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္သုိ႔၀င္၍ ရဟန္းျပဳၾကကုန္၏။

ထုိရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ဇနီးမယားကုိ ေအာက္ေမ့တမ္းတ သတိရၿပီး သာသနာ့ေဘာင္၌ မေပ်ာ္ေမြ႕ႏုိင္ဘဲရွိၾကရာ ျမတ္စြာဘုရားက ဟိမ၀ႏၲာေတာအတြင္း ကုဏာလေရအုိင္သုိ႔ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္၍ ကုဏာလငွက္မင္း၏ဇာတ္ေၾကာင္းကုိ ေဟာျပေတာ္မူပါသည္။ တရားအဆုံး၌ ရဟန္းငါးရာလုံး ေသာတာပန္ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကုဏာလေရအုိင္မွ ကပိလ၀တ္ျပည္အနီး မဟာ၀ုန္ေတာႀကီးသုိ႔ ျပန္လည္ႂကေတာ္မူရာ အျပန္ခရီးတြင္ ေသာတာပန္ရဟန္း(၅၀၀)လုံး မိမိတုိ႔၏ တန္ခုိးေတာ္ျဖင့္ လုိက္ပါလာၾကကုန္၏။ ထုိမဟာ၀ုန္ေတာႀကီး၌ တရားေတာ္ကုိ ဆက္လက္အားထုတ္ရာ ရဟန္းေတာ္ အားလုံး ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။

ရဟႏၲာအပါးငါးရာတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ရရွိၿပီးေသာ တရားထူးကုိ ေလ်ာက္ထားရန္၏ႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေျမာ္ရန္ နယုန္လျပည့္ေန႔ ညခ်မ္းအခ်ိန္တြင္ ျမတ္စြာဘုရားအထံသုိ႔ စု႐ုံးေရာက္႐ွိလာၾကကုန္၏။ ဤကဲ႔သုိ႔ ထူးျခားေသာ သံဃာ့အစည္းအေ၀းႀကီးကုိ ေတြ႕ျမင္ၾကည္ညိဳ လုိၾကကုန္ေသာ နတ္ ျဗဟၼာ အသုရာႏွင့္ ဂဠဳန္ နဂါးတုိ႔သည္ မဟာ၀ုန္ေတာႀကီးသုိ႔ အုပ္စုလုိက္ စု႐ုံးေရာက္ ရွိၾကကုန္၏။

ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါက နယုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ဤကဲ႕သုိ႔ နတ္ျဗဟၼာမ်ား စု႐ုံး စည္းေ၀းမိေသာ အခ်ိန္ကုိ မဟာသမယ ဟု ေခၚဆုိပါသည္။

ထုိနတ္သဘင္အစည္းအေ၀း၌ အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ထုတ္ေဖာ္ႁမႊက္ၾကား ႏုတ္ခြန္း ဆက္ေသာအားျဖင့္ မိန္႔ၾကားေသာ စကားေတာ္မ်ားကုိ မဟာသမယသုတ္ဟု ေခၚဆုိရပါသည္။

မဟာသမယသုတ္ေတာ္ႀကီးကုိ ေဟာၾကားၿပီးေနာက္ စ႐ုိက္အားေလွ်ာ္စြာ ေအာက္ပါ သုတ္ေတာ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသည္။

၁။ ရာဂစ႐ုိက္အားႀကီးသူအတြက္ သမၼာပရိဗၺာဇနိယသုတ္။

၂။ ေဒါသစ႐ုိက္အားႀကီးသူအတြက္ ကလဟ၀ိဒါဒသုတ္။

၃။ ေမာဟစ႐ုိက္အားႀကီးသူအတြက္ မဟာဗ်ဴဟသုတ္။

၄။ ၀ိတက္စ႐ုိက္အားႀကီးသူအတြက္ စူဠဗ်ဴဟသုတ္။

၅။ သဒၶါစ႐ုိက္အားႀကီးသူအတြက္ တု၀ဋကသုတ္။

၆။ ပညာစ႐ုိက္အားႀကီးသူအတြက္ ပုရာေဘဒသုတ္တုိ႔ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူရာ နတ္ျဗဟၼာေပါင္း ကုေဋတစ္သိန္းစီ ကၽြတ္တန္း၀င္ၾကေလသည္။

ဤမဟာသမယသုတ္ကုိ အစဥ္အၿမဲရြတ္ဘတ္ေနပါက နတ္မ်ား၏ခ်စ္ခင္မႈကုိ ခံရေၾကာင္း၊ အိမ္သစ္, တုိက္သစ္, ေနရာသစ္တုိ႔၌ မဂၤလာယူလုိေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ဤမဟာသမယသုတ္ကုိ ရြတ္ဆုိဖတ္ၾကားသင့္ေၾကာင့္ အ႒ကထာဆရာက ျပဆုိထားပါသည္။ (ဣဒံ ပန မဟာသမယသုတၱံ နာမ ေဒ၀တာနံ ပိယံ မနာပံ၊ တသၼာ မဂၤလံ ၀ဒေႏၲန အဘိန၀ဌာေနသု ဣဒေမ၀ သုုတၱံ ၀တၱဗၺံ။ ဒီ၊ ဌ၊ ၂၊ ႏွာ၊ ၂၈၇။)

မဟာသမယသုတ္ (အနက္)

၁။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဤသို႔ ၾကားနာခဲ့ရပါသည္ -

အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္းျဖစ္ေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္စီ ရွိ ေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္ျဗဟၼာတို႔ သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ရဟန္း သံဃာ ကို လည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ကုန္၏။

ထိုအခါ သုဒၶါဝါသဘံု၌ ေနေသာ ျဗဟၼာေလးဦးတို႔အား ဤသို႔ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္၏-

''ဤျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ ငါးရာမွ်ေသာ အလံုးစံု ရဟႏၲာခ်ည္း ျဖစ္ေသာ ရဟန္း သံဃာမ်ားစြာႏွင့္အတူ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏၊ (စၾကာဝဠာ တစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္တိုက္ ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္တို႔သည္ လည္း ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ ကုန္၏။ ငါတို႔သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ အသီးသီး ဂါထာ တစ္ပုဒ္စီ ရြတ္ဆိုရမူ ေကာင္းေလစြ'' ဟု (အၾကံျဖစ္၏)။

၂။ ထိုအခါ ထိုျဗဟၼာ (ေလးဦး) တို႔သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ခြန္အားရွိေသာ ေယာက်္ားသည္ ေကြးေသာလက္ ကို ဆန္႔သကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔ေသာ လက္ကို ေကြးသကဲ့သို႔လည္းေကာင္းဤအတူ သုဒၶါဝါသ ျဗဟၼာဘံုမွ ကြယ္ခဲ့၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားေပၚလာကုန္၏။

ထို႔ေနာက္ ထိုျဗဟၼာ တို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီး၍ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ရပ္ၿပီးလွ်င္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာ ဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

''(အသွ်င္ဘုရား) မဟာဝုန္ေတာ၌ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ စု႐ံုးလာၾကသျဖင့္ အစည္းအေဝး ႀကီးျဖစ္လ်က္ ရွိေနပါ၏၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ သည္ (ကိေလသာရန္သူတို႔) မေအာင္ႏိုင္ေသာ သံဃာေတာ္ ကို ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ ဤတရားသဘင္ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္ ပါကုန္၏'' ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

''(အသွ်င္ဘုရား) ထို (အစည္းအေဝး) ၌ ရဟန္းတို႔သည္ မိမိစိတ္ကို တည္ၾကည္ေစလွ်က္ ေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳထားပါကုန္၏၊ ရထားထိန္း သည္ (ျမင္းဇက္) ႀကဳိးတို႔ကို ကိုင္၍ ထိန္းသကဲ့သို႔ ပညာရွိ (ရဟန္း) တို႔သည္ ဣေႁႏၵတို႔ကို ထိန္းသိမ္းေတာ္မူ ၾကပါကုန္၏'' ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

'(အသွ်င္ဘုရား) ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာ ဆံုးမထားၿပီးျဖစ္၍ တဏွာကင္းလ်က္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ ထိုရဟႏၲာငယ္ တို႔သည္ (ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတည္းဟူေသာ) ခလုတ္တံသင္းႏွင့္တံခါး က်ည္မင္းတုပ္ကို ျဖတ္ၿပီး လွ်င္ (ရာဂ ေဒါသ ေမာဟတည္း ဟူေသာ) တံခါးတိုင္ကို ႏုတ္၍ လွည့္လည္ သြားလာ ေနၾကကုန္ ၏'' ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးေသာ ျဗဟၼာသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏-

''(အသွ်င္ဘုရား) ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္သူ အားလုံးတို႔သည္ အပါယ္ ဘံုသို႔ မေရာက္ၾက ပါကုန္ လတၱံ႕၊ လူ႕ခႏၶာကို စြန္႔ပယ္၍ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကပါကုန္ လတၱံ႕'' ဟု (ရြတ္ဆို၏)။

၃။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏-

''ရဟန္းတို႔ (စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္စီရွိေသာ) ေလာကဓာတ္ဆယ္ခုတို႔မွ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ကို လည္းေကာင္း၊ ရဟန္းသံဃာကိုလည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ျခင္းငွါ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းေဝး လာေရာက္ၾက ကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ အတိတ္ကာလ၌ ပြင့္ေတာ္မူကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ လက္ထက္ေတာ္၌လည္း ယခု ငါ၏ လက္ထက္၌ ကဲ့သို႔ ဤမွ်အတိုင္း အရွည္ရွိေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ စည္းေဝးခဲ့ၾကကုန္ၿပီ။

