Latest News

Saturday, February 27, 2016

႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျမန္မာ့ပညာေရး (ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မြန်မာ့ပညာရေး )


ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး နိမ့္က်ေနသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္ လာၿပီးေနာက္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆံုး၀န္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ မူ၀ါဒဥပေဒၾကမ္းကိစၥပင္ ၿပီးျပတ္ခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ တို႔တို႔တိတိ ျပဳျပင္မႈမ်ားကိုကား ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့၏။ ထိုတို႔တို႔တိတိ ျပဳျပင္ျခင္းထဲတြင္ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းစာေမးပဲြကိစၥ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းအမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔တာ၀န္ယူစဥ္မွစ၍ အက်မရိွေစရ ဆိုေသာမူအရ စာလိုက္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းသား၊ မလိုက္ႏိုင္ေသာေက်ာင္းသားအားလံုးကို အခိ်န္တန္လွ်င္ အတန္းတင္ေပးခဲ့ၾကရသည္။ ယခုထိလည္း ထိုမူထဲတြင္ ၀ဲလည္ေနသည္။ အရိွအရိွအတိုင္းစာေမးပဲြရမွတ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေအာင္ စာရင္းထုတ္ပါက အက်အ႐ံႈးမ်ားလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ အတန္းပိုင္ဆရာက ထုေခ်လႊာတင္ရသည္။

သင္ၾကားေနသည့္ စနစ္ကလည္း မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းဆင့္မ်ားကိုထားေတာ့။ တကၠသိုလ္အဆင့္တြင္ပင္ ေရွ႕မွ ဆရာက စာတိုင္ေပးလ်က္ ေက်ာင္းသားမ်ားကေနာက္မွလိုက္၍ ေအာ္ဆို ေနၾကသည္ကို ၾကံဳခဲ့ရသည္ဟု မိဘတဦးက ညည္းတြားပါသည္။

လက္ရိွအစိုးရက မႏွစ္ကစ၍ ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းစာေမးပဲြမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရစစ္အျဖစ္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ ေျပာင္းလဲစစ္ေဆးေၾကာင္း တာ၀န္ရိွသူမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွင္းျပျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အသားက်ေနသည့္၊ “''ဒေလး လံုး ပညာေရး'' “ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖစနစ္မက်င့္သံုးဘဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ (Unseen Question) ျဖင့္ စစ္ေဆးလိုက္ရာ ေလးတန္းကေလးမ်ား၊ ရွစ္တန္းကေလးမ်ား အတံုးအရံုးစာေမးပဲြက်ကုန္ၾကသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ကာယကံရွင္ေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားၾကား ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းအက်အရံႈးမ်ားမႈ ဂယက္ရိုက္ခတ္ပံုကို မီဒီယာမ်ားကလည္း ေ၀ဖန္ေရးသားၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ မႏွစ္က (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္) က်႐ံႈးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ကုစားစာေမးပဲြကို ျပန္ေျဖၾကရသည္။ ကုစားစာေမးပဲြတြင္ ကေလးအမ်ားစု ျပန္ေအာင္ၾကေသာ္လည္း က်ရံႈးသည့္ ကေလးမ်ား လည္း ရိွၾကပါသည္။ ပညာေရးဌာနက စမ္းသပ္မႈတခုျပဳလိုက္တိုင္း ေနာက္ဆံုးထိခိုက္ၾကရသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏မိဘမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ကေလးမ်ားခမ်ာ ျပင္ပတြင္လည္း က်ဴရွင္ယူၾကရသည္။ အတန္းပိုင္ဆရာထံတြင္လည္း က်ဴရွင္ယူၾကရသည္။ သို႔မွသာ သူတို႔အတြက္ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖစနစ္ႏွင့္ အဆင္ေျပကာ ပံုမွန္တႏွစ္တတန္း တက္လာၾက သည္။ မိဘမ်ားက ေငြကုန္ခံရေစကာမူ သားသမီးတႏွစ္တ တန္းေအာင္သည္ကို ေက်နပ္ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆရာ၀ါးခံြ႕သည္ကို မ်ဳိခ်သည္။ သို႔ျဖင့္ တႏွစ္တတန္းေအာင္လာေသာ အေနအထား မႏွစ္ကစ၍ ပ်က္ယြင္းသြားသည္။ ယခုႏွစ္ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းစာေမးပဲြတြင္ က်ရံႈးေသာကေလးမ်ားကို ျပန္လည္ကုစားေပးမည္ မဟုတ္ဟု သက္ဆိုင္ရာက ၾကိဳတင္ေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အ႒မတန္းစာေမးပဲြမ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုရမည့္ ပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္ေမးခြန္းသည္ ၁၇ ရက္ေန႔ကတည္းက မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ေပါက္ၾကားခဲ့သည္။ ရွစ္တန္းေမးခြန္းေပါက္ၾကားေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတြင္ တက္လာသည္။ မေရွးမေႏွာင္း၌ပင္ ေလးတန္းေမးခြန္းလည္း မေကြး တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေပါက္ၾကားေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕လာသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အ႒မတန္းပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္ ေမးခြန္းတြင္မူ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတျမန္မာနိုင္ငံဟု ေရးသားထားသည္ကို ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတင္လိုက္၍ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ဳိးစံုေပၚထြက္လာသည္။ တဖန္ စတုတၳတန္း သခၤ်ာေမးခြန္းတြင္ တည္ကိန္းထက္ အၾကြင္းကပိုၾကီးေနေသာ ပုစၧာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔ကို ကြယ္လြန္သည့္ေန႔အျဖစ္ ျပထားသည့္ ေမးခြန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရးေမးခြန္းတြင္ ဆိုးဆိုးရြားရြား မွားေရးသားထားျခင္းမ်ား တခုျပီးတခု ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚတက္လာၾကသည္။

