Latest News

Friday, August 18, 2017

ျပည္သူလူထုကေျမဇာပင္(သရဝဏ္(ျပည္))ျပည္သူလူထုကေျမစာပင္ 

သရ၀ဏ္(ျပည္) 

နိုင္ငံတနိုင္ငံတြင္ အစိုးရနွစ္ရပ္ရွိေနသလိုလို ၊တပ္မေတာ္ကသပ္သပ္ အစိုးရကသပ္သပ္ ျဖစ္ေနလ်ွင္ထိုနုိင္ငံသည္ သြားျပီျဖစ္သည္ ။ အညြန့္အေညွာက္ မထြက္နိုင္ေတာ့တာေသခ်ာသည္ ။ ထို့ထက္အလြန္ ေဒသတခုတြင္ အစိုးရအာဏာ ၊ တပ္မေတာ္၏အာဏာ နွင့္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အဖြဲ့တို့၏အာဏာ သည္ သံုးပြင့္ဆိုင္ တည္ရွိေနမည္ဆိုပါက ထိုေဒသမွာ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကျပီျဖစ္သည္ ။ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို့ေရာက္ျပီျဖစ္သည္ ။ ကမ္းကုန္ေအာင္ဒုကၡေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ ထိုအျဖစ္မ်ိဳးသည္ ဆီးရီးယား စေသာျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ေနေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္သာရွိသည္မဟုတ္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏အခ်ိဳ့နယ္ေျမေဒသမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရွိေနသေသာေဒသမ်ားတြင္လည္းရွိသည္သာျဖစ္သည္ ။ ဆီးရီးယားနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသား လုပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ အစိုးရျဖစ္ေသာ အာဆတ္၏တပ္မေတာ္ကိုလည္းေၾကာက္ရ၊ IS အဖြဲ့ဟုဆိုေသာ အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ဂ်ီဟတ္အဖြဲ့ကိုလည္းေၾကာက္ရ ၊ အေမရိကန္ကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ အာဆတ္အစိုးရတပ္နွင့္ IS တို့ကိုဆန့္က်င္တိုက္ခိုက္ေနေသာ အာရပ္ကာ့ဒ္ညြန့္ေပါင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ကိုလည္းေၾကာက္ေနရသည္ ။ထိုအဖြဲ့သံုးဖြဲ့၏အာဏာမွာ ဆီးရီးယားနိုင္ငံတြင္ၾကံဳလ်ွင္ၾကံဳသလို အာဏာတည္ေနသည္ ။ ျပည္သူလူထုသည္ ဘယ္သူ ့ကိုေၾကာက္ရမွန္းမသိ ၊နီးစပ္ရာဓားကိုေၾကာက္ေနရသည္ ။ အဖြဲ့သံုးဖြဲ့စလံုးက ၾကံဳသလိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကသျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို့မွာ အခက္ၾကံဳၾကရသည္ ။ ထိုအခါ အာဆတ္တပ္မေတာ္ေရာက္လာလ်ွင္တပ္မေတာ္နွင့္အဆင္ေျပေအာင္ေပါင္းရသည္ ။ အာဆတ္အစိုးရအဖြဲ့ျပန္သြားျပီး IS အဖြဲ့ေရာက္လာလ်ွင္ခ်က္ခ်င္းပင္နယ္ေျမခံမ်ားသည္ IS သစၥာခံမ်ားျဖစ္သြားသည္ ။ ကာ့ဒ္ညြန့္ေပါင္းသူပုန္မ်ားေရာက္လာလ်ွင္ သူပုန္မ်ား ဘက္ယိမ္းၾကရျပန္သည္ ။ထိုသို ့မီးစင္ၾကည့္မကလ်ွင္ အသက္နွင့္ကုိယ္ အိုးစားကြဲမည့္ကိန္းရွိေပသည္ ။ ထိုသို ့ေသာေဒသမ်ားမွာ      ပစၥ ႏၱရစ္ ေခါ ္မေနအပ္သည့္အရပ္မ်ားျဖစ္သည္ ။ သို ့ေသာ္ သတၱ၀ါမွန္သမ်ွ မိမိဇာတိရပ္ရြာကိုအေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မစြန့္ခြာနိုင္ၾက ။ ေရၾကည္ရာျမက္နုရာေျပာင္းေရြ ့သြားသူမ်ားရွိသလို ဘ၀ေပးအေျခအေနအရ သည္ေနရာမွာပဲ ၾကိတ္မွိတ္ေနၾကရသူမ်ားရွိသည္ ။ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနေသာ္လည္းၾကိတ္မွိတ္ခံၾကရသည္ ။ 

    ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းထိုအရပ္မ်ိဳးေနရာမ်ားစြာရွိခဲ့သည္ ။ ၁၉၄၈ မွစကာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကာလတြင္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ နီးရာဓားကိုေၾကာက္ၾကရသည္ ။ သူၾကီး၊ဆယ္အိမ္ေခါင္း၊ ျမိဳ့ပိုင္ နယ္ပိုင္ ၊ ပါတီ ၊ေကာင္စီ စေသာသူမ်ားကိုလည္းေၾကာက္ရ ၊ သခင္စိုး၏အလံနီကြန္ျမူနစ္ပါတီ ကိုလည္းေၾကာက္ရ ၊သခင္သန္းထြန္း၏ဗ.က.