ရဟန္းတို႔ အနာဂတ္ကာလ၌ ပြင့္ေတာ္မူလတၱံ႕ကုန္ေသာ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူ ထိုက္ကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၏ လက္ထက္ေတာ္၌လည္း ယခုငါ၏ လက္ထက္၌ကဲ့သို႔ ဤမွ် အတိုင္းအရွည္ ရွိေသာ နတ္ျဗဟၼာတို႔သည္ စည္းေဝးၾကကုန္လတၱံ႕။

ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေျပာၾကားေပအံ့၊ ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္းတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေၾကျငာေပအံ့၊ ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏ အမည္တို႔ကို ေဟာၾကား ေပအံ့၊ ထိုစကားကို နာၾကားၾကေလာ့၊ ေကာင္းစြာ ႏွလံုးသြင္းၾကေလာ့၊ ေဟာျပေပအံ့''ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

''ေကာင္းပါၿပီ အသွ်င္ဘုရား''ဟု ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဝန္ခံကုန္၏။

၄။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူ၏-

(ရဟန္းတို႔) ဂါထာဖြဲ႕၍ ေဟာၾကားေပအံ့၊ အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ဘုမၼစိုးနတ္တို႔ မွီဝဲေနထိုင္ရာ ျဖစ္ေသာ ထိုထိုအရပ္ကို မွီ၍ ေနကုန္၏၊ ေတာင္ေခါင္းကို မွီ၍ ေန ကုန္၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ တည္ ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ ထိုမ်ားစြာေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ၾကက္သီးေမြးညင္းမွ် ထျခင္း မရွိမူ၍ ျခေသၤ့မင္းကဲ့သို႔ တစ္းပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေလ့ရွိ ကုန္၏၊ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ရွိ၍ ေနာက္က်ဳ ကင္းလ်က္ သန္႔ရွင္း ၾကည္လင္ကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ တပည့္သာဝက ငါးရာေက်ာ္တို႔သာသနာေတာ္ဝယ္ ေမြ႕ေလ်ာ္ ေနၾကသည္ကို သိေတာ္မူ၍၊ ရဟန္း တို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ေရွး႐ႈလာေရာက္လ်က္ ရွိကုန္၏၊ ထို (နတ္ျဗဟၼာ အေပါင္း) တို႔ကို (ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ျဖင့္) သိကုန္ေလာ့ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔ သည္လည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမကို ၾကားနာရ၍ (သိျခင္းငွါ) အားထုတ္ ကုန္၏။ ထိုရဟန္းတို႔အား နတ္ျဗဟၼာတို႔ကို ျမင္စြမ္းႏိုင္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္သည္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာတစ္ရာကို ျမင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ ေသာ ရဟန္းတို႔သည္တစ္ေထာင္ကို အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ ခုနစ္ေသာင္းကို အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာ တစ္သိန္းကို ျမင္ကုန္၏၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာ အနႏၲကို ျမင္ကုန္၏၊ အရပ္မ်က္ႏွာ အားလံုးတို႔သည္ နတ္ျဗဟၼာတို႔ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိကုန္၏။ ထိုအခါ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထို (ရဟန္းတို႔၏ အသီးသီးျမင္ပံု) အလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ပိုင္းျခားမွတ္သားေတာ္မူၿပီး လွ်င္ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ေသာ တပည့္သာဝကာတို႔အား မိန္႔ေတာ္ မူ၏-

ရဟန္းတို႔ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔သည္ ေရွးရႈလာေရာက္လ်က္ ရွိကုန္၏၊ ထို (နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း) တို႔ကို (ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ျဖင့္) သိကုန္ေလာ့၊ ယင္းနတ္ျဗဟၼာတို႔ ကို သင္တို႔အားဂါထာျဖင့္ အစဥ္အတိုင္း ငါ ေျပာၾကား ေပအံ့။

၅။ (ရဟန္းတို႔) ေျမ၌ တည္ကုန္ေသာ ကပိလဝတ္ျပည္ကို မွီ၍ ေနကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ထိုခုနစ္ ေထာင္ေသာနတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္း ေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ဟိမဝႏၲာေတာင္ ၌ ေနကုန္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွ ကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ေျခာက္ေထာင္ေသာ နတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ သာတာဂိရိေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ သံုးေထာင္ေသာနတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံ မ်ားကုန္ေသာ ဤတစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေသာ နတ္တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ေဝႆာမိတၱေတာင္၌ ေနကုန္ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ငါးရာ ေသာ နတ္တို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ေဝပုလႅေတာင္၌ ေနေသာ ကုမၻီရနတ္ (စစ္သူႀကီး) ကို အသိန္း မကေသာ နတ္တို႔သည္ျခံရံခစားကုန္၏၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ေန ေသာ ထိုကုမၻီရနတ္ (စစ္သူႀကီး) သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ လာေရာက္၏။

၆။ အေရွ႕အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ ဂႏၶဗၺနတ္တို႔၏အရွင္ ဓတရ႒နတ္မင္းႀကီး သည္ မ်ားေသာ အျခံအရံ ရွိ၏။ ထို (နတ္မင္းႀကီး) ၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီး ကုန္ေသာ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာ သားေတာ္တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအ ေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။

ေတာင္အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ ကုမၻဏ္တို႔၏အရွင္ ဝိ႐ူဠႇက နတ္မင္းႀကီးသည္ မ်ား ေသာ အျခံအရံရွိ၏။ ထိုနတ္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီး ကုန္ေသာ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵအမည္ရွိေသာ သားေတာ္တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ ကုန္၏။

အေနာက္အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ နဂါးတို႔၏အရွင္ ဝိ႐ူပကၡ နတ္မင္းႀကီးသည္ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိ၏။ ထိုနတ္မင္းႀကီး၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီး ကုန္ေသာ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာ သားေတာ္တို႔ သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ ကုန္၏။

ေျမာက္အရပ္ကို အုပ္စိုးေသာ နတ္ဘီလူးတို႔၏ အရွင္ကုေဝရနတ္မင္းႀကီးသည္ မ်ားေသာ အျခံအရံရွိ၏။ ထို (နတ္မင္းႀကီး) ၏ သားေတာ္တို႔သည္ မ်ားလွကုန္၏၊ ခြန္အားႀကီးကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဣႏၵ အမည္ရွိေသာ သားေတာ္တို႔ သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္း အေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ ကုန္၏။

အေရွ႕အရပ္၌ ဓတရ႒နတ္မင္းႀကီး၊ ေတာင္အရပ္၌ ဝိ႐ူဠႇကနတ္မင္းႀကီး၊ အေနာက္အရပ္၌ဝိ႐ူ ပကၡနတ္မင္းႀကီး၊ ေျမာက္အရပ္၌ ကုေဝရနတ္မင္းႀကီး။ ထိုနတ္မင္းႀကီး ေလးေယာက္ တို႔သည္ ထက္ဝန္းက်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ အလြန္ေတာက္ပ ကုန္လ်က္ ကပိလဝတ္ျပည္ မဟာဝုန္ေတာ၌ တည္ရွိကုန္၏။

၇။ ထို (နတ္မင္းႀကီး) တို႔၏ ကြၽန္ယံုေတာ္ျဖစ္ကုန္ေသာ ပရိယာယ္မာယာမ်ား ကုန္ေသာ လွည့္စား တတ္ကုန္ ေသာ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ တတ္ကုန္ေသာ မာယာနတ္ ကုေဋ႑ဳနတ္ ဝိေဋ႑ဳနတ္ ဝိဋဳစၥနတ္ ဝိဋဳဋနတ္ႏွင့္ တကြ -

စႏၵနနတ္ ကာမေသ႒နတ္ ကိႏၷိဃ႑ဳနတ္ နိဃ႑ဳနတ္တို႔သည္ လာေရာက္ ကုန္၏၊ ပနာဒနတ္ ၾသပမညနတ္ ရထားထိန္းမာတလိနတ္ စိတၱမည္ေသာဂႏၶဗၺနတ္ ေသနမည္ေသာဂႏၶဗၺနတ္ စိတၱေသနမည္ေသာဂႏၶဗၺနတ္ နဠရာဇာနတ္ ဇနဝသဘနတ္ ပၪၥသိခနတ္ တိမၺ႐ုနတ္သူရိယ ဝစၧသာနတ္သမီး။ ဤ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ဂႏၶဗၺနတ္) တို႔သည္ လည္းေကာင္း တစ္ပါးေသာ နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း နတ္မင္းႀကီးတို႔ႏွင့္ အတူ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။

