(ရန်ကုန်တိုင်း ဌာနဆိုင်ရာတွေက ရုံးသုံးကား ၀ယ်ဖို ့တောင်းခံထားတဲ့ ငွေပမာဏမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် စျေးအကြီးဆုံးကားများထက် တန်းဖိုး မြင့်မားနေ)ရန္ကုန္တုိင္း ဌာနဆုိင္ရာေတြက ရုံးသုံးကား ၀ယ္ဖုိ ့ေတာင္းခံထားတဲ့ ေငြပမာဏမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ေစ်းအၾကီးဆုံးကားမ်ားထက္ တန္းဖုိး ျမင့္မားေန၂၂.၃.၂၀၁၆ ရန္ကုန္တိုင္းေသႀကီး လႊတ္ေတာ္

ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္

ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္တြင္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံး၌ ရံုးသံုးယာဥ္ျဖင့္ အသံုးျပဳရန္ Salon တစ္စီး၊ High Ace တစ္စီး ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္ ၄၁သန္း ေတာင္းခံထားျခင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစီးဌာန၏ ရံုးမ်ား၌ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရံုးသံုးယာဥ္ Salon ကား ၄စီး၊ Mini Bus ၁စီး ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၀ ေတာင္းခံထားျခင္း၊ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနအတြက္ ရံုးသံုးယာဥ္ Salon ကား ၂စီး ၀ယ္ယူရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀ ေတာင္းခံထားျခင္း၊ အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနအတြက္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ Roller တစ္တန္ တစ္စီး၀ယ္ယူရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆ သန္းေတာင္းခံထားျခင္း၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရး ဦးစီးဌာနအတြက္ ရံုးသံုးယာဥ္ High Ace တစ္စီး၀ယ္ယူရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၄ သန္းေတာင္းခံထားျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဦးစီးဌာနအတြက္ ရံုးသံုးယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ Salon တစ္စီး၊ Toyota Van တစ္စီး၊ Mini Bus တစ္စီး၊ Light Truck တစ္စီး ၀ယ္ယူရန္ အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄ ေတာင္းခံထားျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စီပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ ရံုးသံုးယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ Suzaki တစ္စီး၊ High Jet ၂စီး၊ Station Wagon ၂စီး အတြက္ ေတာင္းခံထားေသာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၉.၅၀၁ သန္း ေတာင္းခံထားသူမ်ားကို ၀ယ္ယူရန္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အထူးျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႔ ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္းဆံု ဂုန္းေက်ာ္တံတားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေျမာက္ဥကၠလာပ လမ္းဆံုတြင္ ဂုန္းေက်ာ္တံတားတစ္ဆင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ Budget ရထားေငြကို ဂုန္းေက်ာ္တံတားမ်ားေဆာက္လုပ္ေရးထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စီပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ျပင္ပရွိ ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားသင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

တတိယအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမကို ငွားရမ္းကာ ပုဂၢလိကပိုင္ အေဆာက္အဦးမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ေကာက္ခံရရိွခဲ့ေသာ ေျမႏွင့္ ေဆာက္အဦးငွားရမ္းခမွာ ရသင့္သည္ထက္ မ်ားစြာနည္းေနေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ တိုးျမင့္ေကာက္ခံသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

စတုတၳအခ်က္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အသံုးစရိတ္ သာမာန္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔၏ ကုန္က်ေငြမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္လာသည့္အေလွ်ာက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ိဳးရွိေသာ ခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ပဥၥမအခ်က္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ေငြလံုးေငြရင္းရေငြမ်ားမွ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကြက္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရေငြမွာ က်ပ္သန္း ၁၃၈၁၄ ႏွင့္တိုက္ခန္းေရာင္းရေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၆၆၁၇ သာ ရွိသျဖင့္ အလြန္နည္းပါးလွ်က္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေျမေနရာတန္ဖိုးမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ျမင့္မားေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႔ရွိရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမမ်ားအား မည္သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အေျခခံတြက္ခ်က္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ျပန္လည္စိစစ္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါတယ္။

ဆ႒မ အခ်က္အေနနဲ႔ စည္ပင္သာယာ၏ ေငြလံုးေငြရင္ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ာတြင္ ေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရးပ်က္လက္မႈ မရွိေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက်ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိႈင္ရန္ အတြက္ ေရပိုက္မ်ား အသစ္လဲလွည္တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

သတၱမ အခ်က္အေနနဲ႔ေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳရမည့္အစား ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဂုန္းေက်ာ္တံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳထားျခင္းကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္သင့္ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပအပ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ တင္ျပရလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ အရအသံုးစာရင္းမ်ားသာမက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသင့္ပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂၂.၃.၂၀၁၆
သတင္း - ရုပ္/သံ U Kyaw Zay Ya (facebook)


......................၂၂.၃.၂၀၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းသေကြီး လွှတ်တော်

ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ၏ သဘောထားမှတ်ချက်

ပထမအချက်အနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်တွင် စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၌ ရုံးသုံးယာဉ်ဖြင့် အသုံးပြုရန် Salon တစ်စီး၊ High Ace တစ်စီး ၀ယ်ယူရန် ကျပ် ၄၁သန်း တောင်းခံထားခြင်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစီးဌာန၏ ရုံးများ၌ အသုံးပြုရန်အတွက် ရုံးသုံးယာဉ် Salon ကား ၄စီး၊ Mini Bus ၁စီး ၀ယ်ယူရန် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၅၀ တောင်းခံထားခြင်း၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအတွက် ရုံးသုံးယာဉ် Salon ကား ၂စီး ၀ယ်ယူရန် ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၀ တောင်းခံထားခြင်း၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနအတွက် လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် Roller တစ်တန် တစ်စီးဝယ်ယူရန် ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၆ သန်းတောင်းခံထားခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး ဦးစီးဌာနအတွက် ရုံးသုံးယာဉ် High Ace တစ်စီးဝယ်ယူရန် ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၄ သန်းတောင်းခံထားခြင်း၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ယာဦးစီးဌာနအတွက် ရုံးသုံးယာဉ်များဖြစ်သော Salon တစ်စီး၊ Toyota Van တစ်စီး၊ Mini Bus တစ်စီး၊ Light Truck တစ်စီး ၀ယ်ယူရန် အတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း ၆၄ တောင်းခံထားခြင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီအတွက် ရုံးသုံးယာဉ်များဖြစ်သော Suzaki တစ်စီး၊ High Jet ၂စီး၊ Station Wagon ၂စီး အတွက် တောင်းခံထားသော ကျပ်သန်းပေါင်း ၈၉.၅၀၁ သန်း တောင်းခံထားသူများကို ၀ယ်ယူရန်ကိစ္စရပ်များအတွက် အထူးပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။

ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ပါရမီလမ်းဆုံ ဂုန်းကျော်တံတားတည်ဆောက်ရန်နှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ လမ်းဆုံတွင် ဂုန်းကျော်တံတားတစ်ဆင်း ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် Budget ရထားငွေကို ဂုန်းကျော်တံတားများဆောက်လုပ်ရေးထက် ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်ပြင်ပရှိ ကျေးလက်နှင့် မြို့နယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများတည်ဆောက်ရေးအတွက် ခွဲဝေချထားသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။

တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်း နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေကို ငှားရမ်းကာ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အဆောက်အဦးများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မြောက်များစွာ ပြုလုပ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသော်လည်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ကောက်ခံရရှိခဲ့သော မြေနှင့် ဆောက်အဦးငှားရမ်းခမှာ ရသင့်သည်ထက် များစွာနည်းနေသောကြောင့် လာမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် တိုးမြင့်ကောက်ခံသင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။

စတုတ္ထအချက်အနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အသုံးစရိတ် သာမာန်နှင့် ငွေလုံးငွေရင်းတွင် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ၏ အသုံးစရိတ်မှာ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏ ကုန်ကျငွေများမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် တိုးတက်လာသည့်အလျှောက် ပြည်သူများအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိသော ခံစားခွင့်များဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။

ပဥ္စမအချက်အနေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ငွေလုံးငွေရင်းရငွေများမှ နိုင်ငံပိုင်မြေကွက်များကို ရောင်းချရငွေမှာ ကျပ်သန်း ၁၃၈၁၄ နှင့်တိုက်ခန်းရောင်းရငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၅၆၆၁၇ သာ ရှိသဖြင့် အလွန်နည်းပါးလျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေနေရာတန်ဖိုးများမှာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်မားနေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသောကြောင့် နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေများအား မည်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့် အခြေခံတွက်ချက်ပြီး ရောင်းချနေသည်ကို ပြန်လည်စိစစ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါတယ်။

ဆဋ္ဌမ အချက်အနေနဲ့ စည်ပင်သာယာ၏ ငွေလုံးငွေရင်ထက်ဝက်ကျော်မှာ ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းမျာတွင် တောင်းခံထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် လာမည့်နှစ်များအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် သောက်သုံးရေးပျက်လက်မှု မရှိစေရန်နှင့် စနစ်တကျရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နှိုင်ရန် အတွက် ရေပိုက်များ အသစ်လဲလှည်တိုးချဲ့ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်။

သတ္တမ အချက်အနေနဲ့တော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်များကို ကြည့်လျှင် ပြည်သူလူထုအတွက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုရမည့်အစား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သော ဂုန်းကျော်တံတားဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်သာ အများဆုံးအသုံးပြုထားခြင်းကို ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်သင့်ပါကြောင်း လွှတ်တော်သို့တင်ပြအပ်ပါတယ်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့် တင်ပြရလျှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်သူများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာသိရှိနိုင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများတွင် အရအသုံးစာရင်းများသာမက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြေအနေများ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်များ သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးသင့်ပါကြောင်း လွှတ်တော်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါတယ်။

ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ၂၂.၃.၂၀၁၆
သတင်း - ရုပ်/သံ U Kyaw Zay Ya (facebook)

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)