အညာေဒသေတာင္သူမ်ား အားထားယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သည့္ ပုန္းမၾကည္ရွင္မ ပသျခင္းဓေလ့မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အညာေဒသေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ မိ႐ုိးဖလာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပုန္းမၾကည္ပူေဇာ္ပသျခင္းအေလ့အထကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တေပါင္းလဆန္း (၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိၾကရာ တေပါင္းလဆန္း(၁ရက္၂ရက္)မွစတင္၍ ပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္ပသရန္အတြက္ ေကာက္ညႇင္းဆန္ေထာင္းျခင္း၊ မုန္႔ေၾကာ္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္စရာမ်ား ဝယ္ယူၾက ရန္အတြက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ စည္ကားေလ႔ရွိေနေပသည္။

အဆုိပါပုန္းမၾကည္ကုိ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက အမ်ားဆုံးလုပ္ေဆာင္ေလ႔ရွိၾကၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပဲြ႐ုံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားလည္း ယုံၾကည္စြာလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိေတြ႕ျမင္ ရေပသည္။ ''ဒီပုန္းမၾကည္ ေျမႇာက္တင္ၿပီး ပသတဲ႔အေလ့အထကုိ ဒီနားပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ ဒီေက်ာက္ပန္းေတာင္းနယ္တစ္နယ္ထဲလုပ္တာေတြ႕ရတယ္။ တျခားနယ္ေတြမွာေတာ့ သူတုိ႔ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ကိုးကြယ္ ၾကတာေတာ့ရွိမွာေပါ့ေလ။ ပုန္းမၾကည္ ေျမႇာက္တာကုိေတာ့ ဒီနယ္မွာပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လုပ္တာေတြ႔ရတယ္'' ဟု ကားတစ္စီးျဖင့္ေဒသစုံသြားလာေလ့ရွိသူ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ တင္ေျမႇာက္ပသ ၾကသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အသီးအႏွံေပါၾကြယ္ဝေရး၊ စီးပြားဥစၥာလာဘ္လာဘ ေပါမ်ားေရး၊ မုိးေလဝသမွန္ကန္ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတုိ႔အတြက္ ယုံၾကည္စြာကုိးကြယ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္ပသရန္အတြက္ အညာေတာင္သူမ်ားသည္ တေပါင္းလဆန္း(၂)ရက္ေန႔ ညေနမွစတင္၍ မုန္႔ဆီေၾကာ္ေၾကာ္ျခင္း၊ မုန္႔အ႐ုပ္ေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ပုန္းမၾကည္ပန္းဝယ္ယူျခင္းအစရွိသည့္ လုိအပ္သည့္္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီး တေပါင္းလဆန္း(၃)ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔မွထ၍ ထမင္းအုိးတည္ျခင္း၊ ငါးေျခာက္ေၾကာ္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ ဘုရားရွိခုိးၿပီးပါက ပုန္းမၾကည္တင္ရန္အတြက္ ဒန္အုိး၊ ထမင္းျခဳပ္၊ ထမင္းခ်ိဳင့္တုိ႔တြင္ ထမင္း၊ ငါးရံံ႕လုံးေၾကာ္၊ ပဲႀကီးဥ၊ ဘဲဥ(သုိ႔မဟုတ္) ၾကက္ဥ၊ မုန္႔ဆီေၾကာ္၊ ေကာက္ညႇင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ လူ႐ုပ္၊ လွည္း႐ုပ္၊ ေရႊလက္ေကာက္႐ုပ္၊ ေရႊနားေထာင္း႐ုပ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား႐ုပ္အစရွိသည့္ မိမိတုိ႔အလုိရွိရာ ပုံေဖာ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ မုန႔္ေၾကာ္အ႐ုပ္မ်ားအျပင္ အခ်ိဳ႕မွာဝက္သားဟင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ားပါထည့္၍ အဆုိပါအုိးခြက္တုိ႔ကုိ အဝတ္ျဖဴျဖင့္ရစ္ပတ္ၿပီး ယင္းအုိးအေပၚတြင္ ပုန္းမၾကည္ပန္းခက္ကုိတင္ကာ မိမိတုိ႔၏လွည္းယာဥ္၊ ႏြားတင္းကုပ္၊ စပါးက်ီ၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ႏွင့္ လယ္ယာအတြင္းရွိ သစ္ပင္မ်ား၊ မိမိတုိ႔ေနအိမ္၊ မီးဖုိေဆာင္အစရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဝလီေဝလင္းကတည္းက အျခားသူမ်ားမသိေအာင္ သုိဝွက္ထားၾကျခင္းျဖစ္၍ ယင္းကုိပင္ ပုန္းမၾကည္ေမွာက္သည္ဟု ေခၚဆုိၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္အုိးကုိ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတုိ႔က နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ၄င္းတုိ႔သုိဝွက္ထားရွိရာ ပုန္းမၾကည္အုိးရွိရာသုိ႔သြား၍ ပုန္းမႀကီးပန္းခက္ျဖင့္ အသာအယာပုတ္ကာ ၄င္းပုန္းမၾကည္ကုိ ႏိႈးရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ႏိႈးရာတြင္... ''ပုန္းမၾကည္မ..ထ..ထ။ ပုန္းမၾကည္သခင္မ...ေရႊဥ၊ ေငြဥေပးပါဗ်'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က ''ပုန္းမၾကည္မ ေရႊၾကြယ္ဝရေရႊလွည္း၊ ေငြလွည္း..ေခၚခဲ႔ဗ် ...။ ထ....ထ...ထ...''ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆုိရြတ္ၾကရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္ေမွာက္ထားသည့္ စားအေသာက္မ်ားကုိ ပုန္းမၾကည္ႏိႈးရာသုိ႔ လုိက္လံေခ်ာင္းေျမာင္းေနသည့္ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ခုိးယူစားေသာက္ၾကျခင္းျဖင့္ ပုန္းမၾကည္မတင္ေျမႇာက္ပသျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္ပသျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအဆင္ေျပၿပီး သီးႏွံမ်ားအလွ်ံပယ္ ရရွိ၍ စီးပြားဥစၥာလာဘ္လာဘမ်ားေပါမ်ားၾကလိမ္႔မည္ဟု ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ အညာေဒသ ေတာင္သူမ်ား မိ႐ုိးဖလာအ႐ုိးစဲြယုံၾကည္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္သည့္ရက္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထူးျခားသည့္ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုမွာ တေပါင္းလဆန္း(၁)ရက္တြင္ ေလတုိက္ခတ္ပါက မုိးဦးေကာင္းလိမ္႔မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တေပါင္းလဆန္း(၂)ရက္တြင္ ေလတုိက္ခတ္ပါက မုိးလယ္ေကာင္းလိမ္႔မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တေပါင္းလ ဆန္း(၃)ရက္ (ပုန္းမၾကည္ေန႔)တြင္ ေလတုိက္ခတ္ပါက မုိးေႏွာင္းေကာင္းလိမ္႔မည္ဟုလည္းေကာင္း လက္ခံယုံၾကည္ ထားၾကၿပီး ေနာင္ႏွစ္မုိးဦးရာသီစုိက္ခင္းပ်ိဳးခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ႔ရွိၾကေၾကာင္း အညာ ေတာင္သူတုိ႔၏ ႐ုိးရာယုံၾကည္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာသိရွိရေပသည္။