ပ ေခါ ္ဗမာျပည္ကြန္ျမူနစ္ပါတီကိုလည္းေၾကာက္ရ ၊အျခားေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားကိုလည္းေၾကာက္ရ ၊ အစိုးရစစ္တပ္ေရာက္လာလ်ွင္လည္း ေၾကာက္ရ စသည္ျဖင့္ အေၾကာက္တရားၾကီးစိုးကာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ ။သို ့ေသာ္ထိုစဥ္က အစိုးရကသပ္သပ္ စစ္တပ္ကသပ္သပ္မဟုတ္ ။ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ၏လက္ေအာက္တြင္ ဖ.ဆ.ပ.ဆ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း ၊ မ.ဆ.လ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း တည္ရွိခဲ့ၾကသည္ ။ အရပ္သားအစိုးရ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွုေအာက္တြင္ တပ္မေတာ္ရွိသျဖင့္ အစိုးရတပ္ဟုပင္ အေခါ ္အေ၀ါ ္မ်ား တြင္က်ယ္ခဲ့ဖူးသည္ ။ ဦးနုအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း ၊ ဦးေန၀င္းအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္းေကာင္း ထိုစဥ္ကဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအရတပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွုကိုအျပည့္အ၀ နာခံရသည္ ။ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းေနေသာတစ္ပါတီစနစ္ကိုအေျခခံေသာ ၁၉၇၄ ခုဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရပင္လ်ွင္ တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ရွိသည္ ။ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္ ။ သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးကိုစိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားသည္ ။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးသည္ အရပ္သားလည္းျဖစ္နိုင္သည္ ။ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းလည္းျဖစ္နုိင္သည္ ။ မည္သူ ့ကိုခန့္သည္ျဖစ္ေစ အရပ္သားပင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးျဖစ္ေစကာမူ သမၼတ၏လက္ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး၏လက္ေအာက္တြင္တပ္မေတာ္ရွိသည္ ။ စစ္တိုက္ျခင္း၊ စစ္ရပ္စဲျခင္း ၊ စသည္တို့ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးက ဆံုးျဖတ္သည့္အတိုင္းတပ္မေတာ္ၾကည္းေရေလ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားကအေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္ ။ ေျပာရလ်ွင္စစ္တပ္သည္ အစိုးရလက္ေအာက္တြင္ရွိသည္ ။ အရပ္သားအစိုးရ၏ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွုေအာက္တြင္တပ္မေတာ္ရွိေနျခင္းဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္စဥ္ကိုျမန္မာနိုင္ငံက လြပ္လပ္ေရးရျပီးအေစာပိုင္းကာလမ်ားကပင္က်င့္သံုးခဲ့သည္ ။ ဦးေန၀င္းလက္ထက္တြင္ ၁၉၇၄ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပီးအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရ၏ထိမ္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲမွုေအာက္မွာပင္ရွိသည္ ။ စစ္တပ္ကိုသီးျခားအာဏာအမ်ားအျပားေပးအပ္ေရး မူ၀ါဒသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမူ၀ါဒလည္းမဟုတ္ ၊ ဦးနု၏လမ္းစဥ္လည္းမဟုတ္ ၊ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ဦးဗေဆြတို့ေထာက္ခံခဲ့သည္လည္းမဟုတ္ ၊ ဦေန၀င္း၏ အယူအဆလည္းမဟုတ္ ၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္စနက္လည္းမဟုတ္ ၊ တိုင္းသူျပည္သားေတြဆႏၵလည္းမဟုတ္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္ အာဏာမွျပုတ္က်သြားျပီး န.၀.တ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွ၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္ ။ 

