UX/UI developer မ်ားနဲ႔ designer မ်ားအတြက္ ထိပ္တန္း community (၁၂) ခု

By: 

ေနာင္ေနာင္
အြန္လိုင္း community မ်ားဟာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းေတြ ေမးျမန္းျခင္း၊ script မ်ား ရွာေဖြျခင္းနဲ႔ ဒီဇိုင္းတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ား ေမးျမန္းျခင္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ community/forum မ်ားကေတာ့ designer မ်ားနဲ႔ developer မ်ားက လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား လိုအပ္တဲ့အခါမွာ သြားေရာက္ေလ့လာသင့္တဲ့ ထိပ္တန္း community မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဇိုင္းအတြက္ ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ Dribbble က ထူးကဲတဲ့ community နဲ႔ social network တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက္အတြင္းမွာ web designer, logo designer, graphic designer, typographer, illustrator ေျမာက္ျမားစြာနဲ႔ ၎တို႔ ဖလွယ္ထားတဲ့ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့လက္ရာ ေျမာက္ျမားစြာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
Mockplus ဟာ မၾကာေသးမီက အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ၎တို႔ရဲ႕ ဒီဇိုင္းရင္းျမစ္မ်ားအား ေဝမွ်ႏိုင္ေစမယ့္ Discussion Community ကို ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေၾကာင္းအရာပံ့ပိုးကူညီသူနဲ႔ ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူေပးသူတို႔အတြက္ ranking system တစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။
Design community မွာ ဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္တဲ့ UX Mastery Community ဟာ UX ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြရဲ႕ ဒီဇိုင္းေတြ တိုးတက္လာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳေစႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီ platform ဟာ UX ကို ႏွစ္သက္သူမည္သူမဆိုနဲ႔ အႀကံဉာဏ္ေတြ ရွာေဖြေဝမွ်လိုသူေတြက လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
Slack ေပၚမွာ user experience နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ UX designer ၆၀၀ ရိွပါတယ္။ ဒီ community ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရင္းျမစ္ေတြနဲ႔ အသိပညာ ေဝမွ်ၿပီး ဒီဇိုင္းျပႆနာေတြ ဖလွယ္ဖို႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ကူညီႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဟာကေတာ့ user experience designer ေတြ၊ UX researcher ေတြ၊ information architect ေတြနဲ႔ human-computer interaction designer ေတြအတြက္ အေမးအေျဖပံုစံဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာရိွတဲ့ ေမးခြန္းအားလံုးကို usability, website design, GUI-degsgin, interaction-design, user-behavior, user-expectation စတဲ့ မတူညီတဲ့ အေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္ေတြနဲ႔ tag လုပ္ထားပါတယ္။
ယူေကမွာအေျခစိုက္တဲ့ Web Designer Forum မွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ Marketplace, Gallery နဲ႔ Jobs ဆိုၿပီး က႑ေတြ ခြဲျခားေပးထားပါတယ္။
GDF ကေတာ့ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးနဲ႔ အႀကီးဆံုး graphic design form မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ ဒီ community ဟာ ထိေရာက္လြန္းၿပီး ဆိုက္မွာ web design resource, web development, website marketing and business, software and hardware စသျဖင့္ က႑အမ်ိဳးအစား မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။
Sitepoint ကလည္း အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွတဲ့ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ community တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Programming tip မ်ားရွာေဖြျခင္းနဲ႔ စီးပြားေရးအႀကံဉာဏ္မ်ားရယူျခင္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုက္မွာ PHP, HTML, JavaScript, CSS, marketing, database, UX design, hosting အေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျဖေတြကိုရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဒီဇိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာေတြကို ေဝမွ်ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ ေနရာတစ္ခုအေနနဲ႔ စတင္ခဲ့တဲ့ Designer News ဟာ ဒီဇိုင္းနဲ႔ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြရဲ႕ global community တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
Hacker News ကေတာ့ စြန္႔ဦးေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံတို႔ကို အာ႐ံုစိုက္ထားတဲ့ လူမႈေရးသတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ community ဟာ Reddit ရဲ႕ အေစာပိုင္းကာလမ်ားနဲ႔ ဆင္တူေပမယ့္ downvote submission မ်ားအတြက္ option မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္း မရိွပါဘူး။
How Design ဟာ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဒီဇိုင္း community ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ News, Design Business, Interactive, Design Career, Online Learning, How Events, Competitors စတဲ့ မတူညီတဲ့ က႑အမ်ိဳးအစားေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
Designers Talk Forum က ႀကီးမားၿပီး တက္ႂကြတဲ့ forum တစ္ခုျဖစ္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ Coding, web design စတာေတြအတြက္ က႑မ်ားစြာပါဝင္သလို graphic design နဲ႔ web design ေတြအတြက္လည္း က႑ေတြေထာက္ပံ့ေပးထားပါတယ္။
Ref: TechInAsia
http://internetjournal.media/article/8590
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)