Latest News

Friday, February 10, 2017

ဒိုင္ပီသစြာ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ မွ်မွ်တတ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ရန္လို


" ဒိုင္ " ေနရာတြင္ရွိေသာသူမ်ားသည္ " ဒိုင္ပီသရန္လို "

အားကစားပြဲမ်ားတြင္ "ဒိုင္ " သည္ လြန္စြာအေရးပါေသာ ေနရာ၌ရွိသည္။ ၎တို႔၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အသင္းမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ႐ံုသာမက ပြဲၾကည့္ပရိသတ္မ်ားအေပၚ ၌လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ "ဒိုင္ " မ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ မွ်တမႈရွိရန္လိုသည္။ "ဒိုင္ " သည္ ႏွစ္ဖက္အသင္း၏ မ်က္ႏွာကိုမၾကည့္ဘဲ ၿပိဳင္ပြဲ၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာၾကည့္ၿပီး ယင္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီသာ ဆံုးျဖတ္ၾကရသည္။ သို႔မွသာ " ဒိုင္ပီသေသာသူမ်ား " ျဖစ္ၾကေပမည္။

ကမၻာ့ဒိုင္ျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးကို ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စစ္၏ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္မွ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားကိုကယ္တင္ရန္၊ ႏိုင္ငံႀကီးငယ္မဟူ အခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူရရွိေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွ ယေန႔တိုင္ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာရွိခဲ့ရာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစု၏ သံုးသပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အျငင္းပြားမႈ တစ္စံုတစ္ရာရွိလာပါက ကုလသမဂၢ၏ အခန္းက႑ေမွးမွိန္သြားၿပီး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွင့္ အင္အားငယ္ႏိုင္ငံတို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားပါက အင္အားငယ္သည့္ႏိုင္ငံ၏ အခန္းက႑ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကမၻာ့အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢ၏အသံၾသဇာသည္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအတြက္ တုိးတိတ္လွၿပီး ႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ " ေရနစ္ရာ၀ါးကူထိုး " ဆုိသကဲ့သို႔ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံမ်ား ထြက္ေပၚလာတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးလား ဘဂၤါလီအခြင့္အေရးလား

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR) က ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ Interview with Rohingyas Fleeing from Myanmar Since 9 October 2016 ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာ၏ေခါင္းစဥ္မွာပင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အစဥ္တစ္စိုက္ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ သံုးစြဲမႈမျပဳရန္ေမတၱာရပ္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ ‘ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ’ ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးႏႈန္းထားသည္ကို ဦးစြာသတိျပဳမိသည္။ အမွန္စင္စစ္ “ ဘဂၤါလီ ” အျဖစ္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ား အထင္အရွားရွိသူတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလဇစ္ျမစ္တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစရန္ အတုအေယာင္ လိမ္ညာဖန္တီးမႈမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမွန္ကိုအမွန္အတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ခ်က္၊ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ အစီရင္ခံစာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခါင္းစဥ္တပ္သံုးစြဲျခင္းသည္ပင္ မွန္ကန္မွ်တမႈရွိပါရဲ႕လား၊ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဗန္းျပၿပီး ဘဂၤါလီအေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္လိုပါသည္။

“သမိုင္း”ဟူသည္ လိမ္ညာ၍မရပါ။ ေျပာင္းျပန္လွန္၍ မရပါ။ “ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ” ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို အသက္သြင္းရန္ ဖဆပလေခတ္ ဘူးသီးေတာင္အမတ္ အဗၺဒူဂါဖားဆိုသူက တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ Guardian ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ စတင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ အဗၺဒူဂါဖားကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုသူ မသမာသူအႀကံသမားမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားကို ရခိုင္ေဒသ၌ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္ခုအသြင္ျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကို မုသာ၀ါဒမ်ားစြာအသံုးျပဳ၍ ပံုေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ခုိင္လံုသည့္ သမိုင္းအေထာက္အထား တစ္ခုမွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ကိုလိုနီေခတ္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရလက္ထက္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားလူမ်ိဳးမ်ား၌ အိႏိၵယအစုတြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဟုသာ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းမ်ားတြင္လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မပါရွိျခင္းက ထင္ရွားသည့္ သမိုင္းသက္ေသ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