ဤလမ္းစဥ္မည္သို ့ေပါ ္လာသနည္းဆိုေသာ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ ေသာက္ေသာက္လဲ အျပတ္အသတ္အနိုင္ရရာမွစတင္သည္ ။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အျပတ္အသတ္နိုင္သည္ ။မည္သို ့အျပတ္အသတ္နိုင္သနည္းဟူမူ ျမန္မာနိုင္ငံတ၀ွန္းလံုးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၄၄၇ ေနရာရွိသည့္အနက္ NLD က ၃၉၂ ေနရာအနိုင္ရခဲ့သည္ ။ ၉၀ ရာခိုင္နွုန္းနီးပါးအနုိင္ရျခင္းျဖစ္သည္ ။ NLD ၏မဟာမိတ္ပါတီမ်ားျဖစ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ့ က ၁ ေနရာ ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုေကရစီအဖြဲ့ခ်ဳပ္ ( SNLD) က ၂၃ ေနရာ ၊အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီက ၃ ေနရာအနိုင္ရခဲ့ရာ NLD သည္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္အစိုးရဖြဲ့သည္ျဖစ္ေစ ျပတ္ျပတ္သားသား အစိုးရျဖစ္နိုင္ေသာ အနုိင္ရမွုပင္ျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္က ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို အမည္ေျပာင္းျပီးေရြးေကာက္ပြဲ၀င္လာေသာ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တ.စ.ည )မွာ တနိုင္ငံလံုးတြင္ (၁၀)ေနရာသာအနုိင္ရခဲ့၍ ဦးေန၀င္းနွင့္တကြ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွန္းခ်က္နွင့္နွမ္းထြက္မကိုက္ခဲ့ေသာ ပြဲျဖစ္သည္ ။ ထိုအရွံုးအတြက္မခံခ်ိမခံသာျဖစ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဦးေန၀င္းသည္လည္းေကာင္း ၊ဦးေန၀င္းသူေကာင္းေျမွာက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္သည္လည္းေကာင္း အရွံုးကိုလက္ခဲခဲ့ၾကသည္ ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္ဆိုလ်ွင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပီး၍ နိုင္သည့္ပါတီက ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျပီးလ်ွင္ တပ္မေတာ္က စစ္တန္းလ်ားသို ့ျပန္ျပီး မူလတာ၀န္ျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတ္ာကာကြယ္ေရးကိုပဲ လုပ္ေတာ့မည္ဟု တိုင္းသိျပည္သိကမၻာသိေၾကျငာခဲ့သည္ ။ ထိုအခ်ိန္အထိ တပ္မေတာ္သည္ အနာဂတ္နိုင္ငံေရးတြင္ဦးေဆာင္သူေနရာကပါ၀င္ေရးဆိုေသာ အယူအဆေပါ ္ထြက္မလာေသးပါ ။ထိုအယူအဆသည္ န.၀.တ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးေစာေမာင္ ကိုဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွနွင့္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ညြန့္တို့ ပူးေပါင္းကာရာထူးမွျဖုတ္ခ်ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားစုေ၀းမိျပီးထြက္ေပါ ္လာသည့္အယူအဆျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွအျဖစ္ကိုယ့္ဘာသာရာထူးတက္ယူျပီး န.၀.တ စစ္အစိုးရအဖြဲ့ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မွေပါ ္ေပါက္လာေသာအယူအဆျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုျဖင့္ နိုင္ငံေရးတြင္တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ေနျခင္းသည္ ဦးသန္းေရြွ၏မူ၀ါဒသာျဖစ္သည္ ။ NLD ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ျပီး ၂ နွစ္အေက်ာ္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန့တြင္အမ်ိဳးသားညီလာခံကိုစတင္က်င္းပခဲ့သည္ ။ ညီလာခံဟုအမည္တပ္ေသာ္လည္း ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ပါ၀င္ရမည့္ ဦးတည္ခ်က္ေျခာက္ရပ္ ဆိုသည္ကို အမ်ားသေဘာတူေဆြးေႏြးျခင္းမဟုတ္ပဲ ထိုစဥ္က န.၀.တ စစ္အစိုးရက သူ့ဘာသာ တဘက္သတ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ အနာဂါတ္နိုင္ငံေရးဦးေဆာင္က႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါ၀င္ေရးဆိုေသာမူမွာလည္း န.