စ ေတာ့ ရွယ္ ယာ အမ် ဳိးအစား (၃) မ် ဳိး


လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာမွာ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလာတဲ့ Stock Exchange ဆုိတာကေတာ့ Economic System (စီးပြားေရးစနစ္) မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Market Capitalism (ေစ်းကြက္အရင္းအႏွီးစနစ္) ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ စေတာ့ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေဆာင္ရြက္ရာမွာ စေတာ့အမ်ိဴးအစားမ်ားကို သိဖို ့ဆုိတာအေရးၾကီးလာပါတယ္။
Stock စေတာ့ အမ်ိဴးအစား(3) မ်ိဳးရိွပါတယ္။
1. Income Stocks လို ့ေခၚတဲ့ (ပံုမွန္၀င္ေငြ စေတာ့)
2. Growth Stocks လို ့ေခၚတဲ ့(တိုးပြားနန္း စေတာ့)
3. Value Stocks လို ့ေခၚတဲ ့(ေစ်းနိမ့္ စေတာ့) တို ့ျဖစ္ပါတယ္။
( 1 ) Income Stocks ( ပံုမွန္၀င္ေငြ စေတာ့)
အမ်ားပိုင္ ကုမၼဏီအမ်ားစု က ႏွစ္စဥ္ စာရင္းခ်ဳပ္ျပီး အျမတ္အရံွဴး စာရင္း၊ ေငြ၀င္ ေငြထြက္ စာရင္း တို ့ကို ျပည္သူ ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ ရပါတယ္။ ကုမၼဏီ အေန နဲ ့ရလာတဲ ့အျမတ္ေငြကို ကုမၼဏီ ရဲ ့လုပ္ငန္း မွာ ျပန္လည္ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံ ႏိုင္သလုိ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ ေတြကို အျမတ္ေငြ ခြဲေ၀ေပးနိုင္ပါတယ္။ ကုမၼဏီ ငယ္အမ်ားစု က ရရိွလာတဲ ့အျမတ္ေငြကို မ်ားေသာအားျဖင္ ့ျပန္လည္ ျမဳပ္ႏွံ လို တဲ ့အတြက္ ခြဲေ၀ေပးေလ့မရိွေပမယ္ ့ကုမၼဏီ ၾကီးအမ်ားစု ကေတာ့ သူ ့ရဲ ့ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ေတြထံ အခ်ိဴးက် ခြဲေ၀ေပးပါတယ္။ အဲဒီ ခြဲေ၀ေပးတဲ ့ေငြ ကို Dividend ခြဲေ၀ေငြ လို ့ေခၚပါတယ္။
ပံုမွန္၀င္ေငြရရိွလိုတဲ ့ရင္းႏွီးျမ်ပ္ၽႏွံမွူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဒီလိုပံုမွန္၀င္ေငြေပးတဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ိဴး၀ယ္ထားေလ့ရိွပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္နန္းရသလဲ ဆိုတာကေတာ့ သင္ ့ရဲ ့ေရြးခ်ယ္မွူအေပၚမွာမူတည္ျပီး 4% က ေန 10% ထိရိွႏိုင္ပါတယ္။ ေရနံကုမၼဏီ ၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ ့ကေနဒီရန္ပိုင္ ERF စေတာ့ ဆိုရင္ 10% နီးပါးေလာက္ Dividend ေပးျပီး ထူးျခားတာကေတာ့ သူက လစဥ္ အျမတ္ေငြခြဲေ၀ေပးျခင္းပါ။ ဒီ ပံုမွန္၀င္ေငြ စေတာ့ မ်ား အေၾကာင္း ကို ကြ်န္ေတာ္ ေနာက္ပိုင္း မွာ အက်ယ္ရွင္းျပျပီး ဒီလို စေတာ့မ်ိဴး၀ယ္ထားယံု နဲ ့ဘာမွ လုပ္စရာမလို ပဲ ဘယ္လို ပံုမွန္၀င္ေငြရရိွေအာင္ လုပ္မလဲ ဆိုတာ ကို ေရးျပီး ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္။