မွ်တမႈမရွိသည့္ အစီရင္ခံစာ၏အစပ်ိဳးမႈ

OHCHR ၏ အစီရင္ခံစာအား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇားခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၂ ခု၊ ယာယီေနရာတစ္ခုႏွင့္ ရြာ ၅ ရြာရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသူအမည္ခံ ဘဂၤါလီမ်ားအား ေမးျမန္း၍ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ရွိသည့္ ကိန္းဂဏန္းအေရအတြက္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေရအတြက္အရ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၎တို႔အေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္စုစုေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၈ သိန္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ က်ီးကန္းျပင္အေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ငါးခူရႏွင့္ ကုိးတန္ေကာက္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအား ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အုပ္စု ၂၀၀ ဦးခန္႔က ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္၍ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လက္နက္ ၆၅ လက္ႏွင့္္ ခဲယမ္းအမ်ားအျပား သိမ္းယူသြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ ၆၆၀၀၀ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၍ ယင္းပမာဏမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီစုစုေပါင္း၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက်န္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကို မလိုလားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္လိုသည့္ ဘဂၤါလီ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားသာ ေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရခိုင္၊ ဗမာ၊ ၿမိဳ၊ ခမီး၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္ အစရွိသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယင္းေဒသတြင္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံေရာက္ ဘဂၤါလီေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ထဲမွ အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္အေပၚေမးျမန္း၍ အစီရင္ခံစာေရးသားသူသည္ တရားမွ်တမႈရွိပါ၏ေလာ၊ သမာသမတ္က်မႈရွိပါရဲ႕လားဟု ဦးစြာ စဥ္းစားသံုးသပ္မိပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေမးျမန္းခံရသူမ်ား၏ ေနရပ္မ်ားမွာလည္း ၾကက္႐ိုးျပင္၊ ၀ါးပိတ္၊ ငါးစားၾကဴး၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း၊ ေရခတ္ေခ်ာင္းခြဆံုႏွင့္ ဓါႀကီးဇားစသည့္ ရြာမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အစက က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ဘဂၤါလီမ်ားသာျဖစ္ေနသည္ကလည္း စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ား တန္ဘိုးထားလိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္

OHCHR အစီရင္ခံစာကို ေရးသားသူမ်ားသည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးထားၿပီး ေလးစားလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ျပ႒ာန္းထားရွိပါသည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ Code of Ethics for United Nations Personnel တြင္ သစၥာရွိမႈ(Loyalty)၊ သမာသမတ္က်မႈ (Inpartiality)၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ(Integrity)၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ(Accountability)ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ ေလးစားလိုက္နာမႈ(Respect for Human Rights) စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကင္းျခင္း၊ ဘက္လိုက္မႈကင္းျခင္းတို႔လည္းရွိရန္ သတ္မွတ္ထား ပါသည္။ သမာသမတ္က်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္းျပ႒ာန္းထားပါသည္-

Impartiality - United Nations personnel, in the performance of their official duties, shall alwalys act with impartiality, objectivity and professionalism. They shall ensure that expression of personal views and convictions does not compromise or appear to compromise the performance of their official duties or the interests of the United Nations. They shall not act in a way that unjustifiably could lead to actual or perceived preferential treatment for, or against particular individuals, groups or interests.

OHCHR ၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အစီရင္ခံစာေရးသားသူတို႔မွာ ၎တို႔လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္၍ အမုန္းတရားမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွစ္ရပ္အနက္မွ တစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား၊ ၎အထဲမွ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပတ္သက္ေနႏိုင္ေသာ လူနည္းစုမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကိုသာ အစီရင္ခံစာအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းသည္ သမာသမတ္က်မႈမရွိဘဲ ဘက္လိုက္သည့္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ တစ္ဖက္မွရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတို႔ထံမွ ရရွိႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အစုိးရဘက္မွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုး စဥ္းစားသံုးသပ္၍ ေရးသားသင့္ၿပီး သတင္းအမွားမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းမွ လူနည္းစုတစ္စု၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာေရးသားျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ား၏ က်င့္၀တ္သိကၡာကို အႀကီးအက်ယ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔၏စိတ္ရင္းျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ ႐ိုေသေလးစားျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ စကားပံုရွိသည္။ ၎မွာ “ ဘုတ္ကုိက်ီး႐ိုေသ၊ က်ီးကိုဘုတ္႐ိုေသ ”ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကင္းေသာ OHCHR ၏ အစီရင္ခံစာအတြက္ စာေရးသူ၏အျမင္မွာ (ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ အျမင္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီႏိုင္ပါသည္) ေလးစားဖြယ္ရာမရွိဟူ၍သာျဖစ္ပါသည္။