၈။ ထိုမွတစ္ပါး နာဂသအိုင္၌ေနေသာ နဂါးတို႔ႏွင့္ ေဝသာလီ၌ ေနေသာ နဂါး တို႔သည္ နဂါးပရိသတ္ႏွင့္ အတူ လာေရာက္ကုန္၏၊ ကမၸလမည္ေသာနဂါး အႆတရမည္ေသာ နဂါးႏွင့္ ပယာဂဆိပ္၌ ေနေသာ နဂါးတို႔သည္ ေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ အတူ လာေရာက္ကုန္၏။ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ယမုနာျမစ္၌ ေနေသာ နဂါးတို႔ႏွင့္ ဓတရ႒အမ်ဳိး၌ျဖစ္ေသာ နဂါးတို႔သည္ လာေရာက္ကုန္၏၊ ဧရာဝဏ္ ဆင္ေျပာင္ႀကီးမည္ေသာ ထိုနတ္သား သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္ ကုန္၏။ အၾကင္ဂဠဳန္တို႔သည္ (ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ) နဂါးမင္းတို႔ကို အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ ဖမ္းယူ ႏိုင္ကုန္၏၊ နတ္ကဲ့သို႔အာႏုေဘာ္ရွိကုန္၏၊ (အမိဝမ္းႏွင့္ ဥခြံတြင္းမွ) ႏွစ္ႀကိမ္ ေမြးဖြားရကုန္၏၊ အေတာင္ရွိကုန္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ မ်က္စိအျမင္ ရွိကုန္၏၊ စိၾတသုပဏၰ အမည္ရွိကုန္၏ ထိုဂဠဳန္တို႔သည္ေကာင္းကင္ ခရီးျဖင့္ ေတာအုပ္ အလယ္သို႔ ေရာက္လာကုန္၏။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ဂဠဳန္ေဘးမွ ၿငိမ္းေအာင္ ျပဳေတာ္မူသျဖင့္ နဂါးတို႔ အားေဘးကင္းေလ၏၊ နဂါးႏွင့္ ဂဠဳန္တို႔သည္သိမ္ေမြ႕ေသာ စကားတို႔ျဖင့္ ေခၚေဝၚေျပာဆိုလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾက ကုန္၏။

၉။ ဝရဇိန္လက္နက္ရွိေသာ သိၾကားမင္းကို စစ္႐ႈံးသျဖင့္ သမုဒၵရာကို မွီ၍ ေနရကုန္ေသာအသူရာ တို႔သည္ သိၾကားမင္း၏ ညီေနာင္တို႔ပင္ ျဖစ္ကုန္၏၊ တန္ခိုးႀကီးကုန္၏၊ အျခံအရံမ်ားကုန္၏။ ကာလကၪၥ အသူရာတို႔သည္ ႀကီးမား၍ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္ကို ဖန္ဆင္းလ်က္လာကုန္၏။ ဒါနေဝဃသမည္ေသာ (ေလးသမား) အသူရာ ေဝပ စိတၱိအသူရာ သုစိတၱိအသူရာပဟာရာဒအသူရာတို႔သည္ မာရ္နတ္သားႏွင့္ တကြ လာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုးပင္ ေဝေရာစအမည္ရွိကုန္ေသာ ဗလိအသူရာႀကီး ၏ သားတစ္ရာ တို႔သည္ ဗလိအသူရာစစ္တပ္ကိုလက္နက္တပ္ဆင္ၿပီးလွ်င္ ရာဟုအသူရိန္ႀကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ သင့္အား ေကာင္းျခင္းမဂၤလာ (ျဖစ္ပါေစသတည္း)၊ မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ သြားရန္ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ ဟု ေျပာဆိုကုန္၏။

၁ဝ။ ထိုအခါ၌ အာေပါနတ္ ပထဝီနတ္ ေတေဇာနတ္ ဝါေယာနတ္ ဝ႐ုဏနတ္ ဝါရဏနတ္ ေသာမနတ္တို႔သည္ ယသနတ္ႏွင့္တကြ လာေရာက္ကုန္၏၊ အျခံအရံ မ်ားကုန္ေသာ ေမတၱာနတ္ က႐ုဏာနတ္တို႔ သည္လည္း လာေရာက္ကုန္၏။ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီးကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲျပားေသာ ဤ နတ္အစုအ႐ုံး ဆယ္ခုတို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ေဝ႑ဳနတ္ သဟလိနတ္ အသမနတ္တို႔ႏွင့္တကြ ယမနတ္ ႏွစ္မ်ဳိးတို႔သည္ လာ ေရာက္ကုန္၏၊ လ၏အျခံအရံျဖစ္ေသာ နတ္တို႔သည္ လနတ္မင္းကို ေရွ႕ထား၍ လာေရာက္ကုန္၏။ ေန၏ အျခံအရံျဖစ္ေသာ နတ္တို႔သည္ ေနနတ္မင္းကို ေရွ႕ထား၍ လာေရာက္ကုန္၏၊ ၾကယ္တို႔၏ အျခံအရံ ျဖစ္ၾကကုန္ေသာ နတ္တို႔သည္ ၾကယ္နတ္မင္းတို႔ကို ေရွ႕ ထား၍ လာေရာက္ကုန္၏၊ မႏၵဝလာဟကနတ္ တို႔သည္လည္း လာေရာက္ကုန္၏။ နတ္တို႔၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာ ေရွ႕၌အလွဴ ေပးဖူးသည့္ ဝါသဝမည္ေသာ သိၾကား မင္းသည္လည္း လာေရာက္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ အဆင္းလွ ကုန္ေသာ အျခံအရံ မ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ုံး ဆယ္ခုတို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး မီးလွ်ံကဲ့သို႔ ေတာက္ပေသာ သဟဘူနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေအာက္မဲညိဳပြင့္ႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိကုန္ေသာ အရိ႒ကနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေရာဇနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း- ဝ႐ုဏနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း သဟဓမၼနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း အစၥဳတနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း အေနဇကနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း သုေလယ်နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ႐ုစိရ နတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏၊ ဝါသဝေနသီ အမည္ရွိေသာ နတ္တို႔သည္ လာေရာက္ ကုန္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ ႀကီး ကုန္ေသာ အဆင္းလွ ကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ံုး ဆယ္ခုတို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ သမာနနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း မဟာသမာနနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း မာႏုသနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း မာႏုသုတၱမနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ခိဣာပေဒါသိကနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ ကုန္၏။ မေနာပေဒါသိကနတ္ တို႔သည္လည္း လာေရာက္ကုန္၏။ ထိုမွတစ္ပါး ဟရိနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေလာဟိတဝါသီနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ အျခံအရံမ်ားေသာ ပါရဂနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း မဟာပါရဂနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။

အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုး အာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ အဆင္းလွ ကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ုံး ဆယ္ခု တို႔သည္မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ သုကၠနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ကရ မၻနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း အ႐ုဏနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေဝဃနသနတ္ တို႔ႏွင့္တကြ လာေရာက္ ကုန္၏၊ ၾသဒါတဂယွ မည္ေသာ ပါေမာကၡနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ဝိစကၡဏနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ သဒါမတၱနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ဟာရဂဇနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း အျခံ အရံမ်ားကုန္ေသာ မိႆကနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ အရပ္ မ်က္ႏွာတို႔၌ မိုးရြာေစလ်က္ သြားလာေလ့ရွိေသာ ပဇၨဳႏၷနတ္သည္လည္း မိုးထစ္ ခ်ဳန္းေစ လ်က္ လာေရာက္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ အဆင္းလွ ကုန္ေသာ အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ံုး ဆယ္ခု တို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ ေခမိယနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း တုသိတာ (ျပည္၌ေနေသာ) နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း ယာမာ (ျပည္၌ေနေသာ) နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း အျခံအရံမ်ားကုန္ေသာ က႒ကနတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း လမၺီတကနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာမေသ႒နတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ေဇာတိမည္ေသာ နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း အာသဝ နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း နိမၼာနရတိနတ္ တို႔သည္ လည္းေကာင္း ပရနိမၼိတ (ဝသဝတၱီ) နတ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုး ပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ တန္ခိုးအာႏုေဘာ္ႀကီး ကုန္ေသာ အဆင္းလွကုန္ေသာ အျခံအရံ မ်ားကုန္ေသာ ဆယ္မ်ဳိးကြဲေသာ ဤနတ္ အစုအ႐ုံး ဆယ္ခုတို႔သည္ မဟာဝုန္ေတာရဟန္းတို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ လာေရာက္ကုန္၏။ အားလံုးပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေသြးအေရာင္ ရွိကုန္ေသာ ထိုေျခာက္က်ိပ္ေသာ နတ္အစုအ႐ုံးတို႔သည္အမည္ အႏြယ္အလိုက္ လာေရာက္ကုန္၏၊

(အမ်ဳိးအမည္) တူေသာ တစ္ပါးေသာ နတ္တို႔သည္လည္း လာေရာက္ ကုန္ေသး၏။ ပဋိသေႏၶေနျခင္း ကင္းၿပီးေသာ၊ (ရာဂ ေဒါသ ေမာဟ တည္းဟူေသာ) ခလုတ္ တံသင္း မရွိေသာ၊ ၾသဃေလးျဖာ မွကူးေျမာက္ၿပီး ေသာ၊ အာသေဝါတရား မရွိေသာ အရိယသံဃာေတာ္ကို လည္းေကာင္း ညစ္ညဴးျခင္း ကင္းသည့္ လမင္းသဖြယ္ တင့္တယ္ေတာ္မူေသာ၊ ၾသဃေလးျဖာမွ ကူးေျမာက္ေစေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို လည္းေကာင္း ဖူးေျမာ္ကုန္အံ့ ဟု (ေၾကြးေၾကာ္၍လာကုန္၏)။