ေသြးအားနည္းေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ မည္သို႔ေသာ ေရာဂါရႏိုင္သနည္း။ ေနျပည္ေတာ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ မည္သည့္ျမိဳ႕နယ္မ်ား ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကလည္း ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ား ညံ့ဖ်င္းလွေသာ အရည္အခ်င္းကို ျပသေနၾကပါသည္။ ထိုမွ် ညံ့ဖ်င္းေသာသူမ်ားဦးေဆာင္ေနသည့္ ပညာေရးေအာက္မွ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္ကား မေတြး၀ံ့စရာ ရင္ေလးဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းကို မူသစ္ျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္စဥ္ကပင္ ေမးခြန္းမည္သူထုတ္မည္။ ေမးခြန္းလံုျခံဳမႈကိုမည္သို႔ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ရမည္ျဖစ္၏။ ဤကား အဆန္းမဟုတ္။ ပညာေရးတြင္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းေမးခြန္းမ်ား ေပါက္ၾကားျခင္း၊ ေမးခြန္းအမွားမ်ားေမးထားျခင္း အေပၚတာ၀န္ရိွသူအဆင့္ဆင့္ကို ခ်က္ခ်င္းသိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထံုးစံ အတိုင္း ထမင္းရည္ပူလာလွ်ာလဲႊစကားသံမ်ားသာ ထြက္လာေပသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းေမးခြန္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈအတြက္ အထက္တန္းျပ ဆရာမတဦးနွင့္ မိတၱဴကူးဆိုင္ပိုင္ရွင္အား စတင္စစ္ေဆးေနျပီဟု သတင္းစာတေစာင္က ေဖာ္ျပသည္။ ဤကား အေျဖမွန္မဟုတ္ေပ။ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရ စစ္စာေမးပဲြတြင္ အဓိကတာ၀န္ရိွသူမွာ ေမးခြန္းထုတ္သူႏွင့္ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရသူသာျဖစ္၏။ အစိုးရစစ္ ေမးခြန္းမ်ားကို ခိ်တ္ပိတ္ထားရျပီး စာေမးပဲြစရန္ မိနစ္ပိုင္းအလိုေရာက္မွသာ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာ၀န္ရိွသူ (သို႔မဟုတ္ - သူ၏ ကိုယ္စားလွယ္) ၊ ရဲအရာရိွ၊ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမွ တာ၀န္ယူရိွသူဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေဖာက္ရ၏။

