Latest News

Friday, March 30, 2018

သစ္ခုတ္သမားထုလို့မရေတာ့ဘူး ပန္းပုဆရာနဲ့ ထုရမွာပဲ


တုိက္ပြဲကာလမွာ တုိက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိတဲ့သူေတြ
လိုအပ္တယ္။
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကာလေရာက္ရင္ေတာ့
တတ္သိပညာရွင္ေတြလိုအပ္တယ္
သစ္ပင္ခုတ္တဲ့အခါ
သစ္ခုတ္သမားက ခုတ္ရေပမယ့္
အဲဒီသစ္ကိုပန္းပုထုတဲ့အခါမွာေတာ့
သစ္ခုတ္သမားထုလို့မရေတာ့ဘူး
ပန္းပုဆရာနဲ့ ထုရမွာပဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္