၁၁။ တန္ခိုးႀကီးမားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္ကုန္ေသာ သုျဗဟၼာမည္ေသာ ျဗဟၼာႏွင့္ ပရမတၴမည္ေသာ ျဗဟၼာတို႔သည္ အတူလာေရာက္ ကုန္၏၊ သနကၤုမာရျဗဟၼာႏွင့္ တိႆျဗဟၼာ တို႔သည္လည္း မဟာဝုန္ေတာ ရဟန္း တို႔၏ အစည္းအေဝးသို႔ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလာေရာက္ကုန္၏။ လက္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စၾကာဝဠာတစ္ေထာင္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းျဖင့္ စၾကာဝဠာ တစ္ေသာင္း တိုင္ေအာင္ အေရာင္အဝါ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေစႏိုင္ေသာ ျဗဟၼာတစ္ေထာင္သည္ အစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္၏၊ ျဗဟၼာျပည္၌ ပဋိသေႏၶ အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ အာႏုေဘာ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ႀကီးေသာကိုယ္ရွိေသာ က်က္သေရႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ မဟာျဗဟၼာသည္ အျခားျဗဟၼာတစ္ေထာင္ကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးလ်က္ တည္၏။ ျဗဟၼာတစ္ေထာင္စီ အသီးသီး အစိုးရကုန္ေသာ မဟာျဗဟၼာဆယ္ဦးတို႔သည္ ဤအစည္းအေဝးသို႔ လာေရာက္ကုန္၏၊ ထိုျဗဟၼာတို႔အနက္ ဟာရိတမည္ေသာ မဟာျဗဟၼာသည္လည္း (ျဗဟၼာတစ္သိန္း) ျခံရံလ်က္ လာေရာက္၏။

၁၂။ ရဟန္းတို႔ မာရ္နတ္၏ မိုက္မဲပံုကို ႐ႈကုန္ေလာ့၊ သိၾကား မဟာျဗဟၼာတို႔ ႏွင့္တကြ ေရွး႐ႈ လာကုန္ေသာ ထိုနတ္ျဗဟၼာ အားလံုးတို႔ဆီသို႔ မာရ္နတ္၏ စစ္သည္ တို႔သည္ ေရွး႐ႈခ်ီတက္လာၾက ကုန္ၿပီ။ လာၾကကုန္ေလာ့၊ ဖမ္းၾကကုန္ေလာ့၊ ေႏွာင္ဖြဲ႕ၾကကုန္ေလာ့၊ ရာဂျဖင့္ ခ်ည္တုပ္ ၾကကုန္ေလာ့၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ ဝိုင္းဝန္းထားၾကကုန္ေလာ့။ သင္တို႔သည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုမွ် မလြတ္ေစၾက ကုန္လင့္။ ဤသို႔ ဆိုလ်က္ စစ္သည္မ်ားစြာရွိေသာ မာရ္နတ္မင္းသည္ ေျမျပင္ကို လက္ျဖင့္ ပုတ္ခတ္၍ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္တကြ မိုးႀကီးထစ္ခ်ဳန္းရြာသကဲ့သို႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အသံကို ျပဳလ်က္ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ မာရ္စစ္သည္ကို ေစလႊတ္၏၊ ထိုအခါ မာရ္နတ္ မင္းသည္ မိမိအလိုအတိုင္း မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္းစြာ အမ်က္ထြက္လ်က္ ျပန္ရ ေလ၏။

၁၃။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထိုအလံုးစံုကို ထူးေသာ ဉာဏ္ျဖင့္ သိ၍ ပိုင္းျခား မွတ္သားေတာ္မူၿပီးလွ်င္ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္ ေသာ တပည့္သာဝကတို႔အား ''ရဟန္းတို႔ မာရ္နတ္စစ္သည္ တို႔သည္ ေရွး႐ႈခ်ီတက္ လာကုန္၏၊ ထိုမာရ္နတ္စစ္သည္ တို႔ကို သိကုန္ေလာ့'' ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုရဟန္းတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ၾကား၍ (သိေအာင္) အားထုတ္ ကုန္၏၊ (မာရ္စစ္သည္တို႔သည္) ထိုရဟႏၲာတို႔၏ ေမြးညင္းကိုမွ်လည္း မလႈပ္ရွားေစႏိုင္သည္ ျဖစ္၍ ထိုရဟႏၲာတို႔ထံမွ ဖဲခြါသြားေလကုန္ၿပီ၊ (ထိုအခါ မာရ္နတ္မင္း သည္ ရဟန္းသံဃာကို အာ႐ံုျပဳ၍ ဤဂါထာကို ရြတ္ဆို၏)။ စစ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္ၿပီးကုန္ေသာ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းၿပီး ကုန္ေသာ ေက်ာ္ေစာျခင္း ရွိကုန္ေသာ လူအေပါင္း၌ ထင္ရွားကုန္ေသာ ထို (အရိယာ) သာဝက အားလံုးတို႔ သည္ (အျခား) အရိယာတို႔ႏွင့္ အတူ ဝမ္းေျမာက္ ၾကေလကုန္သတည္း။

မဟာသမယသုတ္ ၿပီး၏။

အရွင္ဇနကာဘိိိဝံသ

KyawHtay Sunny
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
မဟာသမယသုတ် သမိုင်းအကျဉ်း

ရှေးအခါက အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကပိလဝတ်ပြည်မှ လယ်သမားများနှင့် ကောလိယပြည်မှ လယ်သမားတို့ ရောဟိနီမြစ်မှ ရေကို အကြောင်းပြု၍ ရေလုပွဲကြီး ဆင်နွဲခဲ့ကြဖူး၏။ လယ်သမားများကို အကြောင်းပြု၍ နှစ်ဖက်နိုင်ငံမှ မင်းညီမင်းသားများနှင့် စစ်သည်တော်များသည်လည်း ရောဟိနီမြစ် ရှိရာသို့ ရောက်ရှိလာကြ၏၊ နှစ်ဖက်နိုင်ငံမှ လူအများတို့သည် တုတ် ဓား လက်နက် ကိုင်ဆောင်၍ ထိုးခုတ်တိုက်ခိုက်တော့မည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေကြ၏၊

ပဋိပက္ခဖြစ်သည့်နေရာသို့ မြတ်စွာဘုရား ရောက်ရှိလာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေးရှု၍ အောက်ပါဝတ္ထုများကို သာဓကထုတ်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားကို ဟောကြားတော်မူလေသည်။

၁။ ဝက်ဝံနှင့် ရုက္ခစိုးနတ်တို့ ရန်ညိုးဖွဲ့မှား၍ နှစ်ဦးစလုံ ပျက်စီးကြပုံ ““ဖန္ဒနဇာတ်””။

၂။ မြေပြိုပါပြီ ဟု ထင်ကြေးဖြင့် ဟစ်အော်ထွက်ပြေးသော ယုန်တစ်ကောင်၏စကားကို ယုံမှား၍ တိရစ္ဆာန်များ အပြေးမှားပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရပုံ ““ဒုဒ္ဒုဘဇာတ်၊ ပထဝီဥန္ဒြိယဇာတ်””။

၃။ အားသေးသော နှံစုတ်ငှက်မ က အားကြီးသော ဆင်ပြောင်ကြီးကို အနိုင်ယူဖူး၍ ရန်သူကို အထင်မသေးသင့်ပုံ ““လဋုကိကဇာတ်””။

၄။ ငုံးငှက်များ ညီညွတ်စဉ်အခါက ရန်သူ၏လက်မှ လွတ်မြောက်သော်လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲ၍ အချင်းချင်း မညီမညွတ်ဖြစ်လာသောအခါ မုဆိုး၏ပိုက်ကွန်၌ အမိခံရပုံ ““သမ္မောဒမာနဇာတ်””။

၅။ သက်မဲ့ဖြစ်သော သစ်ပင်များပင် တစ်စုတစ်ဝေးတည်း တည်နေ၍ လေဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးနိုင်ပုံ ““ရုက္ခဓမ္မဇာတ်””

၆။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းဆုံးမရန် ““အတ္တဒန္တ””သုတ်ကို ထုတ်ဆောင်ဟောပြ ဆးုံမတော်မူပါသည်။

အထက်ပါသာဓက(၆)မျိုးကို နာကြားရသောအခါ နှစ်ဖက်တိုင်းပြည်မှ လယ်သမားများနှင့် မင်းညီမင်းသား စစ်သည်တော်များသည် ဒေါသမီးငြိမ်းစဲကာ လက်နက်များကို စွန့်ပယ်၍ မေတ္တာဓာတ်များ သက်ဝင်လာကြကုန်၏။ တစ်ဖက်လျှင် ၂၅၀ စီ နှစ်ပြည်ထောင်မှ မင်းသားငါးရာတို့ သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်၍ ရဟန်းပြုကြကုန်၏။

ထိုရဟန်းတော်များသည် ဇနီးမယားကို အောက်မေ့တမ်းတ သတိရပြီး သာသနာ့ဘောင်၌ မပျော်မွေ့နိုင်ဘဲရှိကြရာ မြတ်စွာဘုရားက ဟိမဝန္တာတောအတွင်း ကုဏာလရေအိုင်သို့ တန်ခိုးတော်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်၍ ကုဏာလငှက်မင်း၏ဇာတ်ကြောင်းကို ဟောပြတော်မူပါသည်။ တရားအဆုံး၌ ရဟန်းငါးရာလုံး သောတာပန်ဖြစ်တော်မူကြပါသည်။