၂၀ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၆ ထုတ္၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာတေစာင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွ ဆရာမ တဦးႏွင့္ မိတၱဴကူးဆိုင္ပိုင္ရွင္ကို စစ္ေဆးေနျပီဟူ၏။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွ အထက္တန္းျပဆရာမထံ အဘယ္ ေၾကာင့္ ေမးခြန္းၾကိဳေရာက္ေနပါသနည္း။

ေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈမ်ား၊ မမွားသင့္ေသာ ေမးခြန္းအမွားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာ၀န္ရိွသူတဦးက ကြန္ပ်ဴတာ စာရိုက္သူ၏အမွားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆင္ေျခေပးပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ား (အထူးသျဖင့္ အစိုးရစစ္ေမးခြန္း)ကို ေမးခြန္းထုတ္သူကိုယ္တိုင္က ရိုက္ရ၊ ေရးရပါသည္။ကြန္ပ်ဴတာပဲသံုးသံုး၊ လက္ႏိွပ္စက္ပဲ သံုးသံုး စာေရးအဆင့္ကို ခိုင္းခဲ့သည္ရိွေသာ္ ျပႆနာျဖစ္လာလွ်င္ တာ၀န္ယူရမည့္သူမွာ ေမးခြန္းထုတ္သူႏွင့္ ေမးခြန္းကို ထိန္းသိမ္းထားရသူ ႏွစ္ဦးတည္းသာျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပႆနာတခုျဖစ္လာပါက အမွန္တကယ္တာ၀န္ အရိွဆံုးသူမ်ားက တာ၀န္မယူဘဲ အဖ်ား အနားတာ၀န္ရိွသူမ်ားအေပၚ အျပစ္ပံုခ်လာသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုက်င့္သံုးလာသည္က အာဏာရွင္အစိုးရ အဆက္ဆက္လက္ထက္သာမက ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ဆိုသည့္ လက္ရိွဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ထိ ျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္ရိွေသာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ေမးခြန္းထုတ္သည့္ဆရာ၊ ပညာေရးမွဴး၊ အေျခခံ ပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသည္ တာ၀န္အရိွဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ သူတို႔ထဲမွ မည္သူမွ လူထုေရွ႕ထြက္လာျခင္း၊ တာ၀န္ယူစကားေျပာၾကားျခင္း၊ တာ၀န္ခံျခင္းမရိွ။ ေနာက္ဆံုးထြက္လာ သည္က အဖ်ားအနားမိတၱဴကူးေပးသူႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွ ဆရာမ ျဖစ္ေနသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ပညာေရးကို ျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု အစဥ္ တစိုက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကိုပင္ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ခဲ့။ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေန႔စားလရွင္း မူလတန္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားခန္႔ထားေပးျခင္း၊ အခမဲ့ မူလတန္း ပညာေရးကိုေဆာင္ရြက္ေနၿပီ စသည္ စသည္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးကို စစ္ေဆးမႈ မရိွခဲ့ေၾကာင္း မဖြယ္မရာမွားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနၾကပါသည္။

၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ေလးတန္းႏွင့္ ရွစ္တန္းစာေမးပဲြကိစၥမ်ားက လက္ရိွ ျမန္မာ့ပညာေရးေလာက၏ ေပါ့ဆမႈ၊ တာ၀န္မသိမႈ၊ တာ၀န္မခံမႈ၊ ပ်က္ယြင္းေနေသာ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ အရည္ အခ်င္းမဲ့မႈ အားလံုးကိုလွစ္ဟျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမြးေန႔၊ ေသေန႔ကိုမွ် မသိေသာဆရာ၊ ဆရာမ။ ျပည္ေထာင္စုဟူေသာအဓိပၸာယ္ကိုမွ် မသိေသာဆရာ၊ ဆရာမ။ သခၤ်ာဘာသာရပ္တြင္ တည္ကိန္းထက္ အၾကြင္းငယ္ရသည္ဆိုေသာ အေျခခံကိုမွ် မသိေသာဆရာ၊ ဆရာမ။ တရုတ္သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံဟု မွားေရးသည္ထိ ေပါ့ဆသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ(သို႔မဟုတ္) မိမိႏိုင္ငံ အမည္ပင္မွန္ေအာင္မသိေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ား။ ေမးခြန္း မဟုတ္သည့္ ေမးခြန္း ေသြးအားနည္းေရာဂါမျဖစ္ေစရန္ မည္သည့္ေရာဂါ ရေစသနည္းဟူေသာ ၀ါက်မ်ဳိးတည္ေဆာက္သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားလက္၀ယ္ အပ္ႏံွထားရမည့္ ျမန္မာ့ပညာေရးကားထင္ထားသည္ထက္ပင္ နိမ့္က်ေနပါသည္။

ျမန္မာ့ပညာေရး ျပဳျပင္ေရးတြင္ ဦးဆံုးေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ဆရာ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွ ေလးတန္း၊ ရွစ္တန္းေမးခြန္းေပါက္ၾကားမႈ ကေမာက္ကမေမးခြန္းမ်ား ေမးခြန္း အမွားမ်ားထုတ္မႈက မီးေမာင္းထိုးျပေနေပသည္။

ခင္ႏွင္းဦး
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal
............


မြန်မာနိုင်ငံပညာရေး နိမ့်ကျနေသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖော်ဆောင်မည်ဟု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက် လာပြီးနောက် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးဝန်ခံပြောဆိုခဲ့သည်။ လက်တွေ့တွင် ပညာရေးစနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် မူဝါဒဥပဒေကြမ်းကိစ္စပင် ပြီးပြတ်ခဲ့ပေ။ သို့သော် တို့တို့တိတိ ပြုပြင်မှုများကိုကား ငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့၏။ ထိုတို့တို့တိတိ ပြုပြင်ခြင်းထဲတွင် လေးတန်း၊ ရှစ်တန်းစာမေးပွဲကိစ္စ ပါ၀င်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းအမျိုးသားပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တာဝန်ယူစဉ်မှစ၍ အကျမရှိစေရ ဆိုသောမူအရ စာလိုက်နိုင်သောကျောင်းသား၊ မလိုက်နိုင်သောကျောင်းသားအားလုံးကို အချိန်တန်လျှင် အတန်းတင်ပေးခဲ့ကြရသည်။ ယခုထိလည်း ထိုမူထဲတွင် ၀ဲလည်နေသည်။ အရှိအရှိအတိုင်းစာမေးပွဲရမှတ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်အောင် စာရင်းထုတ်ပါက အကျအရှုံးများလျှင် သက်ဆိုင်ရာကျောင်းအုပ်နှင့် အတန်းပိုင်ဆရာက ထုချေလွှာတင်ရသည်။

သင်ကြားနေသည့် စနစ်ကလည်း မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းဆင့်များကိုထားတော့။ တက္ကသိုလ်အဆင့်တွင်ပင် ရှေ့မှ ဆရာက စာတိုင်ပေးလျက် ကျောင်းသားများကနောက်မှလိုက်၍ အော်ဆို နေကြသည်ကို ကြုံခဲ့ရသည်ဟု မိဘတဦးက ညည်းတွားပါသည်။

