ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အမိန္႔ျဖင္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ (၈) ဦးအား တာ၀န္မွ ရပ္ဆုုိင္း


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေမ ၁၇ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၆ ျဖင့္ စည္ပင္ေကာ္မတီ၀င္ (၈) ဦးအား တာ၀န္မွ ရပ္ဆုုိင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိရာ နည္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒအရ “ေကာ္မတီ၀င္၊ ခရုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္းသည္ အစုိးရအဖြဲ႔၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္ထိျဖစ္သည္” ဟု ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္၍ ၁၇.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၆/၂၀၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပုိဒ္ (၁) အရ ျပင္ဆင္ထုတ္ျပန္ေသာ နည္းဥပေဒႏွင့္ ယခင္အစုိးရဖြဲ႔စည္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္စုိး (အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးညီညီ (တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး)၊ ဦးထင္ေဇာ္၀င္း (ေကာ္မတီ၀င္ -၄ )ဦးစုိးစည္ (ေကာ္မတီ၀င္ -၅)၊ ဦးေဌးေအာင္ (ေကာ္မတီ၀င္ -၆ )၊ ဦးခင္လႈိင္ (ေကာ္မတီ၀င္ -၇ )၊ ေဒါက္တာေအးမင္း (ေကာ္မတီ၀င္ -၈ )၊ ဦးခင္ေမာင္တင့္ (ေကာ္မတီ၀င္ -၉ ) တုိ႔ျဖစ္သည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)