ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခအေန ႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမ်ား အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ရွင္းလင္း


အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၁ ရက္(ဆင္ဟြာ)

    ရခုိင္ျပည္နယ္ အေျခအေန ႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ ့၏ အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ အေျခစုိက္ သံတမန္မ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့အစည္း မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ယေန ့ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ ့ရွိ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာန၌ ေတြ ့ဆုံ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိသုိ ့ရွင္းလင္းစဥ္ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွိပါက တရား ဥပေဒ အရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ျပည္သူလူထု အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ လက္ခံ ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၊ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ဳိးေစ့ခ်ရန္ ႀကဳိးပမ္းမႈသည္ ေဒသတြင္း သာမက ေဒသ ျပင္ပ အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိခုိက္ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ႏွင့္ သံတမန္မ်ား ၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ အစည္း မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ ့ဆုံစဥ္(ဆင္ဟြာ)
ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အားလုံး၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ သဟဇာတ ရွိေရး ၊ တရား မွ်တေရး ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး တုိ ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ အားသြန္ခြန္စုိက္ ႀကဳိးပမ္းေနျခင္းကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ ၊ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ေထာက္ခံ ကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္ ေပးအပ္ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္ အမ်ားအျပားကုိ အခ်ိန္မဆုိင္းဘဲ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္ ထားေၾကာင္း ႏွင့္ အခ်ဳိ ့ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဒသႏၱရ အေျခအေန ႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြ ဆက္စပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအနက္ လတ္တေလာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိေသာ ေက်ာက္ျဖဴ ၊ စစ္ေတြ ၊ ရမ္းၿဗဲ တုိ ့ရွိ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္ေရး အတြက္ စီစဥ္လ်က္ ရွိျခင္း ၊ မီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ သတင္း ရယူႏုိင္ေရး ၊ ICRC မွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအား သြားေရာက္ခြင့္ ရရွိေရး ၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား တုိးျမႇင့္ ေပးႏုိင္ေရး ၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပုိမုိ တုိးတက္ ျမန္ဆန္ေစေရး တုိ ့အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း စသည့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢဳိလ္ ဦးေသာင္းထြန္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ၏ သိမ္ေမြ ့ နက္နဲေသာ သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရး ကိစၥကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ၊ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးမႈ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ျခင္းကုိ ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ ေရရွည္ ေျဖရွင္း ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြေရး တုိ ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)