လက်ရှိအစိုးရက မနှစ်ကစ၍ လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်းစာမေးပွဲများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရစစ်အဖြစ် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ဘာကြောင့် ဤသို့ ပြောင်းလဲစစ်ဆေးကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှင်းပြခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကျောင်းများတွင် အသားကျနေသည့်၊ “''ဒလေး လုံး ပညာရေး'' “ဒါသင်၊ ဒါကျက်၊ ဒါမေး၊ ဒါဖြေစနစ်မကျင့်သုံးဘဲ မေးခွန်းပုံစံသစ် (Unseen Question) ဖြင့် စစ်ဆေးလိုက်ရာ လေးတန်းကလေးများ၊ ရှစ်တန်းကလေးများ အတုံးအရုံးစာမေးပွဲကျကုန်ကြသည်။ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကာယကံရှင်ကျောင်းသား များနှင့် မိဘများကြား လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်းအကျအရှုံးများမှု ဂယက်ရိုက်ခတ်ပုံကို မီဒီယာများကလည်း ဝေဖန်ရေးသားကြသည်။

သို့ဖြင့် မနှစ်က (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ပညာသင်နှစ်) ကျရှုံးသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကုစားစာမေးပွဲကို ပြန်ဖြေကြရသည်။ ကုစားစာမေးပွဲတွင် ကလေးအများစု ပြန်အောင်ကြသော်လည်း ကျရှုံးသည့် ကလေးများ လည်း ရှိကြပါသည်။ ပညာရေးဌာနက စမ်းသပ်မှုတခုပြုလိုက်တိုင်း နောက်ဆုံးထိခိုက်ကြရသူများမှာ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများနှင့် သူတို့၏မိဘများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကလေးများခမျာ ပြင်ပတွင်လည်း ကျူရှင်ယူကြရသည်။ အတန်းပိုင်ဆရာထံတွင်လည်း ကျူရှင်ယူကြရသည်။ သို့မှသာ သူတို့အတွက် ဒါသင်၊ ဒါကျက်၊ ဒါမေး၊ ဒါဖြေစနစ်နှင့် အဆင်ပြေကာ ပုံမှန်တနှစ်တတန်း တက်လာကြ သည်။ မိဘများက ငွေကုန်ခံရစေကာမူ သားသမီးတနှစ်တ တန်းအောင်သည်ကို ကျေနပ်ကြသည်။ ကျောင်းသားများက ဆရာဝါးခွံ့သည်ကို မျိုချသည်။ သို့ဖြင့် တနှစ်တတန်းအောင်လာသော အနေအထား မနှစ်ကစ၍ ပျက်ယွင်းသွားသည်။ ယခုနှစ်လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်းစာမေးပွဲတွင် ကျရှုံးသောကလေးများကို ပြန်လည်ကုစားပေးမည် မဟုတ်ဟု သက်ဆိုင်ရာက ကြိုတင်ကြေညာထားသည်။

၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်အတွက် အဋ္ဌမတန်းစာမေးပွဲများကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှ စတင် စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုရမည့် ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်မေးခွန်းသည် ၁၇ ရက်နေ့ကတည်းက မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ရှစ်တန်းမေးခွန်းပေါက်ကြားကြောင်း လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တွင် တက်လာသည်။ မရှေးမနှောင်း၌ပင် လေးတန်းမေးခွန်းလည်း မကွေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် ပေါက်ကြားကြောင်း လူမှုကွန်ရက်တွင် ပျံ့လာသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အဋ္ဌမတန်းပထဝီဝင်ဘာသာရပ် မေးခွန်းတွင်မူ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဟု ရေးသားထားသည်ကို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တင်လိုက်၍ ဝေဖန်ချက်မျိုးစုံပေါ်ထွက်လာသည်။ တဖန် စတုတ္ထတန်း သင်္ချာမေးခွန်းတွင် တည်ကိန်းထက် အကြွင်းကပိုကြီးနေသော ပုစ္ဆာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏မွေးနေ့ကို ကွယ်လွန်သည့်နေ့အဖြစ် ပြထားသည့် မေးခွန်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လူမှုရေးမေးခွန်းတွင် ဆိုးဆိုးရွားရွား မှားရေးသားထားခြင်းများ တခုပြီးတခု ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်တက်လာကြသည်။

