Latest News

Sunday, March 13, 2016

အညာေဒသေတာင္သူမ်ား အားထားယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သည့္ ပုန္းမၾကည္ရွင္မ ပသျခင္းဓေလ့မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အညာေဒသေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား၏ မိ႐ုိးဖလာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပုန္းမၾကည္ပူေဇာ္ပသျခင္းအေလ့အထကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တေပါင္းလဆန္း (၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိၾကရာ တေပါင္းလဆန္း(၁ရက္၂ရက္)မွစတင္၍ ပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္ပသရန္အတြက္ ေကာက္ညႇင္းဆန္ေထာင္းျခင္း၊ မုန္႔ေၾကာ္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လုိအပ္သည့္ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္စရာမ်ား ဝယ္ယူၾက ရန္အတြက္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ စည္ကားေလ႔ရွိေနေပသည္။

အဆုိပါပုန္းမၾကည္ကုိ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားရွိ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳၾကေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက အမ်ားဆုံးလုပ္ေဆာင္ေလ႔ရွိၾကၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပဲြ႐ုံလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ ဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေတာင္သူလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားလည္း ယုံၾကည္စြာလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကုိေတြ႕ျမင္ ရေပသည္။ ''ဒီပုန္းမၾကည္ ေျမႇာက္တင္ၿပီး ပသတဲ႔အေလ့အထကုိ ဒီနားပတ္ဝန္းက်င္ၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ သိပ္မေတြ႕ရဘူး။ ဒီေက်ာက္ပန္းေတာင္းနယ္တစ္နယ္ထဲလုပ္တာေတြ႕ရတယ္။ တျခားနယ္ေတြမွာေတာ့ သူတုိ႔ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ကိုးကြယ္ ၾကတာေတာ့ရွိမွာေပါ့ေလ။ ပုန္းမၾကည္ ေျမႇာက္တာကုိေတာ့ ဒီနယ္မွာပဲ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လုပ္တာေတြ႔ရတယ္'' ဟု ကားတစ္စီးျဖင့္ေဒသစုံသြားလာေလ့ရွိသူ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ တင္ေျမႇာက္ပသ ၾကသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အသီးအႏွံေပါၾကြယ္ဝေရး၊ စီးပြားဥစၥာလာဘ္လာဘ ေပါမ်ားေရး၊ မုိးေလဝသမွန္ကန္ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတုိ႔အတြက္ ယုံၾကည္စြာကုိးကြယ္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္ပသရန္အတြက္ အညာေတာင္သူမ်ားသည္ တေပါင္းလဆန္း(၂)ရက္ေန႔ ညေနမွစတင္၍ မုန္႔ဆီေၾကာ္ေၾကာ္ျခင္း၊ မုန္႔အ႐ုပ္ေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ပုန္းမၾကည္ပန္းဝယ္ယူျခင္းအစရွိသည့္ လုိအပ္သည့္္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ထားၾကၿပီး တေပါင္းလဆန္း(၃)ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔မွထ၍ ထမင္းအုိးတည္ျခင္း၊ ငါးေျခာက္ေၾကာ္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ဘုရားဆြမ္းေတာ္ကပ္ ဘုရားရွိခုိးၿပီးပါက ပုန္းမၾကည္တင္ရန္အတြက္ ဒန္အုိး၊ ထမင္းျခဳပ္၊ ထမင္းခ်ိဳင့္တုိ႔တြင္ ထမင္း၊ ငါးရံံ႕လုံးေၾကာ္၊ ပဲႀကီးဥ၊ ဘဲဥ(သုိ႔မဟုတ္) ၾကက္ဥ၊ မုန္႔ဆီေၾကာ္၊ ေကာက္ညႇင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ လူ႐ုပ္၊ လွည္း႐ုပ္၊ ေရႊလက္ေကာက္႐ုပ္၊ ေရႊနားေထာင္း႐ုပ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား႐ုပ္အစရွိသည့္ မိမိတုိ႔အလုိရွိရာ ပုံေဖာ္ျပဳလုပ္ထားသည့္ မုန႔္ေၾကာ္အ႐ုပ္မ်ားအျပင္ အခ်ိဳ႕မွာဝက္သားဟင္း၊ ေငြစကၠဴမ်ားပါထည့္၍ အဆုိပါအုိးခြက္တုိ႔ကုိ အဝတ္ျဖဴျဖင့္ရစ္ပတ္ၿပီး ယင္းအုိးအေပၚတြင္ ပုန္းမၾကည္ပန္းခက္ကုိတင္ကာ မိမိတုိ႔၏လွည္းယာဥ္၊ ႏြားတင္းကုပ္၊ စပါးက်ီ၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္ႏွင့္ လယ္ယာအတြင္းရွိ သစ္ပင္မ်ား၊ မိမိတုိ႔ေနအိမ္၊ မီးဖုိေဆာင္အစရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဝလီေဝလင္းကတည္းက အျခားသူမ်ားမသိေအာင္ သုိဝွက္ထားၾကျခင္းျဖစ္၍ ယင္းကုိပင္ ပုန္းမၾကည္ေမွာက္သည္ဟု ေခၚဆုိၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္အုိးကုိ အိမ္ရွင္အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားတုိ႔က နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ၄င္းတုိ႔သုိဝွက္ထားရွိရာ ပုန္းမၾကည္အုိးရွိရာသုိ႔သြား၍ ပုန္းမႀကီးပန္းခက္ျဖင့္ အသာအယာပုတ္ကာ ၄င္းပုန္းမၾကည္ကုိ ႏိႈးရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထုိသုိ႔ႏိႈးရာတြင္... ''ပုန္းမၾကည္မ..ထ..ထ။ ပုန္းမၾကည္သခင္မ...ေရႊဥ၊ ေငြဥေပးပါဗ်'' ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က ''ပုန္းမၾကည္မ ေရႊၾကြယ္ဝရေရႊလွည္း၊ ေငြလွည္း..ေခၚခဲ႔ဗ် ...။ ထ....ထ...ထ...''ဟူ၍ လည္းေကာင္း ဆုိရြတ္ၾကရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္ေမွာက္ထားသည့္ စားအေသာက္မ်ားကုိ ပုန္းမၾကည္ႏိႈးရာသုိ႔ လုိက္လံေခ်ာင္းေျမာင္းေနသည့္ ကေလး၊ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္ စြာ ခုိးယူစားေသာက္ၾကျခင္းျဖင့္ ပုန္းမၾကည္မတင္ေျမႇာက္ပသျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္ပသျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္မ်ားအဆင္ေျပၿပီး သီးႏွံမ်ားအလွ်ံပယ္ ရရွိ၍ စီးပြားဥစၥာလာဘ္လာဘမ်ားေပါမ်ားၾကလိမ္႔မည္ဟု ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ အညာေဒသ ေတာင္သူမ်ား မိ႐ုိးဖလာအ႐ုိးစဲြယုံၾကည္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းပုန္းမၾကည္ တင္ေျမႇာက္သည့္ရက္ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ထူးျခားသည့္ ယုံၾကည္မႈတစ္ခုမွာ တေပါင္းလဆန္း(၁)ရက္တြင္ ေလတုိက္ခတ္ပါက မုိးဦးေကာင္းလိမ္႔မည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ တေပါင္းလဆန္း(၂)ရက္တြင္ ေလတုိက္ခတ္ပါက မုိးလယ္ေကာင္းလိမ္႔မည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ တေပါင္းလ ဆန္း(၃)ရက္ (ပုန္းမၾကည္ေန႔)တြင္ ေလတုိက္ခတ္ပါက မုိးေႏွာင္းေကာင္းလိမ္႔မည္ဟုလည္းေကာင္း လက္ခံယုံၾကည္ ထားၾကၿပီး ေနာင္ႏွစ္မုိးဦးရာသီစုိက္ခင္းပ်ိဳးခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ႔ရွိၾကေၾကာင္း အညာ ေတာင္သူတုိ႔၏ ႐ုိးရာယုံၾကည္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာသိရွိရေပသည္။

ေနေအာင္(ျပန္/ဆက္)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

.........................................................


မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ အညာဒေသတောင်သူဦးကြီးများ၏ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သော ပုန်းမကြည်ပူဇော်ပသခြင်းအလေ့အထကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တပေါင်းလဆန်း (၃)ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြရာ တပေါင်းလဆန်း(၁ရက်၂ရက်)မှစတင်၍ ပုန်းမကြည် တင်မြှောက်ပသရန်အတွက် ကောက်ညှင်းဆန်ထောင်းခြင်း၊ မုန့်ကြော်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သည့် ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်စရာများ ဝယ်ယူကြ ရန်အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မစျေးတွင် စည်ကားလေ့ရှိနေပေသည်။

အဆိုပါပုန်းမကြည်ကို ကျေးလက်တောရွာများရှိ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသော ကျေးလက်နေပြည်သူများက အများဆုံးလုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပြီး မြို့ပေါ်တွင် ပွဲရုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ဆီစက် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများလည်း ယုံကြည်စွာလုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုတွေ့မြင် ရပေသည်။ ''ဒီပုန်းမကြည် မြှောက်တင်ပြီး ပသတဲ့အလေ့အထကို ဒီနားပတ်ဝန်းကျင်မြို့တွေမှာတော့ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ ဒီကျောက်ပန်းတောင်းနယ်တစ်နယ်ထဲလုပ်တာတွေ့ရတယ်။ တခြားနယ်တွေမှာတော့ သူတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ကိုးကွယ် ကြတာတော့ရှိမှာပေါ့လေ။ ပုန်းမကြည် မြှောက်တာကိုတော့ ဒီနယ်မှာပဲ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည် လုပ်တာတွေ့ရတယ်'' ဟု ကားတစ်စီးဖြင့်ဒေသစုံသွားလာလေ့ရှိသူ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောသည်။ တင်မြှောက်ပသ ကြသူများသည် မိမိတို့လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် အသီးအနှံပေါကြွယ်ဝရေး၊ စီးပွားဥစ္စာလာဘ်လာဘ ပေါများရေး၊ မိုးလေဝသမှန်ကန်ညီညွတ်ရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက် ယုံကြည်စွာကိုးကွယ်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပုန်းမကြည် တင်မြှောက်ပသရန်အတွက် အညာတောင်သူများသည် တပေါင်းလဆန်း(၂)ရက်နေ့ ညနေမှစတင်၍ မုန့်ဆီကြော်ကြော်ခြင်း၊ မုန့်အရုပ်ကြော်ခြင်းနှင့် ပုန်းမကြည်ပန်းဝယ်ယူခြင်းအစရှိသည့် လိုအပ်သည့်် ပြင်ဆင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ထားကြပြီး တပေါင်းလဆန်း(၃)ရက် နံနက် ၄ နာရီခန့်မှထ၍ ထမင်းအိုးတည်ခြင်း၊ ငါးခြောက်ကြော်ခြင်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ယင်းနောက် ဘုရားဆွမ်းတော်ကပ် ဘုရားရှိခိုးပြီးပါက ပုန်းမကြည်တင်ရန်အတွက် ဒန်အိုး၊ ထမင်းခြုပ်၊ ထမင်းချိုင့်တို့တွင် ထမင်း၊ ငါးရံံ့လုံးကြော်၊ ပဲကြီးဥ၊ ဘဲဥ(သို့မဟုတ်) ကြက်ဥ၊ မုန့်ဆီကြော်၊ ကောက်ညှင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် လူရုပ်၊ လှည်းရုပ်၊ ရွှေလက်ကောက်ရုပ်၊ ရွှေနားထောင်းရုပ်၊ မော်တော်ကားရုပ်အစရှိသည့် မိမိတို့အလိုရှိရာ ပုံဖော်ပြုလုပ်ထားသည့် မုန့်ကြော်အရုပ်များအပြင် အချို့မှာဝက်သားဟင်း၊ ငွေစက္ကူများပါထည့်၍ အဆိုပါအိုးခွက်တို့ကို အဝတ်ဖြူဖြင့်ရစ်ပတ်ပြီး ယင်းအိုးအပေါ်တွင် ပုန်းမကြည်ပန်းခက်ကိုတင်ကာ မိမိတို့၏လှည်းယာဉ်၊ နွားတင်းကုပ်၊ စပါးကျီ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်နှင့် လယ်ယာအတွင်းရှိ သစ်ပင်များ၊ မိမိတို့နေအိမ်၊ မီးဖိုဆောင်အစရှိသည့်နေရာများတွင် ဝေလီဝေလင်းကတည်းက အခြားသူများမသိအောင် သိုဝှက်ထားကြခြင်းဖြစ်၍ ယင်းကိုပင် ပုန်းမကြည်မှောက်သည်ဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပုန်းမကြည်အိုးကို အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားတို့က နံနက် ရ နာရီခန့်တွင် ၄င်းတို့သိုဝှက်ထားရှိရာ ပုန်းမကြည်အိုးရှိရာသို့သွား၍ ပုန်းမကြီးပန်းခက်ဖြင့် အသာအယာပုတ်ကာ ၄င်းပုန်းမကြည်ကို နှိုးရကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုသို့နှိုးရာတွင်... ''ပုန်းမကြည်မ..ထ..ထ။ ပုန်းမကြည်သခင်မ...ရွှေဥ၊ ငွေဥပေးပါဗျ'' ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အချို့က ''ပုန်းမကြည်မ ရွှေကြွယ်ဝရရွှေလှည်း၊ ငွေလှည်း..ခေါ်ခဲ့ဗျ ...။ ထ....ထ...ထ...''ဟူ၍ လည်းကောင်း ဆိုရွတ်ကြရသည်များရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့နောက်တွင် အဆိုပါ ပုန်းမကြည်မှောက်ထားသည့် စားအသောက်များကို ပုန်းမကြည်နှိုးရာသို့ လိုက်လံချောင်းမြောင်းနေသည့် ကလေး၊ လူငယ်၊ လူကြီးများက ပျော်ရွှင် စွာ ခိုးယူစားသောက်ကြခြင်းဖြင့် ပုန်းမကြည်မတင်မြှောက်ပသခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါ ပုန်းမကြည် တင်မြှောက်ပသခြင်းဖြင့် မိမိတို့လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်များအဆင်ပြေပြီး သီးနှံများအလျှံပယ် ရရှိ၍ စီးပွားဥစ္စာလာဘ်လာဘများပေါများကြလိမ့်မည်ဟု ရှေးယခင်ကတည်းကပင် အညာဒေသ တောင်သူများ မိရိုးဖလာအရိုးစွဲယုံကြည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းပုန်းမကြည် တင်မြှောက်သည့်ရက်နှင့်ဆက်စပ်၍ ထူးခြားသည့် ယုံကြည်မှုတစ်ခုမှာ တပေါင်းလဆန်း(၁)ရက်တွင် လေတိုက်ခတ်ပါက မိုးဦးကောင်းလိမ့်မည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တပေါင်းလဆန်း(၂)ရက်တွင် လေတိုက်ခတ်ပါက မိုးလယ်ကောင်းလိမ့်မည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ တပေါင်းလ ဆန်း(၃)ရက် (ပုန်းမကြည်နေ့)တွင် လေတိုက်ခတ်ပါက မိုးနှောင်းကောင်းလိမ့်မည်ဟုလည်းကောင်း လက်ခံယုံကြည် ထားကြပြီး နောင်နှစ်မိုးဦးရာသီစိုက်ခင်းပျိုးခင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြကြောင်း အညာ တောင်သူတို့၏ ရိုးရာယုံကြည်မှုတစ်ခုအဖြစ် လေ့လာသိရှိရပေသည်။

နေအောင်(ပြန်/ဆက်)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post