၀.တ အဖြဲ့မွ သူ့ဘာသာခ်မွတ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။အေသးစိတ္မူမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္လည္း စစ္အစိုးရအလိုက်သာ ရုပ္လံုးေဖာ္ျပီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေထာက္ခံသေယာင္လုပ္လာခဲ့သည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္ပံုအေျခခံဥပေဒပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ဟန္ျပေရွ့တန္းတင္၍ ဗိုလ္ခ်ုပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွအလိုက်ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ 

အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မွာ တက္ေရာက္လာသူအားလံုး၏ ၁၅ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္နွုန္းသာပါသည္ ။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ထားေသာလက္ညွိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္သမားမ်ားမွာ ၈၄.၇၆ ရာခိုင္နွုန္းပါသည္ ။ အခ်ိဳ့တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပုဒ္မ ၄၃၆ ကဲ့သို့ေသာ ဖြဲ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဤမ်ွမခက္ခဲပဲ ထိုက္သင့္စြာျပင္နိုင္ရန္ေထာက္ျပေဆြးေနြးၾကေသာ္လည္း ညီလာခံကလက္မခံခဲ့ေပ ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ NLD က ညီလာခံသဘာပတိထံ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ားေတာင္းဆိုခဲ့ျပီးေတာင္းဆိုခ်က္မရေသးမီညီလာခံမတက္ေရးမူကိုအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ ။ ဤတြင္ စစ္အစိုးရအၾကိဳက္ေတြ ့သြားျပီးသဘာပတိအားခြင့္မတိုင္ပဲ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္မွုျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားထုတ္ပယ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသည့္ညီလာခံမွာ ျပည္သူ က ၉၀ ရာခိုင္နွုန္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့သူအမ်ားစုမပါ၀င္ေတာ့ပဲ လက္ညွိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္အမ်ားစုသာက်န္ေတာ့ေသာညီလာခံဟန္ျပၾကီးျဖစ္သြားပါေတာ့သည္ ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ညီလာခံျပီးလ်ွင္ ဖြဲ့စည္းပံုေရးဆြဲျပီးအာဏာလြွဲေပးရမွာမလုပ္ခ်င္ေသာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဟိုလိုလိုသည္လိုလိုျဖင့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၁၉၉၅ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့မွစကာ ရက္အကန့္အသတ္မရွိရပ္ဆိုင္းလိုက္ေလ၏ ။ အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးသန္းေရြွသေဘာထားမွာ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြဘာေတြဆြဲမေနပဲ တိုင္းျပည္ကို စစ္အစိုးရအမည္ခံ၍ သူကိုယ္တိုင္တထီးတနန္းမင္းလုပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနရန္ျဖစ္သည္ ။ မတတ္သာ၍ ဆင္းသြားရသည့္အခါ စစ္အစိုးရရွိေနသလိုပင္ တပ္မေတာ္ကသီးျခားအာဏာရွိေနေစရန္ အခန္း (၇) တပ္မေတာ္ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၃၃၇ မွ ၃၄၄ အထိလည္းေကာင္း ၊လြွတ္ေတာ္မ်ားတြင္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းပါ၀င္ေရး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၊ ။ပုဒ္မ ၁၄ အရ လြွတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန့္အပ္ပိုင္ခြင့္ ၊ ပုဒ္မ ၁၇(ခ) အရ အစိုးရအဖြဲ ့တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ ကာကြယ္ေရး၊လံုျခံဳေရး၊ နယ္စပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကအမည္စာရင္းတင္သြင္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါ၀င္ခြင့္ကိုလည္းေကာင္း၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ သမၼတေလာင္းတဦးပါ၀င္ခြင့္ရေနေစေရးျပဌာန္းခ်က္ကိုလည္းေကာင္း ၊ န.