ေနေအာင္(ျပန္/ဆက္)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

.........................................................


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အညာဒေသတောင်သူဦးကြီးများ၏ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော ပုန်းမကြည်ပူဇော်ပသခြင်းအလေ့အထကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တပေါင်းလဆန်း (၃)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြရာ တပေါင်းလဆန်း(၁ရက်၂ရက်)မှစတင်၍ ပုန်းမကြည် တင်မြှောက်ပသရန်အတွက် ကောက်ညှင်းဆန်ထောင်းခြင်း၊ မုန့်ကြော်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်စရာများ ဝယ်ယူကြ ရန်အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မစျေးတွင် စည်ကားလေ့ရှိနေပေသည်။

အဆိုပါပုန်းမကြည်ကို ကျေးလက်တောရွာများရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသော ကျေးလက်နေပြည်သူများက အများဆုံးလုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပြီး မြို့ပေါ်တွင် ပွဲရုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ဆီစက် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများလည်း ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့မြင် ရပေသည်။ ''ဒီပုန်းမကြည် မြှောက်တင်ပြီး ပသတဲ့အလေ့အထကို ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မြို့တွေမှာတော့ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ ဒီကျောက်ပန်းတောင်းနယ်တစ်နယ်ထဲလုပ်တာတွေ့ရတယ်။ တခြားနယ်တွေမှာတော့ သူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကိုးကွယ် ကြတာတော့ရှိမှာပေါ့လေ။ ပုန်းမကြည် မြှောက်တာကိုတော့ ဒီနယ်မှာပဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည် လုပ်တာတွေ့ရတယ်'' ဟု ကားတစ်စီးဖြင့်ဒေသစုံသွားလာလေ့ရှိသူ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောသည်။ တင်မြှောက်ပသ ကြသူများသည် မိမိတို့လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် အသီးအနှံပေါကြွယ်ဝရေး၊ စီးပွားဥစ္စာလာဘ်လာဘ ပေါများရေး၊ မိုးလေဝသမှန်ကန်ညီညွတ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပုန်းမကြည် တင်မြှောက်ပသရန်အတွက် အညာတောင်သူများသည် တပေါင်းလဆန်း(၂)ရက်နေ့ ညနေမှစတင်၍ မုန့်ဆီကြော်ကြော်ခြင်း၊ မုန့်အရုပ်ကြော်ခြင်းနှင့် ပုန်းမကြည်ပန်းဝယ်ယူခြင်းအစရှိသည့် လိုအပ်သည့်် ပြင်ဆင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ထားကြပြီး တပေါင်းလဆန်း(၃)ရက် နံနက် ၄ နာရီခန့်မှထ၍ ထမင်းအိုးတည်ခြင်း၊ ငါးခြောက်ကြော်ခြင်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ယင်းနောက် ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ် ဘုရားရှိခိုးပြီးပါက ပုန်းမကြည်တင်ရန်အတွက် ဒန်အိုး၊ ထမင်းခြုပ်၊ ထမင်းချိုင့်တို့တွင် ထမင်း၊ ငါးရံံ့လုံးကြော်၊ ပဲကြီးဥ၊ ဘဲဥ(သို့မဟုတ်) ကြက်ဥ၊ မုန့်ဆီကြော်၊ ကောက်ညှင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် လူရုပ်၊ လှည်းရုပ်၊ ရွှေလက်ကောက်ရုပ်၊ ရွှေနားထောင်းရုပ်၊ မော်တော်ကားရုပ်အစရှိသည့် မိမိတို့အလိုရှိရာ ပုံဖော်ပြုလုပ်ထားသည့် မုန့်ကြော်အရုပ်များအပြင် အချို့မှာဝက်သားဟင်း၊ ငွေစက္ကူများပါထည့်၍ အဆိုပါအိုးခွက်တို့ကို အဝတ်ဖြူဖြင့်ရစ်ပတ်ပြီး ယင်းအိုးအပေါ်တွင် ပုန်းမကြည်ပန်းခက်ကိုတင်ကာ မိမိတို့၏လှည်းယာဉ်၊ နွားတင်းကုပ်၊ စပါးကျီ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်နှင့် လယ်ယာအတွင်းရှိ သစ်ပင်များ၊ မိမိတို့နေအိမ်၊ မီးဖိုဆောင်အစရှိသည့်နေရာများတွင် ဝေလီဝေလင်းကတည်းက အခြားသူများမသိအောင် သိုဝှက်ထားကြခြင်းဖြစ်၍ ယင်းကိုပင် ပုန်းမကြည်မှောက်သည်ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပုန်းမကြည်အိုးကို အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတို့က နံနက် ရ နာရီခန့်တွင် ၄င်းတို့သိုဝှက်ထားရှိရာ ပုန်းမကြည်အိုးရှိရာသို့သွား၍ ပုန်းမကြီးပန်းခက်ဖြင့် အသာအယာပုတ်ကာ ၄င်းပုန်းမကြည်ကို နှိုးရကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုသို့နှိုးရာတွင်... ''ပုန်းမကြည်မ..ထ..ထ။ ပုန်းမကြည်သခင်မ...ရွှေဥ၊ ငွေဥပေးပါဗျ'' ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အချို့က ''ပုန်းမကြည်မ ရွှေကြွယ်ဝရရွှေလှည်း၊ ငွေလှည်း..ခေါ်ခဲ့ဗျ ...။ ထ....ထ...ထ...''ဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုရွတ်ကြရသည်များရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက်တွင် အဆိုပါ ပုန်းမကြည်မှောက်ထားသည့် စားအသောက်များကို ပုန်းမကြည်နှိုးရာသို့ လိုက်လံချောင်းမြောင်းနေသည့် ကလေး၊ လူငယ်၊ လူကြီးများက ပျော်ရွှင် စွာ ခိုးယူစားသောက်ကြခြင်းဖြင့် ပုန်းမကြည်မတင်မြှောက်ပသခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပုန်းမကြည် တင်မြှောက်ပသခြင်းဖြင့် မိမိတို့လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များအဆင်ပြေပြီး သီးနှံများအလျှံပယ် ရရှိ၍ စီးပွားဥစ္စာလာဘ်လာဘများပေါများကြလိမ့်မည်ဟု ရှေးယခင်ကတည်းကပင် အညာဒေသ တောင်သူများ မိရိုးဖလာအရိုးစွဲယုံကြည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပုန်းမကြည် တင်မြှောက်သည့်ရက်နှင့်ဆက်စပ်၍ ထူးခြားသည့် ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှာ တပေါင်းလဆန်း(၁)ရက်တွင် လေတိုက်ခတ်ပါက မိုးဦးကောင်းလိမ့်မည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တပေါင်းလဆန်း(၂)ရက်တွင် လေတိုက်ခတ်ပါက မိုးလယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ တပေါင်းလ ဆန်း(၃)ရက် (ပုန်းမကြည်နေ့)တွင် လေတိုက်ခတ်ပါက မိုးနှောင်းကောင်းလိမ့်မည်ဟုလည်းကောင်း လက်ခံယုံကြည် ထားကြပြီး နောင်နှစ်မိုးဦးရာသီစိုက်ခင်းပျိုးခင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြကြောင်း အညာ တောင်သူတို့၏ ရိုးရာယုံကြည်မှုတစ်ခုအဖြစ် လေ့လာသိရှိရပေသည်။

နေအောင်(ပြန်/ဆက်)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)