OHCHR ၏ အစီရင္ခံစာပါအေၾကာင္းအရာမ်ား

OHCHR ၏ အစီရင္ခံစာအား ေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အစီရင္ခံစာအား အေၾကာင္းအရာ ၉ ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အေၾကာင္းအရာဆိုေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေကာက္က်စ္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ကြပ္မ်က္ျခင္း(Executions) ၊ လက္စေဖ်ာက္ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ျခင္း (Enforced Disapperance) ၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း(Rape)၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း(Torture)၊ ဥပေဒမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း (Arbitrary Detention)၊ ေဆး၀ါးကုသမႈမရွိျခင္း(Lack of Medical Care)၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္း(Destruction of Property)၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္သိမ္းယူျခင္း(Looting and Occupation)၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း(Discaimination) ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္႐ႈရသည္မွာ စြပ္စဲြခံရသည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားမဆိုထားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ပင္ သည္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားကို ငါတို႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ လုပ္ပါ့မလားဟုပင္ ေတြးထင္မိပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ ၎တို႔ယူေဆာင္သြား ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား အျမန္ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရရွိေစရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္း၍ နယ္ေျမရွင္းလင္းျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထုတ္ျပန္ေနသည့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားသတင္းႏွင့္ ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရပါသည္။ ထိုသို႔ထုတ္ျပန္သည့္သတင္းမ်ား အရ ယင္းလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္သူမ်ားက ေစာင့္ႀကိဳတိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ခတ္ျခင္း၊ အင္အားသံုး၍ ၀ိုင္းပတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က်ဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္းကိုလည္း ၾကားသိရပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လံုၿခံဳေရးသတိ ႀကီးစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္သာျဖစ္၍ အစီရင္ခံစာပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ကိုလည္း ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္ လိုပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒစကားအရဆိုရလွ်င္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လိုက္နာရသည့္ အေျခခံဥပေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကိုခြဲျခားျခင္း၊ စစ္ေရးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခ်ိဳးအစားညီမွ်မႈ အတိုင္းအတာအတြင္းကသာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လူသားဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း အေျခခံဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္းႏွင့္သိမ္းဆည္းျခင္း၊ အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲျခင္းႏွင့္ လက္နက္အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အဆင့္ဆင့္အတိုင္း အခ်ိဳးအစားညီမွ်မႈ၊ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈ၊ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ဟူသည့္ အေျခခံဥပေဒသမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းကမ္းစနစ္တက်ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမိန္႕နာခံမႈရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္၍ တာ၀န္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွလည္း အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ ကြပ္ကဲၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ စည္းကမ္း မလိုက္နာမႈ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္သည့္တုိင္ OHCHR အစီရင္ခံစာပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ လက္လြတ္စပယ္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် က်ဴးလြန္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွန္ကန္စြာ သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