၀.တ ၊ န.အ.ဖ အဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္အေရးမယူေစရဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ပုဒ္မ ၄၄၅ ကိုလည္းေကာင္း ၊ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုတပ္မေတာ္မပါပဲျပင္ဆင္၍မရေအာင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကိုလည္းေကာင္း ဦးသန္းေရြွက အမ်ိဳးသားညီလာခံမွတဆင့္ ဥပေဒအၾကံေပးမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ၁၉၉၃ မွ ၂၀၀ရ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့ အတြင္း အခ်ိန္ ၁၄ နွစ္ေက်ာ္္ယူ၍ ဆင္ၾကံၾကံကာ တီထြင္ျပဌာန္းခဲ့သည္ ။ ဥပေဒေဘာင္၀င္ေအာင္ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ ရက္ေန့တြင္ ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲကိုက်င္းပခဲ့သည္ ။ ျပည္သူလူထု ၉၂.၄ ရာခိုင္နွုန္းကေထာက္ခံခဲ့သည္ဟုေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ထို ၉၂.၄ ရာခိုင္နွုန္းရလာဒ္ဘယ္လိုရသလဲဟူေသာမဲေရတြက္မွု၌ ပြင္းလင္းျမင္သာမွု မရွိခဲ့သလို ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားလဲမရွိခဲ့ေပ ။ ၅၁.၄ သန္းသာတကယ္ရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လူဦးေရမွာလည္းထို ၂၀၀၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ သန္း ၆၀ ရွိသည္ဟူေသာအခ်က္ကိုအတည္ယူကာဆုပ္ကိုင္က်င္းပခဲ့ျခင္းက ေထာက္ျပစရာအခ်က္တခုျဖစ္ခဲ့သည္ ။ မည္သို ့ဆိုေစ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အျပတ္အသတ္အနိုင္ရခ်ိန္မွစကာ အခ်ိန္ယူ ၾကံစည္လာခဲ့ေသာ ဖြဲ့စည္းပံုဥပေဒကို ၁၅ နွစ္အၾကာတြင္ ဦးသန္းေရြွ၏လိုအင္ဆႏၵအတိုင္းအတည္ျဖစ္ျပီဟုေၾကျငာနိုင္ခဲ့သည္ ။ 

ထိုဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ နိုင္ငံအတြင္း၀ယ္ သီးျခား အဖြဲ့အစည္းၾကီးတခုလိုျဖစ္လာပါေတာ့သည္ ။ ပုဒ္မ ၃၃၈ နိုင္ငံေတာ္အတြင္း၇ွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမွုေအာက္တြင္ရွိရမည္ ဆိုသျဖင့္ မည္သည့္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမွာမွမရွိေသာ ရဲတပ္ဖြဲ့သည္ စစ္တပ္၏လက္ေအာက္သို ့က်ေရာက္သြားေတာ့သည္ ။ ထို့အျပင္လက္နက္ကိုင္ထားေသာ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္းတပ္မေတာ္လက္ေအာက္သို ့ေရာက္သြားေလ၏  လြွတ္ေတာ္ အရပ္သားသမၼတၾကီးဦးထင္ေက်ာ္၏လက္ေအာက္တြင္ရွားရွားပါးပါးရိွေနေသာ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၀န္ထမ္းမ်ားပင္ သစ္ေမွာင္ခိုသမားမ်ားကိုဖမ္းဆီးရန္လက္နက္ကိုင္ရမည္ဆိုပါက ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈ အရ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းပင္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္သို ့က်ေရာက္ရမည့္အျဖစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနေပ၏ ။ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀(ခ)အရ တပ္မေတာ္သည္တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥအားလံုးကိုလြတ္လပ္စြာစီမံခန့္ခြဲ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္၇ွိသည္ ဟုျပဌာန္းထားသျဖင့္ စစ္တိုက္ျခင္း ၊စစ္ရပ္စဲျခင္း၊ တပ္မ်ားပို ့ေဆာင္ျခင္း၊တပ္ျဖန့္ျခင္း၊ တပ္မ်ားရုပ္သိမ္းျခင္း ၊ စစ္အသံုးစားရိတ္အသံုးျပဳျခင္း၊စာရင္းစစ္ျခင္းမ်ားအားလံုတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတမွာလည္းအာဏာမရွိ ၊ ျပည္သူ့လြွတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလြွတ္ေတာ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္မွာလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္ ။ တရားစီရင္ေရးတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူၾကီးမ်ားသည္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလြွတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္လည္းေကာင္း တပ္မေတာ္အေပါ ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အာဏာမရွိ ။ ပုဒ္မ ၃၄၃(ခ)အရတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏အဆံုးအျဖတ္သည္အျပီးအျပတ္ျဖစ္သည္ ဟုျပဌာန္းထားေပသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္ သမၼတ ၊လြွတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလြွတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တည္းဟူေသာ အုပ္ခ်ုပ္ေရး၊ဥပေဒျပဳေရး၊တရားစီရင္ေရးဟူေသာ အာဏာသံုးမ်ိဳး (၀ါ) မ႑ိဳင္သံုးရပ္၏ထိမ္းခ်ဳပ္မွုေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေနေသာ သီးသန္ ့အဖြဲ့ၾကီးျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရနွစ္ခုရွိေနသည့္သဖြယ္ အစိုးရကသပ္သပ္ ၊တပ္မေတာ္ကသပ္သပ္ လိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္တပ္မေတာ္က၀င္ပါေသာ္လည္း တပ္မေတာ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ့က၀င္ပါလို့မရ ၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္တပ္မေတာ္မွ၀င္ပါေသ္ာလည္း တပ္မေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳေရးက၀င္ပါ၍မရ ၊ တရားစီရင္ေရးတြင္ မူအားျဖင့္တပ္မေတာ္က၀င္မပါ ။ထိုနည္းတူ တပ္မေတာ္တြင္တရားစီရင္ေရး (ျပည္ေထာင္စုတရားလြွတ္ေတာ္)က၀င္ပါ၍မရ ။ ထို့ေၾကာင့္တပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ရွုေထာင့္နွင့္ပဲၾကည့္ၾကည့္ သီးျခားကင္းလြတ္ေသာအဖြဲ့အစည္းတခုလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။နိုင္ငံတနိုင္ငံထဲတြင္ အစိုးရနွစ္ဖြဲ့ရွိသလိုျဖစ္ေနပါသည္ ။ 

 မၾကာမီလတ္တေလာ (၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္)က ျပည္သူ ့လြွတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေနြးခဲ့ေသာအေၾကာင္းအရာတခုက ဤအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုမီးေမာင္းထိုးျပေန၏ ။ တနိုင္းျမိဳ့နယ္နွင့္ ဖားကန္းျမိဳ့နယ္တို့တြင္ တရားမ၀င္ ေရြွေမွာ္မ်ား ၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားရွိ၏ ။ထိုေရြွေမွာ္နွင့္ပယင္းေမွာ္မ်ားတြင္ တရာမ၀င္တူးေဖာ္ေနသူမ်ားရွိ၏ ။ ျပသနာမွာထိုတရားမ၀င္တူးေဖာ္ေနမွုမ်ားကိုမည္သည့္အဖြဲ့က မည္သို ့ကိုင္တြယ္မည္နည္းဟူေသာ အာဏာျပသနာျဖစ္၏ ။ ထိုေဒသတြင္ အာဏာရွိသူသံုးဖြဲ့ရွိေန၏ ။ ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ ေရြွေမွာ္မ်ား၊ ပယင္းေမွာ္မ်ားကို တူးေဖာ္ခြင့္ျပဳကာ အခေၾကးေငြတရားမ၀င္ေကာက္ခံေနေသာ KIA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့ ။ ထိုအဖြဲ့မွာလက္နက္ကိုင္ထားသျဖင့္လက္ေတြ ့တြင္တစိတ္တပိုင္းအာဏာရွိသည္ ။ေနာက္တဖြဲ့မွာတပ္မေတာ္ျဖစ္သည္ ။တပ္မေတာ္သည္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရးစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ၊ သယံဇာတကာကြယ္ေရးရွုေထာင့္မွ ဖမ္းဆီးနွိမ္နွင္းသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အၾကီးဆံုးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အစည္းျဖစ္သျဖင့္ လက္ေတြ ့တြင္အာဏာရွိေနသည္ ။ တဖန္ဥပေဒရွုေထာင့္မွၾကည့္လ်ွင္ ထိုေဒသမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမထဲတြင္တည္ရွိျခင္း ၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မာရွယ္ေလာေၾကျငာထားသည့္ေဒသမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရနွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာနတို့၏ အာဏာစက္ေအာက္တြင္ရွိေပသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ထိုေရြွေမွာ္ ၊ပယင္းေမွာ္ စေသာေနရာမ်ားမွာ အာဏာစက္သံုးစက္ အဖြဲ့အစည္းသံုးရပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ေရာက္ေနပါသည္ ။ KIA သည္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမ၀င္ေသးေသာအဖြဲ့ျဖစ္ေနသျဖင့္အာဏာပိုင္အျဖစ္တရား၀င္မွု မရွိပါ ။ က်န္သည့္အဖြဲ့နွစ္ဖြဲ့ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ (အစိုးရ) ၏တာ၀န္ယူမွုအပိုင္းတြင္ အာဏာအားျပိဳင္မွုျဖစ္လာေနပါသည္ ။ထိုသို့ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ တပ္မေတာ္အေပါ ္အလြန္အက်ြံအာဏာအပ္နွင္းထားမွုမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ။ ျပသနာျဖစ္လာလ်ွင္ အစိုးရကတပ္မေတာ္ကို အမိန့္ေပးနိုင္သည့္ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသာရွိခဲ့မည္ဆိုပါက သမၼတသည္ (သို့မဟုတ္ )ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ (သို့မဟုတ္)  သယံဇာတနွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီးသည္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းမွူး ၊တပ္မွူးမ်ားကို အမိန့္ေပးျပီးသြားေရာက္ေျခမွုန္းစစ္ဆင္ေရး၀င္ခိုင္းလိုက္လ်ွင္ ကိစၥေခ်ာေမာစြာျပီးမည္ျဖစ္သည္ ။ လြွတ္ေတာ္သို့ပင္ေရာက္လာစရာမရွိေပ ။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံစစ္စစ္တြင္ အရပ္သားအစိုးရ၏ညြွန္ၾကားမွုေဘာင္ကိုေက်ာ္၍တပ္မေတာ္က ကိုယ့္သေဘာနွင့္ကိုယ္စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရိုးမရွိေပ ။ ယခုေသာ္ကားထိုေဒသမွေရြွတူးေဖာ္သူမ်ား ၊ပယင္းတူးေဖာ္သူမ်ား ၁၀ ရက္အတြင္း ထြက္ခြာသြားၾကရန္ တပ္မေတာ္မွအေၾကာင္းၾကားစာထုတ္ျပန္ကာ ရဟတ္ယာဥ္ေပါ ္မွစာမ်ားၾကဲခ်ခဲ့မွုျဖစ္ပြားခဲ့ေလသည္ ။ ထိုသို ့အမိန့္ထုတ္ျပန္မွုေၾကာင့္ တနိုင္းျမိဳ့နယ္ပယင္းေရြွေမွာ္ဘက္မ်ားတြင္စီးပြားရွာလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ေဒသခံမ်ားနွင့္ ေရြွ ့ေျပာင္းေနထိုင္သူ သိန္းဂဏန္းမွာျဖစ္သလိုထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရျခင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဖြင့္ေပး၍ေနထိုင္ေစျခင္း စသည့္အျဖစ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားမွာ အစိုးရကိုလက္ညွိဳးထိုး အျပစ္ပံုခ်ၾကသည့္အတြက္ အစိုးရပံုရိပ္ထိခိုက္ေၾကာင္း ၊ထို့ျပင္ KIA နွင့္ လည္းတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ရြာသူရြာသားမ်ားေၾကာက္လန့္ကာမိသားစုတကြဲတျပားထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရပါေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနာမဲဆႏၵနယ္မွဦးအင္ထံုခါးေနာ္ဆမ္ကေျပာသည္ ။ထိုသူကဆက္လက္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့အေနျဖင့္ ျမိဳ့ ၊ရပ္ရြာတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျပီး တ၇ားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္တာ၀န္နွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ့မွၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို့မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအားတာ၀န္ေပးၾကပ္မတ္ေစျခင္းသည္ ဆီေလ်ွာ္မွန္ကန္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေပ၏။ ဒါသည္လြွတ္ေတာ္ဘက္ကတာ၀န္ရွိသူမ်ားလြွတ္ေတာ္တြင္တရား၀င္အဆိုတင္ျပီး ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

   တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္းျပန္လည္ေခ်ပ၏ ။တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ဒုတိယဗိုလ္မွူးၾကီး စိုးျမင့္ေအာင္ကလည္းတပ္မေတာ္အေနျဖင့္နိုင္ငံေတာ္၏သယံဇာတမ်ားဆံုးရွံုးမွုမရွိေစေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမွုမရွိေစေရးတို့အတြက္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါအတိုင္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုအမိန့္ေစာင့္စရာမလိုပဲ ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေနြးခဲ့၏ ။ ဤကိစၥတြင္ နွစ္ဘက္စလံုးသူ ့ရွုေထာင့္နွင့္သူမွန္ေနတာေတြ ့ရ၏ ။ လြွတ္ေတာ္ကိုယ္စားးလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ထားသျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားေျပာေပးရန္တာ၀န္ရွိေပ၏ ။ တပ္မေတာ္ကလည္းသူတို့စစ္ဆင္ေရးလုပ္ျခင္းသည္ မည္သူ ့အမိန့္မွခံစရာမလို (ေျပာခ်င္သည္က အရပ္သားအစိုးရကိုအမိန့္ခံစရာမလိုဟုေျပာလိုရင္းျဖစ္ပံုရသည္ ) ဟုဆို၏ ။ နွစ္ဘက္စလံုးမွန္ေနလ်ွင္ မွားေနသည္က ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္ ။ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံအားလံုးေလာက္နီးပါးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအစိုးရ အခြင့္အမိန့္မရပဲ ကိုယ့္သေဘာနွင့္ကိုယ္ စာရြက္မ်ားၾကဲခ်ကာ လူမ်ားကိုေျပာင္းေရြွ ့ေစျခင္း ၊ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ျခင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ ။ ၂၀၀၈ ဥပေဒအရဆိုလ်ွင္ေတာ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေပသည္ ။ ထို့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရနွစ္ရပ္ရွိသလိုျဖစ္ေနသည္ဟု စာေရးသူဆိုျခင္းျဖစ္သည္ ။ 

မၾကာေသးမီက ANP ပါတီမွ ဦးေအးေမာင္နွင့္အဖြဲ ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွူးၾကီးမင္းေအာင္လွိုင္ကိုသြားေတြ ့ျပီးရခိုင္ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားကိုတိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ ။ တကယ္ေတာ့ ဦးေအးေမာင္သြားေတြ ့သင့္သည္မွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ (သိုမဟုတ္ ) ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္ ။ သို့ေသာ္အစိုးရတြင္ တပ္အင္အားမရွိေၾကာင္းဦးေအးေမာင္သိသျဖင့္ တပ္အင္အား၇ွိေသာ တပ္ခ်ဳပ္ကိုပဲသြားေတြ့ျခင္းျဖစ္မည္ ။ ဤအျဖစ္အပ်က္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ့နွစ္ဖြဲ ့ရွိသလိုျဖစ္ေနျခင္းကိုမီးေမာင္းထိုးျပေန၏ ။ ထို ၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအၾကပ္အတည္းအားျပင္ကိုျပင္ၾကရေပလိမ့္မည္ ။ မျပင္နိုင္ပဲ အေပါ ္ယံျပံဳးျပကာ ရင္ၾကားေစ့ရန္ၾကိဳးစားပါက မည္သို့မ်ွေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ ။ ခံစရာရွိေတာ့ ျပည္သူမ်ားကေရွ ့ဆံုးမွခံၾကရစျမဲျဖစ္သည္ ။ ျပည္သူလူထုသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္အျမဲတမ္းေျမစာပင္ လိုအနင္းခံဘ၀မွာပဲ ရွိၾကဆဲျဖစ္သတည္း ။

သရ၀ဏ္(ျပည္)   

ေစာင့္ၾကည့္ News Watch ဂ်ာနယ္
၁၈.၈.၂၀၁၇

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post