မြတ်စွာဘုရားသည် ကုဏာလရေအိုင်မှ ကပိလဝတ်ပြည်အနီး မဟာဝုန်တောကြီးသို့ ပြန်လည်ကြတော်မူရာ အပြန်ခရီးတွင် သောတာပန်ရဟန်း(၅၀၀)လုံး မိမိတို့၏ တန်ခိုးတော်ဖြင့် လိုက်ပါလာကြကုန်၏။ ထိုမဟာဝုန်တောကြီး၌ တရားတော်ကို ဆက်လက်အားထုတ်ရာ ရဟန်းတော် အားလုံး ရဟန္တာချည်းဖြစ်တော်မူကြပါသည်။

ရဟန္တာအပါးငါးရာတို့သည် မိမိတို့ရရှိပြီးသော တရားထူးကို လျောက်ထားရန်၏နှင့် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ရန် နယုန်လပြည့်နေ့ ညချမ်းအချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားအထံသို့ စုရုံးရောက်ရှိလာကြကုန်၏။ ဤကဲ့သို့ ထူးခြားသော သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးကို တွေ့မြင်ကြည်ညို လိုကြကုန်သော နတ် ဗြဟ္မာ အသုရာနှင့် ဂဠုန် နဂါးတို့သည် မဟာဝုန်တောကြီးသို့ အုပ်စုလိုက် စုရုံးရောက် ရှိကြကုန်၏။

ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်အခါက နယုန်လပြည့်နေ့တွင် ဤကဲ့သို့ နတ်ဗြဟ္မာများ စုရုံး စည်းဝေးမိသော အချိန်ကို မဟာသမယ ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။

ထိုနတ်သဘင်အစည်းအဝေး၌ အမည်နာမအမျိုးမျိုးကို ထုတ်ဖော်မြွှက်ကြား နုတ်ခွန်း ဆက်သောအားဖြင့် မိန့်ကြားသော စကားတော်များကို မဟာသမယသုတ်ဟု ခေါ်ဆိုရပါသည်။

မဟာသမယသုတ်တော်ကြီးကို ဟောကြားပြီးနောက် စရိုက်အားလျှော်စွာ အောက်ပါ သုတ်တော်များကို ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူပါသည်။

၁။ ရာဂစရိုက်အားကြီးသူအတွက် သမ္မာပရိဗ္ဗာဇနိယသုတ်။

၂။ ဒေါသစရိုက်အားကြီးသူအတွက် ကလဟဝိဒါဒသုတ်။

၃။ မောဟစရိုက်အားကြီးသူအတွက် မဟာဗျူဟသုတ်။

၄။ ဝိတက်စရိုက်အားကြီးသူအတွက် စူဠဗျူဟသုတ်။

၅။ သဒ္ဓါစရိုက်အားကြီးသူအတွက် တုဝဋကသုတ်။

၆။ ပညာစရိုက်အားကြီးသူအတွက် ပုရာဘေဒသုတ်တို့ကို ဟောကြားတော်မူရာ နတ်ဗြဟ္မာပေါင်း ကုဋေတစ်သိန်းစီ ကျွတ်တန်းဝင်ကြလေသည်။

ဤမဟာသမယသုတ်ကို အစဉ်အမြဲရွတ်ဘတ်နေပါက နတ်များ၏ချစ်ခင်မှုကို ခံရကြောင်း၊ အိမ်သစ်, တိုက်သစ်, နေရာသစ်တို့၌ မင်္ဂလာယူလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤမဟာသမယသုတ်ကို ရွတ်ဆိုဖတ်ကြားသင့်ကြောင့် အဋ္ဌကထာဆရာက ပြဆိုထားပါသည်။ (ဣဒံ ပန မဟာသမယသုတ္တံ နာမ ဒေဝတာနံ ပိယံ မနာပံ၊ တသ္မာ မင်္ဂလံ ဝဒန္တေန အဘိနဝဌာနေသု ဣဒမေ၀ သုုတ္တံ ဝတ္တဗ္ဗံ။ ဒီ၊ ဌ၊ ၂၊ နှာ၊ ၂၈၇။)

မဟာသမယသုတ် (အနက်)

၁။ အကျွနု်ပ်သည် ဤသို့ ကြားနာခဲ့ရပါသည် -

အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သက္ကတိုင်း ကပိလဝတ်ပြည် မဟာဝုန်တော၌ ငါးရာမျှသော အလုံးစုံ ရဟန္တာချည်းဖြစ်သော ရဟန်းသံဃာများစွာနှင့်အတူ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏၊ (စကြာဝဠာတစ်ထောင်စီ ရှိ သော) လောကဓာတ်တိုက် ဆယ်ခုတို့မှ နတ်ဗြဟ္မာတို့ သည်လည်း မြတ်စွာဘုရားကို လည်းကောင်း ရဟန်း သံဃာ ကို လည်းကောင်း ဖူးမြော်ခြင်းငှါ အများအားဖြင့် စည်းဝေး လာရောက်ကုန်၏။

ထိုအခါ သုဒ္ဓါဝါသဘုံ၌ နေသော ဗြဟ္မာလေးဦးတို့အား ဤသို့သော အကြံသည် ဖြစ်၏-

''ဤမြတ်စွာဘုရားသည် သက္ကတိုင်း ကပိလဝတ်ပြည် မဟာဝုန်တော၌ ငါးရာမျှသော အလုံးစုံ ရဟန္တာချည်း ဖြစ်သော ရဟန်း သံဃာများစွာနှင့်အတူ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏၊ (စကြာဝဠာ တစ်ထောင်စီရှိသော) လောကဓာတ်တိုက် ဆယ်ခုတို့မှ နတ်တို့သည် လည်း မြတ်စွာဘုရားကို လည်းကောင်း၊ ရဟန်းသံဃာကိုလည်းကောင်း ဖူးမြော်ခြင်းငှါ အများအားဖြင့် စည်းဝေး လာရောက် ကုန်၏။ ငါတို့သည်လည်း မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရား၏ အထံတော်၌ အသီးသီး ဂါထာ တစ်ပုဒ်စီ ရွတ်ဆိုရမူ ကောင်းလေစွ'' ဟု (အကြံဖြစ်၏)။

၂။ ထိုအခါ ထိုဗြဟ္မာ (လေးဦး) တို့သည် ဥပမာအားဖြင့် ခွန်အားရှိသော ယောကျ်ားသည် ကွေးသောလက် ကို ဆန့်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ဆန့်သော လက်ကို ကွေးသကဲ့သို့လည်းကောင်းဤအတူ သုဒ္ဓါဝါသ ဗြဟ္မာဘုံမှ ကွယ်ခဲ့၍ မြတ်စွာဘုရား၏ ရှေ့တော်၌ ထင်ရှားပေါ်လာကုန်၏။

ထို့နောက် ထိုဗြဟ္မာ တို့သည် မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ရပ်ပြီးလျှင် တစ်ဦးသော ဗြဟ္မာသည် မြတ်စွာ ဘုရား၏ အထံတော်၌ ဤဂါထာကို ရွတ်ဆို၏-

''(အသျှင်ဘုရား) မဟာဝုန်တော၌ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည် စုရုံးလာကြသဖြင့် အစည်းအဝေး ကြီးဖြစ်လျက် ရှိနေပါ၏၊ အကျွနု်ပ်တို့ သည် (ကိလေသာရန်သူတို့) မအောင်နိုင်သော သံဃာတော် ကို ဖူးမြော်ခြင်းငှါ ဤတရားသဘင် အစည်းအဝေးသို့ လာရောက် ပါကုန်၏'' ဟု (ရွတ်ဆို၏)။

ထို့နောက် တစ်ဦးသော ဗြဟ္မာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံတော်၌ ဤဂါထာကို ရွတ်ဆို၏-

''(အသျှင်ဘုရား) ထို (အစည်းအဝေး) ၌ ရဟန်းတို့သည် မိမိစိတ်ကို တည်ကြည်စေလျှက် ဖြောင့်မတ်စွာ ပြုထားပါကုန်၏၊ ရထားထိန်း သည် (မြင်းဇက်) ကြိုးတို့ကို ကိုင်၍ ထိန်းသကဲ့သို့ ပညာရှိ (ရဟန်း) တို့သည် ဣန္ဒြေတို့ကို ထိန်းသိမ်းတော်မူ ကြပါကုန်၏'' ဟု (ရွတ်ဆို၏)။

ထို့နောက် တစ်ဦးသော ဗြဟ္မာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံတော်၌ ဤဂါထာကို ရွတ်ဆို၏-

'(အသျှင်ဘုရား) မြတ်စွာဘုရား ကောင်းစွာ ဆုံးမထားပြီးဖြစ်၍ တဏှာကင်းလျက် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော ထိုရဟန္တာငယ် တို့သည် (ရာဂ ဒေါသ မောဟတည်းဟူသော) ခလုတ်တံသင်းနှင့်တံခါး ကျည်မင်းတုပ်ကို ဖြတ်ပြီး လျှင် (ရာဂ ဒေါသ မောဟတည်း ဟူသော) တံခါးတိုင်ကို နုတ်၍ လှည့်လည် သွားလာ နေကြကုန် ၏'' ဟု (ရွတ်ဆို၏)။