သွေးအားနည်းရောဂါမဖြစ်စေရန် မည်သို့သော ရောဂါရနိုင်သနည်း။ နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုတွင် မည်သည့်မြို့နယ်များ ပါ၀င်ဖွဲ့စည်းထားသနည်းဟူသော မေးခွန်းနှစ်ခုကလည်း မေးခွန်းထုတ်သူများ ညံ့ဖျင်းလှသော အရည်အချင်းကို ပြသနေကြပါသည်။ ထိုမျှ ညံ့ဖျင်းသောသူများဦးဆောင်နေသည့် ပညာရေးအောက်မှ ကလေးများ၏ အနာဂတ်ကား မတွေးဝံ့စရာ ရင်လေးဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။

လေးတန်း၊ ရှစ်တန်းကို မူသစ်ဖြင့် စစ်ဆေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်စဉ်ကပင် မေးခွန်းမည်သူထုတ်မည်။ မေးခွန်းလုံခြံုမှုကိုမည်သို့ဆောင်ရွက်မည်ဟူသည့် စီမံချက်ချမှတ်ခဲ့ရမည်ဖြစ်၏။ ဤကား အဆန်းမဟုတ်။ ပညာရေးတွင် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်းမေးခွန်းများ ပေါက်ကြားခြင်း၊ မေးခွန်းအမှားများမေးထားခြင်း အပေါ်တာဝန်ရှိသူအဆင့်ဆင့်ကို ချက်ချင်းသိရမည်ဖြစ်သော်လည်း ထုံးစံ အတိုင်း ထမင်းရည်ပူလာလျှာလွှဲစကားသံများသာ ထွက်လာပေသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်းမေးခွန်းများ ပေါက်ကြားမှုအတွက် အထက်တန်းပြ ဆရာမတဦးနှင့် မိတ္တူကူးဆိုင်ပိုင်ရှင်အား စတင်စစ်ဆေးနေပြီဟု သတင်းစာတစောင်က ဖော်ပြသည်။ ဤကား အဖြေမှန်မဟုတ်ပေ။ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရ စစ်စာမေးပွဲတွင် အဓိကတာဝန်ရှိသူမှာ မေးခွန်းထုတ်သူနှင့် ထိုမေးခွန်းများကို ထိန်းသိမ်းရသူသာဖြစ်၏။ အစိုးရစစ် မေးခွန်းများကို ချိတ်ပိတ်ထားရပြီး စာမေးပွဲစရန် မိနစ်ပိုင်းအလိုရောက်မှသာ သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ (သို့မဟုတ် - သူ၏ ကိုယ်စားလှယ်) ၊ ရဲအရာရှိ၊ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းမှ တာဝန်ယူရှိသူဆရာ၊ ဆရာမများ ရှေ့မှောက်တွင် ဖောက်ရ၏။

၂၀ ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ထုတ်၊ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာတစောင်၏ ဖော်ပြချက်အရ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှ ဆရာမ တဦးနှင့် မိတ္တူကူးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို စစ်ဆေးနေပြီဟူ၏။ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှ အထက်တန်းပြဆရာမထံ အဘယ် ကြောင့် မေးခွန်းကြိုရောက်နေပါသနည်း။

