ျမန္မာမွာ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္ လိုတယ္

သူ႕အေတြးသူ႕အျမင္
ျမန္မာမွာ တိန္႕ေရွာင္ဖိန္ လိုတယ္
ေဒးဗစ္ေဒါ့ဝဲလ္| February 4, 2016 |
-----------------------------------------
(David Dodwell သည္ Hong Kong-Apec Trading Policy Group ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္ပါသည္။ South China Morning Post သတင္းစာပါ Myanmar needs a Deng Xiaoping ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုသည္)
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ၾကား သံသယမ်ား က်န္ေနသနည္း။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ စစ္တပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ားအျပားက အေရးပါသည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းက႑မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ပတၱျမား၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတမ်ားမွသည္ ကမာၻေပၚမွ အေကာင္းဆံုးသစ္မာ အခ်ိဳ႕ ေပါက္ ေရာက္သည့္ သစ္ေတာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ သယံဇာတအၾကြယ္၀ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တခု အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ထိုသယံဇာတမ်ားက စစ္ဘက္မွ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မိသားစုမ်ားကိုသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာေစခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘက္ေျပာင္းလာသူမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ သက္ညွာမႈမ်ား မရွိခဲ့လွ်င္ ျပင္းထန္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ဘက္က အာဏာ အစစ္ အမွန္ကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္ဘက္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အလို အေလ်ာက္ရရွိထားသည္။ လံုၿခံဳေရး၊ ျပည္ထဲေရးတို႔ႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားကိုလည္း စစ္တပ္ကရယူထားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီက စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသူမ်ားကို ဖယ္ရွားထုတ္ရန္ ဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္၀က္ခန္႔ ကာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ရွားပါးေနမႈေၾကာင့္ ထိုသို႕ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအထိ တတ္သိနားလည္သူ ရွားပါးသည့္ ျပႆနာကို ဆက္လက္ခံစားရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ျပသႏိုင္ခဲ့လွ်င္ တပ္ဘက္မွ ပိုမို ႀကီးမားသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ေအာက္ဆံုးအထိ ေရာက္သြားေအာင္ ဦးေဆာင္မိခဲ့ေၾကာင္း ေမာ္စီတံုး သတိျပဳလိုက္မိသည့္ အခ်ိန္တြင္ သူ႔အေနျဖင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္စီမံခန္႔ခြဲရန္ နန္ေခ်ာင္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရေသာ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ကို မေခၚခ်င္ဘဲ ျပန္လည္ေခၚယူရန္မွ လြဲ၍ ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပင္ဆင္တည့္မတ္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ လိုအပ္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အေမွာင္ေန႔ရက္မ်ားမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္းတြင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ အသိပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ထား၍ မရႏိုင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ဘယ္မွာနည္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾသဇာအရွိန္အ၀ါ ႀကီးမားသလို အမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံရသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၆ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ပ်က္စီးယိုယြင္းခဲ့သလို ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္တခုကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈက ဘယ္မွာရွိသနည္း။
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
က်ေနာ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ ခုထက္စာလွ်င္ ပိုမို၍ အေကာင္းျမင္ေနႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါေစဟုသာ က်ေနာ္ ဆုေတာင္းေနပါသည္။
( David Dodwell ။ ။ Hong Kong-Apec Trading Policy Group ၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ )
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
http://burma.irrawaddy.com/opinion/2016/02/04/106678.html
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)