အေျခအျမစ္မရွိေသာ ေကာလာဟလမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါသည့္ မုသားစကားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ သြာေရာက္ေလ့လာခြင့္၊ သတင္းရယူခြင့္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသကဲ့သို႔ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွလည္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာတခ်ိဳ႕ႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ တို႔သည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ ေကာလာဟလမ်ားသာမက ေနာက္ကြယ္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပါသည့္ မုသားစကားမ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေျပာဆုိမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ မဟုတ္မမွန္လုပ္ႀကံဖန္တီးထားသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယ္လ္ဂ်ားဇီးယား ႐ုပ္သံသတင္းဌာနက လုပ္ႀကံဖန္တီးထားသည့္ သတင္းမွားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္အတြက္ သတိရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ Twitter in chief # Rohingya Fake News on A J News Grid အစီအစဥ္တြင္ သတိေပးထုတ္လႊင့္သြားခဲ့သည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ အလားတူပင္ ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံထုတ္ Daily Mail သတင္းစာ၏ Online စာမ်က္ႏွာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္စဥ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကိုလည္း ဖတ္႐ႈမိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ေခါင္းေဆာင္သည့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၎အဖြဲ႕မ်ားမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ မီဒီယာမ်ားအားလည္း ၎ေဒသတြင္ ကြင္းဆင္းေစ၍ ေဒသခံႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေစၿပီး လြတ္လပ္စြာေမးျမန္းခြင့္မ်ား ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိသို႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္ ဘဂၤါလီမ်ားက မုဒိမ္းျဖစ္စဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အိမ္မ်ားကိုမီး႐ႈိ႕သူမ်ားမွာ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထိုသုိ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသူမ်ားထဲမွ ဘဂၤါလီေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံတစ္ဦး အသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္သူမ်ားက အျပစ္မဲ့ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ဖမ္းဆီးခဲ့မႈျဖစ္စဥ္ ၁၉ ခုမွ ေသဆံုးသူ ၁၃ ဦး၊ ဒဏ္ရာရသူ ၂ ဦးႏွင့္ ဖမ္းဆီး၊ ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၉ ဦးရွိခဲ့သည္ကိုမူ OHCHR ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပမထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ၎တို႔အထဲမွ အမ်ားစုသည္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ မထားဘဲ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တရားနည္းလမ္းက်က် ကူညီေပးေနသူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပကတိအမွန္တရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အစီရင္ခံစာေရးသားခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဒိြဟစိတ္မ်ားစြာျဖင့္ သံသယစိတ္မ်ား ႀကီးထြားေစခဲ့ပါသည္။

အမ်ိဳးသားေရးအႏၲရာယ္ကို စုစည္းညီၫြတ္မႈအားျဖင့္ ကာကြယ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကို ဖတ္႐ႈေလ့လာရင္းျဖင့္ မေ၀းကြာေသးေသာကာလ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ၀န္းက်င္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိုဆုိဗိုအေရးအခင္းကို မိမိႏိုင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ရာ ႏႈိင္းယွဥ္သံုးသပ္ မိခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသားေရးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္မိပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရွိသည့္ မုသာ၀ါဒမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာရွ၏ကိုဆိုဗိုအျဖစ္ တြန္းပို႔ေနေရာ့သလားဟုပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ နယ္ေျမေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံစြပ္စြဲမႈမ်ားသည္ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရး၊ ကန္႔သတ္ေရးတို႔အျပင္ R2P ဆိုသည့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္တုိင္ေအာင္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္လားဟု ေတြးေတာစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ယင္းေဒသတြင္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚတုိင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ရြာလံုးကြၽတ္ထြက္ေျပး ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း အမွန္တကယ္ ေျမျပင္၌ လူနည္းစုျဖစ္ေနသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားရွိသည့္ ၿမိဳ႕၊ ရြာ ေနရာမ်ားသို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကပါသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ပဋိပကၡသည္ ႏိုင္ငံ့အစိုးရတစ္ခုတည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥမဟုတ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမဟုတ္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ကိစၥမဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥျဖစ္သည္။ ယင္းအမ်ိဳးသားေရးကိစၥအား အမ်ိဳးသားေရးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းကိုလည္း အားလံုး၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈအားျဖင့္ တားဆီးကာကြယ္ၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိတို႔ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဂုိဏ္းဂဏ၊ ပါတီ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားေနၾကမည့္အစား စည္းလံုးမႈစြမ္းအား၊ စုစည္းညီၫြတ္ေသာအင္အားတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါစုိ႕လို႔ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဥပေဒဘက္ေတာ္သားမ်ိဳးခ်စ္တစ္ဦး
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch Ecuador Education Egypt EindraKyawZin Election ElSalvador Embassy England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF medel media medicine Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela video vietnam War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သထံုၿမိဳ႕နယ္ သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post