ထို့နောက် တစ်ဦးသော ဗြဟ္မာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံတော်၌ ဤဂါထာကို ရွတ်ဆို၏-

''(အသျှင်ဘုရား) မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်သူ အားလုံးတို့သည် အပါယ် ဘုံသို့ မရောက်ကြ ပါကုန် လတ္တံ့၊ လူ့ခန္ဓာကို စွန့်ပယ်၍ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ကြပါကုန် လတ္တံ့'' ဟု (ရွတ်ဆို၏)။

၃။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့ကို မိန့်တော်မူ၏-

''ရဟန်းတို့ (စကြာဝဠာတစ်ထောင်စီရှိသော) လောကဓာတ်ဆယ်ခုတို့မှ နတ်ဗြဟ္မာတို့သည် မြတ်စွာဘုရား ကို လည်းကောင်း၊ ရဟန်းသံဃာကိုလည်းကောင်း ဖူးမြော်ခြင်းငှါ အများအားဖြင့် စည်းဝေး လာရောက်ကြ ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ အတိတ်ကာလ၌ ပွင့်တော်မူကုန်သော ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူ ထိုက်ကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့၏ လက်ထက်တော်၌လည်း ယခု ငါ၏ လက်ထက်၌ ကဲ့သို့ ဤမျှအတိုင်း အရှည်ရှိသော နတ်ဗြဟ္မာတို့သည် စည်းဝေးခဲ့ကြကုန်ပြီ။

ရဟန်းတို့ အနာဂတ်ကာလ၌ ပွင့်တော်မူလတ္တံ့ကုန်သော ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူ ထိုက်ကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့၏ လက်ထက်တော်၌လည်း ယခုငါ၏ လက်ထက်၌ကဲ့သို့ ဤမျှ အတိုင်းအရှည် ရှိသော နတ်ဗြဟ္မာတို့သည် စည်းဝေးကြကုန်လတ္တံ့။

ရဟန်းတို့ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့၏ အမည်တို့ကို ပြောကြားပေအံ့၊ ရဟန်းတို့ နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့၏ အမည်တို့ကို ကြေငြာပေအံ့၊ ရဟန်းတို့ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့၏ အမည်တို့ကို ဟောကြား ပေအံ့၊ ထိုစကားကို နာကြားကြလော့၊ ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်းကြလော့၊ ဟောပြပေအံ့''ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

''ကောင်းပါပြီ အသျှင်ဘုရား''ဟု ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ဝန်ခံကုန်၏။

၄။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤတရားကို ဟောတော်မူ၏-

(ရဟန်းတို့) ဂါထာဖွဲ့၍ ဟောကြားပေအံ့၊ အကြင်ရဟန်းတို့သည် ဘုမ္မစိုးနတ်တို့ မှီဝဲနေထိုင်ရာ ဖြစ်သော ထိုထိုအရပ်ကို မှီ၍ နေကုန်၏၊ တောင်ခေါင်းကို မှီ၍ နေ ကုန်၏၊ ထိုရဟန်းတို့သည်နိဗ္ဗာန်သို့ စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိကုန်၏၊ တည် ကြည်သော စိတ်ရှိကုန်၏၊ ထိုများစွာသော ရဟန်းတို့သည် ကြက်သီးမွေးညင်းမျှ ထခြင်း မရှိမူ၍ ခင်္သြေ့မင်းကဲ့သို့ တစ်းပါးတည်း ကိန်းအောင်းလေ့ရှိ ကုန်၏၊ ဖြူစင်သော စိတ်ရှိ၍ နောက်ကျု ကင်းလျက် သန့်ရှင်း ကြည်လင်ကုန်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ကပိလဝတ်ပြည် မဟာဝုန်တော၌ တပည့်သာဝက ငါးရာကျော်တို့သာသနာတော်ဝယ် မွေ့လျော် နေကြသည်ကို သိတော်မူ၍၊ ရဟန်း တို့ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့ရှေးရှုလာရောက်လျက် ရှိကုန်၏၊ ထို (နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်း) တို့ကို (ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ဖြင့်) သိကုန်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏၊ ထိုရဟန်းတို့ သည်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကို ကြားနာရ၍ (သိခြင်းငှါ) အားထုတ် ကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့အား နတ်ဗြဟ္မာတို့ကို မြင်စွမ်းနိုင်သော ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်သည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်၏၊ အချို့သော ရဟန်းတို့သည် နတ်ဗြဟ္မာတစ်ရာကို မြင်ကုန်၏၊ အချို့ သော ရဟန်းတို့သည်တစ်ထောင်ကို အချို့သော ရဟန်းတို့သည် ခုနစ်သောင်းကို အချို့သော ရဟန်းတို့သည် နတ်ဗြဟ္မာ တစ်သိန်းကို မြင်ကုန်၏၊ အချို့သော ရဟန်းတို့သည် နတ်ဗြဟ္မာ အနန္တကို မြင်ကုန်၏၊ အရပ်မျက်နှာ အားလုံးတို့သည် နတ်ဗြဟ္မာတို့ဖြင့် ပြည့်နှက်လျက် ရှိကုန်၏။ ထိုအခါ စက္ခုငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ထို (ရဟန်းတို့၏ အသီးသီးမြင်ပုံ) အလုံးစုံကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိ၍ ပိုင်းခြားမှတ်သားတော်မူပြီး လျှင် သာသနာတော်၌ မွေ့လျော်ကုန်သော တပည့်သာဝကာတို့အား မိန့်တော် မူ၏-

ရဟန်းတို့ နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့သည် ရှေးရှုလာရောက်လျက် ရှိကုန်၏၊ ထို (နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်း) တို့ကို (ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ဖြင့်) သိကုန်လော့၊ ယင်းနတ်ဗြဟ္မာတို့ ကို သင်တို့အားဂါထာဖြင့် အစဉ်အတိုင်း ငါ ပြောကြား ပေအံ့။

၅။ (ရဟန်းတို့) မြေ၌ တည်ကုန်သော ကပိလဝတ်ပြည်ကို မှီ၍ နေကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော် ကြီးကုန် သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ထိုခုနစ် ထောင်သောနတ်တို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်း မြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ ဟိမဝန္တာတောင် ၌ နေကုန်သော အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင်ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးကုန်သော အဆင်းလှ ကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ခြောက်ထောင်သော နတ်တို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ သာတာဂိရိတောင်၌ နေကုန်သော အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သောတန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော သုံးထောင်သောနတ်တို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော် ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံ များကုန်သော ဤတစ်သောင်းခြောက်ထောင်သော နတ်တို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ ဝေဿာမိတ္တတောင်၌ နေကုန်သော အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော် ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ငါးရာ သော နတ်တို့သည်မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေပုလ္လတောင်၌ နေသော ကုမ္ဘီရနတ် (စစ်သူကြီး) ကို အသိန်း မကသော နတ်တို့သည်ခြံရံခစားကုန်၏၊ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ နေ သော ထိုကုမ္ဘီရနတ် (စစ်သူကြီး) သည်လည်း မဟာဝုန်တောရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ လာရောက်၏။

၆။ အရှေ့အရပ်ကို အုပ်စိုးသော ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့၏အရှင် ဓတရဋ္ဌနတ်မင်းကြီး သည် များသော အခြံအရံ ရှိ၏။ ထို (နတ်မင်းကြီး) ၏ သားတော်တို့သည် များလှကုန်၏၊ ခွန်အားကြီး ကုန်သော တန်ခိုး အာနုဘော် ကြီးကုန် သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဣန္ဒ အမည်ရှိသော သားတော်တို့သည်လည်း မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအ ဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။

တောင်အရပ်ကို အုပ်စိုးသော ကုမ္ဘဏ်တို့၏အရှင် ဝိရူဠှက နတ်မင်းကြီးသည် များ သော အခြံအရံရှိ၏။ ထိုနတ်မင်းကြီး၏ သားတော်တို့သည် များလှကုန်၏၊ ခွန်အားကြီး ကုန်သော တန်ခိုး အာနုဘော် ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဣန္ဒအမည်ရှိသော သားတော်တို့သည်လည်း မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်း အဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက် ကုန်၏။

အနောက်အရပ်ကို အုပ်စိုးသော နဂါးတို့၏အရှင် ဝိရူပက္ခ နတ်မင်းကြီးသည် များသော အခြံအရံရှိ၏။ ထိုနတ်မင်းကြီး၏ သားတော်တို့သည် များလှကုန်၏၊ ခွန်အားကြီး ကုန်သော တန်ခိုး အာနုဘော် ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဣန္ဒ အမည်ရှိသော သားတော်တို့ သည်လည်း မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်း အဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက် ကုန်၏။

မြောက်အရပ်ကို အုပ်စိုးသော နတ်ဘီလူးတို့၏ အရှင်ကုဝေရနတ်မင်းကြီးသည် များသော အခြံအရံရှိ၏။ ထို (နတ်မင်းကြီး) ၏ သားတော်တို့သည် များလှကုန်၏၊ ခွန်အားကြီးကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော် ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဣန္ဒ အမည်ရှိသော သားတော်တို့ သည်လည်း မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်း အဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက် ကုန်၏။