( 2 ) Growth Stocks (တိုးပြားႏႈန္း စေတာ့)
ဒီစေတာ့ မ်ိုဴးကေတာ့ ကိုယ္၀ယ္ထားတဲ ့အရင္းအေပၚမွာ အျမတ္ေငြ ရရိွေစပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူအမ်ားစုက ဒီလို စေတာ့ မ်ိဴးကို ရွာျပီး ၀ယ္ယူရင္း ႏွီးေလ့ရိွပါတယ္။ ဘာလို ့လဲဆိုေတာ့ စေတာ့အမ်ိဴးအစာ သံုးမ်ိဴးရိွရာအနက္မွာ ဒီအမ်ိဴးအစားက အျမတ္ေငြ အမ်ားဆံုးေပးေလ့ရိွလို ့ပါ။ ဒီလို စေတာ့ကို ၀ယ္ထားယံုနဲ ့အျမတ္ေငြ ဘယ္လို ရသလဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ္၀ယ္ထားတဲ ့စေတာ့ ကေစ်းတက္လာလို ့ပါပဲ ။ ကုိယ္၀ယ္တုန္းက ဥပမာ $6 ဆိုပါစို ့။ ကိုယ္က အစုရွယ္ယာေပါင္း 500 ခု ၀ယ္လိုက္တယ္ဆိုပါစို ့။ ေနာက္ 3လ ေလာက္ၾကာေတာ့ ကိုယ္၀ယ္ထားတဲ ့စေတာ့ က 6 က်ပ္ကေန $12 က်ပ္ထိေစ်းတက္သြားတယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္တဲ ့ရွယ္ရာေပါင္း 500 ကို သာျပန္ေရာင္းလိုက္မယ္ ဆိုရင္ ကိုယ္ျမဳပ္နွံထားတဲ ့ေငြပမာဏရဲ ့နွစ္ဆ ျပန္ရမွာေပါ့။ ကိုယ္ က ေငြ သိန္း 300 နဲ ့စတယ္ ဆိုရင္ လပိုင္းအတြင္း ဘာမွ သိပ္လုပ္စရာမလိုပဲ ေငြ သိန္း 600 ရမယ္ ဆိုတဲ ့သေဘာေပါ့။ ဒီ လိုရဖို ့ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ ဥပမာျပသေလာက္ မလြယ္ေပမယ္ ့ ျဖစ္နိင္ေခ်အတြင္းမွာရိွပါတယ္။
( 3 ) Value Stocks (ေစ်းနိမ့္စေတာ့)
အမွန္တကယ္ေတာ့ ေစ်းနိမ့္စေတာ့၊ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း စေတာ့ မ်ိဴးကို ေျပာတာပါ။ ဒါေပမယ္ ့ေပါေခ်ာင္ေကာင္း စေတာ့ ဆိုတာကေတာ့ လုပ္ငန္းအလားအလာအားနည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ လုိေငြျပ-ေငြလုိမႈမ်ားသည္ျဖစ္ေစ၊ Broker မ်ား၏ ေစ်းကစားမႈျဖစ္ေစ၊ ေရာင္းလုိအားမ်ားေနသည့္ စေတာ့မ်ားျဖစ္ေစ စတဲ့ Stock ေစ်းကြက္အတြင္းမွ တခ်ိဳ႕ေသာ စေတာ့ မ်ားကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
Stock စေတာ့ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ (ေရာင္းခ်သူ) – (ပြဲစား) – (၀ယ္ယူသူ) – (ထိန္းခ်ဳပ္သူ) စတဲ့ အဓိက ပါ၀င္ေနမႈ (၄) မ်ိဳး၏ အေပၚမူတည္ၿပီး ေဖာ္ျပထားေသာ စေတာ့ အမ်ိဳးအစားေတြကုိ တြက္ခ်က္သုံးသပ္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းတြင္ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္ေစဖုိ႔ မွ်ေ၀ေရးသားလွ်က္။

ျမန္မာ့ပထမဆုံးေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ Websit မွၿဖန္ ့ျဖ ူးသည္
http://www.entrepreneursme.com/article-detail/2371
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)