မေးခွန်းပေါက်ကြားမှုများ၊ မမှားသင့်သော မေးခွန်းအမှားများနှင့် ပတ်သက်၍ တာဝန်ရှိသူတဦးက ကွန်ပျူတာ စာရိုက်သူ၏အမှားကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဆင်ခြေပေးပါသည်။ မေးခွန်းများ (အထူးသဖြင့် အစိုးရစစ်မေးခွန်း)ကို မေးခွန်းထုတ်သူကိုယ်တိုင်က ရိုက်ရ၊ ရေးရပါသည်။ကွန်ပျူတာပဲသုံးသုံး၊ လက်နှိပ်စက်ပဲ သုံးသုံး စာရေးအဆင့်ကို ခိုင်းခဲ့သည်ရှိသော် ပြဿနာဖြစ်လာလျှင် တာဝန်ယူရမည့်သူမှာ မေးခွန်းထုတ်သူနှင့် မေးခွန်းကို ထိန်းသိမ်းထားရသူ နှစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြဿနာတခုဖြစ်လာပါက အမှန်တကယ်တာဝန် အရှိဆုံးသူများက တာဝန်မယူဘဲ အဖျား အနားတာဝန်ရှိသူများအပေါ် အပြစ်ပုံချလာသည့် ယဉ်ကျေးမှုကိုကျင့်သုံးလာသည်က အာဏာရှင်အစိုးရ အဆက်ဆက်လက်ထက်သာမက ဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်နေသည်ဆိုသည့် လက်ရှိဦးသိန်းစိန် အစိုးရ လက်ထက်ထိ ဖြစ်ပါသည်။ တာဝန်ရှိသော ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ မေးခွန်းထုတ်သည့်ဆရာ၊ ပညာရေးမှူး၊ အခြေခံ ပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးသည် တာဝန်အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့ထဲမှ မည်သူမှ လူထုရှေ့ထွက်လာခြင်း၊ တာဝန်ယူစကားပြောကြားခြင်း၊ တာဝန်ခံခြင်းမရှိ။ နောက်ဆုံးထွက်လာ သည်က အဖျားအနားမိတ္တူကူးပေးသူနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှ ဆရာမ ဖြစ်နေသည်။

ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသက်တမ်းတလျှောက် ပညာရေးကို ပြုပြင်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု အစဉ် တစိုက်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကြမ်းကိုပင် အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့။ ကျောင်းများဆောက်ပေးခြင်း၊ နေ့စားလရှင်း မူလတန်းဆရာ၊ ဆရာမများခန့်ထားပေးခြင်း၊ အခမဲ့ မူလတန်း ပညာရေးကိုဆောင်ရွက်နေပြီ စသည် စသည် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း၊ ဆရာများ၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း မဖွယ်မရာမှားသည့် မေးခွန်းများက ဖော်ပြနေကြပါသည်။

၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်လေးတန်းနှင့် ရှစ်တန်းစာမေးပွဲကိစ္စများက လက်ရှိ မြန်မာ့ပညာရေးလောက၏ ပေါ့ဆမှု၊ တာဝန်မသိမှု၊ တာဝန်မခံမှု၊ ပျက်ယွင်းနေသော ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် အရည် အချင်းမဲ့မှု အားလုံးကိုလှစ်ဟပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မွေးနေ့၊ သေနေ့ကိုမျှ မသိသောဆရာ၊ ဆရာမ။ ပြည်ထောင်စုဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုမျှ မသိသောဆရာ၊ ဆရာမ။ သင်္ချာဘာသာရပ်တွင် တည်ကိန်းထက် အကြွင်းငယ်ရသည်ဆိုသော အခြေခံကိုမျှ မသိသောဆရာ၊ ဆရာမ။ တရုတ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံဟု မှားရေးသည်ထိ ပေါ့ဆသည့် ဆရာ၊ ဆရာမ(သို့မဟုတ်) မိမိနိုင်ငံ အမည်ပင်မှန်အောင်မသိသောဆရာ၊ ဆရာမများ။ မေးခွန်း မဟုတ်သည့် မေးခွန်း သွေးအားနည်းရောဂါမဖြစ်စေရန် မည်သည့်ရောဂါ ရစေသနည်းဟူသော ၀ါကျမျိုးတည်ဆောက်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမများလက်ဝယ် အပ်နှံထားရမည့် မြန်မာ့ပညာရေးကားထင်ထားသည်ထက်ပင် နိမ့်ကျနေပါသည်။

မြန်မာ့ပညာရေး ပြုပြင်ရေးတွင် ဦးဆုံးဆောင်ရွက်ရမည်မှာ ဆရာ ဆရာမများ၏ အရည်အသွေးနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ လေးတန်း၊ ရှစ်တန်းမေးခွန်းပေါက်ကြားမှု ကမောက်ကမမေးခွန်းများ မေးခွန်း အမှားများထုတ်မှုက မီးမောင်းထိုးပြနေပေသည်။

ခင်နှင်းဦး
News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post