အရှေ့အရပ်၌ ဓတရဋ္ဌနတ်မင်းကြီး၊ တောင်အရပ်၌ ဝိရူဠှကနတ်မင်းကြီး၊ အနောက်အရပ်၌ဝိရူ ပက္ခနတ်မင်းကြီး၊ မြောက်အရပ်၌ ကုဝေရနတ်မင်းကြီး။ ထိုနတ်မင်းကြီး လေးယောက် တို့သည် ထက်ဝန်းကျင် အရပ်လေးမျက်နှာတို့၌ အလွန်တောက်ပ ကုန်လျက် ကပိလဝတ်ပြည် မဟာဝုန်တော၌ တည်ရှိကုန်၏။

၇။ ထို (နတ်မင်းကြီး) တို့၏ ကျွန်ယုံတော်ဖြစ်ကုန်သော ပရိယာယ်မာယာများ ကုန်သော လှည့်စား တတ်ကုန် သော ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ တတ်ကုန်သော မာယာနတ် ကုဋေဏ္ဍုနတ် ဝိဋေဏ္ဍုနတ် ဝိဋုစ္စနတ် ဝိဋုဋနတ်နှင့် တကွ -

စန္ဒနနတ် ကာမသဋ္ဌေနတ် ကိန္နိဃဏ္ဍုနတ် နိဃဏ္ဍုနတ်တို့သည် လာရောက် ကုန်၏၊ ပနာဒနတ် သြပမညနတ် ရထားထိန်းမာတလိနတ် စိတ္တမည်သောဂန္ဓဗ္ဗနတ် သေနမည်သောဂန္ဓဗ္ဗနတ် စိတ္တသေနမည်သောဂန္ဓဗ္ဗနတ် နဠရာဇာနတ် ဇနဝသဘနတ် ပဉ္စသိခနတ် တိမ္ဗရုနတ်သူရိယ ဝစ္ဆသာနတ်သမီး။ ဤ (ဆိုခဲ့ပြီးသော ဂန္ဓဗ္ဗနတ်) တို့သည် လည်းကောင်း တစ်ပါးသော နတ်တို့သည် လည်းကောင်း နတ်မင်းကြီးတို့နှင့် အတူ မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။

၈။ ထိုမှတစ်ပါး နာဂသအိုင်၌နေသော နဂါးတို့နှင့် ဝေသာလီ၌ နေသော နဂါး တို့သည် နဂါးပရိသတ်နှင့် အတူ လာရောက်ကုန်၏၊ ကမ္ပလမည်သောနဂါး အဿတရမည်သော နဂါးနှင့် ပယာဂဆိပ်၌ နေသော နဂါးတို့သည် ဆွေမျိုးတို့နှင့် အတူ လာရောက်ကုန်၏။ အခြံအရံများကုန်သော ယမုနာမြစ်၌ နေသော နဂါးတို့နှင့် ဓတရဋ္ဌအမျိုး၌ဖြစ်သော နဂါးတို့သည် လာရောက်ကုန်၏၊ ဧရာဝဏ် ဆင်ပြောင်ကြီးမည်သော ထိုနတ်သား သည်လည်း မဟာဝုန်တောရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ လာရောက် ကုန်၏။ အကြင်ဂဠုန်တို့သည် (ဆိုခဲ့ပြီးသော) နဂါးမင်းတို့ကို အနိုင်အထက်ပြု၍ ဖမ်းယူ နိုင်ကုန်၏၊ နတ်ကဲ့သို့အာနုဘော်ရှိကုန်၏၊ (အမိဝမ်းနှင့် ဥခွံတွင်းမှ) နှစ်ကြိမ် မွေးဖွားရကုန်၏၊ အတောင်ရှိကုန်၏၊ စင်ကြယ်သော မျက်စိအမြင် ရှိကုန်၏၊ စိတြသုပဏ္ဏ အမည်ရှိကုန်၏ ထိုဂဠုန်တို့သည်ကောင်းကင် ခရီးဖြင့် တောအုပ် အလယ်သို့ ရောက်လာကုန်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည်ဂဠုန်ဘေးမှ ငြိမ်းအောင် ပြုတော်မူသဖြင့် နဂါးတို့ အားဘေးကင်းလေ၏၊ နဂါးနှင့် ဂဠုန်တို့သည်သိမ်မွေ့သော စကားတို့ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုလျက် မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ကြ ကုန်၏။

၉။ ဝရဇိန်လက်နက်ရှိသော သိကြားမင်းကို စစ်ရှုံးသဖြင့် သမုဒ္ဒရာကို မှီ၍ နေရကုန်သောအသူရာ တို့သည် သိကြားမင်း၏ ညီနောင်တို့ပင် ဖြစ်ကုန်၏၊ တန်ခိုးကြီးကုန်၏၊ အခြံအရံများကုန်၏။ ကာလကဉ္စ အသူရာတို့သည် ကြီးမား၍ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းသော ကိုယ်ကို ဖန်ဆင်းလျက်လာကုန်၏။ ဒါနဝေဃသမည်သော (လေးသမား) အသူရာ ဝေပ စိတ္တိအသူရာ သုစိတ္တိအသူရာပဟာရာဒအသူရာတို့သည် မာရ်နတ်သားနှင့် တကွ လာရောက်ကုန်၏။ အားလုံးပင် ဝေရောစအမည်ရှိကုန်သော ဗလိအသူရာကြီး ၏ သားတစ်ရာ တို့သည် ဗလိအသူရာစစ်တပ်ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပြီးလျှင် ရာဟုအသူရိန်ကြီးထံ ချဉ်းကပ်၍ သင့်အား ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ (ဖြစ်ပါစေသတည်း)၊ မဟာဝုန်တောရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ သွားရန် အချိန်တန်ပါပြီ ဟု ပြောဆိုကုန်၏။

၁ဝ။ ထိုအခါ၌ အာပေါနတ် ပထဝီနတ် တေဇောနတ် ဝါယောနတ် ဝရုဏနတ် ဝါရဏနတ် သောမနတ်တို့သည် ယသနတ်နှင့်တကွ လာရောက်ကုန်၏၊ အခြံအရံ များကုန်သော မေတ္တာနတ် ကရုဏာနတ်တို့ သည်လည်း လာရောက်ကုန်၏။ တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော အားလုံးပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော ဆယ်မျိုးကွဲပြားသော ဤ နတ်အစုအရုံး ဆယ်ခုတို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ ဝေဏ္ဍုနတ် သဟလိနတ် အသမနတ်တို့နှင့်တကွ ယမနတ် နှစ်မျိုးတို့သည် လာ ရောက်ကုန်၏၊ လ၏အခြံအရံဖြစ်သော နတ်တို့သည် လနတ်မင်းကို ရှေ့ထား၍ လာရောက်ကုန်၏။ နေ၏ အခြံအရံဖြစ်သော နတ်တို့သည် နေနတ်မင်းကို ရှေ့ထား၍ လာရောက်ကုန်၏၊ ကြယ်တို့၏ အခြံအရံ ဖြစ်ကြကုန်သော နတ်တို့သည် ကြယ်နတ်မင်းတို့ကို ရှေ့ ထား၍ လာရောက်ကုန်၏၊ မန္ဒဝလာဟကနတ် တို့သည်လည်း လာရောက်ကုန်၏။ နတ်တို့၏ အကြီးအမှူးဖြစ်သော ရှေ့၌အလှူ ပေးဖူးသည့် ဝါသဝမည်သော သိကြား မင်းသည်လည်း လာရောက်၏။ အားလုံးပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီး ကုန်သော အဆင်းလှ ကုန်သော အခြံအရံ များကုန်သော ဆယ်မျိုးကွဲသော ဤနတ် အစုအရုံး ဆယ်ခုတို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ ထိုမှတစ်ပါး မီးလျှံကဲ့သို့ တောက်ပသော သဟဘူနတ်တို့သည် လည်းကောင်း အောက်မဲညိုပွင့်နှင့်တူသော အဆင်းရှိကုန်သော အရိဋ္ဌကနတ် တို့သည် လည်းကောင်း ရောဇနတ် တို့သည် လည်းကောင်း- ဝရုဏနတ်တို့သည် လည်းကောင်း သဟဓမ္မနတ်တို့သည် လည်းကောင်း အစ္စုတနတ် တို့သည် လည်းကောင်း အနေဇကနတ်တို့သည် လည်းကောင်း သုလေယျနတ်တို့သည်လည်းကောင်း ရုစိရ နတ် တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက်ကုန်၏၊ ဝါသဝနေသီ အမည်ရှိသော နတ်တို့သည် လာရောက် ကုန်၏။ အားလုံးပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင်ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော် ကြီး ကုန်သော အဆင်းလှ ကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဆယ်မျိုးကွဲသော ဤနတ် အစုအရုံး ဆယ်ခုတို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ သမာနနတ် တို့သည် လည်းကောင်း မဟာသမာနနတ် တို့သည် လည်းကောင်း မာနုသနတ် တို့သည် လည်းကောင်း မာနုသုတ္တမနတ် တို့သည် လည်းကောင်း ခိဣာပဒေါသိကနတ် တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက် ကုန်၏။ မနောပဒေါသိကနတ် တို့သည်လည်း လာရောက်ကုန်၏။ ထိုမှတစ်ပါး ဟရိနတ် တို့သည် လည်းကောင်း လောဟိတဝါသီနတ် တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက်ကုန်၏။ အခြံအရံများသော ပါရဂနတ်တို့သည် လည်းကောင်း မဟာပါရဂနတ် တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက်ကုန်၏။

အားလုံးပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော တန်ခိုး အာနုဘော်ကြီး ကုန်သော အဆင်းလှ ကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဆယ်မျိုးကွဲသော ဤနတ် အစုအရုံး ဆယ်ခု တို့သည်မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ သုက္ကနတ်တို့သည် လည်းကောင်း ကရ မ္ဘနတ် တို့သည် လည်းကောင်း အရုဏနတ် တို့သည် လည်းကောင်း ဝေဃနသနတ် တို့နှင့်တကွ လာရောက် ကုန်၏၊ သြဒါတဂယှ မည်သော ပါမောက္ခနတ်တို့သည် လည်းကောင်း ဝိစက္ခဏနတ် တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက်ကုန်၏။ သဒါမတ္တနတ် တို့သည် လည်းကောင်း ဟာရဂဇနတ် တို့သည် လည်းကောင်း အခြံ အရံများကုန်သော မိဿကနတ်တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက်ကုန်၏။ အရပ် မျက်နှာတို့၌ မိုးရွာစေလျက် သွားလာလေ့ရှိသော ပဇ္ဇုန္နနတ်သည်လည်း မိုးထစ် ချုန်းစေ လျက် လာရောက်၏။ အားလုံးပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီး ကုန်သော အဆင်းလှ ကုန်သော အခြံအရံများကုန်သော ဆယ်မျိုးကွဲသော ဤနတ် အစုအရုံး ဆယ်ခု တို့သည် မဟာဝုန်တော ရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ ခေမိယနတ်တို့သည် လည်းကောင်း တုသိတာ (ပြည်၌နေသော) နတ်တို့သည် လည်းကောင်း ယာမာ (ပြည်၌နေသော) နတ်တို့သည် လည်းကောင်း အခြံအရံများကုန်သော ကဋ္ဌကနတ်တို့သည် လည်းကောင်း လမ္ဗီတကနတ် တို့သည် လည်းကောင်း လာမသဋ္ဌေနတ် တို့သည် လည်းကောင်း ဇောတိမည်သော နတ်တို့သည် လည်းကောင်း အာသဝ နတ်တို့သည် လည်းကောင်း နိမ္မာနရတိနတ် တို့သည် လည်းကောင်း ပရနိမ္မိတ (ဝသဝတ္တီ) နတ်တို့သည် လည်းကောင်း လာရောက်ကုန်၏။ အားလုံး ပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီး ကုန်သော အဆင်းလှကုန်သော အခြံအရံ များကုန်သော ဆယ်မျိုးကွဲသော ဤနတ် အစုအရုံး ဆယ်ခုတို့သည် မဟာဝုန်တောရဟန်းတို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လာရောက်ကုန်၏။ အားလုံးပင် အမျိုးမျိုးသော အသွေးအရောင် ရှိကုန်သော ထိုခြောက်ကျိပ်သော နတ်အစုအရုံးတို့သည်အမည် အနွယ်အလိုက် လာရောက်ကုန်၏၊

(အမျိုးအမည်) တူသော တစ်ပါးသော နတ်တို့သည်လည်း လာရောက် ကုန်သေး၏။ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း ကင်းပြီးသော၊ (ရာဂ ဒေါသ မောဟ တည်းဟူသော) ခလုတ် တံသင်း မရှိသော၊ သြဃလေးဖြာ မှကူးမြောက်ပြီး သော၊ အာသဝေါတရား မရှိသော အရိယသံဃာတော်ကို လည်းကောင်း ညစ်ညူးခြင်း ကင်းသည့် လမင်းသဖွယ် တင့်တယ်တော်မူသော၊ သြဃလေးဖြာမှ ကူးမြောက်စေတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို လည်းကောင်း ဖူးမြော်ကုန်အံ့ ဟု (ကြွေးကြော်၍လာကုန်၏)။

၁၁။ တန်ခိုးကြီးမားတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ သားတော်ဖြစ်ကုန်သော သုဗြဟ္မာမည်သော ဗြဟ္မာနှင့် ပရမတ္ထမည်သော ဗြဟ္မာတို့သည် အတူလာရောက် ကုန်၏၊ သနင်္ကုမာရဗြဟ္မာနှင့် တိဿဗြဟ္မာ တို့သည်လည်း မဟာဝုန်တော ရဟန်း တို့၏ အစည်းအဝေးသို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလာရောက်ကုန်၏။ လက်တစ်ချောင်းဖြင့် စကြာဝဠာတစ်ထောင် လက်ဆယ်ချောင်းဖြင့် စကြာဝဠာ တစ်သောင်း တိုင်အောင် အရောင်အဝါ ပျံ့နှံ့စေနိုင်သော ဗြဟ္မာတစ်ထောင်သည် အစည်းအဝေးသို့ လာရောက်၏၊ ဗြဟ္မာပြည်၌ ပဋိသန္ဓေ အားဖြင့် ဖြစ်သော အာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံသော ကြီးသောကိုယ်ရှိသော ကျက်သရေနှင့် ပြည့်စုံ သော မဟာဗြဟ္မာသည် အခြားဗြဟ္မာတစ်ထောင်ကို လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးလျက် တည်၏။ ဗြဟ္မာတစ်ထောင်စီ အသီးသီး အစိုးရကုန်သော မဟာဗြဟ္မာဆယ်ဦးတို့သည် ဤအစည်းအဝေးသို့ လာရောက်ကုန်၏၊ ထိုဗြဟ္မာတို့အနက် ဟာရိတမည်သော မဟာဗြဟ္မာသည်လည်း (ဗြဟ္မာတစ်သိန်း) ခြံရံလျက် လာရောက်၏။

၁၂။ ရဟန်းတို့ မာရ်နတ်၏ မိုက်မဲပုံကို ရှုကုန်လော့၊ သိကြား မဟာဗြဟ္မာတို့ နှင့်တကွ ရှေးရှု လာကုန်သော ထိုနတ်ဗြဟ္မာ အားလုံးတို့ဆီသို့ မာရ်နတ်၏ စစ်သည် တို့သည် ရှေးရှုချီတက်လာကြ ကုန်ပြီ။ လာကြကုန်လော့၊ ဖမ်းကြကုန်လော့၊ နှောင်ဖွဲ့ကြကုန်လော့၊ ရာဂဖြင့် ချည်တုပ် ကြကုန်လော့၊ ထက်ဝန်းကျင်မှ ဝိုင်းဝန်းထားကြကုန်လော့။ သင်တို့သည် တစ်ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှ မလွတ်စေကြ ကုန်လင့်။ ဤသို့ ဆိုလျက် စစ်သည်များစွာရှိသော မာရ်နတ်မင်းသည် မြေပြင်ကို လက်ဖြင့် ပုတ်ခတ်၍ လျှပ်စစ်နှင့်တကွ မိုးကြီးထစ်ချုန်းရွာသကဲ့သို့ ကြောက်မက်ဖွယ်အသံကို ပြုလျက် ထိုအစည်းအဝေးသို့ မာရ်စစ်သည်ကို စေလွှတ်၏၊ ထိုအခါ မာရ်နတ် မင်းသည် မိမိအလိုအတိုင်း မဖြစ်သောကြောင့် ပြင်းစွာ အမျက်ထွက်လျက် ပြန်ရ လေ၏။

၁၃။ စက္ခုငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအလုံးစုံကို ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိ၍ ပိုင်းခြား မှတ်သားတော်မူပြီးလျှင် သာသနာတော်၌ မွေ့လျော်ကုန် သော တပည့်သာဝကတို့အား ''ရဟန်းတို့ မာရ်နတ်စစ်သည် တို့သည် ရှေးရှုချီတက် လာကုန်၏၊ ထိုမာရ်နတ်စစ်သည် တို့ကို သိကုန်လော့'' ဟု မိန့်တော်မူ၏၊ ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ အမိန့်တော်ကို ကြား၍ (သိအောင်) အားထုတ် ကုန်၏၊ (မာရ်စစ်သည်တို့သည်) ထိုရဟန္တာတို့၏ မွေးညင်းကိုမျှလည်း မလှုပ်ရှားစေနိုင်သည် ဖြစ်၍ ထိုရဟန္တာတို့ထံမှ ဖဲခွါသွားလေကုန်ပြီ၊ (ထိုအခါ မာရ်နတ်မင်း သည် ရဟန်းသံဃာကို အာရုံပြု၍ ဤဂါထာကို ရွတ်ဆို၏)။ စစ်ပွဲကို အောင်မြင်ပြီးကုန်သော ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းပြီး ကုန်သော ကျော်စောခြင်း ရှိကုန်သော လူအပေါင်း၌ ထင်ရှားကုန်သော ထို (အရိယာ) သာဝက အားလုံးတို့ သည် (အခြား) အရိယာတို့နှင့် အတူ ဝမ်းမြောက် ကြလေကုန်သတည်း။

မဟာသမယသုတ် ပြီး၏။

အရှင်ဇနကာဘိဝံသ

KyawHtay Sunny

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post